Sveriges återstart?

Har Sverige varit nedstängt? För att kunna återstarta något krävs väl att det har varit nedstängt? Men Sverige har ju fungerat nästan som vanligt. Några verksamheter har varit begränsade tidsmässigt eller till antal. Men i en debattartikel skriver Stefan Löfven och och Lena Rådström Baastad idag:

Tillsammans ska vi jobba Sverige ur krisen. Vi ska använda styrkan i svensk ekonomi för en kraftfull grön återstart som ger jobb i hela landet. Vi ska investera för att skapa jobb och samtidigt bygga vårt samhälle starkare.

”En kraftfull grön återstart”? Vad menar de egentligen? När jag läser artikeln så inser jag snabbt att de vill damma av gamla idéer och försöka ytterligare en gång. Deras egna misslyckande vill de sudda ut och lägga till ännu fler resurser och hoppas på att det ska lyckas denna gången.

Vi ska fortsätta att stärka välfärden. Kvaliteten ska öka, samtidigt som fler anställs inom vård och skola. Brister i äldreomsorgen ska åtgärdas med fler medarbetare och bättre arbetsvillkor. Det skapar en tryggare ålderdom – och nya jobb.

Men har de glömt? Det har ju varit stor brist på personal: läkare, sjuksköterskor, undersköterskor, lärare, specialpedagoger osv. Var ska de hitta fler medarbetare? Utbildad personal växer inte på träd! Om inte människor vill jobba inom vården eller skolan så hjälper det inte med att säga att vi stärker välfärden. Nya jobb måste väl innebära att kvalificerad arbetskraft och människor som kan det svenska språket och den svenska kulturen anställs. I annat fall skapas otrygghet för vårdtagare, elever, anhöriga och för resten av personalen.

Vi ska nyindustrialisera Sverige. Svensk klimatexport ska bidra till att pressa de globala utsläppen och skapa nya jobb i hela landet. Vi tredubblar investeringarna i våra elnät och gör de största infrastruktursatsningarna någonsin.

Där kom det gröna! Industrin skapar jobben och inte politikerna. Industrin satsar på produkter som är lönsamma. Om det är lönsamt att satsa på klimatsmarta produkter så kommer de också att göra det. Att tredubbla investeringarna i elnätet och göra stora infrastruktursatsningar! Detta är ingenting nytt! Det skulle ju ha gjorts sedan lång tid tillbaka – speciellt då befolkningen ökar och behov av el och infrastruktur ökar.

Vägen till arbete går via utbildning, inte via fattigdom. Oavsett om det gäller språk eller yrkeskunskaper så är utbildning ofta ett nödvändigt steg på vägen till nästa jobb. Därför har vi byggt ut Kunskapslyftet ytterligare till i år. Men det behövs mer. Kunskapslyftet ska fortsätta med fler utbildningsplatser och med fler korta och flexibla alternativ. Det ska även finnas trygghet i omställning och förstärkningarna av a-kassan ska fortsätta.

Men det förutsätter väl att alla har en grundutbildning: inte är analfabeter, behärskar svenska språket – både skriftligt och muntligt – samt vet hur det svenska samhället och den svenska kulturen fungerar. Hur ska de arbetslösa som saknar dessa grunder kunna jobba i vårt samhälle?

Vi genomför nu den största trygghetsreformen på arbetsmarknaden i modern tid. Fler anställda får nu rätt till omställningsstöd för att kunna utbilda sig för att byta jobb. Vi inför ett nytt studiestöd som gör det möjligt att vidareutbilda sig i upp till ett år och med 80 procent av lönen för de flesta. Anställningsskyddet för dem med osäkra anställningar stärks.

Hur ska någon som inte har grundutbildning kunna vidareutbilda sig? Ett barn som inte kan gå kan inte heller lära sig att gå balansgång, springa, hoppa hage eller spela fotboll! Vidareutbildning och anställningsskydd hjälper inte den som aldrig kommer in på arbetsmarknaden!

När vi nu återstartar Sverige så ska vi pressa tillbaka arbetslösheten. På väg ut ur pandemin kommer det att vara vår främsta uppgift.

Vad är det för återstart som de skriver om? De skriver ju enbart om åtgärder som kan minska följderna av deras misslyckade politik! Under drygt sex år har S regerat och under dessa år har de misslyckats på en mängd områden. Nu vill de istället försöka att vara handlingskraftiga och skjuta fokus från problemen som de har skapat som t ex segregation, ökad grövre kriminalitet, importerad hederskultur, otrygghet i samhället, minskade pensioner i förhållande till löneökningar, sämre resultat i skolan, …, … Tror de att ordet återstart ska få människor att glömma?

Välfärd på Löfvens sätt

Statsministern talar gärna och mycket om välfärd men använder samtidigt våra resurser till andra ändamål. Kan det vara så enkelt att han säger en sak men menar något helt annat? Annars har han väl en helt annan uppfattning än vad jag har om vem som ska åtnjuta denna välfärd.

Begreppet välfärdssamhälle brukar innebära att staten försöker bygga ett samhälle med olika trygghetssystem som gör att människor som är sjuka, arbetslösa eller gamla kan få stöd och hjälp av olika inrättningar i samhället.

Men … i veckan kunde vi läs och höra om sjuka och handikappade som sparkades ut från Samhall för att göra plats för integrationsobjekt. Invandrare som inte platsade på arbetsmarknaden anställdes på Samhall för att bättre på sysselsättningsstatistiken och integrationen.

Under pandemiåret har vi sett hur äldre-äldre har behandlats som andra klassens medborgare. Alla 70-plussare har betraktats som sköra människor som inte förstår sitt eget bästa. Pensionerna har inte följt löneutvecklingen och/eller KPI – med andra ord har pensionärerna fått det sämre och sämre under många år.

Anställda inom sjukvården har gått på knäna eftersom de är för få och saknar resurser. Under mycket lång tid har de inte tagits på allvar. Redan före pandemin gick ett flertal sjukhus upp i stabsläge eftersom de inte klarade den minsta lilla ansträngning. Nu har regeringen plockat fram sin livlina – VACCINET och VACCINPASSET – som ska lösa alla problem. Om det lyckas så kanske de kan få en guldstjärna! De hoppas så starkt på detta att de aldrig kommer att erkänna om de misslyckas!

Detta och mycket mer som tillhör trygghet och välfärd har försämrats under Löfvenregeringens tid. Alla problem har de skjutit framför sig. Det har varit viktigare att satsa på feminism, globalism, hållbarhet, grön omställning och klimatet. De vill ju vara handlingskraftiga! Men nu, i morgon, ska statsministern hålla ett digitalt 1 maj-tal:

Vi samlas under parollen ”Välfärden först” och jag tror att även människor som inte röstar på vårt parti kan ställa sig bakom det. Nu om inte förr har många insett hur viktigt det är med en välfärd som fungerar, som får kosta, som är ordentligt bemannad, som erbjuder de anställda bra arbetsvillkor och trygghet för alla.

De flesta av oss vill väl ha vår välfärd – den välfärd som vi har betalat skatt för att få. Men alla de som under de senaste 20 åren har regerat, har hellre lagt våra skattemedel på andra saker än på vår välfärd. Skrattet fastnar i halsgropen när Löfven som har försämrat välfärden talar om ”en välfärd som fungerar, som får kosta, som är ordentligt bemannad, som erbjuder de anställda bra arbetsvillkor och trygghet för alla”! Har han ingen skam i kroppen? Han har ju själv under mycket lång tid förstört den välfärd som vi hade!

”Välfärd först!” Det tror jag inte att han och hans parti kommer att leverera – iallafall inte till vanliga svenskar som har betalat skatt för att få den!

Skrämmande när ledarskribenter kan så litet om hur välfärdssamhället fungerar.

Ett välfärdssamhälle skapas med hjälp av gemensamma insatser från ett lands befolkning. Det vanligaste sättet att finansiera välfärden är med hjälp av skatter som betalar samhällets skolor, äldrevård, sjukhus och så vidare. Välfärden ska alltså ges till landets befolkning dvs dess medborgare som arbetar och betalar skatt. Den ska fördelas jämlikt mellan medborgarna.

Så läste jag en ledarskribents inlägg igår:

Välfärdssamhället fungerar såhär: Små barn, upp tills de börjar jobba innebär enbart en kostnad för staten. Samma sak är det i tider av sjukdom, föräldraledighet osv.

Det är uppbyggt så att människor inte behöver betala för sig i förväg utan att vi sedan betalar skatt när vi är i arbetsför ålder.

Pensionen är också en tid då vi oftast inte är särskilt lönsamma.

Sedan beror allt på hur länge vi lever, vilka löner vi har och otur med tex sjukdom. Men allt jämnar ut sig. Fiffigt va?

Att kunna så lite och vara så naiv, men ändå vara ledarskribent, måste väl ändå vara en bedrift! ”Små barn, upp tills de börjar jobba innebär enbart en kostnad för staten”. Små barn försörjs inte av staten utan av föräldrarna. De är ingen kostnad för staten eftersom föräldrar, morföräldrar och farföräldrar har betalat in en premie i form av skatt för att barnen ska få gå i skolan, till föräldraförsäkring, barnbidrag och studiebidrag.

Hon har inte förstått att alla som arbetar och alla som har arbetat har betalat in denna premie i förväg! När barnen börjar arbeta så betalar de för att kommande generationer ska få samma möjligheter. Principen är densamma vid sjukdom. Vi betalar skatt som en premie för sjukvårdsförsäkringen.

Varje medborgare som deklarerar inkomst i Sverige betalar 18,5% av denna i pensionsavgift – arbetsgivaren betalar 10,21 % och arbetstagaren resten. Detta är alltså en premie som vi betalar under hela vårt arbetsföra liv för att vi ska kunna få ut en rimlig pension. Det är våra egna pengar som staten har lånat under tiden. Att kalla pensionärer för olönsamma är en skymf! Speciellt då men tycker att människor som aldrig har betalat skatt i Sverige – eller har betalat väldigt lite skatt – ska ha samma del av välfärden som den som har jobbat och betalat skatt under hela sitt vuxna liv.

Sedan beror allt på hur länge vi lever, vilka löner vi har och otur med tex sjukdom. Men allt jämnar ut sig. Fiffigt va?” Ja, det var så det var tänkt men nu kommer det ju människor till Sverige som aldrig har betalt in någon premie till vår välfärdsförsäkring men ändå ska ha förmåner som de som har betalat! Hur rättvist är det?

Staten har inga egna pengar! Det är våra skattemedel som staten fördelar och pengarna ska i första hand gå till den Välfärd som vi har betalat in vår premie till och ska åtnjutas av de som har betalat!

Det finns bara en fattigdom och det är okunnigheten.

Citat av Thornton Wilder (1897-1975)

Lina Stenberg visade sin okunnighet när hon skrev sin ledare igår. Hon måste vara mycket fattig på kunskap! Vilka kvalifikationer behövs för att få anställning som ledarskribent?

Vaccinmotståndarnas matematiska okunskap | Vaccininfo

Tidigare äldre inlägg

HallonHatt's sida

Just another WordPress.com site

En ängel 👼🏻 med svarta vingar.

Obotlig sjukdom, hobby, fotografering, smycken m.m

Blogg 46

en åsiktsblogg

Josefin Utas

Mina egna tankar om nuet och framtiden

Rebecca Hybbinette

- Kamp ger återbäring!

Dagar ur mitt liv

Här kommer jag att skriva om vardagliga händelser ur mitt liv. Ibland kommer jag nog att skriva om en del andra saker också, som till exempel om den tro jag har

MånssonsKultur.se

Johnny M recenserar film, musik & sånt!

Sjunne [ dot ] com

Jan Sjunnesson skriver om politik som om det fanns en frihetlig patriotism och om kultur som om det fanns ett liv bortom politiken.

Sverigekanalen Dalarna

Nationell Webbradio/Dalarna

En gräsrot skriver

Dear past, thank you for all the lessons. Dear future, i am ready. Denna blogg behöver inga donationer. sprid gärna dess innehåll.

Richard Sörman

En annan humaniora

Peter Cooney Enabler

Traditional European Common Sense - Anti-Judaic

Högrelius funderingar!

Just another WordPress.com site

Kulturminnet

Om det svenska kulturarvets rikedom och kulturen i dagens samhälle

Riksväg 32 på det smålänska höglandet

säger det hellre med några bilder

Ocensurerade nyheter och sunt förnuft

It is my right to be rich, happy and successful!

Tommy Hanssons Blogg

Här bloggar Tommy Hansson om aktuella frågor

Alternativ för Sverige till EU-parlamentet 2019

Sverige ut ur EU! EU ut ur Sverige! Dags att ta tillbaka makten! AfS är din röst för swexit och det bästa alternativet för ett suveränt Sverige.

Jenny Piper

Politik, nyheter och samhällsdebatt blandat med personliga krönikor.

Peter Krabbe

Världen i fokus - vem styr vår framtid och varför?

Rakapuckar's Blog

Så bitter på Steffe med alliansen!

Halloj världen!

En blogg av Inger Hansson. Om resor och hållbarhet. Om vackra platser. Om Instagram och andra sociala medier. Om fotografi, natur och lite av varje.

Christer.L.Hansson

Det som danar mig

Stigfinnaren i Älvsund

vägen inåt är vägen framåt

Vincat Veritas

Låt sanningen segra

Life, Death and all between

Welcome to an expanding worldview

SasjaL

Cyniker är inget man föds som, det är omgivningen som formar ...

Livsglimtar

Bättre sent än aldrig

mickecarlssonsblog

Skillnaden mellan demokrati och diktatur är storleken på gapet mellan makten och folket. I min blogg visas hur gapet dag för dag blir allt större i Sverige.

Ama de casa

En hemmafru i Spanien

Peter Harold - Skrivarens blogg

Skrivandet är frihet - jag skriver för friheten.

Varjager's Weblog

I vår del av världen. En titt på fosterlandet och dess styrande elit med kritiska ögon.

Petterssons gör Sverige lagom!

"Envar har rätt till åsiktsfrihet och yttrandefrihet. Denna rätt innefattar frihet för envar att utan ingripanden hysa åsikter och frihet att söka, mottaga och sprida upplysningar och tankar genom varje slags uttrycksmedel och utan hänsyn till gränser." - FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna, artikel 19

Rune Lanestrands blogg

Politik, jordbruk, Vänersborg, Sverige, EU och världen kommenteras av småbrukaren Rune Lanestrand

corneliadahlberg

Gräsrotsrevolt

WTF?

100 möjligheter istället för hen!

anthropocene

Ett partipolitiskt oberoende frihetligt forum för debatt och opinionsbildning

DET GODA SAMHÄLLET

HÄR SKAPAS SAMTIDENS SJÄLVFÖRSTÅELSE

%d bloggare gillar detta: