Det vi gör rätt i nu kommer vi att få glädje av senare. Det vi gör fel kommer vi att få lida av.

På statsministerns Facebook kan vi läsa: ”Som jag har sagt tidigare: det vi gör rätt i nu kommer vi att få glädje av senare. Det vi gör fel kommer vi att få lida av.”

Orden är självklara. Det handlar om konsekvensanalys! Varje beslut som tas idag ser vi konsekvenserna av i framtiden. Men … är det så statsministern menar? Nej han uttrycker sig så angående att du och jag – vanliga medorgare ska göras till ansvariga för om regeringens politik ska lyckas eller ej! Vi är alltså vi medborgare – inte vi i regeringen!

Som jag har sagt tidigare: det vi gör rätt i nu kommer vi att få glädje av senare. Det vi gör fel kommer vi att få lida av. Slappna inte av – håll avstånd, tvätta händerna och stanna hemma vid minsta symptom. Hamnar vi i ett läge där smittspridningen fortsätter att öka kommer regeringen att vidta ytterligare restriktioner. Jag hoppas att det inte ska vara nödvändigt. Jag hoppas att Sverige ska kunna hålla ut!

Att Sverige ska hålla ut innebär helt enkelt: Gör som regeringen och FHM beslutar annars så …!

Men jag tänker på hans ord i vidare bemärkelse. Inser han att vi idag ser konsekvenserna av den stora invandringen från 2015 fram till idag? Regeringens beslut är grunden till de problem som samhället lider av idag. Förstår han det?

Inser han att den krackelerade välfärden beror på politiska beslut som han är direkt ansvarig för? En växande befolkning kräver fler resurser. Skattemedel som skulle ha använts inom välfärden har helt enkelt fått bekosta andra saker. Inser han att han är direkt ansvarig för detta?

Inser han att hans beslut att bilda regering tillsammans med Mp, DÖ och Jöken har varit upphov till de problem som vårt land upplever just nu? Då behöver jag kanske inte nämna migrationsöverenskommelser, gängkriminalitet, klimatbonusar, otrygghet eller den undermåliga polisorganisationen.

När statsministern och övriga i regeringen pekar med hela handen och talar om värdegrunden, populism, främlingsfientlighet, rasism osv sätter de ribban för debatten. De bestämmer att människor med ”fel” åsikter ska anmälas, dras inför domstol och bötfällas. De delar ut bidrag till sina renhållningsarbetare (#jagärhär, näthatsgranskare, antirasistiska organisationer, facebook, google, youtube, medier m fl). Förstår statsministern hur stor hans del är i det odemokratiska debattklimatet som råder i Sverige?

Varje beslut som statsministern själv, regeringen och riksdagen tar leder till en mängd framtida konsekvenser. Dessa konsekvenser – positiva eller negativa – drabbar Sveriges medborgare. Vi medborgare drabbas alltid på något sätt! Förstår statsministern detta?

Bilden kan innehålla: en eller flera personer och kostym

Den sorgliga krumeluren.

Den sorgliga krumelur, vilken i varje annat europeiskt land skulle ha klassats som närmast otillräknelig, fortsätter att till varje pris klamra sig fast vid styret.Alltmedan Miljösekten dikterar villkoren.Strömmen av ”flyktingar” och dessas anhöriga skall fortsätta, att fritt forsa in i landet, med ”EU:s strängaste invandringsregler”.De, i det ”statsbärande” partiet, som i praktiken styr riket visste vad de gjorde när de placerade en marionett i toppen.En pajas, som saknar all förmåga till insikt om vem som bär det yttersta ansvaret för den förda politiken.En svamlande och sluddrande taltratt, som tappat all kontroll.Det är som om den plågade lilla folkspillran vid polcirkeln skall vänjas vid att riket styrs av en veritabel sopa.Att de skall finna sig tillrätta med och finna det helt i sin ordning, att statsministern är en absolut nolla.Att det är helt naturligt, att en virrpanna dräller omkring och i alla lägen framkallar kaos och förvirring i nationen.Det är för sorgligt, men nationens styresman är gravt malplacerad.Inte bara okvalificerad utan direkt olämplig för det ämbete han uppbär.Svea rikes miserabla tillstånd har sedan länge övergått till en blodisande mardröm.De gastkramande följderna av den sanslösa, för att inte säga sinnesslöa, eller snarare hjärndöda, statskonsten överskuggar allt.Det är för bedrövligt, men de ofrånkomliga följderna av det djävulska invandringsexperimentet blir bara värre.Det finns ingen hjälp att få.Det finns ingen lindring, ingen tröst och inget skydd för det marterade folket, så länge som huliganerna i Sveriges regering vägrar att se verkligheten.

Claudia de Longueville

Litar inte statsministern på sin egen regering?

Statsminister Stefan Löfven (S) ställer in resan till Bryssel och det extrainsatta EU-toppmötet den 1–2 oktober av privata skäl. Hans mamma gick nyligen bort och mötet sammanfaller med begravningen.

Endast stats- och regeringschefer får delta inne i sammanträdesrummet på EU:s toppmöten, så Finlands statsminister Sanna Marin kommer även att företräda den svenska regeringen. EU-minister Hans Dahlgren (S) finns dock på plats i Bryssel.

Men har vi ingen ställföreträdande regeringschef när Löfven är ledig? Vi har ju en vice statsminister! Är hon bara vice statsminister på pappret och lönemässigt? Morgan Johansson är den som är redo att ersätta Stefan Löfven vid en tillfällig frånvaro eftersom han har flest tjänstgöringsår, sa SVT i april i år.

Statsministerns ställföreträdare, officiellt ställföreträdande statsminister, är i Sverige en funktion som ett statsråd har som ersätter statsministern vid dennes frånvaro och således skall kunna avlasta statsministern och leda regeringens arbete då statsministern är förhindrad att göra detta.

En vanlig informell beteckning på denna ställföreträdande regeringschef har ofta varit vice statsminister.

Om ingen särskild ställföreträdare har utsetts, övertas den sistnämnda uppgiften av det statsråd som har längst sammanlagd tjänstetid i regeringen; om flera har varit statsråd lika länge, blir det den av dem som är till åldern äldst som övertar denna uppgift. Enligt Wikipedia.

Jag ställer mig frågan: Varför får inte Morgan Johansson eller Isabella Lövin företräda Sverige på detta möte? Hur kan en statsminister från ett annat land företräda vårt land?

Under mötet ska EU-ländernas ledare diskutera bland annat industripolitiken, digitaliseringen och EU:s relationer till länder utanför unionen, speciellt Turkiet och Kina. Dessutom ska ledarna behandla ärenden som situationen i Belarus och förgiftningen av den ryska oppositionsledaren Aleksej Navalnyj. I samband med toppmötet finns även en möjlighet för ledarna att gemensamt kontrollera unionens coronaläge.

Anser Löfven att dessa frågor är så oviktiga att han inte behöver någon ersättare? Eller litar han inte på någon annan i regeringen? Med tanke på de frågor som ska diskuteras så borde ju utrikesministern företräda Löfven! Eller är detta ett led i globalismen? Kan vilken statschef som helst inom EU bli hans ersättare? Men vad händer då om Finlands statsminister blir sjuk?

Mer och mer funderar jag på om vårt land styrs av en skock fårskallar!

GLADA GOTLAND » Forum för fårskallar

S manipulerar för att behålla makten

Ännu en gång vänder statsministern kappan efter vinden. När han har kört huvudet i väggen så vänder han om och går åt andra hållet utan at blinka. Allt för att bibehålla makten.

Statsministern menar att Sverige har haft en stor migration genom åren som inneburit att landet inte har klarat av integrationen tillräckligt bra.

– Om det inte är tillräckligt många som kommer i arbete av de vuxna, då ser barnen att de vuxna inte är i arbete och då tror man kanske att det är det normala och andra sociala spänningar, och ja det är ett problem, säger Stefan Löfven och fortsätter:

– Därför la den regering som jag leder om migrationspolitiken så nu tar vi emot betydligt färre.

Men Stefan … integration? Sverige har varit ett invandringsland sedan 1930-talet. Efter andra världskriget och fram till mitten av 1970-talet hade Sverige främst arbetskraftsinvandring. Under de senaste åren har allt fler kommit hit från krigsdrabbade länder för att söka asyl. Sedan 2012 har framför allt antalet asylsökande från Syrien ökat kraftigt.

Antalet och andelen utrikes födda personer i Sverige har ökat under hela 2000-talet. År 2000 var antalet utrikes födda 1 003 798, och andelen 11,3 procent. I slutet av 2019 var det 2 019 733 personer, och andelen 19,6 procent.

Hur har då integrationen fungerat? Mitt svar är: dåligt, mycket dåligt eller t o m uruselt! I februari 2011 skrev jag följande i den blogg som jag hade då:

På Rosengård i Malmö (Malmös invandrartäta getto) blir brandkåren, polisen, snöskottare och brevbärare utsatta för stenkastning när de kommer in i området. När de går till jobbet så vet de att det är stor risk att de blir skadade.  Brevbärare och snöskottare har utrustats med larm! Brandkåren kör inte in i området för små bränder (som bilar, husvagnar, sopcantainrar och liknande). När de kör in i området så filmas utryckningen. Polisen försöker att hålla en låg profil. Under 2010 inträffade ca 300 anlagda bränder i området. Många anlades för att locka in brandmän och polis i området. När de väl fanns på området blev de attackerade med gatsten. Vid ca 70 tillfällen blev de attackerade. Brandmännen och polisen anser att deras liv är mer värda än en brunnen bil och väljer att hålla sig i utkanten. Till detta ska läggas rån, överfall, våldtäkter, misshandel, vapenhot mm som är rikligt förekommande där i området!

Ja, det var problem då! Problemen finns i en stor del av vårt land idag! Integrationen har inte fungerat. Politikerna har inte velat prata om problemen. Våld och skjutningar har blivit en del av vardagen. Antalet utrikesfödda har fördubblats under 2000-talet. De flesta kommer från helt andra kulturer och har helt andra värderingar än den inrikes födda befolkningen.

Detta har inte vår statsminister velat erkänna förrän nu! Varför? Det handlar säkert om makt. Valkampanjen pågår för fullt! De flesta andra partierna har migrationen och integrationen som en viktig fråga i sitt partiprogram. S kan inte blunda längre! Nu måste Stefan – även om det satt långt inne – ta ifrån de andra partierna det övertag som de har fått!

S har ju som taktik att spela ut andra partier som om det handlar om fia med knuff! Miljö- och klimatfrågan har de tagit från Mp, feminismen från F! och nu måste de ta migrationen och integrationen från SD. De har ju försökt med orden främlingsfientlig och rasism under mycket lång tid. Men det har inte hjälpt. I december 2015 berättade här på bloggen om hur jag blev rasist:

Funderar ofta varför jag har fått en rasiststämpel i pannan. Jag har ju inte blivit annorlunda! Jag har försökt att summera mitt liv för att få klarhet.

När jag var liten så hade jag en tysk dagmamma och en lekkamrat från Ungern. I skolan hade jag danska, tyska och jugoslaviska klasskamrater. När jag började gå ut och roa mig så träffade jag greker, italienare, libaneser o kanadensare. Var med och samlade in pengar till de fattiga barnen i Tanganyika (numera Tanzania). I mitt arbetsliv har jag stött på engelsmän, finnar, norrmän, iranier, irakier, vitryssar, vietnameser, burundier, kongoleser o albaner. Jag har gjort affärer med indier, bengaler, nepaleser o tjecker. Under semestrarna har jag bl a besökt Egypten o Marocko. In i vår butik kommer alla olika nationaliteter. Det har aldrig varit några bekymmer och jag har aldrig känt mig rasistisk!

Har alltid behandlat människor utifrån deras beteende. Har också tyckt illa om när någon kallts för ”blatte” eller ”husneger”. De orden finns inte i mitt eget vokabulär! Bland alla de människor som jag har träffat anser jag att den blåsvarta mannen Salvator från Burundi är intelligentast, Phillipe en chokladbrun man från Kongo tillhör nog en av de snällaste, Kosovoalbanen var nog den minst pålitliga och några svenskar har varit de största skitstövlarna.

Men hur började då detta med rasism? Har försökt gräva tillbaka.  År 2006 fick SD 2,93 % i riksdagsvalet. Då fick S stora skälvan. De bestämde sig för att göra ALLT för att SD inte skulle komma in i riksdagen. De kontaktade EXPO och tillsammans med ABF producerades studiematerialet ”Sverigedemokraterna – ett parti som andra?” 2007. Sedan satte de igång en kampanj som gick ut på att eliminera ”det främlingsfientliga SD”. Propagandan var hård inför EU-valet 2009 och riksdagsvalet 2010. Men det lyckades ju inte! SD kom in i riksdagen med 5,7 %. Det var då som väljarna skulle straffas för att inte göra om ”dumheten” att rösta på SD. Det var då som alla som inte höll med per automatik var SD:are, främlingsfientliga, rasister, …  Allt detta var skapat av S – enbart för att de inte ville dela med sig av makten!

Det var just det som hände när jag blev rasist! Jag röstade inte på SD, var inte främlingsfientlig eller rasist men tog avstånd från den mer och mer militanta feminismen. Det var då som jag fick min stämpel! Jag var farlig eftersom jag vägrade att räta in mig i leden! Jag skulle demoniseras på samma sätt som SD:arna hade blivit. Alltså fick jag alla skällsorden klistrade i pannan och alla lögnerna om mig serverade på sociala medier. Men … de lyckades inte! Inget sådant biter på mig! Jag har ju självkännedom och vet vilka åsikter som jag har. Det räcker för mig!

Så var det! Jag blev rasist för att jag vägrade kalla mig för feminist! S skapade detta för att bibehålla makten. Det gick inte och nu börjar S-rosen sloka igen! Då måste statsministern ändra retorik. Nu har han ju vetat det som han inte har vetat – att migration och kriminalitet kan kopplas samman. Nu talar han om sociala spänningar och andra problem.

Men vårt land behöver en slokande S-ros lika lite som vi behöver fler fritidsgårdar eller poliser som bjuder på pizza! Vi behöver en regering som löser problemen!

Svartvit med färg: Otroligt rostips

Tidigare äldre inlägg

MånssonsKultur.se

Johnny M recenserar film, musik & sånt!

Sjunne [ dot ] com

Jan Sjunnesson skriver om politik som om det fanns en frihetlig patriotism och om kultur som om det fanns ett liv bortom politiken.

Sverigekanalen Dalarna

Nationell Webbradio/Dalarna

Madonnans

En kvinna i huvudstaden och Livet :)

En gräsrot skriver

Dear past, thank you for all the lessons. Dear future, i am ready. Denna blogg behöver inga donationer. sprid gärna dess innehåll.

Yolanda - "Det här är mitt privata krig"

Att vara annorlunda/att inte passa in i samhällets ramar

Richard Sörman

En annan humaniora

Peter Cooney Enabler

Traditional European Common Sense Catholicism - Anti-Judaic

Högrelius funderingar!

Just another WordPress.com site

Kulturminnet

Om det svenska kulturarvets rikedom och kulturen i dagens samhälle

Hampus Andersson

Hampus Andersson

Riksväg 32 på det smålänska höglandet

säger det hellre med några bilder

My name is Lena

It is my right to be rich, happy and successful!

Tommy Hanssons Blogg

Här bloggar Tommy Hansson om aktuella frågor

Alternativ för Sverige till EU-parlamentet 2019

Sverige ut ur EU! EU ut ur Sverige! Dags att ta tillbaka makten! AfS är din röst för swexit och det bästa alternativet för ett suveränt Sverige.

Jenny Piper

Politik, nyheter och samhällsdebatt blandat med personliga krönikor.

Spanienaktuellt

Den osminkade spanska sanningen

Peter Krabbe

Världen i fokus - vem styr vår framtid och varför?

Wallenborgs politikblogg

Politik om stort och smått.

Rakapuckar's Blog

Så bitter på Steffe med alliansen!

Busiga mor

My Home My Place My Life My Story

Halloj världen!

En blogg av Inger Hansson. Om resor och hållbarhet. Om vackra platser. Om Instagram och andra sociala medier. Om fotografi, natur och lite av varje.

Christer.L.Hansson

Det som danar mig

Stigfinnaren i Älvsund

vägen inåt är vägen framåt

Vincat Veritas

Låt sanningen segra

Rovdjurspolitik

Faunavård utan vetenskapligt stöd

%d bloggare gillar detta: