Tala är silver, tiga är guld

En del personer borde tänka mer på detta ordspråk. Igår var det en ledarskribent som borde ha tänkt sig för. Men hon lät känslorna styra sitt skrivande och glömde  bort allt förnuft. Tyvärr blir det ofta så när katastrofscenarier flimrar fram i medierna. När sansade människor försöker att gjuta olja på vågorna så möts de av känslofloskler istället för fakta. Det var så jag kände när jag läste Eva Franchells ledare. Total brist på fakta. Hon borde ha hållit tyst istället för att spy galla!

”Sverigedemokraterna vill inte ha någon klimatlag.
– Jag tror att man ska vara försiktig med att måla upp katastrofscenarier, säger partiets talesperson Martin Kinnunen till Svenska Dagbladet.
Han tycker inte att vi ska deppa över utvecklingen och man kan verkligen undrar var han har suttit inlåst. Inför alla andras ögon avlöser klimatkatastroferna just nu varandra. Det handlar inte bara om den extrema torkan här hemma. Bevattningsförbud råder i stora delar av landet och de gröna ängar Sverigedemokraterna brukar drömma om står snart snustorra och bruna.”

Jag förstår att hon inte gillar SD. Jag förstår också att hon har dragits in i klimathysterin. Men den som vill bli tagen på allvar bör nog hålla sig till fakta! Det är inget vackert drag att förminska någon med orden ”man kan verkligen undrar var han har suttit inlåst”. Att sen fortsätta med att ”Inför alla andras ögon avlöser klimatkatastroferna just nu varandra” känns osmakligt och en smula hysteriskt!

När hon skriver: ”Bevattningsförbud råder i stora delar av landet och de gröna ängar Sverigedemokraterna brukar drömma om står snart snustorra och bruna.”  så undrar jag om storstadsbor lever så långt ifrån verkligheten. De senaste 25 åren har vi, i mina trakter, haft bevattningsförbud varje sommar – jag vet inte hur det var tidigare eftersom jag då bodde på annan ort med mycket mer nederbörd. Min gräsmatta är snustorr och brunbränd varje sommar men återhämtar sig vid första regnet på hösten. Det är så den svenska sommaren är för många av oss! Vi har inrättat våra liv efter detta.

När hon sen fortsätter med skogsbranden i Portugal så mår jag nästan illa. Det tillhör nämligen vanligheten med skogsbränder i både Portugal och Spanien och många många andra länder i världen. Det är sådant som kan hända vid torka. Det har ju hänt även i Sverige! Har hon glömt sommaren 2014 i Västmanland?

”En till två gånger per decennium har Sverige haft somrar med omfattande skogsbränder. Senast skedde det sommaren 2014 i Västmanland i den ojämförligt största skogsbranden i Sverige i modern tid. Närmare 14 000 hektar hann eldhärjas innan branden var helt släckt. En skogsbrand behöver inte ha denna omfattning för att medföra stora påfrestningar på boende och på de skogsägare som drabbas.” läser jag i SkogsSverige.

I år har vi redan haft en mängd skogs- och gräsbränder i mina trakter. Dock minns jag bäst d en omfattande skogsbrand vid Bohult utanför Oskarshamn 1983. Av den ser vi inga spår idag. Naturen har återhämtat sig.

Ovanstående klipp hittade jag i en bok ”Statistik öfver Sverige”. Med andra ord har vädervariationerna varit stora. Karl-Oskar och Kristina emigrerade pga fattigdom och missväxt. Under större delen av mitt liv har jag hört detta om missväxt, torka, översvämningar i olika delar av världen. Det är inte alls så nytt som klimatalarmisterna påstår.

De som talar om ”klimatförnekare” förnekar att det är ”moder natur” som bestämmer levnadsvillkoren även för oss människor. De borde ha vett att vara tysta. Men allt handlar ju om makt och skatter! Jag är glad över att vare sig makt eller skatter kan överlista vår natur!

 

 

 

Skolan måste satsa på matematik

Skolan måste vara urusel på att lära ut baskunskaperna i matematik. Det är det enda sätt som jag kan förklara det med! När jag hör och ser politikers och journalisters totalt verklighetsfrånvarande lek med siffror blir jag skrämd.

Jag minns de enkla räkneexemplen i småskolan:

 • Om Pelle och Lisa har 6 äpplen tillsammans och ska dela lika – hur många får de per man?
 • Om Lasse också ska vara med och dela lika – hur många får var och en?
 • Om Sven, Stina och Anna också ska vara med och dela – hur många får var och en?
 • Om hälften av äpplena ska ges bort – hur många äpplen är kvar att fördela på de 6 kompisarna och hur mycket får var och en?

Igår kväll hörde jag Morgan Johansson svänga sig med att frivilliga återvändare till Afghanistan hade ökat med 50 %. Från vadå? Långt om länge kom han fram till att det var faktiskt 800 återvändare! Då var det ju inte så mycket att skryta med! När 80 000 har fått avslag på sin asylansökan – ja, alla ska ju inte till Afghanistan förstås – då inser jag att 800 inte är så många även om han drar till med en 50 %-ig ökning. Han hoppas tydligen på att svenska folket inte ska ha några kunskaper i matematik.

Samma sak hörde jag från Arbetsförmedlingens Mikael Sjöberg:

”Den svenska arbetsmarknaden är mycket stark. Under 2017 och 2018 ökar sysselsättningen med sammanlagt 149 000 personer. Bristen på arbetskraft fortsätter att stiga, vilket bromsar jobbtillväxten nästa år. Arbetslösheten minskar från 7,0 procent 2016 till 6,6 procent i år, men ökar till 6,7 procent 2018.”

Vad menade han egentligen? Sysselsättningen kommer att öka och det kommer att vara brist på arbetskraft men … arbetslösheten kommer att öka! Självklart! Det går inte att blanda procentsatser med reella tal. Det är väl naturligt att sysselsättningen ökar när fler människor bor i landet. Men det är inte naturligt att blanda sysselsättningssiffror med antalet lediga jobb eller arbetslöshet. Sysselsättningen mäter hur många som har jobb och utför minst en timmes arbete under referensveckan. Arbete kan vara som anställd, egen företagare eller att man hjälper till i familjens företag eller deltar i vissa arbetsmarknadspolitiska åtgärder t ex utbildning, praktik eller liknande. Exakt hur många är arbetslösa? Vad menas med en stark arbetsmarknad?

Att fler personer är sysselsatta innebär inte att det är en större procentsats av den vuxna arbetsföra befolkningen som har arbete! Det innebär inte heller att de som är arbetslösa är användbar arbetskraft. Men medierna rapporterade att det var ett glädjande besked!

När politiker och medier beskriver alla satsningar som ska göras på olika områden så glömmer de att den reella ökningen kanske blir mindre, eftersom det är fler människor som bor i landet och ska vara med och dela på resurserna.

 • Om vi utökar de 6 äpplena med 2 – hur många får vi då?
 • Om dessa äpplen ska delas på 16 personer – hur stor del av äpplena får var och en?
 • Om äpplena ska delas på 24 personer – hur stor del får var och en?

Sveriges befolkning var 2004 ca 9 miljoner, 2017 ca 10 miljoner och beräknas vara 11 miljoner 2026! Fler personer ska alltså dela på de satsningar som görs i budgeten. Fler ska dela på våra resurser. Fler måste arbeta för att vår välfärd ska kunna fortleva på samma nivå. Annars urholkas ju hela vårt samhällssystem!

När politiker och medier medvetet eller omedvetet bollar lättvindigt med siffror – då vill jag skicka tillbaka dem till småskolans matematiklektioner. Samma sak gäller den stora delen av befolkningen som sväljer deras matematiska lögner. Hur många har sovit sig igenom matematiklektionerna?

 

 

Särskilt utsatta områden

I den danska huvudstaden har det i över 45 år funnits ett område som är ockuperat – Christiania. Det var samma år som min dotter föddes, 1971,  som en grupp ungdomar ockuperade  övergivna byggnader i centrala Köpenhamn. Långhåriga hippies drog in med haschpipor och gitarrer i ett nedlagt kasernområde i stadsdelen Christianshavn. De proklamerade ”fristaden Christiania” och viftade med sina frihetsflaggor – medan upprörda danska skattebetalare rynkade på näsorna. Några av dem som gick in i cannabisruset för drygt 45 år sedan har ännu inte kommit ut. För Christiania finns kvar trots protester och trots de styrande många gånger under årens lopp har beslutat att området, ca 35 ha stort,  ska rivas och jämnas med marken. Det finns tre ingångar till Christiania. Huvudingången på Prinsessgade leder direkt in till ökända Pusher street, där lättare droger som cannabis sålts öppet de senaste årtiondena. Polisen har på senare år ökat spaningen på vad som passerar in- och ut genom området. Bara under senaste halvåret har polisen gjort razzior i området.

Vid första anblick kan man kanske jämföra detta område med vår 53 no-go-zoner. Men det är inte riktigt samma sak. I Christiania har det byggts upp ett samhälle i samhället. Allmänheten är välkommen till Christiania – det är bara myndigheterna som inte är välkomna. Christiania är faktiskt en av  Köpenhamns största turistattraktioner. Området fungerar som en fristad för personer med vissa alternativa livsstilar. Många av invånarna bor i egna byggda hus, skjul eller husvagnar. Avfallssortering har skett genom källsortering och lokal hämtning av detta har skötts som en rutin av de boende. Ett antal företag har verkat lokalt såsom restauranger, och hantverkare och konstnärer ur lokalbefolkningen har sålt produkter till allmänheten. Vissa hus har haft biologisk rening av gråvatten som efter fettavskiljare och vassruggar gått direkt till havet.

Fristaden saknar lagar men har en samling regler som gäller för alla:

 • Ingen tung narkotika
 • Inga vapen
 • Inget våld
 • Ingen handel med byggnader eller bostäder.

Hur är det då med våra no-go-zoner? De är inte ockuperade i egentlig mening. Staten och kommunerna har delat ut bostäderna till invånarna. De fortsätter att pumpa in resurser i områdena – i form av skola, fritidsgårdar, andra fritidssysselsättningar och arbetsmarknadsåtgärder. Allmänheten är inte välkommen. Invånarna lever sitt liv, har ofta bidrag, förtryckande strukturer, många är kriminella och förekomsten av vapen, våld och narkotika är stor. Bilbränder, nedbrunna skolor och fritidsgårdar har blivit vanliga inslag. Likaså har gänguppgörelser med skjutningar, ibland med dödlig utgång, blivit vardagsmat i områdena. Dessutom har de blivit grogrund för våldsbejakande extremism och terrorism.

De styrande försöker hitta på förklaringsmodeller till beteende i dessa områden. De pratar om utanförskap, rasism, islamofobi och socioekonomiska termer. Det har blivit alltför enkelt att skylla på att allt detta beror på de främlingsfientliga krafter.  Makthavarna har inte tillåtit diskussioner om det som händer i zonerna – allt för att inte gå SD till mötes. Det har blivit untouchable att säga något om invånarna i områdena har ett eget ansvar för situationen.

Men i december 2015 gav NOA, Nationella Operativa Avdelningen, ut en rapport:

”Det finns 53 områden i Sverige som i olika grad är utsatta både för allvarlig
brottslighet och socioekonomiska faktorer. Av dessa områden är 15 att anse som
särskilt utsatta. Brottsligheten i områdena kan yttra sig genom våldshandlingar,
upplopp narkotikahandel och annan allvarlig brottslighet som påverkar de
boende både direkt och indirekt.”

Det blir lite hårklyveri med ord. De styrande vill ju inte kalla det för no-go-zoner. en definition enl. Wikipedia:

”No-go-zon är en politisk och kontroversiell term för ett område i en tätort som någon våldsbenägen grupp, till exempel paramilitär eller kriminellt nätverk eller andra grupper har tagit kontroll över så att området är bortom kontroll från staten (polis, militär etc.)”

I NOA:s rapport definierar man:

”Ett utsatt område är ett geografiskt avgränsat område som karaktäriseras av en
låg socioekonomisk status och där de kriminella har en inverkan på
lokalsamhället. Inverkan är snarare knuten till den sociala kontexten i området
än de kriminellas utstuderade vilja att ta makten och kontrollera lokalsamhället.
Påverkan kan utgöras av direkta påtryckningar, exempelvis genom hot och
utpressning, eller indirekta, som
 offentliga våldshandlingar som riskerar att skada tredje man
 narkotikahandel som bedrivs öppet
 ett utåtagerande missnöje mot samhället
Effekten blir att de boende i området upplever otrygghet, vilket i sin tur leder till
en minskad benägenhet att anmäla brott och att medverka i rättsprocessen. ”

Dessutom talas det om 6 riskområden och 15 särskilt utsatta områden:

”Ett särskilt utsatt område kännetecknas av att de boende upplever att det finns
en potentiell hotbild från de kriminella i området vilket har lett till en allmän
obenägenhet att delta i rättsprocessen. Det kan även förekomma systematiska
hot och våldshandlingar mot vittnen, målsägare och anmälare i området.
Situationen i området innebär att det är svårt eller nästintill omöjligt för
polisen att fullfölja sitt uppdrag vilket kräver regelmässig anpassning av
arbetssätt eller utrustning. ”

Rapporten skrevs alltså i december 2015, för 1½ år sedan. Rikspolischefen har talat om att vi är på rätt väg! Men nu läser jag att de 15 särskilt utsatt områdena har utökats till 23 st! Det innebär ju att rikspolischefen ljuger för oss. Hans rätta väg har istället gett oss nya 8  värstingområden, alltså fler än som var riskområden i rapporten, som polisen knappast har någon kontroll över! Vi har fortfarande kvar de utsatta områdena. Situationen har blivit värre och vi är inte på rätt väg!

Problemen har blivit så stora att våra makthavare måste diskutera och lösa dessa ”untouchable” frågor. Det behövs krafttag. Men kommer de att klara av det? Köpenhamn har inte lyckats att splittra hippiekollektivet på drygt 45 år så jag tror knappast att våra mesiga makthavare kommer att kunna göra något åt våra inhemska problem med 53 mer eller mindre kriminella områden!

Bilden från Hermodsdal 2013. Detta område är ett av de som nu har utsetts som särskilt utsatt!

 

 

Tidigare äldre inlägg

ulsansblogg

mina guldkorn i vardagen

Motvalls blogg

Förflugna tankar och bevingade ord.

Peter Harold - Skrivarens blogg

Skrivandet är frihet - jag skriver för friheten.

pspringare

The greatest WordPress.com site in all the land!

Varjager's Weblog

I vår del av världen. En titt på fosterlandet och dess styrande elit med kritiska ögon.

Petterssons gör skillnad!

Oberoende nyheter, satir och allvar om politik, journalistik, invandring, mångkultur, islam, brottslighet, rasism, natur, livet och musik.

Tanja Bergkvists Blog

Kamp mot fördumningsindustrin

Ett vettigt alternativ

Om man tänker steget längre

Erling Hellenäs svenska blog

Den stora bilden och dess delar

Hexanmexan "shake my hand?"

Elefanten dog en plågsam död

Rune Lanestrands blogg

Politik, jordbruk, Vänersborg, Sverige, EU och världen kommenteras av småbrukaren Rune Lanestrand

corneliadahlberg

Gräsrotsrevolution

WTF?

100 möjligheter istället för hen!

Anna Ernius

politik, litteratur och möten med världen

Ryggraden!

Qui tacet, consen'tit.

Nya Il Convito

Mohamed Omars blogg om fezens filosofi, gotisk steampunk och upsaliensisk pulp fiction

Josefin Utas

Mina egna tankar om nuet och framtiden

Otillständig

- kroniskt oppositionell

Helena Palena

ENVAR SIN EGEN REDAKTÖR! Copyright!

Asylkaos

Politiker och media förstör vårt land. Nu försvarar vi oss. (Alla texter och bilder är fria att sprida vidare.)

anthropocene

Ett partipolitiskt oberoende libertarianskt forum för debatt och opinionsbildning

%d bloggare gillar detta: