Säpo: De ensamma männen utgör ett växande terrorhot

Män som lever i ofrivilligt celibat kräver en ökad uppmärksamhet från Säkerhetspolisen. Det säger Säpochefen Klas Friberg på ett seminarium i Göteborg, rapporterar Ekot. Under de senaste åren har flera terrordåd i världen utförts av personer med kopplingar till den så kallade incelrörelsen.

– Den är sannolikt växande. Därför är den besvärande för oss i Sverige, och i hela västvärlden, säger Friberg.

Eftersom männen ofta är ensamma blir dåden extra svåra att förutse. Enligt Ahn-Za Hagström, som är senior analytiker på Säpo, utvecklas männens hat mot kvinnor till en frustration mot hela samhället.

Jag skrev en artikel för fyra år sedan om vad som kan hända när det blir ett överskott på män i samhället. Vad händer när feminismen tar över och män känner sig avvisade? Så skrev jag då och artikeln är lika aktuell nu!


Naturen är vis! Den har sett till att det föds något fler manliga individer än kvinnliga.Män har varit mer riskbenägna och därmed drabbats mer av sjukdomar och olyckor. Därmed har män haft kortare livstid. Det har blivit en balans mellan kvinnor och män.

Men som vanligt … mänsklig dumhet … politiska beslut … har rubbat på naturens ordning. I vissa provinser i Kina föds nu 125 eller 128 pojkar per 100 flickor, och i flera indiska delstater är siffran uppåt 120 pojkar per 100 flickor. Orsaken är att många flickfoster aborteras pga att beslut om barnbegränsningar. Enligt FN:s beräkningar har över 100 miljoner flickfoster aborterats de senaste decennierna, främst i södra och östra Asien, i Kaukasus och i sydöstra Europa.

Andra bidragande orsaker till mansöverskott är att män i västvärlden har högre medellivslängd än tidigare. Män drabbas inte i så hög utsträckning av olyckor pga  arbetarskydd, trafiksäkerhet osv. Med bättre medicinska kunskaper har vi också kunnat bota och förebygga sjukdomar.

De stora flyktingströmmarna har bidragit till ett stort mansöverskott i vårt land. Det är ju mest ensamkommande barn (pojkar) och män som kommer hit.

Vad händer då när vår värld – eller vårt land – drabbas av ett mansöverskott? Enligt Forskning & Framsteg:

”Ett rimligt scenario i dessa områden om bara ett eller ett par decennier är ett växande kvinnounderskott, vilket kan leda till en ökad risk för trafficking och handel med kvinnor, enligt FN. Därmed kommer vi att se en växande grupp av fattiga män som aldrig får möjlighet att bilda familj, eftersom forskning visar att kvinnor i regel väljer bort män med lägre utbildning och lägre lön än de själva har. I förlängningen kommer dessa män inte att ha barn som tar hand om dem när de blir gamla, vilket är ett problem i länder med svaga skyddsnät för äldre.”

Jag funderar lite kring om det är detta som vi ser tendenser av i utanförskapsområdena? Män som blir bortsorterade söker sig till kriminella grupper, vill tjäna snabba pengar och få status – för att kunna imponera på kvinnor? Vad händer när vi spär på med ännu fler män – män som är uppväxta med andra kulturer och normer? Vad händer med vår uppnådda jämställdhet? Kommer mansöverskottet att acceptera vår feministiska regering och alla högljudda feministiska röster? Politikerna har skapat detta stora problem! Har de varit medvetna om det? Har de någon plan på att åtgärda det? Eller tror de på fullt allvar att bara de blundar så löser allting sig själv? När ska ”strutsregeringen” dra upp huvudet ur sanden?


Ser vi frukterna av detta mansöverskott nu? Beror gängkriminaliteten i förorterna på mansöverskott? Incelrörelsen – är den ett resultat av den förda politiken? Varför har inte politikerna kunnat inse att de skapar problem när de ändrar befolkningsstrukturen och förändrar på könsroller? Vilken inverkan har feminismen? Vilka andra problem kommer att uppstå de närmaste åren pga ett mansöverskott?

Partisekreteraren: ”Skjutningar och sprängningar har skapat oro”

Att socialdemokratin inte inser att deras tillbakagång i opinionen är självförvållad säger endast att de inte inser att deras politik har varit skadlig för Sverige. Det nuvarande våldet har de skapat med den extrema immigration som de har bejakat. Att de sedan försöker dölja statistik som BRÅ publicerar som är obehaglig för deras maktutövning gör inte saken bättre. Politiker och såssar har en förmåga att påtala att de inte lyckats med att föra ut sin politik. De har lyckats mycket väl med att torgföra sin undermåliga politik både praktisk och teoretiskt de senaste åren och nu först ser svensk befolkning att den har skadat vårt samhälle och vänder dem ryggen. Maktpartier med en hierarki där toppen i decennier har skott sig på den svenska befolkningen men säger sig stå för de svaga har till slut fått bita i det sura äpplet och deras dagar bör vara till ända. (ULSANS kommentar.)

PUBLICERAD IDAG 15:21

Den senaste tidens skjutningar och sprängningar är en del av förklaringen till resultatet i SVT/Novus senaste väljarundersökning där SD går om S. Det menar partisekreteraren Lena Rådström Baastad (S).

Läs hela artikeln HÄR.

Du väljer att bli kriminell.

Vi bodde fem personer på fyrtiosju kvadratmeter i två rum och kök på Sallerupsvägen 32 F i Malmös östra del. Familjen Ranelid bestod av mamma och pappa och tre barn. Jag var yngst och min syster var tio år äldre.
Pappa försörjde ensam familjen med sin lön från fabriken Rasco där han var rotationstryckare. Hans veckolön var cirka 175 kronor när jag föddes den tjugoförsta maj år 1949.
Pappa målade tavlor och ibland sålde han en akvarell, men sällan en oljemålning. Pengarna skulle räcka till hyra, mat, kläder, elektricitet och en del oförutsedda utgifter.
Stadens sista bondgård låg knappt två hundra meter från huset där vi bodde och det var längre avstånd från vår adress till Malmös centrum än vad som senare skulle vara fallet med den nya stadsdelen Rosengård.
År 1950 började mamma arbeta som städerska i en köttaffär som låg på hörnet av Smedjegatan och Södra Förstadsgatan i Malmö. Senare blev hon expedit i affären. Jag satt under en stor våg och lekte med sågspån och träklossar medan mamma arbetade.
Det var ungefär ett hundra meter mellan köttaffären och Möllevångstorget. Jag åkte på pakethållaren sex dagar i veckan när mamma cyklade till sitt arbete. På eftermiddagarna hämtade pappa mig. Även han cyklade. Mina föräldrar hade inte körkort för bil.
Från det att jag var fem år gick jag varje dag från köttaffären till Möllevångstorget. Det var mitt första universitet i människokunskap. Ibland kom en poliskonstapel och förde bort en berusad karl som druckit pilsner i en av ölhallarna som låg kring torget.
Vi bodde på Ellstorp tills jag var sexton år och skulle börja på läroverket. Bostadsområdet präglades av barnrika familjer. Lägenheterna bestod av ett, två eller tre rum. Jag uppskattar att det fanns fler än ett tusen barn där.
När jag diskuterar med barndomsvänner och försöker bedöma hur många pojkar som blivit mördare, dråpare, rånare, tjuvar eller kända våldtäktsmän av dessa när de nått vuxen ålder och senare så kan vi inte nämna en enda av dessa tusen individer.
Många som bodde i omoderna lägenheter i Malmös inre delar flyttade av fri vilja till de fina och stora lägenheterna på Rosengård med hiss, tvättstugor och alla faciliteter i köket. Det var i slutet av 1960-talet och början av 1970-talet.
Alla som bor i dag på Rosengård har finare och bättre utrustade lägenheter än vad familjerna på Ellstorp och Kirseberg i den östra delen av Malmö hade när jag var barn. Ingen politiker eller sociolog kan med rätta anföra bostadsstandarden som förklaring till att vissa individer blir kriminella.
Lägg därtill att familjerna i gemen som bor på Rosengård i dag har mer pengar i hushållet än vad familjen Ranelid hade från år 1939 när min syster föddes till 1965 när jag började på läroverket. Vi var fattigare än de var, men vi var rika på kärlek. Således faller begreppet ekonomisk fattigdom som förklaring till att vissa ungdomar och vuxna människor blir kriminella.
Jag bodde i Malmö från det att jag föddes tills jag var tjugosju år. Under den tiden följde jag skeendena i staden. Fem av mina barndomskamrater hade många syskon. I en familjerna fanns det åtta barn.
Människor som bor i Rinkeby i Stockholm, Biskopsgården i Göteborg och Rosengård i Malmö i dag har rent dricksvatten och elektricitet i sina bostäder. De lider inte av hungersnöd och barnen har avgiftsfri för- och grundskola och detsamma gäller för gymnasiet. Många av familjerna som bor där har försörjningsstöd och socialtjänsten står till deras förfogande vid behov.
Inga barn föds med en gen som determinerar dem till att bli kriminella. Miljarder människor i Afrika, Indien, Pakistan och vissa delar av Asien lever under förhållanden som är väsensskilda för vad som gäller för individer i Sverige som flytt och emigrerat hit. Hungersnöd, epidemier av sjukdomar, brist på dricksvatten, allmän fattigdom, krig och terror präglar många av länderna där.
Människor som lever i så kallat utanförskap i Sverige är inte förutbestämda till att sälja knark, bära vapen, spränga byggnader, våldta kvinnor och bränna bilar. Alla som begår brott av olika slag väljer att bli kriminella. Man väljer att sköta sitt skolarbete och skaffa sig utbildning.
Omkring 25 000 ester, 5000 letter och 2500 litauer kom till Sverige under den senare delen av det andra världskriget och många av dessa stannade kvar när freden inföll. Av allt att döma blev de människorna laglydiga och de lärde sig att tala svenska och arbetade och betalade skatt.
1956 inträffade revolutionen i Ungern. Sovjetväldet förtryckte människorna i den lilla satellitstaten. Cirka 8000 från Ungern sökte skydd i Sverige. Mina föräldrar läste aldrig en rad i tidningarna om att dessa personer misskötte sig på något sätt sedan de flytt från sitt fosterland.
På 1950- och 60-talen tog Sverige emot personer från folkgrupperna serber, kroater, makedonier, slovener och albaner. Det rörde sig om cirka 25 000 individer. Det handlade i stor utsträckning om arbetskraftsinvandring. I Malmö blev det så att flera av dessa anställdes på Kockums Mekaniska Verkstäder och båtvarvet i staden.
De flesta av de individerna lärde sig det svenska språket och de arbetade och betalade skatt. Många kvinnor var sysselsatta utanför hemmet. En del av karlarna hade dubbla anställningar för att tjäna extra pengar till hushållet.
Jag skriver här om den första generationen som kom från dessa länder till Sverige och inte om de som fötts här och som kommit långt senare hit. Bland de sistnämnda finns kända kriminella som är dömda för olika brott. Ibland talade människor i Malmö om ”juggemaffian”.
År 1968 kom cirka 3000 människor från Tjeckoslovakien till Sverige. Även flyktingar från Polen, Argentina och Uruguay och senare från krigets Libanon kom till Sverige.
I en statskupp den tjugoförsta april 1967 tog en militärjunta makten i Grekland och den diktaturen kom att vara fram till 1975. Cirka fyra tusen greker flydde förtrycket till Sverige. Hur många av dessa greker blev kända här som mördare, terrorister, rånare och våldtäktsmän?
Under 1970- och 1980-talen rådde en diktatur i Chile. Fler än 20 000 individer flydde från det landet till Sverige. För dessa personer gällde det att lära sig att tala svenska och skaffa sig ett arbete och en försörjning.
År 1979 anlände cirka 5000 båtflyktingar från Vietnam till Sverige. De flydde kriget i sitt hemland. De uppfyllde alla kriterier för att söka asyl. Sammanlagt lär ett par miljoner individer ha flytt Vietnam och sökt sig till Amerikas Förenta Stater, Kanada, Australien, Tyskland och Storbritannien. Finland tog emot 100 av dessa miljoner individer.
Jag har aldrig hört talas om eller läst att dessa vietnameser blev kriminella. De brände inga bilar, våldtog inte kvinnor och gjorde sig inte skyldiga till sprängningar på allmän plats i Sveriges städer.
Alla grupper och gäng består av individer. De kan välja att skaffa utbildning, lära sig språket som talas i landet där de bor, söka arbete och uppföra sig anständigt och lagligt i förhållande till sina medmänniskor.
Björn Ranelid.

Tidigare äldre inlägg

Hampus Andersson

Hampus Andersson

Riksväg 32 på det smålänska höglandet

Säger det hellre med en bild eller två...

My name is Lena

Ingenting är omöjligt!

Tommy Hanssons Blogg

Här bloggar Tommy Hansson om aktuella frågor

Alternativ för Sverige till EU-parlamentet 2019

Sverige ut ur EU! EU ut ur Sverige! Dags att ta tillbaka makten! AfS är din röst för swexit och det bästa alternativet för ett suveränt Sverige.

Jenny Piper

Politik, nyheter och samhällsdebatt blandat med personliga krönikor.

Spanienaktuellt

Den osminkade spanska sanningen

Peter Krabbe

Världen i fokus - vem styr vår framtid och varför?

Wallenborgs politikblogg

Politik om stort och smått.

JUST-LOOK-AT-SWEDEN

SWEDEN - A SHITHOLE COUNTRY?

Rakapuckar's Blog

Så bitter på Steffe med alliansen!

Busiga mor

My Home My Place My Life

Halloj världen!

En blogg av Inger Hansson. Om resor. Om Instagram och annan fotografi. Om natur. Om Karlshamn, Kristianstad, vatten och lite av varje.

Christer.L.Hansson

Det som danar mig

Stigfinnaren i Älvsund

vägen inåt är vägen framåt

Vincat Veritas

Låt sanningen segra

Rovdjurspolitik

Faunavård utan vetenskapligt stöd

Tankeverket

Alla förändringar börjar med en tanke

Life, Death and all between

Welcome to an expanding worldview

SasjaL

Cyniker är inget man föds som, det är omgivningen som formar ...

Livsglimtar

Bättre sent än aldrig

mickecarlssonsblog

Skillnaden mellan demokrati och diktatur är storleken på gapet mellan makten och folket. I min blogg visas hur gapet dag för dag blir allt större i Sverige.

Ama de casa

En hemmafru i Spanien

Motvalls blogg

Förflugna tankar och bevingade ord.

Peter Harold - Skrivarens blogg

Skrivandet är frihet - jag skriver för friheten.

Varjager's Weblog

I vår del av världen. En titt på fosterlandet och dess styrande elit med kritiska ögon.

Petterssons gör Sverige lagom!

"Envar har rätt till åsiktsfrihet och yttrandefrihet. Denna rätt innefattar frihet för envar att utan ingripanden hysa åsikter och frihet att söka, mottaga och sprida upplysningar och tankar genom varje slags uttrycksmedel och utan hänsyn till gränser." - FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna, artikel 19

Ett vettigt alternativ

Om man tänker steget längre

%d bloggare gillar detta: