Varför har vi låtit oss styras?

I min generation, som föddes under efterkrigstiden, har vi växt upp i en era av utveckling. Industrin blomstrade, vanliga arbetare fick det bättre ekonomiskt, vi fick modernare och mer lättskötta hem, ett prylsamhälle växte fram och välfärden frodades.

Vi växte upp i en era där socialdemokratin var stark. Den byggde sin ideologi på händelserna i Ådalen 1931, då 5 arbetare sköts ihjäl vid kravaller i samband med strejk och demonstration. De goda arbetarna mot den onda arbetsgivaren. De fattiga mot de rika. De utnyttjade mot makthavare. De som det var synd om mot utsugare.

Vi fick lära oss att det var Socialdemokraterna som stod för samhällsbygge och för välfärd. De ville ha ett klassamhälle där S stod för det goda och motsatsen var kapitalismen. De polariserade medvetet. Men … hur var det? Jag skrev 2016 en artikel här på bloggen om ”Limhamnskungen” R F Berg som grundade Skånska Cementgjuteriet (idag heter det Skanska). Det var han som byggde välfärden i Limhamn med omnejd. Det har funnits många brukspatroner runt om i landet som har gjort samma sak. S tog helt enkelt deras koncept och gjorde så att detta omfattade alla svenska medborgare. S tog åt sig äran för vårt välfärdssystem och samhällsbygge!

Men i deras samhällsbygge vävdes det in ytterligare en faktor – alla skulle fostras till goda socialister. Staten skulle ta över fostran av barnen. Först blev det skolan och sen blev det barnomsorgen och föräldrapengen. Samhället skulle splittras. Barn och tonåringar skulle befinna sig i skola och fritids större delen av tiden – där de kunde påverkas i rätt riktning. De vuxna skulle jobba och bekosta välfärden samt påverkas av den fackliga indoktrineringen. De äldre skulle knuffas undan på pensionärshem och möjligen delta i pensionärsverksamheter. Helst skulle alla äldre nöja sig med att sticka vantar till barnbarnen eller mata änderna i stadsparken. Det var detta som var den svenska modellen. Alla medborgare skulle sorteras in i den S-märkta förvaringsboxen.

Under många år lyckades det! Eller misslyckades? Vi medborgare har tagit för oss av det socialistiska smörgåsbordet. Vi har velat ha välfärden. Men har vi blivit de socialister som de hoppades på?

Förskolan och skolan tycks ha misslyckats totalt både då det gäller förmedling av kunskaper och i den socialistiska fostrargärningen. Vi såg detta i valresultatet. Trots alla löften om välfärdsreformer så röstade vi ”fel”. Ändå talar detta parti om anständighet.

Är det så anständigt att vilja indoktrinera en befolkning för att få makten att regera? Är det anständigt att efter en misslyckad mandatperiod kalla andra partier för oanständiga? När socialismen knakar i fogarna och argumenten saknas så talar de om anständighet!

Efter valet 2018 skrev jag:

Dagen efter är ett nederlag för alla! Det finns ingen klar majoritet för något parti. Sverige är mer splittrat än någonsin. 71,6 % röstade inte på S-politik.

Vad är det då som splittrar befolkningen? S har ju presenterat nya vallöften nästan varje dag. Stefan Löfven har åkt land och rike runt. Han har dundrat och pekat på hur dåliga de andra partierna är. Men varför tror inte väljarna på honom eller den ideologi som han och hans parti? Kan det bero på allt käbbel?

Trots detta hävdar Löfven att han ska förbli statsminister. Men klarar landet ytterligare 4 år med honom som statsminister?

Nu, tre år senare, känner jag mig grundlurad! Partiet som hade 28, 4 % av väljarkåren hankade sig fast vid makten och fick regera tillsammans med lilla Mp med hjälp av Jöken – en överenskommelse mellan S, C och L.

71, 6 % röstade för något annat än S-politik och ändå är det S som regerar efter en mängd trixande! Varför får de styra oss? När de nu inför budgetomröstningen talar om sina satsningar på välfärden så ska vi komma ihåg att det var Limhamnskungen och en mängd andra brukspatroner som satsade på välfärd långt innan S fick något att säga till om!

Valresultatet 2018

Sveriges återstart?

Har Sverige varit nedstängt? För att kunna återstarta något krävs väl att det har varit nedstängt? Men Sverige har ju fungerat nästan som vanligt. Några verksamheter har varit begränsade tidsmässigt eller till antal. Men i en debattartikel skriver Stefan Löfven och och Lena Rådström Baastad idag:

Tillsammans ska vi jobba Sverige ur krisen. Vi ska använda styrkan i svensk ekonomi för en kraftfull grön återstart som ger jobb i hela landet. Vi ska investera för att skapa jobb och samtidigt bygga vårt samhälle starkare.

”En kraftfull grön återstart”? Vad menar de egentligen? När jag läser artikeln så inser jag snabbt att de vill damma av gamla idéer och försöka ytterligare en gång. Deras egna misslyckande vill de sudda ut och lägga till ännu fler resurser och hoppas på att det ska lyckas denna gången.

Vi ska fortsätta att stärka välfärden. Kvaliteten ska öka, samtidigt som fler anställs inom vård och skola. Brister i äldreomsorgen ska åtgärdas med fler medarbetare och bättre arbetsvillkor. Det skapar en tryggare ålderdom – och nya jobb.

Men har de glömt? Det har ju varit stor brist på personal: läkare, sjuksköterskor, undersköterskor, lärare, specialpedagoger osv. Var ska de hitta fler medarbetare? Utbildad personal växer inte på träd! Om inte människor vill jobba inom vården eller skolan så hjälper det inte med att säga att vi stärker välfärden. Nya jobb måste väl innebära att kvalificerad arbetskraft och människor som kan det svenska språket och den svenska kulturen anställs. I annat fall skapas otrygghet för vårdtagare, elever, anhöriga och för resten av personalen.

Vi ska nyindustrialisera Sverige. Svensk klimatexport ska bidra till att pressa de globala utsläppen och skapa nya jobb i hela landet. Vi tredubblar investeringarna i våra elnät och gör de största infrastruktursatsningarna någonsin.

Där kom det gröna! Industrin skapar jobben och inte politikerna. Industrin satsar på produkter som är lönsamma. Om det är lönsamt att satsa på klimatsmarta produkter så kommer de också att göra det. Att tredubbla investeringarna i elnätet och göra stora infrastruktursatsningar! Detta är ingenting nytt! Det skulle ju ha gjorts sedan lång tid tillbaka – speciellt då befolkningen ökar och behov av el och infrastruktur ökar.

Vägen till arbete går via utbildning, inte via fattigdom. Oavsett om det gäller språk eller yrkeskunskaper så är utbildning ofta ett nödvändigt steg på vägen till nästa jobb. Därför har vi byggt ut Kunskapslyftet ytterligare till i år. Men det behövs mer. Kunskapslyftet ska fortsätta med fler utbildningsplatser och med fler korta och flexibla alternativ. Det ska även finnas trygghet i omställning och förstärkningarna av a-kassan ska fortsätta.

Men det förutsätter väl att alla har en grundutbildning: inte är analfabeter, behärskar svenska språket – både skriftligt och muntligt – samt vet hur det svenska samhället och den svenska kulturen fungerar. Hur ska de arbetslösa som saknar dessa grunder kunna jobba i vårt samhälle?

Vi genomför nu den största trygghetsreformen på arbetsmarknaden i modern tid. Fler anställda får nu rätt till omställningsstöd för att kunna utbilda sig för att byta jobb. Vi inför ett nytt studiestöd som gör det möjligt att vidareutbilda sig i upp till ett år och med 80 procent av lönen för de flesta. Anställningsskyddet för dem med osäkra anställningar stärks.

Hur ska någon som inte har grundutbildning kunna vidareutbilda sig? Ett barn som inte kan gå kan inte heller lära sig att gå balansgång, springa, hoppa hage eller spela fotboll! Vidareutbildning och anställningsskydd hjälper inte den som aldrig kommer in på arbetsmarknaden!

När vi nu återstartar Sverige så ska vi pressa tillbaka arbetslösheten. På väg ut ur pandemin kommer det att vara vår främsta uppgift.

Vad är det för återstart som de skriver om? De skriver ju enbart om åtgärder som kan minska följderna av deras misslyckade politik! Under drygt sex år har S regerat och under dessa år har de misslyckats på en mängd områden. Nu vill de istället försöka att vara handlingskraftiga och skjuta fokus från problemen som de har skapat som t ex segregation, ökad grövre kriminalitet, importerad hederskultur, otrygghet i samhället, minskade pensioner i förhållande till löneökningar, sämre resultat i skolan, …, … Tror de att ordet återstart ska få människor att glömma?

Välfärd på Löfvens sätt

Statsministern talar gärna och mycket om välfärd men använder samtidigt våra resurser till andra ändamål. Kan det vara så enkelt att han säger en sak men menar något helt annat? Annars har han väl en helt annan uppfattning än vad jag har om vem som ska åtnjuta denna välfärd.

Begreppet välfärdssamhälle brukar innebära att staten försöker bygga ett samhälle med olika trygghetssystem som gör att människor som är sjuka, arbetslösa eller gamla kan få stöd och hjälp av olika inrättningar i samhället.

Men … i veckan kunde vi läs och höra om sjuka och handikappade som sparkades ut från Samhall för att göra plats för integrationsobjekt. Invandrare som inte platsade på arbetsmarknaden anställdes på Samhall för att bättre på sysselsättningsstatistiken och integrationen.

Under pandemiåret har vi sett hur äldre-äldre har behandlats som andra klassens medborgare. Alla 70-plussare har betraktats som sköra människor som inte förstår sitt eget bästa. Pensionerna har inte följt löneutvecklingen och/eller KPI – med andra ord har pensionärerna fått det sämre och sämre under många år.

Anställda inom sjukvården har gått på knäna eftersom de är för få och saknar resurser. Under mycket lång tid har de inte tagits på allvar. Redan före pandemin gick ett flertal sjukhus upp i stabsläge eftersom de inte klarade den minsta lilla ansträngning. Nu har regeringen plockat fram sin livlina – VACCINET och VACCINPASSET – som ska lösa alla problem. Om det lyckas så kanske de kan få en guldstjärna! De hoppas så starkt på detta att de aldrig kommer att erkänna om de misslyckas!

Detta och mycket mer som tillhör trygghet och välfärd har försämrats under Löfvenregeringens tid. Alla problem har de skjutit framför sig. Det har varit viktigare att satsa på feminism, globalism, hållbarhet, grön omställning och klimatet. De vill ju vara handlingskraftiga! Men nu, i morgon, ska statsministern hålla ett digitalt 1 maj-tal:

Vi samlas under parollen ”Välfärden först” och jag tror att även människor som inte röstar på vårt parti kan ställa sig bakom det. Nu om inte förr har många insett hur viktigt det är med en välfärd som fungerar, som får kosta, som är ordentligt bemannad, som erbjuder de anställda bra arbetsvillkor och trygghet för alla.

De flesta av oss vill väl ha vår välfärd – den välfärd som vi har betalat skatt för att få. Men alla de som under de senaste 20 åren har regerat, har hellre lagt våra skattemedel på andra saker än på vår välfärd. Skrattet fastnar i halsgropen när Löfven som har försämrat välfärden talar om ”en välfärd som fungerar, som får kosta, som är ordentligt bemannad, som erbjuder de anställda bra arbetsvillkor och trygghet för alla”! Har han ingen skam i kroppen? Han har ju själv under mycket lång tid förstört den välfärd som vi hade!

”Välfärd först!” Det tror jag inte att han och hans parti kommer att leverera – iallafall inte till vanliga svenskar som har betalat skatt för att få den!

Tidigare äldre inlägg

A.L - M.Foto

Välkomen till min sida med bilder från natur - landskap och stadsmiljö, hoppas du kan inspireras och njuta av vad ögat ser!

Mons Krabbe

Samhällsdebatt, historia och säkerhetspolitiska analyser

Prickiga huset

Hälsobloggen

Kulturbilder

Svenska Kulturbilder - binder samman forntid med nutid

SVERIGE & BROTT

HAR DU VERKLIGEN EN ÅSIKT?

HallonHatt's sida

Just another WordPress.com site

En ängel 👼🏻 med svarta vingar.

Obotlig sjukdom, hobby, fotografering, smycken m.m

Blogg 46

en åsiktsblogg

Josefin Utas blogg

Mina egna tankar om nuet och framtiden

Rebecca Hybbinette

- Kamp ger återbäring!

Dagar ur mitt liv

Här kommer jag att skriva om vardagliga händelser ur mitt liv. Ibland kommer jag nog att skriva om en del andra saker också, som till exempel om den tro jag har

MånssonsKultur.se

Johnny M recenserar film, musik & sånt!

Sjunne [ dot ] com

Jan Sjunnesson skriver om politik som om det fanns en frihetlig patriotism och om kultur som om det fanns ett liv bortom politiken.

Sverigekanalen Dalarna

Nationell Webbradio/Dalarna

En gräsrot skriver

Dear past, thank you for all the lessons. Dear future, i am ready. Denna blogg behöver inga donationer. sprid gärna dess innehåll.

Richard Sörman

En annan humaniora

Peter Cooney Enabler

Traditional European Common Sense - Anti-Judaic

Högrelius funderingar!

Just another WordPress.com site

Kulturminnet

Om det svenska kulturarvets rikedom och kulturen i dagens samhälle

Riksväg 32 på det smålänska höglandet

säger det hellre med några bilder

Ocensurerade nyheter

Politik blandat med ett och annat boktips.

Tommy Hanssons Blogg

Här bloggar Tommy Hansson om aktuella frågor

Alternativ för Sverige till EU-parlamentet 2019

Sverige ut ur EU! EU ut ur Sverige! Dags att ta tillbaka makten! AfS är din röst för swexit och det bästa alternativet för ett suveränt Sverige.

Jenny Piper

Politik, nyheter och samhällsdebatt blandat med personliga krönikor.

Peter Krabbe

Världen i fokus - vem styr vår framtid och varför?

Rakapuckar's Blog

Så bitter på Steffe med alliansen!

Halloj världen!

Ett resemagasin och en blogg av Inger Hansson. Om resor och hållbarhet. Om vackra platser. Om fotografi, natur och lite av varje.

Christer.L.Hansson

Det som danar mig

Stigfinnaren i Älvsund

vägen inåt är vägen framåt

Vincat Veritas

Låt sanningen segra

Life, Death and all between

Welcome to an expanding worldview

SasjaL

Cyniker är inget man föds som, det är omgivningen som formar ...

Livsglimtar

Bättre sent än aldrig

mickecarlssonsblog

Skillnaden mellan demokrati och diktatur är storleken på gapet mellan makten och folket. I min blogg visas hur gapet dag för dag blir allt större i Sverige.

Ama de casa

En hemmafru i Spanien

Peter Harold - Skrivarens blogg

Skrivandet är frihet - jag skriver för friheten.

Varjager's Weblog

I vår del av världen. En titt på fosterlandet och dess styrande elit med kritiska ögon.

Petterssons gör Sverige lagom!

"Envar har rätt till åsiktsfrihet och yttrandefrihet. Denna rätt innefattar frihet för envar att utan ingripanden hysa åsikter och frihet att söka, mottaga och sprida upplysningar och tankar genom varje slags uttrycksmedel och utan hänsyn till gränser." - FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna, artikel 19

Rune Lanestrands blogg

Politik, jordbruk, Vänersborg, Sverige, EU och världen kommenteras av småbrukaren Rune Lanestrand

%d bloggare gillar detta: