Skolstrejk eller skolplikt – det är frågan!!!

Stefan Löfven hyllar skolstrejkande ungdomar världen över – men understryker att det råder skolplikt i Sverige. Vad menar han egentligen? Vill han att ungdomar från andra länder ska skolstrejka men att svenska ungdomar ska fullgöra sin skolplikt?

Nu är det ju en svensk 16-årig tjej som har inspirerat till dessa strejker. Den 20 augusti 2018 inledde hon en sittstrejk utanför Riksdagshuset i Stockholm och höll på varje skoldag fram till riksdagsvalet 9 september. Sedan dess har hon strejkat på fredagar med avsikt att inte sluta förrän svensk politik är i linje med Parisavtalet.

Hon har alltså skolkat och inte fullgjort sin skolplikt. Vi skattebetalare finansierar hennes skolgång. Varför reagerar inte skolledningen? Varför agerar de inte mot föräldrarna som låter henne skolka? Hur kan statsministern hylla skolstrejker?

Kan verkligen en 16-åring ha tillräckliga kunskaper om klimatet för att kunna kräva att hela världen ska lyssna på henne? Jag blir förundrad över att alla tycks göra denna obstinata tonåring till idol.

Men naturligtvis handlar det om opinionsbildning. Skolskolkaren Greta utnyttjas å det grövsta i som opinionsskapare. Klimathysteriker använder henne som spjutspets. När statsministern hyllar skolstrejker så ansluter han sig till de som utnyttjar Greta.

”– Jag vill ha en folkrörelse för klimatomställningen. Och dit är vi på väg med alla initiativ. Vi har en mängd olika projekt pågående runt om i vårt land, till exempel solceller, biogasanläggningar och laddstolpar, säger han.”

Som vanligt svamlar han! En folkrörelse bygger inte laddstolpar, biogasanläggningar eller solceller. De byggs av entreprenörer som tjänar pengar på dem. Staten gör det fördelaktigt via subventioner att göra dessa klimatomställningar. Skolskolk har knappast någon påverkan! Men eleverna missar en del av sin utbildning när de vuxna hyllar deras skolk.

91 forskare skrev idag en debattartikel: I dag bör vi alla klimatprotestera. Men vadå forskare? Statskunskap, kulturvetenskap, bostads- och urbanforskning, genusforskning osv. Ingen av de var experter på klimatet men de flesta verkade ha en viss politisk inriktning. Det känns inte trovärdigt med all denna opinionsbildning som egentligen inte alls har med klimatet att göra. Det handlar mer om politiska beslut och politisk vilja.

Annonser

Politiska visioner och kostnader för medborgarna

Det är väl bra att politiker har visioner men … Det är alltid vi medborgare som får stå för notan! Visionerna flödar i valtider – nu inför EU-valet. Igår skrev statsministern på sin FB-sida:

”Det är politikens uppgift att staka ut en hållbar riktning för framtidens resande. Vi socialdemokrater vill göra det smidigare och grönare att resa i Europa genom att bland annat göra det enklare och mer fördelaktigt att välja tåget. Ansvaret för klimatomställningen ska inte vältras över på vanligt folk när det kräver gemensamma insatser. Vi måste arbeta tillsammans, inte minst på EU-nivå, för att lösa det.”

Politikers uppgift – vad är den? Är den att slösa med våra skattemedel? Att bestämma över huvudet på medborgarna? Hur ser en hållbar riktning på framtida resande ut? Hur kan politikerna veta något om detta? Jag läste en blog skriven av Göran Finnveden, vicerektor för hållbar utveckling och professor i miljöstrategisk analys. Den skrevs för ca ½ år sedan.

”I stor enighet har världen satt upp de globala hållbarhetsmålen. Men hur kan ett samhälle se ut som uppfyller dessa mål? Det vet vi inte så mycket om och därför behöver vi forska på det.

En omställning till ett hållbart samhälle innebär för Sverige en begränsad omställning inom många områden, men en betydande omställning inom andra. För att nå exempelvis klimatmålen behöver Sverige minska utsläppen med 5 till 8 procent per år. Det innebär en omställning av till exempel transportsystem, boende, industriproduktion och mycket annat. Men för att kunna planera våra samhällen behöver olika aktörer veta mer. Kan Sverige till exempel nå ett hållbart transportsystem med nuvarande infrastruktur, eller behövs det nya vägar och järnvägar? Kan flygtrafiken öka, eller behöver den tvärtom minska? Hur ska våra hus byggas för att de ska vara klimatneutrala även i ett livscykelperspektiv?

Kring många av dessa frågor vet vi en del (till exempel är behovet av nya vägar begränsad och flygtrafiken kan inte öka som den gjort de senaste decennierna). Men för många andra vet vi betydligt mindre. Det behövs bland annat modeller av hur en hållbar ekonomi kan se ut. Hur når vi de ekologiska målen samtidigt som vi upprätthåller välfärdsmål? Kan vi ha kvar välfärdsmål när ekosystemen blir alltmer pressade? Vilka sektorer i samhället kan fortsätta att växa och vilka kan behöva minska?”

Han anser alltså att det behövs forskning för att kunna staka ut den hållbara och ekonomiska riktningen. Men vår statsminister anser att han och hans parti vet bättre. Det kan bli dyrt för oss skattebetalare!

Eftersom det ingår ett snabbtåg i regeringens utstakning av transporter vill jag gärna referera en artikel som jag hittade för en månad sedan:

”Tankarna på höghastighetsbanor har tagit ny fart i Sverige. Nu ifrågasätter Revisionsrätten kostnadseffektiviteten i samband med höghastighetsbanor i Spanien. En färsk rapport visar att stationerna som byggts längs höghastighetsbanan AVE i Spanien har blivit 186 procent dyrare eller 7.637 miljoner euro dyrare än de första beräkningarna.

Den nya rapporten som nyligen publicerades visar att höghastighetsbanor blir betydligt dyrare än vad som var planerat. 13 stationer längs AVE-banan som byggdes mellan åren 2002 till 2010 kostade 7,6 miljarder euro mer än vad som först hade beräknats. Det är tre gånger så mycket jämfört med budgeten för skolan i 2019 års statsbudget i Spanien.

Det är ADIF som förvaltar järnvägar i Spanien som tillsammans med regioner och kommuner byggde tretton stationer som först hade beräknats kosta 4.102 miljoner euro. När allt väl var klart hamnade slutsumman på 11.738 miljoner euro, en ökning med 186 procent.

Stationerna som ingår i undersökningen är Alicante, Almería, Barcelona, Cartagena, Gijón, León, Logroño, Murcia, Palencia, Valencia, Valladolid, Vitoria och Zaragoza.

Revisionsrätten uppmanar Utvecklingsdepartementet som ansvarar för järnvägsbolaget ADIF att i framtidens finansieringsplaner vara realistisk och inte bara tänka på vilka tidsvinster det medför i städer i form av snabbare transporter. ”

En ökning med 186 % mot politikernas första beräkning! Om vi nu förutsätter samma kostnadsökningar på en svensk höghastighetsbana. Har politikerna rätt att leka med våra skattepengar?

”Ansvaret för klimatomställningen ska inte vältras över på vanligt folk när det kräver gemensamma insatser.” skriver Löfven. Men hur tänker han? Det är väl vi som får ta det ekonomiska ansvaret – det vältrar han väl över oss? Vi har inte gett vare sig honom eller någon annan politiker i uppgift att slösa med våra skattemedel!

EU – för vem?

Det finns dagar då jag nästan sätter kaffet i vrångstrupen – då jag undrar om jag har missuppfattat allting! Vad var det jag egentligen röstade om i valet om inträdet i EU? Jag uppfattade det som fri rörlighet samt fri handel av varor och tjänster över gränserna. Var det inte så?

”Unionens övergripande mål är enligt fördraget om Europeiska unionen att främja freden, unionens värden (såsom frihet, demokrati och jämlikhet) och folkens välfärd. Unionen har som ambition att upprätta ett område med frihet, säkerhet och rättvisa utan inre gränser, en inre marknad med fri rörlighet för varor, tjänster, personer och kapital, en ekonomisk och monetär union med en gemensam valuta, och att verka för sina värden runt om i världen, bland annat genom en gemensam utrikes- och säkerhetspolitik.” enligt Wikipedia.

Det var tydligen rätt! Men varor och tjänster produceras. De produceras i näringslivet. Marknaden styr. Tillgång och efterfrågan. Företagen tillverkar varor och tjänster. Konsumenterna köper – annars slutar företagen att tillverka. Alla gynnas! Företagen får en större kundkrets i hela Europa och konsumenterna får fler produkter att välja mellan. Frihandeln gör att vi slipper tullar och produkterna kan konkurrera på samma villkor och eventuellt bli billigare.

Men …

EU existerar inte för marknadens skull. EU existerar för Europas medborgares skull. Unionen är till för att lösa problem i vanligt folks vardag.

Igår träffade jag den spanske, socialdemokratiske premiärministern Pedro Sánchez i Madrid. Våra båda partier kommer gå till val på ökad trygghet för vanligt folk.

Fler ska komma i arbete, kvinnor ska ha samma rättigheter som män, kampen mot lönedumpning intensifieras och klimatförändringarna ska bekämpas.

Vi behöver en ökad social trygghet i Europa där löntagare inte konkurrerar med varandra med låga löner eller dåliga arbetsvillkor.

Därför är en stark europeisk union en förutsättning för ett starkare samhälle där klyftorna minskar och där högerextremism inte får fäste.” skrev Stefan Löfven på sin FB-sida igår!

Vad menar han?

Marknaden är ju en ekonomisk term som syftar på utbud och efterfrågan av en vara eller en tjänst. Om vi inte har denna ekonomiska marknad så försvinner ju även jobben! Helt vanliga människor jobbar med att tillverka och sälja varor och tjänster! Förstår inte statsministern detta samspel? Var ska han hitta jobben om inte marknaden fungerar? Vi vet ju redan att den offentliga sektorn inte fungerar. Vill han göra denna sektor ännu mer ofantlig? Men den sektorn producerar ju ingenting!

Vem är den vanliga medborgare enligt statsministern? Är inte företagare eller konsumenter vanliga medborgare? Det är ju de som styr marknaden! Det är inte Stefan Löfven, eller Socialdemokraterna eller EU – trots rädslan för att högerextremismen ska få fäste. Stefan Löfven eller de andra i regeringen är inga vanliga människor! Vanliga människor har inte deras löner eller fringisar.

Vanliga människor lever ett helt annat liv! Det är därför som Stefan Löfven väljer att kalla människor som förstår verkligheten för högerextremister, fascister eller nazister. Allt handlar ju egentligen om att han inte förstår vad det innebär att vara en vanlig människa! Det finns inget motsatsförhållande mellan marknaden och vanliga människor.

Tidigare äldre inlägg

Sayerbýr

En stuga utan bekvämligheter mitt i skogen

Tommy Hanssons Blogg

Här bloggar Tommy Hansson om aktuella frågor

livsmönster

En blogg om mitt liv, och där jag ger en och annan högst personlig synpunkt på samtiden,sett utifrån mitt perspektiv.

Alternativ för Sverige till EU-parlamentet 2019

AfS vill dränera det politiska träsket. AfS kallar en spade för en spade. AfS är en tydlig röst för #swexit. AfS adresserar problemet med det demografiska hotet mot det svenska folket. AfS står upp för yttrandefriheten. AfS vill avskaffa HMF och förbjuda åsiktscensur på nätet. Sverige behöver AfS!

Jenny Piper

Politik, nyheter och samhällsdebatt blandat med personliga krönikor.

Spanienaktuellt

Den osminkade spanska sanningen

fujifredrik

Vi fotograferar det mesta av det bästa. För att nämna några inriktningar så fotograferar vi Bröllop, Fitnesstävlingar, Träningsbilder, Djurbilder och Produkter åt företag.

...blott ett litet strå...

-mitt brunstämplade tankegods-

Peter Krabbe

Världen i fokus - vem styr vår framtid och varför?

Wallenborgs politikblogg

Politik om stort och smått.

JUST-LOOK-AT-SWEDEN

SWEDEN - A SHITHOLE COUNTRY?

Rakapuckar's Blog

Så bitter på Steffe med alliansen!

Assistans på dina villkor

Alla människor är lika värda

Björn Alvebrand

STYRBORD ELLER BABORD? VALET ÄR DITT.

Busiga mor

My Home My Place My Life

SVERIGE - EUROPA - VÄRLDEN

GÅR DET VERKLIGEN SÅ BRA NU?

Halloj världen!

En blogg av Inger Hansson. Om resor. Om Instagram och annan fotografi. Om natur. Om Karlshamn, Kristianstad, vatten och lite av varje.

Christer.L.Hansson

Det som danar mig

Stigfinnaren i Älvsund

vägen inåt är vägen framåt

Vincat Veritas

Låt sanningen segra

Rovdjurspolitik

Faunavård utan vetenskapligt stöd

Tankeverket

Alla förändringar börjar med en tanke

Life, Death and all between

Welcome to an expanding worldview

SasjaL

Cyniker är inget man föds som, det är omgivningen som formar ...

Livsglimtar

Bättre sent än aldrig

Micke K - En röst i Sverige

Sunt förnuft, svenska värderingar i ett sekulärt samhälle

mickecarlssonsblog

Skillnaden mellan demokrati och diktatur är storleken på gapet mellan makten och folket. I min blogg visas hur gapet dag för dag blir allt större i Sverige.

Ama de casa

En hemmafru i Spanien

Motvalls blogg

Förflugna tankar och bevingade ord.

Peter Harold - Skrivarens blogg

Skrivandet är frihet - jag skriver för friheten.

Varjager's Weblog

I vår del av världen. En titt på fosterlandet och dess styrande elit med kritiska ögon.

Petterssons gör Sverige lagom!

"Envar har rätt till åsiktsfrihet och yttrandefrihet. Denna rätt innefattar frihet för envar att utan ingripanden hysa åsikter och frihet att söka, mottaga och sprida upplysningar och tankar genom varje slags uttrycksmedel och utan hänsyn till gränser." - FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna, artikel 19

Ett vettigt alternativ

Om man tänker steget längre

%d bloggare gillar detta: