Den ständiga kalabaliken i regeringen

Värt land har begåvats med de politiker som vi förtjänar. Vi röstar vart 4:de år fram obegåvade personer vars enda meriter är partitrogenhet och ett välsmort munläder. När ska det svenska folket vakna ur sin törnrosadröm? Jag skrev en artikel om kalabaliken för ca ett år sedan, 30 juni 2021. Artikeln är aktuell fortfarande även om vi har fått en ny statsminister. Hon omger sig med okunniga ministrar och regeringen ställer till med mer oreda för folket än vad de skapar trygghet. Men först min ett år gamla artikel:


Ingenting är nytt under solen. Historien upprepar sig. Antingen är de som kunde ta lärdom av historiska skeende helt historielösa eller så har de ett alldeles för stort ego. Jag kanske drar fel slutsatser men jag ser parallellerna med det som skedde för 300 år sedan. Vissa utnyttjar makten maximalt och förstår inte hur illa omtyckta de är.

Först en tillbakablick ca 300 år till Kalabaliken i Bender, enligt Wikipedia:

Efter slaget vid Poltava 1709 flydde Karl XII tillsammans med omkring 1 500 karoliner och ungefär lika många kosacker till Osmanska riket, där de tillbringade en lång tid.

Karl XII levde officiellt i Turkiet som sultanens hedrade gäst och tituleras i Ahmed III:s skrivelser ”Den högt lysande bland de stora furstar, som dyrka Jesum, beklädd med präktighet och majestät, ärones och härlighetenes herre”. Men gästfriheten blev i längden ansträngande för den turkiska statskassan. De dryga utgifterna för svenskarnas underhåll var också något som storvisirerna – som var mer fientligt inställda till Karl XII – inte försummade att peka på när de försökte få den svenske kungen att resa sin väg. Den fara som från storvisirens sida hotade Karl motvägdes dock oftast av sultanens välvilja. Men under loppet av år 1712 blev faran större än förut då tatarernas khan, som dittills varit Karls vän, gick över på hans fienders sida.

Den 1 februari 1713 fick turkarna nog av gästerna och försökte med vapentvång förmå kungen och hans entourage att avresa. Karl XII höll tillsammans med ett fyrtiotal karoliner stånd mot cirka 600 turkar innan kungen springande snavade på sina egna sporrar och blev tillfångatagen. ”Folksamling” heter på turkiska kalabalık, vilket blivit ett svenskt lånord med betydelsen ”förvirring” eller ”stor oreda”. Livdrabanten Axel Erik Roos utmärkte sig särskilt under kalabaliken och berättelserna säger att han under dagen räddade kungens liv tre gånger.

2014 blev Stefan Löfven statsminister första gången. Sedan dess har turerna varit många. DÖ och Jöken har gjort det möjligt för honom att sitta kvar med makten även om det har varit med liten marginal. Regeringsombildningar har varit vanliga – statsråd har försvunnit och nya har tillkommit, statsråd har fått nya ansvarsområden som man har undrat om de har kompetens för.

Det har minst sagt varit en turbulent tid med Stefan Löfven. Löften, löften löften – som aldrig har hållits – och ett otryggt samhälle! Lögner och splittring! Han har gripit makten och vill inte släppa den. När han påstår att det är för landets bästa så är det den största lögnen som han har yttrat. Landet mår inte bra med en statsminister som ljuger om och pekar finger mot andra partiledare.

En mycket stor del av det svenska folket har förstått att vi inte har råd med en regering ledd av Stefan Löfven. Det tär på den svenska ekonomin med en statsminister som inte prioriterar det svenska folket utan hellre skänker bort våra tillgångar till stora projekt. Han lever gott på våra skattemedel utan någon som helst tanke på hemlösa, fattigpensionärer, sjuka, brottsoffer eller andra som drabbas mest av den politik som förs. Våra skattemedel ska i första hand gå tillbaka till landets invånare och välfärden i landet.

Nu har riksdagen röstat bort honom. Vad gör han då? Berättar om hur mycket som han har gjort för Sverige och att han är den enda som kan göra det. Talar om att bara han kan förlösa Sverige från den pandemi som råder. Han ska återstarta ett grönare Sverige. Men samtidigt bannar han alla som sätter käppar i hjulet för hans framfart: SD, Kd, M, L och V. Just nu ser han till att Ulf Kristerssons eventuella regering kommer att bli nerröstad. Han är övertygad om att det är han som kommer att bilda regering igen! Men han varnar redan för att om hans budget inte godkänns så avgår han och då blir det nyval! Han har förvandlat riksdagen till ett knapptryckarkompani och uppför sig som en diktator!

När ska svenska folket få nog och inse att vi inte kan ha en sådan statsminister? Han och hans regering kostar oss alldeles för mycket. När ska vi köra ut honom likt turkarna gjorde med Karl XII? Vi har ju redan kalabaliken här. Nu gäller det att fullfölja utvisningen av en oduglig statsminister från regeringshuset!


Åter till slutet av juni 2022. S vänslas med M inför ansökan om inträde i NATO. Förtroendeomröstning om Morgan Johansson. Statsministern Magdalena Andersson visar sin vrede offentligt. S förhandlar med en politisk vilde för att han ska få sitta kvar. Budgetomröstning och nya förhandlingar med vilden. S vänder M ryggen och vänslas med C för att få stöd. Nytt budgetförslag 1 minut i 12 – som inte godkändes. S ser till så att inget av de två framlagda förslagen godkändes och för att det ska bli en ny omröstning om deras nya förslag. Under tiden fortsätter Morgan Johansson att visa sin dryghet och blir uppbackad av de andra i regeringen. Magdalena Andersson spelar upp en vinka- och handhjärteteater tillsammans med de andra feministerna bakom Jimmie Åkessons rygg när han talar inför riksdagen. Större delen av regeringen ägnar sin tid åt att ljuga, skylla på andra och bortförklara framför att göra något konstruktivt.

Vi behöver inte Kalabaliken i Bender – vi har den i vår regering! Är det detta som vi vill ha så fortsätter vi att slentrianrösta i höstens riksdagsval. Vi kan fortsätta att gnälla över deras beteende eller rösta bort dem i valet. Det är trots allt vi som väljer om vi vill ha kalabalik eller ordning!

Bildresultat för kalabaliken i bender

Vi är en viktig grupp inför valet

Ingen kan väl ha undgått kampen om pensionärerna inför det kommande riksdagsvalet. Vi har blivit en viktig grupp, 28 procent är 65-plussarnas faktiska andel av valmanskåren. Alla partier vill vårt bästa dvs att vi ska tro att de bryr sig och vi får höjda pensioner. Men efter valet blir vi åter en bortglömd grupp som inte får något att säga till om!

Med tanke på det kommande valet funderar jag på vem som representerar mig i riksdagen. I ett jämställt land borde ju även riksdagen vara jämställd. I ett land som för identitetspolitik – där politikerna inriktar sig på olika grupper – så borde riksdagen representeras av alla de olika grupperna. I ett land som talar om mångfald så borde det finnas mångfald i riksdagen. Hur står det till i riksdagen?

Är jag representerad? En del av mina åsikter är kanske representerade. Men i landet där alla ska stoppas in i ett eget fack – undrar jag om jag är ensam i mitt lilla fack eller delar jag det med en mängd andra människor? Är mitt lilla fack representerat i riksdagen?

Många pensionärer är aktiva – både fysiskt och psykiskt. När jag tänker på äldre människor i min närhet så är det få som har behövt vare sig sjukvård, hemtjänst, plastlådemat,  åldringsboende och bostadstillägg förrän de har närmat sig 90. Det är få åldringar som är en belastning. Många sitter inne med stora kunskaper men politikerna vill inte ta vara på dessa kunskaper. Åldersdiskrimineringen är stor. Den generation som idag är omkring 70 har oftast hög utbildning och stor kompetens. Men om politiker skulle släppa fram dem så hade ju deras egen kunskapsbrist synts tydligt!

Dagens politiker vill att vi pensionärer ska vara ett kollektiv som tacksamt tar emot deras allmosor. Vi ska inte förstå att de slösar bort våra pengar på annat. Vi ska däremot förstå att det är viktigt att lägga våra skattepengar på projekt som handlar om genus, klimat, segregation, diskriminering osv. Vi ska förstå vad politikerna menar när de säger att vi ska vara medmänskliga. Medmänskligheten gäller inte, enligt dem,  landets pensionärer. Enligt dem sträcker sig medmänskligheten enbart till en valboskap.

Hur är det med oss som är 65+? Vi utgör ju 28 % av väljarkåren. Är 28 % av riksdagsledamöterna 65+? Nej, efter valet 2014 var endast 2,6 % av ledamöterna 65+! Det var alltså 2,6 % av ledamöterna som har någon erfarenhet av att vara 65+. Ändå ska de ta beslut som berör drygt 1/4-del av väljarkåren. Efter 2018 års val har det bara funnits 6 ledamöter som har varit 65+ i riksdagen, alltså 1,7 % av ledamöterna har representerat 28 % av väljarna.

Hur kan det då bli efter kommande riksdagsval?

En analys av valsedlarna, inför höstens val, pekar på att elva ledamöter av 349 kommer att ha fyllt 65. Det är 3,2 procent av ledamöterna, vilket är långt under de 28 procent som är 65-plussarnas faktiska andel av valmanskåren. Om seniorerna skulle representeras efter sin väljarandel skulle 98 av riksdagens 349 ledamöter vara 65 år eller äldre.

Senioren har granskat riksdagspartiernas vallistor. De mönstrar drygt 5 500 kandidater till riksdagsvalet. Cirka 960 av dem – 17 procent – är på valdagen 65 år eller äldre enligt siffror från Valmyndigheten. En bra bit kvar till 28 procent alltså.

Väljer man att utgå från 2018 års valresultat, vilket Altinget.se har gjort i en genomgång, stannar 65-plussarnas antal på elva ledamöter.

Dessa kommer i så fall in. Antal invalda mandat i valkretsen står inom parentes.

• Mauricio Rojas (L), 72 år. Plats 1 (1), Skåne läns västra
• Gudrun Nordborg (V), 76 år. Plats 1 (1) i Västerbottens län
• Lotta Johnsson Fornarve (V), 66 år. Plats 1 (1), Södermanlands län
• Karin Rågsjö (V), 67 år. Plats 2 (7) i Stockholms kommun och Stockholms län
• Carina Ohlsson (S), 65 år. Plats 2 (3), Västra Götalands läns östra
• Torsten Elofsson (KD), 71 år. Plats 2 (3), Malmö kommun, Skåne läns västra, Skåne läns södra, Skåne läns norra och östra
• Rose-Marie Carlsson (S), 67 år. Plats 2 (3), Malmö kommun
• Kerstin Lundgren (C), 67 år. Plats 2 (3), Stockholms län
• Ewa Pihl Krabbe (S), 74 år. Plats 3 (3), Skåne läns norra och östra
• Patrik Björck (S), 65 år. Plats 3 (3), Västra Götalands läns östra
• Anna Vikström (S), 65 år. Plats 9 (10), Stockholms län

M, SD och MP saknar helt och hållet kandidater över 65 år som skulle kommit in i riksdagen, baserat på 2018 års valresultat.

Så mycket betyder vi 65-plussare för våra riksdagspartier! Före valet slåss de inbördes om våra röster och efter valet är vi ju bara en belastning. Då ska vi jobba längre och vara nöjda med vår lilla pension. Men framförallt ska vi inte ha något inflytande över hur vårt land styrs, viktiga samhällsfrågor, frågor som berör 65-plussare eller hur våra inbetalda skattemedel, som skulle säkra våra pensioner, används. Vi ska vara nöjda över att de nu inför valet påstår att de vill ge oss högre pensioner! Efter valet blir bortglömda igen. Vi får inga rättigheter att representera oss själv i riksdagen. De yngre vill bestämma över våra huvuden.

Tänk på detta när ni röstar i riksdagsvalet! Vem kommer att föra fram frågor som är viktiga för vår åldersgrupp?

Kan de knäcka det sociala arvet

Alltför ofta läser och hör vi politiska visioner om att knäcka de kriminella gängen. Politikerna rationaliserar sina tankar och skyller allt på socioekonomiska faktorer. Justitieminister Morgan Johansson (S) har lovat att knäcka gängen 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 och 2022. Men istället har vi sett en våg av gängvåld och skjutningar. Har han och S fel? Beror inte gängkriminaliteten på de socioekonomiska faktorerna eller det sociala arvet? Beror problemen på något helt annat? Ska vi låta vissa partier damma av sina gamla floskler och hoppas på att de kanske lyckas att lösa problemen nu?

Jag skrev en artikel om detta 2017 och den är lika aktuell idag. Kanske något att tänka på inför kommande riksdagsval. Därför kommer en repris här och nu:


Ett samhälle består av en grupp av människor som förenas med gemensamma normer och förhållningssätt. Människorna i samhället strävar efter samma mål. Samhället är uppbyggt i en viss struktur för att underlätta levnaden för dess medlemmar.

Redan på grottstadiet fanns en viss samhällsstruktur. Människor bodde tillsammans för att kunna jaga tillsammans och för att kunna skydda grottan. Allt blev lättare när gruppen samarbetade.

Men när grupperna blir för stora uppstår problem. Vissa vill ta makt över andra. Andra vill inte rätta sig efter den rådande strukturen. I vårt civiliserade samhälle har vi löst detta genom gemensamma lagar och gemensam förvaltning. Vi betalar skatt för att administrera dessa strukturer och för att göra livet enklare för samhällets medborgare.

Vad händer då när vissa personer inte ställer upp på detta samhällskontrakt? Lagarna och våra samhällsföreträdare har försökt lösa situationen med blandat resultat. De flesta har rätat in sig i leden. Men vi har människor som har vandrat ut och in på våra fångvårdsanstalter.

Det är inget nytt fenomen med människor som inte vill anpassa sig till samhällsstrukturen. Begreppet ”Sociala problem” har ett  ursprung spårat till senare delen av 1800-talet. Föreningen Studenter och arbetare, bildat i Uppsala 1886, var exempelvis tidigt ute med att använda sig av begreppet.

Det ”Sociala arvet” är ett uttryck som myntades av barnpsykiatrikern Gustav Jonsson vid Barnbyn Skå utanför Stockholm. Han kunde visa att de barn som vårdades där oftast hade föräldrar som haft eller fortfarande hade sociala svårigheter, vilka således gick ”i arv”. Barnbyn Skå anlades 1947 på initiativ av Stockholms barnavårdsnämnd.

”Den nya, experimentella verksamheten skulle vara ett alternativ till dåtida barnavårdsinstitutioner, då alarmerande rapporter och undersökningar påvisade inhumana uppfostringsmetoder på dessa, såsom straff och aga. Inriktningen var pojkar och flickor i åldrarna 7–15 år med en neurotisk och psykopatisk problematik, vilken manifesterades genom ett avvikande antisocialt beteende med missbruk, kringdrivande, våld och stölder som följd.” enl Wikipedia.

”Barnbyn har liksom samhället varit i konstant förändring och utveckling ända sedan starten och har omvandlat, omdanat samt omformulerat sin verksamhet vid flera tillfällen under årens lopp. Under sina 57 verksamma år har Barnbyn Skå har haft ett stort inflytande inom den öppna barn- och familjevården både i Sverige och internationellt. Inom nordisk barnpsykiatri har institutionen spelat en ledande roll vid utvecklingen och introduktionen av nya psykoterapeutiska metoder. I begynnelsen framhöll Gustav Jonsson att Barnbyn Skås främsta uppgift var att ta hand om samhällets mest utsatta människor, ett ideologiskt och etiskt ställningstagande Barnbyn Skå höll fast vid in i det sista.”

Tja, jag är kanske inte så övertygad om att verksamheten var så lyckad. Men vi vanliga samhällsmedborgare slapp att se problemen. Kanske en och annan individ räddades. Men det var experimentell verksamhet på unga som inte ville anpassa sig till vår samhällsstruktur.

Nu läser jag om Rinkeby:

”– Vi vill inte ha någonting med omvärlden att göra, säger den 17-årige pojken. ”

”– Det är bara vi och orten, vi vill inte att någon lägger sig i hur vi har det i Västerort, säger pojken.

– Inga av de ungdomar jag umgås med vill ha kontakt med någon utanför området. Ingen ska komma och störa oss, så vill vi ha det, fortsätter han.

Enligt en poliskälla begår de flesta av de kriminella ungdomarna sitt första brott redan i 12-årsåldern. Många börjar då även missbruka cannabis. För barnen är de kriminella förebilder i området. Polisen försöker nu stoppa rekryteringen.”

Samma problem nu som då men … kanske är de större. Då sköt man inte ihjäl varandra. Då handlade det om en liten grupp och då kunde man skicka dem till Skå. Samhället gjorde försök att ta hand om dessa personer, skydda dem från sig själv och framförallt skydda allmänheten. Men nu … nu handlar allt om att tycka-synd-om och ha en dialog. Det talas så mycket om socioekonomiska faktorer – men de har ju funnits alltid! Det begreppet har snarare blivit ett politiskt slagträ! Ett annat begrepp har varit att det saknas fritidsgårdar. Även det har egentligen bara varit politisk retorik.

”Uppväxtens roll är mycket tydlig. Dessa män kommer så gott som alltid från trassliga hem, men man kan inte reducera deras beteende till bara problem under uppväxten.

– Det handlar snarare om att deras föräldrar varit frånvarande, säger Jerzy Sarnecki. Många berättar om att de lämnats mer eller mindre vind för våg under uppväxten. Det verkar snarare handla om bristande tillsyn än enbart om sociala förhållanden.

Överrisken för kriminalitet är stor bland barn till kriminella; det har forskarna också kunnat konstatera. Men för varje generation som går så halveras risken för kriminalitet. Det sociala arvet är alltså inte determinerande.

– Samtidigt tillkommer ju kriminella från icke-kriminella familjer – annars skulle ju brottsligheten ha dött ut för länge sedan, konstaterar Jerzy Sarnecki.”

”– De har fruktansvärt kul i början – det är en oerhört underskattad förklaring till kriminalitet, tillägger Jerzy Sarnecki.

– När man är 20 år gammal så är det kul att begå brott. Det är spännande, det ger gemenskap, man får massor av brudar – för det är spännande och maskulint med brottslighet. Och – det är kul att knarka! Man har riktigt häftigt sex när man tagit amfetamin. Det finns nästan inga nackdelar i början. Detta kan vi inte förtiga om vi ska förstå brottsligheten.

Men även om kriminaliteten i unga år kan framstå som spännande går det att urskilja en mycket tydlig faktor när man analyserar gruppen som helhet. De som nu kan intervjuas är de som överlevt. En mycket stor andel, visar det sig, har dött i förtid. Påtagligt många genom självmord, men också på grund av överdoser, våld, olyckor eller sjukdomar som de fått via sin livsstil.”

Samhället har problem – stora problem!  Vad gör vi åt dem? Hjälper det att tycka-synd-om? Behöver vi ett nytt Skå för att skydda de missanpassade från sig själv – och oss andra från att utsättas för dem? Vad gör vår gemensamma samhällsförvaltning mer än att svinga sina politiska slagträ?

Tidigare äldre inlägg

Motvalls blogg

Förflugna tankar och bevingade ord.

Mons Krabbe

Samhällsdebatt, historia och säkerhetspolitiska analyser

Prickiga huset

Hälsobloggen

Kulturbilder

Svenska Kulturbilder - binder samman forntid med nutid

moviesaredreams831071279.wordpress.com/

EN KAXIG SVENSK BLOGG OM BROTT MM.

HallonHatt's sida

Just another WordPress.com site

En ängel 👼🏻 med svarta vingar.

Obotlig sjukdom, hobby, fotografering, smycken m.m

Blogg 46

en åsiktsblogg

Rebecca Hybbinette

- Kamp ger återbäring!

MånssonsKultur.se

Johnny M recenserar film, musik & sånt!

Sjunne [ dot ] com

Jan Sjunnesson skriver om politik som om det fanns en frihetlig patriotism och om kultur som om det fanns ett liv bortom politiken.

Sverigekanalen Dalarna

Nationell Webbradio/Dalarna

En gräsrot skriver

Dear past, thank you for all the lessons. Dear future, i am ready. Denna blogg behöver inga donationer. sprid gärna dess innehåll.

Richard Sörman

En annan humaniora

Högrelius funderingar!

Just another WordPress.com site

Kulturminnet

Om det svenska kulturarvets rikedom och kulturen i dagens samhälle

Riksväg 32 på det smålänska höglandet

säger det hellre med några bilder

Ocensurerade nyheter

Nyheter och politik.

Tommy Hanssons Blogg

Här bloggar Tommy Hansson om aktuella frågor

Alternativ för Sverige till EU-parlamentet 2019

Sverige ut ur EU! EU ut ur Sverige! Dags att ta tillbaka makten! AfS är din röst för swexit och det bästa alternativet för ett suveränt Sverige.

Jenny Piper

Politik, nyheter och samhällsdebatt blandat med personliga krönikor.

Peter Krabbe

Världen i fokus - vem styr vår framtid och varför?

Rakapuckar's Blog

Så bitter på Steffe med alliansen!

Halloj världen!

Ett resemagasin och en blogg av Inger Hansson. Om resor och hållbarhet. Om vackra platser. Om fotografi, natur och lite av varje.

Christer.L.Hansson

Det som danar mig

Vincat Veritas

Låt sanningen segra

Life, Death and all between

Welcome to an expanding worldview

SasjaL

Cyniker är inget man föds som, det är omgivningen som formar ...

Livsglimtar

Bättre sent än aldrig

mickecarlssonsblog om nutidens dårskap

Skillnaden mellan demokrati och diktatur är storleken på gapet mellan makten och folket. I min blogg visas hur gapet dag för dag blir allt större i Sverige.

Ama de casa

En hemmafru i Spanien

Peter Harold - Skrivarens blogg

Skrivandet är frihet - jag skriver för friheten.

Varjager's Weblog

I vår del av världen. En titt på fosterlandet och dess styrande elit med kritiska ögon.

Petterssons gör Sverige lagom!

"Envar har rätt till åsiktsfrihet och yttrandefrihet. Denna rätt innefattar frihet för envar att utan ingripanden hysa åsikter och frihet att söka, mottaga och sprida upplysningar och tankar genom varje slags uttrycksmedel och utan hänsyn till gränser." - FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna, artikel 19

Rune Lanestrands blogg

Politik, jordbruk, Vänersborg, Sverige, EU och världen kommenteras av småbrukaren Rune Lanestrand

corneliadahlberg

Gräsrotsrevolt

WTF?

100 möjligheter istället för hen!

%d bloggare gillar detta: