En naiv regering eller en lögnaktig sådan

Regeringen har varit ”naiva” i sin syn på hedersvåldet. Men nu … För några år sedan var regeringen naiv då det gällde migrationen. Vilken nytta gör egentligen en så naiv regering? Är den kompetent för sitt uppdrag?

Nu tror jag faktiskt inte att regeringen är en grupp mindre vetande människor! De borde faktiskt ha samma information som vi andra medborgare – eller mycket mer information. De kan inte ha varit ovetande! De har helt enkelt betraktat vårt land som ett dataspel – som de själv kan styra i den riktning som passar dem själva för att utöka sin makt. Vanliga människor är bara ett medel för dem att nå makten. Vi sorteras in i fack utifrån hur mycket nytta vi kan göra för att de ska nå sina mål. En del människor är nyttigare än andra. De som lever med hederskulturen finns kanske längst ner i nyttighetsskalan.

Jag tror nämligen inte på deras naivitet. Jag tror mer på att de är beräknande och ljuger för att uppnå egna syften. För drygt 2 år sedan skrev jag ännu en artikel om hedersproblematiken – en av många som jag har skrivit genom åren. Då skrev jag:

”Nu, drygt 15 år sedan jag för första gången skrev om hedersvåld, blir jag arg. Ingenting har gjorts för att få bort detta ur samhället. Orsakerna är många. Främsta orsaken är nog ängslighet ”väck inte den björn som sover”. Så länge som vi förnekar finns inte problemen.

bjornen

På lördag är det 15 år sedan som Fadime Sahindal mördades av sin egen pappa för att hon enligt honom kränkt familjens heder. Hon hade om hur hon misshandlats och dödshotats av sin egen familj för att hon vägrat att gifta sig med den man släkten utsett. Den 21 januari 2002, mördades Fadime Sahindal av sin egen far.

Vad har våra makthavare gjort sedan dess? Mitt svar är: ”Fortsatt att sova!” Enligt en undersökning från regeringens förra samordnare Carin Götblad att runt 100.000 barn och ungdomar fortfarande är utsatta för förtryck i hederns namn.

”– Det är ett enormt problem, säger Astrid Schlytter, docent i rättssociologi och som i 20 år forskat kring hedersproblematiken. Jag räknar med att ungefär var tredje elev i Stockholm med två utlandsfödda föräldrar lever i den här kulturen.

Astrid Schlytter anser att kunskapen och lagarna finns på plats men att myndigheterna är dåligt rustade att tillämpa dem. Som exempel pekar hon på vad som hände i småländska Mönsterås förra året.

En 14-årig asylsökande flicka uppgav då att hon var gift med sin sju år äldre kusin som också var asylsökande. Socialtjänsten separerade paret. Men istället lät de flickan bo med mannens föräldrar. Först när flickan blev gravid tvångsomhändertogs hon.

– Det här fallet visar att man inte är förberedd, att man inte tänkt till, säger Astrid Schlytter. Det handlar ju om barnbrudar och tvångsäktenskap, det handlar om systematiska våldtäkter. Vi har en lagstiftning som ger möjligheter men varken socialtjänsten eller polisen är rustade för att möta det här.” enl SVT

Igår såg vi jämställdhetsminister Åsa Regnér (S) i en debatt i SVT:s Aktuellt. Hon företräder den feministiska regeringen men verkar måttligt intresserad av frågan.

”–  Vi ska göra en kartläggning av det hedersrelaterade våldet, för vi behöver veta mer eftersom vi haft en stor migration de senaste åren”, sa hon

Hur lång tid ska den utredningen ta? Varför behövs en utredning om självklara saker? Ska Sverige bara tiga still när det gäller hedersbrott? Ska Sverige acceptera och därmed offra flickor och kvinnor som drabbas?  Varför gör de ingenting? Jag skrev om ordet ”Multikulti” för 6 år sedan. Kanske förklaringen finns där?

” Vi har fått ett nytt modeord! Ett ord som jag har svårt att förstå! Vad menas egentligen? Jo, jag vet: Ordet betyder multikulturell!

Men … vad har vi haft för kultur innan? Har vi haft en helt homogen kultur utan påverkan av andra? Jag har trott i min enfald att kulturen hela tiden påverkas av omgivningen. Jag har aldrig trott att kulturen är statisk. För mig är kultur den utvecklingsnivå vi har uppnått och den civilisation som vi lever i. Kanske jag har fel?

Men … om jag nu har rätt så … Multkulti borde då vara en mängd olika utvecklingsnivåer och en mängd olika civilisationer på samma plats? Hur är det tänkt att detta ska kunna fungera?

I det vanliga samspelet mellan människor finns det alltid människor som tar makten, andra faller undan, vissa försöker hävda sig, andra blir förtryckta, vissa är elaka och andra är snälla osv. Det finns fördomar: Finnar tar till kniven, norrmän är dumma, skåningar är sävliga, norrlänningar är fåordiga, smålänningar är snåla osv. I den kultur som vi lever i idag vet vi dessa saker (och skämtar om det) men nya medlemmar i vår kultur förstår inte! De känner sig kränkta! De enda människor, som jag känner, som använder ordet ”blatte” är av utländskt ursprung. Vi ”svenskar” vågar inte använda det för att inte kränka. Samtidigt finner vi oss i att bli kallade ”svenne” och ”svennehora”. Vi får inte bli kränkta! Skapar inte det motsättningar? I ett multikulturellt samhälle borde vi leva på samma villkor! Men hur ska det uppnås?

Vi ”svenskar” kan ju inte hålla sams själv! Vi talar ju hela tiden om för varandra: Säg inte så! Skriv inte om detta! Var korrekt! Uppför dig ordentligt! Anmärk inte! Håll dig på mattan! Tala inte om problem (de sopar vi under mattan)! Var snäll och tålig! Lyd överheten! Vi ska helst vara stöpta i samma form, tänka lika, uppföra oss lika och inte sticka ut hakan. Hur kan detta vara multikulti?

Nej, jag får inte ekvationen att gå ihop trots att logik och ”matte” är mina huvudämne, trots att jag har läst psykologi , sociologi och pedagogik samt att jag ägnar mängder av timmar åt filosofi.”

Ja, när befolkningen är mer upptagna av att hålla ordning på varandra än på att se kulturskillnader, då blir det aldrig tid till att se de verkliga problemen. Det är lättare att fokusera på de hemska rasisterna och fascisterna än att se de stora problemen. Det är lättare att prata om kvoteringar, löneskillnader och föräldraledighet än att prata om barnäktenskap, könsstympningar och hedersvåld. Det är lättare att skylla den vite cismannen för att vara ojämställd än att tala om var förtrycket och våldet kommer ifrån!

Hur många år till ska flickor och kvinnor offras? Hur många utredningar behövs?

Feminister vägrar att se kulturskillnader och legitimerar hedersbrotten!”

hedersbrott-jpg

Det är många som under åren skrivit om hedersproblematiken. När S och Stefan Löfven nu säger att de har varit naiva så blir jag arg. De ljuger! Jag läser:

I helgen manade statsminister Stefan Löven (S) till hård kamp mot hedersförtrycket. Men det har han sagt förut – om och om igen. Vad är politikerna så rädda för? Varför händer så lite?

”Se det, hata det, bekämpa det”, röt Löfven i helgen på S-kongressen apropå hedersvåld.

Men redan i sitt tal på Fadimegalan 2015 (det vill säga för fyra år sedan) lovade Löfven alla som hindras från att leva sina liv i frihet att han aldrig skulle vända dem ryggen. ”Vi ska aldrig blunda för deras situation”. Han sa att det är ”en skam för hela vårt samhälle, om vi inte sätter stopp för våldet” och att det är regeringens uppgift ”att utsatta människor aldrig ska mötas av det oförstående, den okunnighet och den passivitet som Fadime mötte”. Han skulle ta varningssignaler på allvar, samt stärka samverkan mellan skola, sjukvård, socialtjänst, polis och det civila samhället samt förändra normer.”

Just det! Han är inte naiv. Han har vetat i minst 4 år. Han ljuger och hoppas att någon okunnig människa ska tro på honom. Jag kan bara känna stort förakt för en lögnaktig statsminister!

Annonser

Skolstrejk eller skolplikt – det är frågan!!!

Stefan Löfven hyllar skolstrejkande ungdomar världen över – men understryker att det råder skolplikt i Sverige. Vad menar han egentligen? Vill han att ungdomar från andra länder ska skolstrejka men att svenska ungdomar ska fullgöra sin skolplikt?

Nu är det ju en svensk 16-årig tjej som har inspirerat till dessa strejker. Den 20 augusti 2018 inledde hon en sittstrejk utanför Riksdagshuset i Stockholm och höll på varje skoldag fram till riksdagsvalet 9 september. Sedan dess har hon strejkat på fredagar med avsikt att inte sluta förrän svensk politik är i linje med Parisavtalet.

Hon har alltså skolkat och inte fullgjort sin skolplikt. Vi skattebetalare finansierar hennes skolgång. Varför reagerar inte skolledningen? Varför agerar de inte mot föräldrarna som låter henne skolka? Hur kan statsministern hylla skolstrejker?

Kan verkligen en 16-åring ha tillräckliga kunskaper om klimatet för att kunna kräva att hela världen ska lyssna på henne? Jag blir förundrad över att alla tycks göra denna obstinata tonåring till idol.

Men naturligtvis handlar det om opinionsbildning. Skolskolkaren Greta utnyttjas å det grövsta i som opinionsskapare. Klimathysteriker använder henne som spjutspets. När statsministern hyllar skolstrejker så ansluter han sig till de som utnyttjar Greta.

”– Jag vill ha en folkrörelse för klimatomställningen. Och dit är vi på väg med alla initiativ. Vi har en mängd olika projekt pågående runt om i vårt land, till exempel solceller, biogasanläggningar och laddstolpar, säger han.”

Som vanligt svamlar han! En folkrörelse bygger inte laddstolpar, biogasanläggningar eller solceller. De byggs av entreprenörer som tjänar pengar på dem. Staten gör det fördelaktigt via subventioner att göra dessa klimatomställningar. Skolskolk har knappast någon påverkan! Men eleverna missar en del av sin utbildning när de vuxna hyllar deras skolk.

91 forskare skrev idag en debattartikel: I dag bör vi alla klimatprotestera. Men vadå forskare? Statskunskap, kulturvetenskap, bostads- och urbanforskning, genusforskning osv. Ingen av de var experter på klimatet men de flesta verkade ha en viss politisk inriktning. Det känns inte trovärdigt med all denna opinionsbildning som egentligen inte alls har med klimatet att göra. Det handlar mer om politiska beslut och politisk vilja.

Politiska visioner och kostnader för medborgarna

Det är väl bra att politiker har visioner men … Det är alltid vi medborgare som får stå för notan! Visionerna flödar i valtider – nu inför EU-valet. Igår skrev statsministern på sin FB-sida:

”Det är politikens uppgift att staka ut en hållbar riktning för framtidens resande. Vi socialdemokrater vill göra det smidigare och grönare att resa i Europa genom att bland annat göra det enklare och mer fördelaktigt att välja tåget. Ansvaret för klimatomställningen ska inte vältras över på vanligt folk när det kräver gemensamma insatser. Vi måste arbeta tillsammans, inte minst på EU-nivå, för att lösa det.”

Politikers uppgift – vad är den? Är den att slösa med våra skattemedel? Att bestämma över huvudet på medborgarna? Hur ser en hållbar riktning på framtida resande ut? Hur kan politikerna veta något om detta? Jag läste en blog skriven av Göran Finnveden, vicerektor för hållbar utveckling och professor i miljöstrategisk analys. Den skrevs för ca ½ år sedan.

”I stor enighet har världen satt upp de globala hållbarhetsmålen. Men hur kan ett samhälle se ut som uppfyller dessa mål? Det vet vi inte så mycket om och därför behöver vi forska på det.

En omställning till ett hållbart samhälle innebär för Sverige en begränsad omställning inom många områden, men en betydande omställning inom andra. För att nå exempelvis klimatmålen behöver Sverige minska utsläppen med 5 till 8 procent per år. Det innebär en omställning av till exempel transportsystem, boende, industriproduktion och mycket annat. Men för att kunna planera våra samhällen behöver olika aktörer veta mer. Kan Sverige till exempel nå ett hållbart transportsystem med nuvarande infrastruktur, eller behövs det nya vägar och järnvägar? Kan flygtrafiken öka, eller behöver den tvärtom minska? Hur ska våra hus byggas för att de ska vara klimatneutrala även i ett livscykelperspektiv?

Kring många av dessa frågor vet vi en del (till exempel är behovet av nya vägar begränsad och flygtrafiken kan inte öka som den gjort de senaste decennierna). Men för många andra vet vi betydligt mindre. Det behövs bland annat modeller av hur en hållbar ekonomi kan se ut. Hur når vi de ekologiska målen samtidigt som vi upprätthåller välfärdsmål? Kan vi ha kvar välfärdsmål när ekosystemen blir alltmer pressade? Vilka sektorer i samhället kan fortsätta att växa och vilka kan behöva minska?”

Han anser alltså att det behövs forskning för att kunna staka ut den hållbara och ekonomiska riktningen. Men vår statsminister anser att han och hans parti vet bättre. Det kan bli dyrt för oss skattebetalare!

Eftersom det ingår ett snabbtåg i regeringens utstakning av transporter vill jag gärna referera en artikel som jag hittade för en månad sedan:

”Tankarna på höghastighetsbanor har tagit ny fart i Sverige. Nu ifrågasätter Revisionsrätten kostnadseffektiviteten i samband med höghastighetsbanor i Spanien. En färsk rapport visar att stationerna som byggts längs höghastighetsbanan AVE i Spanien har blivit 186 procent dyrare eller 7.637 miljoner euro dyrare än de första beräkningarna.

Den nya rapporten som nyligen publicerades visar att höghastighetsbanor blir betydligt dyrare än vad som var planerat. 13 stationer längs AVE-banan som byggdes mellan åren 2002 till 2010 kostade 7,6 miljarder euro mer än vad som först hade beräknats. Det är tre gånger så mycket jämfört med budgeten för skolan i 2019 års statsbudget i Spanien.

Det är ADIF som förvaltar järnvägar i Spanien som tillsammans med regioner och kommuner byggde tretton stationer som först hade beräknats kosta 4.102 miljoner euro. När allt väl var klart hamnade slutsumman på 11.738 miljoner euro, en ökning med 186 procent.

Stationerna som ingår i undersökningen är Alicante, Almería, Barcelona, Cartagena, Gijón, León, Logroño, Murcia, Palencia, Valencia, Valladolid, Vitoria och Zaragoza.

Revisionsrätten uppmanar Utvecklingsdepartementet som ansvarar för järnvägsbolaget ADIF att i framtidens finansieringsplaner vara realistisk och inte bara tänka på vilka tidsvinster det medför i städer i form av snabbare transporter. ”

En ökning med 186 % mot politikernas första beräkning! Om vi nu förutsätter samma kostnadsökningar på en svensk höghastighetsbana. Har politikerna rätt att leka med våra skattepengar?

”Ansvaret för klimatomställningen ska inte vältras över på vanligt folk när det kräver gemensamma insatser.” skriver Löfven. Men hur tänker han? Det är väl vi som får ta det ekonomiska ansvaret – det vältrar han väl över oss? Vi har inte gett vare sig honom eller någon annan politiker i uppgift att slösa med våra skattemedel!

Tidigare äldre inlägg

Tommy Hanssons Blogg

Här bloggar Tommy Hansson om aktuella frågor

Alternativ för Sverige till EU-parlamentet 2019

Sverige ut ur EU! EU ut ur Sverige! Dags att ta tillbaka makten! AfS är din röst för swexit och det bästa alternativet för ett suveränt Sverige.

Jenny Piper

Politik, nyheter och samhällsdebatt blandat med personliga krönikor.

Spanienaktuellt

Den osminkade spanska sanningen

fujifredrik

Vi fotograferar det mesta av det bästa. För att nämna några inriktningar så fotograferar vi Bröllop, Fitnesstävlingar, Träningsbilder, Djurbilder och Produktbilder åt företag.

Trollhammar'n

-smashing political correctness-

Peter Krabbe

Världen i fokus - vem styr vår framtid och varför?

Wallenborgs politikblogg

Politik om stort och smått.

JUST-LOOK-AT-SWEDEN

SWEDEN - A SHITHOLE COUNTRY?

Rakapuckar's Blog

Så bitter på Steffe med alliansen!

Björn Alvebrand

STYRBORD ELLER BABORD? VALET ÄR DITT.

Busiga mor

My Home My Place My Life

SVERIGE - EUROPA - VÄRLDEN

GÅR DET VERKLIGEN SÅ BRA NU?

Halloj världen!

En blogg av Inger Hansson. Om resor. Om Instagram och annan fotografi. Om natur. Om Karlshamn, Kristianstad, vatten och lite av varje.

Christer.L.Hansson

Det som danar mig

Stigfinnaren i Älvsund

vägen inåt är vägen framåt

Vincat Veritas

Låt sanningen segra

Rovdjurspolitik

Faunavård utan vetenskapligt stöd

Tankeverket

Alla förändringar börjar med en tanke

Life, Death and all between

Welcome to an expanding worldview

SasjaL

Cyniker är inget man föds som, det är omgivningen som formar ...

Livsglimtar

Bättre sent än aldrig

Micke K - En röst i Sverige

Sunt förnuft, svenska värderingar i ett sekulärt samhälle

mickecarlssonsblog

Skillnaden mellan demokrati och diktatur är storleken på gapet mellan makten och folket. I min blogg visas hur gapet dag för dag blir allt större i Sverige.

Ama de casa

En hemmafru i Spanien

Motvalls blogg

Förflugna tankar och bevingade ord.

Peter Harold - Skrivarens blogg

Skrivandet är frihet - jag skriver för friheten.

Varjager's Weblog

I vår del av världen. En titt på fosterlandet och dess styrande elit med kritiska ögon.

Petterssons gör Sverige lagom!

"Envar har rätt till åsiktsfrihet och yttrandefrihet. Denna rätt innefattar frihet för envar att utan ingripanden hysa åsikter och frihet att söka, mottaga och sprida upplysningar och tankar genom varje slags uttrycksmedel och utan hänsyn till gränser." - FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna, artikel 19

Ett vettigt alternativ

Om man tänker steget längre

Rune Lanestrands blogg

Politik, jordbruk, Vänersborg, Sverige, EU och världen kommenteras av småbrukaren Rune Lanestrand

corneliadahlberg

Gräsrotsrevolt

WTF?

100 möjligheter istället för hen!

%d bloggare gillar detta: