Det kryper under skinnet!

Något kryper under mitt skinn. Det är svårt att säga vad. Men jag upplever en olustkänsla över vad som händer i mitt land. Ja, jag räknar det som mitt land! Det land som jag och mina syskon är födda i, har växt upp i, där jag har gått i skola, jobbat, fått vänner, fött barn och bott i under större delen av mitt liv. Det land som har en underbar natur och fyra årstider. Det land som mina föräldrar, mina mor- och farföräldrar och generationer tidigare fötts och levt. Det är mitt och vårt land som jag inte längre känner igen!

Du överdriver säger de som går omkring med ett tunnelseende! De märker ingenting av den otrygghet som sprider sig i landet. De märker inte att välfärden utarmas mer och mer – förrän den dag som de behöver den. När de inte fick besöka gammelmormor på hennes äldreboende blev de kanske ledsna men lyssnade på Tegnell och Hallengren som naturligtvis vet bäst. När mormor som var 70+ förvisades hem till sin kammare så fann de vuxna barnen sig i sin lott och handlade och skötte ärende åt sina föräldrar. Plötsligt bev ju alla 70+are omyndigförklarade och sköra oh kunde inte klara sig själv längre!

Den dag de själv blir 70+are märker de kanske att den utlovade pensionen blir ett minimum. De ser kanske att de måste vända på varje krona, försaka det mesta av livets goda, sälja sina ägodelar och kanske behöva bidrag – trots att de har betalat in skatt i hela sitt liv – då kanske de förstår.

Den dag då vi behöver sjukvård då upptäcker vi svårigheterna i att nå vården, vårdköerna och prioriteringar beroende på sjukdom och vem vi är. Några får alla resurser och andra inga!

Den dag som vi blir utsatta för brott – stöld, rån, misshandel, våldtäkt, lurendrejeri, ekonomisk brottslighet eller liknande – då förstår vi att vi inte är prioriterade. De flesta polisanmälningar bara läggs ner! Den dag som vi själv anmäls för Hets mot folkgrupp för att vi uttryckt oss i ren och skär ilska inser vi kanske att det är värre att bli arg än att själv bli utsatt för något brott!

Den dag då vi får barn eller barnbarn som bemöts av värdegrundspedagoger i en skola som är mer barnpassning och indoktrinering än undervisning – då kanske tunneln börjar öppna sig.

När vi läser att 11 Socialdemokrater motionerar om att förskolan ska vara obligatorisk från 2 års ålder borde iallafall de flesta vuxna kvinnor inse att det handlar enbart om värdegrundsindoktrinering. Alla barn ska stöpas i den Socialdemokratiska mallen!

Landet håller ju på att organiseras som ett bisamhälle – drottningen dvs regeringen ska matas och bestämma. drönare dvs riksdagen och mainstreammedier som bistår regeringen då det gäller att genomföra regeringens politik samt arbetsbina dvs de vanliga människorna som jobbar och betalar in skatter som regeringen kan använda på godtyckligt sätt. Vi vanliga arbetsmänniskor göder regeringen så länge som vi inte protesterar mot deras enfald!

Orden demokrati, valfrihet, yttrandefrihet, jämlikhet, tryckfrihet och grundlag blir en större utopi för varje dag som går. Varför ser inte de tunnelseende vad som händer i vårt land? Varför fortsätter de att blunda?

Så länge som vi har en mängd tunnelseende människor om inte vill se hela verkligheten som vårt land befinner sig i kommer jag att uppleva denna olustkänsla och den kommer att fortplanta sig under mitt skinn! Varför vill de inte rädda landet som håller på att förstöras?

Hur kommer man igång i Malmö? | Stadsodling Malmö

Ett råd till politikerna: Läs er svenska historia!

Det behövs egentligen inte så stora insatser för att se att dagens politik förstör vårt land. Det räcker att läsa på om 1800-talets historia och det räcker att läsa några meningar på Wikipedia.

Produktivitetsökningar i jordbruket och förbättrad levnadsstandard ledde till kraftig befolkningstillväxt. Mellan år 1815 och 1850 ökade befolkningen från 2,5 till 3,5 miljoner. Befolkningsökningen skedde främst på landsbygden; år 1850 levde 90 % av befolkningen fortfarande där, något som började skapa stora sociala problem. En lösning erbjöds i utvandring, främst till USA, något som tog fart omkring år 1840. Migrationen blev än mer omfattande efter 1860 och nådde sin kulmen 1880, för att avta nästan helt igen åren efter 1900. Under denna tid lämnade ungefär 1,2 miljoner utvandrare landet. Omkring 200 000 återvände igen, ofta med kapital och ny kunskap.

En befolkningsökning på 1 miljon människor under kort tid! En 40 %-ig ökning på 35 år. Det är dit vi är på väg nu på 2000-talet. I slutet av 2019 var Sveriges folkmängd 10,3 miljoner. Det är en ökning med drygt 1,4 miljoner sedan år 2000, eller cirka 16 procent.

Om man läser historien så blev de sociala problemen stora – så stora att drygt 1/3-del av befolkningen valde att lämna Sverige!

En kartläggningen av utlandssvenskarna genomfördes under 2014 och 2015. Den visar att drygt 660 000 svenskar bor utomlands. Det motsvarar knappt sju procent av Sveriges befolkning. Om denna del har ökat eller minskat de senaste 5 åren vet jag ingenting om. Men jag kan tänka mig. I takt med ökad invandring, ökad brottslighet, minskad välfärd och minskad trygghet – har nog fler valt att bosätta sig utomlands eller kommer att göra det.

Inget land klarar av en så stor befolkningsökning! Då på 1800-talet var det en naturlig befolkningsökning med en homogen svensk befolkning.

Den andra hälften av 1800-talet såg en omfattande omställning till det nya industrisamhället. Befolkningen fortsatte att öka mycket snabbt: från 3,5 miljoner år 1850 till 5,1 miljoner 1900.

Ja, då fanns arbetstillfällen och var och en fick försörja sig själv. Det fanns fattigvård men den var inte utbyggd som vårt bidragssystem. De som levde på fattigvård levde i slavliknande situation. Min mormor såldes två gånger under sin småbarnsålder, i början av 1900-talet, på auktion. Hon fick inte leva med sin mamma som var fattighjon. Hon var inte det enda barnet som såldes för att arbeta i rikare människors hushåll.

Statarsystemet tog form under mitten av 1700-talet och började under 1800-talet göra torparna överflödiga, även om systemen fanns kvar parallellt under lång tid. Det nådde sin största utbredning i slutet av 1800-talet och minskade därefter i takt med mekaniseringen av jordbruket. Samtidigt började de utsatta förhållandena för statarna att uppmärksammas och det restes krav på att avskaffa systemet. I ett band av uppslagsverket Nordisk familjebok utgivet 1891 sades att avskaffandet av statarsystemet ”torde dock snart blifva en både social och ekonomisk nödvändighet”. Beslutet att definitivt avskaffa statarsystemet togs den 12 oktober 1944, då ren kontantlön infördes i avtalet mellan arbetsmarknadens parter, Svenska Lantarbetareförbundet och Skogs- och Lantarbetsgivarna. Beslutet trädde i kraft i månadsskiftet oktober-november 1945.

Idag har vi inte jordbruk i större omfattning och endast mindre del industrier. Vi har inte arbete till hela befolkningen även om statsministern säger att ”alla som kan jobba ska jobba”. Sveriges självförsörjandegrad är låg på alla områden.

Vårt land importerar både människor och förnödenheter samtidigt som bidrag betalas ut till alla som inte går att sätta i arbete. Många sätts i utbildning. En del av dem lyckas att klara av utbildningen och får ett konstruerat arbete som ingen i Sverige egentligen behöver.

Så länge som politikerna väljer att bortse från historien och väljer politiska projekt som inte gagnar befolkningen kommer de sociala problemen att fortsätta att öka. Det hjälper inte att tala om socioekonomiska faktorer, segregation, nationalism, fascism eller rasism. Det hjälper inte heller att anställa åsiktspoliser typ Näthatsgranskaren, döma pensionärer som talar sanning, spy ut propaganda via olika medier, förbjuda användning av vissa ord eller beskatta befolkningen ännu härdare med fler och fler punktskatter.

Dagens politiker kör vårt land i botten. Den enda lösningen är en minskad befolkning och ökad tillverkningsindustri! Ska det vara så svårt att förstå?

Nättidningen Svensk Historia - Home | Facebook

Svensk stolthet – finns den?

Kan vi svenskar ställa oss upp rakryggat och säga att vi är svenskar och vi är stolta över det? Idag har jag många anledningar att fundera över det.

Jag är stolt över det landet som mina förfäder byggde upp. Men jag är inte stolt över allt det som de svenska politikerna raserar.

Sommaren 2016 blev Elisabeth Hesselblad vårt andra  svenska helgon. Heliga Birgitta helgonförklarades ju 1391 – så det är ju ganska långt mellan varven. Men hur många vet vem Elisabeth Hesselblad var och hur många firar henne eller den heliga Birgitta? Nej, den svenska stoltheten finns inte förankrad i helgonen.

Midsommar – den helg som vi firar att sommaren är här, äter sill, nypotatis och jordgubbstårta, spelar kubb, sjunger allsånger och dansar kring midsommarstången. Den helgen är viktigare för de flesta av oss än vad Nationaldagen är! Men det gillar inte politikerna och Mona Sahlin sa i ett tal inför Turkiska ungdomsförbundets tidning Euroturk i mars 2002:

”Jag tror att det är lite det som gör många svenskar så avundsjuka på invandrargrupper. Ni har en kultur, en identitet, en historia, någonting som binder ihop er. Och vad har vi? Vi har midsommarafton och sådana töntiga saker.”

Hon sa alltså att vi har ingen kultur och ingenting att vara stolta över!

Hon sa också till Expressen den 26 juli 2002:

”Jag hatar allt genuint typiskt svenskt.”

Hon var alltså en politiker som hatade svenskheten! Därmed bidrog hon också till den normlöshet som har spridit sig över vårt land. Jag är övertygad om att alla människor behöver sin kultur, sina normer och traditioner. Men dagens politiker gör allt för att vi ska vara globalistiska!

Jag har många gånger varit avundsjuk på den norska syttende mai. Varför får inte vi svenskar fira och vara stolta?

De senaste åren har jag tillbringat mycket tid i Spanien och sett att spanjorerna mer än gärna hittar ett tillfälle att fira. De genomför en mängd olika processioner med mer eller mindre religiösa förtecken. Ingen tycker att det är töntigt. Tvärtom! Glädjen är stor och det råder festivalstämning.

I veckan som nu har gått var det dags att fira skyddshelgonet i Almuñécar ”Virgen de la Antigua”. Det blev ingen festivalvecka pga Covid-19. Finalen på stranden kvällen den 15 augusti gick inte heller att genomföra som man brukar. Kommunledningen ville dock hylla befolkningen som förstår vikten av att följa restriktionerna. Klockan 23,00 kom den helt oannonserade finalen.

Det storslagna fyrverkeriet under drygt 5 minuter – från den upplysta borgen! Det syntes över hela stan. Efter den sista raketen applåderade människor från balkonger och trottoarer. Mycket uppskattat! Vad var det då som man firade?

Almuñécar firar sitt skyddshelgon med Saint Festivities den 15 augusti sedan 1569. Det var då som den moriska ledaren från Alpujarras ”Aben Humeya”, anföll de kristna trupperna när de försökte överta San Miguel-slottet.

De invaderande trupperna besegrades av armén av Felipe II, ledd av Don Lope de Valenzuela, som var befälhavare på Castillo-fästningen. Den militära striden ägde rum vid gryningen den 15 augusti 1569, och invånarna tillskrev segern till den mirakulösa ingripandet av Virgen de la Antigua.

Sedan dess har denna vackra jungfruliga dag firats i Almuñécar, vilket erbjuder den nyfikna besökaren ett attraktivt skådespel av den maritima processionen, bärande patronaessan av Virgen del Carmen, som går från stranden i San Cristóbal till Puerta del Mar stranden.

Allt avslutas med ett storslaget fyrverkeri.

Men vi svenskar då? Finns det inte några svenska historiska datum att fira? Varför får vi inte vara stolta över vår historia och vara nationalistiska?

Tidigare äldre inlägg

MånssonsKultur.se

Johnny M recenserar film, musik & sånt!

Sjunne [ dot ] com

Jan Sjunnesson skriver om politik som om det fanns en frihetlig patriotism och om kultur som om det fanns ett liv bortom politiken.

Sverigekanalen Dalarna

Nationell Webbradio/Dalarna

Madonnans

En kvinna i huvudstaden och Livet :)

En gräsrot skriver

Dear past, thank you for all the lessons. Dear future, i am ready. Denna blogg behöver inga donationer. sprid gärna dess innehåll.

Yolanda - "Det här är mitt privata krig"

Att vara annorlunda/att inte passa in i samhällets ramar

Richard Sörman

En annan humaniora

Peter Cooney Enabler

Traditional European Common Sense Catholicism - Anti-Judaic

Högrelius funderingar!

Just another WordPress.com site

Kulturminnet

Om det svenska kulturarvets rikedom och kulturen i dagens samhälle

Hampus Andersson

Hampus Andersson

Riksväg 32 på det smålänska höglandet

säger det hellre med några bilder

My name is Lena

It is my right to be rich, happy and successful!

Tommy Hanssons Blogg

Här bloggar Tommy Hansson om aktuella frågor

Alternativ för Sverige till EU-parlamentet 2019

Sverige ut ur EU! EU ut ur Sverige! Dags att ta tillbaka makten! AfS är din röst för swexit och det bästa alternativet för ett suveränt Sverige.

Jenny Piper

Politik, nyheter och samhällsdebatt blandat med personliga krönikor.

Spanienaktuellt

Den osminkade spanska sanningen

Peter Krabbe

Världen i fokus - vem styr vår framtid och varför?

Wallenborgs politikblogg

Politik om stort och smått.

Rakapuckar's Blog

Så bitter på Steffe med alliansen!

Busiga mor

My Home My Place My Life My Story

Halloj världen!

En blogg av Inger Hansson. Om resor och hållbarhet. Om vackra platser. Om Instagram och andra sociala medier. Om fotografi, natur och lite av varje.

Christer.L.Hansson

Det som danar mig

Stigfinnaren i Älvsund

vägen inåt är vägen framåt

Vincat Veritas

Låt sanningen segra

Rovdjurspolitik

Faunavård utan vetenskapligt stöd

%d bloggare gillar detta: