Har globaliseringen slagit knut på sig själv?

Globaliseringen är en sedan länge pågående process som innebär att världens länder knyts samman. Avstånden mellan platser och kulturer minskar när rörligheten ökar. Man brukar tala om en politisk, kulturell och ekonomisk utveckling på global nivå. Makt förskjuts till över- och mellanstatliga organ (till exempel EU), värderingar korsar kulturella gränser genom utökade sociala nätverk och de nationella ekonomierna tvingas samman.

Ovanstående läste jag här. Men resten är mina egna funderingar.

En förutsättning för fortsättning av globalisering är enligt ovanstående rörlighet. Men vad händer då i dessa pandemitider? Regering efter regering uppmanar sin befolkning att stanna hemma, att hålla avstånd, att bara träffa sina närmaste (och knappt dem heller – iallafall inte sina närstående på äldreboende). Befolkningen ska inte shoppa, resa vare sig inom eller utom landet, gå på krogen, besöka kultur- och idrottsarrangemang eller möten.

Under tiden uppstår arbetslöshet och konkurser. Människor som skulle utgöra deras köpkraft får mindre i plånboken och kan inte konsumera. Skatteintäkter minskar. Nationella utgifter ökar och utrymmet för att stödja global ekonomi minskar.

Pandemin sätter verkligen käppar i hjulen för rörlighet, ekonomiska och kulturella utbyten. Det är väl därför som den globala makteliten kämpar med att finna ett vaccin som de kan tvinga i oss alla? De vill ju ha igång rörligheten och konsumtionen igen så att de kan fortsätta att tjäna pengar på oss. De vill hitta ännu fler sätt att tjäna pengar.

Under rådande virussituation har de utnyttjat oss alla med att sälja skyddsutrustning, handsprit, handskar, antibiotika mm som aldrig förr. De har satt skräck i en stor del av befolkningen och världens politiker och försökt att piska oss till att känna tillit till dem och deras lösningar på världens problem. De har köpt upp medier som kan vidarebefordra deras propaganda och strypa alla alternativa nyheter. De talar dagligen om för oss vad vi ska tro på eller inte tro på. Enkla lösningar som vitaminer och näringsämnen förkastar de!

En av deras lösningar blir nu att sälja vaccin som det enda saliggörande och en annan är att lösa det stora klimathotet. Hela klimatfrågan har ju drivits av globala mångmiljardärer! Till sin hjälp har de tagit klimataktivisterna. De har skapat ett behov av klimatsmarta lösningar som de kan tjäna pengar på.

Men klimataktivisterna vill ju motverka allt som globalisterna står för. Klimataktivisterna vill ju inte att vi ska vara rörliga! Vi ska inte flyga, vi ska införa cirkulär ekonomi, vi ska äta närodlat och vi ska dra ner på vår standard! De gillar inte vare sig tillväxt eller kapitalism. Helst ska vi gå med hacka och spade och odla våra egna grönsaker, inte äta kött och leva i ett luftslott.

Om globalisterna vill få fart på det globala kapitalistiska hjulet igen så måste de göra sig av med klimataktivisterna som har fått alltför stor makt. Men då måste de ju erkänna att det är de själv som har hittat på klimathotet! De måste erkänna att allt handlar om deras egenintresse och girighet! Kommer de att göra det?

Antagligen kommer de att dra ut på pandemin och hoppas på att klimataktivisterna kroknar under tiden. De kommer under tiden att leta efter nya områden som kan ge dem makt över resten av befolkningen och som kan göra dem ännu rikare!

Slå knut på sig själv En utmaning för hjärnan! Bubbelorm Hemlig förvaring

Medicinsk vetenskap – då, nu och i framtiden

Vi vet inte hur han såg ut och inte heller om han skrivit en enda av de böcker som bär hans namn. Ändå har Hippokrates (ca 460 f.Kr-ca 377 f.Kr) fått hedersnamnet ”läkekonstens fader”. Hippokrates levde i Grekland under antiken. Han ansåg att läkarna skulle lita på naturens läkande krafter och själva bedöma symptomen de sett hos patienterna. Hippokrates ansåg att sjukdomar hade naturliga orsaker och avfärdade idén om att de var ett straff från gudarna eller orsakade av trolldom. Därför uppmanade han läkare att strunta bota sjuka med trollformler och amuletter. Hippokrates var den förste som frikopplade läkekonsten från religionen. Läkekonsten blev därmed en egen vetenskap.

Hippokrates förknippas också med den hippokratiska eden. I Sverige svor medicine studerande denna ed fram till slutet av 1800-talet. Men om någon del av eden skrivits av Hippokrates själv är högst osäkert.

I denna ed lovar läkaren att hålla sitt yrke rent och att aldrig ge en patient gift eller fosterfördrivande medel.

När läkaren Ignaz Semmelweis år 1847 började uppmana sina kolleger i Wien att tvätta händerna ofta blev de så rasande att han till sist måste lämna sjukhuset. Fram till slutet av 1800-talet var nämligen bakterier och virus okända. Därför visste ingen vad pandemier som pesten och smittkopporna berodde på eller hur de skulle behandlas. 2020 svepte en ny pandemi, covid-19, över världen. Ett viktigt råd för att undgå smitta var att tvätta händerna ofta, alltså tidigare en omstridd tanke. Semmelweis förstod inte heller varför hans metod fungerade – bara att den gjorde det.

På filosofen och vetenskapsmannen Aristoteles tid tänkte man sig att kroppen bestod av fyra olika safter: slem, blod, svart och gul galla. Uppstod det en obalans i systemet blev människan sjuk. För att komma i balans igen började man praktisera åderlåtning – genom att tömma ut blodet tänkte man sig att man återställde balansen. Under en lång period var därför åderlåtning och lavemang något av en universallösning vid allehanda sjukdomar. Dessvärre var man lite för pigga på att åderlåta, vilket kom att bli bland annat den amerikanska presidenten George Washingtons död. Hans livläkare tyckte att hans halsinfektion krävde upprepade åderlåtningar – men utan tillräckligt med blod är det svår att överleva.

För ca 25 år sedan köpte jag en bok ”Den sluga och förståndiga gubbens huskurer” från 1816!

Gammelsvenskan är inte så lätt och ingredienserna ska vi inte tala om. Men idag har jag tagit fram 2 recept. Det första är bra för sömnsvårigheter.

Man tar ett grishuvud som är torkat. Käkarna krossas och benmärgen skrapas ut. Denna blandas med saffran och muskotblomma. Blandningen stryks på ögonlocken och under näsan.

Nästa recept lär hjälpa mot de flesta sjukdomar.

Olja från Johannesört (som helst är plockad på Midsommarafton) blandas med terpentin, saffran och franskt vin i ett krus. Låt stå i 14 dar. Sätt på ett lock och låt stå i ytterligare 14 dar. Vispa i ett gåsägg och medan blandningen långsamt får koka tills den tjocknar. Låt allt stå i 12 timmar under omrörning så att salvan stelnar och förvaras sedan svalt.

Sen är det bara att smörja in sig efter behag: Brännsår, hosta, mässling eller kvinnoproblem. Bara att välja!

John D. Rockefeller (1839 – 1937) var en oljemagnat och Amerikas första miljardär. Vid 1900-talets början kontrollerade han 90% av alla oljeraffinaderier i USA genom sitt oljebolag, Standard Oil.

Samtidigt, omkring 1900, upptäckte forskare ”petrokemikalier” och förmågan att skapa alla typer av kemikalier från olja. Till exempel tillverkades den första plasten – kallad bakelit – av olja 1907. Forskare upptäckte också olika vitaminer och gissade att många farmaceutiska läkemedel kunde tillverkas av olja.

Detta var en underbar möjlighet för Rockefeller som såg förmågan att monopolisera olje-, kemi- och medicinindustrin samtidigt!

Det bästa med petrokemikalier var att allt kunde patenteras och säljas för höga vinster. Men det fanns ett problem med Rockefellers plan för den medicinska industrin: naturläkemedel / naturläkemedel var mycket populära i Amerika vid den tiden. Nästan hälften av läkarna och läkarhögskolorna i USA utövade holistisk medicin med kunskap från Europa och indianer.

Mer än hälften av alla medicinska högskolor lades ner. Homeopati och naturläkemedel hånades och demoniserades; och läkare fängslades till och med.

För att hjälpa till med övergången och för att förändra tankarna hos andra läkare och forskare gav Rockefeller mer än 100 miljoner dollar till högskolor och sjukhus och grundade en filantropisk frontgrupp som kallades ”General Education Board” (GEB). Detta är den klassiska morot- och piska tillvägagångssättet.

På mycket kort tid effektiviserades och homogeniserades medicinska högskolor. Alla studenter lärde sig samma sak, och medicin handlade om att använda patenterade droger.

Forskare fick enorma bidrag för att studera hur växter botade sjukdomar, men deras mål var att först identifiera vilka kemikalier i växten som var effektiva och sedan återskapa en liknande kemikalie – men inte identisk – i laboratoriet som kunde patenteras. Ett piller för en sjuk blev mantrat för modern medicin!

Idag läser jag angående om det vaccin som de vill att vi medborgare ska ta för att skydda oss i framtiden mot coronaviruset som har härjat i snart ett år!

Populismen vuxit sig stark just eftersom dess företrädare gör anspråk på en ”egen” sanning, hävdar de. Demker och Bjereld jämför Donald Trump och liknande politiker med vaccinmotståndare. Rörelser som är emot vaccin tar inte hänsyn till forskningen och den empiriska vetenskapen, där det råder brett konsensus om att de vanliga vaccinen som vi ger våra barn i dag inte är farliga.

Ingen av dem har några medicinska kunskaper! De bygger sitt resonemang enbart på politiska ställningstagande. De skriver ingenting om vilka forskare eller vilken vetenskap som de hänvisar till. De jämför vanliga vaccin som är testade och utprovade under många år med ett vaccin som inte är testat ännu! Viruset som ska undvikas genom vaccinering är nytt och forskarna vet inte mycket om det. Trots det så vill Demker och Bjereld att vi ska ha förtroende för forskningen och villigt låta oss vaccineras!

Det luktar politik, makt och pengar! Vem kontrollerar dagens vetenskap? När vi tittar tillbaka på kloka gubbar, åderlåtning, lavemang och petroleumprodukter i läkemedel och ser den okunskap och de politiska ställningstagande som legat som grund – kan vi då vara säkra på att vaccin idag inte betraktas som hokus pokus i framtiden? Kommer framtida medicinsk vetenskap gapskratta åt oss som låter pengar och makt styra över vår hälsa?

Denna bild har ett alt-attribut som är tomt. Dess filnamn är 0021.jpg

Har de, som vi anförtror våra skattemedel åt, några kunskaper om ekonomi?

Regering och riksdag har ansvar för våra skattemedel. De ska hushålla med våra tillgångar. Men klarar de av detta? Jag blir mer och mer tveksam!

De flesta privatekonomer vill öka intäkterna och minska kostnaderna. Vi vill spara pengar för att kunna unna oss en guldkant i tillvaron.

Företag fungerar ungefär likadant. En företagare vill naturligtvis ha en vinst på insatt kapital. De vill ha in nytt friskt kapital att investera för framtiden.

Men vad gör våra politiker? De har absolut inga ambitioner att spara på våra gemensamma resurser! Igår avslog riksdagens skatteutskott såväl Moderaternas som Sverigedemokraternas förslag till en nationell folkräkning.

Moderaterna anslog 500 miljoner kronor i sitt budgetförslag för en ny nationell folkräkning. Partiet hänvisar till att det enligt Skatteverkets beräkningar bor cirka 200 000 personer i Sverige på felaktiga adresser.

En ny folkräkning skulle ge staten möjlighet att bättre bekämpa brott och verktyg för att hindra framväxten av utanförskap och parallellsamhällen, enligt M. Förslaget fick bara stöd av SD och KD. SD:s förslag stöddes bara av SD.

Utskottets majoritet konstaterar att Skatteverket fått mera resurser för att förbättra folkbokföringen. Om ytterligare resurser krävs, är utskottet öppet för det. Men … varför vill de inte göra en ny folkräkning? Jag läser på Wikipedia:

Folkräkningar har mestadels genomförts vart tionde år, tidvis vart femte år. Vart tionde år är enligt FN:s rekommendationer. Sedan Statistiska centralbyrån bildades 1858 har svenska folkräkningar gjorts vart tionde år 1860–1990 samt åren 1935, 1945, 1965, 1975 och 1985. Sveriges sista folkräkning företogs 1990.

Annars säger de att vi ska lyssna på FN:s rekommendationer! Men nu är det 30 år sedan vi hade den senaste folkräkningen! Vad vill de dölja?

Redan som nyfödda får vi en identitet – ett personnummer som vi bär med oss genom livet. I det genomreglerade landet Sverige har ordning och reda varit A och O. Vi har haft Folk- och Bostadsräkningar. Allt för att ha koll! I kollektivet Sverige har det varit nödvändigt att veta vilka människor som bor i landet, hur vi bor, vad vi sysslar med osv. För att komma till vårt land har det krävts pass. Nästan i alla fall. I den homogena gruppen EFTA behövdes ingen legitimation. Senare blev det fri rörlighet inom EU. Men det var också en ganska homogen grupp av människor som kom till landet. Det var grupper som inte belastade vår välfärd. Nu ser det annorlunda ut!

Jag besökte min son, för ca 4 år sedan, när han bodde i ett utanförskapsområde. Det första jag såg då jag kom in i trappuppgången var namnskyltarna. Eller egentligen var det bara remsor av maskeringstejp. Det fanns 5-6 st på varje dörr med utländska namn på. Jag frågade sonen om det bara var utlänningar som bodde i trappuppgången – förutom honom. Han svarade att det visste han inte. Han såg aldrig någon där.

Men sen berättade han att han en dag hade fått brev från Migrationsverket. Det innehöll ett sk LMA-kort (tillfällig ID-handling) till någon som påstått att han bor i min sons lägenhet. När sonen ringde Migrationsverket bad de honom riva det och kolla med Skatteverket om personen hade skrivit sig på hans adress. Jodå, sonen hade tydligen en inneboende som han inte visste om. Han fick vederbörande struken från sin adress.

Men ungefär samtidigt började någon att använda sonens identitet till att köpa hämtpizzor och handla på olika ställen där fakturan skickas via Klarna. Sonen och Klarna gjorde en överenskommelse. Varje gång någon handlar i hans namn via Klarna så ringer de upp honom och frågar var han befinner sig och om han vill genomföra ett visst köp. Senaste gången var det någon som försökte köpa något för ca 6000:- i sonens namn.

Vad är det som händer i landet som hade ordning och reda? Det känns otroligt löjligt att vanliga hederliga svenskar ska beläggas med en mängd förbud och ska utfrågas om sina sexvanor. Samtidigt kan nya skrupelfria invånare skriva sig på vilken adress som helst och kapa andras identiteter.

Dessutom monteras vår välfärd ner,  vår ekonomi ställs på hårda prov och våra bostäder räcker inte till! Sverige håller på att nedmonteras! Vi vill ha tillbaka ”Landet ordning och reda”!

Utlandssvenska pensionärer måste varje år skicka in ett levnadsintyg för att den pension som de själv har betalat in ska betalas ut! Men staten betalar ut bidrag till människor som inte ens bor kvar i Sverige och aldrig har betalat någon skatt i vårt land!

Varför vill inte politikerna, som ansvarar för att våra skattemedel används på ett vettigt sätt, ha någon folkräkning? Är de rädda för alla lögner som kommer att avslöjas? Är de rädda för att Sveriges folkmängd kommer att minska drastiskt? Är de rädda för att ställas till svars för alla miljoner/miljarder som felaktigt betalas ut?

Mycket snack, äntligen verkstad | ~Sol~

Tidigare äldre inlägg

MånssonsKultur.se

Johnny M recenserar film, musik & sånt!

Sjunne [ dot ] com

Jan Sjunnesson skriver om politik som om det fanns en frihetlig patriotism och om kultur som om det fanns ett liv bortom politiken.

Sverigekanalen Dalarna

Nationell Webbradio/Dalarna

Madonnans

En kvinna i huvudstaden och Livet :)

En gräsrot skriver

Dear past, thank you for all the lessons. Dear future, i am ready. Denna blogg behöver inga donationer. sprid gärna dess innehåll.

Yolanda - "Det här är mitt privata krig"

Att vara annorlunda/att inte passa in i samhällets ramar

Richard Sörman

En annan humaniora

Peter Cooney Enabler

Traditional European Common Sense Catholicism - Anti-Judaic

Högrelius funderingar!

Just another WordPress.com site

Kulturminnet

Om det svenska kulturarvets rikedom och kulturen i dagens samhälle

Hampus Andersson

Hampus Andersson

Riksväg 32 på det smålänska höglandet

säger det hellre med några bilder

My name is Lena

It is my right to be rich, happy and successful!

Tommy Hanssons Blogg

Här bloggar Tommy Hansson om aktuella frågor

Alternativ för Sverige till EU-parlamentet 2019

Sverige ut ur EU! EU ut ur Sverige! Dags att ta tillbaka makten! AfS är din röst för swexit och det bästa alternativet för ett suveränt Sverige.

Jenny Piper

Politik, nyheter och samhällsdebatt blandat med personliga krönikor.

Spanienaktuellt

Den osminkade spanska sanningen

Peter Krabbe

Världen i fokus - vem styr vår framtid och varför?

Wallenborgs politikblogg

Politik om stort och smått.

Rakapuckar's Blog

Så bitter på Steffe med alliansen!

Busiga mor

My Home My Place My Life My Story

Halloj världen!

En blogg av Inger Hansson. Om resor och hållbarhet. Om vackra platser. Om Instagram och andra sociala medier. Om fotografi, natur och lite av varje.

Christer.L.Hansson

Det som danar mig

Stigfinnaren i Älvsund

vägen inåt är vägen framåt

Vincat Veritas

Låt sanningen segra

Rovdjurspolitik

Faunavård utan vetenskapligt stöd

%d bloggare gillar detta: