Demografi som vapen mot ett folk

Nu får det svenska folket betala ett allt för högt pris för vad okunniga politiker åstadkommit de senaste decennierna.
Mycket värre är om de medvetet har fört en politik som har skadat vårt fosterland.

Julia Caesar

Om man vill förvandla ett land i grunden är en förändrad demografi det mest effektiva verktyg man kan använda. Människor är nämligen inte – tvärtemot vad politikerna påstår – utbytbara mot varandra. Etnicitet och kultur formar oss olika.

View original post 2 994 fler ord

Annonser

Handel med människor

Det finns skrupellösa människor som utnyttjar andra människor på ena eller andra sättet. Några sätter detta i system och gör stora vinster på detta. Men egentligen handlar det väl om affärsuppgörelser – att köpa och sälja varor eller tjänster?

Tre av fyra flyktingar som tog sig till Spanien under fjolåret via Nordafrika och den så kallade västra Medelhavsrutten gjorde det genom maffialigor. Flera av dem riskerade livet på havet. Enligt Frontex tog sig, 92 procent av flyktingarna till Grekland och 90 procent av de som kom till Italien, dit via maffialigor.

Rapporten som den spanska dagstidningen ABC hänvisar till grundar sig på statistik och tillvägagångssätt som människosmugglare använder sig av. Bakom studien ligger även intervjuer av 3.525 män och kvinnor som nyligen på illegal väg har nått Europa.

Studien visar att 45 procent är ekonomiska flyktingar. Konflikter är den andra orsaken till varför de väljer att lämna sitt hemland.

Många sätter sig i skuld till människosmugglarna och blir tvungna att arbeta under vidriga förhållanden. Rapporten nämner kvinnor från Nigeria men även från Kamerun, Ghana, Guinea, Elfenbenskusten och Sierra Leone som tvingas in i prostitution. Skulden till människosmugglarna kan uppgå till 50.000 euro.

Ju svårare det är att ta sig innanför Europas gränser, desto större är risken att människor kan utnyttjas för exempelvis sexhandel. konstaterar Migrationsverket, som hittills i år har mött nära hundra misstänkta offer för människohandel.

Pengar är den enkla drivkraften hos förövarna. Ungefär hälften av dem som Migrationsverket identifierar säger att de har blivit exploaterade i Sverige. Den andra hälften att det skedde på vägen hit. Myndigheten har också sett en allt större koppling mellan människohandel och människosmuggling. När man inte har pengar att betala smugglarna med under flykten riskerar man att utnyttjas och exploateras– ofta med sin kropp som betalningsmedel.

Migrationsverket pratar om människohandel, förövare och offer. Men som vanligt har jag svårt att förstå. Som all annan handel så finns det säljare och köpare. Säljaren bistår med en resa över Medelhavet och kanske hela vägen till Sverige. Köparen förbinder sig att betala resan på ena eller andra sättet. Ingenting är ju gratis. Offren är väl vi som tvingas försörja de människor som tar sig hit?

Naturligtvis anser jag att ingen människa ska bli utnyttjad! Men i detta fallet anser jag att alla berörda blir utnyttjade – ”researrangören” som inte får sina pengar, ”köparen” som saknar pengar och betalar med sin kropp samt vi som tvingas att ta konsekvenserna av att köpare och säljare har hittat en försörjningsmöjlighet.

I den svenska kontexten är det väldigt passande att utse offer. Men är den som med berått mod ger sig av hemifrån, lurar till sig en resa och tvingas betala för denna verkligen ett offer. Hade den personen verkligen trott att den skulle komma till Europa och kanske Sverige helt gratis? I så fall är personen naiv och dum. Ingenting är gratis! Har personen medvetet lurat sig till resan? Ingick det i avtalet att betala i natura?

Nej, det är vi som tvingas betala som är offer för de cyniska affärsuppgörelserna.

Lagstiftning – för vem?

Konsumentlagar, Arbetarskyddslagar, Skattelagstiftning, Avtalslagar, Barnavårdslagar, Sjukvårdslagar, Socialtjänstlagar, Jaktlagar, Djurskyddslagar, Naturvårdslagar, Kemikalielagar, Bostadsnormer,  …, …. Det finns nog inte några större delar av våra liv som inte regleras av olika lagar!

”Vi lever i ett samhälle där du ser mängder med olika lagar och regler runtomkring dig. När du går längs en gata finns det olika skyltar som visar vilka trafikregler som gäller, när du sitter i klassrummet finns det andra regler för att det skall bli trivsamt, när du spelar fotboll finns det också en mängd regler, när du sitter hemma och smaskar högt vid matbordet får du säkert också höra något om regler kring matbordet. Alla olika lagar och regler finns där för att vi som lever tillsammans skall må bra.

Tänk dig en värld där det inte fanns några som helst lagar eller regler, en värld där man har ”anarki”. Hur skulle det se ut? Det som brukar hända är att de som är starkast eller har mest vapen tar makten över alla de som är svagare och i värsta fall gör dem till slavar. Lagarna finns alltså inte för att skydda de som är starka, de klarar sig ändå. Lagarna finns för att skydda de som är svaga så att inte de blir utnyttjade av de starka i samhället. ” läser jag i ett undervisningsmaterial.

Helt naturligt! Lagarna finns som gemensamma spelregler som alla ska följa. Brott mot lagar ger straff – som böter eller fängelse. Men vad händer då när domstolar ger straffrabatter? Skillnaden i mognad mellan 20 och 21 års ålder kan förefalla hårfin, men i domstolar tillmäts den stor betydelse. En person som begår ett brott vid 20 års ålder får typiskt sett ett straff som motsvarar tre fjärdedelar av det straff som en 21-åring – i lagens mening fullt mogen – får. När det hävdas att ålder inte har någon betydelse är det i juridisk mening fel. Men är denna rutinmässiga nedsättning av straff för unga myndiga lagöverträdare rimlig? Samma brott ska väl bedömas lika oavsett vem som begår det! Normalt är ju att den som är 18 är vuxen och myndig. Jag kan förstå att barn behandlas mildare men då måste de ju faktiskt också vara barn!

Andra lagar reglerar migrationen! Människor har rätt att söka asyl i vårt land. De har rätt att få denna asylansökan prövad på ett rättvist sätt. Alla asylsökare har INTE asylskäl men deras ärende prövas ändå. De som inte uppfyller kraven SKA utvisas. De har ingen rätt att stanna i vårt land. Stannar de ändå så uppehåller de sig illegalt i vårt land och polisens uppgift blir att se till att dessa personer lämnar landet.

Ungefär var tionde kommun bryter alltså mot lagen. De gav förra året ekonomiskt bistånd till personer utan uppehållstillstånd. Socialtjänsten delar ut av våra skattemedel till människor som bryter mot lagen genom att stanna här trots att de inte anses ha några skäl att vara här! Begår inte socialtjänsten tjänstefel när de beviljar dessa bidrag?

Jag blir upprörd! Lagarna och straffskalorna är tydligen skrivna för att bestraffa vanliga laglydiga medborgare. Vi ska straffas eller iallafall skämmas om vi gör någon liten vardagsförseelse. Vi straffas också via skatter på t ex konsumtion, bensin, kemikalier, flygande osv. Vad vi än gör så bestraffas vi genom någon skatt eller avgift. Men de som medvetet bryter mot lagen går oftast fria, får straffrabatter eller underhållsbidrag! Var finns logiken och rättvisan?

Tidigare äldre inlägg

SVERIGE - EUROPA - VÄRLDEN

GÅR DET VERKLIGEN BRA NU?

Halloj världen!

En blogg av Inger Hansson. Om resor. Om Instagram och annan fotografi. Om natur. Om Karlshamn, Kristianstad, vatten och lite av varje.

Christer.L.Hansson

Det som danar mig

Stigfinnaren i Älvsund

vägen inåt är vägen framåt

S W E D E N - G O O D B Y E

Politik - Religion - Samhälle - Europa - Nationalism

Vincat Veritas

Låt sanningen segra

Rovdjurspolitik

Faunavård utan vetenskapligt stöd

Tankeverket

Alla förändringar börjar med en tanke

Life, Death and all between

Welcome to an expanding worldview

SasjaL

Cyniker är inget man föds som, det är omgivningen som formar ...

Livsglimtar

Bättre sent än aldrig

beppe852

Hellre död än röd

Micke K - En röst i Sverige

Sunt förnuft, svenska värderingar i ett sekulärt samhälle

Helt apropå

En blogg om tro, hopp och kärlek. Om livet i stort som smått.

mickecarlssonsblog

Skillnaden mellan demokrati och diktatur är storleken på gapet mellan makten och folket. I min blogg visas hur gapet dag för dag blir allt större i Sverige.

Ama de casa

En hemmafru i Spanien

Motvalls blogg

Förflugna tankar och bevingade ord.

Peter Harold - Skrivarens blogg

Skrivandet är frihet - jag skriver för friheten.

Varjager's Weblog

I vår del av världen. En titt på fosterlandet och dess styrande elit med kritiska ögon.

Petterssons gör skillnad!

"Envar har rätt till åsiktsfrihet och yttrandefrihet. Denna rätt innefattar frihet för envar att utan ingripanden hysa åsikter och frihet att söka, mottaga och sprida upplysningar och tankar genom varje slags uttrycksmedel och utan hänsyn till gränser." - FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna, artikel 19

Ett vettigt alternativ

Om man tänker steget längre

Rune Lanestrands blogg

Politik, jordbruk, Vänersborg, Sverige, EU och världen kommenteras av småbrukaren Rune Lanestrand

corneliadahlberg

Gräsrotsrevolt

WTF?

100 möjligheter istället för hen!

Anna Ernius

politik, litteratur och möten med världen

Ryggraden!

Qui tacet, consen'tit.

Nya Il Convito

Mohamed Omars blogg om fezens filosofi, gotisk steampunk och upsaliensisk pulp fiction

Otillständig

Kunskap och förnuft

Helena Palena

ENVAR SIN EGEN REDAKTÖR! Copyright!

Asylkaos

Politiker och media förstör vårt land. Nu försvarar vi oss. (Alla texter och bilder är fria att sprida vidare.)

anthropocene

Ett partipolitiskt oberoende libertarianskt forum för debatt och opinionsbildning

Sven-Erland - insikter från partikansliet på Sveavägen

Sveriges mest progressiva blogg - nu från regeringskansliet

DET GODA SAMHÄLLET

HÄR SKAPAS SAMTIDENS SJÄLVFÖRSTÅELSE

%d bloggare gillar detta: