Aftonbladets sanslösa piruetter.

Donald Trumps nästa offer är WHO

Men hoten är bara en avledningsmanöver

LEDARE

I ett fyra sidor långt dokument lägger Donald Trump, eller snarare hans stab, ut texten om varför WHO anses springa Kinas ärenden i den pågående pandemin. Om inte WHO vidtar åtgärder kommer USA permanent dra tillbaka sin finansiering av WHO är beskedet.

Avledningsmanöver

Att det hela utgör en avledningsmanöver inför det stundande presidentvalet är ganska självklart. Donald Trump behöver visa handlingskraft inför väljare som precis informerats av amerikanska centralbankschefen Jerome Powell att USAs ekonomi riskerar ha krympt med 30 procent och nått en arbetslöshet på 25 procent redan under andra kvartalet i år.

Läs resten av artikeln HÄR.

Livet efter corona

Fler än 200 skådespelare och kreatörer, däribland Madonna och Robert De Niro, har tillsammans med forskare skrivit på ett upprop som uppmanar politiker att inte återgå till “det normala” när coronakrisen är över. I stället menar de att världsledare och invånare måste “se över den ohållbara logiken som fortfarande råder och genomföra en djupgående översyn av mål, värderingar och ekonomier”. Anledningen, skriver de, är att de vill undvika en ekologisk katastrof.

Men vad är egentligen normalt? Vilka mål, värderingar och ekonomier? Uppfattningarna om vad som är en bättre värld är delade. Naturligtvis förstår jag att de försöker föra fram mänsklig påverkan på klimatet. Men jag läste för drygt en vecka sedan:

Trots corona: Högsta halten koldioxid på tre miljoner år

 I fredags var mängden koldioxid i atmosfären den högsta på tre miljoner år. Det visar preliminära siffror från observatoriet Mauna Loa på Hawaii, rapporterar Svenska Dagbladet.

Den höga noteringen kommer trots att människor över stora delar av jordklotet kraftigt har minskat sitt resande under coronakrisen. Att halterna fortsätter att öka beror bland annat på årstiden. När det är sommar på det norra halvklotet binds mycket kol i växtligheten, och halterna går ner.

– På hösten börjar den gå upp igen, när växterna förmultnar. Det gör att rekordet inträffar i slutet av vintersäsongen varje år, säger Michael Tjernström, professor på meteorologiska institutionen vid Stockholms universitet.

Så läser jag att klimat-Greta ska medverka i en Corona-panel. Kan vi inte slippa allt alla dessa klimataktivister efter Corona? Dessa aktivister tillhör väl knappast det normala?

Däremot kan vi väl konstatera att urbaniseringen medför stora problem. I storstäderna världen över koncentreras luftföroreningar, trångboddhet, invandring, våld, brottslighet och sjukdomar. Det är ingen slump att viruset har drabbat människor i storstäderna värst! Det är ingen slump att regeringar lägger mest resurser på storstäderna. Men … vi andra då? Vi som inte bor i storstäder och som inte vill göra det?

Världens ledare vill inte fokusera på att lösa dessa problem. Vår statsminister bryr sig mindre om landets medborgare än om politiskt samarbete. I förra veckan skrev han på sin Facebook:

Men i år är det inte ett vanligt år. Europa befinner sig i kris till följd av coronapandemin. Samtidigt som vi har fullt fokus på att hantera den krisen måste EU blicka framåt och planera för tiden efter. Angelägna frågor som klimatet, ekonomin och vår säkerhet kommer att finnas kvar när väl pandemin är över.

Europa har sett många kriser genom årens lopp. Är det något vi har lärt oss av tidigare kriser är det att samarbete är vårt bästa botemedel. Vi behöver ett starkt EU, där vi håller ihop. Både i vardag och i kris.

Han tänker mer på EU-samarbete, klimatet, ekonomin och säkerhet än på vården. Gamla människor som dör inom vården är bara till ett stort besvär för statsministern – ett hinder i vägen för hans egen karriär!

Världens ledare ser egentligen bara en lösning på det nuvarande situationen som förlamar deras möjligheter att göra stordåd, få mer makt, kunna styra mänskligheten ännu mer nämligen vaccinet. Men Bill Gates, som är pådrivande då det gäller vaccinet, skrev för 2 veckor sedan (översatt med Google translate):

En av de frågor jag får ställde mest i dessa dagar är när världen kommer att kunna gå tillbaka till det som var i december innan coronavirus-pandemin. Mitt svar är alltid detsamma: när vi har ett nästan perfekt läkemedel för att behandla COVID-19, eller när nästan varje person på planeten har vaccinerats mot coronavirus.

Det förstnämnda kommer troligtvis inte att hända när som helst snart. Vi skulle behöva en mirakelbehandling som var minst 95 procent effektiv för att stoppa utbrottet. De flesta läkemedelskandidaterna just nu är ingenstans nära så kraftfulla. De kunde rädda många liv, men de räcker inte för att få oss tillbaka till det normala.

Som lämnar oss med ett vaccin.

Mänskligheten har aldrig haft en mer brådskande uppgift än att skapa bred immunitet mot coronavirus. Realistiskt sett, om vi ska återgå till det normala, måste vi utveckla ett säkert, effektivt vaccin. Vi måste göra miljarder doser, vi måste få dem ut till alla delar av världen, och vi behöver allt detta hända så snabbt som möjligt.

När vi har ett nästan perfekt läkemedel? När nästan varje person i världen är vaccinerad? Dessförinnan kan vi inte återgå till det normala?

Vad är normalt? Vill vi återgå till det liv som vi levde innan corona? Vill vi ha kvar de urbaniserade problemen eller leva ett mer småskaligt liv? Vill vi styras av okunniga politiker som drivs av egna maktambitioner?

Jag vet att jag hellre lever ett mänskligt liv i en mindre stad. Jag värdesätter valfriheten. Mitt liv är mitt liv och ska inte styras av politiker! Mitt liv är alldeles för kort för att jag ska överlåta bestämmanderätten åt självutnämnda experter!

Ett stort lydnadsexperiment

Statsminister Stefan Löfven vädjade till Sveriges äldre, över 70, om att lyssna på rekommendationerna om distansering under en pressträff om coronakrisen för ca 2 månader sedan. ” Det är tråkigt att begränsa sig men det är för er egen hälsa”, sa han. Samtidigt hade större delen av Europa mer eller mindre satt sina befolkningar i karantän.

Större delen av världens befolkning har varit mer eller mindre lydig och gjort som världens ledare har sagt åt dem att göra. Hur har de lyckats med ett så gigantiskt experiment? Är detta det stora lydnadstestet inför införandet av en ny världsordning? Kanske – kanske inte! Men jag funderar på varför och vad går det hela ut på!

Det har förekommit en mängd experiment med människor tidigare. Experiment inom till exempel psykologi och samhällsvetenskap har lett till värdefulla resultat – samtidigt som försökspersoner har blivit grundlurade eller tvingats till plågsamma insikter om sig själva. Åsikterna om var gränsen för det tillåtna ska gå har varierat genom tiderna.

Dagens uppfattningar om hur experiment med människor ska gå till har sina rötter i andra världskriget. Nazisterna utförde grymma försök på fångar. Personal vid koncentrationslägret Dachau i södra Tyskland sänkte till exempel ner fångar i iskallt vatten för att se hur länge de skulle överleva. Resultaten publicerades i vetenskapliga tidskrifter.

År 1942 hade bara en promille av alla värnpliktiga i Sverige friska tänder. Resten hade karies. Forskare misstänkte att den utbredda tandrötan berodde på att folk åt för mycket sötsaker. Men de hade inga bevis. Därför beställde dåvarande Medicinalstyrelsen en undersökning för att reda ut saken. Undersökningen utfördes på Vipeholm. Från början gav forskarna de utvecklingsstörda patienterna mineraler och vitaminer i förebyggande syfte. Det hade ingen effekt. Vid ett möte år 1947 bestämde sig forskarna i stället för att framkalla karies hos patienterna. Under två år fick de intagna på Vipeholm sätta i sig enorma mängder choklad, kladdig kola och sockerlösningar i mat och dryck.

– De flesta tyckte nog att det var trevligt att få äta mycket godis, säger historikern Elin Bommenel, som har presenterat en doktorsavhandling om det som kommit att kallas för sockerförsöken på Vipeholm.

Resultaten visade att kladdigt godis är skadligare för tänderna än choklad, och att ständigt småätande är sämre än att äta mycket sötsaker sällan. Forskarna var mycket noggranna. De förde bok över vad patienternas åt och dokumenterade skador på deras tänder med fotografier och gipsavgjutningar. Det betyder att traditionen med godis enbart på lördagar bygger på tillförlitlig vetenskap.

En utstuderad lögn är själva grunden för en serie banbrytande experiment som den amerikanske socialpsykologen Stanley Milgram genomförde i början av 1960-talet. Milgram och hans medarbetare ville veta hur långt människor är beredda att lyda order.

Det var ett socialpsykologiskt experiment som avsåg att belysa och mäta försökspersoners benägenhet att lyda en auktoritet som instruerar försökspersonen att utföra tortyrliknande handlingar som personen normalt inte skulle vilja utföra av samvetsskäl.

Till de slutsatser som Milgram drog av experimentet hör att ”lydnad” reflekterar en psykologisk mekanism då en individ resignerar som agent, betraktar sig själv som ett verktyg för en auktoritet och avsäger sig allt ansvar för sina handlingar. Lydnaden kan smälta samman med andra begrepp som till exempel anpassning, samtycke, acceptans, kraft, influens, resignation, legitimitet och övertalning.

Är det just detta som världens befolkning just nu gör – anpassar sig, samtycker, accepterar, lyder eller kanske resignerar och övertalas? I demokratins och värdegrundens namn kan vi alla påverkas i den riktning som makthavarna vill! Med de rätta orden, förevändningarna och strategierna kan de få befolkningen att göra vad som helst. Piska och morot!

Det finns undersökningar visar att de flesta tycker det är acceptabelt att de övervakas digitalt, både av arbetsköpare och mer generellt när alla blir övervakade vad gäller konsumtions- och levnadsvanor. Och skulle man vara upprörd finns knappast något att göra åt saken. Att övervaka med avancerad elektronisk teknik är i dag möjligt – och då görs det, och det i gigantisk skala och av starka och närmast oåtkomliga intressenter. Övervakningen är ett faktum som accepterats. Men vill vi övervakas?

I det här samhället måste man lita på system och människor, annars funkar det inte. Inget samhälle har någonsin varit så ”tillitskrävande” som det moderna samhälle vi nu lever i. Allt tyder på att än mer av detta kommer att krävas i takt med den fortsatta moderniseringen av vår tillvaro. Tillit = lydnad? Vill vi förvandlas till viljelösa robotar?

När han säger: ” Det är tråkigt att begränsa sig men det är för er egen hälsa” då låser de flesta 70-plussare in sig. Varför? Kanske en masspsykos? Men hur länge står de ut med detta? Två månader i fångenskap? De var antagligen friska – iallafall de som jag har kontakt med – när de sattes i karantän under förevändning att de räknades som sköra. När de kommer ut kommer de antagligen att vara mer känsliga och mottagligare för virus än vad de var för två månader sedan.

– Jag börjar fundera på att skaffa mig ett visir. Så att jag kan våga röra mig över stan. Det går inte att leva som immobil eremit hur länge som helst, skriver en dam på Facebook.

– Till midsommar ska jag röra mig fritt, iförd visir, handskar och kanske en solhatt. Om man ändå ska se knasig ut kan man med fördel kröna det med en hatt, skriver en annan dam.

– Man kunde ju tänka sig att vika våtstarkt hushållspapper och dränka in det med T-sprit. För att tvätta cafébord o dyl? I handväskan i en plastpåse, skriver en tredje.

70-plussare har alltså fått nog och förbereder sitt återtåg till livet. Det stora lydnadsexperimentet kan alltså inte fortsätta hur länge som helst. Det finns hopp om mänskligheten när den hittar egna strategier för att övervinna makten!

piska & morot | Niclas Lindfors

Tidigare äldre inlägg

Madonnans

En kvinna i huvudstaden och Livet :)

En gräsrot skriver

Dear past, thank you for all the lessons. Dear future, i am ready.

Yolanda - "Det här är mitt privata krig"

Att vara annorlunda/att inte passa in i samhällets ramar

Richard Sörman

En annan humaniora

Peter Cooney Enabler

Traditional European Common Sense Catholicism - Anti-Judaic

Nytt liv

Här kommer jag att skriva om dagliga betraktelser sett utifrån min horisont att se på världen. Skriver gärna om allt mellan himmel och jord.

Högrelius funderingar!

Just another WordPress.com site

Kulturminnet

Om det svenska kulturarvets rikedom och kulturen i dagens samhälle

Hampus Andersson

Hampus Andersson

Riksväg 32 på det smålänska höglandet

säger det hellre med bilder

My name is Lena

Ingenting är omöjligt!

Tommy Hanssons Blogg

Här bloggar Tommy Hansson om aktuella frågor

Alternativ för Sverige till EU-parlamentet 2019

Sverige ut ur EU! EU ut ur Sverige! Dags att ta tillbaka makten! AfS är din röst för swexit och det bästa alternativet för ett suveränt Sverige.

Jenny Piper

Politik, nyheter och samhällsdebatt blandat med personliga krönikor.

Spanienaktuellt

Den osminkade spanska sanningen

Peter Krabbe

Världen i fokus - vem styr vår framtid och varför?

Wallenborgs politikblogg

Politik om stort och smått.

Rakapuckar's Blog

Så bitter på Steffe med alliansen!

Busiga mor

My Home My Place My Life

Halloj världen!

En blogg av Inger Hansson. Om resor och hållbarhet. Om vackra platser. Om Instagram och andra sociala medier. Om fotografi, natur och lite av varje.

Christer.L.Hansson

Det som danar mig

Stigfinnaren i Älvsund

vägen inåt är vägen framåt

Vincat Veritas

Låt sanningen segra

Rovdjurspolitik

Faunavård utan vetenskapligt stöd

Life, Death and all between

Welcome to an expanding worldview

SasjaL

Cyniker är inget man föds som, det är omgivningen som formar ...

%d bloggare gillar detta: