Var ska vi lägga resurserna?

”Lögn, förbannad lögn och statistik är en bevingad fras som beskriver användning av statistik – inte sällan felaktig eller överdriven – för att stärka svaga argument. Idag tänker jag på denna fras när jag läser en artikel där författaren försöker vända på fakta och verkligheten.

”Av de 419 allvarliga händelser om hot och våld som anmäldes av blåljusverksamheterna mellan 1 januari 2017 och 31 maj 2018 inträffade bara 6,4 procent i särskilt utsatta områden.

Det här är alltså en statistik som sträcker sig över de senast 17 inrapporterade månaderna. Det kan även beskrivas på ett annat sätt: Av de allvarliga händelser om hot och våld som anmäldes av blåljusverksamheterna under dessa 17 månaderna så avsåg 93,6 procent andra områden än de som betraktas som ”särskilt utsatta” enl artikeln.

Kan man överhuvud taget dra några slutsatser av detta? Att bara 6,4 % av de grova brotten inträffar i dessa utsatta områden innebär ju inte att alla andra brott begås av människor som inte bor i dessa områden. De begår kanske brotten i andra områden än de bor? Blåljuspersonalen kanske inte prioriterar brott inom dessa områden? Mer bevakning – av bevakningsbolag  och liknande – samt kameraövervakning bidrar kanske till att brotten sker utanför dessa områden? De flesta brott i dessa områden kanske aldrig anmäls? Det är inte lönt! Här råder andra lagar och rättvisa! Dessutom har vi kod 291 – koden som polisen har använt för intern rapportering.

Om vi tittar på ett enskilt fall – skjutningen i Malmö mot ett internetcafé – så skedde detta i ett område som inte kallas för ”särskilt utsatt”. Tvärtom – det skedde i centrala delarna av stan! Men … de som utförde det och de som blev beskjutna var kriminella och hörde hemma i ett ”särskilt utsatt” område.

”Men – varför har vi då via olika stora etablerade medier fått uppfattningen att det här med stenkastning och hot mot blåljuspersonal bara är något som förekommer i så kallade utsatta och särskilt utsatta områden? Underförstått, områden som till stor del befolkas av invandrare.

Är det på grund av fördomar som denna vilseledande rapportering är så vanlig?”

”Eller har helt enkelt stora etablerade medier gått på den myt som Sverigedemokraterna och andra högerextremister sprider om att snart sagt all brottslighet utförs av invandrare? Gått på det som Jimmie Åkesson och andra framträdande sverigedemokrater upprepar som ett mantra, att ”brottsligheten är ett importerat problem”?”

Myt eller ej! Vem är det som odlar myter? Den person som skrev artikeln och de som delar den på FB tillhör den grupp som ständigt kräver mer resurser till socioekonomiska områden, utanförskapsområden, särskilt utsatta områden, invandrarområden, invandrar ungdomar, … De har en agenda!

Om vi använder denna debatteknik – och konstaterar att det bara handlar om myter som sprids av SD – så är alla extrainsatser i dessa områden helt onödiga! Alla dessa extra resurser kan vi dra in. Hädanefter lägger vi alla resurser på de 93,6 % av områden där de flesta brott begås. Det är alltså alla vi som bor i helt normala områden som behöver alla extra resurser i framtiden. Eftersom större delen av befolkningen aldrig begår brott behövs inte blåljuspersonal eller domstolar. Eftersom de flesta inte är sjuka behövs ingen sjukpenning. Eftersom de flesta inte är föräldralediga så behövs inte föräldrapengarna. Eftersom medier sprider myter så behöver vi inga medier. Osv. Det går att dra vilka slutsatser som helst utifrån statistik.

Myter är lätta att odla från alla håll. En ”sanning” som upprepas tillräckligt ofta betraktas snart som en ”riktig sanning”. Statistik kan tolkas så att den egna sanning blir den riktiga. I en del faktaresistenta bubblor frodas denna typ av bevisföring. De använder statistiken utifrån de egna behoven och sammanhangen. 

