DET BÖRJAR! NÄSTA pandemi är här och barn är målet säger Bill Gates | Redigerade nyheter

18 maj 2023 #redacted#claytonmorris#natalimorrisThe UK government has begun testing for asymptomatic bird flu. Two people who worked in poultry farms have tested positive. The government says that bird flu contamination can come from “the nose and throat from breathing in material on the affected farm or can be true infection. It can be difficult to distinguish these in people who have no symptoms.” There is no evidence that there has been human-to-human contamination. This has some people feeling pretty nervous about another asymptomatic pandemic, understandably so. It also feels a bit uncomfortable when coupled with news like this: vaccine makers recently said that they are prepping bird flu shots for humans, ””just in case.”” Now children’s hospitals around the world say that they are preparing for the next pandemic, also ””just in case.”” What are we in for here?

Varför är det väldigt viktigt?

Det är ”väldigt viktigt” att svenskar går till närmaste vaccinationsställe och tar ”de doser man ska ha” mot covid-19. Det säger socialminister Jakob Forssmed (KD) till TV4 Nyheterna i ett fem minuter långt inslag som handlar om att svenskarna måste vaccinera sig. Samtidigt tillför regeringen 500 miljoner kronor till covidinjektionerna. Regeringen påminner också folket om att ”covidbevis” kan underlätta resor utomlands.

Det är tydligen väldigt viktigt för Jakob Forssmed eftersom han upprepade ”väldigt viktigt” gång på gång! Men jag fick aldrig någon kläm på vad som var viktigt och för vem. Jag har mina aningar men gräver bakåt i tiden och hittar en artikel från 5 juni 2014.

Stabsläge exempel:

  • April 2014: Visby lasarett i stabsläge på grund av överbeläggningar.
  • Mars 2014: Helsingborgs lasarett i stabsläge på grunda av ovanligt stor patientillströmning.
  • Februari 2014: Länssjukhuset i Sundsvall i stabsläge på grund av överbeläggningar.
  • Januari 2014: Södra Älvsborgs sjukhus i stabsläge på grunda av vinterkräksjuka och vårdplatsbrist.
  • December 2013: Varbergs sjukhus i stabsläge på grund av vårdplatsbrist.????????
  • Juli 2013: Skånes universitetssjukhus i stabsläge på grund vårdplatsbrist.
  • Juni 2013: Karolinska universitetssjukhuset i stabsläge på grund av att telefonväxeln, journalsystemet och mailen havererar. Danderyds sjukhus i stabsläge på grund av att journalsystemet slutar fungera. Nyköpings lasarett i stabsläge på grund av vårdplatsbrist. Sunderby sjukhus i stabsläge på grunda av vårdplatsbrist.
  • Maj 2013: Sahlgrenska universitetssjukhuset i stabsläge på grund av kombinationen värmebölja och Göteborgsvarvet.
  • Januari 2013: Karolinska universitetssjukhuset i Huddinge och Solna i stabsläge på grunda av sjuksköterskebrist, influensa, vinterkräksjuka och överbeläggningar.Sahlgrenska universitetssjukhuset och NU-sjukvården i stabsläge på grund av brist på vårdplatser.

Sjukhusen gick alltså in i stabsläge för att vården inte fungerade! Nedprioriteringar hade gjort att det uppstod brister när vården behövdes som mest. Smittosamma sjukdomar bryr sig inte om politisk planering! Politikerna måste helt enkelt prioritera om och planera utifrån verkligheten!

16 oktober 2019 ställde Beatrice Ask (M) en skriftlig fråga till vår dåvarande Socialminister Lena Hallengren (S):

Flera sjukhus runt om i Sverige har de senaste dagarna gått in i stabsläge och fått ställa in planerade operationer för att kunna klara den akuta verksamheten. Anledningen till detta är en brist på grundläggande sjukvårdsutrustning som handskar, handsprit, slangar och provtagningsrör. Problemen har dessutom kvarstått under flera dagar.

Den leverantör som ska leverera dessa varor till flera sjukvårdsregioner har inte kunnat leverera det man har lovat. Detta tillsammans med att det i dag inte finns några större beredskapslager av sjukvårdsmateriel och läkemedel har gjort att delar av den svenska vården inte fungerat fullt ut.

Det är problematiskt att stora delar av den svenska sjukvården inte har tillräcklig försörjningsberedskap för att kunna klara vården ens under normala omständigheter. Vid en kris, särskilt en kris som varar en längre tid, skulle påfrestningarna vara än större. Vi måste ha en sjukvård som har tillräcklig beredskap för att kunna bedriva verksamhet under både reguljära och extraordinära förhållanden. 

Med anledning av detta skulle jag vilja fråga socialminister Lena Hallengren:

Vilka åtgärder avser ministern och regeringen att vidta för att säkerställa att svensk sjukvård har fungerande försörjningssäkerhet när det gäller sjukvårdsmateriel för att i framtiden kunna undvika de problem vi sett den senaste tiden?

Hon fick ett svar innehållande bl a:

Som beskrivits i olika medier har sjukhus i flera landsting gått upp i stabsläge och operationer ställts in på grund av omfattande problem med leveranser av sjukvårdsmateriel. Detta har inträffat i samband med övergången till en ny leverantör som upphandlats av landstingen. Regeringen och ansvariga myndigheter följer utvecklingen noggrant. Socialstyrelsen gör även lägesbedömningar samt kallar vid behov till samverkanskonferenser.

Enligt hälso- och sjukvårdslagen (2017:30) ansvarar landstingen för att befolkningen ska erbjudas en god vård. I detta ansvar ligger bland annat att hälso- och sjukvården har tillgång till de läkemedel, medicintekniska produkter och övrig sjukvårdsmateriel som behövs för det ändamålet. Hur landstingen genomför sina upphandlingar blir därför av stor betydelse.

Regeringen tillsatte hösten 2018 en utredning som ska se över hälso- och sjukvårdens beredskap och förmåga inför och vid allvarliga händelser i fredstid och höjd beredskap, och lämna förslag på hur hälso- och sjukvårdens förmåga långsiktigt bör utvecklas. I översynen ingår bl.a. att se över nuvarande ordning för att säkerställa att det finns tillgång till läkemedel och annan hälso- och sjukvårdsmateriel i dessa situationer. Utredningen ska presentera sina förslag senast den 31 december 2020.

Jag vill dock betona vikten av att landstingen och leverantören hanterar de problem som nu har uppkommit samt att de tillsammans med de myndigheter som har ansvar för tillsyn och krishantering analyserar orsakerna till problemen och hur man kan förhindra liknande situationer i framtiden.

Stockholm den 24 oktober 2019

Varje år vid denna tiden läser vi om stabsläge inom vården. Anledningen är brist på vårdplatser i kombination med att fler patienter söker vård på grund av covid-19, influens, RS-virus och vinterkräksjuka. Till detta kommer halkolyckorna pga helt vanligt vinterväder.

När nu Jakob Forssmed säger ”väldigt viktigt” så menar han naturligtvis att det är ”väldigt viktigt” att vi inte belastar vården som inte har kapacitet att klara av vanliga säsongsvariationer! Han bryr sig inte det minsta om att du eller jag eller tanterna eller farbröderna på institutionerna blir förkylda – bara vi inte belastar vården! Han hoppas innerligt att vaxet ska hålla oss ifrån vården.

Samtidigt vet han att många har tappat sitt eget immunförsvar pga de tidigare versionerna av vaxet. Han vet att det är ”väldigt viktigt” att de spär på med mer konstgjort immunförsvar. Han vill inte att politikerna ska ställas till svars för att de inte har utökat resurserna på sjukhusen trots att nya stabslägen uppstår varje år! Dessutom har de ju redan köpt in mängder av vax som bör användas före ”bäst-före-datum”. Det är alltså ”väldigt viktigt” för politikerna!

Minnen från förra året – om Covid

Idag den 19 november 2022, när jag vaknar med ett 25 cm snötäcke i trädgården, är det lätt att hänge sig åt minnen. Jag som inte gillar snö vill ju bara låta denna dagen försvinna – speciellt eftersom det fortsätter att snöa. Jag letar i bloggen för att se vad som hände för ett år sedan. Ser att mycket handlade om covid, vaccin och covidpass.

Jag minns alla skruvade debatter. Alla skulle solidariskt vaccinera sig. Den som tvekade och ville ha mer kunskaper om ”vaccinet” innan de ville låta detta komma in i den egna kroppen, blev kallade för antivaxare och skulle utestängas från diverse samhällsfunktioner.

I april 2021 ansåg 85 procent av de som svarade på en undersökning att de var för, eller skulle acceptera, ett krav på snabbtest för covid-19,  att visa upp ett så kallat vaccinpass eller ett negativ covidtest för att få gå på evenemang. Strax över hälften svarade att vaccinet var avgörande för viljan att delta i publikevenemang.

Vi kunde läsa att Sverige var med i den första gruppen av länder som med början 10:e maj 2021 skulle testa systemet för EU:s gröna intyg som ska underlätta för resor inom EU.

I september läste jag att en majoritet av partierna i riksdagen var positiva eller åtminstone öppna för att se närmare på hur så kallade vaccinpass skulle kunna införas i Sverige

Moderaterna ville införa vaccinpass för restauranger, teatrar och andra evenemang så att dubbelvaccinerade kunde återgå till ett normalt liv. Partiet ansåg också att 12-15-åringar skulle vaccineras.

Dåvarande kulturminister Amanda Lind (MP) sa för exakt ett år sedan att det inte blir något krav med vaccinpass, men att de arrangörer som inte använder dem kommer att behöva förhålla sig till nya restriktioner.

Det handlar om trygghet. Ingen ska avstå för att gå på arrangemang av rädsla för att sitta nära ovaccinerade personer, sa hon.

Hon ansåg alltså att ovaccinerade personer är farliga och att vaccinerade ska vara rädda för att sitta bredvid ovaccinerade! Varför? De vaccinerade är ju skyddade? Hon borde väl säga att de ovaccinerade inte ska behöva riskera smittas av de vaccinerade?

Samma uppmaning hade vår då färska statsminister Magdalena Andersson i början av december till de som var vaccinerade mot Covid-19, att ta en krampaus med ovaccinerade! Vad menade hon? Var det för att skydda de vaccinerade eller för att skydda de ovaccinerade? Viruset tycks inte skilja på vaccinerade eller ovaccinerade. Vaccinerade har inte större skydd än de ovaccinerade. Men statsministern vill att vi ska göra skillnad då det gäller vem vi kramar. Ovaccinerade är osolidariska så de ska inte få några kramar. De ska bli utstötta och på så sätt känna sig tvingade till att vaccinera sig. Men hur viktigt är det egentligen att kramas?

-Till alla som är vaccinerade så gäller det att vara lite mer försiktig än vanligt, till exempel ta en krampaus från personer man inte vet om de är vaccinerade, sa hon.

– Alla behöver ta sitt ansvar och dra sitt strå till stacken. Det absolut viktigaste är att vaccinera sig!

Men hur var det egentligen med vaccinet och dess verkningsgrad? Jag vet personer som har tagit alla 5 sprutorna + sprutan för säsongsinfluensa men har fått Covid 2 ggr + vanlig influensa. Samtidigt har jag hört att en del personer har fått biverkningar av vaccinet. Jag har inte själv vaccinerat mig men har varit frisk hela tiden. Mitt liv och min kropp är viktigast för mig!

I december 2021 skrev jag:

Alla vi som har en kristen värdegrund vet vad som hände för drygt 2000 år sedan. Men jag tänker också på trettondagen eller som spanjorerna firar: Dia de Epifanía del Señor / Dia de Reyes. Enligt Etymologi som är vetenskap för språkforskning från 1800-talet betyder ordet epifani “manifestation” och hänvisar till de ögonblick då Jesus manifesterar sig eller avslöjar sig för världen. Men i min kristna uppfostran gäller följande:

Och det hände sig vid den tiden att från kejsar Augustus utgick ett påbud att hela världen skulle skattskrivas. Detta var den första skattskrivningen, och den hölls, när Kvirinius var landshövding över Syrien. Då färdades alla var och en till sin stad, för att låta skattskriva sig. Så gjorde ock Josef; och eftersom han var av Davids hus och släkt, for han från staden Nasaret i Galileen upp till Davids stad, som heter Betlehem, i Judeen, för att låta skattskriva sig jämte Maria, sin trolovade, som var havande. Medan de voro där, hände sig att tiden var inne, då hon skulle föda. Och hon födde sin förstfödde son och lindade honom och lade honom i en krubba, ty det fanns icke rum för dem i härbärget. I samma nejd voro då några herdar ute på marken och höllo vakt om natten över sin hjord. Då stod en Herrens ängel framför dem, och Herrens härlighet kringstrålade dem; och de blevo mycket förskräckta.

Jag är inte religiös men känner igen budskapet i modern tid:

Och det hände sig vid den tiden att från EU utgick ett påbud att vi alla skulle vaccinera oss. Detta var den första massvaccinationen, och den hölls, när Stefan Löfven var statsminister i Sverige!

Nu SKA alla utan att göra reflektioner vaccinera sig så att vi ska kunna bli frälsta från detta onda virus! Nu blir alla som är skeptiska till detta vaccin mer eller mindre betraktade som paria. Vi bara ska tjäras och rullas i fjädrar. Vi är ju okunniga och en fara för resten av samhället!

Jag blir så trött på alla dessa människor som vill sprida skräck mot sund skepticism och som vill vandra i maktens fårskock! Visst får de vandra som får i skocken och anse att de får frälsning av vaccinet. Men tvinga inte in andra människor som inte vill vara får i denna skock!

Nu när större delen av världen har följt fåraherden – fått en spruta, två och en del tre – så räcker det inte för att få makt över världen! Nu ska alla ha ett vaccinpass för att få delta i sociala sammanhang. Eftersom de inte kan tvinga människor rent fysiskt att vaccinera sig, så väljer de att göra allt besvärligt för ovaccinerade istället. Ovaccinerade utsätts för psykiskt tvång istället!

Nu befinner vi oss i ”The great reset” och alla ska var med – om de vill eller ej! Ingen ska ha rätt att bestämma över sin egen kropp, tänka självständigt och alla förvandlas till små ”labbråttor” i World Economic Forums regi.

Hela 2021 och stora delar av 2022 har handlat om om covid, vaccin och covidpass. Massformationen har varit enorm. Alltför många människor har följt den stora massan utan en egen fundering om vad de utsätter sin kropp för! De har låtit läkemedelsindustrin och politikerna ta makt över deras kroppar. Hoppas för deras skull att de inte har tagit skada av detta stora experiment!

Under tiden som jag har skrivit ned dessa tankar om Covid så har vädrets makter gjort som de har velat. Snön fortsätter att falla och jag funderar på hur jag ska få fram snöskyffeln utan att få för mycket snö i stövlarna! Jag vill gärna skotta trappan och gången fram till grinden innan vi blir helt igensnöade!

Bilden tagen från vårt vardagsrum kl 08,00 i morse.

Tidigare äldre inlägg

Livsideal

Jag vill leva som jag lär och inte som någon annan vill att jag ska.

دفتر بهار

نکنه ها باقی است

DET GODA SAMHÄLLET

HÄR SKAPAS SAMTIDENS SJÄLVFÖRSTÅELSE

Motvalls blogg

Förflugna tankar och bevingade ord.

Mons Krabbe

Samhällsdebatt, historia och säkerhetspolitiska analyser

Prickiga huset

Hälsobloggen

Kulturbilder

Svenska Kulturbilder - binder samman forntid med nutid

moviesaredreams831071279.wordpress.com/

EN KAXIG SVENSK BLOGG OM BROTT MM.

HallonHatt's sida

Just another WordPress.com site

En ängel 👼🏻 med svarta vingar.

Obotlig sjukdom, hobby, fotografering, smycken m.m

Rebecca Hybbinette

- Kamp ger återbäring!

MÅNSSONSKULTUR.SE

JOHNNY M RECENSERAR FILM, MUSIK & SÅNT

Sjunne [ dot ] com

Jan Sjunnesson skriver om politik som om det fanns en frihetlig patriotism och om kultur som om det fanns ett liv bortom politiken.

Sverigekanalen Dalarna

Nationell Webbradio/Dalarna

En gräsrot skriver

Dear past, thank you for all the lessons. Dear future, i am ready. Denna blogg behöver inga donationer. sprid gärna dess innehåll.

Högrelius funderingar!

Just another WordPress.com site

Kulturminnet

Om det svenska kulturarvets rikedom och kulturen i dagens samhälle

Riksväg 32 på det smålänska höglandet

Säger det hellre med bilder och musik.

Ocensurerade nyheter

Nyheter och politik.

Tommy Hanssons Blogg

Här bloggar Tommy Hansson om aktuella frågor

Alternativ för Sverige till EU-parlamentet 2019

Sverige ut ur EU! EU ut ur Sverige! Dags att ta tillbaka makten! AfS är din röst för swexit och det bästa alternativet för ett suveränt Sverige.

Jenny Piper

Politik, nyheter och samhällsdebatt

Peter Krabbe

Världen i fokus - vem styr vår framtid och varför?

Rakapuckar's Blog

Så bitter på Steffe med alliansen!

Halloj världen!

Ett resemagasin och en blogg av Inger Hansson. Om resor och hållbarhet. Om vackra platser. Om fotografi, natur och lite av varje.

Christer.L.Hansson

Det som danar mig

Vincat Veritas

Låt sanningen segra

Life, Death and all between

Welcome to an expanding worldview

SasjaL

Cyniker är inget man föds som, det är omgivningen som formar ...

Livsglimtar

Bättre sent än aldrig

mickecarlssonsblog om nutidens dårskap

Skillnaden mellan demokrati och diktatur är storleken på gapet mellan makten och folket. I min blogg visas hur gapet dag för dag blir allt större i Sverige.

Ama de casa

En hemmafru i Spanien

Peter Harold - Skrivarens blogg

Skrivandet är frihet - jag skriver för friheten.

Varjager's Weblog

I vår del av världen. En titt på fosterlandet och dess styrande elit med kritiska ögon.

Petterssons gör Sverige lagom!

"Envar har rätt till åsiktsfrihet och yttrandefrihet. Denna rätt innefattar frihet för envar att utan ingripanden hysa åsikter och frihet att söka, mottaga och sprida upplysningar och tankar genom varje slags uttrycksmedel och utan hänsyn till gränser." - FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna, artikel 19

Rune Lanestrands blogg

Politik, jordbruk, Vänersborg, Sverige, EU och världen kommenteras av småbrukaren Rune Lanestrand

corneliadahlberg

Gräsrotsrevolt

%d bloggare gillar detta: