Ett samhälle präglat av ordning och reda

Vi har växt upp i ett samhälle som har präglats av ordning och reda. Vi byggde upp en hygienisk standard för att hindra smittspridning. Vi stiftade lagar för att upprätthålla ordning. Facket var de ivrigaste påhejarna av arbetsmiljölagar.

Sveriges rikes lag består av över 850 lagar + en mängd tillägg och förtydligande. Dessa lagar finns för att vi ska ha ordning och reda, för att alla ska respektera varandra och för att göra livet lättare att leva för oss alla.

Jag är väldigt tacksam över att det finns människor som jobbar med ordningsskapande arbete. Många av dem har ett otacksamt arbete! När gator och trottoarer har sopats så slängs nytt skräp där, när soptunnorna har tömts så kastas skräpet bredvid osv. En del människor tycks inte bry sig!

Att följa trafikregler verkar inte gälla för alla, likaså kniv- och vapenlagar. Det är inte tillåtet att bryta upp gatsten. Det är inte heller tillåtet att använda dessa stenar som vapen eller att elda upp bilar eller att hoppa på bilar eller annan skadegörelse! Men … plötsligt ska inte de som utför brotten dömas. Allt ska de som provocerar till dessa dömas för. Alla ska backa för att släppa fram vildhjärnor som inte vill följa våra lagar!

Det finns alltför många anarkister som vill ha ett samhälle fritt från stat, kapitalism och alla andra hierarkiska system och auktoritära strukturer. Men hur skulle ett sådant samhälle se ut? Jag vill inte ha skräpiga gemensamma gator, trottoarer eller grönområden eller andra gemensamma områden. Jag vill inte ha ett samhälle som präglas av våld, laglöshet och rofferier. Jag vill ha ordning och reda med en stark ordningsskapande myndighet som inte backar. Jag vill inte att vildhjärnor ska bestämma över vår samhällsstruktur!

Tack all ni som har det otacksamma jobbet med att skapa ordning i samhället! Tack för er uthållighet! Sveriges rikes lag ska följas av alla – utan undantag! De högljudda och bråkiga ska inte komma undan med att påstå att de blir kränkta!

Förstör politikerna mer än vad de skapar?

I september är det åter dags att rösta i riksdagsvalet. Då hoppas jag att alla tänker efter! Vad har de olika partierna åstadkommit? Vad har det svenska folket fått i utdelning på sina inbetalda skatter?

Jag kan ha fel i mina analyser. Men jag försöker i alla fall att se på konsekvenserna av deras beslut och vad dessa konsekvenser innebär för vanliga människor.

Sedan 2000-talets början har vi blivit nästan 1,6 miljoner fler invånare i Sverige, en ökning med nästan 18 procent. I slutet av 2021 var Sveriges folkmängd 10 452 326 personer. Folkökningen beror på att det har fötts fler än det har dött, men framför allt beror den på att fler har invandrat än utvandrat, enligt SCB.

Invandringen har ökat under 2000-talet. År 2016 var den totala invandringen den högsta någonsin. Då invandrade över 163 000 personer. Siffran minskade sedan kraftigt under 2017, till drygt 144 000 personer, och har efter det varit fortsatt lägre. År 2021 var det nästan 91 000 personer som invandrade. Det var 58 procent av befolkningsökningen det året. En stor del av dessa invandrare utgjordes av personer födda i Sverige, Norden eller andra EU-länder. 

Men vad har politikerna gjort för att möta ett högre invånartal? När befolkningsökningen är ca 15 % så bör alla våra samhällsfunktioners resurser utökas i samma grad! Men har de fått dessa resurser? Nej! Sjukvården har rustats ned, åldringsvården har nedprioriterats, polisen och kriminalvården har eftersatts, skolan har eftersatts mm. Under tiden har resurserna lagts på t ex jämställdhet, feminism, hbtq, inte ge SD inflytande, ”poliser” på sociala medier, värdegrundspropaganda mm. Otroligt stora resurser har gått till att tala om för svenska folket att vi är rasister och ojämställda och bör skämmas över att vi finns till. Alla som har påtalat de samhällsproblem som har uppstått i vårt samhälle har kallats för en mängd olika invektiv.

Sen fick Miljöpartiet stort inflytande över vår politik. Då blev det redan miljömedvetna svenska folket anklagade för att orsaka den globala uppvärmningen och att det är vår uppgift att gå i framkanten och visa vägen för hela världens befolkning. Miljöbonusar, nedläggning av kärnkraft, satsning på vindkraft och diverse olika klimatkrav. Trots att vi har ställt upp på alla deras krav så har vi kallats för klimatförnekare!

FN, EU, WHO, NWO – New World Order, Agenda 2030, globalisering och AI – Artificiell Intelligens är andra områden som våra skattemedel har använts till istället för att lägga våra resurser i vårt land.

Så kom pandemin uppdagades den eftersatta åldringsvården och sjukvården. Det uppdagades att det saknades basala resurser såsom läkare, sjuksköterskor, vårdplatser, munskydd, visir, handskar, respiratorer, mediciner osv. Då blev politikerna rädda och införde sk rekommendationer samt propaganda om hur farligt viruset var. Om vi skulle tro på dem så satt viruset bakom husknuten och väntade på att få anfalla oss. Ingen var säker förrän vaccinet kom och när dt kom så räckte det inte med en spruta. Nej, två, tre och nu fyra och kanske fler. Politikerna gick helt enligt läkemedelsindustrins instruktioner. Inga eftertankar! Vi som tänkte efter och påtalade forskning, fakta och sunt förnuft blev kallade för osolidariska och antivaxare. Vi straffades med att bara de som hade vaccinationspass fick delta fullt ut i samhällslivet! Vi hade ju inte gjort som politikerna sa att vi skulle göra! Ajabaja, det skulle straffas på något sätt! Vad händer nästa gång som vi inte följer regeringens direktiv eller när vi yttrar något ofördelaktigt om regeringen?

Sen kom höjda elpriser, drivmedelspriser och matpriser. Inflation – vem har skapat den? Är det politiska beslut eller brist på beslut?

Nu befinner vi oss i ett krig mellan Ryssland och Ukraina. Ännu en gång går den svenska regeringen först och kräver sanktioner mot Ryssland. All propaganda och skrämsel om den hemska ryssen har bitit sig fast inom det svenska folket. Alla som inte vill ha en ensidig Ukrainsk information kallas nu för Putintroll eller Putinhoror eller påstås stå på Putins lönelista. Varför ska man nöja sig med information och propaganda från Ukraina? Jag läser på regeringens websida:

Sverige var redan innan kriget en av de största biståndsgivarna till Ukraina. Efter invasionen har Sverige hittills beslutat om militärt- och humanitärt stöd till landet på över 1,8 miljarder kronor. Även den Europeiska unionen har kraftfullt ökat sitt stöd och har beslutat om ett stöd på 2,7 miljarder euro. Sverige arbetar nu, tillsammans med Polen, för att genomföra en givarkonferens för Ukraina i maj.

Men … vad innebär detta för oss? Det ser ut som om vår regering har bestämt vilken sida de står på. Nu diskuterar de ett eventuellt inträde i NATO. Vet de egentligen vad de ger sig in i? Har de tillräckliga kunskaper för att ta ett sådant beslut?

Idag läser jag även detta:

Alexander Skarsgård, aktuell med ”The Northman” som både producent och skådespelare, skulle inte kunna tänka sig att dö i strid för Sverige, säger han i en intervju med DI. Samtidigt är han ”besviken” över hur svenska medier piskat upp en ”gå ut i krig”-stämning och en rädsla bland svenskar.

– Det göds ett rysshat. Jag tycker att medierna borde sansa sig lite, säger han.

Innan Skarsgård valde att satsa på en karriär som skådespelare gjorde han lumpen som marinbasjägare i 18 månader.

Tja, jag vägrar att känna något rysshat trots att jag avskyr krig! Så läser jag i en annan artikel:

Svenska företag har växande problem med leveranskedjorna bland annat på grund av kriget i Ukraina, visar en undersökning från Svenskt Näringsliv. Förra året var den största orsaken till importproblemen försenade leveranser till följd av pandemin. Men nu är det stigande priser som ställer till det för importföretagen.

– De flesta bedömare trodde att när pandemin väl lugnat sig skulle saker och ting återgå till det normala. Men nu finns inga tecken alls på det skulle bli bättre, det ser istället ut att bli värre, säger Henrik Isakson, policyansvarig för handelspolitik vid Svenskt Näringsliv, till TN.

– Det är helt klart en överreaktion. Coronapolitiken skadar den kinesiska ekonomin och det påverkar hela världen. Ovanpå detta har vi Ukrainakriget som förutom det mänskliga lidandet leder till problem med energileveranser som gas och olja och en ökande livsmedelsinflation. Detta ger också effekter över hela världen, säger Henrik Isakson.

En annan omständighet som påverkar världsläget är den snabba klimatomställningen, där det för närvarande går fortare på efterfrågesidan än på utbudssidan. Det har bland annat orsakat en brist på halvledare, vilket korkar igen systemet ytterligare, menar Henrik Isakson.

Jag suckar och tänker: Finns det något som politikerna lyckas med? Deras beslut är ju destruktiva och farliga för all annan mänsklighet! Allt de rör vid kostar pengar – våra skattepengar! Jag hoppas att alla tar sig en funderare innan de går till riksdagsvalet i höst.

Ilska och vrede kan få fruktansvärda följder om den läggs på fel saker

Vi bär väl alla på ilska och vrede som vi har tryckt ner pga av hänsyn till andra människor. Vi har accepterat naturlagar samt de gemensamma lagar och normer som finns i samhället. Vi har accepterat det styrelseskick som finns även om vi inte håller med. Vi har dragit lärdom av historiska skeende och olika människors särart. Men … det finns ju de som inte accepterar – de som tror att de kan och vet bäst!

Ibland känner jag att den vrede och ilska som jag har inom mig snart kokar över. Vad händer då? Jag tror att jag kan tygla den genom att uttrycka mig verbalt i tal och skrift. Det känns bättre när jag har skrivit av mig.

Men jag märker hur ilskan pyr inom vissa kretsar och att de inte accepterar några mothugg eller att andra människor har en annan åsikt. De är beredda att ta till vilka medel som helst för att få rätt. Jag blir rädd när jag möter sådana krafter! Vad blir deras nästa steg? Jag kommer att tänka på en sägen som jag har hört många gånger – en sägen om en urko som har blivit inspärrad. Sägnen om Urkon är en förklaringssägen om sjön Sommens uppkomst.

Sägnen säger att en gammal och ilsken ko, Urkon eller ”Sommakoa”, sparkade och krafsade upp ett stort hål. Det vattenfylldes sedan och blev sjön Sommen. Därefter stängde trollkarlen Some in henne i en grotta. Det berättas att när en krönt kung kommer till Ydre ska kon slippa ur sin grotta och döda honom. Detta ska ha hänt Kung Frode, när han reste genom Norra Vi. Det sägs att kon ligger på en bädd av stenkol och en djurfäll. Den enda mat urkon får i sin grotta är ett hår av djurfällen, varje julafton, och när varje hår på fällen ätits upp så ska hon bryta sig ut och förstöra världen.

En mer vetenskaplig förklaring till Sommens uppkomst: För en sisådär 70 000 år sedan började inlandsisen breda ut sig över Sverige för att nå sin maximala utbredning knappt 50 000 år senare. Under ytterligare årtusenden blev klimatet varmare och ismassorna smälte. Issjöar uppstod, bland annat Sommen-issjön som dämdes upp på sydsvenska höglandet. Sommen-issjön var en jättelik föregångare till dagens Sommen och hela den dramatiska naturen runt sjön präglas av spår från istiden.

Den viktigaste meningen i denna sägen är: Den enda mat urkon får i sin grotta är ett hår av djurfällen, varje julafton, och när varje hår på fällen ätits upp så ska hon bryta sig ut och förstöra världen.

Vem är urkon? Är det människor som har blivit innestängda med sin ilska och vrede? Är det CO2, globalister, maktmänniskor, feminister, nazister, kulturmarxister, vänsterpartister, religiösa eller andra extremister? Är det vaccinförespråkarna, antivaxarna, Putinister, Ukrainaanhängare? Vad händer när de inte får mer näring ur det rådande makt- och rättssystemet? Vad händer med alla de som bara vräker ut sin ilska över oliktänkande? Vad händer med dem som blir överösta med skällsord, förklenande tillmälen, lögner och förtal? Vad händer med vårt land?

Det finns så mycket ilska i vårt land som splittrar befolkningen istället för att ena! 152 dagar kvar till riksdagsvalet och vi borde enas och ägna oss åt att diskutera hur våra valda politiker sköter sig. Vi borde diskutera hur vårt land sköts, varför vår välfärd krackelerar, varför det är långa köer för att kunna få vård eller få ett pass, varför vi har grov gängbrottslighet, varför vi har skjutningar, varför skolan inte levererar, bensinpriser, elpriser, matpriser, självförsörjningsgraden, osv.

Vi borde söka lösningar istället för att hacka på varandra! Vi borde diskutera inrikespolitik istället för att ta ställning i ett krig som vi inte kan påverka! Vi borde lägga ilskan och vreden på de som är ansvariga för att landet förstörs mer och mer! Vi borde inte låta dem förstöra mer!

Men det är nog medvetet och passar politikerna att vi medborgare är ovänner. Då kan de fortsätta att förstöra vårt land med bibehållen makt medan vi träter med varandra!

Tidigare äldre inlägg

Mons Krabbe

Samhällsdebatt, historia och säkerhetspolitiska analyser

Prickiga huset

Hälsobloggen

Kulturbilder

Svenska Kulturbilder - binder samman forntid med nutid

moviesaredreams831071279.wordpress.com/

EN KAXIG SVENSK BLOGG OM BROTT MM.

HallonHatt's sida

Just another WordPress.com site

En ängel 👼🏻 med svarta vingar.

Obotlig sjukdom, hobby, fotografering, smycken m.m

Blogg 46

en åsiktsblogg

Rebecca Hybbinette

- Kamp ger återbäring!

Dagar ur mitt liv

Här kommer jag att skriva om vardagliga händelser ur mitt liv. Ibland kommer jag nog att skriva om en del andra saker också, som till exempel om den tro jag har

MånssonsKultur.se

Johnny M recenserar film, musik & sånt!

Sjunne [ dot ] com

Jan Sjunnesson skriver om politik som om det fanns en frihetlig patriotism och om kultur som om det fanns ett liv bortom politiken.

Sverigekanalen Dalarna

Nationell Webbradio/Dalarna

En gräsrot skriver

Dear past, thank you for all the lessons. Dear future, i am ready. Denna blogg behöver inga donationer. sprid gärna dess innehåll.

Richard Sörman

En annan humaniora

Högrelius funderingar!

Just another WordPress.com site

Kulturminnet

Om det svenska kulturarvets rikedom och kulturen i dagens samhälle

Riksväg 32 på det smålänska höglandet

säger det hellre med några bilder

Ocensurerade nyheter

Nyheter och politik.

Tommy Hanssons Blogg

Här bloggar Tommy Hansson om aktuella frågor

Alternativ för Sverige till EU-parlamentet 2019

Sverige ut ur EU! EU ut ur Sverige! Dags att ta tillbaka makten! AfS är din röst för swexit och det bästa alternativet för ett suveränt Sverige.

Jenny Piper

Politik, nyheter och samhällsdebatt blandat med personliga krönikor.

Peter Krabbe

Världen i fokus - vem styr vår framtid och varför?

Rakapuckar's Blog

Så bitter på Steffe med alliansen!

Halloj världen!

Ett resemagasin och en blogg av Inger Hansson. Om resor och hållbarhet. Om vackra platser. Om fotografi, natur och lite av varje.

Christer.L.Hansson

Det som danar mig

Vincat Veritas

Låt sanningen segra

Life, Death and all between

Welcome to an expanding worldview

SasjaL

Cyniker är inget man föds som, det är omgivningen som formar ...

Livsglimtar

Bättre sent än aldrig

mickecarlssonsblog om nutidens dårskap

Skillnaden mellan demokrati och diktatur är storleken på gapet mellan makten och folket. I min blogg visas hur gapet dag för dag blir allt större i Sverige.

Ama de casa

En hemmafru i Spanien

Peter Harold - Skrivarens blogg

Skrivandet är frihet - jag skriver för friheten.

Varjager's Weblog

I vår del av världen. En titt på fosterlandet och dess styrande elit med kritiska ögon.

Petterssons gör Sverige lagom!

"Envar har rätt till åsiktsfrihet och yttrandefrihet. Denna rätt innefattar frihet för envar att utan ingripanden hysa åsikter och frihet att söka, mottaga och sprida upplysningar och tankar genom varje slags uttrycksmedel och utan hänsyn till gränser." - FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna, artikel 19

Rune Lanestrands blogg

Politik, jordbruk, Vänersborg, Sverige, EU och världen kommenteras av småbrukaren Rune Lanestrand

corneliadahlberg

Gräsrotsrevolt

WTF?

100 möjligheter istället för hen!

%d bloggare gillar detta: