Vilken flock är mest demokratisk?

En av orsakerna till att människan har överlevt är att vi har levt i flock. I flocken har vi tagit hand om varandra. Vi har skaffat mat tillsammans, ordnat tak över huvudet, gjort eldstäder samt vaktat flocken.

Fortfarande lever vi i flock. De vuxna tar hand om barnen, de sjuka, de gamla och de försvarslösa. Det har fungerat bra i den lilla flocken – familjen. Men samhällsstrukturen har ju splittrat familjerna. Urbaniseringen har gjort att andra måste överta familjens uppgifter. Det stora samhället (kommuner, landsting och stat) har tagit över ansvaret. Vi betalar skatt för att de ska sköta den sociala biten som familjen eller den lilla flocken tidigare skötte. Men fungerar det?

De styrande vill att vi ska flytta samman i ännu större flockar – städer -, att vi ska lita på att de levererar det sociala skyddet samt att vi ska organisera oss i deras politiska organisationer. De vill att vi ska lita på dem och förstå att de vet bäst.

Men hur stor kan en flock vara för att allting ska fungera tillfredställande? När slutar människor upp med att ta egna initiativ och överlåter allt åt flockledaren?

Jag tror ju att demokratiska beslut kan ske i en liten grupp och enskilda initiativ är av godo i en sådan grupp. Men ju större gruppen blir desto mindre har den enskilda personen att säga till om. När gruppen är tillräckligt stor så slutar individerna att ta de egna initiativen och den som gör försök att ta ett eget ansvar kommer att motarbetas.

Det är detta som vi ser i dagens samhälle. Flocken dvs landet har blivit för stort. Det har bildats en mängd olika politiska partier – 8 riksdagspartier. Det är dessa som vill bestämma över hur landet ska fungera. Men de är inte överens! De stora partierna vill köra ut småpartierna. Det är bara deras åsikter som ska gälla i landet – annars är demokratin hotad!

I det just avslutade riksdagsvalet såg vi det tydligt. De som har haft makten, och nu måste dra sig tillbaka, vill helst inte lämna den ifrån sig. De är ju bäst, har rätt värdegrund  och anser att det är de som  har den rätta tolkningen av begreppet demokrati. En ledarskribent (Anders Lindberg) skrev:

Det här är början på ett annorlunda Sverige. Och det finns inget sätt att stoppa tillbaka tandkrämen i tuben igen. Rädslan, polariseringen och ilskan från de senaste sex veckorna kommer att kasta långa skuggor in i framtiden.

Naturligtvis blir landet annorlunda, när den halvan av det svenska folket som har stängts ute från makten, får styra upp landet i den riktning som de anser vara bäst! Vi behöver kanske skuggorna för att slippa se problemen som landet lider av. De problemen har till större delen orsakats av de som har haft makten i åtta år. Det som blir annorlunda är väl att den nya regeringen blir lösningsinriktad och kommer att försöka få ordning och reda igen. Jag förstår att många upplever smärta när vi får en ny regering och skänker en tanke åt Karin Boye:

Ja visst gör det ont när knoppar brister.
Varför skulle annars våren tveka?
Varför skulle all vår heta längtan
bindas i det frusna bitterbleka?
Höljet var ju knoppen hela vintern.
Vad är det för nytt, som tär och spränger?
Ja visst gör det ont när knoppar brister,
ont för det som växer
och det som stänger.

Det gör ont att börja tänka och göra annorlunda! Men när knoppen har brustit kan vi kanske skåda en vacker blomma? Om jag förstår det rätt så kommer den nya regeringen att kräva att varje medborgare sköter sig och försörjer sig själv. Jag förstår att de som är vana att kollektivet ska ta ansvaret känner rädsla och oro. Men det har ingenting med polarisering att göra!

En flock ska hålla samman och kräva att alla i flocken bidrar! En flock som drar åt olika håll har ingen möjlighet att förbli en flock. Den kommer att splittras. Det är just det som harr hänt med vårt land. De styrande har inte varit intresserade av att ha en homogen flock. De har medvetet splittrat och letat efter en syndabock. Den syndabocken blev SD som fick mottaga alla okvädningsord och fick skulden för allt omt som har hänt i landet.

Men SD samlade en flock omkring sig – en flock som insåg att man inte kan styra ett land med polarisering, lögner och förtal. Resultatet blev att SD finns med i högerblocket som kommer att styra Sverige. Naturligtvis gnyr vänsterblocket när de får skrivet på näsan att deras tolkning av demokrati inte gillas av det svenska folket.

Är det högerflocken eller vänsterflocken som är mest demokratisk?

Käbbel om fake news från 2018

Jag skrev en artikel strax före riksdagsvalet 2018. Den är lika aktuell idag – handlar om samma diskussioner, tonläge, pajkastning, SD, fake news och demokrati. I slutet av artikeln hänvisar jag till satirvideon ”Så att det blir rätt”  som handlar om läget i Sverige . Den är rolig, aktuell och rekommenderas. Nu i valtider behöver man inte skriva något nytt. Repriser är lika aktuella. Valet är lika smutsigt nu som då!Vissa dagar undrar jag om vårt land är på väg mot ett avgrundshål. Jag ser tendenser på att vissa människor vill ha revolution och blodigt inbördeskrig. Jag ser att de som påstår sig stå för demokratin är beredda att ta till vilka medel som helst för att hindra andra människor att visa att även de är demokratiska. Demokrati har blivit ett verktyg att slå i huvudet på varandra tillsammans med ordet värdegrund och mänskliga rättigheter. Egentligen handlar det ju enbart om makt! Vi vill bestämma!

Igår var det en sådan dag. Kanske beror det på att valdagen närmar sig. Tonläget är högt på sociala medier! Men i ett kommentarsfält hittade jag följande:

”I ett demokratiskt rättssamhälle ska alla medborgare ha samma rättigheter och skyldigheter. Rasism är motsatsen. Sen kan man naturligtvis ha ett rent majoritetsstyre som egentligen är djupt odemokratiskt.”

Ja, i Sverige har alla människor samma rättigheter och skyldigheter. Vi lever alltså i ett demokratiskt rättssamhälle. Orden skrevs av en sk antirasist som i andra kommentarer hävdade att vi måste göra allt för att hindra SD att komma till makten. ”Sen kan man naturligtvis ha ett rent majoritetsstyre som egentligen är djupt odemokratiskt.” Hur är det nu? Sju partier som utestänger ett åttonde. Sju partier som vill förbjuda vissa organisationer och inskränka yttrandefriheten. Hur odemokratiskt är det?

Jag läste en artikel om att en mindre buss med en SD-kvinna blivit beskjuten. Sen kom det raljerande  i ett kommentarsfält :

”Sd-retorik: även om det inte hände något och inte var någon skottlossning.. så är det för djävligt!”

”Antingen händer det, eller så får man hitta på att det händer. Hur som helst bevisar det ju allt – äh, alltså … tja, huvudsaken är ju att folk är upprörda, väl?”

”Lögner dom vi inte har en sportslig att bevisa motsatsen om. Det är så dom här hyenorna jobbar.”

Var finns humanismen? Hade kommentarerna varit de samma om en sosse, vänsterpartist eller från något annat parti inom sju-klövern blivit beskjutna?

I ett annat kommentarsfält läser jag:

”Det är ju det som har varit så obehagligt med SD. All vardagsrasism som blivit rumsren och normal pga mängden människor som tycker likadant. Tror det är jätteviktigt att vi som inte tycker att det är normalt ger upp och normaliserar det också, det är illa nog som det är.”

Vadå normalisera? Vad är normalt? Bara för att några påstår sig se vardagsrasism så behöver ju inte detta vara sanning. Det är ju enbart tolkning av hur de ser på omvärlden. När man väljer att tolka den enkla frågan ”Var kommer du ifrån?” som rasistisk så blir ju merparten av befolkningen rasistisk. Jag brukar ställa frågan för att öppna ett samtal och av genuint intresse. Jag tycker att det är roligt att höra om andra människors bakgrund och erfarenheter. Så tror jag att de flesta tänker. När jag är utomlands möts jag ofta av samma fråga. När jag svarar ”från Sverige” så kommer följdfrågorna och vi kan få ett givande samtal. Jag kan ställa samma fråga och samtalet fortskrider utan någon som helst rasistisk tanke!

Men i Sverige har allt blivit så konstigt! Myter bildas om t ex SD eller något annat av de alternativen som har dykt upp. Jag minns myten ”De bryter upp parketten och odlar potatis på golvet!” Det var i Kvällsposten som jag läste detta på 60-talet. Kvällsposten är den skånska varianten av kvällstidningen Expressen. Det var den första av en lång rad myter som skrevs i denna tidning om invandrare. Myterna har fortsatt att florera i mainstreammedier.

Flera aktiva S-politiker på kommunal nivå har de senaste dygnen spridit vidare Facebookmeddelandet som innehåller lögner om Moderaterna och Sverigedemokraterna. I meddelandet  kan man läsa på arabiska bland annat att M och SD försöker ”så konflikter och panik mellan muslimer och svenskar” . Meddelandet lades ut av en S-politiker i Sävsjö i Småland men delades av en mängd socialdemokrater tills (S) centralt reagerade och meddelandet togs bort.

Jens Ganman och Magnus Carlsson lade upp, på Youtube, en satirisk film om läget i Sverige. Genast blev en mängd människor rädda och ängsliga! Får man skoja om sanningen? Massanmälningar och borttagning från Youtube! Filmen kan dock ses här!

Myter och rädsla förstör demokratin! Den som inte vill att sanningen ska komma fram hindrar demokratin. och bidrar till att förstöra vårt land! De bidrar till spridning av myter! Att vilja bestämma över sanningen och vilka normer som ska råda i landet är inte demokratiskt! Men det har gått så långt att de högljudda får bestämma över majoriteten. De uppför sig som ett litet barn i trotsåldern – skriker och stampar och är allmänt olydiga!

Ett rent majoritetsstyre som egentligen är djupt odemokratiskt! Men vem ska exkluderas och varför? DÖ var odemokratiskt och de ränker som smids av sjuklövern är odemokratiska! Demokratin kan bara bevaras av ett samhälle som är tillåtande – som inkluderar istället för exkluderar åsikter och yttrandefrihet!

Kollektiv bestraffning?

Det var Anders Ygeman – tror jag – som rasade för några dagar sedan över att Jimmie Åkesson och hans parti kom med förslaget att hela familjen ska utvisas när familjen har uppfostrat sina barn till ligister, stenkastare och kriminella. Han sa: ”Vi kan ju inte kollektivt bestraffa hela familjen!”

Men är det inte två helt olika saker – familjen och kollektivet?

Familjen består för det mesta av kärnfamiljen – mamma, pappa och barn. Barnen anses vara barn tills de blir myndiga, 18 år. Föräldrarna har ansvar för barnens fostran. Föräldrarna ska lära barnen allt som de behöver kunna för att bli laglydiga medborgare. Det är föräldrarnas ansvar att se till att de unga inte blir kriminella!

Ett kollektiv är en större sammanslutning med gemensamma intressen – kan vara bostadsområdet eller klanen eller bridgeklubben eller syföreningen.

Varje samhälle består av en mängd individer som har något gemensamt. I samhället Sverige har vi landet och dess invånares bästa som gemensam nämnare. Därför har en mängd kollektiva lösningar kommit till. Alla invånare ska ha samma rättigheter och samma skyldigheter i kollektivet. Alla ska leva på samma villkor. Men det förutsätter ju att alla är överens om villkoren.

Vilka är då villkoren i Sverige? Alla som är folkbokförda i Sverige har i de flesta situationer samma rättigheter och skyldigheter som svenska medborgare. Dock finns vissa skillnader. Det är bara svenska medborgare som har en absolut rätt att bo och arbeta i landet, och bara svenska medborgare har rösträtt i riksdagsval. Det krävs också ett svenskt medborgarskap för att kunna bli invald i riksdagen.

Men skyldigheter då? Jo, vi måste betala skatt och vi måste följa lagen. Alla som kan jobba ska jobba, säger regeringen.

I vårt samhälle finns dock en mängd individualister som inte vill följa lagen, som vill leva på våra gemensamma tillgångar men inte vill betala de beslutade skatterna.

Många anser att våra beslutade lagar är felaktiga och bryter medvetet mot dem – går t ex mot röd gubbe eller kör för fort. Andra begår direkt kriminella saker som stöld, rån, mord, våldtäkter osv. Naturligtvis måste brott mot våra lagar bestraffas oavsett vem som begår brotten. Men idag är det ganska godtyckligt om och hur anmälningar, utredningar och bestraffning ska utövas. Många gånger avgör känslor snarare än rättvisa. Vissa brott har mer eller mindre blivit accepterade som gå mot röd gubbe eller nedskräpning i naturen.

Alla vill inte jobba. Några individer vill bestämma själv men ändå ta del av våra gemensamma resurser och vår välfärd. De vill leva på bidrag eller medborgarlön. Men vill vi andra att de ska kunna glida fram på en räkmacka? De bryter ju mot samhällskontraktet när de inte vill jobba!

Andra individer vill inte betala hur höga skatter som helst och försöker därmed hitta kryphål för att på laglig väg slippa betala hög skatt. Jag förstår dem! Varför ska vi betala för dem som inte vill sköta sitt samhällskontrakt eller till alla de politiska projekt som vi aldrig har beslutat om. Politiker har ju inte rätt att använda våra resurser på ett slösaktigt sätt. För att höja skattemoralen krävs också en höjd politikermoral! Däremot kan jag aldrig acceptera att vissa individer smiter från skatt genom att bryta mot lagen!

Men … om vi följer lagen och följer vårt samhällskontrakt … kan vi då vara individualister i kollektivet Sverige? Jag är tveksam. Själv anser jag mig vara en individualist – kärringen mot strömmen eller en bitch som sällan tvekar att säga ifrån eller en människa som ställer upp för de svaga eller … Men det accepteras inte av alla i kollektivet Sverige!

Vissa krafter i kollektivet anser att sådana som jag och en mängd mer kända individualister ska stoppas. De är rädda för att vi ska kunna påverka andra människor! Därför har invektiven haglat över oss. De är själv kollektivistiska och anfaller i grupp eller massanmäler. Därför tror de att vi tillämpar samma metoder. Men …

Vi är många individualister som inte passar in i kollektivet. Vi har åsikter som inte stämmer med kollektivets. Vi tänker självständigt och inhämtar kunskaper självständigt. Vi samarbetar inte om detta och dras åt olika partihåll. Vi vill inte bli hopklumpade! Jag vill vara en individualist!

Men delar av kollektivet Sverige har gjort egna regler om vad som får sägas, skrivas eller forskas om i Sverige. De som inte följer dessa blir blockade, anmälda eller utsatta för förtalskampanjer. I verkliga livet är det inte tillåtet med medborgargarden men på nätet härjar dessa ”godhets-”medborgargarden och de vill ha ännu mer inflytande. Nu ska vi försvara stenkastarmobben och ingen får provocera dem. Om vi inte provocerar så blir de kanske snälla?

Delar av kollektivet Sverige anser sig ha rätten att bestämma över vad som är rätt och vad som är fel. De har hittat på egna lagar och bestraffningsmetoder. Individualister ska straffas tills de rätar in sig i leden! Vår regering tillåter och stödjer detta. Nu talar Ygeman om att ”Vi kan ju inte kollektivt bestraffa hela familjen!” Nej  familjen är inget kollektiv – enbart en del av kollektivet Sverige. Men … resten av landet kollektivt bestraffas för att de kriminella stenkastarna tillåts att visa sitt hat mot poliser? Vi blir tvungna att kollektivt betala för deras förstörelselusta! Vi uppmanas kollektivt att avstå från bitar av vår yttrandefrihet för att inte provocera stenkastarmobben! Stenkastarmobben har härjat i vårt land i alla fall de 20 sista åren och de har alltid hittat någon orsak att bli provocerad av!

Vi individualister måste provocera på laglig väg! Vi måste protestera! Vi måste vidhålla att svensk lag ska gälla för alla boende inom landet – oavsett, kön, religion, etnicitet eller annan kollektiv grund. De som inte följer lagen ska straffas! De föräldrar som inte tar ansvar för barnens uppfostran ska straffas!

Vissa krafter har under många år aktivt försökt att tysta individualisterna och kommer att göra det ännu mer aktivt nu inför riksdagsvalet 2022. Men vi ska inte hålla tyst!

Bildresultat för gatsten

Tidigare äldre inlägg

Kronisk levende

Lev idag, imorgen er idag igår.

Busiga mor

My Home My Place My Life My Story

دفتر بهار

نکنه ها باقی است

پیشگام

نشریه سوسیال دمکرات های ایران

DET GODA SAMHÄLLET

HÄR SKAPAS SAMTIDENS SJÄLVFÖRSTÅELSE

Motvalls blogg

Förflugna tankar och bevingade ord.

Mons Krabbe

Samhällsdebatt, historia och säkerhetspolitiska analyser

Prickiga huset

Hälsobloggen

Kulturbilder

Svenska Kulturbilder - binder samman forntid med nutid

moviesaredreams831071279.wordpress.com/

EN KAXIG SVENSK BLOGG OM BROTT MM.

HallonHatt's sida

Just another WordPress.com site

En ängel 👼🏻 med svarta vingar.

Obotlig sjukdom, hobby, fotografering, smycken m.m

Rebecca Hybbinette

- Kamp ger återbäring!

MÅNSSONSKULTUR.SE

JOHNNY M RECENSERAR FILM, MUSIK & SÅNT

Sjunne [ dot ] com

Jan Sjunnesson skriver om politik som om det fanns en frihetlig patriotism och om kultur som om det fanns ett liv bortom politiken.

Sverigekanalen Dalarna

Nationell Webbradio/Dalarna

En gräsrot skriver

Dear past, thank you for all the lessons. Dear future, i am ready. Denna blogg behöver inga donationer. sprid gärna dess innehåll.

Richard Sörman

En annan humaniora

Högrelius funderingar!

Just another WordPress.com site

Kulturminnet

Om det svenska kulturarvets rikedom och kulturen i dagens samhälle

Riksväg 32 på det smålänska höglandet

säger det hellre med några bilder, musik samt film.

Ocensurerade nyheter

Nyheter och politik.

Tommy Hanssons Blogg

Här bloggar Tommy Hansson om aktuella frågor

Alternativ för Sverige till EU-parlamentet 2019

Sverige ut ur EU! EU ut ur Sverige! Dags att ta tillbaka makten! AfS är din röst för swexit och det bästa alternativet för ett suveränt Sverige.

Jenny Piper

Politik, nyheter och samhällsdebatt

Peter Krabbe

Världen i fokus - vem styr vår framtid och varför?

Rakapuckar's Blog

Så bitter på Steffe med alliansen!

Halloj världen!

Ett resemagasin och en blogg av Inger Hansson. Om resor och hållbarhet. Om vackra platser. Om fotografi, natur och lite av varje.

Christer.L.Hansson

Det som danar mig

Vincat Veritas

Låt sanningen segra

Life, Death and all between

Welcome to an expanding worldview

SasjaL

Cyniker är inget man föds som, det är omgivningen som formar ...

Livsglimtar

Bättre sent än aldrig

mickecarlssonsblog om nutidens dårskap

Skillnaden mellan demokrati och diktatur är storleken på gapet mellan makten och folket. I min blogg visas hur gapet dag för dag blir allt större i Sverige.

Ama de casa

En hemmafru i Spanien

Peter Harold - Skrivarens blogg

Skrivandet är frihet - jag skriver för friheten.

Varjager's Weblog

I vår del av världen. En titt på fosterlandet och dess styrande elit med kritiska ögon.

Petterssons gör Sverige lagom!

"Envar har rätt till åsiktsfrihet och yttrandefrihet. Denna rätt innefattar frihet för envar att utan ingripanden hysa åsikter och frihet att söka, mottaga och sprida upplysningar och tankar genom varje slags uttrycksmedel och utan hänsyn till gränser." - FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna, artikel 19

%d bloggare gillar detta: