Elaka människor är ledsna och besvikna

Sveriges makthavare har under mycket lång tid svikit medborgarna – lovat runt och hållit tunt. Makthavarna bryr sig inte längre om befolkningen. Då märker jag att alltför många människor har blivit aggressiva och elaka. Inte mot makten utan vänder denna ilska mot dem som egentligen inte har något att göra med maktfullkomligheten.

Redan när vi föds startar samhällskontraktet. Vi får ett personnummer. Med detta blir vi delaktiga. Staten delar ut barnbidrag och föräldraförsäkring, barnhälsovård och förskola och skola. Med andra ord tar samhället hand om oss i utbyte mot att vi ska fostras till goda produktiva medborgare som betalar skatt och följer samhällets regler.

Men på vägen händer det! Förskolan och skolan levererar inte! Miljön för barnen blir otrygg. De blir inga trygga självgående individer. Alla vill bli sedda och ett sätt att bli detta är att skrika, gorma, bråka och vara otrevliga mot de andra barnen. Då kanske de vuxna ser dem och ägnar tid åt bråkstaken. Det snälla barnet får sällan den uppmärksamheten!

Detta beteende följer individen upp i vuxenvärlden. Den som blir besviken på politiska beslut blir odräglig, bråkig och krävande mot andra medborgare och inte mot beslutsfattarna. Jag märker ofta av detta i kommentarsfälten. De besvikna vill bestämma villkoren, använder invektiv och anmäler de som har fel åsikter. De vill ju bara att makthavarna ska se dem och berömma dem!

Nu i Covid-19 tider ser vi dessa ”olycksbarn” när de trotsar rekommendationerna att hålla avstånd, besöka shoppingcenter i rusningstider och festa. De skriker sig hesa när restriktionerna även ska omfatta dem! De vill gå på konserter och idrottsevenemang.

Jag följde jag ett kommentarsfält för en butik i Sverige. Många kommentarer – mest från kvinnor – var mycket aggressiva mot butiken och skyllde butiken för att inte göra tillräckligt för att kunderna skall hålla avstånd. Få, mycket få kommentarer nämnde eget personligt ansvar. Naturligtvis var de aggressiva ledsna och besvikna över makthavarnas restriktioner men ilskan fick butiken mottaga.

Jag läser andra kommentarsfält där vaccinerade anser att icke-vaccinerade inte ska ha rätt till sjukvård eller i alla fall själv betala den. Men … de ovaccinerade har ju också betalat sin skatt! De har betalat in sin sjukvårdsavgift precis som alla andra och ska ha samma rättigheter. Många tycker att vaccinpass är bra. Men … det har ju visat sig att vaccinet inte skyddar vare sig vaccinerade eller ovaccinerade! De vaccinerade är med all rätt besvikna och arga!

Samma sak upplevde jag då en svensk nättidning i Spanien, för snart två år sedan, försökte förklara reglerna som gällde under karantänen. Svenskar – då mest kvinnor – var aggressiva mot skribenten! Det var skribenten som inte var tydlig nog och som inte förstod reglerna. Naturligtvis förstår jag att människor var ledsna över den uppkomna situationen med stängda hotell, inställda flyg, utegångsförbud och vilka böter som gällde för den som bröt mot reglerna. Men … varför blir svenskar, och då mest kvinnor, så elaka och varför vill de bestämma över andra?

Jag har även upplevt att aggressiviteten har ökat mellan människor i olika Facebookgrupper under pandemitiden.. Det går inte att uttrycka sakliga argument. Många är snarstuckna och missuppfattar. Elakheter flödar och några har lämnat grupper i vrede. Naturligtvis beror det på att alla är upprörda och ledsna över den situation som har drabbat oss alla. Frustrationen över att inte själv ha kontrollen har gjort att vissa människor är aggressiva och elaka och empatilösa!

Spanjorer verkar dock att ta situationen med ro. De är vana vid att samhället håller ihop. Franco var en diktator men han såg till att det var ordning och reda. Efter honom har det kommit nya demokratiska ledare. Men … det är fortfarande makthavarna som bestämmer och folket följer direktiven. De är trygga med detta! De bär sitt munskydd och tar restriktionerna utan några större problem.

Är det så att svenskar – och kanske speciellt kvinnor – är ledsna och besvikna över att samhällskontraktet har brutits? Makthavarna lovar runt och håller tunt. De har lovat oss skola, vård, omsorg, pensioner och trygghet. Vi ser att allt krackelerar. Det svenska samhället har blivit ett splittrat samhälle. Många svenskar känner sig otrygga och har blivit aggressiva och obstinata. De vågar inte ställa makthavarna till svars. Därför hackar de istället på andra medborgare!

Är besvikna och elaka människor som en produkt av ett misskött land? Är de besvikna över att de själv har följt direktiven och vaccinerat sig men känner sig lika otrygga ändå? Ångrar de att de inte var obstinata och vägrade vaccinet? Är de arga över att staten som har brutit samhällskontraktet men ändå har fått så stor makt över dem?

Små besvikelser i stor katastrof – är det okej att sörja en inställd  festival?

Experiment med människor

Vår förra statsminister Stefan Löfven vädjade våren 2020 till Sveriges äldre, över 70, om att lyssna på rekommendationerna om distansering under en pressträff om coronakrisen. ” Det är tråkigt att begränsa sig men det är för er egen hälsa”, sa han. Samtidigt hade större delen av Europa mer eller mindre satt sina befolkningar i karantän.

Större delen av världens befolkning hade då varit mer eller mindre lydig och gjort som världens ledare har sagt åt dem att göra. Hur har de lyckats med ett så gigantiskt experiment? Är detta det stora lydnadstestet inför införandet av en ny världsordning? Kanske – kanske inte! Nu snart två år senare fortsätter de med att försöka övertyga världens befolkning om att de måste vaccinera sig för att kunna leva ett normalt liv. Men jag funderar på varför och vad går det hela ut på! Med vilken rätt tror de att de kan bestämma över mitt liv och om jag ska pumpa i mig den ena vaccinsprutan efter den andra?

Det har förekommit en mängd experiment med människor tidigare. Experiment inom till exempel psykologi och samhällsvetenskap har lett till värdefulla resultat – samtidigt som försökspersoner har blivit grundlurade eller tvingats till plågsamma insikter om sig själva. Åsikterna om var gränsen för det tillåtna ska gå har varierat genom tiderna.

Dagens uppfattningar om hur experiment med människor ska gå till har sina rötter i andra världskriget. Nazisterna utförde grymma försök på fångar. Personal vid koncentrationslägret Dachau i södra Tyskland sänkte till exempel ner fångar i iskallt vatten för att se hur länge de skulle överleva. Resultaten publicerades i vetenskapliga tidskrifter.

År 1942 hade bara en promille av alla värnpliktiga i Sverige friska tänder. Resten hade karies. Forskare misstänkte att den utbredda tandrötan berodde på att folk åt för mycket sötsaker. Men de hade inga bevis. Därför beställde dåvarande Medicinalstyrelsen en undersökning för att reda ut saken. Undersökningen utfördes på Vipeholm. Från början gav forskarna de utvecklingsstörda patienterna mineraler och vitaminer i förebyggande syfte. Det hade ingen effekt. Vid ett möte år 1947 bestämde sig forskarna i stället för att framkalla karies hos patienterna. Under två år fick de intagna på Vipeholm sätta i sig enorma mängder choklad, kladdig kola och sockerlösningar i mat och dryck.

– De flesta tyckte nog att det var trevligt att få äta mycket godis, säger historikern Elin Bommenel, som har presenterat en doktorsavhandling om det som kommit att kallas för sockerförsöken på Vipeholm.

Resultaten visade att kladdigt godis är skadligare för tänderna än choklad, och att ständigt småätande är sämre än att äta mycket sötsaker sällan. Forskarna var mycket noggranna. De förde bok över vad patienternas åt och dokumenterade skador på deras tänder med fotografier och gipsavgjutningar. Det betyder att traditionen med godis enbart på lördagar bygger på tillförlitlig vetenskap.

En utstuderad lögn är själva grunden för en serie banbrytande experiment som den amerikanske socialpsykologen Stanley Milgram genomförde i början av 1960-talet. Milgram och hans medarbetare ville veta hur långt människor är beredda att lyda order.

Det var ett socialpsykologiskt experiment som avsåg att belysa och mäta försökspersoners benägenhet att lyda en auktoritet som instruerar försökspersonen att utföra tortyrliknande handlingar som personen normalt inte skulle vilja utföra av samvetsskäl.

Till de slutsatser som Milgram drog av experimentet hör att ”lydnad” reflekterar en psykologisk mekanism då en individ resignerar som agent, betraktar sig själv som ett verktyg för en auktoritet och avsäger sig allt ansvar för sina handlingar. Lydnaden kan smälta samman med andra begrepp som till exempel anpassning, samtycke, acceptans, kraft, influens, resignation, legitimitet och övertalning.

Är det just detta som världens befolkning just nu gör – anpassar sig, samtycker, accepterar, lyder eller kanske resignerar och övertalas? I demokratins och värdegrundens namn kan vi alla påverkas i den riktning som makthavarna vill! Med de rätta orden, förevändningarna och strategierna kan de få befolkningen att göra vad som helst. Piska och morot!

Det har förekommit en mängd vansinniga medicinska experiment med människor i genom historien. Jag vill egentligen inte tro på att det finns så elaka människor som vill forska och experimentera med andra människor Men läs 12 chockerande medicinska experiment utförda på människor eller 28 hemliga experiment på människor. Jag har förlorat en bit av min naivitet i alla fall!

Det finns undersökningar visar att de flesta tycker det är acceptabelt att de övervakas digitalt, både av arbetsköpare och mer generellt när alla blir övervakade vad gäller konsumtions- och levnadsvanor. Och skulle man vara upprörd finns knappast något att göra åt saken. Att övervaka med avancerad elektronisk teknik är i dag möjligt – och då görs det, och det i gigantisk skala och av starka och närmast oåtkomliga intressenter. Övervakningen är ett faktum som accepterats. Men vill vi övervakas?

I det här samhället måste man lita på system och människor, annars funkar det inte. Inget samhälle har någonsin varit så ”tillitskrävande” som det moderna samhälle vi nu lever i. Allt tyder på att än mer av detta kommer att krävas i takt med den fortsatta moderniseringen av vår tillvaro. Tillit = lydnad? Vill vi förvandlas till viljelösa robotar? Många människor tycker att det är skönt att följa massan och slippa att själv analysera, fundera och ta egna beslut. Många tycker att det är jobbigt att ta egna beslut – det är skönare att följa ledaren.

När Löfven sa: ” Det är tråkigt att begränsa sig men det är för er egen hälsa” då låste de flesta 70-plussare in sig. Varför? Kanske en masspsykos? De flesta var antagligen friska – i alla fall de som jag har kontakt med – när de sattes i karantän under förevändning att de räknades som sköra. När regeringen sen uppmanade dem att vaccinera sig så blev de överlyckliga och tänkte på frihet. De tog en spruta, två sprutor och nu tre! Men friheten infann sig inte! De var ju fortfarande sköra och kunde inte känna full frihet förrän alla hade vaccinerat sig! De blev rädda för det ”dödsfarliga” viruset – som 0,2 procent av befolkningen har dött av – och arga för att inte alla människor har gjort som de gjorde – vaccinerat sig. Istället för att bli arga på de som har begränsat deras egen frihet – nämligen aktörerna i detta mänskliga experiment: läkemedelsbolagen och politikerna!

Men politikerna nöjer sig inte med att 70-80 procent har vaccinerat sig. Nu ska alla ha ett vaccinpass och ovaccinerade straffas genom att inte få delta i sociala sammanhang. Magdalena Andersson, statsminister, lanserade en krampaus – inte krama ovaccinerade – och den 23 december sa Lena Hallengren, socialminister, att ovaccinerade skulle kartläggas. Ovaccinerade ska kartläggas för att bli utsatta för en vaccinationskampanj. Den som inte vill vaccinera sig kan i annat fall förlorar jobb, inkomst, pension, sjukersättning eller liknande.

Ett fascistiskt lydnadsexperiment kallar jag det som pågår nu! Först har de isolerat människor och tvingat på dem en mängd restriktioner. Sen erbjöd de frihet mot att människor villigt tog emot vaccinet som erbjöds dem (som var och en själv redan har betalat via skatten). När inte tillräckligt många ville vaccinera sig så spelade de upp skådespelet grupp mot grupp – vaccinerade mot ovaccinerade, smittspridare, osolidariska och naturligtvis vi dom goda mot dom onda. När inte det räckte så kom vaccinpasset -ni är dumma som inte vaccinerar er så ni får inte delta i den sociala samvaron – och nu kommer kartläggningen ovaccinerade ska veta att vi inte gillar att de är olydiga!

Hur länge kan de hålla på med detta? När ska de vaccinerade vakna upp ur denna masspsykos och säga ifrån? Snart två år som marionettdocka gör naturligtvis uppvaknandet svårt! Men för allas bästa så borde de vakna snart!

Bildresultat för marionett

DEL1 – Lars Bern om finansintressena bakom Covid-19. Fjärde Statsmakten 116.

Se videon här.

Detta är första delen I programmet med Lars Bern om finansintressena bakom Covid-19. Lars Bern ger sin bild av varför det har blivit så viktigt att alla måste vaccinera sig i ett samtal med Mikael Willgert

Tidigare äldre inlägg

A.L - M.Foto

Välkomen till min sida med bilder från natur - landskap och stadsmiljö, hoppas du kan inspireras och njuta av vad ögat ser!

Mons Krabbe

Samhällsdebatt, historia och säkerhetspolitiska analyser

Prickiga huset

Hälsobloggen

Kulturbilder

Svenska Kulturbilder - binder samman forntid med nutid

SVERIGE & BROTT

HAR DU VERKLIGEN EN ÅSIKT?

HallonHatt's sida

Just another WordPress.com site

En ängel 👼🏻 med svarta vingar.

Obotlig sjukdom, hobby, fotografering, smycken m.m

Blogg 46

en åsiktsblogg

Josefin Utas blogg

Mina egna tankar om nuet och framtiden

Rebecca Hybbinette

- Kamp ger återbäring!

Dagar ur mitt liv

Här kommer jag att skriva om vardagliga händelser ur mitt liv. Ibland kommer jag nog att skriva om en del andra saker också, som till exempel om den tro jag har

MånssonsKultur.se

Johnny M recenserar film, musik & sånt!

Sjunne [ dot ] com

Jan Sjunnesson skriver om politik som om det fanns en frihetlig patriotism och om kultur som om det fanns ett liv bortom politiken.

Sverigekanalen Dalarna

Nationell Webbradio/Dalarna

En gräsrot skriver

Dear past, thank you for all the lessons. Dear future, i am ready. Denna blogg behöver inga donationer. sprid gärna dess innehåll.

Richard Sörman

En annan humaniora

Peter Cooney Enabler

Traditional European Common Sense - Anti-Judaic

Högrelius funderingar!

Just another WordPress.com site

Kulturminnet

Om det svenska kulturarvets rikedom och kulturen i dagens samhälle

Riksväg 32 på det smålänska höglandet

säger det hellre med några bilder

Ocensurerade nyheter

Politik blandat med ett och annat boktips.

Tommy Hanssons Blogg

Här bloggar Tommy Hansson om aktuella frågor

Alternativ för Sverige till EU-parlamentet 2019

Sverige ut ur EU! EU ut ur Sverige! Dags att ta tillbaka makten! AfS är din röst för swexit och det bästa alternativet för ett suveränt Sverige.

Jenny Piper

Politik, nyheter och samhällsdebatt blandat med personliga krönikor.

Peter Krabbe

Världen i fokus - vem styr vår framtid och varför?

Rakapuckar's Blog

Så bitter på Steffe med alliansen!

Halloj världen!

Ett resemagasin och en blogg av Inger Hansson. Om resor och hållbarhet. Om vackra platser. Om fotografi, natur och lite av varje.

Christer.L.Hansson

Det som danar mig

Stigfinnaren i Älvsund

vägen inåt är vägen framåt

Vincat Veritas

Låt sanningen segra

Life, Death and all between

Welcome to an expanding worldview

SasjaL

Cyniker är inget man föds som, det är omgivningen som formar ...

Livsglimtar

Bättre sent än aldrig

mickecarlssonsblog

Skillnaden mellan demokrati och diktatur är storleken på gapet mellan makten och folket. I min blogg visas hur gapet dag för dag blir allt större i Sverige.

Ama de casa

En hemmafru i Spanien

Peter Harold - Skrivarens blogg

Skrivandet är frihet - jag skriver för friheten.

Varjager's Weblog

I vår del av världen. En titt på fosterlandet och dess styrande elit med kritiska ögon.

Petterssons gör Sverige lagom!

"Envar har rätt till åsiktsfrihet och yttrandefrihet. Denna rätt innefattar frihet för envar att utan ingripanden hysa åsikter och frihet att söka, mottaga och sprida upplysningar och tankar genom varje slags uttrycksmedel och utan hänsyn till gränser." - FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna, artikel 19

Rune Lanestrands blogg

Politik, jordbruk, Vänersborg, Sverige, EU och världen kommenteras av småbrukaren Rune Lanestrand

%d bloggare gillar detta: