Varför förstår inte miljömupparna hela sammanhanget?

Vi gick på marknaden och köpte avokado, paprika, lök och blomkål. Allt var närproducerat. Sen köpte vi rökt skinka, juice, fisk och olivolja i livsmedelsbutiken – även detta var närproducerat. I brödbutiken köpte vi färskt bröd. Inget av detta hade transporterats några längre sträckor och inget hade utsatts för några konstiga E-ämnen eller bekämpningsmedel. Allt var färskt. Denna underbart goda mat fick mig att fundera. Varför är inte Sverige självförsörjande på mat? Varför accepterar miljömupparna långa transportsträckor för livsmedel samtidigt som de tjatar om att vi inte ska äta rött kött?
Vår självförsörjandegrad är ca 50 %. Det är i alla fall den siffran som jag hittade för några år sedan. Resten av maten importerar vi. Men om folkmängden öka så måste vi väl importera mer mat? Kanske vår självförsörjandegrad har minskat i takt med att folkmängden har ökat?
Det verkar underligt och icke försvarbart att öka den svenska populationen. Att låta exempelvis afrikaner komma till Sverige och sen importera mat från Afrika känns som att gå över ån efter vatten. Samma sak gäller att låta människor från varmare länder komma till det kalla Sverige. I Sverige behövs det varma hus att bo i och energiåtgången är stor för att värma husen. Det hade väl varit både billigare och bättre att hjälpa dem i deras egna länder där de har både värme och livsmedel.
Ibland känns allting snurrigt när politiker – och speciellt miljömuppar – får bestämma. De inser inte att vi måste importera mat för att kunna överleva eller att de med sina bestämmelser gör livsmedelsproduktionen i Sverige olönsam. De förstår inte heller att alla människor måste ha någonstans att bo och att det är dyrt att bygga varma och hållbara hus i Sverige. Dessutom behövs husen värmas, vattenledningar måste vara placerade på frostfritt djup, husen behöver el och avlopp, elen måste produceras, vägar och gator måste byggas osv. För varje ny invånare krävs mer infrastruktur och fler välfärdsresurser.
Miljömupparna har nu organiserat sig i fredagsdemonstrationer runt om i Sverige. De demonstrerar för klimatet. Men hur kan de då försvara transporter med mat från andra världsdelar till människor som kommer från andra världsdelar? Hur kan de acceptera slöseri med våra resurser, för att vår folkmängd ökar med människor från andra delar av världen? Hur kan de tycka att det är gynnsamt för klimatet att importera människor som kräver mer resurser och importerad mat? Hela migrationen tär ju på jordens resurser. Men det vill inte miljömupparna höra talas om. De vill istället att vi som redan är miljömedvetna ska sluta att göra allt som berikar våra liv: äta kött, flyga, åka bil osv. Helst ska vi bli veganer allihop. Men vissa livsmedel växer inte så bra i vårt kalla klimat. Därför måste importen av mat öka i takt med att vi blir veganer.
Dessutom vill de inskränka demokratin! De vet ju att vi andra inte förstår vad som är bäst för oss själva och för världen! Därför vill de att vi inte ska ha allmän rösträtt eller i alla fall att politiker inte ska behöva bry sig om resultatet av riksdagsvalen.
Men när de använder en 16-årig skolskolkare som förebild så blir det ju bara stolligt! När man är 16 så tror man att man kan, förstår och vet allt. När man närmar sig 40 så inser man att man kanske inte förstod allt. När man närmar sig 70 så förstår man att man kanske inte förstod så mycket när man var 16! Men det är ett alldeles för avancerat resonemang för miljömupparna!

Annonser

Ja till livet, nej till …

Miljörörelsen har ständigt ridit på vågen: Ja till livet! Dess medlemmar är de enda som har sett ljuset och vet att all utveckling leder till jordens undergång. De har presenterat larmrapport efter larmrapport. Men varje gång har vi överlevt!

”Ja till livet, nej till kärnkraft!” Dessa slagord använde de vid demonstrationer 1980 inför folkomröstningen om kärnkraft. Argumenten haglade, det var svart eller vitt, kärnkraften var framtidshoppet eller avgrunden, antingen var den säker eller livsfarlig. Och det var inte lätt att veta vad som var sanning, för den som inte redan tagit ställning.

Oljekrisen hösten 1973 blev en väckarklocka, jordens resurser skulle inte räcka i all evighet. Under hela 50- och 60-talet hade vi värmt upp våra hus med olja och kört våra törstiga bilar på billig bensin för knappt en krona litern. I hemmen fanns allt fler apparater som krävde el, tvättmaskin, radio, tv, grammofon, belysning.

I december 1973 beslöt den svenska regeringen att ransonera energin, både olja och el. Med nästan kirurgisk noggrannhet byggdes snabbt en byråkratisk organisation upp för att hantera bensintilldelningen, de som förbrukade för mycket el i hemmen riskerade straffavgifter. Bensinransoneringen var ett faktum. En hamstringsvåg bröt ut på bensinstationerna.

”Helt öppet tankades det på sina håll i dunkar och fat och bilister försökte tränga sig före i köerna av rädsla att bli utan.” Ransoneringen varade bara tre veckor. Tidningen Expressen hade då avslöjat hur välfyllda oljetankers låg och väntade på att få leverera. Någon brist på olja var det alltså inte, däremot stabiliserades oljepriset på den högre nivån. Därför blev det lönsamt att leta efter nya oljefyndigheter vilket fick Norge att sätta igång sin oljeproduktion.

Vad har hänt sedan 70-talet? Har oljan tagit slut? Nu vill miljörörelsen satsa på mer elanvändning men lägga ner kärnkraften. Vår folkomröstning handlade aldrig om JA eller NEJ till kärnkraft utan om vilken takt den skulle avvecklas. De utsatta tiderna har inte hållits – vi lever fortfarande med kärnkraft.

”Bilen kommer att terrorisera hela världen”, skrev Ronny Svensson, miljödebattör som var universitetslektor vid KTH, i en pessimistisk framtidsbetraktelse om transporter, i Naturskyddsföreningens årsbok 1976. Hur skulle vi klara oss utan bilar idag? En stor del av godstransporterna sker med bil. Nästan alla lager befinner sig på vägarna – på väg från leverantör till användare. Det finns ju knappast några lagerbyggnader längre. De mesta persontransporten sker också med bil – då de allmänna kommunikationerna inte är tillförlitliga.

Samtidigt skrev Sara Lidman: Vi äter antagligen inte kött år 2000”. Vi hör fortfarande miljörörelsen upprepa att vi inte ska äta kött eller dricka mjölk. De vill blanda sig i allt som vi gör – för de vet bäst!

Det fanns på 70-talet en stor entusiasm och framtidstro på alternativa energikällor: sol och vind och sparande. Det visades i miljörörelsens egen framtids­plan för energin och den kom till uttryck i Ararat, Alternative Research in Architecture, Resources, Art and Technology, en stor utställning som anordnades av Moderna Museet på Skeppsholmen 1976.

Ararat var en utställning som visade på småskalig teknik, återanvändning och ekologiska alternativ ­ i en humoristisk och tankeväckande form. Här producerades bland mycket annat metangas av elefantspillning från Skansen, gas som värmde drivbänkar och kokade ägg.

Då ville man göra metangas av elefantspillningen. Nu vill man förbjuda koskit pga CO2!

”Vid början av 1970-talet konstaterade man att ozonet hade börjat tunnas ut främst vid Antarktis. En av de viktigaste orsakerna till att ozonet tunnas ut är alla utsläpp av olika gaser, speciellt freoner som CFC. Ozonet är väldigt känsligt över Antarktis på grund av den låga temperaturen. Hösten 1970 upptäckte brittiska forskare att ozonhalten vid Antarktis var ovanligt låg. Ozonhalten ökade något under sommaren, men under hösten sjönk den igen.

1984 upptäckte de brittiska forskarna ytterligare en gång att ozonhalten hade sjunkit, denna gång med hela 40 procent. Då började man också upptäcka lägre ozonhalter även i andra delar av atmosfären, bland annat över Australien. Den lägre ozonhalten uppmättes innan de stabila luftmassorna löstes upp och den ozonrika luften strömmade in. Arktis uppnådde även låga ozonhalter då, men inte lika låga som vid Antarktis. Man trodde att freonerna var ofarliga, men man upptäckte ganska snart att de var farliga för ozonet. Under den tid då man fortfarande trodde att freoner var ofarliga, använde man dem till bland annat avfettningsmedel, drivgas i flaskor och kylmedium som användes till kylskåp. Freoner är stabila ämnen med lång livslängd.

Många länder har lovat att förbjuda tillverkningen av freoner och CFC. Sverige genomförde en snabb avveckling av freon och CFC 1995 och följande år gjorde många andra länder likadant. Dock återstår fortfarande några länder, främst U-länder, som har fått ytterligare tio år på sig att avveckla användningen av CFC.

Forskare tror att det kan dröja ända till år 2100 innan ozonet är helt normalt igen. Om UV-strålarna fortsätter att öka kan detta leda till att människor lättare får hudcancer och grå starr (linsen i ögat blir grumlig). Vid ekvatorn och vid Australien är det störst risk att råka ut för dessa sjukdomar.” enligt Wikipedia.

Ja, jag minns alla nyhetsrapporteringar om freoner och ozonhål. Men jag vet inte hur mycket som stämmer.

Nu påstår miljöaktivisterna att de vill rädda klimatet. Men i sin argumentation kan de inte skilja på klimat och väder. De skyller på global uppvärmning och boven är CO2 men de har inga bevis. De fortsätter att argumentera på samma sätt: Kärnkraft är farlig, oljan tar slut, flyget måste beskattas, vi ska inte äta kött, vi ska inte flyga, vi ska leva småskaligt och framförallt rätta oss efter miljörörelsens aktivistiska rapporter. Vi ska applådera en 16-årig skolskolkare, som vet att vi som har levt i 50, 60 eller 70 år faktiskt har levt vårt liv helt fel! Vad 16-åringen inte förstår är att det är money som styr världen OCH miljörörelsen.

Vi säger naturligtvis: Ja, till livet men nej, till en diktatorisk miljörörelse!

Vilka konsekvenser får miljöpolitiken?

Miljöpartiet har suttit med i regeringen i fyra år. Under denna tid har de drivit igenom en mängd beslut för ett bättre klimat. Men vilka långsiktiga konsekvenser får deras beslut. På senaste tiden har jag läst en del negativa konsekvenser av olika beslut och miljöalternativ. Fler lär det bli med tiden.

För snart en månad sedan skrev jag om elbilsbatterier.

”Kobolt är en nyckelkomponent i moderna bilbatterier, men enligt en ny EU-rapport kommer efterfrågan på metallen att överstiga tillgången redan år 2020.”

”En av författarna till rapporten är Nikos Arvanitidis på Sveriges geologiska undersökning i Uppsala.

– Redan 2020 räknar man med att efterfrågan på kobolt kommer att överstiga tillgången inom EU. Även om återvinningstakten och produktionen ökar kommer vi att bli än mer beroende av några få länder där produktionen sker under tveksamma former, säger han.

Det är inte bara elbilsindustrin som står inför utmaningar, utan all industri som vill ställa om till en fossilfri verksamhet påverkas enligt Nikos Arvanitidis.

Man arbetar med flera åtgärder för att få fram bättre råmaterial och för att biltillverkningen inte ska vara lika beroende av metaller som kobolt. Återvinning är en åtgärd, och att ersätta kobolt med framför allt nickel är en annan.

Men åtgärderna får inte effekt förrän efter år 2025.

Och fram till 2030 väntas hundratals miljoner nya elbilar ha tillverkats.”

Staten har subventionerat nyinköp av elbilar. Men Sedan de statliga premierna betalats ut har mängder av supermiljöbilar försvunnit till utlandet, främst Norge. Totalt har 1.533 bilar exporterats – efter att de första ägarna fått ut 39 miljoner kronor i statligt stöd, skriver Dagens Nyheter.  Svenska skattepengar används alltså till lurendrejare som köper en elbil enbart för att få ut skattepremien. Sen får bilarna rulla i Norge. Den svenska ”fordonsflottan” (för att använda Annie Lööfs ord) blir knappast miljövänligare på det sättet.

Så läser jag en artikel om att räddningstjänsten som tror att det krävs nya regler med till exempel fler sprinklers och fläktar pga de nya miljöbilarna. För gaser som väteklorider bildas när ett elbilsbatteri brinner. Eventuellt kan hela stadsdelar behöva evakueras. Fordon som  drivs med biogas är också problematiska ur brandsynpunkt. När säkerhetsventiler löser ut kan tio meter långa flammor spridas. Farligt för alla i närheten.

Ekologiska grödor som granskats i en studie har större klimatpåverkan än konventionell mat, visar en ny internationell studie där bland annat forskare från Chalmers i Göteborg har deltagit, rapporterar Ekot.

”Orsaken är att ekologisk mat kräver mer areal vid produktion, enligt forskaren Stefan Wirsenius.

Wirsenius och medförfattarna till studien, som publiceras i Nature, har kommit fram till att ekologiska ärtor odlade i Sverige har ungefär 50 procent större klimatpåverkan än konventionellt odlade. För svenskt ekologiskt vete är påverkan ännu större, nära 70 procent, om man då antar att skogen måste bort.”

Jag läste också att andelen ekologiskt odlad matpotatis har ökat i år och att detta kan vara en bidragande orsak till att totalproduktionen av potatis minskat under året.

Men … Mp ville ha fler ekologiska odlingar i Sverige och att våra skattepengar ska användas till att subventionera jordbrukets omställningar till ekoodling. Vårt land har ju redan en låg självförsörjandegrad då det gäller livsmedel. Jag har svårt för att få ekvationen att gå ihop!

Så var det ju den berömda elcykelpremien som utnyttjades av skrupelfria människor. De köpte elcyklar, inkasserade den statliga premien och lämnade tillbaka cykeln men behöll premien. En del använde sig av falska kvitton för att inkassera premien.

Det finns andra elfordon. För ca en månad sedan läste jag att elsparkcyklar har skapat problem i Stockholm. De överbelamrar gatorna och kommunen överväger därför att reglera dem. Så läser jag om de problem som de har åsamkat i Madrid och Barcelona:

”Vägtrafikkoordinatorn Bartolomé Vargas uppger att skotrarna har varit inblandade i 273 olyckor under 2018. Men han betonar att antalet olyckor lär vara betydligt större då det saknas data från många städer. Dessutom finns det en underrapportering på grund av svårigheter att identifiera fordonen.

Vad gäller administrativa överträdelser så har det bara i staden Barcelona utfärdats mer än 3.000 böter till elskoterförare i år. I många fall har skotrarna inte haft rätt belysning eller felaktiga bromsar. Vargas påminner om att den lokala polisen kan beslagta och deponera fordon som inte överensstämmer med trafikföreskrifterna och förarna kan också bli föremål för alkohol och drogtester.”

Det är inte alltid som de klimat- och miljövänliga alternativen är bäst för mänskligheten. Har våra makthavare gjort konsekvensbeskrivningar eller är de fartblinda när de tar sina beslut? Inser de att människor kanske skadas vid koboltbrytning, brandsläckning eller elskotrarnas framfart Inser de att ekologiska odlingar ger sämre skörd? Inser de att de slösar bort våra skattepengar enbart för den egna lusten att ha makt? Inser de att deras egna kunskaper är mycket små och inte räcker till för att kunna ta alla de beslut som de tar?

 

 

Tidigare äldre inlägg

Sayerbýr

En stuga utan bekvämligheter mitt i skogen

Tommy Hanssons Blogg

Här bloggar Tommy Hansson om aktuella frågor

livsmönster

En blogg om mitt liv, och där jag ger en och annan högst personlig synpunkt på samtiden,sett utifrån mitt perspektiv.

Alternativ för Sverige till EU-parlamentet 2019

AfS vill dränera det politiska träsket. AfS kallar en spade för en spade. AfS är en tydlig röst för #swexit. AfS adresserar problemet med det demografiska hotet mot det svenska folket. AfS står upp för yttrandefriheten. AfS vill avskaffa HMF och förbjuda åsiktscensur på nätet. Sverige behöver AfS!

Jenny Piper

Politik, nyheter och samhällsdebatt blandat med personliga krönikor.

Spanienaktuellt

Den osminkade spanska sanningen

fujifredrik

Vi fotograferar det mesta av det bästa. För att nämna några inriktningar så fotograferar vi Bröllop, Fitnesstävlingar, Träningsbilder, Djurbilder och Produkter åt företag.

Peter Krabbe

Världen i fokus - vem styr vår framtid och varför?

Wallenborgs politikblogg

Politik om stort och smått.

JUST-LOOK-AT-SWEDEN

SWEDEN - A SHITHOLE COUNTRY?

Rakapuckar's Blog

Så bitter på Steffe med alliansen!

Assistans på dina villkor

Alla människor är lika värda

Björn Alvebrand

STYRBORD ELLER BABORD? VALET ÄR DITT.

Busiga mor

My Home My Place My Life

SVERIGE - EUROPA - VÄRLDEN

GÅR DET VERKLIGEN SÅ BRA NU?

Halloj världen!

En blogg av Inger Hansson. Om resor. Om Instagram och annan fotografi. Om natur. Om Karlshamn, Kristianstad, vatten och lite av varje.

Christer.L.Hansson

Det som danar mig

Stigfinnaren i Älvsund

vägen inåt är vägen framåt

Vincat Veritas

Låt sanningen segra

Rovdjurspolitik

Faunavård utan vetenskapligt stöd

Tankeverket

Alla förändringar börjar med en tanke

Life, Death and all between

Welcome to an expanding worldview

SasjaL

Cyniker är inget man föds som, det är omgivningen som formar ...

Livsglimtar

Bättre sent än aldrig

Micke K - En röst i Sverige

Sunt förnuft, svenska värderingar i ett sekulärt samhälle

mickecarlssonsblog

Skillnaden mellan demokrati och diktatur är storleken på gapet mellan makten och folket. I min blogg visas hur gapet dag för dag blir allt större i Sverige.

Ama de casa

En hemmafru i Spanien

Motvalls blogg

Förflugna tankar och bevingade ord.

Peter Harold - Skrivarens blogg

Skrivandet är frihet - jag skriver för friheten.

Varjager's Weblog

I vår del av världen. En titt på fosterlandet och dess styrande elit med kritiska ögon.

Petterssons gör Sverige lagom!

"Envar har rätt till åsiktsfrihet och yttrandefrihet. Denna rätt innefattar frihet för envar att utan ingripanden hysa åsikter och frihet att söka, mottaga och sprida upplysningar och tankar genom varje slags uttrycksmedel och utan hänsyn till gränser." - FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna, artikel 19

Ett vettigt alternativ

Om man tänker steget längre

Rune Lanestrands blogg

Politik, jordbruk, Vänersborg, Sverige, EU och världen kommenteras av småbrukaren Rune Lanestrand

%d bloggare gillar detta: