Barn ska bli allt som vi inte blev

Oftare och oftare möts vi av rubrikerna: ”Psykisk ohälsa ökar bland barn och unga”. De senaste 20 åren har psykisk ohälsa bland barn och unga vuxna i Sverige ökat kraftigare än i de andra nordiska länderna, enligt Socialstyrelsen. I dag har närmare 190.000 barn och unga vuxna någon form av psykisk ohälsa. Mest drabbade är unga kvinnor i åldern 18-24 år. Det motsvarar omkring 10 procent av flickor, pojkar och unga män samt 15 procent av unga kvinnor. Vad beror detta på?

Jag läser en mängd förklaringar: socioekonomiska faktorer, stress i skolan och svårigheter att ta sig in på arbetsmarknaden, är de allra vanligaste förklaringarna. Men räcker det? Jag tror att det finns helt andra förklaringar som grundläggs redan när barnen är riktigt små.

Det klassiska exemplet är väl pappan som gärna velat bli fotbollsproffs och driver på sin pojke för att han ska bli det i stället. Eller mamman som ville bli fotomodell eller filmstjärna och kompenserar med att dottern ska göra en tidig karriär inom dessa områden så tidigt som möjligt. Men dessa fall har alltid funnits och är ganska ovanliga.

I dagens samhälle har vi dock fått ett annat fenomen via feminismen. Strävan att göra sig av med patriarkala strukturer har gått för långt. Människor har förvandlats till sociala konstruktioner. Sådana konstruktioner är manipulerbara. En konstruktion kan vara olika komponenter som sammanfogas till en helhet. En social konstruktion blir då sociala faktorer och idéer som sammanfogas till en enhet. Alla vet väl att det finns konstruktioner som aldrig fungerar. Ingen har lyckats att konstruera en evighetsmaskin. De första flyg konstruktionerna var inte lyckade och många störtade. Hur många misslyckade vetenskapliga experiment har behövts innan någon hyllas som Nobelpristagare.

I det moderna samhället är det barnen som det experimenteras med. För några barn börjar det redan vid födseln. Föräldrar vill göra barnen könslösa. Ingen ska veta om barnet är en pojke eller flicka. Stakars barn Det måste vara otryggt att tas ifrån sin identitet och könstillhörighet. För andra barn börjar problemen i förskolan.

Feminismen har tagit sig in i förskolor och skolor med genuspedagogiken. Detta har lett till att ohälsan bland barn och unga ökat. Allt fler barn känner sig vilse och vill tillhöra ett tredje kön. Problemen hopar sig men som en ljusglimt fick jag igår information om ett alternativt utbildningsmaterial för förskollärare: ”En rosa pedagogik”. En av medförfattarna, Linnea Bodén, skriver:

”Förskolan beskrivs ofta som det första ledet i ett livslångt lärande och genom att jobba med barnen hoppas man kunna förändra samhället. Ofta är utgångspunkten att det är de vuxnas föreställningar om barn som behöver ändras, men det förskjuts i regel till att det är barnen som ska förändras. Ansvaret för det jämställda samhälle som vi själva inte kunnat uppnå, förläggs alltså till barnen.”

Vuxna vill alltså att barnen ska förändras för att passa in i de vuxnas kontext. Barnen ska uppnå det som de själv inte har lyckats med. Barn ska bli bättre än vi vuxna är.

En rapport om förskolans värdegrundsarbete har givits ut av Skolverket. När jag läser rapporten ser jag att dessa små barn från 1½ år och fram till skolåldern ska utbildas i mänskliga rättigheter och skyldigheter, demokrati, solidaritet, jämlikhet, jämställdhet och normkritik. De ska rustas för att bli goda socialistiska medborgare. I början av rapporten läser jag:

”Förskolans värdegrundsuppdrag anges i såväl skollagen som förskolans läroplan. Förskolan vilar på demokratins grund, vilket innebär att verksamheten ska bedrivas i demokratiska former och ett demokratiskt arbetssätt ska tillämpas. I detta innefattas att barnen ska vara delaktiga och ha ett reellt inflytande över såväl innehåll som arbetssätt. Barnen ska också ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att uttrycka sina tankar och åsikter för att därmed kunna påverka såväl verksamheten som sin
egen situation liksom att ta ansvar för sina egna handlingar och förskolans miljö. Omsorg om och hänsyn till andra människor, liksom rättvisa och jämställdhet samt egna och andras rättigheter ska lyftas fram i förskolan. Etiska värden och normer ska synliggöras i verksamheten så att barnen ges möjlighet att tillägna sig dessa, vilket främst sker genom konkreta upplevelser och genom personalens förhållningssätt
som förebilder.”

Som gammal barnpedagog skakar jag på huvudet! Små individer som inte är färdigutvecklade och har ett stort behov av trygghet och omsorg, har kanske nog av potträning, lära sig att knäppa knappar, knyta skorna, gå balansgång. De behöver lära sig vad som är farligt och vad som är tillåtet. Ett barn som inte har så stort ordförråd kan knappast uttrycka sina tankar och åsikter på ett demokratiskt sätt. Hur kan de ha inflytande över arbetssättet i förskolan när Skolverket säger att det ska vara värdegrundsbaserat? Det känns underligt att pracka på så små barn mänskliga rättigheter och skyldigheter!

För mig är det en gåta att inte fler barn och unga drabbas av psykisk ohälsa efter att ha utsatts för detta sociala och politiska experiment! Hur kan något barn bli friskt efter denna indoktrinering? Kan det bero på att de har normala friska vuxna i sin närhet – föräldrar, släkt, grannar, …? Kan inte barn få vara barn  – flickor få vara flickor och pojkar få vara pojkar, men främst barn?

 

Annonser

Vilka barn är det mest synd om?

Nu dras frågan om åldersbedömningar ett varv till. Är de barn eller vuxna? Vill verkligen någon vuxen kallas för barn? Det är ganska förnedrande att göra vuxna människor till barn och vad är egentligen syftet?

Barn är omyndiga och måste förlita sig på de vuxnas omdöme. Men om de vuxna i närheten har ett bristande sådant så fungerar det inte så bra. För mig känns det som om dessa s k ensamkommande barn har blivit som brickor i ett brädspel. De är inga egna personer längre. De har tagit sig hit – genom hela Europa – men när de kommer hit så blir de omyndigförklarade. Cyniskt av de goda som vill ha makt över dem. Cyniskt av politiker som egentligen bara vill ha dem som valboskap. Cyniskt av medier som vill skriva spaltmedier och göra snyftreportage.

Mitt i allt detta glömmer man bort barnen – de som verkligen är barn. Jag skrev, för två år sedan, ( 19 jan 2016), en artikel om hycklerit i Sverige där små barn (alltså inte dem som nu ännu en gång  är aktuella för åldersbedömning) utnyttjas för egen vinning:

” Vi lever i en värld där barn utnyttjas till olika syften. Idag ser jag på nyheterna att barn arbetar i en gruva någonstans i världen. TV-reportern läste upp detta med en röst som sa usch och fy! BARNARBETE! På ett sätt håller jag med men har i bakhuvudet att detta hände även i Sverige för ca 100 år sedan. Vi har utvecklats sedan dess. Varför fördömer vi underutvecklade länder som ev KAN utvecklas? Varför vill vi inte ge dem tid att utvecklas?

Minns en bild: ”Aylan Kurdis kropp flöt i land på stranden vid turkiska Bodrum”. Bilden av den döda pojken manglades ut i medier över hela världen. Aylan utnyttjades cyniskt av ”godhetsmänniskor”. Det enda syftet var att vi ska tycka-synd-om, hjälpa och skänka pengar! Det tjatades om denna 3-åring i månader i alla medier.

barn

Vi minns 8-åriga Yara som misshandlades till döds. Hon kom hit som ensamkommande barn! På något sätt lyckades medierna göra rektorn skyldig. Det gick ju inte att lasta de som hade placerat henne hos släktingar för detta. Flyktingar och släktingar ska behandlas med silkesvantar. De sociala myndigheterna svek Yara i sin iver att vara snälla och se mellan fingrarna. Om de hade tagit sitt ansvar så hade kanske Yara levt idag!

I en skola i Trollhättan gick en man in och mördade några elever och lärare. En fruktansvärd händelse. En vit man som dödar invandrare! Medierna utnyttjade denna situation med att vilja koppla ihop detta med främlingsfientliga organisationer. När polisen inte fann några kopplingar så var det inte roligt att rapportera längre!

En pojke i Broby blev mördad av en klasskamrat. Men båda var invandrare. Usch och fy! Det ska vi inte prata om! Vi får inte prata om kulturella skillnader alltså sopar medier detta under mattan. De sviker den mördade pojken och hans föräldrar.

Enligt FN är alla under 18 år barn och ska behandlas som barn. En ängslighet hos våra politiker och migrationsansvariga gör att det är fult att tala om undersökningar för att bestämma åldern på ensamkommande barn. Varför? Sviker vi inte barnen genom att blanda dem med vuxna eller de vuxna när vi behandlar dem som barn?

Som slutkläm kommer nu det som jag har tjatat om i många år men som det har varit usch och fy att nämna. BARNÄKTENSKAP. Hit till landet kommer män med sina unga fruar. Fruar som är mellan 13 och 17 år. Dessa fruar är barn! Enligt FN! Men genast inträder denna ängslighet! Enligt svensk lag är dessa äktenskap olagliga men migrationsverket ser mellan fingrarna och behandlar detta som vilket äktenskap som helst – placerar man och barnhustru tillsammans och tillåter sexuellt utnyttjande av minderårig. Medierna har inte velat nämna detta men … Eftersom DN har anklagats för att mörka så väljer de nu att lyfta på locket! Allt för att visa att de inte mörkar. Under ca 10 års tid har jag tjatat om barnäktenskap och att vi sviker dessa barnbrudar. Jag har fått ta emot mycket elakheter för detta. Nu väljer godhetsapostlarna på DN att lyfta på locket för att fokusera från deras andra mörkningar!

I hyckleriets Sverige utnyttjas utländska barn av godhetsapostlar för egna vinningar och syften! Vem för barnens talan?”

Nu är dessa verkliga barn glömda ännu en gång och inte intressanta längre. Medierna inriktar sig på de asylsökande ”ensamkommande barnen”. De ”goda” hakar på. Nu ska vi bara inrikta oss på vuxna asylsökande ensamkommande barn som man bara MÅSTE tycka synd om. I detta spel finns det ingen som egentligen bryr sig om barnen – vare sig de är små eller stora!

 

 

Måste vi stressa?

För några dagar sedan hörde jag några pensionärer prata om att nu var de färdiga med förberedelserna inför advent. De hade städat och ljusstakar, stjärnor och tomtar var på plats. De har bakat lussekatter och pepparkakor. Allt är klart. Affärerna har länge sålt julprydnader. Kyldiskarna är fulla med julskinkor. Men jag tittar i almanackan – idag är det den 30 november! Varför har man så bråttom? Varför ska julen tas ut i förtid?

”Den 9 december infaller Annadagen, dagen då man i allmogesamhället inledde några av de viktigare julförberedelserna. Lutfisken skulle läggas i blöt, julölet skulle provas, det var dags att ta itu med jultvätten och julbaket och ljusen skulle stöpas.

I vissa delar av Sverige skulle julölet vara helt färdigt till Annadagen men i vissa andra skulle malten ha kokats, silats, jästen tillsatt och ölen lagd på jäsning för att vara färdig 21 december (Tomasdagen), Julölen har länge varit viktigt i Sverige/Norden och en del sa att de skulle dricka jul och den traditionen fanns redan på vikingatiden. då med mjöd istället för julöl”

Ja, så var det förr när man var tvungen att göra allting själv! Det var nödvändigt att lägga lutfisken i blöt för att kunna äta den till jul. Grisen skulle slaktas, fjälstren skulle rengöras och tas tillvara och fyllas med korvsmet, skinkan saltas, köttbullarna tillagas, brödet bakas, ljusen stöpas och naturligtvis ville man ha julfint efter allt stök. Alla dessa förberedelser gjordes i december under adventstiden.

Nu ska tydligen allting vara klart till advent! Varför har det blivit så. Vi lever ju i en tid då vi inte behöver förbereda så mycket. Det mesta köps ju färdigt i butiken! Själv har jag inte gjort några förberedelser ännu. Jag har ingen lust att stressa. Imorgon tänder jag adventsljusstakarna i fönstren. Några tomtar kommer nog att plockas fram senare i december.

Jag minns glädjen med att förbereda när barnen var små. De var förväntansfulla inför julen. Det var för deras skull som vi julpysslade. Julen var deras högtid. Men nu … nu ska allt vara så trendigt! Jag läste i oktober att julgranskulorna i år ska vara bruna. Bruna? Vad är det för fel på den vackra röda kulorna? Varför måste vi vara trendiga? Läste vidare:

Hur tycker du att vi ska klä vår julgran?

– Personligt. Fler skaffar flera granar hemma. En i vardagsrummet och en ”barngran” där barnens pyssel får hänga som kanske står någon annanstans. Personligen har jag tre granar till jul – en fingran, en rolighetsgran och en gästgran.”

Jag får nästan sura uppstötningar när jag läser det! Vad har hänt med julen – barnens högtid? Ska barnens julpyssel inte få hänga i ”fingranen”. Är inte barnens alster värda något? Jag har sparat barnens tomtar, änglar och annat pyssel. De gjordes för 40 år sedan och var lite sneda och vinda redan då. Men barnen var stolta över sina alster och det lyste i deras ögon när de hängde upp dessa alster i granen. Vi hade ingen fingran! Vi hade ”hela familjens gran”. För mig är julen en tid att umgås med de närmaste under lugna avstressande former. Det är en tid för återhämtning.

Men … Jag borde kanske tänka om? Kan jag bara koppla bort alla trender och alla normkritiska tankar? Naturligtvis borde jag och sambon  tillbringa julen i ett stökigt kollektiv där tomten är far till alla barnen. Där bör naturligtvis alla nationaliteter vara representerade med den svenska vita cis-mannen som minoritet. Vi ska äta veganmat och alla julklappar ska skickas till de stackars flyktingarna. Alla ska vara klädda i könsneutrala kläder. Julgranen och julmaten bör vara kravmärkt. Barnen ska leka könsneutrala lekar. De vuxna bör diskutera den globala uppvärmningen, flygskatt, #metoo och hur vi trycker ner patriarkatet. Det borde vara en riktigt normkritisk jul!

Men … det är ju inte så jag vill ha det! Jag vill ha lugn och ro. Jag vill inte vara trendig eller stressa omkring. Jag vill inte vara normkritisk. Vad är det för fel på den gamla vanliga julen?

 

 

 

Annonser

Tidigare äldre inlägg

Christer.L.Hansson

Det som danar mig

Stigfinnaren i Älvsund

vägen inåt är vägen framåt

S W E D E N - G O O D B Y E

Politik - Religion - Samhälle - Europa - Nationalism

Vincat Veritas

Låt sanningen segra

Rovdjurspolitik

Faunavård utan vetenskapligt stöd

Tankeverket

Alla förändringar börjar med en tanke

Life, Death and all between

Welcome to an expanding worldview

SasjaL

Cyniker är inget man föds som, det är omgivningen som formar ...

Livsglimtar

Bättre sent än aldrig

beppe852

Hellre död än röd

Micke K - En röst i Sverige

Sunt förnuft, svenska värderingar i ett sekulärt samhälle

Helt apropå

En blogg om tro, hopp och kärlek. Om livet och om lite till.

mickecarlssonsblog

Skillnaden mellan demokrati och diktatur är storleken på gapet mellan makten och folket. I min blogg visas hur gapet dag för dag blir allt större i Sverige.

Ama de casa

En hemmafru i Spanien

Motvalls blogg

Förflugna tankar och bevingade ord.

Peter Harold - Skrivarens blogg

Skrivandet är frihet - jag skriver för friheten.

Varjager's Weblog

I vår del av världen. En titt på fosterlandet och dess styrande elit med kritiska ögon.

Petterssons gör skillnad!

"Envar har rätt till åsiktsfrihet och yttrandefrihet. Denna rätt innefattar frihet för envar att utan ingripanden hysa åsikter och frihet att söka, mottaga och sprida upplysningar och tankar genom varje slags uttrycksmedel och utan hänsyn till gränser." - FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna, artikel 19

Ett vettigt alternativ

Om man tänker steget längre

Rune Lanestrands blogg

Politik, jordbruk, Vänersborg, Sverige, EU och världen kommenteras av småbrukaren Rune Lanestrand

corneliadahlberg

Gräsrotsrevolt

WTF?

100 möjligheter istället för hen!

Anna Ernius

politik, litteratur och möten med världen

Ryggraden!

Qui tacet, consen'tit.

Nya Il Convito

Mohamed Omars blogg om fezens filosofi, gotisk steampunk och upsaliensisk pulp fiction

Otillständig

- kroniskt oppositionell

Helena Palena

ENVAR SIN EGEN REDAKTÖR! Copyright!

Asylkaos

Politiker och media förstör vårt land. Nu försvarar vi oss. (Alla texter och bilder är fria att sprida vidare.)

anthropocene

Ett partipolitiskt oberoende libertarianskt forum för debatt och opinionsbildning

DET GODA SAMHÄLLET

HÄR SKAPAS SAMTIDENS SJÄLVFÖRSTÅELSE

%d bloggare gillar detta: