Den urblåste sitter kvar.

Den bedrövliga uppenbarelse, som bara har givits en order att utföra.Att till varje pris och vad som än händer hålla sig kvar vid makten.Sopan, som påstås styra Svea rike har ingen annan uppgift än att fysiskt blockera Rosenbad.När skall det stå klart för landets folk, att Sverige är ledarlöst?Att den, som sägs ha kommandot är en stackars krake, som befordrats skyhögt över sin förmåga och som självfallet inte har kontroll på någonting.En högst ansvarig, som försöker ge sken av dådkraft, men som inte på något sätt kan dölja, att han är fullständigt lamslagen.En nickedocka som beter sig, som om hans för riket utförda gärningar vore högst aktningsvärda, för att inte säga grandiosa, och därför låtsas vara den, som fortsatt och i ensamt majestät skall leda nationen.Man får osökt intrycket att den sorgliga skepnaden på något sätt skyddas från alla störande fakta eller om så icke skulle vara fallet, att dessa likväl inte når ända in i hjärnkontoret.Hösten 2020 är det svårt, även för de mest bortkollrade och förvillade, att inte skåda den bistra verklighet och de djävulska ”utmaningar” för det hunsade folket, som enfalden och inskränktheten frambringat. Så länge som den inkapable sitter vid styrspakarna finns inget hopp.Det finns ingen lisa för svenskarna, vare sig till kropp eller själ, så länge som verklighetsförfalskare styr nationen.Det pågående spektaklet kan inte beskrivas, som någonting annat än en blodisande djävulsk mardröm, som bara blir värre och som inte tycks ha något slut.

Claudia de Longueville

Minsta gemensamma nämnaren för gängkriminalitet är inte mansnormen!

En debattartikel för några dagar sedan: Destruktiva mansnormer förklaring till gängvåldet – inte etnicitet! Är det verkligen så? Hur utbredda är de destruktiva mansnormerna?

När kurdiska Alán Ali kom till Sverige som flykting började han studera till bilmekaniker – till sin akademiska familjs stora fasa. De hade hoppats på att han skulle bli jurist, lärare eller läkare, men Ali valde att bli ”billäkare”. I skolan lärde han sig snabbt en sexistisk jargong. Rullvagnen med vilken man rullade in under bilen för att meka kallades ”hora” – ”för att alla ligger på den” – och man tapetserade sina skåp med bilder på halvnakna kvinnor. På fritiden sysslade Ali med motorcyklar, mopeder och kampsport och lärde sig att manlighet är synonymt med att vara lite macho. Bilmekanikern som blev så småningom genusvetare. I dag är han ordförande för Sveriges största feministiska mansorganisation MÄN. Det är han som har skrivit debattartikeln.

MÄN är en ideell förening som består av engagerade medlemmar utspridda över hela landet och ett trettiotal anställda på kansliet i Stockholm. Vi är en levande medlemsorganisation som uppmuntrar till aktivism och ger utrymme för den som vill förändra och förändras.

Han är alltså en av dem som får sin lön från den ideella organisationen MÄN. Men hur finansieras hans lön? I verksamhetsrapporten för 2019 ser vi att cirka 86 % av organisationens intäkter består av bidrag.

Vem får organisationen sina bidrag ifrån? Jo, från staten och olika organisationer som i sin tur fått bidrag från staten. Denna verksamhet bedrivs alltså med skattemedel!

Vad skriver då Alán Ali i sin artikel?

Vi på MÄN menar att många av de argument som nu förs fram är populistiska och förenklade svar på komplexa problem som kräver långsiktiga, strategiska och genomtänkta lösningar. Istället skulle vi vilja rikta fokus på den grupp som står bakom majoriteten av alla våldsbrott – nämligen män!

Forskning visar att pojkar tidigt lär sig att leva upp till förväntningar om hur man ska vara som kille, och att det finns starka kopplingar mellan våld och maskulinitetsnormer. En studie som MUCF (Myndigheten för ungdoms- och civilsamhälles-frågor) gjorde 2015 visar att många unga möter våld i sin vardag och att killar som är negativa till jämställdhet och har stereotypa föreställningar om könsroller, löper 4,4 gånger så stor risk att begå våldsamma handlingar.

Om det nu är så att pojkar tidigt lär sig … Då har samhället stora, jättestora problem. Drygt 50 % av alla barn är pojkar! Men tack och lov! Alla pojkar blir inte våldsamma eller kriminella. Tvärtom! De flesta blir gulliga, fina och jämställda män. En ytterst liten del blir kriminella.

De senaste veckorna har inrikesnyheterna präglats av gängkriminalitet, ungdomsbrottslighet och det dödliga, väpnade våld som ständigt skördar nya offer. I debatten som uppstått har olika politiska utspel presenterats, inte sällan med rasistiska undertoner, som föreslår hårdare straff, utvisningar, begränsad invandring och ett utökat statligt våldsmonopol som lösningar på detta allvarliga samhällsproblem.

Vi på MÄN menar att många av de argument som nu förs fram är populistiska och förenklade svar på komplexa problem som kräver långsiktiga, strategiska och genomtänkta lösningar. Istället skulle vi vilja rikta fokus på den grupp som står bakom majoriteten av alla våldsbrott – nämligen män. Det faktum att det just är män och killar som dödar, torterar, misshandlar, kidnappar och organiserar sig i kriminella gäng har hamnat i skuggan i den pågående debatten, men är egentligen avgörande för att förstå vad som ligger bakom våldet.

Jag har mycket svårt att förstå vari rasismen ligger då man pekar ut VILKA män det är som begår brott. För att förstå mekanismerna som ligger bakom våld och kriminalitet måste man väl inrikta sig på de som begår brotten. Om jag spiller lite vatten på bordet så behöver jag ju inte torka HELA bordet. Det räcker att torka där det blev blött. Samma måste ju gälla brottsligheten. Vem vinner på att peka ut alla män som potentiella brottslingar? Det är ju inte alla män som är problemet!

Det stora problemet är snarare att denna ”ideella” förening finansieras med skattemedel. Organisationen vill egentligen inte ha någon förändring – trots organisationens målsättning. I samma stund som de skulle lyckas ändra beteendet hos de vålds- och brottsbenägna så kulle de ha avskaffat organisationen och sin egen försörjning. När människor lever på sin godhet så tvingar de själv fram destruktiva beteende. Hittar de inte tillräckligt många så letar de även där de har små möjligheter att finna de destruktiva mansnormerna!

S manipulerar för att behålla makten

Ännu en gång vänder statsministern kappan efter vinden. När han har kört huvudet i väggen så vänder han om och går åt andra hållet utan at blinka. Allt för att bibehålla makten.

Statsministern menar att Sverige har haft en stor migration genom åren som inneburit att landet inte har klarat av integrationen tillräckligt bra.

– Om det inte är tillräckligt många som kommer i arbete av de vuxna, då ser barnen att de vuxna inte är i arbete och då tror man kanske att det är det normala och andra sociala spänningar, och ja det är ett problem, säger Stefan Löfven och fortsätter:

– Därför la den regering som jag leder om migrationspolitiken så nu tar vi emot betydligt färre.

Men Stefan … integration? Sverige har varit ett invandringsland sedan 1930-talet. Efter andra världskriget och fram till mitten av 1970-talet hade Sverige främst arbetskraftsinvandring. Under de senaste åren har allt fler kommit hit från krigsdrabbade länder för att söka asyl. Sedan 2012 har framför allt antalet asylsökande från Syrien ökat kraftigt.

Antalet och andelen utrikes födda personer i Sverige har ökat under hela 2000-talet. År 2000 var antalet utrikes födda 1 003 798, och andelen 11,3 procent. I slutet av 2019 var det 2 019 733 personer, och andelen 19,6 procent.

Hur har då integrationen fungerat? Mitt svar är: dåligt, mycket dåligt eller t o m uruselt! I februari 2011 skrev jag följande i den blogg som jag hade då:

På Rosengård i Malmö (Malmös invandrartäta getto) blir brandkåren, polisen, snöskottare och brevbärare utsatta för stenkastning när de kommer in i området. När de går till jobbet så vet de att det är stor risk att de blir skadade.  Brevbärare och snöskottare har utrustats med larm! Brandkåren kör inte in i området för små bränder (som bilar, husvagnar, sopcantainrar och liknande). När de kör in i området så filmas utryckningen. Polisen försöker att hålla en låg profil. Under 2010 inträffade ca 300 anlagda bränder i området. Många anlades för att locka in brandmän och polis i området. När de väl fanns på området blev de attackerade med gatsten. Vid ca 70 tillfällen blev de attackerade. Brandmännen och polisen anser att deras liv är mer värda än en brunnen bil och väljer att hålla sig i utkanten. Till detta ska läggas rån, överfall, våldtäkter, misshandel, vapenhot mm som är rikligt förekommande där i området!

Ja, det var problem då! Problemen finns i en stor del av vårt land idag! Integrationen har inte fungerat. Politikerna har inte velat prata om problemen. Våld och skjutningar har blivit en del av vardagen. Antalet utrikesfödda har fördubblats under 2000-talet. De flesta kommer från helt andra kulturer och har helt andra värderingar än den inrikes födda befolkningen.

Detta har inte vår statsminister velat erkänna förrän nu! Varför? Det handlar säkert om makt. Valkampanjen pågår för fullt! De flesta andra partierna har migrationen och integrationen som en viktig fråga i sitt partiprogram. S kan inte blunda längre! Nu måste Stefan – även om det satt långt inne – ta ifrån de andra partierna det övertag som de har fått!

S har ju som taktik att spela ut andra partier som om det handlar om fia med knuff! Miljö- och klimatfrågan har de tagit från Mp, feminismen från F! och nu måste de ta migrationen och integrationen från SD. De har ju försökt med orden främlingsfientlig och rasism under mycket lång tid. Men det har inte hjälpt. I december 2015 berättade här på bloggen om hur jag blev rasist:

Funderar ofta varför jag har fått en rasiststämpel i pannan. Jag har ju inte blivit annorlunda! Jag har försökt att summera mitt liv för att få klarhet.

När jag var liten så hade jag en tysk dagmamma och en lekkamrat från Ungern. I skolan hade jag danska, tyska och jugoslaviska klasskamrater. När jag började gå ut och roa mig så träffade jag greker, italienare, libaneser o kanadensare. Var med och samlade in pengar till de fattiga barnen i Tanganyika (numera Tanzania). I mitt arbetsliv har jag stött på engelsmän, finnar, norrmän, iranier, irakier, vitryssar, vietnameser, burundier, kongoleser o albaner. Jag har gjort affärer med indier, bengaler, nepaleser o tjecker. Under semestrarna har jag bl a besökt Egypten o Marocko. In i vår butik kommer alla olika nationaliteter. Det har aldrig varit några bekymmer och jag har aldrig känt mig rasistisk!

Har alltid behandlat människor utifrån deras beteende. Har också tyckt illa om när någon kallts för ”blatte” eller ”husneger”. De orden finns inte i mitt eget vokabulär! Bland alla de människor som jag har träffat anser jag att den blåsvarta mannen Salvator från Burundi är intelligentast, Phillipe en chokladbrun man från Kongo tillhör nog en av de snällaste, Kosovoalbanen var nog den minst pålitliga och några svenskar har varit de största skitstövlarna.

Men hur började då detta med rasism? Har försökt gräva tillbaka.  År 2006 fick SD 2,93 % i riksdagsvalet. Då fick S stora skälvan. De bestämde sig för att göra ALLT för att SD inte skulle komma in i riksdagen. De kontaktade EXPO och tillsammans med ABF producerades studiematerialet ”Sverigedemokraterna – ett parti som andra?” 2007. Sedan satte de igång en kampanj som gick ut på att eliminera ”det främlingsfientliga SD”. Propagandan var hård inför EU-valet 2009 och riksdagsvalet 2010. Men det lyckades ju inte! SD kom in i riksdagen med 5,7 %. Det var då som väljarna skulle straffas för att inte göra om ”dumheten” att rösta på SD. Det var då som alla som inte höll med per automatik var SD:are, främlingsfientliga, rasister, …  Allt detta var skapat av S – enbart för att de inte ville dela med sig av makten!

Det var just det som hände när jag blev rasist! Jag röstade inte på SD, var inte främlingsfientlig eller rasist men tog avstånd från den mer och mer militanta feminismen. Det var då som jag fick min stämpel! Jag var farlig eftersom jag vägrade att räta in mig i leden! Jag skulle demoniseras på samma sätt som SD:arna hade blivit. Alltså fick jag alla skällsorden klistrade i pannan och alla lögnerna om mig serverade på sociala medier. Men … de lyckades inte! Inget sådant biter på mig! Jag har ju självkännedom och vet vilka åsikter som jag har. Det räcker för mig!

Så var det! Jag blev rasist för att jag vägrade kalla mig för feminist! S skapade detta för att bibehålla makten. Det gick inte och nu börjar S-rosen sloka igen! Då måste statsministern ändra retorik. Nu har han ju vetat det som han inte har vetat – att migration och kriminalitet kan kopplas samman. Nu talar han om sociala spänningar och andra problem.

Men vårt land behöver en slokande S-ros lika lite som vi behöver fler fritidsgårdar eller poliser som bjuder på pizza! Vi behöver en regering som löser problemen!

Svartvit med färg: Otroligt rostips

Tidigare äldre inlägg

Sjunne [ dot ] com

Jan Sjunnesson skriver om politik som om det fanns en frihetlig patriotism och om kultur som om det fanns ett liv bortom politiken.

Sverigekanalen Dalarna

Nationell Webbradio/Dalarna

Madonnans

En kvinna i huvudstaden och Livet :)

En gräsrot skriver

Dear past, thank you for all the lessons. Dear future, i am ready. Denna blogg behöver inga donationer. sprid gärna dess innehåll.

Yolanda - "Det här är mitt privata krig"

Att vara annorlunda/att inte passa in i samhällets ramar

Richard Sörman

En annan humaniora

Peter Cooney Enabler

Traditional European Common Sense Catholicism - Anti-Judaic

Nytt liv

Här kommer jag att skriva om dagliga betraktelser sett utifrån min horisont att se på världen. Skriver gärna om allt mellan himmel och jord.

Högrelius funderingar!

Just another WordPress.com site

Kulturminnet

Om det svenska kulturarvets rikedom och kulturen i dagens samhälle

Hampus Andersson

Hampus Andersson

Riksväg 32 på det smålänska höglandet

säger det hellre med några bilder

My name is Lena

It is my right to be rich, happy and successful!

Tommy Hanssons Blogg

Här bloggar Tommy Hansson om aktuella frågor

Alternativ för Sverige till EU-parlamentet 2019

Sverige ut ur EU! EU ut ur Sverige! Dags att ta tillbaka makten! AfS är din röst för swexit och det bästa alternativet för ett suveränt Sverige.

Jenny Piper

Politik, nyheter och samhällsdebatt blandat med personliga krönikor.

Spanienaktuellt

Den osminkade spanska sanningen

Peter Krabbe

Världen i fokus - vem styr vår framtid och varför?

Wallenborgs politikblogg

Politik om stort och smått.

Rakapuckar's Blog

Så bitter på Steffe med alliansen!

Busiga mor

My Home My Place My Life My Story

Halloj världen!

En blogg av Inger Hansson. Om resor och hållbarhet. Om vackra platser. Om Instagram och andra sociala medier. Om fotografi, natur och lite av varje.

Christer.L.Hansson

Det som danar mig

Stigfinnaren i Älvsund

vägen inåt är vägen framåt

Vincat Veritas

Låt sanningen segra

Rovdjurspolitik

Faunavård utan vetenskapligt stöd

%d bloggare gillar detta: