Politikerförakt

 

Politikerförakt är det när politiker föraktar sina väljare eller är det när väljarna föraktar politikerna?

Sug på karamellen en stund och avge ett svar. ………………………………………………………………………. Som jag ser det så var det på 1970-talet som så att svensk befolkning föraktade politikerna för att de inte levererade vad de lovade. På senare tid har svenska politiker och det gäller med all säkerhet också politiker i övriga Europa föraktat sina väljare. Frågan är varför.. Den mer insiktsfulle bör veta svaret.  Svenska politiker har under ett antal decennier gjort sig oberoende av de svenska väljarna, då med det partistöd som finns och som svenska väljare bekostar via skatten. De har blivit en enligt dem själva en politisk elit. Det är en sanning i det dagliga svenska politiska livet så länge som ingen synar korten.

De här korten är svarta för den svenske väljaren men på andra sidan beskådar det utvalda frälset politikerna  väljarens fysik och intellekt  rakt igenom. De kommer på sikt att behärska hans plånbok med ett kontantlöst samhälle.

Vi det svenska folket bör samlas och verkligen tala om att vi inte accepterar politikerna arrogans. Den personliga sfären kringskärs allt mer.  Den dagen vi har det kontantlösa samhället tror sig politikerna kunna styra våra liv in absurdum. Låt dem tro det, det finns andra lösningar. Svenska politiker som för tillfället har makten borde inse att den makt de innehar kan tas bort i morgon dag. Det finns ett flertal exempel där makten kommer till korta. Det gäller då den nuvarande svarta svenska ekonomin där vissa grupper tagit täten med de svenska politikernas välsignelser. Skulle jag nu tala klarspråk blir jag kallad för rasist. Vad det egentligen rör sig om är ren egoism som både makten och dess nyvunna undersåtar ägnar sig åt.

Personlig eller kollektiv makt om den inte har ett gott syfte är till förfång för ett samhälles utveckling, kanske har vi nått den punkten och det svenska samhället kan endast se en nedgång.

Vi lever i en tid när mycket onda krafter härjarfast vi borde vara ”vaccinerade”. Vi lider inte brist på kunskap eftersom vi det senaste seklet har varit en av de mest framstående nationerna globalt.Att sätta fingret på den ömma punkten som är det svensk nutida samhällets akilleshäl kräver mer begåvning än vad de 349 besitter. Att den svenska befolkningen har blivit manipulerade av ”Fredrik den store” är för mig en gåta.Att vi sedan låter oss förledas av en mindre begåvad efterträdare innebär endast att den svenska befolkningen verkar vara utom all räddning. Den senare tidens mediala propaganda är en del av boven. Vi har nu en enastående möjlighet till god information via webben. Kunde bara MSM gå i graven och fri media tar över har vi vunnit en delseger och det svenska samhället kanske har en möjlighet att åter uppstå som ett av de bättre i världen.

 

 

Feminister motverkar jämställdhet

För mig innebär jämställdhet att alla människor har samma rättigheter och samma skyldigheter. För mg handlar det inte om kön, etnicitet, religion eller sexualitet. Jag vill att alla ska omfattas av jämställdheten och att alla ska må bra. Vi ska alla ha rättighet att bestämma över våra liv och alla ska ha skyldighet att ta ansvar för sitt eget liv och sitt eget beteende.

Det innebär att ingen ska förtryckas av någon och ingen ska hållas som gisslan av någon. Den svenska jämställdheten har kommit långt. Sverige ligger på 4:de plats i världen då det gäller jämställdhet. Eller … så var det iallafall 2015.

Den höga jämställdhetsgraden innebär att feminismen mer eller mindre har tappat betydelse. Nu återstår ju enbart marginella saker att jobba för. Men … tro inte att feministerna blir nöjda och släpper greppet. Nej! De vill ha makt och gör allt för att skapa och bibehålla orättvisor.

Det finns en grupp som feministerna har tagit som gisslan. De vill ha makten över denna grupp. De påstår att de tänker på denna grupp och vill hjälpa dem. De vill känna sig goda och kan därmed sparka på alla andra som de onda. Men de permanentar förtrycket inom denna gruppen. Jag tänker naturligtvis på kvinnorna i förorten som lever med hedersförtryck.

Jag minns diskussionerna under de senaste 10 åren när jag har nämnt detta förtryck så har jag kallats för rasist. Jag har inte fått lov att lyfta problemen i förorten eftersom jag inte är feminist. Därför har jag blivit utnämnd som rasist. Samma sak har drabbat alla andra som har varit dumma nog att tro att det är viktigare att diskutera hedersförtryck än att diskutera kvotering till styrelserum!

I min enfald trodde jag att tiden skulle förändra. Men nej! Vi ligger på samma nivå idag. Det är iallafall så som jag upplever det när jag läser feminist-FB-sidor. Igår var det många som hyllade en blogg. En blogg som skriver:

”Man kan undra hur mycket bevis som krävs för att folk ska inse att GAPF och Sara Mohammad hatar muslimer och islam och har det, inte kampen mot hedersvåld, som sin främsta drivkraft. Hur länge ska politiska partier, universitet och skolor stödja en grovt rasistisk förening?”

GAPF – glöm aldrig Pela och Fadime! Organisationen mot hedersförtryck och dess grundare kallas alltså för muslim- och islamhatande. Det påstås i bloggen att hedersvåld inte är drivkraften!

Inte nog med det. Forskaren Devin Rexvid kallas för islamofob.  Camilla Grepe, utnämns som aktivist och ha direkt samarbete med ”den grovt rasistiska webbtidningen Avpixlat”  – eftersom Avpixlat har gillat något som hon skrev om islam i sin tidskrift Bright.

Det är skrämmande att någon kan skriva en sådan blogg men ännu värre är att en mängd feminister hyllar den! Hur tänker de?

Att påtala och vilja motverka hedersproblematiken innebär alltså att man hatar, är aktivist, islamofob och rasist. Feminismen vill ha ensamrätt på frågan oh vill permanenta hedersförtrycket – för att känna sig behövda. Dagens feminism motverkar jämställdheten!

 

Maktskifte?

Vem har den verkliga makten? Statsministern anser ju att det är han som bestämmer. Övriga statsråd anser sig ha stor makt och riksdagen anser sig ha ett finger med i bestämmandet i landet. Medierna anser att de har makt över debattklimatet och opinionsbildning. Men vem har den verkliga makten?

All makt utgår från folket enligt vår grundlag. Vi har en representativ demokrati dvs vi väljer människor som ska representera oss. Vart 4:de år går vi till vallokalen oh väljer vilket parti som ska representera oss. Vi har nästan inget inflytande över vem som i sin tur representerar partiet. Vi hoppas väl på att partiet har lämpliga representanter som gör allt för att vi ska bli nöjda med deras representantskap. Men … stämmer det? Går verkligen representanterna våra ärenden?

De har ju själv utformat lagstiftningen på ett sådant sätt att de inte behöver ta hänsyn till befolkningen mellan valåren. De får hög lön för att bestämma över våra huvuden! Vi betalar deras lön men har ytterst små påverkansmöjligheter.

Medierna har levt i ett symbios med politikerna. De har påstått att de har granskat makten. Men det har oftast handlat om ett givande och tagande. ”Skriver vi positivt om A (stora A som politikerna vill få gehör för) så kan vi skriva något negativt om ö ( lilla ö som egentligen inte har någon betydelse men som allmänheten uppfattar som en stor grej).” Det går att slira på sanningar, förtiga, dölja och vinkla hur mycket som helst.

Så länge som en befolkning får sina morötter – i form av välfärd, fritid, bättre ekonomi och kan lägga pengarna på lyxprylar och semesterresor – så blandar de sig inte i hur representanterna och medierna sköter sig. Men när morötterna är av sämre kvalitet, oätliga och i vissa fall uteblir så börjar medborgarna att fundera över hur förvaltar representanterna våra pengar och hur granskar medierna våra representanter?

Det är i det läget som en del medborgare börjar protestera. Det är då som de börjar skriva på debattsidor om sitt missnöje med makthavarna. De flesta skriver inlägg som bygger på fakta och i normal debatton. Ett litet fåtal är frustrerade och skäller. De använder sig kanske av ett vokabulär som inte är så lämpligt och skulle kunna vårda sitt språk bättre. Det är detta fåtal som makthavarna inriktar sig på. Alla som uttrycker sitt missnöje likställs med denna lilla grupp människor och påstås hata och hota. Debattsidorna modereras hårt och påhoppen på debattörer blir grova. Alla som har andra åsikter än den etablerade eliten ska bara tryckas ner, förlöjligas och förgöras.

I detta läge startades några alternativmedier där människor fritt fick uttrycka sina åsikter. Medierna rasade! De ville ju ha monopol på det fria ordet. De ville ha kvar sin makt och fortsätta med sitt symbiosförhållande till de valda representanterna. De ville inte ha konkurrens. Deras första drag var att skriva negativt om alternativ medierna – kalla dem för pissrännor. Sen blev det att angripa anonymiteten och dem som skrev. Många människor blev förföljda och uthängda i kvällspressen som världens avskum men deras enda brott var att skriva om sitt missnöje med den förda politiken. Anonyma skribenter har avslöjats med namn, yrke och bostadsort för att ställas vid skampålen. Andra människor har mist sitt jobb, uteslutits ur facket eller föreningar eller vänkrets pga sina åsikter.

Det gick inte att tysta missnöjet! Istället poppade det upp fler och fler alternativa medier och bloggar. Medierna har blivit mer och mer frustrerade över konkurrensen. De har diskuterat fakenews och fått våra maktrepresentanter att tro att alternativmedierna Nu är det inte bara kvällstidningarna som drevar – stora etablerade dagstidningar tar till alla fulknep de kan hitta för att återfå makten över det fria ordet. De försöker ge sig på de alternativa mediernas finansiering – påstår att de har brottslingar och skattesmitare som finansiärer.

Nu senast har SVT fallit i samma fålla. De ”avslöjade” för några dagar sedan vem som hade lagt ut en FB-sida ”Rädda Vården” om brister inom vården. Denna person avslöjar egentligen bara det som medierna själv skulle ha gjort! Men SVT väljer att kalla sidan för ”en skrämselsida” de valde att göra en stor sak av att Fredrik Antonsson som också har bloggen ”I otakt” har en sida om brister i vården. Varför skulle han inte få ha det? Han jobbar ju själv inom vården och ser problemen!

Jag upplever det som att medierna ser att politikerna tappar makt. Nu märker de att de själv tappar makt. Alternativmedia växer och får mer och mer makt. FB-sidor får fler medlemmar än vad MSM får läsare. Konkurrensen är hård och journalisterna känner att de saknar kunskaper för att kunna konkurrera. Vanliga människor har större kunskaper. De bryr sig inte om MSM:s försök att ändra på sanningar och förfölja och förlöjliga sanningssägare.

Vanliga människor tar makten över det fria ordet. Vanliga människor kommer också att ta makten över sina politiska representanter. Visst gör det ont när knoppar brista … Men vi ser ett maktskifte! Makteliten sprattlar emot men kommer inte att lyckas! 

 

Tidigare äldre inlägg

Motvalls blogg

Förflugna tankar och bevingade ord.

Peter Harold - Skrivarens blogg

Skrivandet är frihet - jag skriver för friheten.

pspringare

The greatest WordPress.com site in all the land!

Varjager's Weblog

I vår del av världen. En titt på fosterlandet och dess styrande elit med kritiska ögon.

Petterssons gör skillnad!

Oberoende nyheter, satir och allvar om politik, journalistik, invandring, mångkultur, islam, brottslighet, rasism, natur, livet och musik.

Tanja Bergkvists Blog

Kamp mot fördumningsindustrin

Ett vettigt alternativ

Om man tänker steget längre

Erling Hellenäs svenska blog

Den stora bilden och dess delar

Hexanmexan "shake my hand?"

Elefanten dog en plågsam död

Rune Lanestrands blogg

Politik, jordbruk, Vänersborg, Sverige, EU och världen kommenteras av småbrukaren Rune Lanestrand

corneliadahlberg

Gräsrotsrevolution

WTF?

100 möjligheter istället för hen!

Anna Ernius

politik, litteratur och möten med världen

Ryggraden!

Qui tacet, consen'tit.

Nya Il Convito

Mohamed Omars blogg om fezens filosofi, gotisk steampunk och upsaliensisk pulp fiction

Josefin Utas

Mina egna tankar om nuet och framtiden

Otillständig

- kroniskt oppositionell

Helena Palena

ENVAR SIN EGEN REDAKTÖR! Copyright!

Asylkaos

Politiker och media förstör vårt land. Nu försvarar vi oss. (Alla texter och bilder är fria att sprida vidare.)

anthropocene

Ett partipolitiskt oberoende libertarianskt forum för debatt och opinionsbildning

DET GODA SAMHÄLLET

HÄR SKAPAS SAMTIDENS SJÄLVFÖRSTÅELSE

%d bloggare gillar detta: