En utbildning i brant utförsbacke

Det framhålls av våra beslutsfattare att vi lever i ett kunskapssamhället. Med det menar de att vårt samhälle präglas av kvalificerade arbete som kräver högt utbildad arbetskraft. Vi skall konkurrera, inte med låga löner utan med vår smartness, är tanken!

Detta ensidigt vurmande för högre utbildningar har ruckats något av stor invandringen av många personer med ingen eller låg utbildning. Det har uppstått ett behov av enkla jobb. Men det är undantag.

Med idén om det avancerade svenska kunskapssamhället odlas också myter på vårt samhälle. Fina, kvalificerade jobb utlovas. Och utbildning för alla är framgångsformeln. Gymnasiebehörighet ses som ett måste, ju fler som läser på högskola desto bättre. Men alla platsar ju inte!

Jag har alltid trott att grundskolan ska ge den utbildning som behövs inför vuxenlivet och arbetslivet. Grundskolan ska också ge de kunskaper som behövs för att en människa ska kunna klara av att leva i vårt samhälle och förstå det samt förbereda inför gymnasiestudier. Gymnasiet ska vara vidareutbildning som ger yrkeskompetens men också förbereder för ännu högre, fördjupade och specialiserade studier.

Idag läser jag att Malmö universitet har arbetat för breddat deltagande i högre utbildning. Idag kommer 70 procent av studenterna från studieovana miljöer. Men … har inte studenterna gått på gymnasiet? Hur kan någon tillgodogöra sig en universitetsutbildning om den är studieovan? Innebär detta att universitetet sänker kraven på utbildningsresultaten?

För mig är det en gåta att ett kunskapssamhälle har så låga krav på studenterna att de inte ens har de elementära kunskaperna. När 70 procent är studieovana så måste detta påverka studietakten. Lärare och övriga studenter måste påverkas av detta. Vart är det svenska kunskapssamhället på väg?

Anna Ekström, gymnasie- och kunskapslyftsminister, anser iallafall att med  ökande bildningsklyftor och ett snabbt förändrande medielandskap behövs mer folkbildning. Hon vill på detta sätt motverka en våg av alternativa fakta, filterbubblor och hårt vinklade framställningar av verkligheten har kunnat välla fram. Hon skriver bl a:

”Bland högutbildade personer och bland personer boende i våra större städer är det, enligt SOM-institutetet, större andelar som är nöjda med demokratin, i jämförelse med lågutbildade personer och personer bosatta på landsbygden, där nöjdheten är lägre.

I en sådan tid menar jag att folkbildningen är viktigare än någonsin.”

”Med det sagt är folkbildningen ändå en viktig del. Olof Palme brukade beskriva folkbildningen som demokratins vapensmedja. Och nog ligger det något i det. Med sin kritiskt prövande strävan efter kunskap och bildning har folkbildningen alltid varit en tung motvikt mot de förenklande idéströmningar som försöker måla världen i antingen svart eller vitt. I dag, när auktoritära krafter över hela Europa återigen vädrar morgonluft, är det arbetet viktigare än på mycket länge.”

Ministern pekar med fingret på lågutbildade personer och personer bosatta på landsbygden – sätter ett likhetstecken mellan lågutbildad och landsbygd samt ett mellan landsbygd och nöjdhet.De är ju inte nöjda med den Socialdemokratiska tolkningen av demokrati. Därför vill hon  och regeringen bl a satsa på folkhögskoleutbildning för asylsökande och vissa nyanlända samt utrikesfödda kvinnor. Andra lågutbildade och bosatta på landsbygden är inte intressanta – kanske för att de är svåra att värva till partiet?

Men folkbildningen kännetecknas av att den är ”fri och frivillig”, det vill säga fri från statlig styrning och frivillig för deltagarna. Ändå vill regeringen styra in de nyanlända till dessa utbildningar. De vill lära dessa personer den Socialdemokratiska tolkningen av demokrati. Hur frivillig blir den när denna utbildning kanske är en förutsättning för att få bidrag?

En regering med dåliga kvalifikationer och en ideologisk vinkling på utbildningsbegreppet leder Sverige utför branten till ”de okunnigas samhälle”!

 

Annonser

Göteborg: Färre niondeklassare klarar kunskapskraven – nyanlända drar ner resultaten

I ett samhälle med högt ställda krav på kvalificerad arbetskraft gå det inte att tro att en befolkning från länder där utbildningen är undermålig ska ha en chans att konkurrera. Tyvärr hänger oförmågan till inlärning kvar i flera generationer eftersom en stor del av de här föräldrarna inte tycks prioritera kunskap. Språksvårigheter är ytterligare ett problem . Det tycks inte svenska politiker inse.

Micke K

Göteborgs niondeklassare gör allt sämre resultat. Andelen elever som uppnått kunskapskraven i samtliga ämnen minskar. Av Sveriges kommuner ligger just nu Göteborgs kommunala skolor i bottenskiktet i ny ranking av SKL.

Av Sveriges 290 kommuner ligger Göteborgs kommunala skolor på plats 238 i SKL:s ranking. År 2016 låg man på 212 plats – man tappar alltså mot övrig landet. Detta rapporterar Göteborgsposten om.

Även de fristående skolorna i Göteborg tappar i ranking, även om fler elever där klarar målen – 80% av eleverna klarade kunskapskraven 2017, ner med tre procent från året innan.

Orsak till de kommunala skolornas stora tapp är det stora mottagandet av nyanlända till Sverige och Göteborg – där de kommunala skolorna tar emot fler nyanlända elever, det menar skolkummanlrådet Karin Pleijel.

Är man asylsökande eller har varit väldigt kort tid i Sverige så är det svårare att klara alla ämnen. Det är alltid en…

View original post 183 fler ord

Hoten mot demokratin

Under ett flertal år har etablissemanget viftat bort kritik med att det finns inga lätta lösningar.
De mer kvalificerade lösningarna som de då borde redovisat har ännu inte sett dagens ljus och de av dem skapade problemen (ej utmaningar) har ännu inte blivit lösta.
Frågan infinner sig om rätt personer i respektive partier har haft de rätta kunskaperna eller viljan.

DET GODA SAMHÄLLET

Patrik Engellau

Vi har fått lära oss att demokratin alltid måste försvaras eftersom den alltid hotas någonstans ifrån. Vilka är då hoten mot demokratin här och nu i Sverige.

Det finns två bärande svar på den frågan. Det ena presenterades i Dagens Nyheters huvudledare den 2 januari. Det andra ska jag strax anföra.

View original post 409 fler ord

Tidigare äldre inlägg

Rovdjurspolitik

Faunavård utan vetenskapligt stöd

Tankeverket

Alla förändringar börjar med en tanke

Life, Death and all between

Welcome to an expanding worldview

SasjaL

Cyniker är inget man föds som, det är omgivningen som formar ...

Livsglimtar

Bättre sent än aldrig

beppe852

Hellre död än röd

Micke K

Sunt förnuft, svenska värderingar i ett sekulärt samhälle

Helt apropå

En blogg om tro, hopp och kärlek. Om livet och om lite till.

mickecarlssonsblog

Skillnaden mellan demokrati och diktatur är storleken på gapet mellan makten och folket. I min blogg visas hur gapet dag för dag blir allt större i Sverige.

Ama de casa

En hemmafru i Spanien

Motvalls blogg

Förflugna tankar och bevingade ord.

Peter Harold - Skrivarens blogg

Skrivandet är frihet - jag skriver för friheten.

Varjager's Weblog

I vår del av världen. En titt på fosterlandet och dess styrande elit med kritiska ögon.

Petterssons gör skillnad!

Oberoende nyheter, satir och allvar om politik, journalistik, invandring, mångkultur, islam, brottslighet, rasism, natur, livet och musik. Är avstängd på Facebook för våra åsikter.

Ett vettigt alternativ

Om man tänker steget längre

Rune Lanestrands blogg

Politik, jordbruk, Vänersborg, Sverige, EU och världen kommenteras av småbrukaren Rune Lanestrand

corneliadahlberg

Gräsrotsrevolution

WTF?

100 möjligheter istället för hen!

Anna Ernius

politik, litteratur och möten med världen

Ryggraden!

Qui tacet, consen'tit.

Nya Il Convito

Mohamed Omars blogg om fezens filosofi, gotisk steampunk och upsaliensisk pulp fiction

Otillständig

- kroniskt oppositionell

Helena Palena

ENVAR SIN EGEN REDAKTÖR! Copyright!

Asylkaos

Politiker och media förstör vårt land. Nu försvarar vi oss. (Alla texter och bilder är fria att sprida vidare.)

anthropocene

Ett partipolitiskt oberoende libertarianskt forum för debatt och opinionsbildning

DET GODA SAMHÄLLET

HÄR SKAPAS SAMTIDENS SJÄLVFÖRSTÅELSE

%d bloggare gillar detta: