Jag syftar på politiker, en grupp som chefar över oss alla, och som därför dagligdags utsätts för just kritik, granskning och avslöjanden. Men om du ifrågasätter kvalitén på de folkvalda och processerna bakom deras toppositioner, så kan det tyda på att du lider av politikerförakt. En diagnos för en åkomma som främst drabbar lågutbildade, och således inte ses som samhällskritik utan ett hot mot demokratin.