Annonser

Det VAR bättre förr – tror jag!

Som barn lärde jag mig att lita på mina föräldrar. Sen blev det lärarna som visste bättre än föräldrarna. Men fortfarande visste kyrkan bäst. Medierna och skolböckerna stod för en stor del av kunskapsinhämtningen. Vännerna lärde mig allt som de andra auktoriteterna inte bistod med. När föräldrarna, lärare och kyrkan tappade auktoritet så tog politikerna över. Men så småningom försvann även deras auktoritet. Mainstreammedierna hade ganska länge en stor roll i min kunskapsinhämtning. Men … sen ganska lång tid tillbaka har jag tappat tron! Vem ska jag nu lita på?

Människans basala behov är mat, dryck, luft och sex. Sen kommer trygghet, säkerhet, gemenskap och självkänsla. Naturligtvis har varje individ ett eget ansvar för att tillfredsställa dessa behov. Men för mig är det också självklart att makthavarna som ansvarar över våra gemensamma tillgångar – våra inbetalda skatter – har ett stort ansvar.

Om vi börjar med mat. Förr hade vi en hög självförsörjandegrad. Vi hade stora odlingar och betydande djurhållning. Mjölkproduktionen var viktig. Beredskapslagar med konserver fanns. Men … så hände något. EU betalade pengar för att åkrarna skulle läggas i träda. Beredskapslagren såldes ut. Vi skulle inte vara självförsörjande utan förlita oss på transporter från EU. Sen påstod de att vi inte skulle dricka mjölk eller äta så mycket kött. En köttfri måndag infördes på många skolor och i andra offentliga sammanhang. Forskare har påstått att vi måste äta larver i framtiden. Men nu klagar bönderna. Korna får inte tillräckligt med foder pga torka och måste nödslaktas. Slakterierna tar inte emot fler djur än att de kan få köttet sålt. Nu uppmanar politikerna oss att köpa svenskt kött. Var försvann den köttfria måndagen? Eller den minskade självförsörjandegraden eller mattransporter från EU.

Till följd av en större population som har bosatt sig i städer och framförallt i storstäderna så uppstår då och då vattenbrist. Grundvattennivån sänks vid torka och hög användandegrad. Myndigheterna har tagit ansvar för vattenförsörjningen. Vi måste förlita oss på kommunalt vatten. Men kommunerna har inte tillsätt vårt vattenbehov genom att dra pipelines från sjöar och vattendrag. Vi kan leva med bevattningsförbud och spara på duschvatten. Men var finns framförhållningen och planeringen. Väderförändringar är ju naturligt och nog borde politiker planera utifrån vädret och våra behov?

Just nu rasar skogs- och gräsbränder runt om i Sverige. Jag är säker på att för många människor innebär detta en katastrof. Deras inkomstkälla (skogen) försvinner. De får lämna sitt hem – för oviss framtid. De andas in rök. De känner otrygghet och måste kanske ställa in sin semester. Detta innebär en stor kris i många människors liv men också för hela Sverige! För någon tid sedan fick vi en broschyr i brevlådan från MSB ”Om krisen eller kriget kommer”. Jag letar i broschyren efter några ord om hur människor ska tackla denna kris. En mening hittar jag: ” Ett förändrat klimat kan göra att översvämningar och skogsbränder blir vanligare”. Jaha! Vad gör man då? Enligt broschyren ska man se upp med falsk information och ha hemberedskap i form av mat, dryck, kläder, värmeljus, radio, mobiltelefon och mensskydd. Vad hjälper det när man måste lämna sitt hem eller när den största inkomstkällan försvinner?

Medierna frossar just nu om de helikoptrar – som kunde vattenbomba – som såldes för 6 år sedan eller att ryssen faktiskt erbjöd sig att hjälpa till med vattenbombning för 8 år sedan eller att vi har helikoptrar som  står stilla – de är för dyra att flyga med och personalen har semester och de kan inte vattenbomba. för att de saknar dragkrok. Kanske borde de istället ägna sig åt att kritisera politikerna för den dåliga beredskapen. Det är trots allt bara 4 år sedan den förra stora skogsbranden och dessförinnan var det 2008 och 2006. Nej, skogsbränder är inget nytt? Myndigheterna oh politikerna borde vara förberedda! Men var finns beredskapen?

Det VAR bättre förr – när jag trodde på politikernas myndigheternas förmåga att lösa kriser! Nu känner jag mest som de bevingade orden:” Vad f*n får jag för pengarna?” Politikerna tycks ju vara mer benägna att hjälpa vid kriser långt bort i andra länder!

Fördumningen märks tydligt inför valet

De flesta av oss känner sig bekvämare med att umgås med likasinnade. Vi förstår varandra bättre. Vi har gemensamt språk och gemensam kultur. Vi delar värderingar och har gemensamma normer. Det är lätt att sluta sig i sin egna bubbla och att tro att denna bubblan är den enda i världen. Men runtom finns mängder av bubblor som tror att just deras bubbla är de enda och framförallt de rätta bubblorna.

Politiker stannar i sina egna politiska bubblor. De umgås med människor som har exakt samma åsikt som de själv har och tar inte till sig de åsikter som andra bubblor har. Men i en sluten bubbla kommer det aldrig nya idéer. Den kollektiva dumheten frodas och ingen utveckling sker.

Jag läste en bok för många år sedan. Den handlar om hur vi tacklar förändringar och är skriven av Spencer Johnsson: Vem snodde osten? Bokens historia är enkel men speglar hur vi reagerar på förändringar. En kort introduktion:

Långt borta levde för länge sedan fyra varelser som sprang runt i en labyrint och letade efter Ost för att bli mätta och lyckliga. Två av dem var mössen Sniff och Snabb. De andra var två pysslingar som var små som möss men som såg ut och uppförde sig som människor – Suck och Stön.

Sniff och Snabb levde efter en enkel filosofi. De använde sina instinkter och sökte efter den goda Osten att gnaga på. Suck och Stön tänkte och reflekterade och letade efter en alldeles speciell Ost som skulle göra dem lyckligare.

Vid Oststation C fanns massor av Ost och hade så funnits under lång tid. Detta gjorde att Suck och Stön blev slöa eftersom de tog för givet att Osten alltid skulle finnas där för dem. Suck och Stön betraktade också Osten vid Oststation C som ”sin” ost. Till sist blev Suck och Stön självgoda och arroganta, vilket gjorde att de inte lade märke till vad som höll på att ske. En dag visade det sig att Osten var slut!

För Sniff och Snabb var detta ingen katastrof. De tyngdes inte av några komplicerade idéer. Problemet och svaret för dem var mycket enkelt; nämligen situationen vid Oststationen hade förändrats och de insåg att även de måste ändra på sig. De var redan på jakt efter ny Ost.

Men … Suck och Stön vältrade sig i sitt missnöje och pep ”vem snodde Osten” och ”det är inte rättvist”! Hur kunde detta hända? Ingen hade ju förvarnat dem.

Inom svensk politik definierar sju riksdagspartier sig idag som Suck och Stön. De är slöa, självgoda och arroganta! De ägnar sin tid åt att hacka på varandra och framförallt åt att hacka på det åttonde partiet eller på nya partier. Sakpolitik har de inte tid till.

Idag suckade Ygeman (S) över att ”SD-politiker tar inte sitt uppdrag på allvar”. (S) har under mycket lång tid suckat och stönat över SD. De gjorde det i migrationsdebatten. Deras enda vapen då var ”främlingsfientlig, rasist, fascist och nazist”. Sen gjorde de helt pompöst SD:s migrationspolitik till sin egen.

Nu ser vi samma fördumning i debatten om abortfrågan. Den frågan används som ett slagträ mot SD. Socialminister Annika Strandhäll (S) slänger sig med tomma ord: ”Vi kommer aldrig kompromissa med kvinnors rätt att bestämma över sina egna kroppar”. Men vilka sakargument har hon?

Regeringen vill förbjuda rasistiska organisationer. Det säger justitieminister Morgan Johansson (S). men han har ingen definition på vad som är en rasistisk organisation. Istället utnyttjar han att några 100 NMR:are fick demonstrationstillstånd under Almedalsveckan. Men varför fokuserar han på dessa människor när det totalt anmäldes 1,52 miljoner brott under 2017? Hälften av de anmälda brotten skrevs av med en gång. Varför fokuserar han inte på brott som vanliga människor blir utsatta för istället för några demonstranter i Almedalen?

När valdagen kommer då kommer de etablerade partierna Suck och Stön vältrade sig i sitt missnöje och pipa ”vem snodde MAKTEN” och ”det är inte rättvist”! Hur kunde detta hända? Ingen har ju förvarnat dem! De har inte märkt att människor vänder dem ryggen. De har varit slöa, självgoda och arroganta! Men förstår ingenting!

 

mossen

 

Tidigare äldre inlägg

Åsiktsministerns Edikter!

-mitt brunstämplade tankegods-

Peter Krabbe

Världen i fokus - vem styr vår framtid och varför?

Wallenborgs politikblogg

Politik om stort och smått.

JUST-LOOK-AT-SWEDEN

SWEDEN - A SHITHOLE COUNTRY?

Rakapuckar's Blog

Så bitter på Steffe med alliansen!

Assistans på dina villkor

Alla människor är lika värda

Björn Alvebrand

STYRBORD ELLER BABORD? VALET ÄR DITT.

Busiga mor

My Home My Place My Life

SVERIGE - EUROPA - VÄRLDEN

GÅR DET VERKLIGEN BRA NU?

Halloj världen!

En blogg av Inger Hansson. Om resor. Om Instagram och annan fotografi. Om natur. Om Karlshamn, Kristianstad, vatten och lite av varje.

Christer.L.Hansson

Det som danar mig

Stigfinnaren i Älvsund

vägen inåt är vägen framåt

S W E D E N - G O O D B Y E

Politik - Religion - Samhälle - Europa - Nationalism

Vincat Veritas

Låt sanningen segra

Rovdjurspolitik

Faunavård utan vetenskapligt stöd

Tankeverket

Alla förändringar börjar med en tanke

Life, Death and all between

Welcome to an expanding worldview

SasjaL

Cyniker är inget man föds som, det är omgivningen som formar ...

Livsglimtar

Bättre sent än aldrig

beppe852

Hellre död än röd

Micke K - En röst i Sverige

Sunt förnuft, svenska värderingar i ett sekulärt samhälle

Helt apropå

En blogg om tro, hopp och kärlek. Om livet i stort som smått. Följ med på min livsresa över mörka djup och djupa vatten.

mickecarlssonsblog

Skillnaden mellan demokrati och diktatur är storleken på gapet mellan makten och folket. I min blogg visas hur gapet dag för dag blir allt större i Sverige.

Ama de casa

En hemmafru i Spanien

Motvalls blogg

Förflugna tankar och bevingade ord.

Peter Harold - Skrivarens blogg

Skrivandet är frihet - jag skriver för friheten.

Varjager's Weblog

I vår del av världen. En titt på fosterlandet och dess styrande elit med kritiska ögon.

Petterssons gör skillnad!

"Envar har rätt till åsiktsfrihet och yttrandefrihet. Denna rätt innefattar frihet för envar att utan ingripanden hysa åsikter och frihet att söka, mottaga och sprida upplysningar och tankar genom varje slags uttrycksmedel och utan hänsyn till gränser." - FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna, artikel 19

Ett vettigt alternativ

Om man tänker steget längre

Rune Lanestrands blogg

Politik, jordbruk, Vänersborg, Sverige, EU och världen kommenteras av småbrukaren Rune Lanestrand

corneliadahlberg

Gräsrotsrevolt

WTF?

100 möjligheter istället för hen!

%d bloggare gillar detta: