Moralkakor och kollektiv bestraffning

Ibland krävs det att någon klär mina tankar i ord – att någon annan formulerar det som jag intuitivt har tänkt under mycket lång tid. Så blev det igår när jag läste en artikel. Jag fick en aha-upplevelse. Jag kände att jag har haft rätt hela tiden. Det handlade om att svenska folket bestraffas kollektivt. Rebecca Weidmo Uvell har gjort research då det gäller folkhälsan.

Hon avlivar raskt myterna som medier och politiker sprider.. Vi mår inte sämre. Tvärtom!

Medellivslängden fortsätter att öka och skillnaderna mellan könen fortsätter att minska. Självmorden minskar. Dödligheten i hjärt-kärlsjukdomar och cancer fortsätter att minska. Arbetsrelaterade olyckor och sjukdomar är överlag minskande. 

Vi äter idag 10 kilo mindre socker per person och år än på 1930-talet. Så är det i nästan alla rika länder. Konsumtionen har flyttat från rent socker, sylt och bakverk till att idag konsumeras genom godis, glass, sötade drycker och yoghurt. 
Diabetes 2 ökar inte heller som det ibland påstås. Andelen insjuknade i diabetes sjunker för varje år men de som redan är sjuka lever längre. Och det är ju något bra, att färre dör. Inte dricker vi mer läsk än tidigare heller.
Läskkonsumtionen ökade fram till 1998, sedan dess har den sjunkit kontinuerligt och idag är vi nästan nere på 1995 års nivå igen”

Trots allt detta och mer därtill fortsätter Folkhälsomyndigheten och Folkhälsominister Gabriel Wikström att tala om att svenska folket mår dåligt. Det måste till styrmedel för att få befolkningen att ändra beteende. Ett sådant medel är sockerskatt.

”Det finns speciella konsumtionsskatter på särskilt utvalda varor och tjänster. Dessa skatter kallas för punktskatter. De flesta punktskatter, likt andra skatter, ger staten inkomster men har ofta införts av andra skäl.
Punktskatterna kan till exempel användas för att styra konsumtionen i en för samhället önskvärd riktning. Exempel på detta är skatten på alkohol, energi och tobak. Dessa tre skatter är också våra äldsta punktskatter.” enl Skatteverket.

Just det! ”De flesta punktskatter, likt andra skatter, ger staten inkomster”! Det är alltså bra för staten att kollektivt beskylla oss för att konsumera för mycket sötsaker. Staten har ju genom beskattning fått ner vår alkoholkonsumtion, tobaksbruk och energianvändning. Skatteintäkterna minskar. Nu måste de hitta på nya skatter. Sockerskatten är en sådan och flygskatten en annan. Staten vill att vi ska ha ständigt dåligt samvete för våra beteende för att den ska kunna öka skattetrycket.

Naturligtvis måste hela befolkningen ta ett kollektivt ansvar. Vi kan ju inte förneka att det förekommer ohälsa men den är oftast relaterad till de socioekonomiska grupperna. Varför ska hela svenska folket, som överlag är välutbildade och sköter sin hälsa ta ansvar för detta?

Samma sak ser vi på område efter område. Politiker vill ha makt över befolkningen! Därför måste vi ta kollektiv skuldbörda. Vi får ju inte peka ut en speciell grupp. Alla män måste ta ansvar för hedersvåld och sexuellt våld. Inget barn får klara sig bättre genom svenska skolan än något annat. Alla måste ta ansvar för kriminalitet eftersom vi inte får nämna utseende eller etnicitet i signalement. Alla som inte följer den inslagna vägen är rasister. ”Fel tankar” måste bestraffas kollektivt – annars kan de styrande förlora makten!

Igår rasade statsministern över att Socialdemokraterna tvingades flytta fram sin samling i Falun när Nordiska Motståndsrörelsen fick demonstrationstillstånd. Det störde statsministern ”väldigt mycket”. Han är ju så van att (S) bestämmer oavsett vad det gäller. SD och alla högerextrema organisationer ska ha en kollektiv skuld för det som Hitler åstadkom på 1930/40-talet. Kollektiv skuld är bra för att hålla en befolkning i strama tyglar!

Men … Kollektiv bestraffning är förbjudet enligt fjärde Genèvekonventionen, FN:s allmänna deklaration om de mänskliga rättigheterna, och nationell lagstiftning. Hur kan då vår regering, riksdag och myndigheter hela tiden utsätta befolkningen för detta? De använder propaganda via MSM för att predika sina moralkakor. De använder denna falska propaganda för att få oss att må dåligt. De använder propagandan för att bibehålla makten och kunna beskatta oss ytterligare!

 

En polariserad klimatdebatt

Igår läste jag en ny larmartikel om att Arktis blir isfritt om 20 år – 10 år tidigare än befarat. Forskare slår nu larm om att det kommer att vara i stort sett isfritt på sommaren redan om 20 år. Jag trodde i min enfald att forskare har kunskaper och en gnutta sunt förnuft. Men det tycks de sakna!

Wikipedia beskriver Arktis på följande sätt:

Arktis har ingen naturlig avgränsning mot söder, och kan därför definieras på flera olika sätt. Tidigare användes ofta den norra polcirkeln (latitud 66° 33ʹN) – som är sydgräns för midnattssolen – och enligt denna definition utgör Arktis omkring sex procent av jordens yta, men då hamnar även områden som inte har arktiskt klimat och naturförhållanden i Arktis (exempelvis norra Sverige) medan andra områden med arktiska förhållanden inte räknas (södra Grönland).

En annan skiljelinje är den norra trädgränsen, som i stort sammanfaller med en linje genom platser som har en medeltemperatur i juli på högst 10°C . Där låglandet i norr inte är skogbevuxet har landskap och klimat egenskaper som betecknas som arktiska.

Under de senaste årtiondena, och särskilt under 1990-talet, har definitionen av Arktis vidgats och givits en mer politisk innebörd, delvis oberoende av klimat och växtlighet. Enligt denna definition omfattar Arktis det Norra ishavet, som till stora delar är täckt av packis och drivis, hela Island, Grönland och Alaska, samt de norra delarna av Kanada, Norge, Sverige, Finland och Ryssland.

I de kringliggande landområdena bor cirka 4 miljoner människor utspridda över flera kontinenter, och med kulturer som kan vara flera tusen år gamla. Ungefär en tiondel av regionens befolkning tillhör något av Arktis urfolk. Bland ursprungsbefolkningar återfinns inuiter, aleuter och samer.

För att skydda miljön och naturfolk etablerades 1996Arktiska rådet.

Det var ju intressant att ”området har definitionen av Arktis vidgats och givits en mer politisk innebörd, delvis oberoende av klimat och växtlighet”. Politisk innebörd? Det innebär att politikerna legitimt kan lägga skatter och avgifter på oss övriga medborgare under förespegling att de vill rädda Arktis! Men går det att ”rädda” Arktis från naturfenomen? Kan politiska beslut göra någonting mot lägesförändringar av polerna? Om Arktis kommer lite närmare solen så är det ganska naturligt att det blir varmare där. Vi människor kan inte påverka det! Ändå vill politiker sänka medeltemperaturen på jorden och påstår att det är vi människor som står för höjning av temperaturen!

Jag läste vidare att ” Grönlandsisen och glaciärerna har de senaste åren smält dubbelt så fort. Mellan 2011 och 2014 har en volym som motsvarar ett isblock med en sida på 7,5 kilometer försvunnit. Det är dubbelt så mycket som mellan 2003-2008.” Men skeptiska jag undrar hur mycket inlandsis det finns det på Grönland? Läser i Wikipedia:

Inlandsisen på Grönland täcker en yta på 1,7 miljoner km² vilket motsvarar ungefär 80 procent av Grönlands yta. Inlandsisen innehåller 2,8 miljoner km³ is och skulle, om den smälte, leda till en höjning av havsytan med 7,2 meter. Istjockleken är på många ställen över två kilometer och mer än tre kilometer på det tjockaste stället. Medeltjockleken är 2135 meter.

Inlandsisen som undersökts i borrkärnor på Grönland är mer än 110 000 år gammal. Isen byts kontinuerligt ut och Grönland har haft inlandsis sedan Pliocen eller tidig Pleistocen, det vill säga åtminstone 1,5 miljoner år, genom sammansmältning av inlandsisar och glaciärer. Den utvecklades framförallt under sen Pliocen och mycket snabbt under den första kontinentala nedisningen.

Om uppgifterna stämmer om att medeltjockleken på isen är 2135 meter så undrar jag hur några gradhöjningar kan få isen att försvinna?

”Inlandsisen innehåller 2,8 miljoner km³ is och skulle, om den smälte, leda till en höjning av havsytan med 7,2 meter.” Men nu pratar ju forskarna om att ”Smältande Grönlandsis har redan gjort att havsnivån stigit en centimeter. Men den allt snabbare avsmältningen gör att haven kommer att stiga med ytterligare 25 centimeter utöver 0,5-1 meter som FN:s klimatpanel sagt.” Det är långt från  de 7, 2 meterna! Då har de inte heller tagit med att istäcket i Antarktis ökar. Det borde innebära att en del av smältvattnet från Arktis avdunstar oh faller ner som nederbörd över Antarktis. Där fryser det det till is och havsnivån inte stiger så mycket som forskarna påstår.

Det är helt naturligt att isen spricker och isberg flyter iväg. Det är helt naturligt att klimatet påverkas av närheten till solen! Det finns inga bevis för att det är vi människor som orsakar issmältningen. Oseriösa forskare som är köpta av politiker förmedlar propagandabudskap!

Politikerna utnyttjar oss. De flesta av oss är ju djurvänner. Därför används argumentet att isbjörnarnas miljö påverkas av att Arktis smälter. Politikernas argument blir ”rädda isbjörnarna” -ett känsloargument som saknar fakta. Dessa argument används sen till att pressa medborgarna på högre skatter och mer avgifter.

 

 

 

 

Tvåhundra i månaden

Statsministern talar leende om att pensionärer kan vänta sig max 200 kr mer i månaden efter årsskiftet. ”Det är mycket pengar!” säger han leende.

Skäms! Max 200 kr innebär att hemtjänstavgifterna höjs och bostadstillägget sänks. Om några pengar blir kvar till konsumtion så tar staten 25% av dem i moms.

Vi som inte har vare sig hemtjänst eller bostadstillägg får kanske 200 kr mer i plånboken per månad. Vad räcker de till? Ett läkarbesök eller medicin om vi har tur. De räcker inte till ett tandläkarbesök eller nya glasögon. De räcker inte heller till nya vinterstövlar eller ny vinterkappa.

6 kr om dagen vad kan jag köpa för det? Ingen dagstidning, inte 1 liter mjölk men kanske en frukt eller en fralla. Kanske jag kan gå på bio någon gång.

Nej, statsministern borde skämmas Vet han vad 200 kr räcker till? Vet han att pensionärer har samma behov som andra – av mat, kläder, nöjen och annat som gör livet glatt?

Vi som har jobbat hela livet och har tagit hand om vår familj vill kanske unna oss något nu när vi har tid. Vi har prioriterat barnen och avstått från saker för deras skull. Nu vill vi göra något själv. Men du oh dina politikerkollegor har sett till så att våra pensioner är minimala. Den pension och tryggad ålderdom som ni lovade oss har uteblivit!

De 200 kronor som du nu lovar oss med ena handen tar du och din regering tillbaka med den andra. Ni tar tillbaka dem via nya eller höjda punktskatter. Miljöskatter på elektronik, drivmedel, flyg, …

Skäms! Vi får själv betala vår höjda pension! Sudda ut ditt hånleende för vi är inte så lättlurade. Du och ditt skattehöjarparti får inte våra röster.

Tidigare äldre inlägg

Motvalls blogg

Förflugna tankar och bevingade ord.

Peter Harold - Skrivarens blogg

Skrivandet är frihet - jag skriver för friheten.

pspringare

The greatest WordPress.com site in all the land!

Varjager's Weblog

I vår del av världen. En titt på fosterlandet och dess styrande elit med kritiska ögon.

Petterssons gör skillnad!

Oberoende nyheter, satir och allvar om politik, journalistik, invandring, mångkultur, islam, brottslighet, rasism, natur, livet och musik.

Tanja Bergkvists Blog

Kamp mot fördumningsindustrin

Ett vettigt alternativ

Om man tänker steget längre

Erling Hellenäs svenska blog

Den stora bilden och dess delar

Hexanmexan "shake my hand?"

Elefanten dog en plågsam död

Rune Lanestrands blogg

Politik, jordbruk, Vänersborg, Sverige, EU och världen kommenteras av småbrukaren Rune Lanestrand

corneliadahlberg

Gräsrotsrevolution

WTF?

100 möjligheter istället för hen!

Anna Ernius

politik, litteratur och möten med världen

Ryggraden!

Qui tacet, consen'tit.

Nya Il Convito

Mohamed Omars blogg om fezens filosofi, gotisk steampunk och upsaliensisk pulp fiction

Josefin Utas

Mina egna tankar om nuet och framtiden

Otillständig

- kroniskt oppositionell

Helena Palena

ENVAR SIN EGEN REDAKTÖR! Copyright!

Asylkaos

Politiker och media förstör vårt land. Nu försvarar vi oss. (Alla texter och bilder är fria att sprida vidare.)

anthropocene

Ett partipolitiskt oberoende libertarianskt forum för debatt och opinionsbildning

DET GODA SAMHÄLLET

HÄR SKAPAS SAMTIDENS SJÄLVFÖRSTÅELSE

%d bloggare gillar detta: