Att få de svar som man vill ha

Nu hände det igen! Jag läste om en undersökning som hade gjorts i en utvald grupp för att få de rätta svaren. Ett beställningsjobb? Det är iallafall så som jag tolkar det.

Barnombudsmannen, BO, har tagit fram den första rapporten om hur barn i förorts- och glesbygdskommuner själva uppfattar sin situation och sina framtidsutsikter. Svaret blev ”Barnen uppger bland annat att vuxenvärlden ignorerar och sviker dem och att våldet i vardagen begränsar deras liv.”

Vem hade då tillfrågats?

”Barnen som BO har mött och fått svar från bor i kommuner och förorter där barn i genomsnitt har sämre ekonomi, sämre skolresultat och sämre hälsa än i övriga landet och enligt BO riskerar barn att inte ha samma rättigheter beroende på var man bor.

Över 900 barn har svarat på enkäten och 88 barn har intervjuats. Deltagarna var mellan 4-20 år gamla.”

BO har alltså frågat barn som de själv redan har stämplat som de som riskerar att inte ha samma rättigheter beroende på var man bor. BO har alltså redan bestämt att dessa barn är det synd om. Hur frågorna var utformade redovisas inte men … Jag förutsätter att man inte har ställt samma frågor till alla 4-åringen kan väl knappast ha fått samma fråga som 20-åringen. En 4-åring kan inte svara på en enkät! 20-åringen är inget barn enligt FN. En 20-åring är myndig och vuxen! 4-20 år är ett stort spann med helt olika förutsättningar. Dessa borde inte blandas samman  till en helhet.

”I barnens berättelser framkommer en bild av barn som känner sig bortglömda av både politiker och vuxenvärlden. Och det är skolan som får hårdast kritik enligt rapporten.

– Barnen lyfter kärleken till orten men många barn och unga beskriver också hur de många gånger möts av för låga förväntningar från vuxna i skolan. Att man inte ska bli något, att det inte ska gå bra. Och det som barnen beskriver är att man tar åt sig av det de vuxna säger, vilket kan innebära att man helt kan tappa sin framtidstro, och det är allvarligt, säger Anna Karin Hildingson Boqvist som är vikarierande barnombudsman.

4 av 10 pojkar i rapporten tror att deras bakgrund kan påverka deras framtid negativt och att de inte kommer få jobb när de blir vuxna.”

När svaret på denna undersökning blir att vuxenvärlden sviker barnen så ställer jag mig frågan: Har inte barnen föräldrar? De nämns inte! Istället läggs ansvaret på skolan och politikerna. 4-åringen går väl inte i skolan och 20-åringen bör väl ha gått ur gymnasiet?

I rapporten blandas också barn i glesbygden med barn i förorten. ”Barnen som BO har mött och fått svar från bor i kommuner och förorter där barn i genomsnitt har sämre ekonomi, sämre skolresultat och sämre hälsa än i övriga landet” Har barn i glesbygden ”sämre ekonomi, sämre skolresultat och sämre hälsa än i övriga landet”? Nej, det tror jag inte på! Däremot har barn i glesbygden längre väg till skolan, mer frisk luft och natur omkring sig än förortsbarnen. Alltså helt andra problem.

Trots att barnen i rapporten uppger att de trivs i sitt närområde präglas inte sällan deras vardag av våld, utanförskap och kaosartade skolor. De yngre barnen berättar om hur våldet i närområdet och på förskolan begränsar deras liv. Många barn tillåts inte att gå ut och leka på grund av kriminalitet. Men denna kriminalitet beror väl inte på vare sig politiker eller skolan? Var finns föräldraansvaret?

Men BO anser med utgångspunkt från denna rapport att Sverige brister i att skydda barn från våld i enlighet med barnkonventionen. Därför kräver nu BO att regeringen tar fram en nationell handlingsplan mot just våld. Vad ska hon göra med den handlingsplanen? Slå den i huvudet på de kriminella … eller … kräva mer resurser till redan resurskrävande områden?

 

 

Annonser

Gruppvåldtäkterna är ett invandringsproblem

I elfte timmen har den svenska pressen vaknar, Omar har i flera år informerat vad det gäller Islam. Hade PK – Sverige tagit till sig fakta hade nuvarande ej så gynnsamma situation inte uppstått.

DET GODA SAMHÄLLET

Mohamed Omar

Hellre förekomma än förekommas. De gamla etablissemangsmedierna känner pressen från de växande, pigga alternativmedierna. De har försökt tiga ihjäl dem. Det gick inte så bra. Det finns en annan taktik: att säga som det är innan Avpixlat-sajterna gör det. Och det är ju bra.

Det verkar vara den taktiken som ligger bakom Expressens beslut att publicera fakta om gruppvåldtäkterna. Det är ju allmänt känt sedan länge bland svensson att gruppvåldtäkter är en ”invandrargrej”. Och då menar man inte ingenjörer från Tyskland och kockar från Frankrike. Men etablissemanget har i alla år försökt mörka.

Men nu har alltså Expressen (20/3) granskat gruppvåldtäkterna. Resultatet är föga förvånande. Av 43 dömda gruppvåldtäktsmän 2016 och 2017 visar sig hela 42 vara första eller andra generationens invandrare. Vad den 43:e har för bakgrund är okänt. Det behöver inte vara en helyllesvenne. Hur som helst: 98 procent av de dömda gruppvåldtäktsmännen hade bekräftad invandrarbakgrund.

View original post 1 363 fler ord

Handgranater och gängvåld skakar Sveriges medelklass

Mycket bra att konsekvenserna av naiv svensk politik de senaste decennierna redovisas i internationell media.

Petterssons gör skillnad!

BROTTSLIGHET. Vapen från ett långvarigt krig i invandrarkvarteren har punkterat svenskarnas känsla av förtroende och säkerhet. Landets mordtakt är fortfarande lågt jämfört med amerikans standard.

View original post 88 fler ord

Tidigare äldre inlägg

SVERIGE - EUROPA - VÄRLDEN

GÅR DET VERKLIGEN BRA NU?

Halloj världen!

En blogg av Inger Hansson. Om resor. Om Instagram och annan fotografi. Om natur. Om Karlshamn, Kristianstad, vatten och lite av varje.

Christer.L.Hansson

Det som danar mig

Stigfinnaren i Älvsund

vägen inåt är vägen framåt

S W E D E N - G O O D B Y E

Politik - Religion - Samhälle - Europa - Nationalism

Vincat Veritas

Låt sanningen segra

Rovdjurspolitik

Faunavård utan vetenskapligt stöd

Tankeverket

Alla förändringar börjar med en tanke

Life, Death and all between

Welcome to an expanding worldview

SasjaL

Cyniker är inget man föds som, det är omgivningen som formar ...

Livsglimtar

Bättre sent än aldrig

beppe852

Hellre död än röd

Micke K - En röst i Sverige

Sunt förnuft, svenska värderingar i ett sekulärt samhälle

Helt apropå

En blogg om tro, hopp och kärlek. Om livet i stort som smått.

mickecarlssonsblog

Skillnaden mellan demokrati och diktatur är storleken på gapet mellan makten och folket. I min blogg visas hur gapet dag för dag blir allt större i Sverige.

Ama de casa

En hemmafru i Spanien

Motvalls blogg

Förflugna tankar och bevingade ord.

Peter Harold - Skrivarens blogg

Skrivandet är frihet - jag skriver för friheten.

Varjager's Weblog

I vår del av världen. En titt på fosterlandet och dess styrande elit med kritiska ögon.

Petterssons gör skillnad!

"Envar har rätt till åsiktsfrihet och yttrandefrihet. Denna rätt innefattar frihet för envar att utan ingripanden hysa åsikter och frihet att söka, mottaga och sprida upplysningar och tankar genom varje slags uttrycksmedel och utan hänsyn till gränser." - FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna, artikel 19

Ett vettigt alternativ

Om man tänker steget längre

Rune Lanestrands blogg

Politik, jordbruk, Vänersborg, Sverige, EU och världen kommenteras av småbrukaren Rune Lanestrand

corneliadahlberg

Gräsrotsrevolt

WTF?

100 möjligheter istället för hen!

Anna Ernius

politik, litteratur och möten med världen

Ryggraden!

Qui tacet, consen'tit.

Nya Il Convito

Mohamed Omars blogg om fezens filosofi, gotisk steampunk och upsaliensisk pulp fiction

Otillständig

- kroniskt oppositionell

Helena Palena

ENVAR SIN EGEN REDAKTÖR! Copyright!

Asylkaos

Politiker och media förstör vårt land. Nu försvarar vi oss. (Alla texter och bilder är fria att sprida vidare.)

anthropocene

Ett partipolitiskt oberoende libertarianskt forum för debatt och opinionsbildning

Sven-Erland - insikter från partikansliet på Sveavägen

Sveriges mest progressiva blogg - nu från regeringskansliet

DET GODA SAMHÄLLET

HÄR SKAPAS SAMTIDENS SJÄLVFÖRSTÅELSE

%d bloggare gillar detta: