Elsparkcyklar invaderar våra gator och trottoarer

Ibland kommer de svischande förbi oss på trottoaren. Men mest ser jag dem kasta sig ut i trafiken utan hjälm och med föraktfull inställning till övrig trafik. Många skjutsar sina barn på dem! Jag skrev en artikel om detta för snart två år sedan. Det mesta i den artikeln stämmer fortfarande. Men sparkcyklarna har blivit fler och problemen större. Så skrev jag då:

I Tyskland kallar man det den tyska sparkcykelinvasonen och i dag finns det ca 15 000 eldrivna sparkcyklar hitta i huvudstaden Berlin, Hamburg och München.

Reglerna för cyklisterna är hårda. Undantagsvis kan du lämna cykelvägen för gator men du får absolut inte köra på trottoarer eller gågator. Inte heller får du köra berusad och under 21 år är det totalt alkoholförbud. Är du över 21 år gäller samma regler som för bilister. Trots det ertappades nyligen en svensk medborgare med 2,2 promille på en elsparkcykel i Berlin. En annan cyklist påträffades på den tyska motorvägen autobahn. 

I Paris har man, precis som i Sverige, påtalat problemet med att sparkcyklarna lämnas slängda på trottoarerna och bilisterna klagar över att cyklisterna inte kan trafikregler. Paris borgmästare presenterade för ett år sedan en åtgärdsplan under namnet: ”Trottinetter i Paris: hur vi ska få bukt med anarkin”. Där finns bland annat förslag på hastighetsbegränsningar och parkeringsförbud på trottoarer. Går de nya lagarna igenom kan den som bryter mot hastighetsreglerna eller kör med hörlurar i öronen få böter på upp till 135 euro. Den som kör på trottoaren riskerar upp till 15 000 euro i böter, motsvarande ungefär 150 000 svenska kronor, och fängelse på upp till ett år.

Även Japan har hårda regler för elsparkcyklar där de klassas på ungefär som mopeder. Det betyder att alla sparkcyklar ska ha registreringsskylt, backspegel och föraren ska ha körkort. 

I Norge har myndigheterna hittills inte har gjort några större ansträngningar till att försöka plocka bort det nya fordonet från städernas gator. Men Norges Blindesforbund har varnat för att ”blinda och svagsynta” redan har blivit påkörda av cyklarna. 

London den europeiska storstad som sticker ut mest. Där klassas elsparcyklarna som elskotrar – något som är förbjudet i staden sedan 1835 enligt Forbes

På sin egen mark får man dock köra elsparkcykel året om. Även i den omkring 200 hektar stora Olympic Park är det tillåtet att köra fram till sista september. Bryter man mot reglerna riskerar man 300 pund i böter och sex prickar i körkortet. Flera aktörer på marknaden försöker nu få bort detta trafikförbud. Till sin hjälp har de Storbritanniens cykelentusiaster som hoppas på att elsparksförarna ska bli en del av deras kamp för utvidgade cykelbanor skriver The Guardian. 

Så läser jag om de problem som de har åsamkat i Madrid och Barcelona: ”Vägtrafikkoordinatorn Bartolomé Vargas uppger att skotrarna har varit inblandade i 273 olyckor under 2018. Men han betonar att antalet olyckor lär vara betydligt större då det saknas data från många städer. Dessutom finns det en underrapportering på grund av svårigheter att identifiera fordonen.

Vad gäller administrativa överträdelser så har det bara i staden Barcelona utfärdats mer än 3.000 böter till elskoterförare under 2018 . I många fall har skotrarna inte haft rätt belysning eller felaktiga bromsar. Vargas påminner om att den lokala polisen kan beslagta och deponera fordon som inte överensstämmer med trafikföreskrifterna och förarna kan också bli föremål för alkohol och drogtester.”

Hur är det då i Sverige? Enligt trafikverkets sida:

Elsparkcyklar är en företeelse som spridit sig snabbt och som i dag finns i flera städer i landet. Ett praktiskt och smidigt transportmedel eller en leksak för oansvariga som ställer till med förtret och lämnas på olämpliga ställen – meningarna går isär. Klart är att det råder en hel del osäkerhet kring hur man ska förhålla sig till dessa och vad som gäller.

Om elsparkcykeln går snabbare än 20 km/h eller har starkare motor än 250 watt? Då är elsparkcykeln inte en cykel och kan inte köras efter cykelregler!

Elsparkcykeln ska ha bromsar och en ringklocka (det finns inga krav på hur den ska se ut eller låta).

Kör du i mörker ska elsparkcykeln ha fram- och baklyse samt vara utrustad med reflexer.

Om den som kör är yngre än 15 år krävs hjälm.

Kör försiktigt när du passerar medtrafikanter. Sänk hastigheten och håll avståndet

Kör i högst gångfart när du kör på gågator eller i ett gångfartsområde

Parkera inte elsparkcykeln på sådant sätt att den är i vägen för rörelsehindrade eller personer med nedsatt syn.

Elsparkcyklar har tagit storstäder med storm världen över – men transportmedlet är inte inte bara guld och gröna skogar. Nu senast har en ny lek med fordonet spridit sig genom Europa – och den är inte snäll mot vår miljö.

En ny lek, kallad ”elsparkcykel-kastning”, har nämligen börjat sprida sig i Europa. Mer specifikt började leken i Frankrike och har sedan dess kommit till Köpenhamn. Sparkcyklarna kastas i vattnet i kanaler och floder! Hur står det till med miljömedvetenheten? Lithiumbatterier som hamnar i vattnet?

Ja, elsparkcykelinvasionen fortsätter! Jag tycker att det är konstigt att det inte händer fler olyckor! Vad är det egentligen som gör att vissa människor inte bryr sig om vare sig sina egna liv eller andras när de susar fram i trafiken?

Idag funderar jag ännu en gång på elsparkcykelinvasionen i Sverige. Jag läser en artikel om att från den 1 september i år får elsparkcyklar inte längre ställas var som helst på trottoarer och cykelbanor, uppger infrastrukturministern. Andra länder har haft regler på plats för länge sedan. Men Sverige är sena som vanligt!

Läs artikeln med de nya reglerna här.

Guldvatten i vår natur

Som hobbyodlare är jag naturligtvis intresserad av olika gödningsämnen och vattenkvalitet. Trots att jag många gånger har blivit kallad för klimatförnekare så har jag alltid försökt använda miljövänliga produkter. Jag försöker faktiskt vara rädd om vår natur och använda naturgödsel. Men ibland är det inte lätt. Varje sak som vi människor gör kan ge oanade effekter på vår miljö.

Man kan ju t ex använda guldvatten dvs urin från människor i odlingar och jag blev idag intresserad av en fråga som ställdes på FB. ”Hur känsligt är det att vattna med guldvatten om man använder mediciner t ex blodtryckstabletter?” Intressant fråga som kan utvidgas till vanliga huvudvärkstabletter, p-piller, psykofarmaka, vacciner eller alla andra syntetiska ämnen som passerar vår kropp. En kvinna gav ett intressant svar som vi diskuterade ganska mycket här hemma.

Jag blir som geolog lite oroad över att läsa den här tråden där det verkar finnas en övertro i vad jorden kan ”ta hand om”.

.Jag menar naturligtvis inte, att mängden från en enskild individs guldvatten på något sätt är en tillräckligt stor summa föroreningar för att det ska bli skadligt att dricka grundvattnet från den källan enbart. Det vill jag understryka. Men. Att tro att jorden kan ”ta hand om” biologiskt designade ämnen som läkemedel och att de försvinner är rent felaktigt.

Läkemedel ser ut på tusentals olika sätt molekylärt och är designade för biologiska organismer. De kan i vissa fall brytas ner, men i så fall till dotterprodukter som vi i många fall vet ännu mindre om än ”originalet”. Många läkemedel beter sig på olika sätt när de kommer ut och det är därför svårt att avgöra hur och varför vissa läkemedel reagerar på de sätter de gör i miljön den kommer till. Vattenmolekyler är också polär (ena sidan är positivt laddad och andra negativt) vilket gör den extra effektiv att binda molekyler till sig.

Men, man ska vara medveten om att det vi sprider i naturen inte försvinner. Det omvandlas kanske, men det försvinner inte.

Anledningen till att reningsverken har svårt att ta hand och rena vatten från läkemedel är att det kommer in en cocktail av tusentals olika ämnen i vattnet som alla kräver sina olika reningssätt. Ett effektivt sätt att rena är med hjälp av omvänd osmosis men det är en mycket kostsam historia och inte många reningsverk som tillämpar det i dagsläget. Många reningsverk använder sig istället av artificiell infiltration vilket ska efterlikna den naturliga infiltrationen som sker med vattnet genom den naturliga vägen från ytan till grundvattnet. En del ämnen fastnar på jordpartiklar på vägen ner i infiltrationen, bibehåller sitt utseende eller bryts ner till dotterprodukter men en del kommer ner till grundvattnet. Återigen, vatten är polärt och är effektivt att binda ämnen till sig. Och de ämnen som fastnar på vägen, försvinner inte heller. De finns kvar i slammet.

Jag är inte ute efter att skrämmas, vattna ni med ert guldvatten. Jag vill bara i all välmening upplysa er om hur det fungerar och att ni ska vara försiktiga i era uttalanden. Vi kontaminerar vårt vatten och det är dags att även gemene man blir medvetna om detta i större utsträckning än innan. Vi har inte så rent vatten som vi länge har trott i Sverige, mycket vatten har vi däremot. Det finns en hel del forskning på detta om man vill fördjupa sig i ämnet.

Lycka till med odlingen i år! Snart drar det igång på riktigt! 

Sambons och mina funderingar hamnar i att …

Oberoende av om vi vattnar våra växter med guldvatten eller ej så hamnar restprodukterna i vår natur. De går till reningsverket som kanske filtrerar bort en del saker. Men kan dessa ämnen oskadliggöras? De kommer ju ut i våra vattendrag ändå eller kanske som slam som sprutas ut över våra åkrar eller blir liggande i marken.

När klimataktivisterna höjer sina röster så nämner de aldrig vår vardagsmiljö som t ex innehåller medicinering till stora belopp. Våra läkemedelsbolag tillåts att förgifta våra vattendrag och vår natur med syntetiska preparat och tjäna enorma mängder pengar på detta.

Men vilka möjligheter har vi människor att inte bidra till miljöförstöringar? Vad gör de folkvalda för en renare miljö? Vad innehåller vattnet som vi dricker?

Socialdemokratiska styrmedel

Att styra ett land är inte lätt och att styra det i rätt riktning är svårare. Naturligtvis vill de styrande göra det bästa för landets invånare … eller … Vems ärende går makthavare? Vilka styrmedel använder de?

När jag idag googlade på ”politiska styrmedel” gjorde jag en förbluffande upptäckt. Totalt fick jag ungefär 825 000 resultat men … (Mp) använder denna term oftare än någon annan. Jag hittade ungefär 800 000 resultat då jag kopplade ihop termen med miljö. Oftast handlade resultaten om hållbarhet – strategier för att uppnå en hållbar miljö/ ett hållbart klimat.

När jag fortsatte att googla på ”olika styrmedel”  så fick jag totalt ungefär 294 000 resultat men … ca 218 000 resultat när jag kopplade begreppet med miljö. Så fortsatte jag med andra ord ihop med ”styrmedel”. Resultatet blev ungefär detsamma. Ordet ”styrmedel” används oftast som ett sätt att nå ett hållbart samhälle (vad är det?) eller för att nå klimatmål! Jag tolkar det så att (Mp) tillsammans med övriga miljörörelser har kapat ordet – gjort det till sitt – och medvetet använder styrmedel för att uppnå sina mål. Där har vi kanske orsaken till att detta lilla parti lyckas att få så stor genomslagskraft i politiken. De styr medvetet och kör över allt som kommer i dess väg.

Vilka olika styrmedel kan då användas för att uppnå de politiska målen? Ja, exemplen är många men några exempel på styrmedel är lagstiftning, skatter, bidrag, information, kampanjer, lobbyism  och stöd till teknikutveckling.

När jag googlar på olika styrmedel Socialdemokraterna får jag upp ca 110 000 resultat. Artiklarna handlar mest om miljö och klimat. Mycket handlar om att ta tillbaka välfärden. Ekonomiska styrmedel är ett begrepp som återkommer gång på gång.

När jag googlar på styrmedel pandemin får jag upp 30 600 resultat. De flesta artiklarna handlar mer om ekonomin och klimatet än om pandemin! Nu har vi chansen att ställa om världens klimat!

Mest undrar jag över vilka styrmedel som vår regering använder för att driva igenom sin politik. Herr Google ger inte många svar men jag har mina funderingar och letar bland gamla blogginlägg.

Vi ser exemplet med lagstiftning. Regeringen lägger fram förslag om grundlagsändring då det gäller yttrandefriheten. För att kunna få igenom en sådan lagändring använder de vissa styrmedel. De talar om hat och hot på nätet  eller motsatsen en god ton. De har länge försökt att tala med avsky om vissa åsikter som inte stämmer med den s k värdegrunden. De försöker med andra ord att styra in övriga partier med hjälp av känslor – helt enkelt övertala dem – till en grundlagsändring.

Skatter och bidrag används ju flitigt som styrmedel. Vi har ju hört ”skattesänkningar för pensionärerna”, ”sockerskatt”, ”flygskatt”och  ”miljöcertifikat” för att ta några exempel. Allt för att styra våra beteende. För att få oss att ändra beteende så använder de sig  t ex av subventioner av el-cyklar och miljövänliga bilar. Samtidigt kommer hot om lagstiftning – t ex inga bilar som använder fossilbränsle ska tillåtas efter år 2030.

Då det gäller information såg vi f d statsministern Löfven skriva på FB i positiva ordalag om vad han har gjort de senaste dagarna. Allt som oftast skriver statsråden s k debattartiklar i mainstreammedier. Egentligen handlar det om ren propaganda som ska förbereda oss om ev kommande förslag. Mainstreammedierna är behjälpliga i att sprida den politiska informationen.

Inför höstens val kommer de att kampanja. Redan nu försöker de att styra oss med hjälp av ord och värderingar. Vi hör dem då och då säga:

”– Vår roll är att säkerställa att det goda överväger de krafter som kan äventyra de sunda diskussionerna.”

Ordet ”säkerställa” låter ju tryggt och pålitligt men … vad är ”det goda” eller ”sunda diskussioner”? Vem är det som bestämmer över detta?

De vill gärna vara de goda som erbjuder oss vaccindoser som vi själv har betalat via skatten. De erbjuder oss också vaccinpass för att vi ska kunna delta i i sociala sammanhang. Även dessa pass har vi betalat via skatten. Men de goda människorna vill tvinga på oss sprutor och pass! Sprutorna och passen har blivit deras styrmedel för att få makt över befolkningen.

Men samtidigt tycks de göra allt för att dölja sanningar som de inte vill att allmänheten ska få reda på. De regerar i en gråzon som inte alltid följer lagar och förordningar. För några dagar sedan kunde vi läsa:

Det råder oenighet mellan Coronakommissionen och regeringskansliet kring vilka handlingar som kommissionen ska få ta del av i sitt arbete med att granska Sveriges pandemihantering.

Vad är det som de vill dölja i detta sammanhanget? Finns det något som det svenska folket inte skulle gilla? Har de kanske styrt landet på ett sätt som inte stämmer med grundlagen eller befolkningens önskemål? Men är det bara då det gäller pandemin som regeringen vill dölja vissa fakta?

I december 2017 avslöjar DN att utrikesdepartementet gömt undan 900 sidor med information om hur kampanjen gick till för att Sverige skulle få den efterlängtade platsen i FN:s säkerhetsråd.

Dokument som skickas mellan svenska myndigheter är normalt allmänna handlingar och ska registreras. Men i drygt ett år använde UD ett parallellt datasystem som gjorde att informationen kunde klassas arbetsmaterial och undanhållas allmänheten, skriver Dagens Nyheter.

Dessutom visar en annan granskning att utrikesdepartementet ”slarvat bort” hundratals handlingar som berör Sveriges relationer till internationella organisationer. Enligt en granskning i riksdagens konstitutionsutskott har handlingar i 300 av 640 fall försvunnit.

I november 2014 kunde vi läsa:

Försäkringskassans internutredare kan inte längre avslöja brott och missförhållanden med hjälp av myndighetens mejlsystem. Ledningen har beslutat att radera miljontals mejl som skickats till och från de 13 000 medarbetarna.

Generaldirektör Dan Eliasson motiverar åtgärden med att man ska ha upptäckt att det råder ett osäkert rättsläge.

– Det här är katastrofalt för den interna kontrollen och ett led i att minska våra möjligheter att granska cheferna på det sätt som vi tidigare gjort, säger medarbetare vid säkerhetsstaben.

Det känns som att ovanstående fall bara är toppen på ett isberg. Socialdemokraterna verkar ha en fäbless för att frisera sanningen för att uppnå sina mål. Detta har blivit en del av deras styrmedel. När sanningen sen kommer fram rycker de på axlarna och går vidare som om ingenting har hänt.

Ju de politiska partierna förlorar makten och kontrollen över oss desto mer ljuger de och manipulerar. Som ett sista desperat försök vill de strypa det fria ordet och yttrandefriheten. De vill lägga ett lock över sina egna lögner. Men vad kommer de att uppnå? Slutar vi att tänka, tycka och samtala bara för att de försöker styra oss? Om de lyckas med att styra rätt får de reda på efter höstens val. Men även efter valet kommer de att fortsätta med sina krumsprång och försöka styra oss.

Tidigare äldre inlägg

Motvalls blogg

Förflugna tankar och bevingade ord.

Mons Krabbe

Samhällsdebatt, historia och säkerhetspolitiska analyser

Prickiga huset

Hälsobloggen

Kulturbilder

Svenska Kulturbilder - binder samman forntid med nutid

moviesaredreams831071279.wordpress.com/

EN KAXIG SVENSK BLOGG OM BROTT MM.

HallonHatt's sida

Just another WordPress.com site

En ängel 👼🏻 med svarta vingar.

Obotlig sjukdom, hobby, fotografering, smycken m.m

Blogg 46

en åsiktsblogg

Rebecca Hybbinette

- Kamp ger återbäring!

MånssonsKultur.se

Johnny M recenserar film, musik & sånt!

Sjunne [ dot ] com

Jan Sjunnesson skriver om politik som om det fanns en frihetlig patriotism och om kultur som om det fanns ett liv bortom politiken.

Sverigekanalen Dalarna

Nationell Webbradio/Dalarna

En gräsrot skriver

Dear past, thank you for all the lessons. Dear future, i am ready. Denna blogg behöver inga donationer. sprid gärna dess innehåll.

Richard Sörman

En annan humaniora

Högrelius funderingar!

Just another WordPress.com site

Kulturminnet

Om det svenska kulturarvets rikedom och kulturen i dagens samhälle

Riksväg 32 på det smålänska höglandet

säger det hellre med några bilder

Ocensurerade nyheter

Nyheter och politik.

Tommy Hanssons Blogg

Här bloggar Tommy Hansson om aktuella frågor

Alternativ för Sverige till EU-parlamentet 2019

Sverige ut ur EU! EU ut ur Sverige! Dags att ta tillbaka makten! AfS är din röst för swexit och det bästa alternativet för ett suveränt Sverige.

Jenny Piper

Politik, nyheter och samhällsdebatt blandat med personliga krönikor.

Peter Krabbe

Världen i fokus - vem styr vår framtid och varför?

Rakapuckar's Blog

Så bitter på Steffe med alliansen!

Halloj världen!

Ett resemagasin och en blogg av Inger Hansson. Om resor och hållbarhet. Om vackra platser. Om fotografi, natur och lite av varje.

Christer.L.Hansson

Det som danar mig

Vincat Veritas

Låt sanningen segra

Life, Death and all between

Welcome to an expanding worldview

SasjaL

Cyniker är inget man föds som, det är omgivningen som formar ...

Livsglimtar

Bättre sent än aldrig

mickecarlssonsblog om nutidens dårskap

Skillnaden mellan demokrati och diktatur är storleken på gapet mellan makten och folket. I min blogg visas hur gapet dag för dag blir allt större i Sverige.

Ama de casa

En hemmafru i Spanien

Peter Harold - Skrivarens blogg

Skrivandet är frihet - jag skriver för friheten.

Varjager's Weblog

I vår del av världen. En titt på fosterlandet och dess styrande elit med kritiska ögon.

Petterssons gör Sverige lagom!

"Envar har rätt till åsiktsfrihet och yttrandefrihet. Denna rätt innefattar frihet för envar att utan ingripanden hysa åsikter och frihet att söka, mottaga och sprida upplysningar och tankar genom varje slags uttrycksmedel och utan hänsyn till gränser." - FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna, artikel 19

Rune Lanestrands blogg

Politik, jordbruk, Vänersborg, Sverige, EU och världen kommenteras av småbrukaren Rune Lanestrand

corneliadahlberg

Gräsrotsrevolt

WTF?

100 möjligheter istället för hen!

%d bloggare gillar detta: