Bröd och skådespel åt folket

När blir vi som individer fria ?
Det demokratiska systemet har provats och vad åstadkom det för individen ?
Makten och egoismen har i alla tider härskat.
När får individen utrymme för sina tankar och innovationer utan att makten lägger sin smutsiga hand över det hela.
Livet är en kamp och de som är starka står som vinnare i det gatlopp som är livet.
Det finns de som viger sitt liv seriöst för demokratin och friheten, men de blir också förlöjligade av makten.
Den nutida makten som vilar på s k demokratisk grund bör noga tänka över varför de besitter denna position.
Ett fritt folk utan härskare har förmågan att se de möjligheter som livet har gett oss.

Vi kanske bör gå tillbaka i historien för att försvara våra förfäder och våra rättigheter. Vi kanske bör inse att ”våra” politiker har tillåtit en icke demokratisk befolkning att invadera vårt land. Vi ska försvara de värden som våra förfäder skapat i sekler. Bilbränder som eskalerar till att man bränner ner industrifastigheter innebär att våldet eskalerar.. Personer som påtalar att tar ni våra vapen så bränner vi  ned olika fastigheter eller bilar och eldar upp vårt samhälle är inga individer som har i ett demokratiskt samhälle att göra. Vi ska nu säga att det är nu nog och visa barbarerna var skåpet ska stå. De är gäster i vårt hus och ska rätta sig efter vad vi anser är ett acceptabelt beteende. Gör de inte det kommer vissa av oss kanske bemöta dem med samma barbariska beteende.

Vi hade ett lugnt och fredligt samhälle som vi skapat i sekler men det räckte inte för maktfullkomliga politiker som ville röra om i grytan för att tillskansa sig mer makt.

Att vissa inte får nog men andra är nöjda med sin lott är ett stort problem.

 

Reinfeldt och Löfvén har skapat ett otryggt samhälle

Det här som är utlagt på Facebook vill Ulla och Olof förmedla till alla våra läsare i Sverige och utlandet för att ni ska förstå hur allvarligt läget är i Sverige. Svenska politiker har skapat ett otryggt samhälle som vi dessutom finansierar med våra skatter.

Vi bör mer lägga våra resurser på att försvara vår demokrati och trygghet än stupida politiker visioner som den HUMANITÄRA STORMAKTEN

Den kunskap som finns i Sverige tas inte på vara med det nuvarande politiska systemet.

De som nu enligt makten ses som dissidenter kanske är de som är grunden för ett stabilt samhälle.

 

DENNA STATUS ÄR PÅ EN DIREKT UPPMANING AV UTREDAREN HOS POLISEN:

Idag höjdes insatserna.

Att det skrivs om mig och Ledarsidorna på olika bloggar och att det skapas en wikipedia-profil är en sak som det går att hantera. Men.

Idag tog någon av de aktörer som på något sätt vill få mig att anpassa mig eller lägga ned viss bevakning ett steg till.

Förutom DDOS-attacken, dataintrånget samt det som skrivs på Facebook av vissa tydliga profiler och bloggar så tog någon aktör ett steg till.

Jag bor längst ute på en udde i Stockholms skärgård. Vintertid är det bara vi och två grannar. Sommartid desto mer folk, inklusive en minister och annat löst folk i direkt grannskap. Trafiken denna tid på året är begränsad, ffa gråmulna dagar då det ligger 30 cm blötsnö i skogen runt huset och mellan huset och bryggan.

Idag, runt 16:30, rörde sig minst en person runt huset, denna årstid, och fotograferade av det med en kamera. Hunden markerade. Personen försvann.

Allt detta läggs till den förundersökning som åklagaren öppnat i det som händer runt mig som person och runt Ledarsidorna.se.

Det är inte säkert att allt detta hänger ihop men som min kontakt på polisen sade tidigare, och upprepade idag:

”I vårt jobb tror vi inte på slumpen. Vi arbetar för att identifiera vad som är slump och vad som inte är slump”.

Om det hänger ihop med att jag tar den debatt som Tino Sanandaji var tänkt att ta i en S-förening den 28 mars eller inte är oklart. Stämningen mot Tino blev så hetsig att han drog sig ur. Jag har inte för avsikt att göra det.

Det ska bli minst sagt spännande att se hur det utvecklas nu. Och om något händer mig eller någon i min familj så har sannolikt polisen minst en tråd att börja nysta i. Sannolikt flera. Vad de gör med det jag lägger till vartefter kan jag inte svara på men känner mig trygg med dess utredning och bevakning av mig som person.

.

 

De står inte ut

Nu läser jag att många ensamkommande flyktingbarn mår så dåligt att de vill ta sina liv. Skälet till desperationen sägs vara nekad asyl och hotande utvisning – något som bland de unga likställs med döden.

”– Uppgifterna om att ensamkommande som mår psykiskt dåligt diskuterar självmord i slutna grupper på nätet har vi även fått bekräftat från andra håll. Ett av problemen är att det inte finns någon samlad statistik som visar hur vanligt det är med självmordsförsök i den här gruppen, det är bland annat det vi ska diskutera på mötet, säger Hans Reuterskiöld på BO.

Även riksdagens socialutskott kommer att ta upp rapporterna om självmord bland ensamkommande unga asylsökande.”

Vad är detta? Ett hot för att få stanna? Eller mår de så dåligt! Varför mår de dåligt?  Kan en del vara kopplat till det narkotikamissbruk som lär vara vanligt bland de ensamkommande unga? Vad kan Barnombudsmannen och riksdagen göra?

För att kunna analysera rätt krävs att man har med alla parametrar. Att analysera innebär ju att dela upp ett problem i mindre delar och undersöka varje delproblem för sig. Om man hoppar över ett delproblem så blir analysen felaktig.

Jag kan se en mängd skäl till att de unga mår dåligt -utöver nekad asyl och hotande utvisning :

 • saknar de gamla vännerna
 • saknar familjen
 • saknar sitt hemland
 • oro för släkt och vänner som finns kvar i hemlandet
 • oro för att inte kunna skicka hem tillräckligt mycket pengar till familjen
 • oro för att resten av familjen inte ska få komma hit
 • ett nytt språk
 • nya kamrater
 • nya vuxna
 • ett annorlunda klimat – våra 4 årstider
 • nytt levnadssätt
 • nya värderingar
 • förstår inte den nya kontexten som de har hamnat i
 • förstår inte vikten av utbildning
 • känner sig otrygga och hamnar tillsammans med en mängd andra otrygga människor
 • känner sig slitna mellan det gamla invanda levnadssättet och det nya svenska levnadssättet
 • vet ingenting om sin framtid

Det är aldrig lätt att hamna i en ny kontext! Det finns inga enkla lösningar för att underlätta integrationen. Tvärtom! Nummer ett borde dock vara att informera om vilka lagar som gäller här i Sverige och att det inte går att hota sig till favörer! Att smälta in i den svenska kontexten borde vara av högsta prioritet.

Att  inrikta sig på delar av problematiken ger aldrig en helhetslösning! Ett enda problem – som kan vara ”pyttelitet” – kan stjälpa välmåendet och därmed integrationen. Det hjälper inte att tycka-synd-om!

Analysera gärna … men ta med alla parametrar! Analysera varje parameter för sig och fundera kring varför människor mår dåligt i vårt land!

ensamkommande_sjalvmord

 

 

 

Tidigare äldre inlägg

Motvalls blogg

Förflugna tankar och bevingade ord.

Peter Harold - Skrivarens blogg

Skrivandet är frihet - jag skriver för friheten.

pspringare

The greatest WordPress.com site in all the land!

Varjager's Weblog

I vår del av världen. En titt på fosterlandet och dess styrande elit med kritiska ögon.

Petterssons gör skillnad!

Oberoende nyheter, satir och allvar om politik, journalistik, invandring, mångkultur, islam, brottslighet, rasism, natur, livet och musik.

Tanja Bergkvists Blog

Kamp mot fördumningsindustrin

Ett vettigt alternativ

Om man tänker steget längre

Erling Hellenäs svenska blog

Den stora bilden och dess delar

Hexanmexan "shake my hand?"

Elefanten dog en plågsam död

Rune Lanestrands blogg

Politik, jordbruk, Vänersborg, Sverige, EU och världen kommenteras av småbrukaren Rune Lanestrand

corneliadahlberg

Gräsrotsrevolution

WTF?

100 möjligheter istället för hen!

Anna Ernius

politik, litteratur och möten med världen

Ryggraden!

Qui tacet, consen'tit.

Nya Il Convito

Mohamed Omars blogg om fezens filosofi, gotisk steampunk och upsaliensisk pulp fiction

Josefin Utas

Mina egna tankar om nuet och framtiden

Otillständig

- kroniskt oppositionell

Helena Palena

ENVAR SIN EGEN REDAKTÖR! Copyright!

Asylkaos

Politiker och media förstör vårt land. Nu försvarar vi oss. (Alla texter och bilder är fria att sprida vidare.)

anthropocene

Ett partipolitiskt oberoende libertarianskt forum för debatt och opinionsbildning

DET GODA SAMHÄLLET

HÄR SKAPAS SAMTIDENS SJÄLVFÖRSTÅELSE

%d bloggare gillar detta: