Thomas Mattsson och skadeglädjen

Jag Olof Lundqvist en av de som via Bisnode för kommentarer på Disques kontrollerades. Då gällde det min ekonomiska situation. Bisnode ett privat kreditinstitut ska inte ägna sig åt obehörig verksamhet. Fick sedan ett besked och en ursäkt för det inträffade. Att svenska staten ger sitt tillstånd till olika bolag som saknar integritet är MYCKET anmärkningsvärt. Att Tomas Mattsson inte är en vän av demokrati bör alla inse. Han tjänar endast mammon för de som städslat honom för uppgiften. Att ge sig på enskilda medborgare är ett hån mot yttrandefriheten i ett demokratiskt samhälle och de här individerna lär få sona sitt brott i framtiden. Vi är många dissidenter nu och vi kommer till slut att segra. LEVE DET FRIA ORDET. Vi kommer att kämpa vidare oavsett vad en blaska till publikation som Expressen och dess chefredaktör anser. Ett Sverige utan fejkade nyheter är nog vad nyhetskonsumenterna vill ha.

Julia Caesar

Expressens chefredaktör Thomas Matsson frustar av skadeglädje. Än en gång har han lyckats trampa ner en privatperson utan makt och resurser i skiten. Det är nämligen vad Thomas Mattsson visar att media, i synnerhet Expressen, är till för: att trampa nedåt. Ju svagare och mer utsatt den utvalda personen är, desto bättre.

Thomas Mattsson, chefredaktör Expressen

Att tvåla till och trycka ner vanliga medborgare med andra åsikter än Mattssons egna så grundligt att de helst aldrig reser sig igen – då mår Thomas Mattsson bra. Då får han fart på endorfinerna och njuter av sin makt och de miljoner som Expressens ägare, familjen Bonnier, ständigt fyller hans plånbok med.

View original post 1 167 fler ord

Annonser

Priset för sanningen

”Yttrandefriheten är selektiv. Den gäller inte alla och inte heller alla ämnen. Sverige är ett konsensusland där man får ha vilka åsikter man vill, bara man tycker lika som alla andra.”

Julia Caesar

Priset, en antologi med berättelser om vad det kostar att stå upp för sanningen och för Sverige.

Trodde du att vi har yttrandefrihet i Sverige? Den är ju fastställd i grundlagen!

Har du tänkt att allt prat om åsiktskorridoren bara är överdrivet och saknar grund? Att de som kritiserar invandringspolitiken verkligen är rasister, nazister och fascister som förtjänar att stigmatiseras, förföljas, skandaliseras och sparkas från sina jobb?

Karl-Olov Arnstberg, redaktör för ”Priset”.

Då är den nyutgivna boken ”Priset” en bok för dig. ”Priset” handlar om vad det kostar att stå utanför den åsiktskorridor som är smalare i Sverige än i något annat västligt land. Boken är en antologi med Karl-Olov Arnstberg som redaktör. Här berättar tolv välkända invandringskritiker om det pris vi betalar för att stå upp för sanningen och för Sverige.

Det är nämligen inte gratis. Priset kan vara mycket högt. Yttrandefriheten är selektiv. Den gäller inte alla och…

View original post 349 fler ord

Att utelämna hälften

Egentligen har jag ingen lust att kommentera oärliga människor. Men ibland gör jag undantag. En lokal Mp-politiker skrev att Malena Ernmans krönika var så bra. Det var enda orsaken till att jag läste den. Min första reaktion blev: Halva sanningar är också lögner!

Malena börjar med att tala om att det behövs ett mirakel för att rädda vårt klimat från allt hemskt som har hänt under 2017. Där kom första lögnen. Mänskligheten började inte att leva 1 januari 2017. Det var inte heller då som miljöföroreningar började uppstå. De miljöföroreningar som upptäcks nu är ju följden av människors sätt att leva och politiska beslut från industrialismens barndom. Med urbaniseringen och de moderna människornas levnadssätt kom också ett felaktigt utnyttjande av jordens resurser. Det började och slutade inte med 2017. Vi ser följderna av tidigare sätt att leva.

Trots allt är naturen vis och vi människor har inte så stora påverkansmöjligheter. Vi har haft istider, torrperioder, monsunregn, vulkanutbrott och tsunamis så länge som jorden har funnits. Vi har olika bergarter och olika motståndskraft på dem mot vatten och vind. Växtligheten har alltid anpassat sig efter odlingsförhållande. I de spanska bergen såg vi 1 m höga lavendelbuskar medan de som växer här hemma i trädgården är 20-30 cm höga.

Men åter till Malenas halvsanningar:

”För 2017 var året då 9 miljoner människor dog av miljöföroreningar.”

Hon nämner inte att problemen finns i utvecklingsländerna:

”– Giftiga platser och luft- och vattenföroreningar leder till en enorm belastning för hälso- och sjukvårdssystemen i utvecklingsländerna, säger Richard Fuller, ordförande för Pure Earth/Blacksmith Institute som genomfört studien på uppdrag av Global Alliance on Health and Pollution som är en samarbetsorganisation för bilaterala, multilaterala och internationella organ, regeringar, forskarvärlden och civilsamhället.”

”Richard Fuller säger att luftföroreningar och kemiska föroreningar ökar snabbt i utvecklingsländerna och att konsekvenserna för människors hälsa är ”ödesdigra”. Han menar att världens rika länder har löst många av dessa problem men att frågan fallit bort i den nya globala utvecklingsagendan när nya hållbara utvecklingsmål ska formuleras och ersätta millenniemålen.

– Miljöföroreningar kallas ibland tysta mördare, deras inverkan är svår att kartlägga eftersom det är sjukdomar och inte föroreningar som mäts i hälsostatistik, säger Richard Fuller.”

Nej, spelar på att vi ska ha dåligt samvete och tro att det är vi som orsakar problemen. Sådant köper inte jag. I vårt land har vi varit miljömedvetna sedan 70-talet! I snart 50 år har vi försökt att leva miljösmart. Ibland har vi misslyckats men … vi är ett av de länder som har nått längst då det gäller att vara miljömedvetna.

Nästa halvsanning från Malena:

”2017 var året då över 16 000 vetenskapsmän utfärdade en skarp varning till mänskligheten och förklarade att vi är på väg mot en klimatkatastrof; tiden rinner ifrån oss och vi är inte ens i närheten av att göra det som krävs.”

Hon glömmer naturligtvis att berätta att långtifrån alla vetenskapsmän är överens om detta. I Wikipedia läser jag:

”Flera kampanjer har startats av klimatskeptiker för att visa på alternativa åsikter inom forskarvärlden om den globala uppvärmningen.

  • En av de mer kända är Oregonpetitionen som samlade drygt 30 000 underskrifter från amerikanska akademiker, varav drygt 9 000 med doktorsavhandling, bakom påståendet att det inte finns övertygande bevis om att människans utsläpp av växthusgaser kommer leda till en katastrofal global uppvärmning.
  • I Sverige har Lars Bern och 20 professorer och docenter i naturvetenskapliga ämnen skrivit ett öppet brev vars innehåll går ut på att det finns inget samband mellan förhöjd koldioxidhalt och eventuella klimatförändringar.
  • I Tyskland har fler än 60 forskare i ett öppet brev till Angela Merkel tagit avstånd från vad de menar är klimatalarmister. Listan på forskare inkluderade även medarbetare inom IPCC.”

Nej, Malena och Mp har långtifrån alla forskare med sig i alarmen om klimatet. Ändå framför de ofta i debatten argumentet: ”Alla världens ledande forskare …” Det argumentet är en stor lögn!

Nästa halvsanning som Malena skriver om:

”2017 var året då forskare konstaterade att 80 procent av Europas insekter har försvunnit under de senaste 30 åren.”

Då nämner hon inte att forskningen avser flygande insekter. Sedan 1989 har ett stort nätverk av entomologer runt om i Tyskland regelbundet fångat in flygande insekter i över 60 tyska naturreservat.Det är de som har gjort studien som Malena skriver om. Det är alltså i tyska naturreservat som man har konstaterat mindre antal flygande insekter.

”Forskarna har ännu inte med säkerhet kunnat fastslå en förklaring, men minskningen beror inte på skiftningar i väderförhållanden och förändringar i landskapet.
I stället menar forskarna att det troligtvis handlar om ett intensifierat jordbruk och utökad användning av olika bekämpningsmedel och gödsel.”
”Studien visar bara på läget i Tyskland, men forskarna menar att resultaten kan ses som en trolig fingervisning för situationen i jämförbara länder i Europa.
– Frankrike och Storbritannien har liknande jordbrukssystem och använder samma medel som i Tyskland, förklarar Goulson.
– Vi kan inte bekräfta det men jag skulle säga att det finns en stor risk att Tyskland är representativt för ett mycket bredare problem. Om detta är fallet, står vi inför en överhängande ekologisk katastrof.” enl SVT.

Men Malena skriver att forskare har konstaterat att 80 procent av Europas insekter har försvunnit de senaste 30 åren. Det är ju lögn! Det gäller flygande insekter i 60 tyska naturreservat och ingenting annat!

Så fortsätter hon sin argumentation och jag orkar helt enkelt inte bemöta alla hennes dumheter och halva sanningar. Jag förstår mindre och mindre att Mp överhuvudtaget finns med i riksdagen och ännu mindre att de är med i regeringen. Om denna typ av argumentation är typisk inom Mp – och det tror jag att den är – så förstår jag att de förlorar röster. Det går inte i längden att bygga politik på lögner!

Halva sanningar är också lögner!

 

 

Tidigare äldre inlägg

Rovdjurspolitik

Faunavård utan vetenskapligt stöd

Tankeverket

Alla förändringar börjar med en tanke

Life, Death and all between

Welcome to an expanding worldview

SasjaL

Cyniker är inget man föds som, det är omgivningen som formar ...

Livsglimtar

Bättre sent än aldrig

beppe852

Hellre död än röd

Micke K

Sunt förnuft, svenska värderingar i ett sekulärt samhälle

Helt apropå

En blogg om tro, hopp och kärlek. Om livet och om lite till.

mickecarlssonsblog

Skillnaden mellan demokrati och diktatur är storleken på gapet mellan makten och folket. I min blogg visas hur gapet dag för dag blir allt större i Sverige.

Ama de casa

En hemmafru i Spanien

Motvalls blogg

Förflugna tankar och bevingade ord.

Peter Harold - Skrivarens blogg

Skrivandet är frihet - jag skriver för friheten.

Varjager's Weblog

I vår del av världen. En titt på fosterlandet och dess styrande elit med kritiska ögon.

Petterssons gör skillnad!

"Envar har rätt till åsiktsfrihet och yttrandefrihet. Denna rätt innefattar frihet för envar att utan ingripanden hysa åsikter och frihet att söka, mottaga och sprida upplysningar och tankar genom varje slags uttrycksmedel och utan hänsyn till gränser." - FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna, artikel 19

Ett vettigt alternativ

Om man tänker steget längre

Rune Lanestrands blogg

Politik, jordbruk, Vänersborg, Sverige, EU och världen kommenteras av småbrukaren Rune Lanestrand

corneliadahlberg

Gräsrotsrevolution

WTF?

100 möjligheter istället för hen!

Anna Ernius

politik, litteratur och möten med världen

Ryggraden!

Qui tacet, consen'tit.

Nya Il Convito

Mohamed Omars blogg om fezens filosofi, gotisk steampunk och upsaliensisk pulp fiction

Otillständig

- kroniskt oppositionell

Helena Palena

ENVAR SIN EGEN REDAKTÖR! Copyright!

Asylkaos

Politiker och media förstör vårt land. Nu försvarar vi oss. (Alla texter och bilder är fria att sprida vidare.)

anthropocene

Ett partipolitiskt oberoende libertarianskt forum för debatt och opinionsbildning

DET GODA SAMHÄLLET

HÄR SKAPAS SAMTIDENS SJÄLVFÖRSTÅELSE

%d bloggare gillar detta: