Vem vet bäst?

Varför vill vissa människor lägga sig i hur andra människor ska leva sina liv? Ofta påstår de ju att de gör det av ren välvilja. Men är det verkligen så enkelt? Jag läste en artikel idag som satte igång mina tankegångar.

”Jag har stött på få skeptiker eller rena vaccinmotståndare. Man vet ju att de finns, de fanns även före Covid-19. Men nu är de synligare och jag blir så väldigt paff när jag stöter på dem i min närhet. Det har visat sig att jag hade flera stycken. Jag försöker bita mig i tungan, åtminstone att inte insistera. Men nu måste jag lätta lite på trycket…”

Känner ni igen det? De kan ju inte förstå att andra människor har helt andra åsikter än vad de själv har. De är så övertygade om att de själv har rätt och måste faktiskt ta de okunniga i örat. Varför? Är det inte en demokratisk rättighet att ha vilka åsikter man vill?

riksdagens hemsida läser vi om den svenska demokratin:

”Demokrati handlar om alla människors lika värde och rättigheter och om möjligheten att vara med och bestämma.

I Sverige finns rättigheterna angivna i grundlagen. Där står det att all offentlig makt utgår från folket och att riksdagen är folkets främsta företrädare. Riksdagen är på så sätt en mycket viktig del i den svenska demokratin.”

Ja, vi har lärt oss att all makt utgår från folket. Men stämmer det? Jag har kollat några händelser i den svenska nutidshistorien.

1917 bildades även Aktiebolaget Spritcentralen, sedermera Vin & Sprit, som tog över all partihandel av alkohol. Därmed kunde staten beskatta alkohol och alla vinster gick till statskassan. Motboken hade införts några år tidigare. Den reglerade hur mycket alkohol som var och en fick köpa och fanns kvar till 1955. Makthavarna ansåg att vanliga vuxna röstberättigade människor inte klarade av att sköta sin alkoholkonsumtion! Fortfarande, efter mer än100 år med demokrati /folkstyre har Systembolaget, helägt av staten, monopol på alkoholförsäljning i Sverige. Fortfarande anser mänga att vi vanliga människor behöver hållas i örat. Eller … är det alkoholskatten som gör att vi människor ska hållas i örat?

AB Svenska Spel  bildades 1997 genom en sammanslagning av de två statliga bolagen Svenska penninglotteriet (1938 – 1997) och Tipstjänst (1934 – 1997). Huvudkontoret är placerat i Visby. Man bedriver försäljning via cirka 6 700 ombud, 2 000 restauranger, pubar och bingohallar samt via internet. Statens avkastning från Svenska Spel uppgår till cirka fem miljarder kronor årligen. Genom dotterbolaget Casino Cosmopol driver man fyra kasinon, i  Stockholm, Göteborg, Malmö och Sundsvall. Makthavarna vill alltså ha vinster av svenskarnas spel och anser att befolkningen inte själv kan hantera sitt spelande. Demokratiskt? Nej! Men statskassan förbättras så storebror måste skydda befolkningen från egna initiativ och tankar.

AB Svenska Tobaksmonopolet bildades 1915 efter riksdagsbeslut året innan om tobaksmonopol. Bakgrunden var att staten var i behov av pengar för bl.a. finansiering av den nya pensionskassan samt utbyggnad av svenska försvaret. När monopolet avseende import och försäljning av tobak hävdes 1961 ombildades Svenska Tobaksmonopolet till Svenska Tobaks AB. 1967 avvecklades även det statliga tillverkningsmonopolet. 1970 överfördes Svenska Tobaks AB tillsammans med flera andra statligt ägda företag till det nybildade holdingbolaget Statsföretag AB (namnändrat till Procordia AB 1985). Företagsförvärven, främst av konsumentvaruföretag, fortsatte. I slutet av 1970-talet var Svenska Tobaks årsomsättning 1,2 miljarder och antalet anställda 3200. Den tobaksrelaterade verksamheten stod för över 80% av totalomsättningen. 1992 förvärvade Procordia tändsticks- och tändartillverkaren Swedish Match, som införlivades i affärsområdet Procordia United Brands. Swedish Match kom där att utgöra moderbolag i en underkoncern i vilken även bland annat Svenska Tobaks verksamhet samlades. Makthavarna dvs staten tjänade pengar till välfärden som de byggde upp genom ett monopol på tobaksförsäljning. De höjde fingret och sa ”Ajabaja!” samtidigt som de drar hem stora vinster på människors nikotinbegär. Demokratiskt?

Det finns en mängd andra områden som staten har haft monopol på. Vi som har valt våra riksdagsmän har inte blivit tillfrågade om vad vi tycker om saken.

Den svenska riksdagen 1934 att anta regeringens proposition att införa steriliseringslagsstiftning. Från lagens tillkomst fram till 1975, då Sveriges riksdag beslöt att från 1976 slutligen avskaffa lagen helt, tvångssteriliserades sammanlagt cirka 63 000 människor, varav övervägande delen kvinnor. Steriliseringslagarna var nära knutna till lagstiftning om abort; till exempel var man ibland tvungen att genomgå sterilisering för att få göra abort. Både lagstiftningen för abort och sterilisering användes som redskap när man bearbetade det så kallade ”folkmaterialet”. Därför infördes reformerna parallellt med varandra med bara några få års mellanrum, för att till slut bli avreglerade med fritt och frivilligt utövande år 1975. Orsaker till dessa tvångssteriliseringar: arvs/rashygien, uppenbart olämplig att handha vårdnaden om barn, sjukdom, kroppsfel eller annan ”svaghet”. Våra demokratiskt valda ansåg alltså att de hade rättighet att ”bearbeta folkmaterialet”!

För att inte bli långrandig ska jag bara som hastigt nämna några andra kampanjer som våra folkvalda har drivit:

  • 1976 ville Socialstyrelsen att vi skulle äta 6-8 skivor bröd om dagen. Nu vill de inte erkänna detta utan påstår att Brödinstitutet låg bakom kampanjen.
  • ”Den svenska föreningen Mjölkpropagandan var de svenska mejeriernas lobbyorganisation. Den bildades 1923 under namnet Svenska mjölkintressenters upplysningsförening med syftet att få svenskarna att dricka mer mjölk och mindre av andra drycker. År 1930 bytte den namn till Mjölkpropagandan. Föreningen gav ut tidskriften Mjölkpropagandan mellan 1924 och 1964 (därefter bytte den namn till Vår Näring) och en mängd broschyrer och böcker riktade till både mjölkbönder och konsumenter. Man anordnade ”mjölkdagar” och ”mjölklektioner” i svenska skolor, ofta i kombination med olika pristävlingar. Föreningen finansierades huvudsakligen av avgifter från jordbrukare och mejerier, men även den svenska riksdagen och landets hushållningssällskap bidrog med anslag. Bland annat så drev föreningen 1934 en kampanj för att öka mjölkdrickandet på bekostnad av kaffe, vilket följande rasistiska citat från kampanjen är exempel på: Du, negerpojke, behåll du ditt Kaffe! Och du, svenska flicka, drick du den goda, vita mjölken.” enligt Wikipedia.
  • Kvoterad föräldraförsäkring.

Hur demokratiska har våra makthavare varit? Har den offentliga makten utgått från folket? Två citat från Winston  Churhill:

”Demokrati är den enda statsformen där fritt meningsutbyte inte slutar med begravning.”

”Demokrati är det sämsta statsskick som finns. Bortsett från alla andra som provats genom tiderna.”

Om vi sen fortsätter med alla kampanjer de senaste åren om rasism och liknade så handlar det helt enkelt om opinionsbildning – jag har rätt och du har fel. Politikerna blåser på och vill att alla ska tycka som de gör och framförallt göra som de säger att vi ska göra. Vem har gett dem rätten att fostra sina väljare?

Nu är det vaccinet! Vem har rätt och vem har fel – de som av ren solidaritet följer mängden och gör som politikerna säger eller de som vill avvakta för att de inte tror på vaccinet? Svaret får vi kanske om 5, 10, 15 eller 20 år. Biverkningar och vem blev friskast?

En sak vet vi i alla fall: Läkemedelsbolagen tjänar enorma pengar på massvaccinationen! Till detta kan vi lägga politiker och globalister har skaffat sig helt oförtjänad makt över befolkningen. Men kära medmänniskor: Även om ni har tagit vaccinet så måste ni respektera andra människors val. Politiker vill ha makt över befolkningen men det är långt ifrån alltid som de har rätt!

Ta en för laget. Eller låt bli. Men gnäll inte så förbaskat.

Väntar på reportage om det i SVT..

Kan vara en bild av 1 person och text där det står ”Enligt den svenska vänstern gar Ungern at fel háll. De kunde inte ha mer fel! Hjälp till att sprida sanningen genom att dela bilden. Ungern sedan Viktor Orbán blev premiärminister 2010 BNP/cap +36% Medellön +75% Minimilön +103% Hushallens skuldsättningsgrad -47% Statsskuld som andel av BNP -12% Antal arbetslösa -65%”

Bild

Vissa saker måste prioriteras och få de ekonomiska resurser som behövs

Så aktualiseras det igen: beredskapen i Sverige! Denna gången är det en skogsbrand några mil från där vi bor. Det är inte första gången och absolut inte den sista heller.

Ett område på ca 100 hektar skog brinner. Branden började i fredags. Ca 70 personer från räddningstjänsten och hemvärnet – runt om i södra Sverige – jobbar med att släcka branden. Fyra helikoptrar och tre skopade plan vattenbombar från luften. Frivilliga Automobilkåren stöttar med logistik och transport av bränsle och mat. Branden är fortfarande inte under kontroll men håller sig inom begränsningslinjerna och har inte spridit sig under det senaste dygnet. Allt började med en gräsbrand som spridde sig till en torr en.

Samtidigt läser jag:

Trafikverket får i uppdrag att göra kompletterande analyser av beredskapsflygplatser med utgångspunkt från regeringsuppdraget Översyn av de svenska beredskapsflygplatserna som myndigheten redovisade i juni 2020.

Trafikverket ska bland annat redovisa kompletterande underlag och förslag avseende hälso- och sjukvårdens och andra samhällsviktiga verksamheters behov av beredskapsflygplatser i hela landet, vilka flygplatser som bör vara beredskapsflygplatser ur ett beredskaps- och samhällsekonomiskt perspektiv, kostnadsberäkningar för olika ambitionsnivåer av beredskap, samt alternativ för statens ersättning- och finansieringsmodell.

Uppdraget bygger på en överenskommelse mellan regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna.

Naturligtvis måste det finnas beredskapsflygplatser. Det känns underligt att diskutera ambitionsnivåer samt ersättning- och finansieringsmodeller detta sammanhang Beredskap måste få kosta. Men våra skattemedel som ska räcka till bland annat detta används ju idag till så många fler ändamål! Ändå är detta med beredskapsflygplatser inget nytt . Vi behöver ambulansflyg, räddningsflyg, brandflyg samt flyg för släckningsarbete. Men politikerna förstår inte detta utan vill lägga pengarna på annat istället.

För 150 år sedan brann i genomsnitt cirka 1 procent av skogsarealen i Sverige årligen, enligt Naturvårdsverket. Idag brinner endast cirka 0,016 procent av skogen årligen. I genomsnitt inträffar mellan 3 000 till 4 000 bränder i skog och mark i Sverige varje år. Omfattningen av bränderna varierar stort. Enligt Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) är mänsklig aktivitet den vanligaste kända orsaken till skogs- eller markbränder i nutid. Det kan vara eld som sprider sig efter gräseldning eller lägereldar, barns lek med eld eller gnistor från tåg och maskiner. Även naturliga fenomen som blixtnedslag bidrar till skogbränder. För drygt en tredjedel av bränderna är orsaken okänd.

Sverige måste ha en beredskap för dessa 3-4000 skogsbränder per år. En brand frågar aldrig om lov eller vilka möjligheter vi har att släcka den. Redan på 500-talet fanns brandvakter:

Brandvakt, eller nattväktare, var ett yrke i större städer som inneburit olika arbetsuppgifter, men som ofta innebar att nattetid håll ordning och sköta brandbevakningen. Begreppen brandvakt, nattvakt och stadsvakt har ibland använts synonymt men också haft olika betydelser i olika städer och under olika tider. Utöver vakthållning kunde brandvakten i vissa städer, och under vissa perioder även reglera gatubelysning, ha hand om stadens nycklar, meddela tid och vädervariationer. Brandvakten var vanligen beväpnade med exempelvis knölpåk eller någon form av pik, och hade visselpipa eller något annat redskap för att kunna larma om det behövdes. Enl Wikipedia

Säkerhetstänkandet fanns då trots sämre resurser och teknisk utrustning. 21 juli 2018 skrev jag:

Det brinner på 57 platser – kanske fler eftersom uppgiften skrevs igår. Högsta prioritet borde vara att släcka bränderna. Men politikerna använder denna extrema situation i sina valkampanjer!

Det började med Beatrice Ask, M:s talesperson i beredskapsfrågor som kritiserade regeringens elcykelpremier och tyckte att pengarna i stället hade kunnat gå till brandflyg. Tja, hon satt ju med i en regering som monterade ner både försvar och vattenbombningsförmåga. Men nu i opposition och valtider passar det bra att kritisera.

Statsministern kände sig tvungen att göra ett uttalande och senare besöka en av brandplatserna och hålla en presskonferens på plats.

Sen kom de i rask takt: Dan Eliasson MSB, vice statsminister Isabella Lövin, C:s partiledare Annie Lööf, försvarsministern Peter Hultvist och ÖB Micael Bydén. Alla ska informera sig och och göra ett uttalande inför den församlade pressen. Alla har vita skjortor och saknar sotfläckar på näsan. De har alltså inte varit i närheten av en brand. De kunde lika väl informera sig via telefon eller dator. Men nu måste det se ut som att just dessa personer har deltagit i släckningsarbetet. Istället har de upptagit tid och plats för släckningspersonal som säkert har mycket annat att syssla med just nu. Nu i helgen är det Ulf Kristersson M:s partiledare som ska göra samma sak.

Ingen av dem har egentligen haft något att säga. Men i valtider så vill de synas. De vill framstå som att de bryr sig och agerar. Men vad händer sen – efter besöket på brandplatserna? Kommer någon av dem att agera för en bättre organisation och planering för snabbare och effektivare åtgärder vid framtida bränder? Knappast! Nya utredningar kommer att göras och glömmas. Beslut kommer att tas över huvudet på de som arbetar inom räddningstjänsten.

Vad har de gjort sedan 2018? Har de lagt mer resurser beredskap? Vad använder de våra skattepengar till egentligen? Varför väcks frågan om beredskapsflygplatser först nu?

Det finns inga misstankar om att Finsjöbranden skulle vara anlagd
Foto: Peter A Rosén, Oskarshamns-Nytt

Tidigare äldre inlägg

Solvindens

This WordPress.com site is the bee's knees

Malamute6's Blog

Just another WordPress.com site

Mons Krabbe

Samhällsdebatt, historia och säkerhetspolitiska analyser

Naturen kallar

Today is gonna be a good day

Prickiga huset

Hälsobloggen

Kulturbilder

Svenska Kulturbilder - binder samman forntid med nutid

HallonHatt's sida

Just another WordPress.com site

En ängel 👼🏻 med svarta vingar.

Obotlig sjukdom, hobby, fotografering, smycken m.m

Blogg 46

en åsiktsblogg

Josefin Utas blogg

Mina egna tankar om nuet och framtiden

Rebecca Hybbinette

- Kamp ger återbäring!

Dagar ur mitt liv

Här kommer jag att skriva om vardagliga händelser ur mitt liv. Ibland kommer jag nog att skriva om en del andra saker också, som till exempel om den tro jag har

MånssonsKultur.se

Johnny M recenserar film, musik & sånt!

Sjunne [ dot ] com

Jan Sjunnesson skriver om politik som om det fanns en frihetlig patriotism och om kultur som om det fanns ett liv bortom politiken.

Sverigekanalen Dalarna

Nationell Webbradio/Dalarna

En gräsrot skriver

Dear past, thank you for all the lessons. Dear future, i am ready. Denna blogg behöver inga donationer. sprid gärna dess innehåll.

Richard Sörman

En annan humaniora

Peter Cooney Enabler

Traditional European Common Sense - Anti-Judaic

Högrelius funderingar!

Just another WordPress.com site

Kulturminnet

Om det svenska kulturarvets rikedom och kulturen i dagens samhälle

Riksväg 32 på det smålänska höglandet

säger det hellre med några bilder

Ocensurerade nyheter

It is my right to be rich, happy and successful!

Tommy Hanssons Blogg

Här bloggar Tommy Hansson om aktuella frågor

Alternativ för Sverige till EU-parlamentet 2019

Sverige ut ur EU! EU ut ur Sverige! Dags att ta tillbaka makten! AfS är din röst för swexit och det bästa alternativet för ett suveränt Sverige.

Jenny Piper

Politik, nyheter och samhällsdebatt blandat med personliga krönikor.

Peter Krabbe

Världen i fokus - vem styr vår framtid och varför?

Rakapuckar's Blog

Så bitter på Steffe med alliansen!

Halloj världen!

En blogg av Inger Hansson. Om resor och hållbarhet. Om vackra platser. Om Instagram och andra sociala medier. Om fotografi, natur och lite av varje.

Christer.L.Hansson

Det som danar mig

Stigfinnaren i Älvsund

vägen inåt är vägen framåt

Vincat Veritas

Låt sanningen segra

Life, Death and all between

Welcome to an expanding worldview

SasjaL

Cyniker är inget man föds som, det är omgivningen som formar ...

Livsglimtar

Bättre sent än aldrig

mickecarlssonsblog

Skillnaden mellan demokrati och diktatur är storleken på gapet mellan makten och folket. I min blogg visas hur gapet dag för dag blir allt större i Sverige.

Ama de casa

En hemmafru i Spanien

Peter Harold - Skrivarens blogg

Skrivandet är frihet - jag skriver för friheten.

%d bloggare gillar detta: