Snällisterna skapar problemen

Ännu en gång läser jag om en 8-åring som leder ett gäng som sprider skräck i skolan. Ännu en gång undrar jag varför de vuxna har låtit det gå så långt. Ännu en gång läser jag om 16-åringen och 14-åringen misstänks för mordet på hemlöse Gica, 48. ännu en gång undrar jag över de vuxna i ungdomarnas närhet.

Det finns ingen människa som föds ond. Alla människor har både onda och goda sidor. När de vuxna i barnens närhet inte tar sitt ansvar och inte talar om vad som är rätt eller fel så kan de unga utvecklas till små monster. Det  behöver inte bli så. Men med en trygg och fast uppfostran så är förutsättningarna större för att de unga rustas med bra värderingar.

Hur kan det bli så att  en grupp killar i 8-års åldern regelmässigt hotar och kränker såväl elever som lärare  samt förnedrar flickorna på skolan sexuellt – verbalt och med regelrätta övergrepp i form av tafsande? Varför har de vuxna inte reagerat förrän nu – när har hotat med kniv? Dessa killar måste ju ha föräldrar och syskon eller annan släkt. Varför har de inte regerat? Förskola och skola – vad har de gjort? Socialen har fått en orosanmälan. Men vad hjälper en anmälan eller ett resursteam eller liknande? Det behövs åtgärder! Någon måste ju sätta ner foten och säga ifrån! Varför tillåter man att oskyldiga barn och skolpersonal utsätts för dessa små monster?

Angående fallet med den hemlöse Gica läser jag en FB-kommentar som får håret att resa sig i nacken på mig:

”Ziganofobin har alltid varit stor i Sverige men arbetet mot fördomarna gick stadigt om än långsamt framåt.
SD sköt startskottet för avhumaniseringsprojektet med sin vidriga tunnelbane- kampanj. Efter den gick det stadigt bakåt.
Andreas Magnusson har, i Magasinet Paragraf, skrivit flera krönikor om hur ord flyttar gränser.
Han har rätt. Till och med S började under valrörelsen diskutera tiggeriförbud.
Det är ganska lätt att följa den nedåtgående spiralen när det gäller rumänska romer.
Lite svårare är det vg en annan grupp, de ensamkommande unga från Afghanistan. Men vi ser samma utveckling där.
Sverige har blivit ett farligare land för de allra mest utsatta.”

Skribenten menar alltså att det är SD:s fel eftersom de hade reklam i tunnelbanan!!! Flera av de som kommenterar har ungefär samma åsikter. Det är vår usla människosyn och brist på mänskliga rättigheter som är orsaken. Vi svenskar har dåliga attityder. Men … är det verkligen våra fördomar som ligger bakom mordet på Gica? NEJ! Det är bara en enkel förklaringsmodell för snällister!

Det är inte snällt att vara snällist och sopa problemen under mattan. Vi behöver ordning och reda. Det är snällt att tala om vilka regler som gäller och är nödvändiga för att samhället ska fungera. Det är snällt att tala om vilka konsekvenser som olydnad mot regler får. Det är snällt att uppfostra de unga!

Det är snällisterna som skapar problemen genom att inte ge lärare och annan personal i skolan befogenheter att säga ifrån och att straffa dåliga beteende. Det är snällisterna som skapar problem när polis och sociala myndigheter inte kan ta hand om de unga gängkriminella och inte kan skydda allmänheten från dem. Det är snällisterna som ställer till problem när de inte kräver föräldraansvar.

Annonser

Barnmisshandel eller kultur?

I Sverige är det inte tillåtet att aga barn. Föräldrar och lärare kan anmälas om de tar ett barn i armen för att tillrättavisa det. Det är förbjudet att använda våld mot ett barn. Det är förbjudet att tatuera barn. I Sverige sätts barnets välbefinnande första. Men …

Vi har fått in nya religioner som uppmuntrar till omskärelser och könsstympningar. Riktigt små barn utsätts för barbariska ingrepp. De kan få skador för livet.

”Den muslimska familjen tog beslutet att omskära sin son i tidig ålder i somras.

– Omskärelse är rekommenderat inom vår religion men det har också att göra med att vi inte vill få problem med trång förhud. Vi researchade på nätet och insåg att det här var den enda kliniken i Linköping som erbjöd omskärning. På hemsidan berättades att kirurgen hade lång erfarenhet och jag fick ett gott intryck när jag pratade med dem vid flera tillfällen innan ingreppet, säger Hiba som nu vill varna andra patienter.”

”På hemsidan marknadsför den privata kliniken Laser Beauty Way Clinic i Linköping olika ingrepp, bland dem omskärelse som man utför mot för en kostnad på 3 000–4 500 kronor, av ”en legitimerad läkare med lång och gedigen erfarenhet inom både kirurgi och allmän medicin”.

”Den erfarne kirurgen på skönhetskliniken skulle omskära Hibas son som är två månader gammal.

Men ingreppet gick snett och pojkens könsorgan brändes.”

En två månaders baby har alltså utsatts för ren tortyr! men vad säger den svenska lagen om detta? Är det verkligen tillåtet?

”Ur Lag (2001:499) om omskärelse av pojkar
3 § Omskärelse får utföras på begäran av eller efter medgivande av pojkens vårdnadshavare och sedan vårdnadshavaren har informerats om vad ingreppet innebär. Står pojken under vårdnad av två vårdnadshavare, skall vad som nu sagts gälla båda. Den som skall utföra ingreppet svarar själv för att informationen ges eller att den ges av en medicinskt kunnig person. Sådan information skall ges också till pojken, om han har uppnått den ålder och mognad som krävs för att förstå informationen. Pojkens inställning till ingreppet skall så långt det är möjligt klarläggas. Ett ingrepp får inte utföras mot en pojkes vilja.

4 § Ingreppet skall utföras med smärtlindring som ombesörjs av legitimerad läkare eller legitimerad sjuksköterska, under betryggande hygieniska förhållanden och med hänsyn till vad som är bäst för pojken.

5 § Omskärelse får utföras endast av legitimerad läkare eller av den som har särskilt tillstånd att utföra omskärelse av pojkar. Annan person än legitimerad läkare får inte utföra omskärelse på pojkar som är äldre än två månader.

6 § Särskilt tillstånd att utföra omskärelse får meddelas den som föreslagits av ett trossamfund där omskärelse ingår som en del i en religiös tradition, om personen har den kompetens som föreskrivs med stöd av 11 §, bedöms kunna utföra ingreppet i enlighet med de krav som gäller för ingreppet och i övrigt är lämplig att utföra omskärelser.”

”Pojkens inställning till ingreppet skall så långt det är möjligt klarläggas. Ett ingrepp får inte utföras mot en pojkes vilja.” Pojkens vilja? Hur kan ett 2 månaders barn själv förstå och bestämma?

Oftast benämns den bara omskärelse utan könsspecifikation, eftersom det endast är det manliga ingreppet som avsetts fram till på senare år. Kvinnlig könsstympning som tidigare benämndes ”kvinnlig omskärelse” var före 1970 ett tämligen okänt begrepp i Sverige, och är ett ingrepp som i många avseenden har en annan innebörd än den manliga. I Sverige omskärs varje år ett fyrtiotal judiska pojkar, samt närmare tre tusen muslimska pojkar.

I februari 2012 krävde Svenska Barnläkarföreningen att rituell omskärelse helt borde förbjudas. Barnläkaren Staffan Janson, ordförande för föreningens utskott för etik och barnets rättigheter, säger att stympning av förhuden är ett övergrepp som kränker barnets integritet och självbestämmande över både den egna kroppen och framtida religiös uppfattning. Flera läkare och landstingen har nekat omskärelsen gjorda för icke-medicinska orsaken. Finska Läkarförbundet är också emot omskärelse av icke-medicinska anledningar. Den förra socialministern Bengt Westerberg (L) har krävt att icke-medicinsk omskärelse förbjuds, medan barn- och äldreminister Maria Larsson (KD) har krävt att landstingen tillåter det.

För mig är en icke-medicinsk omskärelse och könsstympning av flickor det samma som en barnmisshandel. Ingreppet borde förbjudas på minderåriga. Varför vill inte de svenska politikerna förbjuda detta? Varför ska oskyldiga små barn utsättas för detta barbari? Varför regerar inte barnorganisationer? Alla människors lika värde? Är inte dessa barn lika mycket värda som svenska barn?

 

Var kommer all stress ifrån?

Stress och psykisk ohälsa tycks ha blivit allmänt förekommande. Speciellt de unga tycks lida av denna åkomma. Jag läser att varannan student mår dåligt. Vad beror det på att människor mår psykiskt illa?

I det gamla jägarsamhället gick livet ut på att jaga och skaffa mat. En skicklig jägare fick hög status. Mellan jakterna tog man det lugnt, tillverkade vapen, beredde skinn och förberedde nästa jakt. Man plockade bär och örter, hämtade vatten, vaktade elden, umgicks och berättade historier. Gamla och unga umgicks med varandra och utbytte erfarenheter. Den som mådde dåligt hade alltid någon att prata med. Gruppen behövde varandra. De äldre uppfostrade de yngre och lärde dem det som de behövde kunna för att klara sig.

Samma sak gällde i bondesamhället. Man jobbade hårt under dygnets ljusa timmar med att odla, skörda och sköta djuren. Däremellan gjorde man verktyg, gjorde kläder, umgicks och vilade sig. Det fanns alltid närstående, äldre och yngre, att samtala med. Alla gjorde det som krävdes av dem. Alla var i behov av varandra. De äldre uppfostrade de yngre och lärde dem det som de behövde kunna.

Med urbaniseringen och industrisamhället splittrades familjerna. Människor blev mer ensamma och olika generationer umgicks inte längre.

Idag är inte det primära att skaffa mat, husrum eller att skydda sig mot kylan. Idag har vi alla moderna bekvämligheter, lever ett välordnat liv och umgås mest med människor inom vår egen generation. Alla har fortfarande behov av att känna sig behövda. Men vilka krav ställer samhället på oss?

Barn lämnas tidigt i förskolan och sen tar skolan över. Föräldrar uppfostrar inte längre sina barn. Pedagoger tar över och förmedlar inte längre kunskaper om hur man ska överleva. Istället får barn lära sig att de naturliga könsrollerna bara är en social konstruktion, att alla människor har samma värde – oavsett de tillför samhället något eller ej, alla kan lära sig vad som helst och alla får göra vad de vill. I skolan och i hemmet curlas barnen. De lär sig inte att jobba hårt och självständigt. Går något fel så är det alltid andras fel. Medierna driver på med en mängd måsten – kroppsfixering, åsikter och livsstilar. De unga lär sig att festa, få klimatångest, fundera på könstillhörighet, bli feminister, skaffa modeprylar, gå på gym, äta rätt, känna sig diskriminerade, veta bättre än de äldre, ….  De lär sig att vara störst, bäst och vackrast!

Högskolan är utformade efter självständigt och hårt arbete. En mängd unga börjar studera utan att inse att det faktiskt är de själv som måste prestera. Hälften av dem är kanske inte lämpade för akademiska studier. Det är kanske de som drabbas av den kalla verkligheten och den psykiska ohälsan? De inser att de inte klarar av de uppskruvade kraven som samhället ställer på dem.

Det moderna samhället skapar en elit som klara av kraven medan resten av populationen känner sig otillräckliga, mår dåligt och blir stressade.

 

Tidigare äldre inlägg

livsmönster

En blogg om mitt liv, om min vardag tillsammans med min fru och våra husdjur

Alternativ för Sverige till EU-parlamentet 2019

AfS vill dränera det politiska träsket. AfS kallar en spade för en spade. AfS är en tydlig röst för #swexit. AfS adresserar problemet med det demografiska hotet mot det svenska folket. AfS står upp för yttrandefriheten. AfS vill avskaffa HMF och förbjuda åsiktscensur på nätet. Sverige behöver AfS!

Jenny Piper

Politik, nyheter och samhällsdebatt blandat med personliga krönikor.

Spanienaktuellt

Den osminkade spanska sanningen

fujifredrik

Utforskar vår underbara värld objektivt. Piffar till den lite lätt med PS.

...blott ett litet strå...

-mitt brunstämplade tankegods-

Peter Krabbe

Världen i fokus - vem styr vår framtid och varför?

Wallenborgs politikblogg

Politik om stort och smått.

JUST-LOOK-AT-SWEDEN

SWEDEN - A SHITHOLE COUNTRY?

Rakapuckar's Blog

Så bitter på Steffe med alliansen!

Assistans på dina villkor

Alla människor är lika värda

Björn Alvebrand

STYRBORD ELLER BABORD? VALET ÄR DITT.

Busiga mor

My Home My Place My Life

SVERIGE - EUROPA - VÄRLDEN

GÅR DET VERKLIGEN SÅ BRA NU?

Halloj världen!

En blogg av Inger Hansson. Om resor. Om Instagram och annan fotografi. Om natur. Om Karlshamn, Kristianstad, vatten och lite av varje.

Christer.L.Hansson

Det som danar mig

Stigfinnaren i Älvsund

vägen inåt är vägen framåt

Vincat Veritas

Låt sanningen segra

Rovdjurspolitik

Faunavård utan vetenskapligt stöd

Tankeverket

Alla förändringar börjar med en tanke

Life, Death and all between

Welcome to an expanding worldview

SasjaL

Cyniker är inget man föds som, det är omgivningen som formar ...

Livsglimtar

Bättre sent än aldrig

Micke K - En röst i Sverige

Sunt förnuft, svenska värderingar i ett sekulärt samhälle

mickecarlssonsblog

Skillnaden mellan demokrati och diktatur är storleken på gapet mellan makten och folket. I min blogg visas hur gapet dag för dag blir allt större i Sverige.

Ama de casa

En hemmafru i Spanien

Motvalls blogg

Förflugna tankar och bevingade ord.

Peter Harold - Skrivarens blogg

Skrivandet är frihet - jag skriver för friheten.

Varjager's Weblog

I vår del av världen. En titt på fosterlandet och dess styrande elit med kritiska ögon.

Petterssons gör Sverige lagom!

"Envar har rätt till åsiktsfrihet och yttrandefrihet. Denna rätt innefattar frihet för envar att utan ingripanden hysa åsikter och frihet att söka, mottaga och sprida upplysningar och tankar genom varje slags uttrycksmedel och utan hänsyn till gränser." - FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna, artikel 19

Ett vettigt alternativ

Om man tänker steget längre

Rune Lanestrands blogg

Politik, jordbruk, Vänersborg, Sverige, EU och världen kommenteras av småbrukaren Rune Lanestrand

corneliadahlberg

Gräsrotsrevolt

%d bloggare gillar detta: