Medborgarhemmet – en utopi!

Vem äger ordet folkhem? Vad är folkhemmet? Frågan inställer sig idag när ett flertal kända socialdemokrater rasar över att Jimmie Åkesson släpper boken ”Det moderna folkhemmet” under Almedalsveckan. Har (S) mer rätt att använda ordet än SD?

Folkhemmet är en metafor för ett samhälle, politiskt organiserat för att ta väl hand om alla medborgare och ge dem en grundtrygghet. Begreppet har sina rötter i Tysklands införande av socialförsäkringar i mitten av 1800-talets, och kom senare under början av 1900-talet dyka upp i tankar om välfärdssamhället. Den tyska motsvarigheten under mellankrigstiden kallades Volksgemeinschaft (”Folkgemenskap”), vilken kom att förknippas lika starkt med det Nationalsocialistiska tyska arbetarepartiet som de socialistiska partierna.” enligt Wikipedia.

”Under en remissdebatt 1928 införlivades begreppet ”Folkhemmet” i den socialdemokratiska retoriken av Per Albin Hansson; dessförinnan hade han även övervägt det alternativa, och mer demokratiskt klingande, ”Medborgarhemmet”, men kom slutligen ändå att lägga tonvikten på det förra och mer slagfärdiga begreppet.”

Hans idé var att ingen skulle se ner på någon annan eller förtrycka någon annan. Likhet, omtanke, samarbete och hjälpsamhet var honnörsorden . Men vill alla de som nu vill ha monopol på ordet folkhemmet samarbete? Vill de ha likhet / jämställdhet för alla eller bara för de som har ”rätt åsikter”? Omfattar folkhemstanken i första hand svenska medborgare eller föredrar (S) en mer global folkhemstanke?

Samtidigt som folkhemstanken genomfördes av så genomförde också en hel del andra reformer som de nu försöker glömma.

”Svenska sällskapet för rashygien hade grundats 1909 efter tysk förebild. Där hade världens första rashygieniska sällskap etablerats redan 1905. År 1920 motionerade socialdemokraten Alfred Petrén tillsammans med bondeförbundaren Nils Wohlin om behovet av rasbiologisk forskning. Även socialdemokraten Hjalmar Branting och högermannen Arvid Lindman undertecknade motionen. I riksdagsdebatten rådde stor enighet i frågan, och i maj 1921 beslutade man om ett rasbiologiskt institut vid Uppsala universitet.

”År 1934 infördes de första steriliseringslagarna i Sverige, delvis till följd av sådana idéer.

– Tanken på förädling av fortplantningen fick också en särskild grogrund i de protestantiska regionerna, säger Gunnar Broberg. Inom katolicismen finns en tradition av motstånd mot all typ av reglering av fortplantingen.

Förutom inventeringen av svenska utseenden agiterade Herman Lundborg i många skrifter. I Degenerationsfaran (1922) såg han storstädernas tillväxt som ett problem, liksom ökade klasskillnader – man anar en nostalgisk eller agrarkonservativ tendens. Han oroas av mekaniseringen av världen, och en dyster framtid präglad av arbetslöshet och lågkonjunktur.

Han beklagar att ”godhjärtade män och kvinnor hjälpa icke sällan urskillningslöst fram fysiskt och psykiskt svagt utrustade personer, som sedan fortplanta sig och ge sina mindervärdiga anlag i arv åt nya släkten, vilka i sin tur falla samhället till last”.

Rasblandning borde undvikas, jordbruket stödjas, urbaniseringen hejdas, emigrationen hindras – och rasbiologisk forskning gynnas.” läser jag i Forskning & Framsteg.

”Rasblandning borde undvikas, jordbruket stödjas, urbaniseringen hejdas, emigrationen hindras” enligt den rasbiologiska forskningen som stöddes av samma människor som gynnar folkhemstanken! Men nu tycks (S) inrikta sig på rasblandning, minskat stöd till jordbruket, urbanisering, migration och globalism istället!

Enligt Nordiska museet ”Idag används folkhemmet som en beskrivning av en tid och en epok i Sverige som tog sin början under 1930-talet och slutade i mitten 1960-talet.”

Idag skriver Försvarsminister Peter Hultqvist en debattartikel där han kritiserar att SD använder ordet folkhemmet:

”Folkhemstanken är i grunden en mycket radikal politisk tanke som handlar om att utjämna klyftor i samhället. Det handlar om att steg för steg i attityder mellan människor och genom reformer bryta ned strukturer som skapar över- och underordning. Målet är att skapa ett samhälle med jämlikar och där människor har likvärdiga chanser att utvecklas.”

Jämlikar och där människor har likvärdiga chanser att utvecklas? Men … är det inte hans eget parti som vill utestänga SD och dess väljare från inflytande? Är inte SD:are jämlikar?

”För mig är detta en politisk grundvärdering som är tidlös och ska därmed betraktas som lika vägledande i dag som när Per Albin Hansson, partiledare för Socialdemokraterna, höll sitt folkhemstal 1928.”

Den tid som Hultqvist förespråkar var just den tid som förespråkade rasbiologi och tvångssteriliseringar! Per Albin Hansson var en av de som genomförde dessa reformer.

Folkhemstanken kännetecknades av att staten fick ökad makt. Detta innebar att individens frihet inskränktes för att öka medborgarnas välbefinnande. Kanske är det just denna bit av folkhemmet som Peter Hultqvist hyllar?

 

 

 

Annonser

Bäst-före-datum

Som konsument har jag lärt mig att kolla bäst-före-datum, läsa innehållsdeklarationer samt bilda mig en egen uppfattning om de olika produkterna. Det gäller både varor och tjänster. Det borde gälla även politiken!

Den s k sjuklövern har ju passerat bäst-före-datum för länge sedan och alltför många av politikerna likaså. När jag läser innehållsdeklarationen så får jag sura uppstötningar och vill inte köpa deras tjänster. Jag har bildat mig en egen uppfattning. Därmed borde jag vara en god konsument. Men nu får jag underbetyg av (S).

– Det har omvärlden visat. Röstar man på brexit då får man brexit, röstar man på Donald Trump då får man Donald Trump och röstar man på Jimmie Åkesson, ja, då riskerar han att bli statsminister, säger Magdalena Andersson.

”Statsminister Stefan Löfven menar i sin tur att man inte ska missnöjesrösta, utan i stället ta ställning för ett parti som man tror är bäst för sin egen framtid.

– Det är det rösten ska användas till. Det finns ingen ångervecka i val, säger han.”

”Justitieminister Morgan Johansson (S) framhåller att det är ”självklart” att medborgare har ett ansvar i valbåset.

– Det är något som man inte kan ta lätt på, det är något som får betydelse för lång tid framöver. Inte bara för en själv, utan också för ens barn och hela landet. Så att rösta är ett av de viktigaste besluten som en medborgare tar och det tycker jag att man ska ta på allvar, säger han.”

Ojdå! De talar om för mig och alla andra, som har insett att deras politik har passerat bäst-före-datum, att vi inte tar ansvar. De talar om för oss att vi inte vet vad som är bäst för oss. De har inte förnyat sitt parti det minsta. De kör samma skrämselpropaganda, om men med nya ord, som de har gjort sedan tidigt 2000-tal. Jag skrev en blogg om detta (När blev jag rasist? Den 21/12-2015). Då skrev jag :

”Men hur började då detta med rasism? Har försökt gräva tillbaka.  År 2006 fick SD 2,93 % i riksdagsvalet. Då fick S stora skälvan. De bestämde sig för att göra ALLT för att SD inte skulle komma in i riksdagen. De kontaktade EXPO och tillsammans med ABF producerades studiematerialet ”Sverigedemokraterna – ett parti som andra?” 2007. Sedan satte de igång en kampanj som gick ut på att eliminera ”det främlingsfientliga SD”. Propagandan var hård inför EU-valet 2009 och riksdagsvalet 2010. Men det lyckades ju inte! SD kom in i riksdagen med 5,7 %. Det var då som väljarna skulle straffas för att inte göra om ”dumheten” att rösta på SD. Det var då som alla som inte höll med per automatik var SD:are, främlingsfientliga, rasister, …  Allt detta var skapat av S – enbart för att de inte ville dela med sig av makten!

Det var just det som hände när jag blev rasist! Jag röstade inte på SD, var inte främlingsfientlig eller rasist men tog avstånd från den mer och mer militanta feminismen. Det var då som jag fick min stämpel! Jag var farlig eftersom jag vägrade att räta in mig i leden! Jag skulle demoniseras på samma sätt som SD:arna hade blivit. Alltså fick jag alla skällsorden klistrade i pannan och alla lögnerna om mig serverade på sociala medier. Men … de lyckades inte! Inget sådant biter på mig! Jag har ju självkännedom och vet vilka åsikter som jag har. Det räcker för mig!”

Sedan dess har de genomgått många faser av förnekelse, lögner, begränsning av yttrandefrihet, DÖ och faktaresistens. Nu vänder de ytterligare ett blad. Kör på med samma taktik men i ny tappning.

Nu  kallas alla de som inte röstar med dem för ansvarslösa och inte vilja landets bästa. Det är nog tvärtom! Det är ansvarslöst att rösta på ett parti som är totalt faktaresistent och vägrar att lyssna på deras uppdragsgivare – skattebetalarna.

Nej, det finns ingen ångervecka i valet! Därför ska vi inte rösta på något parti som har passerat bäst-före-datum med råge! Det är de som är odemokratiska – inte vi!

 

 

 

(S) vill ta från pensionärer och ge till pensionärer

Våra pensioner har vi och våra arbetsgivare betalat in under hela vårt arbetsliv – som en premie till en försäkring. Vi har blivit lovade vissa villkor på ålderdomen. Det är inte vare sig staten eller (S) som ger oss dessa pengar! Det är våra pengar som staten har disponerat fram till vår pensionsdag. Men igår avfyrade Stefan Löfven ett vallöfte. (S) vill ge fattigpensionärerna 600 kronor mer i pension per månad. Han glömde orden före skatt och med minskat bostadstillägg eller höjda hemtjänstavgifter. Han ville inte heller säga hur det ska finansieras. Men jag läste om denna finansiering för precis en vecka sedan. Totalt skulle denna reform kosta 4 miljarder!

”Totalt handlar det om cirka 16 miljarder kronor per år som skulle kunna riktas till de med lägst pensioner. Det rör sig alltså om en liten, kostnadsneutral förändring inom en av pensionssystemets komponenter, som kan ge en viktig effekt för pensionärerna med lägst pension.”

Men Löfven pratade om att kostnaden blir 4 miljarder. Vart ska de övriga 12 miljarderna gå? Kanske till att finansiera den höjda avgiften till EU som lär bli 16 miljarder? Eller till något annat politikerprojekt?

”Sammanfattningsvis handlar det om att de pengar som efterlämnas i allmänna pensionssystemet när någon dör, bör fördelas annorlunda. I dag tillfaller de alla pensionssparare som finns i samma årskull som den avlidna, oavsett om de i årskullen är miljonärer eller har nästan inga pengar alls.

Vi menar att dessa pengar istället bör fördelas till pensionärerna som har lägst pension.”

”# För personer som avlidit det år de fyller 60 år eller senare tilldelas arvsvinsten de kvarlevande i samma årskull, som inte tagit ut ålderspension, genom att deras pensionsbehållning räknas upp med en arvsvinstfaktor som baseras på livslängdstatistik för befolkningen.

# När det gäller arvsvinster efter personer som avlidit innan det år de hunnit fylla 60 år ska de avlidnas faktiska pensionsbehållning fördelas till de kvarlevande i samma åldersgrupp. Fördelningen av arvsvinster görs då som ett procentuellt påslag på pensionsbehållningen med hjälp av arvsvinstfaktorn.

Från och med det år en årskull fyller 60 år fördelas i stället de arvsvinster som beräknas uppkomma. Den arvsvinstfaktor man då använder beräknas med utgångspunkt från Statistiska centralbyråns statistik över dödligheten i landet.”

Det är alltså så att om 1 % av 69-åringarna dör så skulle jag och övriga 99 % av 69-åringar få dela på deras framtida pensioner. Men (S) missunnar mig dessa pengar och vill fördela pengarna på annat sätt. Pengarna ska gå till de som har lägst pension och som faktiskt har betalat in minst til pensionssystemet! De vill fortsätta att leka Robin Hood – ta från de rika och ge till de fattiga. Men hur vet de att min åldersgrupp är så rik? De kanske tar från de fattiga och ger till de ännu fattigare?

Debattartikeln som jag citerade är skriven av ledande (S)-profiler i Kalmar län. En av dem är riksdagsledamot och arbetar på UD under Margot Wallström.

Stefan Löfven vill diskutera frågan i pensionsgruppen. Men i denna grupp finns inte vare sig V eller SD representerad. En stor del av befolkningen får inte vara representerad i diskussioner om hur deras egna pengar ska användas. Det är detta som han kallar för demokrati!

Men vems är pengarna?

”Pensionsrätterna som registreras på dina pensionskonton finansieras genom tre olika pensionsavgifter: allmän pensionsavgift, arbetsgivaravgift och statlig ålderspensionsavgift.”

”Du betalar själv en allmän pensionsavgift på 7 procent av din lön och av ersättningar från social- och arbetslöshetsförsäkringarna”

”Arbetsgivare betalar en pensionsavgift på 10,21 procent för varje anställds lön. För dig som egenföretagare motsvaras detta av egenavgiften.”

”Har du pensionsgrundande ersättningar från social- och arbetslöshetsförsäkringen betalar staten en pensionsavgift på 10,21 procent. För dig som har sjuk- och aktivitetsersättning betalar staten hela avgiften på 18,5 procent.

Om du har tillgodoräknats pensionsgrundande belopp för barn eller studier betalar staten hela avgiften på 18,5 procent. Den statliga ålderspensionsavgiften finansieras med allmänna skattemedel.” allt enligt Pensionsmyndigheten

Staten – med (S) i spetsen – har alltså förvaltat våra pengar och vill sen bestämma om vi ska få tillbaka dem eller ej. Egentligen borde ju pensionerna följa normala löneökningar. Men det har de ju inte gjort under mycket lång tid. Kan riksdagsledamöterna och regeringen tänka sig att få en löneökning på 600 kronor i månaden minus skatt? Kan de tänka sig att avstå från löneökningar och ge pengarna till pensionärerna istället?

 

Tidigare äldre inlägg

Åsiktsministerns Edikter!

-mitt brunstämplade tankegods-

Peter Krabbe

Världen i fokus - vem styr vår framtid och varför?

Wallenborgs politikblogg

Politik om stort och smått.

JUST-LOOK-AT-SWEDEN

SWEDEN - A SHITHOLE COUNTRY?

Rakapuckar's Blog

Så bitter på Steffe med alliansen!

Assistans på dina villkor

Alla människor är lika värda

Björn Alvebrand

STYRBORD ELLER BABORD? VALET ÄR DITT.

Busiga mor

My Home My Place My Life

SVERIGE - EUROPA - VÄRLDEN

GÅR DET VERKLIGEN BRA NU?

Halloj världen!

En blogg av Inger Hansson. Om resor. Om Instagram och annan fotografi. Om natur. Om Karlshamn, Kristianstad, vatten och lite av varje.

Christer.L.Hansson

Det som danar mig

Stigfinnaren i Älvsund

vägen inåt är vägen framåt

S W E D E N - G O O D B Y E

Politik - Religion - Samhälle - Europa - Nationalism

Vincat Veritas

Låt sanningen segra

Rovdjurspolitik

Faunavård utan vetenskapligt stöd

Tankeverket

Alla förändringar börjar med en tanke

Life, Death and all between

Welcome to an expanding worldview

SasjaL

Cyniker är inget man föds som, det är omgivningen som formar ...

Livsglimtar

Bättre sent än aldrig

beppe852

Hellre död än röd

Micke K - En röst i Sverige

Sunt förnuft, svenska värderingar i ett sekulärt samhälle

Helt apropå

En blogg om tro, hopp och kärlek. Om livet i stort som smått. Följ med på min livsresa över mörka djup och djupa vatten.

mickecarlssonsblog

Skillnaden mellan demokrati och diktatur är storleken på gapet mellan makten och folket. I min blogg visas hur gapet dag för dag blir allt större i Sverige.

Ama de casa

En hemmafru i Spanien

Motvalls blogg

Förflugna tankar och bevingade ord.

Peter Harold - Skrivarens blogg

Skrivandet är frihet - jag skriver för friheten.

Varjager's Weblog

I vår del av världen. En titt på fosterlandet och dess styrande elit med kritiska ögon.

Petterssons gör skillnad!

"Envar har rätt till åsiktsfrihet och yttrandefrihet. Denna rätt innefattar frihet för envar att utan ingripanden hysa åsikter och frihet att söka, mottaga och sprida upplysningar och tankar genom varje slags uttrycksmedel och utan hänsyn till gränser." - FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna, artikel 19

Ett vettigt alternativ

Om man tänker steget längre

Rune Lanestrands blogg

Politik, jordbruk, Vänersborg, Sverige, EU och världen kommenteras av småbrukaren Rune Lanestrand

corneliadahlberg

Gräsrotsrevolt

WTF?

100 möjligheter istället för hen!

%d bloggare gillar detta: