Har de glömt sin historia

De är uppkomlingar och karriärstrebrar som har glömt sitt ursprung. Nu tror de att de kan och vet allting bäst. De vill bestämma och slår ner på alla som eventuellt kan konkurrera med dem och hota deras egen status. Jag vill gärna påminna dem om att deras föregångare och förfäder behandlades av andra precis på samma sätt som de nu själv behandlar sina konkurrenter.

Följande text hittade jag på Socialdemokraternas websida:

Från 1886 började de svenska myndigheterna att konsekvent undertrycka den svenska arbetarrörelsen. 1888 dömdes nio socialdemokratiska ledare till sammanlagt 61 månaders fängelse och böter, bland de dömda fanns både Palm och Branting. Den svenska överklassen och högern fortsatte försöka skrämma socialdemokraterna från att kämpa för demokrati, men de lyckades knappast.

Om vi jämför lite med Socialdemokraternas eget arbetssätt i modern tid så skrev jag följande text för 5 år sedan:

Men hur började då detta med rasism? Har försökt gräva tillbaka.  År 2006 fick SD 2,93 % i riksdagsvalet. Då fick S stora skälvan. De bestämde sig för att göra ALLT för att SD inte skulle komma in i riksdagen. De kontaktade EXPO och tillsammans med ABF producerades studiematerialet ”Sverigedemokraterna – ett parti som andra?” 2007. Sedan satte de igång en kampanj som gick ut på att eliminera ”det främlingsfientliga SD”. Propagandan var hård inför EU-valet 2009 och riksdagsvalet 2010. Men det lyckades ju inte! SD kom in i riksdagen med 5,7 %. Det var då som väljarna skulle straffas för att inte göra om ”dumheten” att rösta på SD. Det var då som alla som inte höll med per automatik var SD:are, främlingsfientliga, rasister, …  Allt detta var skapat av S – enbart för att de inte ville dela med sig av makten!

Ja, de anser ju att den svenska överklassen och högern fortsatte att försöka skrämma socialdemokraterna från att kämpa för demokrati. de anser ju att det är de som står för demokratin! De representerar folket! De vet vad som är bäst för folket och vad folket egentligen vill.Fortfarande slåss de mot överklassen och högerspöket – trots att många av de själv tillhör överklassen!

Jag läser vidare om Folketshusrörelsen:

Den 30 april 1893 invigdes landets första Folkets Park i Malmö. Det hade föregåtts av att arbetarrörelsen under två somrar hyrt ett parkområde som hette Möllevångsparken där man framgångsrikt bedrev nöjesverksamhet. Under hösten 1882 fick man erbjudande om att köpa parken och det gjorde man. Under vintern diskuterades namnfrågan och enligt protokoll så var det redaktör Axel Danielsson som på ett möte föreslog Folkets Park. Namnet ska inte förväxlas med de tyska Volkspark som visserligen var öppna för alla men där fick politik absolut inte förekomma. Arbetarrörelsens Folkets Park är en helt och hållet svensk företeelse.

Axel Danielsson var alltså den som knäckte namnfrågan för folketshus- och parkrörelsen. Han föddes 1863 i Stavnäs socken i Värmland, hamnade så småningom i Malmö där han 24 år gammal startade tidningen Arbetet 1887. Som chefredaktör åkte han ut och in i olika fängelser beroende på vad han skrivit på tidningens ledarsida. Eftersom förhållandena i dåtidens fängelser på alla sätt var vidriga drog han på sig en lungsjukdom och avled dagen före det förra sekelskiftet endast 36 år gammal.

Arbetarna behövde en plats att träffas. En plats att umgås, utbyta tankar och få information som inte var utformad av makten. De behövde lokaler för studier, möten och föreläsningar. De behövde ett alternativ till det som makten serverade dem. Men makten motarbetade dem. Chefredaktören åkte ut och in i olika fängelser beroende på vad han skrivit på tidningens ledarsida.

Är det någon som känner igen sig? När vanliga människor skaffar sig en egen plattform i form av sociala medier tycker naturligtvis makten att det uppstår problem. De gillar inte att vanliga människor uttrycker sina åsikter. De som dristar sig till att ha ”fel” åsikter SKA straffas med anmälningar, borttagna kommentarer, , blockningar, nedstängningar och framförallt ska de bli brunsmetade.

Nu senast är det Swebbtv som har drabbats – inte bara en gång. De har varit förföljda under mycket lång tid. – med nedstängningar och borttagning av program från sin plattform på Youtube. Varför? Jo, de har presenterat alternativ forskning dvs sådan forskning som makten tiger om. De har haft intervjuer med forskare och med människor som har haft högt uppsatta positioner i både näringsliv och politik. De har blivit FÖR populära hos allmänheten. Så nu inför julen blev de utslängda från Youtube och allt material blev borttaget. Regeringen har under lång tid fört förhandlingar med Youtube. Kanske blev det FÖR mycket alternativ information om vaccin, vitaminer, klimatet, kärnkraft, Estonia, multimiljardärer, globalism, …

Men Swebbtv var förberedda! Makten har ju gjort många försök att stoppa men det finns en ny plattform. Swebbtv har gjort samma sak som arbetarna gjorde under slutet av 1800-talet – de har byggt sin egen folkethusrörelse och skaffat en helt egen plattform!

Har verkligen makthavarna glömt? Har de inte läst sin historia? De kämpade ju för yttrandefrihet och en samlingsplats åt vanliga människor. Men nu vill uppkomlingarna ta ifrån vanliga människor deras yttrandefrihet och samlingsplats! Uppkomlingarna gillar inte konkurrens!

De vill bygga världens bästa äldreomsorg!

”Det är dags att vi gör med äldreomsorgen det vi som parti för flera år sedan gjorde med den svenska förskolan. Vi måste säkra att hela landet har en jämlik omsorg av hög kvalitet.” Så skriver Socialdemokraterna i en debattartikel idag.

Viljan är stor! Men om vi ska vara ärliga: Har de lyckats att genomföra så mycket av det som de vill? Hur var det med Europas lägsta arbetslöshet? Har de lyckats att knäcka gängbrottsligheten? Har de lyckats med integrationen?

”Det är dags att vi gör med äldreomsorgen det vi som parti för flera år sedan gjorde med den svenska förskolan.” Nejtack! Om och när jag blir i behov av äldreomsorg så vill jag inte bli behandlad som ett barn! Jag har levt ett långt liv och har hunnit samla på mig en mängd erfarenhet. Ta vara på min och alla andra pensionärers erfarenheter istället! Lyssna och lär!

Äldre människor är inget kollektiv som tycker, tänker och vill exakt samma saker. Vi är individer med olika intressen, kunnande och viljor. Det går inte att klumpa ihop äldre till en massa som trycks in i äldreomsorgen. Smä barn kan ni indoktrinera in i förskolor. Men gamla människor går det inte att stöpa om på samma sätt.

Under den rådande pandemin har det ju visat sig att det största bristerna har funnits inom äldreomsorgen. Jag tror inte att ni hur gärna ni än vill kan lösa de problemen! Höga ambitioner räcker inte till när ni inte förstår att de som bor på äldreboende är hyresgäster. De hyr sin lägenhet, betalar för sin mat och hjälp med vissa praktiska saker. Blir de sjuka har de samma rätt till sjukvård som alla andra. De har rätt att kräva utbildad personal som håller på de äldres integritet.

Det är de äldre som bestämmer – inte Socialdemokraterna!

S manipulerar för att behålla makten

Ännu en gång vänder statsministern kappan efter vinden. När han har kört huvudet i väggen så vänder han om och går åt andra hållet utan at blinka. Allt för att bibehålla makten.

Statsministern menar att Sverige har haft en stor migration genom åren som inneburit att landet inte har klarat av integrationen tillräckligt bra.

– Om det inte är tillräckligt många som kommer i arbete av de vuxna, då ser barnen att de vuxna inte är i arbete och då tror man kanske att det är det normala och andra sociala spänningar, och ja det är ett problem, säger Stefan Löfven och fortsätter:

– Därför la den regering som jag leder om migrationspolitiken så nu tar vi emot betydligt färre.

Men Stefan … integration? Sverige har varit ett invandringsland sedan 1930-talet. Efter andra världskriget och fram till mitten av 1970-talet hade Sverige främst arbetskraftsinvandring. Under de senaste åren har allt fler kommit hit från krigsdrabbade länder för att söka asyl. Sedan 2012 har framför allt antalet asylsökande från Syrien ökat kraftigt.

Antalet och andelen utrikes födda personer i Sverige har ökat under hela 2000-talet. År 2000 var antalet utrikes födda 1 003 798, och andelen 11,3 procent. I slutet av 2019 var det 2 019 733 personer, och andelen 19,6 procent.

Hur har då integrationen fungerat? Mitt svar är: dåligt, mycket dåligt eller t o m uruselt! I februari 2011 skrev jag följande i den blogg som jag hade då:

På Rosengård i Malmö (Malmös invandrartäta getto) blir brandkåren, polisen, snöskottare och brevbärare utsatta för stenkastning när de kommer in i området. När de går till jobbet så vet de att det är stor risk att de blir skadade.  Brevbärare och snöskottare har utrustats med larm! Brandkåren kör inte in i området för små bränder (som bilar, husvagnar, sopcantainrar och liknande). När de kör in i området så filmas utryckningen. Polisen försöker att hålla en låg profil. Under 2010 inträffade ca 300 anlagda bränder i området. Många anlades för att locka in brandmän och polis i området. När de väl fanns på området blev de attackerade med gatsten. Vid ca 70 tillfällen blev de attackerade. Brandmännen och polisen anser att deras liv är mer värda än en brunnen bil och väljer att hålla sig i utkanten. Till detta ska läggas rån, överfall, våldtäkter, misshandel, vapenhot mm som är rikligt förekommande där i området!

Ja, det var problem då! Problemen finns i en stor del av vårt land idag! Integrationen har inte fungerat. Politikerna har inte velat prata om problemen. Våld och skjutningar har blivit en del av vardagen. Antalet utrikesfödda har fördubblats under 2000-talet. De flesta kommer från helt andra kulturer och har helt andra värderingar än den inrikes födda befolkningen.

Detta har inte vår statsminister velat erkänna förrän nu! Varför? Det handlar säkert om makt. Valkampanjen pågår för fullt! De flesta andra partierna har migrationen och integrationen som en viktig fråga i sitt partiprogram. S kan inte blunda längre! Nu måste Stefan – även om det satt långt inne – ta ifrån de andra partierna det övertag som de har fått!

S har ju som taktik att spela ut andra partier som om det handlar om fia med knuff! Miljö- och klimatfrågan har de tagit från Mp, feminismen från F! och nu måste de ta migrationen och integrationen från SD. De har ju försökt med orden främlingsfientlig och rasism under mycket lång tid. Men det har inte hjälpt. I december 2015 berättade här på bloggen om hur jag blev rasist:

Funderar ofta varför jag har fått en rasiststämpel i pannan. Jag har ju inte blivit annorlunda! Jag har försökt att summera mitt liv för att få klarhet.

När jag var liten så hade jag en tysk dagmamma och en lekkamrat från Ungern. I skolan hade jag danska, tyska och jugoslaviska klasskamrater. När jag började gå ut och roa mig så träffade jag greker, italienare, libaneser o kanadensare. Var med och samlade in pengar till de fattiga barnen i Tanganyika (numera Tanzania). I mitt arbetsliv har jag stött på engelsmän, finnar, norrmän, iranier, irakier, vitryssar, vietnameser, burundier, kongoleser o albaner. Jag har gjort affärer med indier, bengaler, nepaleser o tjecker. Under semestrarna har jag bl a besökt Egypten o Marocko. In i vår butik kommer alla olika nationaliteter. Det har aldrig varit några bekymmer och jag har aldrig känt mig rasistisk!

Har alltid behandlat människor utifrån deras beteende. Har också tyckt illa om när någon kallts för ”blatte” eller ”husneger”. De orden finns inte i mitt eget vokabulär! Bland alla de människor som jag har träffat anser jag att den blåsvarta mannen Salvator från Burundi är intelligentast, Phillipe en chokladbrun man från Kongo tillhör nog en av de snällaste, Kosovoalbanen var nog den minst pålitliga och några svenskar har varit de största skitstövlarna.

Men hur började då detta med rasism? Har försökt gräva tillbaka.  År 2006 fick SD 2,93 % i riksdagsvalet. Då fick S stora skälvan. De bestämde sig för att göra ALLT för att SD inte skulle komma in i riksdagen. De kontaktade EXPO och tillsammans med ABF producerades studiematerialet ”Sverigedemokraterna – ett parti som andra?” 2007. Sedan satte de igång en kampanj som gick ut på att eliminera ”det främlingsfientliga SD”. Propagandan var hård inför EU-valet 2009 och riksdagsvalet 2010. Men det lyckades ju inte! SD kom in i riksdagen med 5,7 %. Det var då som väljarna skulle straffas för att inte göra om ”dumheten” att rösta på SD. Det var då som alla som inte höll med per automatik var SD:are, främlingsfientliga, rasister, …  Allt detta var skapat av S – enbart för att de inte ville dela med sig av makten!

Det var just det som hände när jag blev rasist! Jag röstade inte på SD, var inte främlingsfientlig eller rasist men tog avstånd från den mer och mer militanta feminismen. Det var då som jag fick min stämpel! Jag var farlig eftersom jag vägrade att räta in mig i leden! Jag skulle demoniseras på samma sätt som SD:arna hade blivit. Alltså fick jag alla skällsorden klistrade i pannan och alla lögnerna om mig serverade på sociala medier. Men … de lyckades inte! Inget sådant biter på mig! Jag har ju självkännedom och vet vilka åsikter som jag har. Det räcker för mig!

Så var det! Jag blev rasist för att jag vägrade kalla mig för feminist! S skapade detta för att bibehålla makten. Det gick inte och nu börjar S-rosen sloka igen! Då måste statsministern ändra retorik. Nu har han ju vetat det som han inte har vetat – att migration och kriminalitet kan kopplas samman. Nu talar han om sociala spänningar och andra problem.

Men vårt land behöver en slokande S-ros lika lite som vi behöver fler fritidsgårdar eller poliser som bjuder på pizza! Vi behöver en regering som löser problemen!

Svartvit med färg: Otroligt rostips

Tidigare äldre inlägg

Hem | Autismens Ansikten

Mitt liv som autistisk

HallonHatt's sida

Just another WordPress.com site

MånssonsKultur.se

Johnny M recenserar film, musik & sånt!

Sjunne [ dot ] com

Jan Sjunnesson skriver om politik som om det fanns en frihetlig patriotism och om kultur som om det fanns ett liv bortom politiken.

Sverigekanalen Dalarna

Nationell Webbradio/Dalarna

Madonnans

En kvinna i huvudstaden och Livet :)

En gräsrot skriver

Dear past, thank you for all the lessons. Dear future, i am ready. Denna blogg behöver inga donationer. sprid gärna dess innehåll.

Yolanda - "Det här är mitt privata krig"

Att vara annorlunda/att inte passa in i samhällets ramar

Richard Sörman

En annan humaniora

Peter Cooney Enabler

Traditional European Common Sense Catholicism - Anti-Judaic

Högrelius funderingar!

Just another WordPress.com site

Kulturminnet

Om det svenska kulturarvets rikedom och kulturen i dagens samhälle

Emil Boëthius

Don´t be evil..."there's a fish in the percolator."

Hampus Andersson

Hampus Andersson

Riksväg 32 på det smålänska höglandet

säger det hellre med några bilder

My name is Lena

It is my right to be rich, happy and successful!

Tommy Hanssons Blogg

Här bloggar Tommy Hansson om aktuella frågor

Alternativ för Sverige till EU-parlamentet 2019

Sverige ut ur EU! EU ut ur Sverige! Dags att ta tillbaka makten! AfS är din röst för swexit och det bästa alternativet för ett suveränt Sverige.

Jenny Piper

Politik, nyheter och samhällsdebatt blandat med personliga krönikor.

Spanienaktuellt

Den osminkade spanska sanningen

Peter Krabbe

Världen i fokus - vem styr vår framtid och varför?

Wallenborgs politikblogg

Politik om stort och smått.

Rakapuckar's Blog

Så bitter på Steffe med alliansen!

Busiga mor

My Home My Place My Life My Story

Halloj världen!

En blogg av Inger Hansson. Om resor och hållbarhet. Om vackra platser. Om Instagram och andra sociala medier. Om fotografi, natur och lite av varje.

Christer.L.Hansson

Det som danar mig

Stigfinnaren i Älvsund

vägen inåt är vägen framåt

Vincat Veritas

Låt sanningen segra

Rovdjurspolitik

Faunavård utan vetenskapligt stöd

%d bloggare gillar detta: