Tvärvetenskap eller flum

Vi behöver fler filosofiska samtal. Låter det flummigt i en tid när matematik och naturvetenskap tycks vara så mycket mer värt än allt vad humaniora heter? Så började en ledare som jag läste idag. Jag förstod inte mycket av resonemanget eftersom jag inte kände igen mig i den samhällsstruktur som målades upp. Men jag håller med om att det behövs fler filosofiska samtal!

Jag ser absolut inga motsatsförhållande mellan matematik, naturvetenskap, teknik, humaniora eller filosofi. Tvärtom! Det är det som jag kallar för tvärvetenskap. Det är viktigt att kunna tackla problem ur olika synvinklar och att se helheten för att kunna finna bra lösningar. Det är detta som vi saknar idag! Allt ska sorteras in i rätt fack på ett tidigt stadium och ges därmed inte en chans att ses på ett nytt sätt. Det stoppar nyfikenheten och utvecklingen.

Jag tar ett exempel. Hur gör man när man odlar tomater?

Antagligen börjar tanken med att tomater är gott och egna odlade tomater godare. Det är en skön känsla att odla sina egna tomater och det går att få ett mångfald av sorter i den egna odlingen – från pyttesmå ampeltomater till stora bifftomater, gula, röda, orange, lila och nästan svarta tomater. Alla har de olika smak, utseende och färg. Det är den humanistiska delen av tomatodlingen att planera och välja sina tomatfröer.

Men sen vidtar matematiken, naturvetenskapen och tekniken. Man kan göra det lätt för sig och köpa en tomatplanta. Ganska snabbt upptäcker man att krukan är för liten och plantan blir hög och tanig.

Om man sätter egna fröer behövs småkrukor och jord. Så  småningom krävs större krukor och mer jord. Sen krävs ännu större krukor eller lådor eller odlingsytor och mer jord + vatten och gödsel. Plantorna behöver sol och värme. De behöver bindas upp och passas. Det behövs kunskaper för att få en bra skörd. Men om vädrets makter inte är med så växer de inte så snabbt som man har tänkt sig. Ibland drabbas de av röta eller ohyra. Det händer mycket och oförutsägbart. Förra sommaren drabbades vi av pistillröta och en hagelstorm men fick ändå en bra skörd. I år har vi haft en sval sommar – värmen kom för drygt en vecka sedan – och en sen start med blomning. Men nu har de kommit igång och vi ser fram emot många olika tomater.

Naturvetenskapen behövs för att ge varje planta optimala möjligheter att växa – tillräckligt med sol och skugga samt skydd för vinden. Matematiken för att räkna ut hur många plantor som kan samsas i en pallkrage samt hur mycket jord som behövs och hur mycket gödning.

Hur mycket behöver vi binda upp plantorna för att de inte ska brytas? Då behövs tekniken. Likaså då det gäller hur man tjyvar plantorna och tar av blad för att dessa inte ska näringen från tomaterna.

När vi sen skördar måste vi ta hand om våra tomater – äta, koka in, torka och ge bort till trevliga grannar.

Vi har tillbringat många timmar till att planera vår tomatodling och genomföra den. Vi har genomfört den tvärvetenskapligt. Naturligtvis är den humanistiska aspekten viktigast – då vi mår bra av vår egna odling och skörd. Men vi behöver matematiska, naturvetenskapliga, tekniska kunskaper för att genomföra vårt odlingsprojekt.

Först då vi ser helheten kan vi filosofera kring en bättre värld. Vi kan då välja en humanistisk värd som tar vara på den rikedom av kunskaper som alla medborgare har – en värld som inte utestänger någon för att denne har ”fel” åsikter. Vi kan filosofera om en värld som är tillåtande och accepterande där alla människor har ett eget ansvar för sina liv. 

Annonser

Samhällskontrakt – vem har dikterat villkoren?

Ett samhällskontrakt är en överenskommelse som vi har ingått för att lättare kunna tillvarata ömsesidiga värden och intressen. Vi betalar vår skatt och följer samhällets lagar och får samhällsservice tillbaka. Först fullgör vi våra skyldigheter och sen kommer våra rättigheter. Detta borde vara det självklara i en demokrati!

Men idag har detta samhällskontrakt brutits. Vissa människor anser att de har inga skyldigheter – bara rättigheter. De som ska representera oss – regering och riksdag – beskär vår frihet mer och mer. De lägger mer och mer skyldigheter på befolkningen och delar ut våra rättigheter till människor som inte har fullgjort sina skyldigheter. De maktfullkomliga glömmer bort sin befolkning. Deras egenintresse styr!

Våra skattemedel slarvas bort på en mängd konstiga ändamål. Klimatklivet delar t ex ut pengar till  att finansiera så kallad klimatångestterapi, där deltagare får lära sig laga vegansk mat, pröva att cykla elcyklar och prata om tankar och känslor kring klimatomställning. Deltagarna har säkert roligt – men ska skattepengar användas till sådant?

Ett annat exempel är ett kulturprojekt som kostar skattebetalarna 1 miljon kronor ”Konst för fåglar, humlor, skalbaggar, maskar och svampar”. Jag anser ju att både de som beslutat om projektet och de som deltar i projektet är i behov av läkarvård! Men vi kommer kanske billigt undan med att betala 1 miljon? Vården skulle antagligen kosta mycket mer. Men … ingår detta i vårt samhällskontrakt?

Fria resor med kollektivtrafik kräver några. Andra kräver samhällslön. Vissa vill ta bort det fria ordet. Andra vill ta bort demokratiska val. Vissa vill lägga på oss fler och högre skatter, förbjuda oss att äta och dricka vad vi vill samt att använda våra pengar som vi vill. De anser att alla pengar tillhör staten och vi ska vara glada över att vi får våra (över)levnadskostnader täckta! Alltför många vill att vi ska ha fler skyldigheter men färre rättigheter.

Jag läste en minirapport som presenterades på Almedalsveckan. Den handlade om ”Framtidens samhällskontrakt”. Det fanns mycket att invända angående rapporten!

”Vad förväntar sig framtidens svenskar av sig själva, varandra och samhällets institutioner ifråga om att ge och få, rättigheter och skyldigheter?
Det var den övergripande frågeställningen för studien Morgondagens
medborgare, med tidshorisonten satt till år 2030. Frågan är relevant
för att förstå de människor som bär upp framtidens samhälle. Nära
på 6000 svenskar i åldrarna 16 till 65 besvarade vår enkät och vi har
spanat, konsulterat forskningen och samlat expertis i jakten på svar. ”

Min största invändning är ”Morgondagens medborgare, med tidshorisonten satt till år 2030”! År 2030 är jag drygt 80 år och beräknar leva 15-20 år till. Men jag räknas inte in bland den framtidens svenskar! Jag är helt passé och skulle inte ens få svara på enkäten som ligger till grund för rapporten. Jag är för gammal för att kunna ha åsikter som är relevanta för min framtid i samhället. Trots att jag har betalat skatt i hela mitt vuxna liv – och gör det fortfarande – anses jag inte ha rätt att ha åsikter om samhällskontraktet. Pensionärer, ca 20 % av befolkningen, räknas inte!

Men rapporten visar klart och tydligt att de unga, som inte har betalat så mycket i skatt, har en helt annan syn på samhällskontraktet än de äldre har. De vill ha alla rättigheter – och dela med sig av dem till hela världen – utan att behöva ha så mycket skyldigheter. De har få kunskaper om varför vi har ett samhällskontrakt och kräver mycket mer än vad de levererar!

Men ju äldre människor blir desto mer förstår de nödvändigheten att ta ett eget ansvar och att vara sparsam med våra gemensamma resurser! Jag är övertygad om att +65-gruppen hade visat detta ännu tydligare!

Vem kommer att diktera det framtida samhällskontraktet? Jag hoppas naturligtvis på en tillbakagång till balans mellan skyldigheter och rättigheter samt en stor potion med ansvarstänkande. Jag hoppas också på en framtid där alla åldersgrupper har samma värde! Vilket parti ställer upp på detta?

 

Cyniskt utnyttjande av barn

Ännu en gång händer det! Ännu en gång utnyttjas ett barn i politiska syfte! Varje gång känner jag ett äckel över att människor kan vara så vidriga!

”Att lägga upp bilder likt denna gör att folk reagerar och kanske kan det leda till att kraven på att detta inte ska få hända andra medmänniskor ökar.
Det i sin tur kan i bästa fall leda till förändring.

Detta är ett sätt att faktiskt humanisera en grupp som många försökt avhumanisera. Det är svårt att se denna bild och förhålla sig kall, eller hur?”

Så löd en av kommentarerna igår när jag diskuterade bilden av det döda barnet. Ett annat svar till mig löd:

Det är tydligen så det fungerar – att det är humant och empatiskt att publicera bilder av döda barn. Den som inte gillar det är nazist! Vad hade jag skrivit innan som gjorde mig brunsmetad?

”Kallar du det för empati att lägga ut bilder av döda människor på nätet? Ska vi publicera andra drunkningsoffer också eller offer för trafikolyckor eller skjutningar eller mordoffer eller …? Jag känner enbart äckel för sådana bilder och cyniska människor som utnyttjar dem!”

Det var den kommentaren som gjorde mig till nazist!

Men själva diskussionen är inte ny – den om cyniskt utnyttjande av barn. Den upprepas gång på gång.Jag minns debatten inför luciafirandet 2016:

”Under några dagar har ett litet barn utnyttjats å det grövsta från alla håll och kanter. Åhléns har utnyttjat honom i reklamsyfte, föräldrarna som har sålt sin son till denna kampanj, #jagärhär för att visa sin godhet, alla de som vill ge sig på Åhléns och #jagärhär – i den senaste kategorin ingår jag själv – samt alla de som nu skriker ”Jag vill också synas”. Mitt i detta finns en liten oskyldig och utnyttjad pojke!”

Jag minns också Aylan Kurdi, IS-barnen, 8-åriga Yara, barnäktenskap, könsstympningar, Biafrabarnen och Greta. Detta är bara några exempel.

Vuxna vill visa sin godhet men de offrar barnen i denna godhetsiver. Varje barn som utnyttjas i en politisk kamp eller som politisk propaganda drabbas inte enbart av det övergrepp som ursprungligen beskrivs. Hela tiden, varje gång en publicering sker, utsätts det för nya övergrepp. Det drabbar barnet men också närstående. Men godhetsivrarna offrar dem på sitt altare för att uppnå vissa syften

Jag läser de pressetiska reglerna:

Respektera den personliga integriteten

7. Överväg noga publicitet som kan kränka privatlivets helgd. Avstå från sådan publicitet om inte ett uppenbart allmänintresse kräver offentlig belysning.

8. Iaktta stor försiktighet vid publicering av självmord och självmordsförsök särskilt av hänsyn till anhöriga och vad ovan sagts om privatlivets helgd.

9. Visa alltid brotts- och olycksoffer och deras anhöriga största möjliga hänsyn. Pröva noga publicering av namn och bild med hänsyn tagen till offren och deras anhöriga.

10. Framhäv inte berörda personers etniska ursprung, kön, nationalitet, yrke, politisk tillhörighet, religiös åskådning eller sexuell läggning om det saknar betydelse i sammanhanget och är missaktande.”

”Visa alltid brotts- och olycksoffer och deras anhöriga största möjliga hänsyn. Pröva noga publicering av namn och bild med hänsyn tagen till offren och deras anhöriga.” Vilken hänsyn tas då en bild av ett dött barn visas? Varför visas just detta barn när det säkert finns mängder av drunknade migranter? Är det för att det oskyldiga barnet ger större publicitet?

De goda är inte goda när de cyniskt utnyttjar ett barn! Tag hänsyn – även då det gäller döda!

Tidigare äldre inlägg

Tommy Hanssons Blogg

Här bloggar Tommy Hansson om aktuella frågor

Alternativ för Sverige till EU-parlamentet 2019

Sverige ut ur EU! EU ut ur Sverige! Dags att ta tillbaka makten! AfS är din röst för swexit och det bästa alternativet för ett suveränt Sverige.

Jenny Piper

Politik, nyheter och samhällsdebatt blandat med personliga krönikor.

Spanienaktuellt

Den osminkade spanska sanningen

fujifredrik

Vi fotograferar det mesta av det bästa. För att nämna några inriktningar så fotograferar vi Bröllop, Fitnesstävlingar, Träningsbilder, Djurbilder och Produktbilder åt företag.

Peter Krabbe

Världen i fokus - vem styr vår framtid och varför?

Wallenborgs politikblogg

Politik om stort och smått.

JUST-LOOK-AT-SWEDEN

SWEDEN - A SHITHOLE COUNTRY?

Rakapuckar's Blog

Så bitter på Steffe med alliansen!

Björn Alvebrand

STYRBORD ELLER BABORD? VALET ÄR DITT.

Busiga mor

My Home My Place My Life

SVERIGE - EUROPA - VÄRLDEN

GÅR DET VERKLIGEN SÅ BRA NU?

Halloj världen!

En blogg av Inger Hansson. Om resor. Om Instagram och annan fotografi. Om natur. Om Karlshamn, Kristianstad, vatten och lite av varje.

Christer.L.Hansson

Det som danar mig

Stigfinnaren i Älvsund

vägen inåt är vägen framåt

Vincat Veritas

Låt sanningen segra

Rovdjurspolitik

Faunavård utan vetenskapligt stöd

Tankeverket

Alla förändringar börjar med en tanke

Life, Death and all between

Welcome to an expanding worldview

SasjaL

Cyniker är inget man föds som, det är omgivningen som formar ...

Livsglimtar

Bättre sent än aldrig

mickecarlssonsblog

Skillnaden mellan demokrati och diktatur är storleken på gapet mellan makten och folket. I min blogg visas hur gapet dag för dag blir allt större i Sverige.

Ama de casa

En hemmafru i Spanien

Motvalls blogg

Förflugna tankar och bevingade ord.

Peter Harold - Skrivarens blogg

Skrivandet är frihet - jag skriver för friheten.

Varjager's Weblog

I vår del av världen. En titt på fosterlandet och dess styrande elit med kritiska ögon.

Petterssons gör Sverige lagom!

"Envar har rätt till åsiktsfrihet och yttrandefrihet. Denna rätt innefattar frihet för envar att utan ingripanden hysa åsikter och frihet att söka, mottaga och sprida upplysningar och tankar genom varje slags uttrycksmedel och utan hänsyn till gränser." - FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna, artikel 19

Ett vettigt alternativ

Om man tänker steget längre

Rune Lanestrands blogg

Politik, jordbruk, Vänersborg, Sverige, EU och världen kommenteras av småbrukaren Rune Lanestrand

corneliadahlberg

Gräsrotsrevolt

WTF?

100 möjligheter istället för hen!

Anna Ernius

politik, litteratur och möten med världen

%d bloggare gillar detta: