Så driver vindkraftsboomen avskogningen i Amazonas

Efterfrågan på balsaträ, som används för att tillverka turbinblad, har ökat till den grad att det orsakar betydande skador på ursprungsbefolkningar i Ecuador.

Detta är en artikel hämtad från El Paise. Efter att ha läst den funderar jag på om inte politiker som har beslutat om mer vindkraftsbygge borde tänka mañana. Ordet mañana betyder imorgon eller någon gång i framtiden. De borde göra en ordentlig konsekvensanalys innan de tar sina beslut!


Vad har avskogningen av balsaträ i Ecuadors Amazonas-region att göra med vindkraftsproduktionen i Europa? Det finns en pervers koppling mellan de två: en satsning på förnybar energi har ökat den globala efterfrågan på en uppskattad träart som växer i världens största regnskog. I takt med att Europa och Kina ökar byggandet av blad för vindkraftverk fälls balsaträd för att påskynda en energiomställning som drivs av behovet av att fasa ut fossila bränslen i den globala ekonomin.

I de inhemska territorierna i ecuadorianska Amazonas började människor märka en ökning av den internationella efterfrågan på balsaträ från 2018 och framåt. Balsa är mycket flexibel men tuff på samma gång, och erbjuder ett lätt men ändå hållbart alternativ för långsiktig vindkraftsproduktion. De typiska bladen i ett vindkraftverk är för närvarande cirka 80 meter långa, och den nya generationen blad kan sträcka sig upp till 100 meter. Det innebär att cirka 150 kubikmeter trä krävs för att bygga en enda enhet, enligt beräkningar från United States National Renewable Energy Laboratory.

Ecuador är världens största exportör av balsaträ och innehar 75% av den globala marknaden. Stora aktörer är Plantabal S.A. i Guayaquil, som har cirka 10 000 hektar som är avsedda för odling av balsaträ avsett för export. Med den ökade efterfrågan som började 2018 kämpade detta företag och många andra för att klara mängden internationella beställningar.

Denna ökning har lett direkt till avskogningen av Amazonas. Oregelbunden och olaglig avverkning har ökat av dem som har reagerat på bristen på trä som odlas för timmer genom att hugga ner den jungfruliga balsa som växer på öarna och flodstränderna i Amazonas. Konsekvenserna för ursprungsbefolkningen som bor i området har varit lika förödande som gruvdrift, olja och gummi var på sin tid.

I provinsen Pastaza på gränsen till Peru skapade den accelererade byggandet av en motorväg genom Shuars territorium för att förbinda den västra staden Puyo med en brygga vid floden Pastaza kontroverser under 2019. Vid porten till Amazonas uppfattade shuar- och Achuarfolken vägen som infrastruktur för utvinning och avskogning, inte som ett bidrag till utvecklingen av sina samhällen. Men projektet gick vidare oavsett utan deras samtycke, och vägen slutfördes i november 2019.

Tusentals kilometer bort berättade Europeiska kommissionens ordförande Ursula von der Leyen för en åhörare i Bryssel om EU:s ambitiösa europeiska gröna giv, som syftar till att främja en övergång till en koldioxidneutral ekonomi för att ta itu med klimatförändringarna. Von der Leyen presenterade planen med dessa ord:

Den europeiska gröna given är Europas nya tillväxtstrategi. Det kommer att minska utsläppen och samtidigt skapa arbetstillfällen och förbättra vår livskvalitet. För det behöver vi investeringar. Investeringar i forskning, innovation, grön teknik. För att lyckas med detta kommer vi att genomföra en investeringsplan för ett hållbart Europa som kommer att stödja investeringar på en biljon euro under det kommande decenniet.

Vindkraftsfeber har drivit på febern för balsaträ, med förödande konsekvenser för Ecuadors ursprungsbefolkningar. I september i år i Achuar-territoriet var den totala avskogningen av balsaträd tydligt synlig på Pastazafloden, och skogshuggarna hade gått vidare till grannlandet Peru. Även om priserna redan började sjunka, fortsatte skogshuggarna att resa upp Pastaza med stora kanoter för att lossa stockarna i Copataza, där de sattes på lastbilar och kördes bort längs den nya motorvägen.

I juni började Achuars inhemska ledare tala ut. ”Gör inga investeringar, även om du skär ner balsa kommer du inte att kunna ta bort den, och den kommer inte att säljas”, skrev de på Facebook och tillade att de inte skulle tillåta balsaträet att lämna sitt territorium för staden. – Det här är en angelägen uppmaning till oss att förstå de allvarliga problem som detta medför för grannländer som Peru. Skogshuggarna skapar splittring mellan bröder.” Då var det redan för sent.

Sharamentsa är ett samhälle som har satsat på energiinnovation i sig, med ett soldrivet kanotprojekt. Det hade motsatt sig att öppna sina öar för skogsarbetare, men en lokal ledare böjde sig för påtryckningar och sålde av samhällets balsaträd, vilket orsakade ett tumult och en tydlig uppdelning bland familjer.

Avverkningen av balsaträd får också konsekvenser för öarnas ekosystem och för älven. Skogshuggarna spårar alkohol, droger och prostitution i deras kölvatten och förorenar extraktionsplatser med plast, burkar, maskiner, bensin och olja. De överger använda motorsågskedjor, äter sköldpaddorna och jagar bort papegojor, tukaner och andra fåglar som matar på balsaträdens blommor. Olaglig avskogning har djupgående inverkan på balansen mellan flora och fauna och driver ekosystemet till bristningsgränsen.

Amazons försvarare kräver att vindkraftsindustrin vidtar strikta åtgärder för att fastställa ursprunget för det trä som används i turbinblad och för att förhindra att marknadstrycket leder till avskogning. I slutändan säger de att balsaträ bör ersättas av andra material.

Prisökningen på grund av hög efterfrågan och otillräcklig tillgång uppmuntrar redan industrin att leta efter alternativa material. Kostnaden för balsaträ fördubblades från mitten av 2019 till mitten av 2020, enligt The Economist. Under 2019 var Ecuadors balsaexport värd nästan 195 miljoner euro, 30 procent mer än det tidigare rekordet från 2015. Under de första 11 månaderna 2020 steg detta till 696 miljoner euro.

Vindturbinblad är huvudsakligen tillverkade av skum av polymetakrylamid (PMI), balsaträ och polyetentereftalatskum (PET). En typisk design kommer att använda balsa för den bärande delen nära mitten av bladet och PVC-skum när det närmar sig bladens spets. Det finns dock ett allt större behov av att bygga längre och lättare blad, samt att säkerställa en tillförlitlig leveranskedja. PET, ett skum med låg densitet som genereras av plastflaskor, är en ersättning. Det danska företaget LM WindPower har använt PET sedan 2017. ”Idag använder vi PET-skum i blad på mer än 80 meter”, säger Paul Dansereau, materialingenjör på företaget, och tillägger att 60% av detta material återvinns.

Det spansk-tyska företaget Siemens-Gamesa är en av världens största tillverkare av vindkraftverk. De tillverkar blad på Ria Blades de Vago-fabriken i Portugal med balsaträ som huggs ner mer än 10 000 kilometer bort i Ecuador. När stora företag som detta först introducerade bladdesigner med ENDAST PET följde andra konkurrenter snart efter. Konsultföretaget Wood Mackenzie förutspår att detta ”kommer att öka från 20% 2018 till mer än 55% 2023, medan efterfrågan på balsa kommer att förbli stabil.”

Bladen utgör också ett problem för återvinning. Den första generationen vindkraftverk når slutet av sina liv, och tusentals kommer att behöva demonteras. ”För närvarande kan 85 till 90 procent av den totala massan av vindkraftverk återvinnas”, säger Ramón González-Drigo, professor i konstruktionsteknik vid Polytechnic University of Catalonia. ” Men bladen utgör en utmaning på grund av deras kompositmaterial, eftersom deras återvinning kräver mycket specifika processer. Tillverkningen av vindturbinblad kräver tekniska lösningar som är både hållbara, ekonomiskt bärkraftiga och ansvarsfulla och som passar in i en modell för cirkulär ekonomi,” tillade han.

Vindkraftsparkernas sociala och miljömässiga konsekvenser slutar inte med avskogningen av Amazonasbäckenet, utan sträcker sig till territorierna i länder som Spanien där de så småningom är verksamma. Dessa är glest befolkade samhällen med ständiga vindar, och där det lokala motståndet sprids av låg befolkningstäthet och isolering.

Matarraña, ett område i den spanska provinsen Teruel, är hem för flera vindkraftsprojekt som planeras för byggande på kort sikt. Spanien har lovat att öka vindkraftsproduktionen, som för närvarande står för 21,9 procent av den el som förbrukas i landet. Lokalbefolkningen känner sig maktlös inför ankomsten av miljonprojekt som påverkar växter, vilda djur, landskap och till och med social harmoni. – Vi har en debatt mellan behovet av förnybar energi, där vindkraftsparker har en mycket tydlig roll, och behovet av att bevara territoriet, landskapet. Det passar inte så bra ihop, säger Eduard Susanna, olivoljeproducent.

Esperanza Miravete, geografi- och historielärare i Valjunquera, en stad med 338 invånare i Matarraña, kritiserar vindkraftsföretagens ”mycket starka aggression” på territoriet. ”Det finns ingen som skyddar landskapet, och det finns ingen naturpark eller något som kan stoppa ett industriprojekt här”, säger hon.

Vindkraftverk är en viktig del av energiomställningen inom ramen för den europeiska gröna given, men produktionen av balsaträ för blad och ökningen av stora vindkraftsparker på landsbygden innebär problem för olika ekosystem och värdsamhällen.

Energiomställningen utgör en grön paradox, och vindkraftsföretagen måste kunna ge ett tydligt svar på denna fråga. När européerna slår på uppvärmningen i vinter har de rätt att få veta hur ren deras energi verkligen är.

Läs gärna Sveriges första vindkraftverk av trä är på plats.

Image result for vindkraftpark

Ljudboken

Om några dagar händer det! Ljudboken publiceras på Storytel den 14 oktober.

I mars 2020 blev jag och min sambo ofrivilligt strandsatta i vårt paradis Almuñécar i södra Spanien. Pandemin hindrade oss från att åka hem till Sverige och vår vistelse blev ett år längre än planerat.

I denna bok samlar jag upplevelser och tankar om denna tid. Jag jämför de hårda spanska restriktionerna med de nästan obefintliga i Sverige. Åldersdiskriminering blandas med vardagslivet och små utflykter i närområdet.

”En del av min sista tredjedel” undersöker tankar om hem, åldrande och trygghet i en hektisk och föränderlig värld.

UPPLÄSARE: David Sandén

Längd: 8tim 51min

En del av min sista tredjedel: Spansksvenska funderingar under ett pandemiår

Nu är den publicerad!

En del av min sista tredjedel- spansk/svenska funderingar under ett pandemiår

I mars 2020 blev vi – jag och sambon – ofrivilligt ”strandsatta” i vårt paradis Almuñécar i södra Spanien. En pandemi hindrade oss att åka hem till Sverige. Då visste vi inte att vår vistelse i Spanien skulle bli ett år längre än vad vi hade planerat.

Boken finns fr o m idag, 8 juni 2021, till försäljning på Vulkan media. Nu även på Bokus och Adlibris – där den också finns som e-bok.

Brottslingar och offer

Kan vara en bild av en eller flera personer, hår och ytterplagg

En man hade tjänat ihop pengar genom att sälja bitcoins, men han deklarerade inte för inkomsterna. För att klara av skatteskulden sålde han stora mängder narkotika och han planerade att kidnappa två barn som är ett tvillingpar. Sedan skulle han pressa föräldrarna på pengar. Han hade förberett det hemska dådet noggrant. Föräldrarna till barnen är välbärgade. Han hade studerat var de bor och andra fakta kring familjen. Polisen hade avlyssnat denne gangster och avvärjde det vidriga brottet med de två barnen som är inblandade. Om han hade lyckats med sitt uppsåt, så hade barnen och föräldrarna drabbats av psykiska men för resten av sina liv. Kan en enda vettig och klok människa skylla en sådan handling på vad som gäller socioekonomiskt för gärningsmannen? Svaret är ovillkorligt och för all framtid nekande. Saknade han mat för dagen, rent vatten att dricka och en bostad? Nej! Bättre kan inte min förra artikel illustrera att kriminella individer har makten över laglydiga och oskyldiga människor i Sverige. Presumtiva och faktiska brott finns i våra medvetanden och föreställningar. I Amerikas Förenta Stater är fängelsestraffen för kidnappning av barn och utpressning mycket långa, vilket är försvarligt och helt riktigt. Björn Ranelid, lördagsaftonen den tjugosjunde november år 2021.

Björn Ranelid

ELECTRIC FUNERAL

Kan vara en bild av 11 personer, personer som står, kostym och text där det står ”Vទ PREMIUM Annie Lööf: Folket vill ha "den breda mitten" Text: Helena Gissén Foto: Anna-Karin Nilsson”

Den här ”breda mittenpolitiken” som Centerpartiet tjatar käkarna ur led om i alla upptänkliga och oupptänkliga sammanhang….

Vad innebär den egentligen?

Ja, det är väl i stort sett den politik som förts i Sverige de senaste 10 åren. Dvs en politik som baseras på så breda konsensus-uppgörelser som möjligt mellan de sex riksdagspartier som Centerpartiet godkänner som mittenpartier (alla utom V och SD) och där det allt överskuggande målet är att hålla de två partier som Centerpartiet definierar som extrema ytterkantspartier borta från allt inflytande (V och SD).

Huruvida det politiska innehållet i de breda mittenuppgörelserna är bra eller dåligt är sekundärt – huvudsaken är att V/SD inte har något inflytande.

(Observera att det är Centerpartiets definition av ”mittenpartier”. Jag tycker t.ex att det är högst diskutabelt både huruvida Vänsterpartiet numera är mer extrema än Miljöpartiet och huruvida Sverigedemokraterna ligger till höger om moderaterna om man ser till den politik som de facto förespråkas.)

Men bred mittenpolitik enligt Centerpartiets definition har vi ju serverats till frukost, lunch och middag under det senaste decenniet. Fyra exempel:

1. Migrationsuppgörelsen 2011 omfattade fem av de sex ”mittenpartierna” (bara sossarna stod utanför). Den ledde till en ohållbar migrationspolitik.

2. Decemberöverenskommelsen 2014 omfattade alla sex ”mittenpartierna”. Den ledde till att den majoritet som röstat icke-socialistiskt till sin förvåning fick se en socialdemokratisk/miljöpartistisk minoritetsregering bildas.

3. Migrationsöverenskommelsen 2015 omfattade också alla sex ”mittenpartierna”. Den rev i panik upp den ohållbara Migrationsöverensommelsen från 2011 (och en annan bred uppgörelse från bara några veckor tidigare) när det kom 10.000 migranter i veckan och bussar körde land och rike runt för att hitta sängplatser åt dem. Åsa Romson grät och flyktingentrepenörer som Bert Karlsson gnuggade händerna.

4. Januariöverenskommelsen 2018 omfattade fyra av de sex mittenpartierna (KD och M stod utanför). Den ledde ånyo till att den nu ännu större majoritet som nu röstat icke-socialistiskt till sin ännu större förvåning fick se en ny socialdemokratisk/miljöpartistisk minoritetsregering bildas.

I alla fall i borgerliga kretsar verkar få i efterhand beskriva alla dessa breda mittenuppgörelser som succéer. Ulf Kristersson har t.ex distanserat sig från de två första, den tredje var helt nödvändig pga den första och den sista var han inte med om. Han verkar m.a.o måttligt intresserad av mer ”bred mittenpolitik”. Ebba Busch verkar om möjligt ännu mindre intresserad av en renässans för den breda mittenpolitiken och Nyamko Sabuni lär snart åka ur riksdagen som bestraffning för hennes partis långvariga lojalitet mot den breda mittenpolitiken. Och i min, företrädesvis borgerliga, vänkrets på FB uttalar de flesta ”bred mittenpolitik” med ungefär samma tonfall som när man talar om en otrevlig könssjukdom.

Socialdemokraterna är lite mindre missnöjda eftersom de ju kunnat behålla makten men särskilt mycket av den politik som de lovat sina väljare har de ju inte kunnat genomföra utan istället har de fått offra några av sina heligaste kor och bl.a tvingats ta bort värnskatten och luckra upp arbetsrätten – åtgärder som de säkert skrikit i högan sky av förnärmelse om ifall någon annan genomfört dem. Det är säkert starkt bidragande till att de numera ligger på historiskt låga opinionssiffror medan Vänsterpartiet är på uppstuds och efter att sossarna tidigare tappat hundratusentals LO-väljare till SD. De struntar därför numera högaktningsfullt i Annie Lööfs förbud mot att inte förhandla med Vänsterpartiet. Sossarna verkar till sist ha insett att de inte kan rea bort sin själ hur mycket som helst för maktens skull om de inte vill sjunka under 20% och inte får blöda mer vänsterut genom att driva ”bred mittenpolitik” med Centerpartiet som nu dessutom är mindre än Vänsterpartiet. Därför svänger de åt vänster och hoppas att Annie Lööf ska haka på vänsterut eftersom hon bränt sina broar högerut ännu mer.

Sammanfattningsvis verkar den bredaste politiska uppslutningen i Sverige, från vänster till höger, finnas kring att Sverige har haft nog och inte ska ha mer bred mittenpolitik. No mas!

Och det finns goda skäl till det.

För samtidigt som den breda mittenpolitiken har pågått för fullt har Sverige fått allt mer akuta problem med kriminalitet, migration, sjukvård, äldrevård, energi, skola osv osv osv. Dessutom återkommande regeringskriser, misstroendeomröstningar, förlorade budgetvoteringar och ideliga kafferep med talmannen. Och en massa urvattnad grupparbetespolitik som spretar i alla riktningar utan någon rak och tydlig linje. Där pseudofrågor om strandskydd blir en knäckfrågor allt medan de allvarliga samhällsproblemen fortsätter att växa.

Väljarna har också tröttnat på den breda mittenpolitikens alla urvattnade kompromisser och att de blodiga gängkrigen rasar vidare medan politikerna dricker kaffe med talmannen. De vill i högre grad se antingen tydlig vänsterpolitik eller tydlig högerpolitik som tar itu med de reella problemen istället för grumliga mittenkompromisser med lite av varje huller om buller och utan någon annan sammanhållande tråd än att hålla V och SD utanför.

I det sista riksdagsvalet innan den breda mittenpolitikens guldålder började, 2010, fick V och SD vardera drygt 5%, tillsammans runt 11%. I den senaste SIFO-opinionsundersökningen fick V 11% och SD fick 20%, tillsammans runt 31%. Istället för att göra de bägge partierna maktlösa har den breda mittenpolitiken alltså gett dem miljontals nya sympatisörer

De tre partier som däremot varit med om alla de fyra breda mittenuppgörelserna ovan är C, L och MP.

Resultatet: L och MP kämpar desperat för sin politiska överlevnad och lever under akut hot att förpassas ur riksdagen. C-ledaren har gått från att ha de högsta förtroendesiffrorna av alla partiledarna till att rasa till femte plats. Väljarnas dom över ”den breda mittenpolitiken” är alltså stenhård.

Och rekord i pinsamhet för Centerpartiet: Bägge partiledarna för de förment ”extrema ytterkantspartierna”, åtnjuter nu det svenska folkets förtroende i högre grad än den ”breda mittenpolitikern” Annie Lööf! https://www.svt.se/…/novus-sa-ser-svenskarnas…

Alla partier utom C har numera insett att den breda mittenpolitiken har nått vägs ände och att man måste välja vilket av ”ytterkantspartierna” man vill samarbeta med eftersom de bägge vuxit sig så starka att de inte kan ignoreras längre. S och MP har valt V och M, KD och L har valt SD.

Kvar och helt ensamma i den breda mitten som numera bara existerar i deras fantasi står de tjuriga Centerpartisterna och gastar om mer bred mittenpolitik dvs mer uppgörelser i stil med de fyra ovannämnda fiaskona.

Att den breda mittenpolitiken bara lett till att vi har kris i landet på nästan alla områden, att de förmenta ytterkantspartierna har vuxit så att de knakat och att vi rusar från regeringskris till regeringskris?

Inga problem! Låt oss ha mer av samma sak, tycker Centerpartiet.

Jag ser det lite annorlunda:

Till sist har vi äntligen fått ett politiskt landskap med två tydliga alternativ.

1. Ett för de som vill ha vänsterpolitik, mer bidrag, skattehöjningar, kravlös migrationspolitik, Morgan Johansson samt mer symbol- och identitetspolitik.

2. Och ett annat för de som vill ha högerpolitik, färre bidrag, lägre skatter, mer kravbetonad migrationspolitik, lag och ordning samt mindre symbol- och identitetspolitik.

Det är positivt. Betydligt bättre än när alla trängdes i mitten (som på den undre bilden nedan) och man knappt kunde skilja Reinfeldts nya moderater från Stefan Löfvens gamla sossar.

Att fortsätta med bred mittenpolitik skulle också innebära att ge Socialdemokraterna walk-over till statsministerposten och fortsatt blytungt inflytande för Miljöpartiet eftersom ingen realistisk bedömare längre tror att de forna allianspartierna skulle kunna samla egen majoritet i riksdagen inom överskådlig framtid. Det är inte 2006 längre även om Annie Lööf verkar tro det.

Den breda mittenpolitiken är död och den var en katastrof för Sverige. Bara någon enstaka Centerpartist lär orka masa sig till begravningen för att sörja över den men inte ens alla de om jag tolkar den här artikeln korrekt. https://www.aftonbladet.se/…/vart-parti-lever-i-en…

Vila i frid, du breda mittenpolitik.

Hans Thannerstig

Blir det en vuxen i rummet som väljs till statsminister den här gången?

mickecarlssonsblog

Politik är långsamt sägs det…

… men i Sverige går det fortare än en magsjuk flodhäst kan skita.


Att ändra lagar som försämrar för svenska folket går fort (den svenska gymnasielagen för afghanska män är ett exempel).

Att under bara sju års regerande föra landet till randen av sammanbrott UTAN att det är krig (och utan socialistiskt heldiktatoriskt styre) får sägas vara ett hastighetsrekord.

Att välja en statsminister som avgår samma dag hon valts är utan motstycke i världen.

Efter onsdagens debakel i riksdagen skrev Aftonbladets Anders Lindberg:

S är åter solen alla cirklar runt. Den vuxna i rummet är Magdalena Andersson”.

Det råder rejäl solförmörkelse hos Lindberg och socialakrobaterna, de ser ju ingenting komma i sitt politiska mörker.

Hur vuxen TeslaMagda är återstår att se, hon är väl snarare att jämföra med fula gubbar som lockade in småflickor i skogen med godis.

Hon mutade en riksdagskommunistisk vilde…

Visa originalinlägg 129 fler ord

Tidigare äldre inlägg

پیک زمستان

Vinter blad ❄

Solvindens

This WordPress.com site is the bee's knees

Malamute6's Blog

Just another WordPress.com site

Mons Krabbe

Samhällsdebatt, historia och säkerhetspolitiska analyser

Naturen kallar

Today is gonna be a good day

Prickiga huset

Hälsobloggen

Kulturbilder

Svenska Kulturbilder - binder samman forntid med nutid

SVERIGE & BROTT

HAR DU VERKLIGEN EN ÅSIKT?

HallonHatt's sida

Just another WordPress.com site

En ängel 👼🏻 med svarta vingar.

Obotlig sjukdom, hobby, fotografering, smycken m.m

Blogg 46

en åsiktsblogg

Josefin Utas blogg

Mina egna tankar om nuet och framtiden

Rebecca Hybbinette

- Kamp ger återbäring!

Dagar ur mitt liv

Här kommer jag att skriva om vardagliga händelser ur mitt liv. Ibland kommer jag nog att skriva om en del andra saker också, som till exempel om den tro jag har

MånssonsKultur.se

Johnny M recenserar film, musik & sånt!

Sjunne [ dot ] com

Jan Sjunnesson skriver om politik som om det fanns en frihetlig patriotism och om kultur som om det fanns ett liv bortom politiken.

Sverigekanalen Dalarna

Nationell Webbradio/Dalarna

En gräsrot skriver

Dear past, thank you for all the lessons. Dear future, i am ready. Denna blogg behöver inga donationer. sprid gärna dess innehåll.

Richard Sörman

En annan humaniora

Peter Cooney Enabler

Traditional European Common Sense - Anti-Judaic

Högrelius funderingar!

Just another WordPress.com site

Kulturminnet

Om det svenska kulturarvets rikedom och kulturen i dagens samhälle

Riksväg 32 på det smålänska höglandet

säger det hellre med några bilder

Ocensurerade nyheter

It is my right to be rich, happy and successful!

Tommy Hanssons Blogg

Här bloggar Tommy Hansson om aktuella frågor

Alternativ för Sverige till EU-parlamentet 2019

Sverige ut ur EU! EU ut ur Sverige! Dags att ta tillbaka makten! AfS är din röst för swexit och det bästa alternativet för ett suveränt Sverige.

Jenny Piper

Politik, nyheter och samhällsdebatt blandat med personliga krönikor.

Peter Krabbe

Världen i fokus - vem styr vår framtid och varför?

Rakapuckar's Blog

Så bitter på Steffe med alliansen!

Halloj världen!

En blogg av Inger Hansson. Om resor och hållbarhet. Om vackra platser. Om Instagram och andra sociala medier. Om fotografi, natur och lite av varje.

Christer.L.Hansson

Det som danar mig

Stigfinnaren i Älvsund

vägen inåt är vägen framåt

Vincat Veritas

Låt sanningen segra

Life, Death and all between

Welcome to an expanding worldview

SasjaL

Cyniker är inget man föds som, det är omgivningen som formar ...

Livsglimtar

Bättre sent än aldrig

mickecarlssonsblog

Skillnaden mellan demokrati och diktatur är storleken på gapet mellan makten och folket. I min blogg visas hur gapet dag för dag blir allt större i Sverige.

Ama de casa

En hemmafru i Spanien

%d bloggare gillar detta: