Ett dystert framtidsscenario

Nu när vinterkylan tar sitt grepp över Sverige ser vi alla hur sårbart vårt land är. Politikerna blev panikslagna när ett influensavirus dök upp. Nu i vinterkylan dök nästa problem upp – elbrist. Paniken kring viruset berodde ju på nedprioriterad vård. Paniken kring el-bristen handlar till större delen om politikers bristande förståelse om att ökad elektrifiering leder till större behov av el. Men politikerna har valt att stänga ned kärnkraften i tron på att vindkraften ska kunna ersätta kärnkraften samt vår ökade konsumtion av el.

Storbolagen Google, Amazon och Facebook fortsätter sin etablering av serverhallar i Sverige.

I en ny rapport som Elmarknadsinspektionen skickat till regeringen, och som Aftonbladet tagit del av, konstaterar myndigheten att det kan leda till stora problem med elförsörjningen.

Det kan bli akut kapacitetsbrist, enligt myndigheten, eftersom serverhallarna slukar så pass mycket el.

En av ansökningarna som fick godkänt handlar om en serverhall som drar 461 megawatt, och en annan 500 megawatt. Det är nästan dubbelt så mycket el som Uppsala förbrukar, skriver Aftonbladet i oktober 2020.

Storkonsumenter av el har alltså fått etablera sig i Sverige trots att Sverige inte har kapacitet. Ännu ett område som krackelerar pga politisk idioti. Jag läste en blogg från 2010 ( som egentligen syftar på något annat men passar bra i sammanhanget).

Ur Radionyheterna kl 09.00 första söndagen i februari år 2025 Meddelande till allmänheten

”Vindkraften, solkraften och vattenkraften räcker inte till. Den stränga vintern har medfört att elransonering måste införas. Energimyndigheten har därför i samråd med Regeringen beslutat som följer:

Allmänheten ges tillgång till el mellan kl 06.00-09.00 på förmiddagen. På eftermiddagen finns el att tillgå mellan kl 17.00-21.00.

Övrig tid prioriteras elförsörjningen för kollektivtrafik, skolor, sjukhus och statliga myndigheter.”

”Flera hundra pensionärer har hittats ihjälfrusna i Sthlmsförorten Farsta, som på grund av trasiga elledningar nu varit utan ström i en vecka. Polisen utreder dödsfallen, men misstänker inget brott. ”De frös helt enkelt ihjäl”, kommenterar Polisöverintendent Wolfram Bjirketun den tragiska händelsen”

I media utbryter en upprörd debatt om vems felet är att det kunde bli på det här viset. Den politiska oppositionen går till frontalattack mot regeringen, som anklagas för att inte ha avsatt tillräckliga medel för en säker elförsörjning. Regeringen å sin sida menar att det är Elbolagens fel att det inte kan gå att få fram tillräckligt med el. Elbolagen i sin tur anklagar Energimyndigheten för den uppkomna situationen med motivationen att de inte fått tillräckliga medel för underhåll och utbyggnad av kraftledningar od.

Kort sagt, alla skyller på varann, ingen medger sig ha gjort något fel.

Och i hemmen sitter det svenska folket i mörkret och fryser röven av sig.

Otänkbart scenario?

Bilden är hämtad från Tekniska museet

Dubbelt så stort el-behov 2020-talet som i början av 2000-talet! Hur har politikerna förberett sig för detta? SVT skrev ett uppmärksammat inlägg för några dagar sedan:

Även som konsument kan man försöka att hålla nere elanvändningen just dessa dagar. Till exempel genom att ligga lågt med stora elförbrukare, som dammsugaren. Allra helst på morgnar och kvällar, då vi normalt sett använder mest el.

Det fick mig att fundera på dammsugarens historia och hittade den på Tekniska museet:

Enligt en undersökning företaget Electrolux gjorde för ett antal år sedan köper vi en ny dammsugare inom 24 timmar efter det att den gamla har gått sönder — så beroende är vi av den innovationen idag.

När de första dammsugarna konstruerades var det populärt att täcka golvytor med mattor som blev riktiga dammgömmor. Samtidigt fanns en växande medvetenhet om hygienens betydelse för hälsan, inte minst sedan den franske läkaren Louis Pasteur hade upptäckt bakterien på 1860-talet. Det var alltså högre krav på hygien och svårstädade hem som banade vägen för dammsugaren.

Vissa av de tidiga dammsugarna drevs med muskelkraft, andra blåste bort dammet snarare än sög upp det. Den brittiske uppfinnaren H C Booth lyckades konstruera en fungerande dammsugare 1901. Den drevs av en förbränningsmotor och var monterad på en vagn som drogs runt på Londons gator av en häst under början av 1900-talet. Vagnen parkerades utanför den lokal som skulle dammsugas och operatörerna fick dra in slangarna genom fönstret.

Vi köper en ny dammsugare inom 24 timmar efter det att den gamla har gått sönder — så beroende är vi av den innovationen idag? Nu uppmanar SVT oss att inte dammsuga!!! Medan de stora techjättarnas serverhallar fortsätter att sluka el så får vi konsumenter nöja oss med en dammsugare!

Bildresultat för dammsugare kaka

Det är inte roligt att administrera

För några år sedan hörde jag några politiker diskutera på tv. Jag minns inte vem eller om vad. Men jag minns vad en av dem sa: ”Vi får ju bara administrera! Det är inte roligt!” Men medborgarna väljer det partiet som är bäst lämpat till att utföra de saker som medborgarna vill. Politikerna SKA administrera och hushålla med skatteintäkterna! Det är det som är politikernas största uppgift!

Men många politiker anser att det är just de eller deras parti som har monopol på att sitta i riksdagen och/eller i regeringsställning. Någon utropade när SD nådde framgångar: ”De TAR ju våra riksdagsplatser!” Men det är varken första eller sista gången! Jag minns! Jag minns en mängd krumbukter från dem för att slippa konkurrens!

KD motarbetades från första stund. Partiet bildades i mitten av 1960-talet. Deras färd in i riksdagen påminde mest om ”prästens lilla kråka”. De etablerade partierna gjorde allt som stod i deras makt för att smutskasta partiet. Så sent som i valet 1994 var Kristdemokraterna nära att åka ur riksdagen efter att blivit utsatta för, som de såg det, en smutsig valkampanj från socialdemokratiska grupper.

Miljöpartiet bildades i början av 1980-talet. Jag minns allt hån från de etablerade! Men partiet tog plats för sin första mandatperiod, som det första nya svenska partiet i Sveriges riksdag på 70 år!

Ny demokrati bildades inför riksdagsvalet 1991. Enl Wikipedia: ”Partiet sades sakna klar ideologisk hemvist och klassades av kritiker ofta som populistiskt och missnöjesparti. Flera av punkterna i partiprogrammet kopierades från Den Nya Välfärdens förslag. Förespråkandet av en restriktivare invandringspolitik gav även beskyllningar om främlingsfientlighet, även om partiet slog ifrån sig sådana beskyllningar. I jämförelse med de 19 år senare invalda Sverigedemokraterna hade den invandringskritiska profilen ekonomisk-populistiska övertoner och partiet betraktades varken av anhängare eller kritiker som nationalistiskt.” När det på Sveriges Televisions valvaka stod klart att Ny Demokrati valts in i riksdagen och Ian Wachtmeister och Bert Karlsson kom in i studion, lämnade den dåvarande partiledaren för (FP) Bengt Westerberg demonstrativt studion i protest.!

 År 2006 fick SD 2,93 % i riksdagsvalet. Då fick S stora skälvan. De bestämde sig för att göra ALLT för att SD inte skulle komma in i riksdagen. De kontaktade EXPO och tillsammans med ABF producerades studiematerialet ”Sverigedemokraterna – ett parti som andra?” 2007. Sedan satte de igång en kampanj som gick ut på att eliminera ”det främlingsfientliga SD”. Propagandan var hård inför EU-valet 2009 och riksdagsvalet 2010. Men det lyckades ju inte! SD kom in i riksdagen med 5,7 %. Det var då som väljarna skulle straffas för att inte göra om ”dumheten” att rösta på SD. Det var då som alla som inte höll med per automatik var SD:are, främlingsfientliga, rasister, …  Allt detta var skapat av S – enbart för att de inte ville dela med sig av makten!

Så minns jag Stefan Löfvens besök hos Skavlan 5 december 2014: Stefan Löfven gick ganska omgående till hård attack mot Sverigedemokraterna, ett parti han anser har rötter i nazismen. Han valde också att ta upp SD:s syn på muslimer som ”det farligaste som hänt sedan Adolf Hitler”. Senare har han upprepat detta budskap gång på gång.

Så läser jag om ett inlägg i kommunfullmäktige i Malmö i januari 2021:

Vid en debatt i kommunfullmäktige i Malmö vände sig vänsterpartisten Showan Shattak till SD-ledamoten Nima Gholam Ali Pour, som bott över 30 år i Sverige.

– Fan, jag betalar din resa tillbaka till Iran, sa Shattak.

Fullmäktiges ordförande har i efterhand påtalat händelsen till Vänsterpartiets gruppledare – som tycker det är en ”storm i ett vattenglas”.

Enligt Nima Gholam är detta tongångar han tidigare hört under privata former när det framkom att vänstern välkomnar invandrare in i den svenska gemenskapen endast om de stödjer vänstern.

En sak är helt säker – politiker vill inte administrera och följa väljarnas önskemål! De vill ha makt och få bestämma. De vill behålla den makt som de har uppnått. De kan samarbeta med de som delar deras uppfattning men hatar dem som inte stödjer dem. De är varken demokratiska, solidariska, inkluderande eller goda.

De är enbart stora egoister!

Bildresultat för administrera inom politiken

Lort-Sveriges återkomst?

Lubbe Nordström kommer säkert en del av oss ihåg. Vi som inte var födda då har kanske hört talas om honom. Jag har iallafall gjort det och kan i mångt och mycket se vårt land fyllas av lort!

Idag läser jag att vi inte ska dammsuga de närmaste dagarna. Detta beror på elbrist! Elbrist i ett land som satsar på ett starkare Sverige och samhällsbygge? Det sägs att vi är så rika men påminner mest om ett u-land! Ändå stänger man ner kärnkraften samtidigt som man satsar på allt större elförbrukning! Hur ska vi kunna ladda elbilar, elcyklar och mobiltelefoner när energin inte räcker till att dammsuga? Det övergår mitt förstånd! Detta händer alltså i ett välfärdsland!

Lort-Sverige var en uppmärksammad serie med tio svenska radioreportage som sändes i Radiotjänst under hösten 1938. Programserien, som ses som ett av den svenska radions första socialreportage, producerades av författaren och journalisten Ludvig ”Lubbe” Nordström och hette egentligen Med Ludvig Nordström på husesyn. Föredrag med grammofonintervjuer.” enl Wikipedia.

”Ludvig Nordström beskrev sina upplevelser så här, i det första programmet: ”Jag fick se, vad jag icke trott: Lort-Sverige. Och då avser jag icke bara kroppslig lort utan även andlig. Och i alla klasser.”

Sedan dess har Sveriges kultur utvecklats på många områden. Genom nybyggnation med olika byggnormer, reningsverk, vatten, avlopp, lagar och förordningar har vi uppnått en hög hygienisk standard. Genom välfärdsreformer har alla människor tillgång till denna standard. 1963 bildades organisationen ”Håll Sverige Rent” och den har fortsatt med sina kampanjer genom åren. Vi satsar på miljöåtervinning.

Genom upplysning och utbildning samt lagstiftning har stora delar av lortigheten försvunnit. Jag vill nästan påstå att vi har blivit överdrivet renliga. Miljöpolitikerna försöker bli världens samvete. Vår regering vill att Sverige ska vara en ”humanitär stormakt”. Vi vanliga svenskar har blivit så renliga att vi duschar innan vi tränar och sen duschar vi när vi har tränat! Vi duschar och är paniskt rädda för lukten av svett! Men nu ska vi inte dammsuga!

Hur är det då med den andliga lortigheten? Jo, den frodas! Politiker och medier sprider den dagligen med sina lögner och skällsord. Jag letade på Wikipedia efter politiska epitet och hittade en lista innehållande 52 st. Men då fanns inte de allra vanligaste nämnda som: fascist, rasist, nazist, nassesvin, främlingsfientliga, bruna råttor, sminkade grisar osv.

Sverige fylls också av lögner och propaganda. Regeringen ljuger ofta utan att blinka. Det är så ofta att jag inte vågar tro på något som de säger! De sprider samma andliga lort som spreds på 1930-talet! Men skyller alla andra för att ha 30-talets värdegrund!

Nu längtar jag efter en ny Lubbe Nordström som kan påtala:

”Jag fick se, vad jag icke trott: Lort-Sverige 2021. Och då avser jag icke bara kroppslig lort utan även andlig. Och i alla klasser – speciellt bland politiker och medier.”

lort

Tidigare äldre inlägg

Den Trådlösa Tekniken - Det Tysta Miljögiftet

Det största hotet mot jordens liv

Hem | Autismens Ansikten

Mitt liv som autistisk

HallonHatt's sida

Just another WordPress.com site

MånssonsKultur.se

Johnny M recenserar film, musik & sånt!

Sjunne [ dot ] com

Jan Sjunnesson skriver om politik som om det fanns en frihetlig patriotism och om kultur som om det fanns ett liv bortom politiken.

Sverigekanalen Dalarna

Nationell Webbradio/Dalarna

Madonnans

En kvinna i huvudstaden och Livet :)

En gräsrot skriver

Dear past, thank you for all the lessons. Dear future, i am ready. Denna blogg behöver inga donationer. sprid gärna dess innehåll.

Yolanda - "Det här är mitt privata krig"

Att vara annorlunda/att inte passa in i samhällets ramar

Richard Sörman

En annan humaniora

Peter Cooney Enabler

Traditional European Common Sense Catholicism - Anti-Judaic

Högrelius funderingar!

Just another WordPress.com site

Kulturminnet

Om det svenska kulturarvets rikedom och kulturen i dagens samhälle

Emil Boëthius

"there's a fish in the percolator"

Hampus Andersson

Hampus Andersson

Riksväg 32 på det smålänska höglandet

säger det hellre med några bilder

Ocensurerade nyheter

It is my right to be rich, happy and successful!

Tommy Hanssons Blogg

Här bloggar Tommy Hansson om aktuella frågor

Alternativ för Sverige till EU-parlamentet 2019

Sverige ut ur EU! EU ut ur Sverige! Dags att ta tillbaka makten! AfS är din röst för swexit och det bästa alternativet för ett suveränt Sverige.

Jenny Piper

Politik, nyheter och samhällsdebatt blandat med personliga krönikor.

Spanienaktuellt

Den osminkade spanska sanningen

Peter Krabbe

Världen i fokus - vem styr vår framtid och varför?

Wallenborgs politikblogg

Politik om stort och smått.

Rakapuckar's Blog

Så bitter på Steffe med alliansen!

Busiga mor

My Home My Place My Life My Story

Halloj världen!

En blogg av Inger Hansson. Om resor och hållbarhet. Om vackra platser. Om Instagram och andra sociala medier. Om fotografi, natur och lite av varje.

Christer.L.Hansson

Det som danar mig

Stigfinnaren i Älvsund

vägen inåt är vägen framåt

%d bloggare gillar detta: