Frihet eller fångenskap.

Ett kontantlöst samhälle inskränker individens frihet

Ryggraden!

[Det är precis så dramatiskt som rubriken hävdar. Vi måste ta denna fight!]

Då och då påminner jag här om farorna med den utfasning av kontanter som pågår. Mitt framför ögonen på oss och utan att det uppmärksammas speciellt mycket. Vart finns debatten? Inte många verkar varken veta om att detta är i görningen eller vad det skulle innebära när det blivit faktum. I den nättidning som jag här om dagen berättade om, Tidningen Svegot, fann jag idag en artikel som påminde mig om denna lömska plan. Det brott mot vår frihet som det ”de facto” skulle innebära att fråntaga oss möjligheten att betala med kontanter.

Så här skriver Magnus Söderman för Svegot:

”För den nationella oppositionen finns det flera fronter att strida på. Att finnas på alla, lika mycket och hela tiden är inte möjligt. Till det räcker inte våra resurser. Vi måste välja vad vi ska prioritera. Och…

View original post 423 fler ord

Annonser

Arbetsförmedlingen: värdelös men kostsam.

Ett lärorikt besök på Annie Lööfs vuxendagis
Kostnaderna ofantliga, resultaten ringa..

mickecarlssonsblog

Alla raketforskare som kom till Sverige 2015 verkar ha rest till stjärnorna.

Vi kan se oss om på månen efter de enkla jobbens arbetskraft.

För 60 år sedan kom det hit män från sydeuropa som utan att kunna ett ord svenska och utan utbildning via Arbetsförmedlingen satte igång att arbeta inom industrin.

Numera kommer det hit män och kvinnor från andra delar av världen som trots vår skattefinansierade utbildning i svenska språket (SFI) och dyra utbildningar via Arbetsförmedlingen inte kan arbeta inom industrin.

Man behöver inte vara raketforskare för att begripa varför.

Arbetsförmedlingens arbetsmarknadsutbildningar är AF:s dyraste insats (det är vi skattebetalare som står för notan) men enligt Arbetsförmedlingens egen rapport leder den inte till jobb, ur artikeln:

”Flera företag säger till SVT att de som kommer därifrån inte är anställningsbara. -”Man kanske har fel urval av elever, säger Kecke Nordenberg, vd vid Nordenbergs mekaniska verkstad i Norrköping”.

Hm…

View original post 179 fler ord

Att redovisa kostnaderna

Moderaterna vill att regeringen redovisar tydligare vad invandringen till Sverige kostar. Partiet utesluter inte att det behövs ett asyltak, säger Elisabeth Svantesson (M), ekonomisk-politisk tales­person, till Dagens Nyheter.

Men då måste ju alla kostnader tas med – stora som små. Varje siffra inom stat, landsting och kommuner måste noggrant analyseras i minsta detalj. Först måste ju partiet bestämma sig för om de vill ha kostnader för invandring eller för asylanter. Det är stor skillnad. Det uppstår vissa kostnader under den tid som någon söker asyl. Andra kostnader för de som har fått uppehållstillstånd. De som har fått avslag på sin asylansökan genererar också kostnader. Alla som uppehåller sig illegalt i landet genererar kostnader. Vilka kostnader vill (M) ha redovisade för sig?

Vilka kostnader ska vara medräknade? Boende, mat, kläder, socialtjänst, god man, skola, polis, vaktbolag, domstolar, sjukvård, tolkar, informationsmaterial, migrationsverk, … Vad är det som ska räknas med?

Om vi tar exemplet med skola så kan vi fundera kring om det behövs mer lokaler för de nyanlända, om det behövs mer personal, om det behövs annan skolmat, osv.  I min kommun gick bildningsnämnden med ett underskott på 13,4 miljoner, för 2017. Samtidigt pekar prognoserna för 2018 på ett underskott om 14,6 miljoner om inga besparingar görs. Orsaken sägs vara asylinvandringen och kommunen drog verkligen åt svångremmen under 2017. Liknande resultat har säkert de flesta kommuner i vårt land. Ska dessa kostnader räknas med i den redovisning som (M) söker?

I invandrartäta områden finns också mer skadegörelser. Som exemplet från Malmö, En kommunpolitiker (Mp) twittrar:

Ja kära Nils! Kroksbäcksskolan är nyare än någon skola i Limhamn är. Den renoverades för 8 år sedan. Men skadegörelsen har varit omfattande (enligt google) med bl a bränder och explosioner. Området är invandrartätt och det har pumpats in resurser i området. Limhamn har en genuin svensk befolkning. Skolorna i Limhamn har inte fått lika mycket resurser men här sker inte lika mycket skadegörelse. Kalla det socioekonomiska faktorer eller vad som helst. Men fakta kvarstår: I invandrartäta områden är det mer skadegörelser. Vill (M) att dessa kostnader tas med i redovisningen?

Hot mot vårdpersonal i samband med vård av skottskadade blir allt vanligare. Och det är inte bara på sjukhusen i landets tre största städer som det är ett återkommande problem. Även sjukhus i flera andra större städer uppger att problemet ökar. Detta är ännu ett exempel som kanske borde finnas med i (M)s redovisning?

Om vi sen lägger till personliga kostnader för de som blir våldsoffer – både fysiska och psykiska kostnader – så blir kostnaderna gigantiska.  Eller undanträngningseffekten – alla de som inte kan flytta hemifrån, få sjukvård eller tandvård för att de nyanlända har förtur. Eller de som känner sig otrygga i sin egen stad, sitt bostadsområde eller sitt kvarter. Eller de som inte vågar åka med allmänna kommunikationer.

Nej, här stoppar jag! Vare sig (M) eller något annat parti vill ha reda på de verkliga kostnaderna. De har inte velat ha reda på kostnaderna tidigare så varför vill de ha reda på det nu? Deras utspel nu är inte genomtänkt och har kommit till enbart för att det är ett valår. Det är ju inte politikerna som får ta kostnaderna. Det är vi skattebetalare som måste ta hela notan för deras misslyckade politiska projekt!

 

Tidigare äldre inlägg

Christer.L.Hansson

Det som danar mig

Stigfinnaren i Älvsund

vägen inåt är vägen framåt

S W E D E N - G O O D B Y E

Politik - Religion - Samhälle - Europa - Nationalism

Vincat Veritas

Låt sanningen segra

Rovdjurspolitik

Faunavård utan vetenskapligt stöd

Tankeverket

Alla förändringar börjar med en tanke

Life, Death and all between

Welcome to an expanding worldview

SasjaL

Cyniker är inget man föds som, det är omgivningen som formar ...

Livsglimtar

Bättre sent än aldrig

beppe852

Hellre död än röd

Micke K - En röst i Sverige

Sunt förnuft, svenska värderingar i ett sekulärt samhälle

Helt apropå

En blogg om tro, hopp och kärlek. Om livet och om lite till.

mickecarlssonsblog

Skillnaden mellan demokrati och diktatur är storleken på gapet mellan makten och folket. I min blogg visas hur gapet dag för dag blir allt större i Sverige.

Ama de casa

En hemmafru i Spanien

Motvalls blogg

Förflugna tankar och bevingade ord.

Peter Harold - Skrivarens blogg

Skrivandet är frihet - jag skriver för friheten.

Varjager's Weblog

I vår del av världen. En titt på fosterlandet och dess styrande elit med kritiska ögon.

Petterssons gör skillnad!

"Envar har rätt till åsiktsfrihet och yttrandefrihet. Denna rätt innefattar frihet för envar att utan ingripanden hysa åsikter och frihet att söka, mottaga och sprida upplysningar och tankar genom varje slags uttrycksmedel och utan hänsyn till gränser." - FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna, artikel 19

Ett vettigt alternativ

Om man tänker steget längre

Rune Lanestrands blogg

Politik, jordbruk, Vänersborg, Sverige, EU och världen kommenteras av småbrukaren Rune Lanestrand

corneliadahlberg

Gräsrotsrevolt

WTF?

100 möjligheter istället för hen!

Anna Ernius

politik, litteratur och möten med världen

Ryggraden!

Qui tacet, consen'tit.

Nya Il Convito

Mohamed Omars blogg om fezens filosofi, gotisk steampunk och upsaliensisk pulp fiction

Otillständig

- kroniskt oppositionell

Helena Palena

ENVAR SIN EGEN REDAKTÖR! Copyright!

Asylkaos

Politiker och media förstör vårt land. Nu försvarar vi oss. (Alla texter och bilder är fria att sprida vidare.)

anthropocene

Ett partipolitiskt oberoende libertarianskt forum för debatt och opinionsbildning

DET GODA SAMHÄLLET

HÄR SKAPAS SAMTIDENS SJÄLVFÖRSTÅELSE

%d bloggare gillar detta: