När krisen är över …

Statsminister Stefan Löfven (S) vill tillsätta en kommission som ska gå igenom händelser och beslut under coronakrisen. Riksdagens partier ska ges inflytande över hur den ska arbeta och vad den ska göra.

Bilden är hämtad från Statistan. 142 länder finns listade. Bilden visar de 13 länder som har flest döda per miljon invånare. Invånarantalet är 2018 års siffror

– När krisen är över, jag betonar: när den är över, har regeringen för avsikt att tillsätta en sådan kommission, säger Löfven. (7 maj)

Men när är krisen över och hur högt dödstal ska vi få innan dess? Riksdagens partier ska ges inflytande? Vadå inflytande? Ska regeringen Löfven fortsätta att vara maktfullkomlig och köra över riksdagen?

En månad innan framförde SD kritik och krävde bredare testning. 4 maj ville KD se mer politisk diskussion kring corona. 23 april sa Ulf Kristersson:

– Jag tycker att det går alldeles för långsamt. Provtagning och testning är A och O för att kunna veta att rätt människor går till jobbet och att kunna återstarta ekonomin. Vi är alldeles för sena i Sverige!

Tillsätt en post-corona-kommissionen bör vara utomparlamentarisk och rådgivande, med ett längre perspektiv än en mandatperiod i riksdagen. Den bör vara sammansatt med bred representation från olika professioner och områden i samhället, krävde 6 personer i en debattartikel den 26 april.

Var det så att statsministern kände sig tvingad att säga att han vill starta en kommission – förr att ta udden av kritiken? Han var iallafall sist på bollen!

Statsministern har makten men lägger över ansvaret på Folkhälsomyndigheten som får direktiv av regeringen! Folkhälsomyndigheten påminner mest om en flagga som vajar i en hög flaggstång. Vem tar ansvar för alla döda – en del av dem dog utan att få syrgas och andra smittades av personal utan skyddsutrustning. Vården saknar resurser! Landet lider! 70-plussare sitter isolerade och vågar inte träffa sina anhöriga. En äldre dam skrev idag om en familjeträff via videolänk.

När ska statsministern börja ta sitt ansvar för den rådande situationen? Det är NU som han måste agera! Efteråt måste han ta sitt ansvar. Men då ska det vara en utomparlamentarisk kommission som granskar varje beslut och på vilka underlag dessa beslut tas! När ska vi bli av med denna okunniga statsminister som saknar insikt om mänskligt lidande?

Stefan Löfvens pressträff efter möte i EU om behov av coronafond | SvD

Kommer samhällsmodellen att fungera någon gång?

Modellbygget avspeglar en bit av verkligheten vid en given tidpunkt. Det visar ingenting av omvärldens förändringar som pågår hela tiden.

Jag minns från min barndom att hemma hos några bekanta fanns ett dockhus med fina möbler i. Men det dockhuset visade inte den verkligheten som vi levde i. Inredningen i huset var modeller av fina möbler som vi aldrig hade sett tidigare. Det var så fint och fungerade enbart som ett utställningsföremål. Jag såg aldrig att någon lekte med detta dockhus eller med andra liknande dockhus som jag har sett genom åren.

Min bror ägnade en tid åt att bygga modeller av fartyg. När de var färdigbyggda ställde han dem på en hylla. De var fina att titta på men hade ingen praktisk nytta.

Modelljärnvägen som mina barn fick var rolig att bygga upp. men sen … de körde väl lite med den men tröttnade ganska snabbt!

Hur många gånger under de gångna åren har vi hört vår statsminister tala om samhällsbygget? Vad menar han med detta? Det låter som om han håller på att bygga upp ett helt nytt samhälle. Hade vi inte ett fungerande samhälle innan han blev statsminister? Den 12/9-2016 skrev han på sin FB-sida:

”Idag kommer jag att debattera den svenska modellen – och ett område där vi behöver utveckla den svenska modellen är sjukvården. Vi vet att många människor känner oro för att vården inte ska finnas där när man väl behöver den och det är en oro vi tänker adressera.

Trots att vården i Sverige på många sätt håller världsklass finns det utmaningar och stora ojämlikheter i hälsa och vård.

Det är därför vi lagt om riktningen för politiken så att investeringar i vårt gemensamma samhällsbygge går före stora skattesänkningar. Jag är av åsikten att sjukvården inte ska hållas tillbaka – den ska utvecklas.”

I den svenska modellen ingår alltså samhällsbygget, enligt Löfven. En del av detta samhällsbygge ska då vara att utveckla sjukvården. Men … var har statsministern befunnit sig se senaste åren? Har han inte hört kritiken från vårdpersonal som är överbelastad  och inte hinner med patienterna? Har han inte hört något om sjukvårdspersonal som hotas på sina arbetsplatser och måste tillkalla polis och vaktbolag? Har han inte hört om personalbrist med hyrläkare och inhyrda sjuksköterskor? Har han inte hört om inställda operationer pga personalbrist? Vet han något om hur stora resurser som läggs på att rädda våldsoffer – från skjutningar och knivskärningar i utanförskapsområden – resurser som skulle kunna användas bättre?

Coronakrisen visar att det är svårt att få äldreomsorg att fungera med för många timanställda och brister i utbildning och instruktioner, enligt statsminister Stefan Löfven (S).
– Vi behöver förbättra villkoren i äldreomsorgen, säger han den 7 maj 2020. För 3½ år sedan satsade han ju på att bygga ut den svenska modellen oh satsa på vården! Hur vore det om han inriktade sig på att lösa problemen som finns i vårt samhälle istället för att vräkigt tala om samhällsbygge? Jag är inte intresserad av att betala hans samhällsbygge! Det är bra att ha visioner … men … de måste vara genomtänkta!

För cirka 20 år sedan tillbringade min son och jag många, många timmar tillsammans med Simcity. Vi byggde städer med el och vatten. Gjorde gator och vägar. Byggde villor, höghus, affärer och industrier. Vi byggde skolor, sjukhus, polishus och räddningstjänst. Vi lät människor flytta in. Dessa människor hade olika behov och intressen. De behövde arbete, bra ekonomi, fritidssysselsättningar, sociala kontakter, husdjur, vänner, kultur, möbler i huset, gardiner, lampor, prydnadsföremål, vacker trädgård, … Men framför allt behövde de mat, vätska, kläder, och sömn. Om människorna inte trivdes så misskötte de sig – gick inte till skolan eller jobbet!

Samtidigt måste infrastrukturen underhållas annars förslummades områdena och måste byggas om. Sen kom företagsnedläggningar och naturkatastrofer och i värsta fall flyganfall. Medborgarna framförde krav om skattesänkningar eller skattehöjningar. Borgmästaren ville naturligtvis ha lite högre status än andra och byggde något exklusivt åt sig själv. Staden behövde förskönas med statyer och parker.

Sen behövde den byggas ut och det medförde ny planering av samhällsstruktur samtidigt som det gamla underhölls. …  Brottsligheten ökade, skolorna var inte dimensionerade för antalet barn. Sjukhusen och läkarna räckte inte till. Epidemier bröt ut. Ibland slutade det med att staden och dess invånare dog ut pga brist på vettig samhällsstruktur.

Har Stefan Löfven och de andra i regering och riksdag spenderat någon tid tillsammans med Simcity? I så fall borde de ha förstått att samhällsbygge inte alltid är beroende av politiska beslut. Oftast är detta bygge beroende av invånarna, ekonomi, intresse, trivsel osv. Så när han säger ”Vi har börjat bygga Sverige igen” undrar jag om han har en aning om vad han talar om! Vi behöver inte fler modellbygge! Vi lever i verkligheten och kräver att de verkliga problemen åtgärdas. I coronatider prövas deras förmåga att se verkligheten och dess problem!

simcity

Förtroendet ökar … men varför?

Förtroendet för Stefan Löfven går som en raket. På en månad har det ökat med 19 procentenheter. Inte vid något tidigare tillfälle sedan han blev statsminister har lika många svenskar haft så stort eller mycket stort förtroende för honom som under coronakrisen, enligt Aftonbladet/Demoskop.

Vad beror detta på? Har han gjort något speciellt? Jag försöker tänka! Nej, jag vet inte vad han har gjort! Han har synts ofta i medier – presskonferenser och intervjuer. Han har framställts som den snälla farbrorn som tänker på sin befolkning. ”Det här är för er egen skull” och ”Vi hoppas på det bästa – men planerar för det värsta” och ”Men det är också så att alla vi som individer måste ta vårt ansvar. … Det är en fråga om folkvett!” Ja, dessa meningar har han yttrat och många fler. Dag efter dag! Men vad gör han egentligen och varför ökar han i popularitet?

Efter terrorattacken på Drottninggatan hände samma sak. En undersökning före och efter attacken om Sveriges utveckling var på rätt väg. Efter attacken var svenska folket mer positiva. Jag skrev följande:

Antingen ljuger SIFO, som gjorde undersökningen, eller så ljuger de som svarade eller så är frågorna utformade på ett sådant sätt att de inte förstod vad de svarade på eller så är frågorna ställda i en mycket positiv grupp som har en viss agenda eller så … Det finns alltför många frågetecken för att kunna ta denna undersökning på allvar. Men om … tänk om en stor mängd människor tycker att Sverige är på rätt väg? Vad beror deras tänkande på?

Ibland dyker det upp något intressant i TV4:s morgonprogram. Det är inte ofta men idag hände det! Det handlade om barn och föräldrar – om föräldrar har så stor tillit till sina barn att de sväljer lögnerna. De flesta föräldrar tror att de kan se på barnet när det ljuger och en del föräldrar anser att just deras barn aldrig ljuger. Psykologen talade om, det som jag naturligtvis har vetat sedan mina barn var små, nästan alla barn över 3-4 år ljuger. Ju mer föräldrarna tror på dem ju mer ljuger de. De ljuger helt enkelt för att inte få bannor! Föräldrar bör inte sätta för stor tillit till barnet. De ska istället konfrontera det och säga: ”Jag såg att du gjorde det!” – för att barnet ska lära sig rätt beteende.

Omsätter vi detta till politiker och regering i synnerhet – så borde vi säga ifrån ganska ofta!  Om vi litar för mycket på de förtroendevalda så kommer de att utnyttja vår tillit. De kommer att använda alla trix som de kan hitta för att lura oss och för sina egna syften. Men det finns en mängd goda människor som vill lita på dem. Så när regeringen säger att: ”Det har aldrig gått så bra för Sverige som det gör nu!” sväljer de detta med hull och hår. De har tillit och funderar inte på varför de säger just detta.

När statsministern promenerade på Drottninggatan dagen efter attentatet var det för att skapa tillit och förtroende för honom. Det var ganska enkelt – ingen fara eftersom det fanns en mängd avspärrningar och fler poliser än någonsin på plats. Risken att något skulle hända var minimal. Han ville helt enkelt försöka spela landsfader – ett välregisserat teaterstycke. Han lyckades tydligen om vi nu ska tro på attitydundersökningen. De tillfrågade funderade inte kring vad som händer med ett land och ett folk som utsätts för attentat. De funderade inte heller kring brister i integrationen, brister i kontrollen av vilka personer som befinner sig i landet, ökad brottslighet, högt skattetryck försämrad välfärd, beroende av EU, …

Allting blir så enkelt med fullständig tillit till politikerna. Den som inte ifrågasätter behöver ju inte ta ansvar! Så länge som vi inte ifrågasätter så kan de fortsätta att ljuga!


Så tänkte jag då och så tänker jag idag! De flesta människorna vill tro på herr Löfvens ord när han säger: ”Det här är för er egen skull”. De vill tro att han är så omtänksam.

Men tänk om han egentligen menade: ”Gamla människor ska hålla sig hemma för vi har nog med att ta hand om de problem som de yngre skapar. Unga ska vara i skolan, vuxna på sina arbetsplatser och gamla hemma. Det är det som är ordning och reda. Var och en är upptagen med sitt. Generationer ska inte mötas. Då får vi lugn och ro att genomföra den politik som vi vill. Vi behöver inte ställas till svars för någonting som händer i samhället. Gamla människor har blivit alldeles för pålästa och uppkäftiga. De ska inte träffas. De ska tänka på sin hälsa istället för att bry sig om vad som händer i samhället för övrigt.”

Nej, jag tror inte att han tänker så elaka tankar! Men de på hans kansli … de som vill att han ska visa upp sig i TV och pressen varje dag … de som redan gör upp strategier inför nästa val … de som regisserar allt från Sverigeflaggan i kavajslaget till de ord som han använder! Medierna sväljer varje ord utan eftertanke. Regin är total. De som talar om seriösa journalister bör nog tänka några varv till!

Svenska folket! När ska ni vakna? Han räcker inte ut en hjälpande hand! När han väl har fått den så släpper han taget!

Tidigare äldre inlägg

Madonnans

En kvinna i huvudstaden och Livet :)

En gräsrot skriver

Dear past, thank you for all the lessons. Dear future, i am ready.

Yolanda - "Det här är mitt privata krig"

Att vara annorlunda/att inte passa in i samhällets ramar

Richard Sörman

En annan humaniora

Peter Cooney Enabler

Traditional European Common Sense Catholicism - Anti-Judaic

Nytt liv

Här kommer jag att skriva om dagliga betraktelser sett utifrån min horisont att se på världen. Skriver gärna om allt mellan himmel och jord.

Högrelius funderingar!

Just another WordPress.com site

Kulturminnet

Om det svenska kulturarvets rikedom och kulturen i dagens samhälle

Hampus Andersson

Hampus Andersson

Riksväg 32 på det smålänska höglandet

säger det hellre med bilder

My name is Lena

Ingenting är omöjligt!

Tommy Hanssons Blogg

Här bloggar Tommy Hansson om aktuella frågor

Alternativ för Sverige till EU-parlamentet 2019

Sverige ut ur EU! EU ut ur Sverige! Dags att ta tillbaka makten! AfS är din röst för swexit och det bästa alternativet för ett suveränt Sverige.

Jenny Piper

Politik, nyheter och samhällsdebatt blandat med personliga krönikor.

Spanienaktuellt

Den osminkade spanska sanningen

Peter Krabbe

Världen i fokus - vem styr vår framtid och varför?

Wallenborgs politikblogg

Politik om stort och smått.

Rakapuckar's Blog

Så bitter på Steffe med alliansen!

Busiga mor

My Home My Place My Life

Halloj världen!

En blogg av Inger Hansson. Om resor och hållbarhet. Om vackra platser. Om Instagram och andra sociala medier. Om fotografi, natur och lite av varje.

Christer.L.Hansson

Det som danar mig

Stigfinnaren i Älvsund

vägen inåt är vägen framåt

Vincat Veritas

Låt sanningen segra

Rovdjurspolitik

Faunavård utan vetenskapligt stöd

Life, Death and all between

Welcome to an expanding worldview

%d bloggare gillar detta: