Du väljer att bli kriminell.

Vi bodde fem personer på fyrtiosju kvadratmeter i två rum och kök på Sallerupsvägen 32 F i Malmös östra del. Familjen Ranelid bestod av mamma och pappa och tre barn. Jag var yngst och min syster var tio år äldre.
Pappa försörjde ensam familjen med sin lön från fabriken Rasco där han var rotationstryckare. Hans veckolön var cirka 175 kronor när jag föddes den tjugoförsta maj år 1949.
Pappa målade tavlor och ibland sålde han en akvarell, men sällan en oljemålning. Pengarna skulle räcka till hyra, mat, kläder, elektricitet och en del oförutsedda utgifter.
Stadens sista bondgård låg knappt två hundra meter från huset där vi bodde och det var längre avstånd från vår adress till Malmös centrum än vad som senare skulle vara fallet med den nya stadsdelen Rosengård.
År 1950 började mamma arbeta som städerska i en köttaffär som låg på hörnet av Smedjegatan och Södra Förstadsgatan i Malmö. Senare blev hon expedit i affären. Jag satt under en stor våg och lekte med sågspån och träklossar medan mamma arbetade.
Det var ungefär ett hundra meter mellan köttaffären och Möllevångstorget. Jag åkte på pakethållaren sex dagar i veckan när mamma cyklade till sitt arbete. På eftermiddagarna hämtade pappa mig. Även han cyklade. Mina föräldrar hade inte körkort för bil.
Från det att jag var fem år gick jag varje dag från köttaffären till Möllevångstorget. Det var mitt första universitet i människokunskap. Ibland kom en poliskonstapel och förde bort en berusad karl som druckit pilsner i en av ölhallarna som låg kring torget.
Vi bodde på Ellstorp tills jag var sexton år och skulle börja på läroverket. Bostadsområdet präglades av barnrika familjer. Lägenheterna bestod av ett, två eller tre rum. Jag uppskattar att det fanns fler än ett tusen barn där.
När jag diskuterar med barndomsvänner och försöker bedöma hur många pojkar som blivit mördare, dråpare, rånare, tjuvar eller kända våldtäktsmän av dessa när de nått vuxen ålder och senare så kan vi inte nämna en enda av dessa tusen individer.
Många som bodde i omoderna lägenheter i Malmös inre delar flyttade av fri vilja till de fina och stora lägenheterna på Rosengård med hiss, tvättstugor och alla faciliteter i köket. Det var i slutet av 1960-talet och början av 1970-talet.
Alla som bor i dag på Rosengård har finare och bättre utrustade lägenheter än vad familjerna på Ellstorp och Kirseberg i den östra delen av Malmö hade när jag var barn. Ingen politiker eller sociolog kan med rätta anföra bostadsstandarden som förklaring till att vissa individer blir kriminella.
Lägg därtill att familjerna i gemen som bor på Rosengård i dag har mer pengar i hushållet än vad familjen Ranelid hade från år 1939 när min syster föddes till 1965 när jag började på läroverket. Vi var fattigare än de var, men vi var rika på kärlek. Således faller begreppet ekonomisk fattigdom som förklaring till att vissa ungdomar och vuxna människor blir kriminella.
Jag bodde i Malmö från det att jag föddes tills jag var tjugosju år. Under den tiden följde jag skeendena i staden. Fem av mina barndomskamrater hade många syskon. I en familjerna fanns det åtta barn.
Människor som bor i Rinkeby i Stockholm, Biskopsgården i Göteborg och Rosengård i Malmö i dag har rent dricksvatten och elektricitet i sina bostäder. De lider inte av hungersnöd och barnen har avgiftsfri för- och grundskola och detsamma gäller för gymnasiet. Många av familjerna som bor där har försörjningsstöd och socialtjänsten står till deras förfogande vid behov.
Inga barn föds med en gen som determinerar dem till att bli kriminella. Miljarder människor i Afrika, Indien, Pakistan och vissa delar av Asien lever under förhållanden som är väsensskilda för vad som gäller för individer i Sverige som flytt och emigrerat hit. Hungersnöd, epidemier av sjukdomar, brist på dricksvatten, allmän fattigdom, krig och terror präglar många av länderna där.
Människor som lever i så kallat utanförskap i Sverige är inte förutbestämda till att sälja knark, bära vapen, spränga byggnader, våldta kvinnor och bränna bilar. Alla som begår brott av olika slag väljer att bli kriminella. Man väljer att sköta sitt skolarbete och skaffa sig utbildning.
Omkring 25 000 ester, 5000 letter och 2500 litauer kom till Sverige under den senare delen av det andra världskriget och många av dessa stannade kvar när freden inföll. Av allt att döma blev de människorna laglydiga och de lärde sig att tala svenska och arbetade och betalade skatt.
1956 inträffade revolutionen i Ungern. Sovjetväldet förtryckte människorna i den lilla satellitstaten. Cirka 8000 från Ungern sökte skydd i Sverige. Mina föräldrar läste aldrig en rad i tidningarna om att dessa personer misskötte sig på något sätt sedan de flytt från sitt fosterland.
På 1950- och 60-talen tog Sverige emot personer från folkgrupperna serber, kroater, makedonier, slovener och albaner. Det rörde sig om cirka 25 000 individer. Det handlade i stor utsträckning om arbetskraftsinvandring. I Malmö blev det så att flera av dessa anställdes på Kockums Mekaniska Verkstäder och båtvarvet i staden.
De flesta av de individerna lärde sig det svenska språket och de arbetade och betalade skatt. Många kvinnor var sysselsatta utanför hemmet. En del av karlarna hade dubbla anställningar för att tjäna extra pengar till hushållet.
Jag skriver här om den första generationen som kom från dessa länder till Sverige och inte om de som fötts här och som kommit långt senare hit. Bland de sistnämnda finns kända kriminella som är dömda för olika brott. Ibland talade människor i Malmö om ”juggemaffian”.
År 1968 kom cirka 3000 människor från Tjeckoslovakien till Sverige. Även flyktingar från Polen, Argentina och Uruguay och senare från krigets Libanon kom till Sverige.
I en statskupp den tjugoförsta april 1967 tog en militärjunta makten i Grekland och den diktaturen kom att vara fram till 1975. Cirka fyra tusen greker flydde förtrycket till Sverige. Hur många av dessa greker blev kända här som mördare, terrorister, rånare och våldtäktsmän?
Under 1970- och 1980-talen rådde en diktatur i Chile. Fler än 20 000 individer flydde från det landet till Sverige. För dessa personer gällde det att lära sig att tala svenska och skaffa sig ett arbete och en försörjning.
År 1979 anlände cirka 5000 båtflyktingar från Vietnam till Sverige. De flydde kriget i sitt hemland. De uppfyllde alla kriterier för att söka asyl. Sammanlagt lär ett par miljoner individer ha flytt Vietnam och sökt sig till Amerikas Förenta Stater, Kanada, Australien, Tyskland och Storbritannien. Finland tog emot 100 av dessa miljoner individer.
Jag har aldrig hört talas om eller läst att dessa vietnameser blev kriminella. De brände inga bilar, våldtog inte kvinnor och gjorde sig inte skyldiga till sprängningar på allmän plats i Sveriges städer.
Alla grupper och gäng består av individer. De kan välja att skaffa utbildning, lära sig språket som talas i landet där de bor, söka arbete och uppföra sig anständigt och lagligt i förhållande till sina medmänniskor.
Björn Ranelid.

Slagsmål om var ”migranterna” skall få bo, mellan Staffanstorp – Malmö!

Malmös socialdemokratiska kommunalråd som är totalt oduglig, med namn som slutar på Jammeh, är rätt förbannad på Staffanstorps Sonesson som låter sina ”guldklimpar” formellt flytta till diaspororna i Malmö, efter det att de inledande två åren är över.
Hör och häpna Ulf Kristersson står upp för de kommunalråd som är pionjärer på soft etnisk rensning. Löfven kallar till samtal och DI rapporterar sakligt. 
Var ansvaret ska ligga för flyktingar efter två år har orsakat flera politiska bråk mellan kommuner. Ett av dem rör 50 nyanlända mellan M/SD-ledda Staffanstorp och S-ledda Malmö. Nu kallar regeringen till samtal.

DI: ”Stefan Löfven är kritisk, men Moderatledaren Ulf Kristersson rycker ut till kritiserade kommuners försvar efter anklagelser om social dumpning. Tvärtom bedriver flera av dem ett framgångsrikt arbete mot bidragsberoende, anser han. Några av de kommunerna har varit pionjärer i Sverige”, säger han.”

Läs hela artikeln HÄR.

Det är lätt att tappa framtidstro – när man lyssnar på statsministern

Vi kunde ju inte veta – trots att vi har haft problem under mycket lång tid! Det är en sammanfattning av intervjun i SVT:s agenda som sändes igår.

Kan ingen tysta ner honom, innan han säger fler dumheter, tänkte jag. Det har varit alltför många gånger som han har yttrat liknande floskler. Vi har varit naiva, är nog det mest kända. Men det finns många fler.

Han säger att orsaken till gängkriminaliteten är utanförskap – brist på sysselsättning, skola, segregation och att vi alla har ett ansvar. Vi har hört det förut – många gånger. Men det kommer ju aldrig längre!

Regeringen har vidtagit en rad åtgärder för att stärka integrationen och få fler nyanlända i arbete. I dag är det mer än 300 000 fler som går till jobbet än när vi tillträdde 2014, och två tredjedelar av dessa är utrikes födda.

Så skrev han den 7 november på sin FB-sida.Detta är ännu en av hans floskler! När invånarantalet i landet har ökat med nästan 1,4 miljoner sedan början av 2000-talet är det inget att slå sig för bröstet för att 300 tusen fler går till jobbet.

Trots att arbetslösheten ökar så fortsätter statsministern att upprepa sin inövade rappakalja! Trots skolans misslyckande fortsätter han att tala om vikten av att barnen går i skolan och de vuxna till jobbet! Varför? Skolan kan ju inte leverera och det finns inga riktiga jobb åt de som inte har kvalifikationer!

Statsministern upprepade några gånger att vi måste bryta utanförskapet. Han talar om segregation. Men sen vaknar reptilhjärnan … på frågan om den stora flyktingströmmen 2015: Vi kunde ju inte veta! Vad kunde han och resten av regeringen inte veta? Att fler människor i vårt land måste dela på samma resurser? Att det skulle uppstå kulturkrockar? Att det inte fanns jobb och bostäder? Att segregationen skulle öka? Att kriminaliteten skulle öka? Att utanförskapet skulle bli större? Hämtat från Wikipedia:

De särskilt utsatta områdena har en hög andel invånare födda utomlands, som varierar mellan 45 och 60 procent, att jämföra med 18,5 procent utrikes födda i hela befolkningen år 2017. Många har bristande kunskaper i svenska. I de utsatta områdena i Stockholms län är en majoritet av befolkningen födda utomlands (53 procent), medan 20 procent är svenskfödda med båda föräldrarna födda utomlands enligt en rapport från Stockholms handelskammare år 2018.

Tiden en individ har bott i Sverige påverkar förutsättningarna för att slutföra gymnasiet. Enligt en analys av särskilt utsatta områden gjord av SCB, ett vardera i fem olika kommuner, hade 24% av de som var 13 år och äldre vid första folkbokföringsdatum och som registrerats på en gymnasieutbildning slutfört sin utbildning. Bland de utrikes födda som folkbokförts före 13 års ålder hade 64% av kvinnorna och 54% av männen i särskilt utsatta områden genomfört en gymnasieutbildning. I de fem kommunernas övriga befolkning hade 76% av kvinnor och 68% av män genomfört gymnasieskolan.[

Enligt Brå är det 2,5 gånger vanligare att en utrikesfödd person är registrerad för brott i Sverige än en inrikes född med likvärdig bakgrund i övrigt, vilket är mindre betydelsefullt som kriminogen faktor än ovan nämnda faktorer, och även jämfört med kön (män har en överrisk på 3,5 gånger jämfört med kvinnor)

Varför kunde statsministern och regeringen inte veta detta? Från samma Wikipedia:

Under åren har olika regeringar budgeterat statsbidrag till kommuner med stadsdelar präglade av socioekonomiskt utanförskap och boendesegregation, och som i många fall har sammanfallit med de utsatta områden som polisen har identifierat. Dessa satsningar har inkluderat:

  • 1995-1998: Blommansatsningen i åtta kommuner
  • 1999-2004: Storstadssatsningen med en budget på 2 miljarder som berörde 24 stadsdelar i sju kommuner.
  • 2008-2011: Lokala utvecklingsavtal (LUA) med 38 utanförskapsområden i 21 kommuner
  • 2012-2017: 15 urbana utvecklingsområden (URB) i nio kommuner (identiskt med de särskilt utsatta områden som identifierades av polisen år 2015).
  • Från 2017: 53 socioekonomiskt eftersatta områden i 31 kommuner.

Men statsministern kunde ju inte veta något om utanförskapsområden – trots mer eller mindre konstant utökade resurser till dessa sedan år 1995! Har han glömt eller vill han glömma? De utsatta områdena har en hög andel invandrare. Men …

Vad menar han? Hur kan vi ha en sådan tunnelseende och verklighetsförnekande statsminister? En människa som vägrar se problemen dess orsaker kommer aldrig att kunna lösa dem! Jag tror inte att han kan göra något bra för Sverige! Han kan definitivt inte leda en regering eller vårt land ur den kris som han har satt landet i!

Tidigare äldre inlägg

Hampus Andersson

Hampus Andersson

Riksväg 32 på det smålänska höglandet

Säger det hellre med en bild eller två...

My name is Lena

Ingenting är omöjligt!

Tommy Hanssons Blogg

Här bloggar Tommy Hansson om aktuella frågor

Alternativ för Sverige till EU-parlamentet 2019

Sverige ut ur EU! EU ut ur Sverige! Dags att ta tillbaka makten! AfS är din röst för swexit och det bästa alternativet för ett suveränt Sverige.

Jenny Piper

Politik, nyheter och samhällsdebatt blandat med personliga krönikor.

Spanienaktuellt

Den osminkade spanska sanningen

Peter Krabbe

Världen i fokus - vem styr vår framtid och varför?

Wallenborgs politikblogg

Politik om stort och smått.

JUST-LOOK-AT-SWEDEN

SWEDEN - A SHITHOLE COUNTRY?

Rakapuckar's Blog

Så bitter på Steffe med alliansen!

Busiga mor

My Home My Place My Life

Halloj världen!

En blogg av Inger Hansson. Om resor. Om Instagram och annan fotografi. Om natur. Om Karlshamn, Kristianstad, vatten och lite av varje.

Christer.L.Hansson

Det som danar mig

Stigfinnaren i Älvsund

vägen inåt är vägen framåt

Vincat Veritas

Låt sanningen segra

Rovdjurspolitik

Faunavård utan vetenskapligt stöd

Tankeverket

Alla förändringar börjar med en tanke

Life, Death and all between

Welcome to an expanding worldview

SasjaL

Cyniker är inget man föds som, det är omgivningen som formar ...

Livsglimtar

Bättre sent än aldrig

mickecarlssonsblog

Skillnaden mellan demokrati och diktatur är storleken på gapet mellan makten och folket. I min blogg visas hur gapet dag för dag blir allt större i Sverige.

Ama de casa

En hemmafru i Spanien

Motvalls blogg

Förflugna tankar och bevingade ord.

Peter Harold - Skrivarens blogg

Skrivandet är frihet - jag skriver för friheten.

Varjager's Weblog

I vår del av världen. En titt på fosterlandet och dess styrande elit med kritiska ögon.

Petterssons gör Sverige lagom!

"Envar har rätt till åsiktsfrihet och yttrandefrihet. Denna rätt innefattar frihet för envar att utan ingripanden hysa åsikter och frihet att söka, mottaga och sprida upplysningar och tankar genom varje slags uttrycksmedel och utan hänsyn till gränser." - FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna, artikel 19

Ett vettigt alternativ

Om man tänker steget längre

%d bloggare gillar detta: