Politiska styrmedel

Inför det kommande valet funderar jag kring vilka styrmedel som kommer att användas för att få oss att rösta rätt. En stor del av dessa använder de politiska partierna redan. Vi tror att vi inte påverkas av dessa men … de styr oss omedvetet.

När jag idag googlade på ”politiska styrmedel” gjorde jag en förbluffande upptäckt. Totalt fick jag ungefär 99 400 resultat men … (Mp) använder denna term oftare än någon annan. Jag hittade ungefär 74 900 resultat då jag kopplade ihop termen med miljö. Oftast handlade resultaten om hållbarhet – strategier för att uppnå en hållbar miljö/ ett hålalbart klimat.

När jag fortsatte att googla på ”olika styrmedel”  så fick jag totalt ungefär 162 000 resultat men … ca 115 000 resultat när jag kopplade begreppet med miljö. Så fortsatte jag med andra ord ihop med ”styrmedel”. Resultatet blev ungefär detsamma. Ordet ”styrmedel” används oftast som ett sätt att nå ett hållbart samhälle (vad är det?) eller för att nå klimatmål! Jag tolkar det så att (Mp) tillsammans med övriga miljörörelser har kapat ordet – gjort det till sitt – och medvetet använder styrmedel för att uppnå sina mål. Där har vi kanske orsaken till att detta lilla parti lyckas att få så stor genomslagskraft i politiken. De styr medvetet och kör över allt som kommer i dess väg.

Vilka olika styrmedel kan då användas för att uppnå de politiska målen? Ja, exemplen är många men några exempel på styrmedel är lagstiftning, skatter, bidrag, information, kampanjer, lobbyism  och stöd till teknikutveckling.

Just nu ser vi exemplet med lagstiftning. Regeringen lägger fram förslag om grundlagsändring då det gäller yttrandefriheten. För att kunna få igenom en sådan lagändring använder de vissa styrmedel. De talar om hat och hot på nätet  eller motsatsen en god ton. De har länge försökt att tala med avsky om vissa åsikter som inte stämmer med den s k värdegrunden. De försöker med andra ord att styra in övriga partier med hjälp av känslor – helt enkelt övertala dem – till en grundlagsändring.

Skatter och bidrag används ju flitigt som styrmedel. Vi har ju hört ”skattesänkningar för pensionärerna”, ”sockerskatt”, ”flygskatt”och  ”miljöcertifikat” för att ta några exempel. Allt för att styra våra beteende. För att få oss att ändra beteende så använder de sig  t ex av subventioner av el-cyklar och miljövänliga bilar. Samtidigt kommer hot om lagstiftning – t ex inga bilar som använder fossilbränsle ska tillåtas efter år 2030.

Då det gäller information ser vi statsministern skriva på FB i positiva ordalag om vad han har gjort de senaste dagarna. Allt som oftast skriver statsråden s k debattartiklar i mainstreammedier. Egentligen handlar det om ren propaganda som ska förbereda oss om ev kommande förslag. Mainstreammedierna är behjälpliga i att sprida den politiska informationen.

Inför valet kommer de att kampanja. De kommer att försöka styra oss med hjälp av ord och värderingar. Jag läste idag om regeringens diskussioner med FB:

”– Vår roll är att säkerställa att det goda överväger de krafter som kan äventyra de sunda diskussionerna.”

Ordet ”säkerställa” låter ju tryggt och pålitligt men … vad är ”det goda” eller ”sunda diskussioner”? Vem är det som bestämmer över detta?

Det känns som om de politiska partierna har förlorat makten och kontrollen över oss. Som ett sista desperat försök vill de strypa det fria ordet och yttrandefriheten. Men vad kommer de att uppnå? Slutar vi att tänka, tycka och samtala bara för att de försöker styra oss? Om de lyckas med att styra rätt får de reda på efter höstens val.

Annonser

Demoniseringen når nya höjder

En av FB-kompisarna får ännu en gång schavottera i medierna. Det är några år sedan som jag stötte på honom av en slump. Jag läste hans blogg och förstod att han hade mycket att berätta. Hans texter var definitivt inte politiskt korrekta. De avslöjade den osminkade sanningen.

Det handlar om en orädd kille som kom till Sverige för cc 10 år sedan och som skriver och gör avslöjande reportage om migration och medier. SVT och SR ville inte anställa honom pga ”fel” åsikter. Aftonbladet ”avslöjade” att han var en rysk spion. När han jobbade på SD:s kansli i riksdagshuset blev han klassad som säkerhetsrisk.

Nu är det främst Arbetaren, DN och försvarsministern som drevar. Jag har hela tiden vetat att han har bytt namn och använder pseudonym i sin journalistik. Det har jag inga som helst problem med. Det är hans avslöjande som är intressanta. De går rakt upp i maktens korridorer.

Naturligtvis förstår jag att detta nya drev mot honom är konstruerat för att hindra honom från att avslöja mer detta valår. Han ska inte få skriva på Samhällsnytt.

Vi har sett samma drev tidigare mot SD, Kent Ekeroth, Granskning Sverige, Fabian Fjälling, Nina Drakfors, Ingrid Karlqvist, Julia Caesar, Katerina Janouch, Annelie Sjöberg, Ann Heberlein,  Joakim Lamotte, Marcus Birro, …, ….  Drev och demonisering! Allt för att stoppa! Vad är det som driver dem? Vad vill de stoppa? Det fria ordet? Fri åsiktsbildning?

Jag har oerhört svårt att förstå! Det bästa vore väl att bemöta kritiken? Men … om det är berättigad kritik så blir ju allt problematiskt. Sanningar som bemöts med lögner blir obehagliga när lögnerna avslöjas!

Dessvärre tror jag att vi lär möte många mycket mer demonisering och lögner under detta valår. Egor Putilov är bara början. Hoppas att du står på dig! Du gör nytta och det är därför som de ger sig på dig!

https://www.facebook.com/egor.putilov.9

Att redovisa kostnaderna

Moderaterna vill att regeringen redovisar tydligare vad invandringen till Sverige kostar. Partiet utesluter inte att det behövs ett asyltak, säger Elisabeth Svantesson (M), ekonomisk-politisk tales­person, till Dagens Nyheter.

Men då måste ju alla kostnader tas med – stora som små. Varje siffra inom stat, landsting och kommuner måste noggrant analyseras i minsta detalj. Först måste ju partiet bestämma sig för om de vill ha kostnader för invandring eller för asylanter. Det är stor skillnad. Det uppstår vissa kostnader under den tid som någon söker asyl. Andra kostnader för de som har fått uppehållstillstånd. De som har fått avslag på sin asylansökan genererar också kostnader. Alla som uppehåller sig illegalt i landet genererar kostnader. Vilka kostnader vill (M) ha redovisade för sig?

Vilka kostnader ska vara medräknade? Boende, mat, kläder, socialtjänst, god man, skola, polis, vaktbolag, domstolar, sjukvård, tolkar, informationsmaterial, migrationsverk, … Vad är det som ska räknas med?

Om vi tar exemplet med skola så kan vi fundera kring om det behövs mer lokaler för de nyanlända, om det behövs mer personal, om det behövs annan skolmat, osv.  I min kommun gick bildningsnämnden med ett underskott på 13,4 miljoner, för 2017. Samtidigt pekar prognoserna för 2018 på ett underskott om 14,6 miljoner om inga besparingar görs. Orsaken sägs vara asylinvandringen och kommunen drog verkligen åt svångremmen under 2017. Liknande resultat har säkert de flesta kommuner i vårt land. Ska dessa kostnader räknas med i den redovisning som (M) söker?

I invandrartäta områden finns också mer skadegörelser. Som exemplet från Malmö, En kommunpolitiker (Mp) twittrar:

Ja kära Nils! Kroksbäcksskolan är nyare än någon skola i Limhamn är. Den renoverades för 8 år sedan. Men skadegörelsen har varit omfattande (enligt google) med bl a bränder och explosioner. Området är invandrartätt och det har pumpats in resurser i området. Limhamn har en genuin svensk befolkning. Skolorna i Limhamn har inte fått lika mycket resurser men här sker inte lika mycket skadegörelse. Kalla det socioekonomiska faktorer eller vad som helst. Men fakta kvarstår: I invandrartäta områden är det mer skadegörelser. Vill (M) att dessa kostnader tas med i redovisningen?

Hot mot vårdpersonal i samband med vård av skottskadade blir allt vanligare. Och det är inte bara på sjukhusen i landets tre största städer som det är ett återkommande problem. Även sjukhus i flera andra större städer uppger att problemet ökar. Detta är ännu ett exempel som kanske borde finnas med i (M)s redovisning?

Om vi sen lägger till personliga kostnader för de som blir våldsoffer – både fysiska och psykiska kostnader – så blir kostnaderna gigantiska.  Eller undanträngningseffekten – alla de som inte kan flytta hemifrån, få sjukvård eller tandvård för att de nyanlända har förtur. Eller de som känner sig otrygga i sin egen stad, sitt bostadsområde eller sitt kvarter. Eller de som inte vågar åka med allmänna kommunikationer.

Nej, här stoppar jag! Vare sig (M) eller något annat parti vill ha reda på de verkliga kostnaderna. De har inte velat ha reda på kostnaderna tidigare så varför vill de ha reda på det nu? Deras utspel nu är inte genomtänkt och har kommit till enbart för att det är ett valår. Det är ju inte politikerna som får ta kostnaderna. Det är vi skattebetalare som måste ta hela notan för deras misslyckade politiska projekt!

 

Tidigare äldre inlägg

Vincat Veritas

Låt sanningen segra

Rovdjurspolitik

Faunavård utan vetenskapligt stöd

Tankeverket

Alla förändringar börjar med en tanke

Life, Death and all between

Welcome to an expanding worldview

SasjaL

Cyniker är inget man föds som, det är omgivningen som formar ...

Livsglimtar

Bättre sent än aldrig

beppe852

Hellre död än röd

Micke K - En röst i Sverige

Sunt förnuft, svenska värderingar i ett sekulärt samhälle

Helt apropå

En blogg om tro, hopp och kärlek. Om livet och om lite till.

mickecarlssonsblog

Skillnaden mellan demokrati och diktatur är storleken på gapet mellan makten och folket. I min blogg visas hur gapet dag för dag blir allt större i Sverige.

Ama de casa

En hemmafru i Spanien

Motvalls blogg

Förflugna tankar och bevingade ord.

Peter Harold - Skrivarens blogg

Skrivandet är frihet - jag skriver för friheten.

Varjager's Weblog

I vår del av världen. En titt på fosterlandet och dess styrande elit med kritiska ögon.

Petterssons gör skillnad!

"Envar har rätt till åsiktsfrihet och yttrandefrihet. Denna rätt innefattar frihet för envar att utan ingripanden hysa åsikter och frihet att söka, mottaga och sprida upplysningar och tankar genom varje slags uttrycksmedel och utan hänsyn till gränser." - FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna, artikel 19

Ett vettigt alternativ

Om man tänker steget längre

Rune Lanestrands blogg

Politik, jordbruk, Vänersborg, Sverige, EU och världen kommenteras av småbrukaren Rune Lanestrand

corneliadahlberg

Gräsrotsrevolt

WTF?

100 möjligheter istället för hen!

Anna Ernius

politik, litteratur och möten med världen

Ryggraden!

Qui tacet, consen'tit.

Nya Il Convito

Mohamed Omars blogg om fezens filosofi, gotisk steampunk och upsaliensisk pulp fiction

Otillständig

- kroniskt oppositionell

Helena Palena

ENVAR SIN EGEN REDAKTÖR! Copyright!

Asylkaos

Politiker och media förstör vårt land. Nu försvarar vi oss. (Alla texter och bilder är fria att sprida vidare.)

anthropocene

Ett partipolitiskt oberoende libertarianskt forum för debatt och opinionsbildning

DET GODA SAMHÄLLET

HÄR SKAPAS SAMTIDENS SJÄLVFÖRSTÅELSE

%d bloggare gillar detta: