Lära gamla hundar sitta

Varför är människor så hjälplösa idag och behöver vägledning i allting som de ska göra? På TV:n visar de hur vi klä oss, hur vi ska äta, hur vi ska röra oss, hur vi ska sitta rätt på toalettstolen, hur vi ska tänka, hur vi ska umgås med varandra, hur vi ska städa, hur vi ska laga mat, hur vi ska sköta vår ekonomi, hur barnen ska skötas, …

Den moderna människan (Homo sapiens) uppstod för ungefär 200 000 år sedan enligt Wikipedia. TV:n kom in i våra hem för ca 50-60 år sedan. Hur klarade grottmänniskorna sig? Hur klarade människor av de mest vardagliga tingen innan TV:n och all denna tillrättalagda pedagogik fanns?

När jag växte upp fanns det ingen TV men jag lärde mig allt som behövs för mänsklig överlevnad av de vuxna i min närhet. De hade lärt sig detta av vuxna som fanns kring dem när de växte upp. Jag överförde samma kunskaper till mina barn. Det är ju så mänskligheten har överlevt – genom att kunskaperna har förts från generation till generation.

Varför tror reportrarna och programledarna – som ibland är yngre än mina barn – att de måste lära mig hur jag ska leva? Det känns ganska fånigt. Beror det på att de själv är uppväxta i dagisgenerationen? De har växt upp med pedagoger istället för föräldrar och far- och morföräldrar. Pedagogerna har varit mer intresserade av att lära barnen att kladda med fingerfärg, kunna räkna till 10 på engelska, sopsortering, vara normbrytande och jämställda, ha ”rätt åsikter”, … Pedagogerna glömde kanske att lära barnen hur de ska sitta på toaletten?

Föräldrarna har förlitat sig på att pedagogerna vet bäst och har abdikerat som uppfostrare och lärare i ämnet ”att leva”. De unga idag har växt upp i en barnfabrik a la makarna Myrdals koncept och tycks sakna basala kunskaper om hur man lever. De måste ha experter som förklarar det självklara för dem och tror att alla är lika okunniga som de själv är!

När mänskligheten klarar av att utforska rymden men inte vet hur man sitter på en toalettstol så har det uppstått något fel i överförande av kunskaper från generation till generation! Det är dags att skrota pedagogerna och att återupprätta familjen och bli mänskliga igen!

toalett-sitta-pall-2

 

 

Kunskap eller populism

Vi hör det ofta i debatterna – skällsordet populism. Det är alltid lika lämpligt att tillgripa då man egentligen inte förstår vad som sker. De populistiska vindarna i Europa, vid Brexitvalet och vid USA:s presidentval – hur populistiska var de egentligen?

”Att delta i ett val genom att rösta är en aktiv handling men det händer i princip aldrig att en enskild röst fäller avgörandet i ett val. Detta är också allmänt känt och det är därför inte viljan att själv avgöra valet som är drivkraften bakom att människor röstar. På ett individuellt plan är det snarare en känsla av plikt och ett intresse för politik och samhällsfrågor som motiverar röstande.” skriver SCB.

” I det senaste riksdagsvalet skiljde det 14 procentenheter i valdeltagande mellan de som oftast är med och diskuterar politik, av vilka 93 procent röstade, och de som inte diskuterar politik, av vilka 79 procent röstade.”

”Det verkar alltså som att politiskt intresse, här i form av viljan att delta i politiska diskussioner, spelar större roll för valdeltagandet i grupper som röstar i mindre utsträckning.”

Det är alltså människor som är intresserade av politik och som har brytt sig om att ta reda på fakta som röstar. De har läst på, sett på debattprogram, diskuterat med varandra och i sociala medier, analyserat samt tagit ställning! Det är en påläst och politiskt medveten grupp som röstar.  Det är en grupp som bryr sig om sitt land och hur det styrs!

kunskap

Trots detta framställer politiker och medier väljarkåren som naiv, oförstående, okunnig, följer populistiska strömningar, lättpåverkad eller rent av dum. Egentligen beror det nog på deras egen oförmåga att manipulera en kunnig väljarkår!

Samma sak märker vi i debatter på sociala medier. Den som dristar sig till att lägga fram fakta möts med en kaskad av okvädningsord. Igår fick jag höra av någon som tillhör gruppen #jagärhär att jag tenderar till att vara odemokratisk och borde tänka på FN:s deklaration om mänskliga rättigheter – då jag skrev att för att kunna kräva rättigheter så måste man också göra sina skyldigheter. När jag talade om att vi har åsiktsfrihet enligt vår demokratiska grundlag – och att kalla mina åsikter för odemokratiska är i högsta grad odemokratiskt – blev vederbörande surrade om FN. Jag bemötte honom med att FN har aldrig yttrat sig om mina åsikter så tystnade vederbörande!

Är jag en okunnig populist eller en kunnig, påläst människa som har slipat mina argument? Är jag svår att möta i debatter pga okunnighet eller beror det på att jag har väl genomtänkta argument som det är svårt att slå hål på? Är jag populist för att jag hellre diskuterar kärnfrågor än petitesser och vill ha ekonomiskt hållbara lösningar?

Varje gång som någon skriver något om populism, odemokratiskt, mänskliga rättigheter, FN och okunnighet så vet jag att de är rädda för sin egen okunnighet. När de skriver om hat oh hot beror det oftast på att deras ego är hotat. De förstår inte och vill inte förstå att människor kan tycka och tänka annorlunda än vad de själv gör.

De lever i sin lilla bubbla och vill stanna kvar där!

sapbubbla

 

 

Makt över befolkningen

Det var nog lättare att upprätthålla makt över befolkningen för några hundra år sedan. Vare sig radio, TV, tidningar, datorer eller mobiltelefoner fanns. Befolkningen fick bara utvald information ofta förmedlad av prästen.

Den moderna tekniken att trycka böcker uppfanns i Europa av Johan Gutenberg vid mitten av 1400-talet. Boktryckarkonsten medförde att skrifter och böcker blev billigare och mer lättillgängliga än tidigare. Nya idéer och ny kunskap kunde därmed få större spridning i samhället. Men den nådde inte ut till de vanliga människorna – de som arbetade och slet för att präster och adel och makthavare skulle kunna leva gott.

Den första svenska tidningen hette Ordinari Post Tijdener och utkom 1645 (under 1700-talet bytte den namn till Post och Inrikes Tidningar). Tidningen grundades av rikskanslern Axel Oxenstierna och användes för att föra ut statliga propagandabudskap i stormaktstidens Sverige. Tidningarna lästes bara av ett fåtal i samhällets ekonomiska toppskikt. Anledningarna var att tidningarna var dyra och gavs ut i ganska få exemplar. Dessutom var spridningen dålig på grund av dåtidens outvecklade distributionskanaler.

På 1500-tal kom Bibeln i svensk översättning. Men det var hemmen som ansvarade för barnens undervisning i läsning. Arbete var viktigare och läskunskapen blev det si och så med. Den kristna tros- och sedeläran stod prästerna för. Nyhetsspridningen skedde med stora kalas och främlingar som kom till trakten.

På 1600- och 1700-talet blev det husfadern som fick ansvaret för att barn och tjänstefolket lärde sig Lilla Katekesen. I byarna var det klockaren som stod för kunskapen. Prästen for runt oh höll husförhör dvs förhörde sig om bibelkunskaperna. Husförhören och kyrkbacken blev ofta den tidens nyhetsförmedling. Det var där som de vanliga människorna fick reda på vad som hade hänt i byn, i grannbyn, i Sverige och runt om i världen.

katekes

På 1800-talet kom folkskolan. 1842 fick vi vår första folkskolestadga utfärdad av Kungl Maj:t. Läskunskaperna ökade. Vid slutet av 1800-talet och början av 1900-talet blev tidningarna mer politiska och började företräda olika politiska intressen. Vissa tidningar blev knutna till ett politiskt parti medan andra var ”oberoende” politiska.

1936 togs ett riksdagsbeslut om obligatorisk 7-årig folkskola för alla i landet. Med detta höjdes läskunnigheten och alla fick större möjligheter att ta del av nyhetsförmedlingen. Böcker oh tidningar blev ett vanligare inslag i de vanliga människornas hem.

På 1950-talet – min barndom – läste man morgontidningen, lyssnade på radio, pratade som hastigast i telefon och pratade med grannen och på 1970- och 1980-talen tillkom TV samt kvälls- och veckotidningar. Vi blev mediekonsumenter. Vi blev upplysta om hur livet ser ut på andra orter och i andra länder.

Denna utveckling har lett till ökade kunskaper inom alla samhällskategorier. Prästen har tappat makten. Likaså adeln. Vi har fått en ny grupp som vill upprätthålla makten. Denna grupp består av politiker och mediefolk. Men de har ju inte större kunskaper än vad den vanliga befolkningen har och de har samma informationsflöde som var och en av oss kan få via internet! De får kämpa för att bibehålla sin makt. Vi får hela tiden reda på deras handlingar – positiva eller negativa – i samma stund som de begås. Vi har samma möjligheter som de har att opinionsbilda.

Medierna börjar förstå och slåss med näbbar och klor för att bibehålla sin makt. Men politikerna har svårare för att fatta! Det kan bero på att de inte besitter samma kunskaper som oss andra. De inser inte mediernas – speciellt de sociala mediernas – betydelse. De förstår inte att den enda makt som de har över oss är via beskattningen. Eller … är det så att de förstår? Är det därför som de hela tiden ökar skattetrycket? Det enda påtryckningsmedlet som politikerna har är just beskattningen!

Sverige firar i år att Tryckfrihetsförordningen fyller 250 år. Denna förordning gjorde det möjligt för alla att dela med sig skriftligt – när de hade fått tillräckliga kunskaper. Det är det som är grunden till demokrati! Men vissa krafter vill inte att demokratin ska gälla alla. De vill behålla åsiktskorridoren annars förlorar de ju sin makt!

asiktskorridoren

Tidigare äldre inlägg

pspringare

The greatest WordPress.com site in all the land!

Varjager's Weblog

I vår del av världen. En titt på fosterlandet och dess styrande elit med kritiska ögon.

Petterssons gör skillnad!

Oberoende nyheter, satir och allvar om politik, journalistik, invandring, mångkultur, islam, brottslighet, rasism, natur, livet och musik.

Tanja Bergkvists Blog

Kamp mot fördumningsindustrin

Ett vettigt alternativ

Om man tänker steget längre

Erling Hellenäs svenska blog

Den stora bilden och dess delar

Hexanmexan "shake my hand?"

Elefanten dog en plågsam död

Rune Lanestrands blogg

Politik, jordbruk, Vänersborg, Sverige, EU och världen kommenteras av småbrukaren Rune Lanestrand

corneliadahlberg

Gräsrotsrevolution

WTF?

100 möjligheter istället för hen!

Anna Ernius

politik, litteratur och möten med världen

Ryggraden!

Qui tacet, consen'tit.

Nya Il Convito

Mohamed Omars blogg om fezens filosofi, gotisk steampunk och upsaliensisk pulp fiction

Josefin Utas

Mina egna tankar om nuet och framtiden

Otillständig

- kroniskt oppositionell

Helena Palena

ENVAR SIN EGEN REDAKTÖR! Copyright!

Asylkaos

Politiker och media förstör vårt land. Nu försvarar vi oss. (Alla texter och bilder är fria att sprida vidare.)

anthropocene

Ett partipolitiskt oberoende libertarianskt forum för debatt och opinionsbildning

DET GODA SAMHÄLLET

HÄR SKAPAS SAMTIDENS SJÄLVFÖRSTÅELSE

%d bloggare gillar detta: