Har de tänkt efter innan de beslutar?

Vet riksdagsmännen (eller kanske riksdagspersonerna som feministerna vill att det ska heta)  egentligen vilka konsekvenser deras beslut kan få – positiva  och negativa? Jag tror inte det! Ett praktexempel är den nya kemikalieskatten som infördes den 1 juli på vitvaror och viss elektronik. Tanken bakom skatten var att minska spridning av hälso- och miljöfarliga ämnen. Ja, de minskade spridningen genom att inköpen av dessa varor minskade. Men …

Staten räknade med 2,4 miljarder i skatteintäkter. De pengarna skulle gå direkt in i statskassan och kunna användas till godtyckliga ändamål av de styrande. Eftersom befolkningen inte har mer pengar att röra sig med så gjordes omprioriteringar. Några väntade med att köpa ny kyl och frys eller TV. De gamla apparaterna som kanske innehöll miljöfarliga flamskydd står kvar därhemma och används fortfarande. Staten fick bara in 0,7 miljarder av de förväntade  skatteintäkterna. Kemikalieskatten fanns med i budgeten och den minskade intäkten måste ju innebära nerskärningar i statens verksamhet.

På kemikalieskatten läggs moms och med minskad försäljning innebär detta att staten tappade drygt 0,4 miljarder i förväntade momsintäkter.

Den minskade försäljningen kan också leda till minskade arbetstillfällen. Förlängningen på det är ju minskade intäkter av löneskatt och arbetsgivaravgifter för staten. De friställda personerna får mindre pengar i plånboken och konsumerar mindre och statens momsintäkter minskar ytterligare. Dessutom tillkommer kanske kostnader för arbetslöshetsunderstöd eller socialbidrag.

Hade riksdagsmännen en aning om detta när de tog beslut? Fanns det någon form av konsekvensanalys för detta? Men det var kanske känslorna som rusade iväg!

”Grön skatteväxling är ett annat begrepp bland de ekonomiska styrmedlen
för miljön. Med skatteväxling menas att en ökad intäkt från miljöskatter
används för att kunna sänka skatten på arbete eller andra snedvridande
skatter i ekonomin. Det är en omfördelning av skattepengar
inom en given ram, en ökad miljöstyrning via skattesystemet, inte en
generell skattehöjning. Syftet med denna omfördelning är att uppmuntra
handlingar som är bättre för miljön. De höjda miljöskatterna leder
till att miljön blir bättre (miljövinster). Dessutom kan de leda till en
samhällelig vinst i form av ökad sysselsättning (effektivitetsvinst). ”

Ovanstående läser jag i en av Naturvårdsverkets publikationer. Kemikalieskatten var alltså ett av dessa styrmedel. Den skulle ge en miljövinst men också ökade skatteintäkter till staten och kanske på sikt ökad sysselsättning. Men istället blev den ett fiasko!

Det finns några partier i riksdagen som ofta talar om grön skatteväxling. De borde kanske lära sig lite mer om mänskliga beteende. Politiker kan inte styra mänskliga beteende. Varje människa prioriterar vad som är viktigast i deras liv. I mitt liv är det inte viktigt att ha bil eller platt-TV eller senaste mobiltelefonen eller läsplatta. Mina prylar används tills de går sönder! När jag köper nytt så tänker jag på kostnaderna och miljön. Jag köper billigt men miljövänligt. Politiker styr inte min konsumtion!

Politiker tycks inte förstå sambandet mellan ekonomi och politiska beslut! De vet inte mycket om de beslut som de tar. Oftast är det partipiskan som talar om vad de ska rösta på. Partiledningen har naturligtvis en agenda. Om ledningen saknar kunskaper, inte tar hjälp av experter eller gör ordentliga konsekvensanalyser så blir besluten tokiga!

Annonser

Gästskribent Torsten Sandström: Att spendera på andras bekostnad

DET GODA SAMHÄLLET

Den som hanterar andras pengar utsätts ofta för frestelsen att själv dra nytta av tillgångarna ifråga. Detta är mänskligt, men ändå något som måste motverkas för att ett samhälle ska hållas samman. Att stoppa andras pengar i egen ficka kallas som alla vet ”stöld”. Eller ”förskingring” beroende på om pengarna initialt lämnats att förvaltas av snyltaren. Sedan urminnes tider anses det alltså som brottsligt att förfoga över andras egendom. Det tror jag (nästan) alla tycker är mycket bra.

Inte heller det offentliga ska alltså tilltvinga sig medborgarnas förmögenhet. Historiskt sett har furstar notoriskt dåligt rykte vad gäller tvång av detta slag. Därför var det en viktig fråga för Sveriges första folkförsamlingar att skaffa sig en ovillkorlig rätt att delta i kungens beslut om skatter och avgifter. Nuförtiden regleras beskattningsmakten i grundlag. Beslut om skatter tas av Sveriges riksdag (eller av kommunen ifråga). Den noga regleringen och högtidliga beslutsprocessen pekar självfallet…

View original post 833 fler ord

Politik som födkrok

Valet är överstökat! Nu finns det många politiker som är glada och andra som slickar sina sår. Jag har läst många kommentarer om att ”SD tar våra platser” i kommunfullmäktige eller riksdagen. Vad är det som gör att politiker anser att förtroende poster är deras? Varför vill de klänga sig kvar till varje pris? Det handlar väl inte enbart om politiska ståndpunkter?

En del politiker försörjer sig på sina uppdrag. Naturligtvis kan det bli en katastrof för dem om de förlorar detta. Jag läste i en artikel att i min egen kommun betalas det ut drygt 4 miljoner om året i arvoden till kommunpolitiker i fasta arvoden. Till detta kommer ersättningar från de kommunala bolagen som de sitter med i. Desutom betalas det ju ut tim- och reseersättningar vid fullmäktigesammanträden.

Men om vi nöjer oss med de 4 miljonerna och det förhåller sig lika i alla Sveriges 290 kommuner  så går 1,2 miljarder av våra skattepengar till politikerarvoden. Sen kan vi ju lägga till arvoden inom de 20 landstingen! Det är helt klart att politiker vill behålla sina arvoden och sin födkrok!

Då det gäller riksdagen så har en riksdagsledamot 784 800 kr per år + ersättning för utskottsplatser, resor, dubbelt boende osv. Minst kostar de oss 273 miljoner per år.

Men … statsministern har 172 000 kr i månaden (dvs drygt 2 miljoner per år) och statsråden 136 000 kr i månaden (dvs 1,6 miljoner per år) i arvode. Det är väl helt klart att de slåss för sina ministerposter! Om de inte får vara ministrar längre så blir de ju bara riksdagsledamöter. naturligtvis har de fallskärmar som gör att de inte behöver halvera sin lön. Men de är ju vana att leva gott på våra skattepengar.

Rikets styrelse kostar oss skattebetalare ca 13 miljarder per år och drygt hälften av detta går till regeringskansliet! Om vi rent hypotetiskt skulle minska regeringskansliets kostnader till hälften och säga att hälften av befolkningen dvs 5 miljoner medborgare betalar skatt så skulle dessa få en skatteåterbäring på 600:- per år. Lägger vi sen till samma minskningar i kommuner och landsting  så är vi snart uppe i tusenlappen. Kan vi sen minska antalet anställda inom myndigheter …

Jag förstår varför politiker slåss med näbbar och klor om sina uppdrag och tjänster! Det handlar mer om den personliga ekonomin och makten än om Sveriges bästa. För dem gäller det att profilera sig på så sätt att vi är dumma nog att välja dem!

Tidigare äldre inlägg

Jenny Piper

Politik, nyheter och samhällsdebatt blandat med personliga krönikor.

Spanienaktuellt

Den osminkade spanska sanningen

fujifredrik

Utforskar vår underbara värld objektivt. Piffar till den lite lätt med PS.

...blott ett litet strå...

-mitt brunstämplade tankegods-

Peter Krabbe

Världen i fokus - vem styr vår framtid och varför?

Wallenborgs politikblogg

Politik om stort och smått.

JUST-LOOK-AT-SWEDEN

SWEDEN - A SHITHOLE COUNTRY?

Rakapuckar's Blog

Så bitter på Steffe med alliansen!

Assistans på dina villkor

Alla människor är lika värda

Björn Alvebrand

STYRBORD ELLER BABORD? VALET ÄR DITT.

Busiga mor

My Home My Place My Life

SVERIGE - EUROPA - VÄRLDEN

GÅR DET VERKLIGEN SÅ BRA NU?

Halloj världen!

En blogg av Inger Hansson. Om resor. Om Instagram och annan fotografi. Om natur. Om Karlshamn, Kristianstad, vatten och lite av varje.

Christer.L.Hansson

Det som danar mig

Stigfinnaren i Älvsund

vägen inåt är vägen framåt

Vincat Veritas

Låt sanningen segra

Rovdjurspolitik

Faunavård utan vetenskapligt stöd

Tankeverket

Alla förändringar börjar med en tanke

Life, Death and all between

Welcome to an expanding worldview

SasjaL

Cyniker är inget man föds som, det är omgivningen som formar ...

Livsglimtar

Bättre sent än aldrig

Micke K - En röst i Sverige

Sunt förnuft, svenska värderingar i ett sekulärt samhälle

mickecarlssonsblog

Skillnaden mellan demokrati och diktatur är storleken på gapet mellan makten och folket. I min blogg visas hur gapet dag för dag blir allt större i Sverige.

Ama de casa

En hemmafru i Spanien

Motvalls blogg

Förflugna tankar och bevingade ord.

Peter Harold - Skrivarens blogg

Skrivandet är frihet - jag skriver för friheten.

Varjager's Weblog

I vår del av världen. En titt på fosterlandet och dess styrande elit med kritiska ögon.

Petterssons gör Sverige lagom!

"Envar har rätt till åsiktsfrihet och yttrandefrihet. Denna rätt innefattar frihet för envar att utan ingripanden hysa åsikter och frihet att söka, mottaga och sprida upplysningar och tankar genom varje slags uttrycksmedel och utan hänsyn till gränser." - FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna, artikel 19

Ett vettigt alternativ

Om man tänker steget längre

Rune Lanestrands blogg

Politik, jordbruk, Vänersborg, Sverige, EU och världen kommenteras av småbrukaren Rune Lanestrand

corneliadahlberg

Gräsrotsrevolt

WTF?

100 möjligheter istället för hen!

%d bloggare gillar detta: