När du blir gammal och ingen vill ha dig …

I vårbudgeten vill regeringen dra bort 310 miljoner kronor som var riktade statsbidrag till äldreomsorgen, enligt förhandsaviseringen. Kan vi kalla detta för ”Annie-effekten”? I maj 2018 ville nämligen regeringen satsa mer på äldreomsorgen!

” I dag lever mellan 130 00 och 150 000 kvinnor och män i Sverige med en demenssjukdom. Åtta procent av alla som är 65 år eller äldre och nästan hälften av alla som är 90 år eller äldre har en demenssjukdom. Antalet personer med demenssjukdom kommer att öka efter år 2020 när det stora antalet personer födda på 1940-talet uppnår en hög ålder. Regeringen beslutade i maj 2018 om en demensstrategi. Demensstrategier finns redan i Norge, Danmark och Finland.” enl regeringen.se.

– Vill vi ha ett Sverige som kan erbjuda våra äldre en värdig ålderdom så måste vi rusta äldreomsorgen för det ökade antalet äldre. Det kommer krävas både nya investeringar och nya arbetsmetoder. Det här blir kommande mandatperiods stora uppgift, säger äldreminister Lena Hallengren.

Nu, snart ett år senare, drar man in det riktade statsbidraget till äldreomsorgen!

”Välfärdssektorn står inför en omfattande digitalisering, en modernisering som är efterlängtad och som innebär stora möjligheter. Med hjälp av välfärdsteknik som till exempel sensorer eller applikationer på mobiler och surfplattor som påminner eller ger stöd, kan äldre personer få ökad trygghet, vara mer delaktiga självständiga och uppnå högre livskvalitet.

Välfärdsteknik och e-hälsolösningar kan också bidra till bättre arbetsmiljö för kvinnor och män som arbetar inom socialtjänstens verksamheter. Genom att ge personalen mer tid, och mer flexibilitet i utförandet kan tekniken bidra till att minska stress.” så skrev regeringen för snart ett år sedan.

Men kostar inte digitalisering och modernisering pengar- sensorer, mobiler och surfplattor? Vem ska betala detta? Jag läste om robotkatter på demensboende och vet inte om jag ska skratta eller gråta. Kan robotkatter ersätta personliga kontakter?

”Allt fler kommuner köper in så kallade robotkatter till demenssjuka patienter på äldreboenden.

”På varje avdelning finns det någon boende som knyter an till katten och den får en lugnande effekt. Förhoppningen är att det ska bli möjligt att sänka medicineringen.”

”Katterna kan jama, kurra, lägga sig ned och slicka på tassen. De känner av om någon går förbi och kan på så sätt interagera med människor.”

”Riktiga katter går inte att ha på avdelningarna eftersom de boende kan bli våldsamma och ibland gör saker utan att tänka sig för. Ett annat problem som riktiga djur för med sig är allergier.

Varje robotkatt kostar 3 500 kronor, plus moms.” Allt enl artikeln från  mars 2019.

Robotkatt? Kan den ersätta en riktig katt eller en medmänniska? Knappast! Vid demens försämras minne, språk och andra förmågor kopplade till vårt intellekt. Men det innebär ju inte att en dement åldring ska behandlas som en liten 3-åring. Även den som glömmer vilken veckodag det är – eller namnet på en släkting eller inte känner igen släktingen – förtjänar ett respektfullt bemötande. Den personen har varit med om att bygga upp vår välfärd. Den personen har jobbat och betalat skatt. Den personen har kanske barn, som har uppfostrats till laglydiga medborgare och skattebetalare. ALLA förtjänar en värdig ålderdom. De dementa får inte skuffas undan som ett kolli utan behov eller känslor! Ett land som inte har råd med gamla och dementa människor är ett mentalt fattigt land.

När regeringen drar in det riktade bidraget till äldreomsorgen så är det de dementa som drabbas! Demens kan drabba vem som helst. Kanske någon i den nuvarande regeringen drabbas. Vill de då sitta och leka med robotkatter? Det är kanske bättre med ättestupan eller som någon skrev i mitt poesialbum i början av 1960-talet:

”När du blir gammal och ingen vill ha dig, sätt dig på taket och låt kråkorna ta dig!”

Annonser

För svårt prov – bara en av tio utländska läkare godkänns.

Oktober 2016 infördes ett nytt prov som utländska läkare måste klara för att de ska få svensk licens. Sedan dess har 1 622 prov skrivits, endast 172 personer har godkänts. Frustrationen över de svåra proven är stor och många funderar på att lämna Sverige.

Efter att det tidigare TULE-testet fått kritik infördes i oktober ett nytt test för läkare med legitimation från ett land utanför EU/EES. Detta kunskapsprov består bland annat av ett teoretiskt prov med 140 frågor. De allra flesta, 781 personer misslyckades med den teoretiska delen.

– Provet är jättesvårt, framför allt är det väldigt svårt att göra det teoretiska provet på ett annat språk än ditt modersmål, säger Isam Shamma, ST-läkare från Syrien som misslyckats med det teoretiska provet tre gånger.

– Provet fokuserar på saker som man studerar på sitt första år på utbildningen. Jag studerade 2003 och det är väldigt svårt att minnas de sakerna idag. Jag förstår inte varför det ska vara så specifika frågor om sådant som jag inte jobbar med. Provet måste ligga på AT-läkarnivå, menar Isam Shamma.

– Jag är en praktisk läkare, de teoretiska frågorna är svåra. Och framför allt får man för lite tid på sig. Senast jag gjorde provet hann jag inte med de sista 35 frågorna. Jag hann inte ens läsa dem. Om provet var på engelska hade det varit mycket lättare, säger Muhamed.

Jag blir fundersam. En läkare i Sverige måste väl förstå när patienten berättar om sitt hälsotillstånd på svenska? Kanske vi patienter måste ta med oss Google translate när vi besöker läkare i fortsättningen? Vi måste nog ta reda på vad hemorrojder eller halsfluss heter på syrianska  , engelska eller något annat språk – för att garantera att läkaren förstår våra problem.

I fortsättningen kan nog inte en kvinna gå till läkaren och säga att hon har ont i magen. Hon kan ju inte förutsätta att han vet något om livmoder, äggledare, menscykel, klimakterieproblem eller endometrios.

Som patient kan vi ju stöta på en praktisk läkare – utan akademiska kunskaper. Vilken behandling får vi då? Samma som kloka gumman gav på 17- eller 1800-talet?

Jag vill inte behandlas för någon sjukdom av dessa individer och blir glad när deras kritik bemöts sakligt av den som ytterst ansvarar för hur kunskapsprovet utformats, Magnus Hultin vid Umeå universitet. Han menar att det nya provet som infördes 2016 ska vara svårare än tidigare.

– Vår uppgift är att ta fram ett prov som säkerställer att de är på samma nivå som de läkare som utbildas på de svenska universiteten. Frågan vi besvarar är om läkarna som gör provet är på samma kunskapsnivå.

– Jag förstår hur de menar med sin kritik men jag håller inte med om slutsatsen. Vi ska visa att de har de kunskaper och färdigheter som krävs för att jobba självständigt som legitimerad läkare.

Hultin säger att språket i provet måste vara avancerat eftersom det är det språk och de termer som använder på våra sjukhus.

– Syftet är att man ska kunna gå ut i arbetslivet direkt efter provet, att man ska vara färdig att jobba. Har man inte den språkliga förmågan att klara provet är det nog svårt att kunna arbeta självständigt som läkare.

Det är viktigt att vi som patienter kan lita på läkarna, deras kunskaper och den vård vi får. Jag är glad över att det inte går att köpa någon läkarlegitimation i Sverige – eller tjata sig till en sådan genom att klaga på svåra prov i våra medier. Vi patienter har rätt att kräva kompetens. Det ska inte finnas någon gräddfil. Den svenska läkarutbildningen borgar för kvalitet. Vi kan och ska inte avstå från detta genom regeringens snabbspår. 

Det var bättre och sämre förr!

Det finns dagar då jag bara suckar över all dumhet som upprepar sig gång-på-gång. Argumenten är så dumma att de knappast går att bemöta. De fokuserar på detaljer som är av mindre vikt. Men jag ska bemöda mig till att svara på några av dumheterna – för det var faktiskt mycket som var bättre förr.

”Nu får ju någon förklara för mig, vad som var bättre förr? Varför tycker ni samhället är sämre nu?? Våldet var ju inte mindre, lagarna har ju kontinuerligt ändrats, blivit hårdare. Nazisterna har ju i alla tider klagat på samhället, så tankegångarna där har ju inte ändrats genom tiderna. Vad är det som var så mycket bättre förr?? Är det att det var tillåtet att våldta sin fru och aga sina barn? Var det de långa arbetsdagarna? Var det de stora antalen dödsfall bland barnen på 50 talet? Var det att vi bara hade två tv kanaler, utan färg?? Vad var bättre? Förklara för mig, för jag förstår inte. Var det att homosexuella klassades som en sjukdom? Var det att inga transpersoner syntes? Var det att aborter var förbjudet, så kvinnor fick riskera sitt liv genom att få det utfört? Var det att preventivmedel inte fanns? Var det folks intolerans och okunskap för de som var annorlunda!? Ska vi svälja vår kunskap och gå tbx i tiden, ska vi vara ett okunnigt inskränkt folk som är rädda för främlingar? Ska vi inte gå framåt? Är det att vara korkad och omodern som är det nya?? Jag fattar inte! Förklara för mig.”

Så skrev en kvinna på FB. Jag tror inte att hon fattar även om jag förklarar. Men jag gör ett försök.

Våld såg faktiskt annorlunda ut. Man slogs kanske med knogjärn men använde inte skjutvapen. Sparkade inte på någon som låg på marken. Det oprovocerade våldet förekom knappast. Även om lagarna har blivit hårdare så har de reella straffen blivit mindre. Polisens resurser har blivit mindre – med påföljd att färre brott utreds. Straffrabatter. Benägenheten att använda ”tycka-synd-om-förövaren” i domstolarna istället för att döma utifrån själva brottet och brottsoffrens lidande.

Våldta frun och misshandla barnen? Det kanske förekom? Men var går gränsen? En dask i baken har knappast skadat någon av oss! Men, sen drygt 50 år tillbaka har ju det svenska folket har lärt sig att argumentera med ord istället för med våld. Nu tillåts ju detta våld i utanförskapsområdena – ”vi måste ju ta hänsyn till deras kultur och religion”. Varför måste vi det? Har inte dessa invandrarkvinnor och barn samma värde som oss andra? Varför tillåter vi hederskulturer i vårt land?

De två TV-kanalerna försökte i alla fall att vara seriösa och allmänbildande. Idag finns det knappast ett TV-program som är värt att titta på. Tro inte att färgen eller utbudet av kanaler gör programmen bättre. Istället har alla program blivit ytliga, tramsiga och politiskt korrekta. Mängder av människor ägnar sig åt att analysera det som vi just såg. Kan vi inte själv analysera?

Homosexuella och transpersoner? Vi talade aldrig om människors sexuella läggning! Däremot accepterade vi! Det var lagstiftningen och den tidens politiker som då som nu trodde sig veta bäst.

Preventivmedel och aborter? På 30-talet bildades RFSU i Sverige. Kondomer och pessar fanns att tillgå. På 60-talet kom p-piller. Sen kom spiraler, p-sprutor och p-plåster. Men samtidigt har antalet aborter ökat – nu ca 38 000 per år dvs 1/4-del av alla graviditeter. Varför? Vi har ju fått en annan syn på ensamstående föräldrar och bättre socialt skyddsnät. Så varför ökar antalet aborter?

Är vi främlingsfientliga? Varför är vi då ett resande folk? Varför vill vi då lära oss mer om andra kulturer?

Nej, jag tror inte att någon av oss vill gå tillbaka i tiden. Men vi ser hur allt som vi har byggt upp raseras. Skolan har blivit sämre och har utvecklats till en otrygg förvaringsplats – istället för att vara kunskapsförmedlare. Sjukvården har försämrats med långa väntetider och vårdköer – trots bättre teknisk utrustning. Omsorgen om äldre har försämrats – istället för att ge de som har byggt upp landet ett värdigt slut på livet. Pensionerna har försämrats. De följer vare sig Konsumentprisindex eller löneökningar – trots att vi har betalat in till dem under hela vårt arbetsliv. Istället används våra pengar till annat – politiska projekt, migration, EU och bistånd som hamnar i fel fickor.

Det var mycket som var sämre förr – men också bättre! Då kände vi oss trygga. Vi kunde ställa bilen på parkeringsplatsen utan att riskera stöld, inbrott, förstörelse eller en uppbränd bil. Vi kunde ta en promenad utan att riskera att bli utsatta för misshandel, rån eller våldtäkt. Polisen kom om vi ringde efter dem. Polisen utredde brott. Det behövdes inga ordningsvakter på bussar eller på allmänna platser.

Jag är rädd för alla korkade debattörer som inte för sakliga diskussioner om nutid och dåtid!

Tidigare äldre inlägg

Sayerbýr

En stuga utan bekvämligheter mitt i skogen

Tommy Hanssons Blogg

Här bloggar Tommy Hansson om aktuella frågor

Alternativ för Sverige till EU-parlamentet 2019

Sverige ut ur EU! EU ut ur Sverige! Dags att ta tillbaka makten! AfS är din röst för swexit och det bästa alternativet för ett suveränt Sverige.

Jenny Piper

Politik, nyheter och samhällsdebatt blandat med personliga krönikor.

Spanienaktuellt

Den osminkade spanska sanningen

fujifredrik

Vi fotograferar det mesta av det bästa. För att nämna några inriktningar så fotograferar vi Bröllop, Fitnesstävlingar, Träningsbilder, Djurbilder och Produktbilder åt företag.

Trollhammar'n

-smashing political correctness-

Peter Krabbe

Världen i fokus - vem styr vår framtid och varför?

Wallenborgs politikblogg

Politik om stort och smått.

JUST-LOOK-AT-SWEDEN

SWEDEN - A SHITHOLE COUNTRY?

Rakapuckar's Blog

Så bitter på Steffe med alliansen!

Assistans på dina villkor

Alla människor är lika värda

Björn Alvebrand

STYRBORD ELLER BABORD? VALET ÄR DITT.

Busiga mor

My Home My Place My Life

SVERIGE - EUROPA - VÄRLDEN

GÅR DET VERKLIGEN SÅ BRA NU?

Halloj världen!

En blogg av Inger Hansson. Om resor. Om Instagram och annan fotografi. Om natur. Om Karlshamn, Kristianstad, vatten och lite av varje.

Christer.L.Hansson

Det som danar mig

Stigfinnaren i Älvsund

vägen inåt är vägen framåt

Vincat Veritas

Låt sanningen segra

Rovdjurspolitik

Faunavård utan vetenskapligt stöd

Tankeverket

Alla förändringar börjar med en tanke

Life, Death and all between

Welcome to an expanding worldview

SasjaL

Cyniker är inget man föds som, det är omgivningen som formar ...

Livsglimtar

Bättre sent än aldrig

Micke K - En röst i Sverige

Sunt förnuft, svenska värderingar i ett sekulärt samhälle

mickecarlssonsblog

Skillnaden mellan demokrati och diktatur är storleken på gapet mellan makten och folket. I min blogg visas hur gapet dag för dag blir allt större i Sverige.

Ama de casa

En hemmafru i Spanien

Motvalls blogg

Förflugna tankar och bevingade ord.

Peter Harold - Skrivarens blogg

Skrivandet är frihet - jag skriver för friheten.

Varjager's Weblog

I vår del av världen. En titt på fosterlandet och dess styrande elit med kritiska ögon.

Petterssons gör Sverige lagom!

"Envar har rätt till åsiktsfrihet och yttrandefrihet. Denna rätt innefattar frihet för envar att utan ingripanden hysa åsikter och frihet att söka, mottaga och sprida upplysningar och tankar genom varje slags uttrycksmedel och utan hänsyn till gränser." - FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna, artikel 19

Ett vettigt alternativ

Om man tänker steget längre

Rune Lanestrands blogg

Politik, jordbruk, Vänersborg, Sverige, EU och världen kommenteras av småbrukaren Rune Lanestrand

%d bloggare gillar detta: