Varför förstår inte miljömupparna hela sammanhanget?

Vi gick på marknaden och köpte avokado, paprika, lök och blomkål. Allt var närproducerat. Sen köpte vi rökt skinka, juice, fisk och olivolja i livsmedelsbutiken – även detta var närproducerat. I brödbutiken köpte vi färskt bröd. Inget av detta hade transporterats några längre sträckor och inget hade utsatts för några konstiga E-ämnen eller bekämpningsmedel. Allt var färskt. Denna underbart goda mat fick mig att fundera. Varför är inte Sverige självförsörjande på mat? Varför accepterar miljömupparna långa transportsträckor för livsmedel samtidigt som de tjatar om att vi inte ska äta rött kött?
Vår självförsörjandegrad är ca 50 %. Det är i alla fall den siffran som jag hittade för några år sedan. Resten av maten importerar vi. Men om folkmängden öka så måste vi väl importera mer mat? Kanske vår självförsörjandegrad har minskat i takt med att folkmängden har ökat?
Det verkar underligt och icke försvarbart att öka den svenska populationen. Att låta exempelvis afrikaner komma till Sverige och sen importera mat från Afrika känns som att gå över ån efter vatten. Samma sak gäller att låta människor från varmare länder komma till det kalla Sverige. I Sverige behövs det varma hus att bo i och energiåtgången är stor för att värma husen. Det hade väl varit både billigare och bättre att hjälpa dem i deras egna länder där de har både värme och livsmedel.
Ibland känns allting snurrigt när politiker – och speciellt miljömuppar – får bestämma. De inser inte att vi måste importera mat för att kunna överleva eller att de med sina bestämmelser gör livsmedelsproduktionen i Sverige olönsam. De förstår inte heller att alla människor måste ha någonstans att bo och att det är dyrt att bygga varma och hållbara hus i Sverige. Dessutom behövs husen värmas, vattenledningar måste vara placerade på frostfritt djup, husen behöver el och avlopp, elen måste produceras, vägar och gator måste byggas osv. För varje ny invånare krävs mer infrastruktur och fler välfärdsresurser.
Miljömupparna har nu organiserat sig i fredagsdemonstrationer runt om i Sverige. De demonstrerar för klimatet. Men hur kan de då försvara transporter med mat från andra världsdelar till människor som kommer från andra världsdelar? Hur kan de acceptera slöseri med våra resurser, för att vår folkmängd ökar med människor från andra delar av världen? Hur kan de tycka att det är gynnsamt för klimatet att importera människor som kräver mer resurser och importerad mat? Hela migrationen tär ju på jordens resurser. Men det vill inte miljömupparna höra talas om. De vill istället att vi som redan är miljömedvetna ska sluta att göra allt som berikar våra liv: äta kött, flyga, åka bil osv. Helst ska vi bli veganer allihop. Men vissa livsmedel växer inte så bra i vårt kalla klimat. Därför måste importen av mat öka i takt med att vi blir veganer.
Dessutom vill de inskränka demokratin! De vet ju att vi andra inte förstår vad som är bäst för oss själva och för världen! Därför vill de att vi inte ska ha allmän rösträtt eller i alla fall att politiker inte ska behöva bry sig om resultatet av riksdagsvalen.
Men när de använder en 16-årig skolskolkare som förebild så blir det ju bara stolligt! När man är 16 så tror man att man kan, förstår och vet allt. När man närmar sig 40 så inser man att man kanske inte förstod allt. När man närmar sig 70 så förstår man att man kanske inte förstod så mycket när man var 16! Men det är ett alldeles för avancerat resonemang för miljömupparna!

Annonser

Ja till livet, nej till …

Miljörörelsen har ständigt ridit på vågen: Ja till livet! Dess medlemmar är de enda som har sett ljuset och vet att all utveckling leder till jordens undergång. De har presenterat larmrapport efter larmrapport. Men varje gång har vi överlevt!

”Ja till livet, nej till kärnkraft!” Dessa slagord använde de vid demonstrationer 1980 inför folkomröstningen om kärnkraft. Argumenten haglade, det var svart eller vitt, kärnkraften var framtidshoppet eller avgrunden, antingen var den säker eller livsfarlig. Och det var inte lätt att veta vad som var sanning, för den som inte redan tagit ställning.

Oljekrisen hösten 1973 blev en väckarklocka, jordens resurser skulle inte räcka i all evighet. Under hela 50- och 60-talet hade vi värmt upp våra hus med olja och kört våra törstiga bilar på billig bensin för knappt en krona litern. I hemmen fanns allt fler apparater som krävde el, tvättmaskin, radio, tv, grammofon, belysning.

I december 1973 beslöt den svenska regeringen att ransonera energin, både olja och el. Med nästan kirurgisk noggrannhet byggdes snabbt en byråkratisk organisation upp för att hantera bensintilldelningen, de som förbrukade för mycket el i hemmen riskerade straffavgifter. Bensinransoneringen var ett faktum. En hamstringsvåg bröt ut på bensinstationerna.

”Helt öppet tankades det på sina håll i dunkar och fat och bilister försökte tränga sig före i köerna av rädsla att bli utan.” Ransoneringen varade bara tre veckor. Tidningen Expressen hade då avslöjat hur välfyllda oljetankers låg och väntade på att få leverera. Någon brist på olja var det alltså inte, däremot stabiliserades oljepriset på den högre nivån. Därför blev det lönsamt att leta efter nya oljefyndigheter vilket fick Norge att sätta igång sin oljeproduktion.

Vad har hänt sedan 70-talet? Har oljan tagit slut? Nu vill miljörörelsen satsa på mer elanvändning men lägga ner kärnkraften. Vår folkomröstning handlade aldrig om JA eller NEJ till kärnkraft utan om vilken takt den skulle avvecklas. De utsatta tiderna har inte hållits – vi lever fortfarande med kärnkraft.

”Bilen kommer att terrorisera hela världen”, skrev Ronny Svensson, miljödebattör som var universitetslektor vid KTH, i en pessimistisk framtidsbetraktelse om transporter, i Naturskyddsföreningens årsbok 1976. Hur skulle vi klara oss utan bilar idag? En stor del av godstransporterna sker med bil. Nästan alla lager befinner sig på vägarna – på väg från leverantör till användare. Det finns ju knappast några lagerbyggnader längre. De mesta persontransporten sker också med bil – då de allmänna kommunikationerna inte är tillförlitliga.

Samtidigt skrev Sara Lidman: Vi äter antagligen inte kött år 2000”. Vi hör fortfarande miljörörelsen upprepa att vi inte ska äta kött eller dricka mjölk. De vill blanda sig i allt som vi gör – för de vet bäst!

Det fanns på 70-talet en stor entusiasm och framtidstro på alternativa energikällor: sol och vind och sparande. Det visades i miljörörelsens egen framtids­plan för energin och den kom till uttryck i Ararat, Alternative Research in Architecture, Resources, Art and Technology, en stor utställning som anordnades av Moderna Museet på Skeppsholmen 1976.

Ararat var en utställning som visade på småskalig teknik, återanvändning och ekologiska alternativ ­ i en humoristisk och tankeväckande form. Här producerades bland mycket annat metangas av elefantspillning från Skansen, gas som värmde drivbänkar och kokade ägg.

Då ville man göra metangas av elefantspillningen. Nu vill man förbjuda koskit pga CO2!

”Vid början av 1970-talet konstaterade man att ozonet hade börjat tunnas ut främst vid Antarktis. En av de viktigaste orsakerna till att ozonet tunnas ut är alla utsläpp av olika gaser, speciellt freoner som CFC. Ozonet är väldigt känsligt över Antarktis på grund av den låga temperaturen. Hösten 1970 upptäckte brittiska forskare att ozonhalten vid Antarktis var ovanligt låg. Ozonhalten ökade något under sommaren, men under hösten sjönk den igen.

1984 upptäckte de brittiska forskarna ytterligare en gång att ozonhalten hade sjunkit, denna gång med hela 40 procent. Då började man också upptäcka lägre ozonhalter även i andra delar av atmosfären, bland annat över Australien. Den lägre ozonhalten uppmättes innan de stabila luftmassorna löstes upp och den ozonrika luften strömmade in. Arktis uppnådde även låga ozonhalter då, men inte lika låga som vid Antarktis. Man trodde att freonerna var ofarliga, men man upptäckte ganska snart att de var farliga för ozonet. Under den tid då man fortfarande trodde att freoner var ofarliga, använde man dem till bland annat avfettningsmedel, drivgas i flaskor och kylmedium som användes till kylskåp. Freoner är stabila ämnen med lång livslängd.

Många länder har lovat att förbjuda tillverkningen av freoner och CFC. Sverige genomförde en snabb avveckling av freon och CFC 1995 och följande år gjorde många andra länder likadant. Dock återstår fortfarande några länder, främst U-länder, som har fått ytterligare tio år på sig att avveckla användningen av CFC.

Forskare tror att det kan dröja ända till år 2100 innan ozonet är helt normalt igen. Om UV-strålarna fortsätter att öka kan detta leda till att människor lättare får hudcancer och grå starr (linsen i ögat blir grumlig). Vid ekvatorn och vid Australien är det störst risk att råka ut för dessa sjukdomar.” enligt Wikipedia.

Ja, jag minns alla nyhetsrapporteringar om freoner och ozonhål. Men jag vet inte hur mycket som stämmer.

Nu påstår miljöaktivisterna att de vill rädda klimatet. Men i sin argumentation kan de inte skilja på klimat och väder. De skyller på global uppvärmning och boven är CO2 men de har inga bevis. De fortsätter att argumentera på samma sätt: Kärnkraft är farlig, oljan tar slut, flyget måste beskattas, vi ska inte äta kött, vi ska inte flyga, vi ska leva småskaligt och framförallt rätta oss efter miljörörelsens aktivistiska rapporter. Vi ska applådera en 16-årig skolskolkare, som vet att vi som har levt i 50, 60 eller 70 år faktiskt har levt vårt liv helt fel! Vad 16-åringen inte förstår är att det är money som styr världen OCH miljörörelsen.

Vi säger naturligtvis: Ja, till livet men nej, till en diktatorisk miljörörelse!

Hur står det till med beredskapen?

En sak är säker: Sverige har fortfarande fyra årstider – trots klimathotet! Det innebär att vi får vinter varje år. Den vintern kan bli kallare eller mildare. Den kan också bli mycket snörik eller mindre snörik. Kylan och snön kan ställa till bekymmer. Men det kan också komma för lite eller för mycket regn, värme eller blåst. Vädret kan ställa till med bekymmer och det är inget nytt. Så har det alltid varit och så kommer det att fortsätta. Hur står det då till med den svenska säkerheten inför vår väderlek?

Under sommaren visade det ju sig att Sverige inte har någon som helst beredskap mot skogsbränder – trots att sådana inträffar med jämna mellanrum och att de är mer eller mindre omfattande.

När snöstormen Alfrida slog till för ca en vecka sedan föll träd över ledningar och följden blev strömavbrott på många håll i vårt land. En del hus är fortfarande utan el. Det är illa då elen försvinner. Vi blir mer och mer elberoende – både som enskilda personer och inom industrin.

Nu varnar SMHI för stora snömängder. Trafikverket varnar för snö och is på vägarna. På vissa håll har man kallat in militärer med bandvagnar för att klara snöröjningen.

Men lugn: Medierna vet hur privatpersoner ska klara vintervädret! Idag skriver de om vilka vinterkängor vi ska välja – grova och räfflade sulor. Bra att medierna talar om för oss hur vi ska förbereda oss. Det hade vi nog inte klarat själv.

”Går elen funkar inte elbilen. Sjukvård, matbutiker, bränsle, läkemedelsförsörjning fungerar inte heller. Det är läskigt” Gunilla Nordgren, ordförande i Civilförsvarsförbundet, har uttalat sig i Ny Teknik om samhällets sårbarhet i kriser efter sommarhettan och vinterstormen.

”Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) skriver i sin broschyr ”Om krisen eller kriget kommer” att man bör har kontanter i mindre valörer hemma vid en krissituation. Detta går banker och handeln emot när de tar bort den möjligheten. För tillfället råder strömavbrott runtom i landet efter stormen Alfrida och ett nytt snöoväder är på väg in. Vad händer vid ett strömavbrott? Teknik som är beroende av el och uppkoppling slutar fungera, alltså kortterminaler och telefoner. Vad betalar vi proviant med då i kontantlösa butiker?” läser jag.

Under veckan fick min kommun en vattenläcka. Hela vattentornet hann tömmas på vatten innan man fick stopp på läckan. Kommunen talade om att alla skulle vara sparsamma med vatten tills vattentornet var fyllt igen – minst ett halvt dygn. Detta händer då och då i vår kommun men också i en mängd kommuner runt om i landet. Vattenledningarna ligger ju i marken och syns inte. De kan nog hålla ett par år till. Istället satsas på saker som syns – nytt busstorg, ny lekplats eller högre arvoden till politiker.

Blir det mycket snö så kommer kommunerna snart att klaga över att pengarna som var avsatta till snöröjning snart är slut.

Beredskapen i vårt land är eftersatt på varje plan. Politiker bryr sig inte om sådant som kanske kan inträffa. De vill hamna i historieböckerna som de som gjorde något nytt och innovativt. Därför är de lika handfallna och oförberedda om det snöar lite eller om väljarna inte röstar som de vill. Det är just därför som vi fortfarande efter fyra månader inte har någon regering. De hade ingen beredskap inför valresultatet!  

Tidigare äldre inlägg

Sayerbýr

En stuga utan bekvämligheter mitt i skogen

Tommy Hanssons Blogg

Här bloggar Tommy Hansson om aktuella frågor

livsmönster

En blogg om mitt liv, och där jag ger en och annan högst personlig synpunkt på samtiden,sett utifrån mitt perspektiv.

Alternativ för Sverige till EU-parlamentet 2019

AfS vill dränera det politiska träsket. AfS kallar en spade för en spade. AfS är en tydlig röst för #swexit. AfS adresserar problemet med det demografiska hotet mot det svenska folket. AfS står upp för yttrandefriheten. AfS vill avskaffa HMF och förbjuda åsiktscensur på nätet. Sverige behöver AfS!

Jenny Piper

Politik, nyheter och samhällsdebatt blandat med personliga krönikor.

Spanienaktuellt

Den osminkade spanska sanningen

fujifredrik

Vi fotograferar det mesta av det bästa. För att nämna några inriktningar så fotograferar vi Bröllop, Fitnesstävlingar, Träningsbilder, Djurbilder och Produkter åt företag.

Peter Krabbe

Världen i fokus - vem styr vår framtid och varför?

Wallenborgs politikblogg

Politik om stort och smått.

JUST-LOOK-AT-SWEDEN

SWEDEN - A SHITHOLE COUNTRY?

Rakapuckar's Blog

Så bitter på Steffe med alliansen!

Assistans på dina villkor

Alla människor är lika värda

Björn Alvebrand

STYRBORD ELLER BABORD? VALET ÄR DITT.

Busiga mor

My Home My Place My Life

SVERIGE - EUROPA - VÄRLDEN

GÅR DET VERKLIGEN SÅ BRA NU?

Halloj världen!

En blogg av Inger Hansson. Om resor. Om Instagram och annan fotografi. Om natur. Om Karlshamn, Kristianstad, vatten och lite av varje.

Christer.L.Hansson

Det som danar mig

Stigfinnaren i Älvsund

vägen inåt är vägen framåt

Vincat Veritas

Låt sanningen segra

Rovdjurspolitik

Faunavård utan vetenskapligt stöd

Tankeverket

Alla förändringar börjar med en tanke

Life, Death and all between

Welcome to an expanding worldview

SasjaL

Cyniker är inget man föds som, det är omgivningen som formar ...

Livsglimtar

Bättre sent än aldrig

Micke K - En röst i Sverige

Sunt förnuft, svenska värderingar i ett sekulärt samhälle

mickecarlssonsblog

Skillnaden mellan demokrati och diktatur är storleken på gapet mellan makten och folket. I min blogg visas hur gapet dag för dag blir allt större i Sverige.

Ama de casa

En hemmafru i Spanien

Motvalls blogg

Förflugna tankar och bevingade ord.

Peter Harold - Skrivarens blogg

Skrivandet är frihet - jag skriver för friheten.

Varjager's Weblog

I vår del av världen. En titt på fosterlandet och dess styrande elit med kritiska ögon.

Petterssons gör Sverige lagom!

"Envar har rätt till åsiktsfrihet och yttrandefrihet. Denna rätt innefattar frihet för envar att utan ingripanden hysa åsikter och frihet att söka, mottaga och sprida upplysningar och tankar genom varje slags uttrycksmedel och utan hänsyn till gränser." - FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna, artikel 19

Ett vettigt alternativ

Om man tänker steget längre

Rune Lanestrands blogg

Politik, jordbruk, Vänersborg, Sverige, EU och världen kommenteras av småbrukaren Rune Lanestrand

%d bloggare gillar detta: