Skolan ska ha höga förväntningar på eleverna

Alla elever ska vara trygga i skolan och i klassrummet är det lärarna som ska bestämma. De ska känna att de har samhällets stöd när de agerar för att säkra trygghet och studiero.

Statsministern och utbildningsministern besökte idag en grundskola i Linköping. De talade med lärarna och de som lärarna sa kan knappast vara en nyhet för någon.

Vi pratade med grundskollärarna Nina Ramic Toll och Jessica Milch om deras upplevelser av hot och våld på sina skolor. De berättade att det är något som förekommer bland elever även i lägre åldrar, både på landsbygden och i städer. De lyfte också hur viktigt det är med föräldrarnas engagemang och att lärarna får rätt verktyg för att upprätthålla en lugn och trygg arbetsmiljö.

Ovanstående läser jag på statsministerns FB. Varför har det blivit så – med hot och våld? Mitt enkla svar är att det saknas ordning och reda. De lärare som försöker leka ordningsmän blir ju anmälda. Hur kan man skylla på föräldrarna när barnen tillbringar stora delar av dagen i förskolan. Jag anser nog att förskolepersonalen är en stor orsak till problemen i skolan. Föräldrarna motarbetas ju av genuspedagogerna.

Men Statsministern skriver:

Nu pågår arbetet med att ta fram en nationell plan för trygghet och studiero. Syftet är att stärka det förebyggande arbetet i skolorna och förbättra regelverket. Det innebär bland annat att mobilförbud införs under lektionstid, ett förslag vi socialdemokrater gick till val på 2018. Det ska även bli enklare att stänga av eller omplacera elever som hotat eller utsatt andra för våld, och skolans möjligheter att ingripa vid ordningsstörningar ska öka.

Skolan ska ha höga förväntningar på alla elever.

Han vill köra ett varv till. Många skolor har redan infört mobilförbud på lektionstid för många år sedan. Men det har nog inte statsministern förstått ännu! Dagens skola lider nog mest av att många skolledare är politiskt tillsatta och kan inte mycket om pedagogik. De har varit alltför uppbundna av att tänka socioekonomiska faktorer och har tänkt mindre på studiemotiverade elever.

När statsministern skriver att ”skolan ska ha höga förväntningar på eleverna” vill jag vända på det. Elever och deras föräldrar har rätt att ha höga förväntningar på skolan! Inga elever ska behöva gå i en skola som är otrygg och med en dålig studiemiljö! ALLA elever ska ha en skola vars huvudsyfte är att förmedla kunskap. Skolan ska kvalitetsäkras och ingen ska tillåtas att sabotera undervisningen oavsett etnicitet eller socioekonomiska faktorer eller kultur!

Den svenska skolan har försämrats och försämrats. Politiker har inte lyssnat. Var det inte Fridolin som 2014 skulle vända utvecklingen i skolan på 100 dar? Han lyckades inte! Ingen vågar eller vill ta i med hårdhandskarna och kräva ordning och reda i skolan. Ingen vågar eller vill ta bort elever som stör ordningen. Betyg har blivit ett fult ord eftersom betyget är inte enbart betyg på eleven. Det är också ett betyg på lärarna, skolledningen och politikerna! En skola där få elever uppnår godkänt i basämnena har stora lednings- och lärarproblem. Till stor del eror detta på den politiska styrningen av skolan.

Det är dags att föräldrar och elever ställer krav på skolan. De har rätt att kräva en kunskapsbaserad skola! De har rätt att kräva en trygg skola som ger eleverna studiero!

Är demokratin i fara?

Statsministern Stefan Löfven intervjuades igår i SVT-programmet 30 minuter. Det enda vettiga som han sa under dessa 30 minuter var att demokratin är i fara. Han hade för en gångs skull fullständigt rätt! Men han utpekade som vanligt SD som odemokratiska och en fara för landet. Jag anser att odemokratiska värden sprids från ett annat håll.

Forskningsinstitutet V-Dem, som drivs av statsvetenskapliga institutionen vid Göteborgs universitet, är världens största databas för att mäta demokrati. Det samlar över 3 500 landsexperter för att mäta graden av demokrati utifrån en rad olika aspekter i världens länder sedan 1789. 

Ett av huvudmåtten är så kallad liberal demokrati som fokuserar på bland annat graden av fria och rättvisa val, yttrandefrihet, likhet inför lagen och olika typer av maktbegränsningar för regeringarna. 

I den senaste rapporten ser man en fortsatt negativ global trend för demokratin till nivåerna som uppmättes runt 1990. 

Oftast nämns demokratiunderskottet i Polen och Ungern men Sverige kan knappast klappa sig på bröstet.

Index bygger på fler än 250 olika indikatorer över långa tidsperioder vilket gjort det möjligt för forskarna att spåra olika trender för länder som blir allt mer odemokratiska. Enligt dem angrips i första hand den fria pressen och samtidigt som den akademiska världen och civilsamhället kuvas. 

Därefter börjar politiska motståndare att ringaktas i syfte att öka polariseringen och maktapparaten sprider desinformation. Först när man kommit tillräckligt långt med detta inleds attacker på demokratins kärna: val och andra formella institutioner.

Hur är det då i Sverige? Jag vill påstå att regeringen Löfven har kommit långt på väg. De fria medierna dvs medier som kritiserar regeringens politik har attackerats och regeringen har haft åtskilliga samtal med de olika nätplattformarna och krävt att vissa medier ska stängas ner. I den akademiska världen får endast de forskare som följer regeringens direktiv anslag till sin forskning. Civilsamhället kuvas genom att en liten grupp människor ska jobba häcken av sig för att kunna försörja alla bidragstagare.

Vanliga människor har ingen möjlighet att påverka politiken eftersom politikerna vägrar att lyssna. Alla barn tvingas in i förskola och skola för att fostras till små socialistsoldater. Äldre har mer eller mindre satts i husarrest med hjälp av coronaviruset. Pensionerna hålls på en minimal nivå trots att pensionärerna (och deras arbetsgivare) har betalat in avgifter under hela vuxenlivet för att pensionärerna ska få en bra ålderdom. Människor får inte yttra sitt missnöje för då kommer Näthatsgranskaren eller #jagärhär eller några andra angivare som ser till att de blir avstängda från sociala medier eller t o m blir dragna in i en rättsprocess. Enskilda obekväma individer kan bli gripna utan att ha gjort något t ex Karl Hedin som anklagas för att ha dödat vargar trots att ingen har hittat någon död varg.

Nu lägger Socialdemokraterna större energi på att ringakta sina politiska motståndare än att regera och göra något som verkligen gynnar vårt land. De har bara ett mål – att sitta kvar med makten. Medborgarna behandlas enbart som ”något som katten har släpat hem” och ska egentligen enbart betala in skatt och ”hålla käften. Valresultaten är ej enbart en skuggridå. S är specialister på att bilda pakter. Vi har ju färska minnen av både DÖ och Jöken. Helst skulle de vilja ogiltigförklara alla SD-röster. Nästa steg blir kanske att få bort de fria valen eller att vi bara får rösta på S?

Grafen nedan visar graden av liberal demokrati, på en skala 0 till 1, sedan 1789 i Sverige och är hämtad från Europaportalen. Demokratin har varit stabil sedan början av 1970-talet. Den högsta punkten var 2012 och indexet var då 0,889 och 2019 hade det sjunkit till 0,870. Den största minskningen av demokratin har skett under den tid som Stefan Löfven har varit statsminister och befinner sig på samma nivå som den gjorde 1975.

SD har aldrig suttit i regeringsställning och har aldrig haft någon möjlighet att påverka demokratin i Sverige! Ändå upprepar statsministern gång på gång likt en papegoja att det är en fara för demokratin om SD får inflytande i någon regering. Han påstår att SD inte går att tämja! Har han själv lyckats att tämja sina samarbetspartners? Demokratin är iallafall på väg utför ett sluttande plan och det måste statsministern ta ansvar för.

När mobbarna styr…

Socialdemokraterna har skruvat upp attackerna på Sverigedemokraterna och Moderaterna senaste tiden.
Taktik och maktspel, menar kritiker.
– För att det behövs, säger statsminister Stefan Löfven (S), i en intervju med GP.

Vad är det som behövs? En mobb som söndrar och splittrar för att behålla makten till varje pris? Är det detta som en regering ska syssla med?

I media har vi kunnat ta del av att medarbetare hos Folkhälsomyndigheten dödshotas och behöver polisskydd. Det fyller mig med vrede.En gräns har passerats när människor som utför sitt jobb och ytterst arbetar med att värna liv och hälsa under en pandemi utsätts för detta. Nyligen kunde vi läsa om en professor som upphör med covidforskning efter trakasserier. Vetenskapsjournalister talar om det hat de möter när de rapporterar om pandemin.Ett oförsonligt och hatiskt samtalsklimat slår mot enskilda människor och deras familjer men också mot akademisk frihet och den fria journalistiken. Vi kommer inte låta mobbar styra och ytterst är det en fråga för rättsväsendet.

Ovanstående kunde vi läsa på hans FB-sida igår. Jag funderar på varför han skiljer på sin egen mobbning av motståndare och när andra mobbar. Jag vill gärna påminna honom om när hans parti 2006 började sin mobbningskampanj mot SD. För att inte bli tjatig och upprepa historien gång på gång så finns länken där jag skrev om detta 2015 här.

Åren som följde har varit ganska omtumlande. Jag har ju under hela mitt vuxna liv engagerat mig för en bättre och jämlikare värld – tagit parti för de svaga och utsatta människorna. Men de politiskt korrekta tog över och ville diktera villkoren. Vi fick en tystnadskultur, åsiktskorridor och värdegrund. Vissa saker fick inte sägas för att utsatta grupper inte skulle känna sig kränkta. Den som dristade sig till att säga eller skriva ”fel saker” blev tvungna att hängas ut vid skampålen. En som lekte överstedomare var Mona Sahlin (S).

”Jag tror att det är lite det som gör många svenskar så avundsjuka på invandrargrupper. Ni har en kultur, en identitet, en historia, någonting som binder ihop er. Och vad har vi? Vi har midsommarafton och sådana töntiga saker.”
Mona Sahlin i ett tal inför Turkiska
ungdomsförbundets tidning Euroturk i mars 2002.

”Om två lika meriterade personer söker jobb på en arbetsplats med få invandrare ska den som heter Mohammed få jobbet.”
Dåvarande integrationsminister Mona Sahlin i en intervju
i Göteborgs-Posten den 22 oktober 2000.

”Jag hatar allt genuint typiskt svenskt.”
Källa: Expressen den 26 juli 2002.

”För att klara framtidens utmaningar måste framtidens svenska folkhem
bebos av människor från alla världsdelar.”
Dåvarande integrationsminister Mona Sahlin i en debattartikel tillsammans med dåvarande samordningsminister Pär Nuder i Aftonbladet den 16 april 2004.

”Det sker under det förment seriösa ordet ”demonstration”. När det i själva verket handlar om samlingar som syftar till att skrämmas, hota och utöva våld mot till exempel människor som har invandrarbakgrund.”  1 februari 2016 efter ”Folkets Demonstration” i debattartiklar samt i SVT som nationell samordnare mot våldsbejakande extremism.

Såhär skrev jag om Folkets demonstration – den där Mona påstår i själva verket handlar om samlingar som syftar till att skrämmas, hota och utöva våld mot till exempel människor som har invandrarbakgrund – den 30 januari 2016.

Ännu en gång blir jag beklämd när jag ser dagens demonstration och motdemonstration. Demonstranterna hade sökt och fått tillstånd. De skötte sig bra i sammanhanget och ställde inte till med bråk. Medan motdemonstranterna inte hade sökt tillstånd. De väsnades och störde så att få kunde höra vad talarna sa. De skanderade ”Inga rasister på våra gator” utan att veta vad talarna sa! De skrek ”nassesvin” efter människor som gick förbi. De tutade och spelade saxofon enbart för att talarna inte skulle höras. Men vad vann de eller förlorade på detta?  Vad hade hänt om de inte hade väsnats – utan lyssnat istället?

Det bästa som hade hänt (ur deras synvinkel) hade varit att de hade fått bekräftat – allt det som de påstår att demonstranterna står för. De hade kunnat spä på sina argument en smula. Lyssnarna hade fått en chans att bilda sig en egen uppfattning.

Det absolut värsta hade varit att de inte hade hört ett ord av det som de påstår att motståndarna står för. Då hade de fått revidera sin uppfattning och söka andra fritidssysselsättningar än att motdemonstrera.

Annars hade de upptäckt att demonstranterna var helt vanliga människor som var frustrerade av samhällsutvecklingen och som vill Sveriges bästa.

Att väsnas och störa, skandera ”Inga rasister på våra gator”, skrika ”nassesvin” åt åhörare, spela saxofon, tuta och rassla med nycklar!! Det är just detta som har mött människor som har protesterat mot hur vårt land styrs – oavsett om de är SD:are eller ej!! Jag har aldrig hört statsministern fördöma denna mobbning.

Ovanstående är hämtat från augusti 2018. Jag hörde aldrig statsministern kommentera detta. Varför? Jo, han tycker att det är bra att bråka med och mobba SD. Han vill att vi ska ha yttrandefrihet, åsiktsfrihet och demokrati – men SD ska inte innefattas i detta!

Under åren som har gått har vårt samhälle förändrats. Många har blivit uthängda i medier, blivit dömda och/eller förlorat sina jobb eller familjer pga av den ”SD-skräck” som S har spridit. De har tom blivit förföljda, misshandlade eller fått sina bilar och hus skadade. Men statsministern har aldrig tagit avstånd från detta – bara eldat på under hatbrasan!

Nu skriver han: ”Det fyller mig med vrede.En gräns har passerats när människor som utför sitt jobb och ytterst arbetar med att värna liv och hälsa under en pandemi utsätts för detta.” Men var fanns han när de som utfört sitt jobb på sjukhus, kört ambulans eller brandbilar, varit tidningsbud, jobbat på bibliotek museer eller simhallar, varit lärare, varit tågvärdar, kört bussar osv gått till jobbet och blivit utsatta för våld och trakasserier? Tycker han verkligen att politiska motståndare ska behöva finna sig i att bli trakasserade av S? Han kan inte fördöma hat och hot selektivt. Det är faktiskt lika illa när en medarbetare på FHM blir hotad som när en sjuksköterska eller lärare eller tidningsbud blir hotat.

Det fyller mig med vrede. En gräns har passerats när statsministern och andra regeringsmedlemmar som påstår sig stå för demokrati ägnar sig åt mobbning. Hat och hot ska absolut inte förekomma! Det är bara mycket odemokratiska ynkryggar som ägnar sig åt detta.

Bildresultat för stefan löfven

Tidigare äldre inlägg

Josefin Utas

Mina egna tankar om nuet och framtiden

Rebecca Hybbinette

- Kamp ger återbäring!

Dagar ur mitt liv

Här kommer jag att skriva om vardagliga händelser ur mitt liv. Ibland kommer jag nog att skriva om en del andra saker också, som till exempel om den tro jag har

MånssonsKultur.se

Johnny M recenserar film, musik & sånt!

Sjunne [ dot ] com

Jan Sjunnesson skriver om politik som om det fanns en frihetlig patriotism och om kultur som om det fanns ett liv bortom politiken.

Sverigekanalen Dalarna

Nationell Webbradio/Dalarna

Madonnans

En kvinna i huvudstaden och Livet :)

En gräsrot skriver

Dear past, thank you for all the lessons. Dear future, i am ready. Denna blogg behöver inga donationer. sprid gärna dess innehåll.

Yolanda - "Det här är mitt privata krig"

Kreativ text, annorlundaskap, dikter, bipolaritet, aspergers syndrom, samhällsdebatt

Richard Sörman

En annan humaniora

Peter Cooney Enabler

Traditional European Common Sense Catholicism - Anti-Judaic

Högrelius funderingar!

Just another WordPress.com site

Kulturminnet

Om det svenska kulturarvets rikedom och kulturen i dagens samhälle

Hampus Andersson

Hampus Andersson

Riksväg 32 på det smålänska höglandet

säger det hellre med några bilder

Ocensurerade nyheter

It is my right to be rich, happy and successful!

Tommy Hanssons Blogg

Här bloggar Tommy Hansson om aktuella frågor

Alternativ för Sverige till EU-parlamentet 2019

Sverige ut ur EU! EU ut ur Sverige! Dags att ta tillbaka makten! AfS är din röst för swexit och det bästa alternativet för ett suveränt Sverige.

Jenny Piper

Politik, nyheter och samhällsdebatt blandat med personliga krönikor.

Spanienaktuellt

Den osminkade spanska sanningen

Peter Krabbe

Världen i fokus - vem styr vår framtid och varför?

Wallenborgs politikblogg

Politik om stort och smått.

Rakapuckar's Blog

Så bitter på Steffe med alliansen!

Busiga mor

My Home My Place My Life My Story

Halloj världen!

En blogg av Inger Hansson. Om resor och hållbarhet. Om vackra platser. Om Instagram och andra sociala medier. Om fotografi, natur och lite av varje.

Christer.L.Hansson

Det som danar mig

Stigfinnaren i Älvsund

vägen inåt är vägen framåt

Vincat Veritas

Låt sanningen segra

Rovdjurspolitik

Faunavård utan vetenskapligt stöd

Life, Death and all between

Welcome to an expanding worldview

SasjaL

Cyniker är inget man föds som, det är omgivningen som formar ...

Livsglimtar

Bättre sent än aldrig

%d bloggare gillar detta: