Kan vi skylla allt på de gamla klassklyftorna?

Varje gång som ett våldsdåd sker i något utanförskapsområde så får vi höra att det beror på de gamla klassklyftorna – socioekonomiska faktorer. Idag läser jag följande i en debattartikel:

Så nej, orsaker till kriminalitet är ingen gåta. Vi har känt till dem sedan 70-talet. Sanningen är och förblir desamma; klassklyftor, och anledningen till att vi inte får bukt med dem ligger förmodligen hos makteliten.

Men ett samhälle består av en grupp av människor som förenas med gemensamma normer och förhållningssätt. Människorna i samhället strävar efter samma mål. Samhället är uppbyggt i en viss struktur för att underlätta levnaden för dess medlemmar.

Redan på grottstadiet fanns en viss samhällsstruktur. Människor bodde tillsammans för att kunna jaga tillsammans och för att kunna skydda grottan. Allt blev lättare när gruppen samarbetade.

Men när grupperna blir för stora uppstår problem. Vissa vill ta makt över andra. Andra vill inte rätta sig efter den rådande strukturen. I vårt civiliserade samhälle har vi löst detta genom gemensamma lagar och gemensam förvaltning. Vi betalar skatt för att administrera dessa strukturer och för att göra livet enklare för samhällets medborgare.

Vad händer då när vissa personer inte ställer upp på detta samhällskontrakt? Lagarna och våra samhällsföreträdare har försökt lösa situationen med blandat resultat. De flesta har rätat in sig i leden. Men vi har människor som har vandrat ut och in på våra fångvårdsanstalter.

Det är inget nytt fenomen med människor som inte vill anpassa sig till samhällsstrukturen. Begreppet ”Sociala problem” har ett  ursprung spårat till senare delen av 1800-talet. Föreningen Studenter och arbetare, bildat i Uppsala 1886, var exempelvis tidigt ute med att använda sig av begreppet.

Det ”Sociala arvet” är ett uttryck som myntades av barnpsykiatrikern Gustav Jonsson vid Barnbyn Skå utanför Stockholm. Han kunde visa att de barn som vårdades där oftast hade föräldrar som haft eller fortfarande hade sociala svårigheter, vilka således gick ”i arv”. Barnbyn Skå anlades 1947 på initiativ av Stockholms barnavårdsnämnd.

”Den nya, experimentella verksamheten skulle vara ett alternativ till dåtida barnavårdsinstitutioner, då alarmerande rapporter och undersökningar påvisade inhumana uppfostringsmetoder på dessa, såsom straff och aga. Inriktningen var pojkar och flickor i åldrarna 7–15 år med en neurotisk och psykopatisk problematik, vilken manifesterades genom ett avvikande antisocialt beteende med missbruk, kringdrivande, våld och stölder som följd.” enl Wikipedia.

”Barnbyn har liksom samhället varit i konstant förändring och utveckling ända sedan starten och har omvandlat, omdanat samt omformulerat sin verksamhet vid flera tillfällen under årens lopp. Under sina 57 verksamma år har Barnbyn Skå har haft ett stort inflytande inom den öppna barn- och familjevården både i Sverige och internationellt. Inom nordisk barnpsykiatri har institutionen spelat en ledande roll vid utvecklingen och introduktionen av nya psykoterapeutiska metoder. I begynnelsen framhöll Gustav Jonsson att Barnbyn Skås främsta uppgift var att ta hand om samhällets mest utsatta människor, ett ideologiskt och etiskt ställningstagande Barnbyn Skå höll fast vid in i det sista.”

Tja, jag är kanske inte så övertygad om att verksamheten var så lyckad. Men vi vanliga samhällsmedborgare slapp att se problemen. Kanske en och annan individ räddades. Men det var experimentell verksamhet på unga som inte ville anpassa sig till vår samhällsstruktur.

Nu läser jag om Rinkeby:

”– Vi vill inte ha någonting med omvärlden att göra, säger den 17-årige pojken. ”

”– Det är bara vi och orten, vi vill inte att någon lägger sig i hur vi har det i Västerort, säger pojken.

– Inga av de ungdomar jag umgås med vill ha kontakt med någon utanför området. Ingen ska komma och störa oss, så vill vi ha det, fortsätter han.

Enligt en poliskälla begår de flesta av de kriminella ungdomarna sitt första brott redan i 12-årsåldern. Många börjar då även missbruka cannabis. För barnen är de kriminella förebilder i området. Polisen försöker nu stoppa rekryteringen.”

Samma problem nu som då men … kanske är de större. Då sköt man inte ihjäl varandra. Då handlade det om en liten grupp och då kunde man skicka dem till Skå. Samhället gjorde försök att ta hand om dessa personer, skydda dem från sig själv och framförallt skydda allmänheten. Men nu … nu handlar allt om att tycka-synd-om och ha en dialog. Det talas så mycket om socioekonomiska faktorer – men de har ju funnits alltid! Det begreppet har snarare blivit ett politiskt slagträ! Ett annat begrepp har varit att det saknas fritidsgårdar. Även det har egentligen bara varit politisk retorik.

”Uppväxtens roll är mycket tydlig. Dessa män kommer så gott som alltid från trassliga hem, men man kan inte reducera deras beteende till bara problem under uppväxten.

– Det handlar snarare om att deras föräldrar varit frånvarande, säger Jerzy Sarnecki. Många berättar om att de lämnats mer eller mindre vind för våg under uppväxten. Det verkar snarare handla om bristande tillsyn än enbart om sociala förhållanden.

Överrisken för kriminalitet är stor bland barn till kriminella; det har forskarna också kunnat konstatera. Men för varje generation som går så halveras risken för kriminalitet. Det sociala arvet är alltså inte determinerande.

– Samtidigt tillkommer ju kriminella från icke-kriminella familjer – annars skulle ju brottsligheten ha dött ut för länge sedan, konstaterar Jerzy Sarnecki.”

”– De har fruktansvärt kul i början – det är en oerhört underskattad förklaring till kriminalitet, tillägger Jerzy Sarnecki.

– När man är 20 år gammal så är det kul att begå brott. Det är spännande, det ger gemenskap, man får massor av brudar – för det är spännande och maskulint med brottslighet. Och – det är kul att knarka! Man har riktigt häftigt sex när man tagit amfetamin. Det finns nästan inga nackdelar i början. Detta kan vi inte förtiga om vi ska förstå brottsligheten.

Men även om kriminaliteten i unga år kan framstå som spännande går det att urskilja en mycket tydlig faktor när man analyserar gruppen som helhet. De som nu kan intervjuas är de som överlevt. En mycket stor andel, visar det sig, har dött i förtid. Påtagligt många genom självmord, men också på grund av överdoser, våld, olyckor eller sjukdomar som de fått via sin livsstil.”

Samhället har problem – stora problem!  Vad gör vi åt dem? Hjälper det att tycka-synd-om?Behöver vi ett nytt Skå för att skydda de missanpassade från sig själv – och oss andra från att utsättas för dem? Vad gör vår gemensamma samhällsförvaltning mer än att svinga sina politiska slagträ?

Ja, vi har klassklyftor! De beror på att vissa människor sköter sig, arbetar och skapar en framtid som bygger på eget ansvar och på att bosätta sig i trygga miljöer. Andra människor vill inte ta ett eget ansvar. De vill tjäna snabba pengar via brottslighet, bosätter sig med likasinnade och skyller allt på socioekonomiska förhållande.

Det finns stora klassklyftor. Vissa människor väljer att leva på lagens sida medan andra vill vara med bland ”de stora, tuffa killarna” och inte följa lagen. De smugglar och säljer vapen och narkotika. De använder vapen och narkotika. De är hänsynslösa människor som inte vill följa samhällets lagar eller bryr sig om offren för deras brottslighet.

Stefan Löfven måste avsättas omgående efter detta enorma lagbrott mot Svenska folket

Om man tar upp gemensamma lån, låter EU centralt sköta beskattningen, då ingår man i en federation, alltså det folket bestämt har tagit avstånd ifrån. Dessutom om man vet att vi är en av de väldigt få bidragsgivare till EU budgeten så förstår man vad det innebär. Det är alltså inte länderna som får del av lånen och bidragen som ska återbetala dessa enorma lån, utan det är Sverige som är den störta bidragsgivare som kommer att få böra den största bördan.Enligt beräkningar som ligger på bordet så ska skulden vara återbetala 2058. Det är vad våra folkvalda har gjort upp om och vi skickar med våra barn och barn barn. Sen kan ju sägas att det kommer inte att räcka med dessa lån på sikt, för som jag inledningsvis sa, så är det övergripande målet att rädda valuta samarbetet inom EU där ingenting har gjorts åt de stora obalanser som råder. Vi har dessutom sagt nej till en gemensam valuta, så hur har vi hamnat i denna sits? Källa: Niels X Holmgaard

En privatperson som lånar i banken och sedan skänker hela summan till andra utan att få tillbaka ett mervärde blir betraktad med all rått som en IDIOT.. Varför får svenska politiker möjlighet att förskingra våra skattemedel ? (ULSANS kommentar)

Unga mer missnöjda med distansarbete

Yngre personer som jobbar hemifrån under coronapademin har svårare än äldre kollegor att arbeta på distans. Varannan person under 25 år uppger att de arbetar mindre effektivt på distans. De yngre är lite mer vilsna än sina äldre kollegor och behöver tydligare instruktioner, bolla idéer och ställa frågor.

Förskola, grundskola och gymnasium har alltså inte skapat förutsättningar för att de unga ska kunna tänka och jobba effektivt och självständigt! De unga har alltså inte blivit vuxna. Det är nämligen så som jag definierar ordet vuxen – att kunna klara sig självständigt.

Distansarbete är ju inget nytt! Hemarbete är inget nytt! Arbeta självständigt är inget nytt! Jag minns hemsömmerskorna och pälssömmerskorna som satt jobbade hemifrån. Smeden och skomakaren jobbade självständigt. Bonden hade väl inga tydliga instruktioner eller någon att bolla idéerna med? Hemmafrun klarade självständigt av hushållet och barnen .

Jag läste att på 1940-talet började en rad experter kartlägga den svenska husmoderns vardag. Med industrin som förebild skulle hennes arbete rationaliseras. Bakom verksamheten stod Hemmens forskningsinstitut (HFI) som grundades 1944 av husmodersföreningar och kvinno-organisationer. Institutet hade sin storhetstid i början av 1950-talet. Syftet med HFI var att förenkla husmoderns tillvaro och höja hennes status – hon blev nu expert på hemarbete. Vägen dit gick genom noggranna observationsstudier och tidsmätningar i hemmen. 

Fru Eklunds arbetsdag observerad

I ett HFI-Meddelande från slutet av 1940-talet går det att läsa om fru Eklunds arbetsdag. En hembesökare har noterat alla händelser under tretton minuter, från klockan 13.30 till 13.43. I hemmet finns, utöver fru Eklund, Marianne, tre år, och Arne, ett år.

Kl. 13.30. Marianne sätts på pottan i köket.

Kl. 13.32. Arne kommer ut i köket och drar ett tag i bordduken så att vasen med björkriset faller omkull.

Kl. 13.33. Fru Eklund torkar upp vattnet, ordnar riset och fyller vasen på nytt.

Kl. 13.35. Hon sätter på litet eftermiddagskaffe åt sig. Arne har slagit sig ned på golvet med en vaxduksnalle och tittar i en bok.

Kl. 13.36. Det ringer i telefon.

Kl. 13.37. Fru Eklund tar Arne på armen och går till telefonen och svarar.

Kl. 13.39. Marianne går av pottan och tar en förskärare ur en låda. Hennes mamma ser det och ger tecken åt henne att släppa kniven. Marianne gör det inte.

Kl. 13.43. Kaffet kokar över. Fru Eklund lägger ifrån sig luren, sätter ner Arne på golvet och rusar till köket för att med vänster hand ta kaffet från plattan och med höger hand ta kniven från Marianne.

Hemmafrun kunde arbeta självständigt och var tvungen att ta egna initiativ. Alla ensamarbetare gör det dagligen och stundligen. Varför klarar inte dagens unga av det? Beror det på att dagens skola har programmerat dem till att inte tänka självständigt? Måste dagens unga ha en handledare hela tiden?

I vår riksdag finns 14 st ledamöter ( av de 349) som är yngre än 30 år. Klarar de av att tänka självständigt eller gör de bara som partiet säger åt dem att göra?

Många av kändisarna är unga och har stor makt trots sin ungdom. Bianca Ingrosso är 25 år. Hon använder sitt kändisskap som maktmedel. Kunskaper och självständigt tänkande är väl mer tveksamt?

Kunskapsbristen är stor i vårt samhälle. Jag läste ett bra Einstein-citat:

“Information är inte kunskap. Den enda riktiga källan till kunskap är erfarenhet.”

De unga saknar erfarenhet och klarar inte vare sig distansarbete eller självständigt tänkande. Ändå vill de bestämma över oss alla!

När de okunniga blir politiker så prioriterar de INTE erfarenhet och kunskap! De föredrar att informera befolkningen om vad de ska tycka, tänka, vilja och ha som behov. Politiker vill bestämma och släpper aldrig in befolkningens åsikter! De vill ha en osjälvständig befolkning! Men om ingen är vuxen – vem tar då ansvar?

Tidigare äldre inlägg

Sjunne [ dot ] com

Jan Sjunnesson skriver om politik som om det fanns en frihetlig patriotism och om kultur som om det fanns ett liv bortom politiken.

Sverigekanalen Dalarna

Nationell Webbradio/Dalarna

Madonnans

En kvinna i huvudstaden och Livet :)

En gräsrot skriver

Dear past, thank you for all the lessons. Dear future, i am ready. Denna blogg behöver inga donationer. sprid gärna dess innehåll.

Yolanda - "Det här är mitt privata krig"

Att vara annorlunda/att inte passa in i samhällets ramar

Richard Sörman

En annan humaniora

Peter Cooney Enabler

Traditional European Common Sense Catholicism - Anti-Judaic

Nytt liv

Här kommer jag att skriva om dagliga betraktelser sett utifrån min horisont att se på världen. Skriver gärna om allt mellan himmel och jord.

Högrelius funderingar!

Just another WordPress.com site

Kulturminnet

Om det svenska kulturarvets rikedom och kulturen i dagens samhälle

Hampus Andersson

Hampus Andersson

Riksväg 32 på det smålänska höglandet

säger det hellre med några bilder

My name is Lena

It is my right to be rich, happy and successful!

Tommy Hanssons Blogg

Här bloggar Tommy Hansson om aktuella frågor

Alternativ för Sverige till EU-parlamentet 2019

Sverige ut ur EU! EU ut ur Sverige! Dags att ta tillbaka makten! AfS är din röst för swexit och det bästa alternativet för ett suveränt Sverige.

Jenny Piper

Politik, nyheter och samhällsdebatt blandat med personliga krönikor.

Spanienaktuellt

Den osminkade spanska sanningen

Peter Krabbe

Världen i fokus - vem styr vår framtid och varför?

Wallenborgs politikblogg

Politik om stort och smått.

Rakapuckar's Blog

Så bitter på Steffe med alliansen!

Busiga mor

My Home My Place My Life My Story

Halloj världen!

En blogg av Inger Hansson. Om resor och hållbarhet. Om vackra platser. Om Instagram och andra sociala medier. Om fotografi, natur och lite av varje.

Christer.L.Hansson

Det som danar mig

Stigfinnaren i Älvsund

vägen inåt är vägen framåt

Vincat Veritas

Låt sanningen segra

Rovdjurspolitik

Faunavård utan vetenskapligt stöd

%d bloggare gillar detta: