Tidigare i höst genomförde Sveriges Kvinnolobby en granskning där man undersökte hur könsdiskriminerande reklam i Norden ser ut och följs upp.”

”Malin Ericson, som är Feministiskt initiativs representant i Trafiknämnden, säger till Dagens Media att riktlinjerna behövs för att människor ska slippa möta snedvridna ideal om speciellt kvinnors kroppar i sitt dagliga liv.

– Det offentliga rummet är en del av folks vardag, och där ska man inte behöva påtvingas sexualiserade budskap som handlar om att försöka sälja saker med kvinnors kroppar.”

Hon nämner även en undersökning från 2014, även den genomförd av Sveriges Kvinnolobby, som visade att nio av tio unga kvinnor blir påverkade av den sexistiska reklamen och att den får dem att må dåligt över sina kroppar.”enl Dagens Media.