Kvinnor som hatar kvinnor

Alltför många gånger av mitt liv har jag funderat över det sk systerskapet. Existerar det? Jag har alltid uppfattat det som bräckligt och falskt. Jag minns allt elakt förtal och skvaller som kvinnor i min närhet har spridit om de medsystrar som har vågat att gå emot strömmen.

Idag läste jag om två tonårstjejer har slagit och rivit varandra, så att blodvite uppstod – på skoltid. Polis fick tillkallas! Ja, det år så jag uppfattar systerskapet. Klösande kattor!

Under det senaste året har en kvinnlig journalist lekt Ebba-gate! Det har varit ren förföljelse av Ebba Busch. Men journalisten har inte varit ensam med denna lek. Annika Strandhäll har aldrig missat ett tillfälle att skriva illa om Ebba! Varför? Kan det bero på att Ebba är snygg, duktig och vältalig? I takt med Ebbas popularitet har elakheterna ökat!

Men igår blev jag verkligen upprörd. Första dagen på det nya riksdagsåret och nya talmän skulle väljas. 349 riksdagsmän – varav några uppförde sig på sandlådenivå. Annika Hirvonen höll ett långt och hatfyllt anförande rörande den till posten som andre vice talman nominerade Julia Kronlid. Många ledamöter obstruerade och flera omröstningar fick hållas. En hel dag fick användas åt denna cirkus! Att sitta i riksdagen är ett förtroendeuppdrag – som bekostas med skattemedel. Men kan jag ha något förtroende för människor som ägnar sig åt catfighting? Vill jag betala skatt för deras brist på värdighet?

Idag upprepas elakheter om den nyvalda Julia Kronlid som valde att klä sig i folkdräkt vid riksdagens högtidliga öppnande. Denna gången var det en journalist som var i farten.

En annan kvinna passade också på och drar fram debatten om slöjor. Jag undrar vad hon anser om kvinnorna i Iran som bränner sina slöjor? Stödjer hon dem? Hur kan hon i så fall jämföra deras slöjor med en folkdräkt? Detta är tydligen en folkdräkt från Välan och gifta kvinnor bär denna huvudduk medan ogifta har ett band om håret. Så varför drar man in slöjdebatten i detta? För övrigt så var inte Julia den enda kvinnan som använde folkdräkt vid högtiden. Anna Ekström t ex bar också folkdräkt!

Var finns systerskapet och varför hatar en del kvinnor de kvinnor som vägrar att gå i massformationens fåra? Varför kan de inte lyssna på varandra och stötta varandra? Varför kan de inte glädjas åt varandras framgång?

Nej, jag vill inte räknas in i systerskapet ! Jag vill inte delta i deras catfight!

Som man ropar i skogen får man svar

Oavsett om du ropar i skogen, talar i telefon, talar direkt med någon eller skickare ett mejl, så får du svar utifrån hur du har frågat själv. Du blir bemött av andra på samma sätt som du bemöter dem. Idag blir det gamla ordspråket aktuellt igen. Naturligtvis röstar människor utifrån politikers agerande!

Sverige får inom kort en ny regering som vissa redan påstår blir fascistisk och nazistisk. Italien har fått sin första kvinnliga premiärminister. Men … ajajaj hon företräder ju fascisterna! Människor röstar på den politik som de vill ha och inte den politik som makten och medierna vill ha! De röstar på den politik som de anser gynna deras egen situation!

Jag läste för några år sedan om en doktorsavhandling som fastslår att vi röstar utifrån de styrandes sätt att klara av kriser. Om vi anser att de styrande har klarat en kris bra så fortsätter vi att ha förtroende för dem. Om de inte klarar av att lösa kriserna på ett bra sätt så flyr väljarna till andra partier. Detta inträffade efter stormen Gudrun och Tsunamikatastrofen. Handlingsförlamning eller förmåga att lösa situationen snabbt och på ett bra sätt kan vara avgörande för de som just då styr landet eller kommunen.

Var det stormen Gudrun som fällde den Socialdemokratiska regeringen 2006 och som banade väg för Alliansregeringen. Ny forskning indikerar i vart fall krishanteringens betydelse för väljarnas beteende, läste jag.

Vi såg händelsen på Drottninggatan 2017. Polisen hade en stor portion tur – hade precis tränat i krisberedskap och allmänhetens engagemang – samt duglighet, gjorde att Socialdemokratiska sympatierna ökade.

Vi har haft den s k flyktingkrisen i vårt land. Följden har blivit nedrustad välfärd, ökad segregation, ett större antal grövre våldsbrott samt problem med infrastrukturen. Ledde detta till att människor blev missnöjda med etablissemanget?

Nu har vi upplevt klimatomställningar, Covid-19, vaccinationer, höga drivmedelpriser, höga elpriser, räntehöjningar, inflation och kriget i Ukraina. Mycket har hänt på kort tid!

Det talas så mycket om högerextrema, blåbruna och fascistiska partier. Den självpåtagna politiska ”eliten” står frågande och undrar hur dessa extremister har fått framgång. Men vi ser samma tendens i land efter land i Europa. Kan man dra någon slutsats av denna forskning så bör det vara att de sittande regeringarna inte har klarat av katastroferna på ett tillfredsställande sätt.

Vår regering har valt att skicka över de flesta problemen till kommuner och regioner. Kommuner och regioner har tvingats att ta ansvar för fattade nationella beslut. Det innebär att många kommuner och regioner har och kommer att ha stora ekonomiska problem under mycket lång tid framåt. De kommer att ha svårt för att klara av skola, bostadssituation, lag och ordning, omsorg, ordna arbetstillfällen och mycket mycket mer. Kommer vi att få se en mängd maktskiften i kommunerna som följd av den förda nationella politiken?

De som talar högerextremism och fascism borde nog rannsaka sig själv! Det är ju deras eget fel att befolkningen anser att de inte klarar av sina uppgifter och vill ha ett nytt sätt att styra landet på. Vi ser kanske ännu en gång en ”Gudrun-effekt” – både i Sverige och Italien? De får ju de svar som de har ropat efter!

När spårade det ur?

Feministisk energiförsörjning – vad är det? Frågan blev aktuell när jag lyssnade på Pär Ströms program om Energimyndighetens skrift i ämnet! Jag tänkte på alla tokigheter som jag har stött på genom åren.

Så länge som jag kan minnas – och det är ju ganska länge –  så har snälla, omtänksamma och trevliga män kallats för toffelhjältar. de har ofta haft bestämmande fruar.

”Att stå under toffeln” (från ty. unter dem pantoffel stehen) är ett uttryck som används med syftning på skon som symbol för herravälde och toffel som typisk kvinnlig eller hemmabetonad fotbeklädnad.

Jag minns alla seriefigurer: Åsa-Nisse med frun Eulalia, Lilla Fridolf med Selma, Kronblom med Malin, Dagobert med Blondie, Fred Flintstone med Wilma och 91:an med fästmön Elvira. Alla dessa herrar var snälla och godhjärtade. De fogade sig i kvinnornas beslut och lydde minsta vink. Men samtidigt framställdes de som ”vingel-Pettrar” som behövde en kvinna som höll reda på dem.

Så är det även idag! Vi lever i ett av de mest jämställda länder. De allra flesta svenska män tar sin del av hushållet och barnen. Men ändå … så framställs de i alla medier som lymlar som inte vill ta ansvar medan deras fruar är utarbetade – att kvinnor blir förtryckta av män.

Jag minns alla debatter med dessa ”förtryckta kvinnor” – feministerna. De har talat om för mig att jag är förtryckt även om jag inte vet om det! Jag är bara blivit en medlöperska till patriarkatet. De har talat om för mig att jag måste vara solidarisk med kvinnokollektivet. Att anmärka på dagens militanta feminism är inte tillrådligt – även om jag har varit feminist fram till början av 2000-talet. Den som kallar sig för ”ej feminist” är en svikare och anses ha högerextrema, antifeministiska och socialkonservativa åsikter.

Men jag måste ju protestera när de använder lögner som argument, förnekar biologiska skillnaders betydelse och skyller alla problem på patriarkala strukturer. Jag kan helt enkelt inte vara feminist!

”2013-03-25 • Antifeministiska åsikter kan i framtiden bli olagliga, på samma sätt som hets mot folkgrupp. Åtminstone ifall en skattefinansierad nordisk expertgrupp – bestående av 25 experter på antifeminism och högerextremism – får bestämma. I onsdags lämnades förslaget över till Norges regering.

Bakom rapporten står manscentrumet Reform och Nordiska Ministerrådet. I expertgruppen ingick bl.a. svenskarna Maria Sveland, Mattias Gardell, Anna Lindqvist och Lars Jalmert.”

Vi fick inte något förbud – ännu. Men feministerna har stärkt sin position med en feministisk regering. Genusvetarna har tagit sig in på alla områden. För några år sedan var det feministisk snöröjning – som inte fungerade. Feministisk stadsplanering är ett annat exempel som mest svävar i det blå.

2016 skulle samtliga Stockholms stads allmännyttiga bostadsbolag börja jobba med feministisk stadsplanering – uppdraget skrevs in i stadens ägardirektiv för bolagen.

Jag läste detta i en artikel och genast började tankarna mala. Jag tänkte på genuscertifierade förskolor, fritidshem och lekplatser. Sen började jag fundera kring hur man gör en feministisk stadsplanering.

”– Det är många offentliga platser, torgen i en del förorter, men också andra platser, som faktiskt domineras av män där kvinnor inte känner sig trygga.

Tanken är att bostadsbolagen ska bidra utifrån sin verksamhet till förändringar som ger alla medborgare samma självklara tillgång till den offentliga miljön.”

Offentliga platser? Det bör vara gator, trottoarer, torg, parker, bibliotek, muséer, badhus och liknande. Naturligtvis ska dessa platser vara tillgängliga för alla. Men … hur kan ändra på attityder via stadsplanering? För nog är det attityder som gör att vissa platser domineras av män och kvinnor känner sig otrygga där?

– Nu fortsätter vi med stolthet och kraft att bygga ett jämställt samhälle för alla, ett samhälle där kvinnor och män, flickor och pojkar får leva sina liv till dess fulla potential och där ingen hålls tillbaka. Så skapar vi ett starkare samhälle och tryggare Sverige, sa Stefan Löfven 2019.

Regeringen ska fatta beslut och genomföra politik som ger nya möjligheter för de som bor i Sverige. Regeringens samlade politik ska omfördela makt och resurser för ett mer jämställt samhälle, målet att kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv.

Jag trodde att jag bodde i ett av de mest jämställda länderna. Men den feministiska regeringen tuffade på likt ett ånglok. Så minns jag doktorsavhandlingen från 2014: Rum, rytm och resande: Genusperspektiv på järnvägsstationer.

Järnvägsstationer är att betrakta som offentliga platser och regleras av transportpolitiska målsättningar om jämställdhet och tillgänglighet för alla (Prop. 2008/09:93). Trots det saknas forskning om hur genus påverkar resenärer vid deras vardagliga vistelser på järnvägsstationer. Det övergripande syftet med denna avhandling är därför att ur ett genusperspektiv undersöka hur manliga och kvinnliga resenärer i sin vardag använder och upplever järnvägsstationer som fysiska platser och sociala rum. Det empiriska materialet baseras på resedagböcker, intervjuer med resenärer, deltagande observationer och intervjuer med planerare och förvaltare av järnvägsstationer. Kimstad pendeltågsstation, Norrköpings järnvägsstation och Stockholms Centralstation ingår i studien. I avhandlingen kombineras olika teorier som gör det möjligt att betrakta genus som rytm. Genom detta teoretiska ramverk undersöks hur genusmaktordningen återverkar i tid, rum och mobilitet. Resultaten av studien visar att resenärer är påverkade av genusmaktordningen, som återfinns såväl i kollektiva föreställningar som i materialiserade objekt som möter resenärer när de vistas på järnvägsstationerna. Sammanfattningsvis visar studien att såväl manliga som kvinnliga resenärer påverkas av denna maktordning. Även om denna ordning påverkar alla tycks kvinnor vara de som påverkas mest negativt, eftersom de genom en manlig normerad blick betraktas som antingen ärbara eller sexuellt tillgängliga objekt, därutöver att de är tvungna att förhålla sig till risken att utsättas för sexualiserat våld från män. Av dessa anledningar tenderar kvinnors livsrum att inskränkas, oavsett ålder och plats.

Jag kan väl bara konstatera att feminismen har gått som på räls … men … när spårade den ur?

Tidigare äldre inlägg

دفتر بهار

نکنه ها باقی است

تابستان

پیک تابستان

DET GODA SAMHÄLLET

HÄR SKAPAS SAMTIDENS SJÄLVFÖRSTÅELSE

Motvalls blogg

Förflugna tankar och bevingade ord.

Mons Krabbe

Samhällsdebatt, historia och säkerhetspolitiska analyser

Prickiga huset

Hälsobloggen

Kulturbilder

Svenska Kulturbilder - binder samman forntid med nutid

moviesaredreams831071279.wordpress.com/

EN KAXIG SVENSK BLOGG OM BROTT MM.

HallonHatt's sida

Just another WordPress.com site

En ängel 👼🏻 med svarta vingar.

Obotlig sjukdom, hobby, fotografering, smycken m.m

Blogg 46

en åsiktsblogg

Rebecca Hybbinette

- Kamp ger återbäring!

MånssonsKultur.se

Johnny M recenserar film, musik & sånt!

Sjunne [ dot ] com

Jan Sjunnesson skriver om politik som om det fanns en frihetlig patriotism och om kultur som om det fanns ett liv bortom politiken.

Sverigekanalen Dalarna

Nationell Webbradio/Dalarna

En gräsrot skriver

Dear past, thank you for all the lessons. Dear future, i am ready. Denna blogg behöver inga donationer. sprid gärna dess innehåll.

Richard Sörman

En annan humaniora

Högrelius funderingar!

Just another WordPress.com site

Kulturminnet

Om det svenska kulturarvets rikedom och kulturen i dagens samhälle

Riksväg 32 på det smålänska höglandet

säger det hellre med några bilder, musik samt film.

Ocensurerade nyheter

Nyheter och politik.

Tommy Hanssons Blogg

Här bloggar Tommy Hansson om aktuella frågor

Alternativ för Sverige till EU-parlamentet 2019

Sverige ut ur EU! EU ut ur Sverige! Dags att ta tillbaka makten! AfS är din röst för swexit och det bästa alternativet för ett suveränt Sverige.

Jenny Piper

Politik, nyheter och samhällsdebatt blandat med personliga krönikor.

Peter Krabbe

Världen i fokus - vem styr vår framtid och varför?

Rakapuckar's Blog

Så bitter på Steffe med alliansen!

Halloj världen!

Ett resemagasin och en blogg av Inger Hansson. Om resor och hållbarhet. Om vackra platser. Om fotografi, natur och lite av varje.

Christer.L.Hansson

Det som danar mig

Vincat Veritas

Låt sanningen segra

Life, Death and all between

Welcome to an expanding worldview

SasjaL

Cyniker är inget man föds som, det är omgivningen som formar ...

Livsglimtar

Bättre sent än aldrig

mickecarlssonsblog om nutidens dårskap

Skillnaden mellan demokrati och diktatur är storleken på gapet mellan makten och folket. I min blogg visas hur gapet dag för dag blir allt större i Sverige.

Ama de casa

En hemmafru i Spanien

Peter Harold - Skrivarens blogg

Skrivandet är frihet - jag skriver för friheten.

Varjager's Weblog

I vår del av världen. En titt på fosterlandet och dess styrande elit med kritiska ögon.

Petterssons gör Sverige lagom!

"Envar har rätt till åsiktsfrihet och yttrandefrihet. Denna rätt innefattar frihet för envar att utan ingripanden hysa åsikter och frihet att söka, mottaga och sprida upplysningar och tankar genom varje slags uttrycksmedel och utan hänsyn till gränser." - FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna, artikel 19

Rune Lanestrands blogg

Politik, jordbruk, Vänersborg, Sverige, EU och världen kommenteras av småbrukaren Rune Lanestrand

%d bloggare gillar detta: