Folklig ilska i Sverige och i övriga världen

I landet lagom visar man inte sin ilska. Man engagerar sig i en ideell organisation oh försöker påverka genom demokratiska metoder. Så har det varit under mycket lång tid. I övriga världen går man ut och protesterar med traktorer, högafflar, stenar eller med gula västar. Medierna rapporterar med dåligt dold beundran. Vi har inte den vanan i vårt land. Om och när vi gör det kallas vi för högerextremister eller populister av medierna.

I landet lagom har vi aktivister i regeringsställning – feminister och miljöpartister. De har under mycket lång tid tvingat på övriga befolkningen sina påbud.

” I Frankrike har de gula reflexvästarna äntrat scenen. Det är vanligt folk över hela Frankrike som – i alla fall inledningsvis – demonstrerat mot regeringens planer på att höja bensin- och dieselpriserna. Efterhand tycks

”När man i fransk press läser vad demonstranterna säger märks det att det inte bara handlar om allmänt högergnäll. Unga kvinnor retar sig på att det saknas kollektivtrafik och att den borde byggas ut innan bensinpriserna höjs. Hur ska man annars kunna åka och handla när butikerna hamnat i externa köpcentra? Hur ta sig till jobbet? Frankrike är dessutom en extremt centraliserat nation. Paris härskar. Men samma problematik finns över hela västvärlden: de bortglömdas revolt har forskare ibland kallat det.”

De bortglömdas revolt – för en gångs skull håller jag med Göran Greider! Ledaren som han skrev handlade just om att vi måste lösa problemen som de gula västarna protesterar emot innan vi ger oss på klimatalarmisternas krav.

”Samtidigt pågår regeringsförhandlingar i Sverige. Miljöpartiet har gått in i dessa förhandlingar med vetskapen och övertygelsen om att vi behöver en klimatregering som fortsätter att gå före i det internationella klimatarbetet. Som med kraftfull politik fortsätter att ta Sverige ur fossilberoendet och gör det lätt för oss att leva klimatsmart.”

Så skrev Isabella Lövin och Gustav Fridolin i sin debattartikel. Partiet, som har så dåligt stöd av svenska folket att de riskerade att hamna utanför riksdagen, vill fortsätta att driva partiets aktivism via regeringen! Men … vad vill svenska folket?

Även i Sverige finns det samma våg av folklig ilska som det finns i Frankrike. Den svenska landsbygds- och landsortsbefolkningen känner samma ilska mot storstädernas eliter. Den svenska befolkningen utanför storstäderna företrädesvis på landsbygden, i små städer och i förorter är beroende av bilen för att kunna åka och handla, för att kunna lämna barn till skolan eller för att komma till jobbet, fruktar att livet blir svårare när bensinpriserna höjs. De är inte betjänta av elcykelpremier eller regeringens propåer om fossilfritt bränsle. Men …

”När vi tankar betalar vi tre olika skatter: koldioxidskatt, energiskatt och moms. Idag utgör dessa skatter, som ofta kallas bensinskatt i dagligt tal, omkring 60 procent av priset vid pumpen. Momsen på bensin, som infördes i mars 1990, betalas på hela priset inklusive koldioxid- och energiskatt. Det betyder att man i praktiken betalar skatt på skatten.

Skatten på bensin har höjts i många steg genom åren och motiven har varierat. Numera handlar det om klimathotet, men historiskt sett har man också pekat på helt andra saker, till exempel behov av ökade resurser till arbetsmarknadspolitiska åtgärder, satsningar på ubåtsjakt och omstruktureringar av SJ och Banverket.” enligt Ekonomifakta.

Det finns så många andra saker som det svenska folket känner sig överkörda i. Ett exempel är migrationen och nu FN:s migrationsramavtal som politikerna tänker skriva under utan att lyssna på befolkningen eller ens diskutera det i riksdagen. Vi har under alltför lång tid blivit negligerade och ilskan pyr hos en stor del av befolkningen. Svenskarnas vardagsbekymmer har växt till enorma berg beroende på inkompetens inom regeringen under mycket lång tid.

Nu höjs röster om de gula västarnas kamp i Sverige! Många har redan köpt gula västar för kommande demonstrationer. Men … vad gör medierna? Största möjliga tystnad! Svenska folket kan väl inte göra samma sak som de gör i andra länder …? Det är väl bara högerextremister? Medierna har bestämt sig för att svenska folket är väluppfostrat och stannar hemma vid köksbordet med sin ilska. Men … jag tror att folkrörelsen ”gula västar” kommer att överraska både medier och regering när protesterna växer!

 

Annonser

Varför litar vi på politikerna?

Som barn lärde jag mig att lita på auktoriteten. Det var föräldrar, lärare, präster, storbönder, riksdagsmän och andra vuxna. De äldre skulle man lita extra mycket på. Välutbildade och människor med statusyrken ansågs som kunniga och pålitliga.

Men hur är det idag? Alla eller iallafall det stora flertalet har gått 9-årig grundskola. Många har läst in gymnasiekompetens. En stor del av oss har fortsatt med högskolestudier. Vi är alltså ett välutbildat folk! Auktoritet? Vad bygger auktoriteten på idag? Det kan ju inte vara större kunskaper. Ändå har vi en s k elit som vill vara auktoritet. De ser till att de själv har höga löner och makt. De vill bestämma över hur vi andra människor ska leva våra liv. De är politiker, journalister och opinionsbildare. Varför låter vi dem bestämma?

Det kan ju bero på att en stor mängd människor har blivit uppfostrade på samma sätt som jag blev. De lärde sig att hålla tyst och lita på de auktoritära. De har aldrig vågat säga eller skriva emot den s k eliten.

Skriv som du talar! gavs ut av Posten 1977 med undertiteln ”Uppmuntrande läsning för alla som vill utrota krångelsvenskan”. Denna skrift kom ut för att uppmuntra vanliga människor till att använda svenska språket och att yttra sig i saker som man tyckte var fel. Många tog chansen och skrev insändare i tidningar. Men tidningarna sovrade bland insändarna och kritiska röster trycktes sällan. Därmed ansåg många att det inte var lönt att försöka göra sin röst hörd.

Men vid början av 2000-talet hade många skaffat en hemdator och lärt sig att använda internet. Det var då som bloggarna började dyka upp. Människor kunde nu skriva exakt vad de tyckte och tänkte utan att någon tog bort deras kommentarer. Plötsligt skrev människor att de inte var nöjda med politiska beslut.

Alternativa medier uppstod. Public service och de större tidningarna insåg att de måste med på tåget. Det blev en mängd kommentarsfält att skriva sitt missnöje i. De etablerade medierna försökte precis som de hade gjort med insändarna – ta bort de som framförde kritiska åsikter. Men då fanns ju fortfarande alternativmedierna – så kritikerna blev inte tystade. Det var då som svenska folket blev rasistiska, främlingsfientliga, fascister, homofober, islamofober osv. Allt för att de skulle sluta upp att skriva kritiska kommentarer om den förda politiken.

En del människor blev kanske tystade. Men kritiken försvinner ju inte även om den är tyst. Den finns kvar och bubblar och sjuder om ingen vill göra något åt orsakerna till kritiken.

Där befinner vi oss idag! Allt fler vaknar och vågar prata med sina grannar och vänner. Allt fler läser alternativa medier. Skällsorden som har haglat över kritiker biter inte längre. Ingen bryr sig längre om att bli kallade för svans, rasist eller liknande. Det har istället kommit till en stolthet. Människor presenterar sig raljant för oanständiga fascister.

Nu ser vi sedan några månader tillbaka att politikerna som borde ha auktoritet och trovärdighet istället uppträder som små barn i trotsåldern. De skriker och stampar ”Jag vill och jag kan regera! Men ingen av de visar den minsta vilja att bry sig om befolkningen som de ska representera. Ingen av dem lyssnar på eller bryr sig om kritiken mot dem. Varför finns det fortfarande människor som litar och tror på dessa egoister? De har ju inte mer kunskaper än vad vi andra har. De har ju uppenbarligen inga ledaregenskaper och tar helt klart inte åt sig kritik som riktas emot dem. De tänker inte på landets bästa utan bara på egen makt.

Men ändå läser jag då och då i kommentarsfälten beröm ”Vad duktig och klok hon/han är”. Jag tänker: ”Är det verkligen duktigt eller klokt att vägra samarbeta eller att vägra andra kanske mer lämpade att regera?”

Nej, jag känner mer och mer att jag inte kan lita på de politiker som nu slåss om makten!

 

 

En ny DÖ om fyra veckor … eller vad?

Det politiska läget stampar på samma fläck som det gjorde för fyra år sedan. Politikerna har fortsatt med sitt stampande nu under fyra år. Ska de fortsätta att stampa ytterligare fyra år? Vad är det som de stampar på? Deras enda målsättning är nu som då att utestänga SD från inflytande!

Vad hände egentligen för fyra år sedan? Jag har letat i Wikipedia:

  • Alliansen hade sedan länge velat ha ett löfte från Socialdemokraterna att alltid släppa fram det största blocket så att Sverige skulle kunna regeras och så att Sverigedemokraterna skulle kunna isoleras.
  • Socialdemokraterna och Stefan Löfven motsatte sig principen då de menade att det skulle cementera blockpolitiken, hålla samman Alliansen och försvåra samarbete över blockgränsen.
  • Traditionellt röstar varje parti eller koalition i Riksdagen endast på sitt eget budgetförslag och lägger därefter ned sina röster, vilket gör att det största alternativets budget vinner.
  • För att följa denna praxis ville Sverigedemokraterna ha samtal med Socialdemokraterna och föreslog bland annat att asyl- och anhöriginvandringen skulle minska med 50%, samtal som Socialdemokraterna avböjde. Sverigedemokraterna meddelade då inför omröstningen att man avsåg att ”försöka fälla varje regering och budgetproposition som ger stöd för ökad invandring”.
  • Den 3 december 2014 röstade SD på Alliansensbudget efter att deras egen budget hade röstats ned i en tidigare omgång vilket utlöste regeringskrisen i Sverige 2014. Det medförde att Alliansens budget fick majoritet över regeringen Löfvens första budget och Sverige kom därmed våren 2015 att styras av en röd-grön regering (S, Mp) med en Alliansbudget (M, C, Fp och Kd).
  • Varje sittande regering skulle få svårt att styra landet om man inte kunde komma överens om budgeten över blockgränserna eller med Sverigedemokraterna. Statsminister Stefan Löfven hade redan före omröstningen gjort budgeten till en kabinettsfråga,[och meddelade omedelbart efter omröstningen att han den 29 december samma år avsåg[ utlysa extra val, ett val som skulle ha hållits den 22 mars 2015.
  • På en presskonferens den 27 december 2014 meddelade ledarna för regeringspartierna (Socialdemokraterna och Miljöpartiet) och oppositionspartierna i Alliansen (Moderaterna, Centerpartiet, Folkpartiet (senare omdöpta till Liberalerna) och Kristdemokraterna) att en överenskommelse hade träffats, som partierna kallade decemberöverenskommelsen – DÖ. Målet med överenskommelsen var att möjliggöra för minoritetsregeringar att styra landet enligt sitt eget budgetförslag, men att de fortfarande måste göra uppgörelser med andra partier om andra frågor. Utanför överenskommelsen stod de båda riksdagspartierna Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna.
  • Aldrig tidigare hade en så omfattande uppgörelse fattats med sådan skyndsamhet. Några få förhandlare från partiledningarna hade i största hemlighet dagarna före jul kommit överens om hur Sverige skulle styras under de kommande åtta åren.

Vi vet hur det gick! Decemberöverenskommelsen träffades den 27 december 2014 och var tänkt att gälla till valdagen 2022 (nästan 8 år), men upplöstes formellt redan den 9 oktober 2015, drygt nio månader efter att den träffats, efter att Kristdemokraternas riksting röstade för att lämna den.

Men i praktiken har vi levt med DÖ sedan den 27 december 2014. Alliansen har vikt sig i varje omfattande fråga. V har haft ett betydande inflytande över regeringspolitiken. Men målet har varit uppfyllt – utesluta SD från inflytande. Vi har sett en mängd skandaler och regeringsombildningar under dessa fyra år. Politiken har präglats av ”Vi har varit naiva” och ”Allt beror på att de andra inte tar ansvar” och ”Men ni då ….?” Ibland har den kompletterats med att ”Ni får inte svartmåla Sverige” eller ”Ni får inte släppa in högerpopulistiska krafter”.

I höst hade vi ett nytt riksdagsval med samma dödläge som resultat som vi hade 2014. Vi har fortfarande ingen regering. Läget är egentligen allvarligare än vad det var i december 2014. Nu har det tillkommit en målsättning – alla partier vill sitta i regeringsställning men ingen vill egentligen samarbeta! Alla har fortfarande inskrivet i sin målsättning att utesluta SD från inflytande.

Ska DÖ 2.0 rädda landet från detta dödläge då det gäller regeringsfrågan? Ska vi leva med en fullständigt vettlös feministisk regering ytterligare fyra år? Eller … behövs det många, många uppgraderingar av DÖ (2.1, 2.2, 2.3 … 2.99). Hur långt är de beredda att gå? Kommer Löfven att hota med nyval för att några dagar senare göra en DÖ – precis som 2014?

Kommer svenska folket att få DÖ 2.0 i julklapp?

Tidigare äldre inlägg

Tommy Hanssons Blogg

Här bloggar Tommy Hansson om aktuella frågor

livsmönster

En blogg om mitt liv, om min vardag tillsammans med min fru och våra husdjur

Alternativ för Sverige till EU-parlamentet 2019

AfS vill dränera det politiska träsket. AfS kallar en spade för en spade. AfS är en tydlig röst för #swexit. AfS adresserar problemet med det demografiska hotet mot det svenska folket. AfS står upp för yttrandefriheten. AfS vill avskaffa HMF och förbjuda åsiktscensur på nätet. Sverige behöver AfS!

Jenny Piper

Politik, nyheter och samhällsdebatt blandat med personliga krönikor.

Spanienaktuellt

Den osminkade spanska sanningen

fujifredrik

Utforskar vår underbara värld objektivt. Piffar till den lite lätt med PS.

...blott ett litet strå...

-mitt brunstämplade tankegods-

Peter Krabbe

Världen i fokus - vem styr vår framtid och varför?

Wallenborgs politikblogg

Politik om stort och smått.

JUST-LOOK-AT-SWEDEN

SWEDEN - A SHITHOLE COUNTRY?

Rakapuckar's Blog

Så bitter på Steffe med alliansen!

Assistans på dina villkor

Alla människor är lika värda

Björn Alvebrand

STYRBORD ELLER BABORD? VALET ÄR DITT.

Busiga mor

My Home My Place My Life

SVERIGE - EUROPA - VÄRLDEN

GÅR DET VERKLIGEN BRA NU? PLÖTSLIGT SÅ HÄNDER DET!

Halloj världen!

En blogg av Inger Hansson. Om resor. Om Instagram och annan fotografi. Om natur. Om Karlshamn, Kristianstad, vatten och lite av varje.

Christer.L.Hansson

Det som danar mig

Stigfinnaren i Älvsund

vägen inåt är vägen framåt

Vincat Veritas

Låt sanningen segra

Rovdjurspolitik

Faunavård utan vetenskapligt stöd

Tankeverket

Alla förändringar börjar med en tanke

Life, Death and all between

Welcome to an expanding worldview

SasjaL

Cyniker är inget man föds som, det är omgivningen som formar ...

Livsglimtar

Bättre sent än aldrig

Micke K - En röst i Sverige

Sunt förnuft, svenska värderingar i ett sekulärt samhälle

mickecarlssonsblog

Skillnaden mellan demokrati och diktatur är storleken på gapet mellan makten och folket. I min blogg visas hur gapet dag för dag blir allt större i Sverige.

Ama de casa

En hemmafru i Spanien

Motvalls blogg

Förflugna tankar och bevingade ord.

Peter Harold - Skrivarens blogg

Skrivandet är frihet - jag skriver för friheten.

Varjager's Weblog

I vår del av världen. En titt på fosterlandet och dess styrande elit med kritiska ögon.

Petterssons gör Sverige lagom!

"Envar har rätt till åsiktsfrihet och yttrandefrihet. Denna rätt innefattar frihet för envar att utan ingripanden hysa åsikter och frihet att söka, mottaga och sprida upplysningar och tankar genom varje slags uttrycksmedel och utan hänsyn till gränser." - FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna, artikel 19

Ett vettigt alternativ

Om man tänker steget längre

Rune Lanestrands blogg

Politik, jordbruk, Vänersborg, Sverige, EU och världen kommenteras av småbrukaren Rune Lanestrand

%d bloggare gillar detta: