Socialdemokraternas grundproblem kvarstår

Håkan Boström 05:00 – 29 maj, 2020

Socialdemokraterna har på kort tid ökat kraftigt i opinionen. Effekten har dock nästan uteslutande psykologiska orsaker och kan snabbt försvinna.

Coronakrisen har på kort tid ritat om det politiska landskapet. Förändringen är remarkabel. I den senaste opinionsmätningen från Novus får Socialdemokraterna hela 31,5 procent. Det är en ökning med över 8 procentenheter sedan februari. En stor del av uppgången ser ut att vara återvändande sverigedemokrater. SD har tappat knappt 6 procentenheter under samma period. Men även Vänsterpartiet tillhör förlorarna, liksom Liberalerna. För övriga partier är stödet i stort sett oförändrat, även om Moderaterna stärkt sin ställning marginellt.

Läs hela artikeln HÄR.

Ett starkt samhälle

För några dagar sedan läste jag ännu en gång orden: Sveriges projekt för det nya årtiondet – bygget av det starka samhället. Naturligtvis är det vår statsministers men framförallt socialdemokraten Stefan Löfvens ord. Jag funderar ännu en gång på vad han menar.

Ordet stark förknippar jag bl a med robust, okuvlig, hållbar, ståndaktig, rejäl, och stabil. Ett starkt samhälle borde alltså vara något att lita på. Men hur väl kan man lita på våra makthavare och när började tanken om ett starkt samhälle?

Redan Gustav Möller (1884-1970) tillskrivs att vara ”arkitekten bakom välfärdssamhället”. Han ville bygga ett starkt samhälle. Men han sa också:

”Varje förslösad skattekrona är en stöld från folket”

Han ansåg alltså att de som är valda att bygga det starka samhället också måste hushålla med de skattemedel som de har till förfogande. Skattemedlen tillhör folket och ska gå tillbaka till folket!

Under hans första korta period som socialminister på 1920-talet var utrymmet för sociala reformer mycket begränsat. Men sedan kom Möller att leda socialdepartementet under nästan tjugo år från början av 1930-talet och framåt. Han drev igenom omfattande sociala reformer bl.a. allmän semester, folktandvård, allmänna barnbidrag, allmän sjukförsäkring med fri sjukhusvård och allmän folkpension. 

Tage Erlander inspirerades och återkom ofta till idén om det starka samhället. Under 1960-talet talade han ofta om det starka samhället som innebar en växande offentlig sektor, men utan förstatligande av näringslivet. Men använde också orden ”de stigande förväntningarnas missnöje”. Med detta menade han att att folkets ökade välfärd ledde till krav på ökade samhällsinsatser.

Men Erlander var övertygad om att en växande offentlig sektor enbart skulle stärka enskilda individers valfrihet och självbestämmande. Den offentliga sektorn skulle enbart finnas som ett skyddsnät för människor som var i behov av stöd. Han ville skapa ett mer demokratiskt och jämställt samhälle.

När Olof Palme tog över så utvecklade han idén om ett gott samhälle. Det kan bara växa fram om människor känner att de själva kan styra och kontrollera utvecklingen i samhället, ansåg han. När anonyma krafter tycks styra blir människor otrygga, tappar förtroendet för demokratin och därmed dör en bit av framtiden. Förutsättningen för framsteg är, och det återkom han ofta till, att människor känner sig trygga, först då kan de växa och kasta av sig oken.

Ett ”starkt samhälle” är enbart möjligt att förverkliga om alla känner sig delaktiga, om politiken ”är åtkomlig, möjlig för var och en att bedöma”. Och då kan demokratin inte förbehållas enbart de allmänna valen, den måste ”förankras nära vardagen”. Därför är det, säger han, ”utmärkt om vi kan decentralisera så många frågor som möjligt till det kommunala planet”.

Vad innebär då Stefan Löfvens starka samhälle? Vi ska göra det genom att sätta välfärden och tryggheten främst, skriver han. Men varför har då välfärden rustats ner under hans mandatperiod? Varför har demokratibegreppet från Palmes tid tonats ner – från ”förankras nära vardagen” till socialdemokraternas tolkningsföreträde av begreppet? Var har Möllers ord om Varje förslösad skattekrona är en stöld från folket försvunnit? Erlanders valfrihet är fullständigt bortglömd i dagens S-politik som tvingar in småbarn i förskolan, föräldrarna till jobbet och de äldre tvingas in i undermålig äldreomsorg. Människor drabbas av psykisk ohälsa och våldet flödar i samhället!

Kan vi lita på det S-märkta ”starka samhället” årsmodell 2020? Var finns styrkan och tryggheten?

Bildresultat för dunderhonung

Socialdemokratisk kommunpolitik

För det mesta skriver jag om rikspolitik då jag tror att kommunpolitiken inte har ett allmänt intresse. Men ibland känner jag bara att det blir för mycket. Ibland känner jag att jag måste berätta om hur min kommun styrs. Socialdemokraterna har styrt med järnhand – även de senaste åren då de samregerat med andra partier. Deras enda mål har varit att sitta kvar vid makten och utesluta SD. Delar av detta har jag redan berättat om i olika sammanhang. Men det behövs en sammanställning av hur lite koll det finns på hur kommunens pengar används.

2014 upptäcktes det att en tjänsteman i Oskarshamns kommun vid över 70 tillfällen ha stulit pengar ur kommunens kassa. Hon dömdes senare till 1,5 års fängelse för att ha stulit sammanlagt nästan 8 miljoner kronor. Kvinnan hade huvudansvaret för att hantera kontanter på kommunkontoret och skötte också bokföringen av de berörda kontona. Motivet ska enligt åtalet ha varit ett spelmissbruk. Hur kunde detta fortgå? Fanns det ingen som helst koll?

Järnvägen mellan Nässjö och Oskarshamn har aldrig varit lönsam – vare sig då SJ eller då privata intressenter drivit den. I april 2005 ställdes persontrafiken på sträckan Berga–Oskarshamn in sedan BK Tåg gått i konkurs och Kalmar Läns Trafik beslutat ersätta trafiken med buss. Men persontrafiken mellan Oskarshamn och Berga återupptogs i december 2011, varmed banan åter trafikerades i hela sin längd, Nässjö–Oskarshamn. Det var vårt dåvarande kommunalråd som genomdrev detta och kommunen subventionerade detta.

Persontrafiken med tåg från Oskarshamn till Berga upphörde ännu en gång sommaren 2019. Istället planeras stora satsningar på busstrafiken från Oskarshamn. Bakgrunden är att reseunderlaget är alldeles för litet. Järnvägslinjen Berga–Oskarshamn fungerar idag huvudsakligen som en matarlinje till Stångådalsbanan Linköping–Kalmar.

– Men folk har inte klivit på tåget och parallellt med detta har vi haft ett bussystem till Berga. Det är allt annat än optimalt, säger Peter Wretlund (S), ordförande i Region Kalmar läns kollektivtrafiknämnd, som menar att persontrafiken mellan Oskarshamn och Berga bara har varit en ”enorm kostnad”. Det var denne Peter Wretlund som var det tidigare kommunalrådet som drev frågan om att ta upp driften 2011. Redan då skakade oskarshamnarna på huvudet och insåg att det aldrig kunde bli lönsamt.

För några år sedan beslutade kommunen att vi skulle ha ett nytt Resecentrum i den gamla järnvägsstationen. Tidigare var Resecentrum beläget mitt i stadens centrum och bussar gick till järnvägsstationen. Själva stationshuset är sedan 2004 kulturminnesmärkt. Vissa delar av byggnaden är inredda som bostäder. De som bodde i bostäderna blev dock uppsagda i samband med det nya Resecentrum togs i bruk 2016. På bottenvåningen finns dock fortfarande väntsal med mera kvar. 2017 gick stationen igenom en stor renovering och numera är stationen Resecentrum för KLT. I slutet av 2017 återöppnade stationen med bland annat en ny restaurang i gamla godsmottagningen i stationshuset, men restaurangen lades senare ner. Nu har en ny restaurang öppnat där.

Image

Men gamla Resecentrum mitt i stan revs och alla bussar skulle utgå från stationen. Problem uppstod! Bussarna måste ju fortfarande gå genom centrum. Men … nu blev det en stor parkering där de hade stannat innan. Nu blev hållplatserna ute på gatan och det blev trångt och bökigt. Nere vid stationen blev det lika trångt och bökigt. Bussarna måste trängas med all genomfartstrafik. Varför var det ingen som lyssnade på busschaufförernas erfarenheter? De hade säkert kunnat berätta hur det skulle bli!

I kommunen tog man för drygt en månad sedan beslutet att lägga ned 3 mindre äldreboende varav 2 i ytterområden och de äldre ska flyttas till ett gemensamt större boende centralt i Oskarshamn. I slutet av februari offentliggjordes planerna på att spara totalt 30 miljoner kronor inom socialförvaltningens verksamheter under perioden 2020–2021, bland annat genom lägga ner flera mindre äldreboenden.

Kommunen har byggt ut ett centralt boende samt köpt in ett hotell som har byggts om till äldreboende. Ett 50-tal nya äldreboende centralt. Men … är det rätt att flytta människor som är 80+från sina trygga boende med närhet till vänner och släkt? Ska äldre ryckas upp från den enda trygga punkten i tillvaron enbart för att politikerna inte lyckats att hushålla med givna resurser? De äldre betalar ju faktiskt hyra, mat och omsorg för sitt boende! De har med all säkerhet planerat att bo kvar i sin lägenhet resterande tid av sitt liv! Nu tar politikerna ifrån dem deras trygghet.

Får egentligen kommuner handskas hur de vill med donerade pengar? Den frågan ställer jag mig gång på gång när jag ser hur vår kommun gör.

Kommunen fick merparten av Stockholmsparet Gösta och Karin Hedströms gemensamma förmögenhet på ca 30 miljoner som var resultatet av flitigt aktiesparande under många år. Efter makens död 1979 fortsatte Karin Hedström att förvalta aktieportföljen framgångsrikt. Karin Hedström gick bort 2009. Det mesta av pengarna ska gå till ”vård av behövande gamla” och företrädesvis till äldre i Döderhult. Gåvan ska inte användas för ändamål som ingår i kommunens ordinarie verksamhet.

Kommunen har förvaltat förmögenheten. Det har gått att söka pengar till olika verksamheter. En dam, nu drygt 90 år, har t ex varje år sökt pengar ur fonden för att arrangera resor – små resor i vårt eget landskap – och andra aktiviteter för ett 50-tal pensionärer i Döderhultsområdet. Jag har själv deltagit några gånger  och garanterar att aktiviteterna har fyllt en social funktion.

Men nu är det stopp! Nu beviljas inga medel till liknande aktiviteter längre.  Men pengarna används till annat …

2015 invigdes Mauritiusstranden på äldreboendet Elefanten. Stegen från snön och kylan var inte många, helt klart ett miljövänligt sätt att resa. Väl där kunde man köra ner tårna i sanden, sjunka ner i en solstol och låta sig omfamnas av värmen, ljuset och ljuden som hör hemma strandmiljön.
Det är tack vare pengar från Karin och Göstas donation som Mauritiusstranden finns och användningsområdena inom äldreomsorgen är många. Den ska ge de äldre en guldkant på tillvaron. Så skrev man på kommunens FB-sida.

2018 var det dax igen! En strand som för tankarna till Mauritius skapas i Oskarshamn när Arena Oskarshamn firar 10-års jubileum och byggs ut. I Arena Oskarshamn finns bland annat gym, simhall och hockeyarena. När det nu är dags för jubileum ska arenan byggas ut. Bygget av första etappen är beslutad och innebär ombyggnad av badanläggningen och gym. Anläggningen ska ha en så kallad ”Mauritius-strand”.

Hur har det gått med de två Mauritiusstränderna? Det som finns på äldreboendet Elefanten används ytterst sällan. Personalen har inte tid att följa med dit och de äldre får inte gå dit själv pga säkerhetsskäl. Det som finns i simhallen nyttjas sällan av äldre. Däremot är det många yngre som sitter och slappar där en stund. Men skulle Gösta och Karin Hedströms donation användas på detta sätt?

Här sitter vårt förra kommunalråd Peter Wretlund (S) med ett Hawaii-halsband runt halsen och njuter bakom sina solglasögon – i sällskap av en god, alkoholfri, drink. Wretlund var med och invigde den nya Mauritiusstranden på äldreboendet Elefanten i Oskarshamn.

För ca 10 år sedan blev en av våra S-märkta kommunpolitiker ordförande i UBC:s Energikommission, ett uppdrag som den ambitiöse politikern lyckades få utan att ha någon formell kompetens inom energisektorn. UBC är ett samarbetsorgan för städer runt Östersjön. År 2009 startade kommissionen det EU-finansierade projektet ITEST, ett forsknings- och utvecklingsprogram som handlar om biologisk rening av avloppsvatten.

Politikern utnyttjade sin position som ordförande i Energikommissionen genom att se till att hans egna bolag blev anlitades inom ITEST-projektet. Kommunen satsade pengar. Avtal skrevs i kommunens namn utan att förankras i fullmäktige. Eu vägrade att betala ut bidragen eftersom dokumentationen var undermålig. Politikern fick avgå. Kommunen fick strida för att få ut de utlovade EU-bidragen.

Ett annat projektet har blivit en segdragen historia i stan. The Circle Resort -planerna presenterades för ca 12 år – en semesteranläggning norr om stan i Figeholm. Det presenterades på följande sätt.

The Circle Resort och kan beskrivas som en semesterby med spännande boendemöjligheter och ett stort  utbud av aktiviteter och rekreation. Målet är att använda både land och vatten när anläggningen byggs. I vattnet planeras konstgjorda öar, en skyddad hamn och semesterbostäder så havsnära det bara går. Områdets centrumanläggning för inomhusaktiviteter och flertalet stugor är placerade en bit upp från stranden. Stugor planeras även högre upp i skogen. En fullt utbyggd anläggning skulle kunna ta emot 4 000-5 000 gäster per dag. Bygget innefattar sammanlagt 1100 fastigheter och skulle enligt beräkningarna kunna generera 450 arbetstillfällen.

Vad hände? Från början var tanken att semesteranläggningen skulle uppföras i tre etapper, men i nuläget är det bara första etappen som får byggas. Detaljplanen för andra etappen har upphävts av Mark- och miljööverdomstolen och den tredje etappen har stoppats av kommunen. Kommunen har förberett marken med el, vatten och avlopp. Nu vill initiativtagaren sälja sitt projekt oh hoppas att någon vill genomföra den första etappen. Så allt står stilla och antagligen kommer det inte att hända någonting.

Under dessa tolv år har projektet dock kostat en del pengar. Projektering, beredning, information, tillstånd, överklaganden osv.

Vår kommun är ingalunda unik men den är styrd med stark sossehand. I kommunens garderob finns det nog fler liknande skelett som jag inte kommer ihåg. Det finns säkert en enorm mängd liknande saker som bekostas med hjälp av skattemedel. Igår läste jag ju om de nyanlända kvinnorna i vår kommun som får stöd att ta körkort.

Det är nog inte så konstigt att man blir arg på hur slarvigt våra skattemedel används!
Tidigare äldre inlägg

Sverigekanalen Dalarna

Nationell Webbradio/Dalarna

Madonnans

En kvinna i huvudstaden och Livet :)

En gräsrot skriver

Dear past, thank you for all the lessons. Dear future, i am ready.

Yolanda - "Det här är mitt privata krig"

Att vara annorlunda/att inte passa in i samhällets ramar

Richard Sörman

En annan humaniora

Peter Cooney Enabler

Traditional European Common Sense Catholicism - Anti-Judaic

Nytt liv

Här kommer jag att skriva om dagliga betraktelser sett utifrån min horisont att se på världen. Skriver gärna om allt mellan himmel och jord.

Högrelius funderingar!

Just another WordPress.com site

Kulturminnet

Om det svenska kulturarvets rikedom och kulturen i dagens samhälle

Hampus Andersson

Hampus Andersson

Riksväg 32 på det smålänska höglandet

säger det hellre med några bilder

My name is Lena

It is my right to be rich, happy and successful!

Tommy Hanssons Blogg

Här bloggar Tommy Hansson om aktuella frågor

Alternativ för Sverige till EU-parlamentet 2019

Sverige ut ur EU! EU ut ur Sverige! Dags att ta tillbaka makten! AfS är din röst för swexit och det bästa alternativet för ett suveränt Sverige.

Jenny Piper

Politik, nyheter och samhällsdebatt blandat med personliga krönikor.

Spanienaktuellt

Den osminkade spanska sanningen

Peter Krabbe

Världen i fokus - vem styr vår framtid och varför?

Wallenborgs politikblogg

Politik om stort och smått.

Rakapuckar's Blog

Så bitter på Steffe med alliansen!

Busiga mor

My Home My Place My Life

Halloj världen!

En blogg av Inger Hansson. Om resor och hållbarhet. Om vackra platser. Om Instagram och andra sociala medier. Om fotografi, natur och lite av varje.

Christer.L.Hansson

Det som danar mig

Stigfinnaren i Älvsund

vägen inåt är vägen framåt

Vincat Veritas

Låt sanningen segra

Rovdjurspolitik

Faunavård utan vetenskapligt stöd

Life, Death and all between

Welcome to an expanding worldview

%d bloggare gillar detta: