Fjärde statsmakten med Johanna Carsbrant om utsattheten när man blir sjuk

Johanna berättar om sina hjälpbehov och att hon är mycket besviken på politikerna. Nu undrar hon var alla hennes inbetalda skattepengar har tagit vägen.

Johanna Carsbrant är 38 år och har blivit nästan helt blind i vuxen ålder på grund av en ärftlig sjukdom.

De första åren efter sjukdomens utbrott var hon oerhört deprimerad på grund av sjukdomen och nära att ta sitt liv.

Hon behöver ha ledsagare så fort hon ska gå ut för att uträtta sina ärenden, men hon upplever att biståndshandläggarna är mycket återhållssamma med ledsagningstimmar. Hon har begärt fler timmar men när hon gjorde det blev resultatet det motsatta. Antalet timmar minskades med 4 timmar till 20 timmar ledsagade i månaden.

Hon berättar att biståndshandläggaren har föreslagit att hon ska lösa sina behov genom att ta hjälp av grannar och andra frivilliga.

Johanna menar att det finns dyrbar behandling som hon hade hoppats på, men som är svår att få tillgång till. Hon har inte heller råd att lösa ut medicin hon får utskriven.

Hon undrar var alla hennes inbetalda skattepengar har tagit vägen. Hon känner sig väldigt besviken och provocerad över att man i Sverige inte prioriterar de egna medborgarna. Det känns som att politikerna trycker ner gamla och sjuka och gör allt för att inför andra länder framstå som goda 

Se också våra program Fjärde Statsmakten nr 26 och 27 om omvandlingen av boenden för äldre till migrantboenden.

Kommunala larmrapporter.

Larmrapporter efter larmrapporter kommer om hur illa det ser ut med kommunernas ekonomier. Nu har SVT gjort en enkät bland Sveriges kommuner som visar att det nog är bra mycket värre än vad som tidigare framkommit.
Av landets 290 kommuner svarade 214, detta ger en svarsfrekvens på nästan 74 procent. Enkäten visar att 80 procent av landets kommuner planerar besparingar inom kommunernas kärnverksamheter, inom äldreomsorg, inom skola och utbildning. Och då gäller det i huvudsak personalminskningar som de kommer att göra.

Kommundirektören i Kramfors Peter Carlstedt säger att detta är i grunden är ett slags systemhaveri, just för att det gått så fort. Och det uttalandet kan man allt hålla med om, för det är inget annat än en systemkollaps. När man sen tittar lite närmare på enkäten så visar den att de kommuner som planerar besparingar på skola och utbildning så vill 64 procent av dessa dra ner på personalen. Och 67 procent planerar att dra ner på driftskostnaderna.
De vill alltså minska på kostnaderna på den som en dag ska ta över kommunernas ledning, man frågar sig om detta är så klokt?

Utöver skola och utbildning så planerar 60 procent av kommunerna att spara in inom äldreomsorgen. Av dessa säger 66 procent att de tänker spara in på personalstyrkan i äldreomsorgen.
När man hör detta så frågar i alla fall jag mig vad detta beror på?
För kommunen där kommundirektör uttalade sig i denna artikeln har innan rapporterat om att deras problem beror på försörjningsstödet som ökat lavinartat sedan statens pengar för de nyanlända togs bort.

Stämmer detta så är det fruktansvärt svek från en regering som tvingade på kommunerna alla dessa kostnader som sen läggs på kommunernas medborgare.
Kramfors är en av de kommuner som står inför de största sparbetingen. För att de ska få ekonomin att gå ihop så behöver de spara omkring 50 miljoner kronor nästa år.
Peter Carlstedt säger: ”Så stora sparbeting har inte i alla fall jag upplevt på de tio år jag varit anställd i kommunen.”

Här under följer en kort sammanfattning om var kommunerna tänker spara.
Inom förskola, barnomsorg tänker 116 kommuner att spara. Och besparingarna ska ske så att 60 procent av kommunerna kommer att spara in på personal, 54 procent kommer att spara in på administration, 38 procent på lokaler och 62 procent på driftkostnaderna.
På grundskola och gymnasium kommer 132 kommuner att spara på. Dör kommer besparingarna att ske som så att 64 procent kommer att spara in på personal, 52 procent sker på administration, 32 procent på lokaler och 67 procent på drift.

Inom äldreomsorgen säger 132 kommuner att de ska spara. Dår kommer besparingarna att ske genom att 66 procent av kommunerna kommer att spara på personal, 48 procent på administrationen, 30 procent på lokaler och 64 procent på driften. 99 kommuner kommer att spara in på de funktionshindrade. Där kommer 55 procent att ske genom personalnedskärningar, 47 procent på administration, 22 procent på lokaler och 64 procent på drift.

På området individ och familj kommer 107 kommuner att spara. Dör sparas det på att 40 procent av personalen minskas, 48 procent på administration, 21 procent på lokalerna och 68 procent på driften. På kultur och fritid så vill 108 kommuner att spara. Där sker besparingarna så att 47 procent av personalen ska bort, 45 procent på administrationen, 30 procent på lokalerna och 69 procent på driften.

På infrastruktur och skydd så vill 88 kommuner spara. Där ska besparingarna ske så att 24 procent ska ske på personalen, 41 procent på administration, 22 procent på lokaler och 85 procent på drift. 91 kommuner svarade att besparingar kommer att ske å andra områden än de ovanstående, men vilka områden de är framkommer inte av artikeln på SVT nyheter. SVT skriver att svarsfrekvensen varit god och att det ör en god spridning på svaren från samtliga län förutom från Gotland.

https://svt.se/…/kartlaggning-atta-av-tio-kommuner-planerar…https://svt.se/nyheter/inrikes/lista-sa-sparar-kommunerna

En skola där alla elever ska lära sig mer?

Regeringen ökar resurserna till skolan i budgetpropositionen för 2020. Sverige har haft ett av de mest högpresterande och jämlika skolsystemen i världen – dit ska vi nå igen, säger utbildningsministern Anna Ekström.

Ett av förslagen i budgetpropositionen handlar om satsningen på fler lärarassistenter fördubblas till 1 miljard kronor från och med 2020 det innebär ca 6 000 lärarassistenter. Det åter kanske bra men vad innebär det för eleverna?

Läsåret 2014/15 fanns 93 591 lärare inom grundskolan varav 83,6 % hade högskoleutbildning. Det fanns 1 lärare per 10 elever eller 1 högskoleutbildad lärare per 12 elever.

Läsåret 2018/19 fanns det 102 823 lärare inom grundskolan varav 78 % hade högskoleutbildning. Det fanns 10,4 elever per lärare och 13,3 per högskoleutbildad lärare. Alltså en försämring av pedagogiska och ämnesmässiga kunskaper inom lärarkåren.

Vad innebär då 6 000 fler lärarassistenter? Antalet högskoleutbildade lärare blir inte fler! Endast 75 % av lärarkåren kommer att ha högskoleutbildning och det kommer fortfarande att vara 13,3 elever per lärare. Men … statistiken ser bra ut: Det kommer åter att bli 1 lärare/lärarassistent per 10 elever!

Fram till 2031 beräknas lärarbehovet öka med omkring 35 000 heltidstjänster, vilket motsvarar en ökning med 20 procent. Antalet barn väntas öka kraftigt, framför allt de kommande fem åren. Samtidigt väntas många lärare gå i pension under prognosperioden och en del lärare lämnar läraryrket av andra skäl.

För att tillgodose lärarbehovet fram till 2031 krävs det därför att drygt 15 000 lärare per år examineras. Men, som det ser ut nu, beräknas i genomsnitt ca 10 000 lärare examineras årligen under prognosperioden. Antalet examinerade beräknas alltså kraftigt understiga examinationsbehovet. Samtidigt försvinner många elevassistenter på skolor runt om i landet. Detta ökar ju belastningen på lärarna.

Det är alltså denna brist som regeringen vill täcka med 6 000 lärarassistenter! Sverige har haft ett av de mest högpresterande och jämlika skolsystemen i världen – dit ska vi nå igen, säger utbildningsministern Anna Ekström. Men hur?

De andra förslagen i budgetpropositionen, angående skolan, kommer inte heller att förbättra situationen inom skolan. Det handlar ju bara om nödåtgärder och hopp om att allt ska lösa sig själv!

Inte ord om hur skolan ska bli högpresterande? Vem ska hjälpa Kalle när det är stökigt i klassrummet? Vem ska ge Lisa studiero? Vem ska göra skolan trygg och förmedla kunskaper. Vem ska få tid att förmedla mer kunskaper och träna upp redan förmedlade kunskaper? Lärarnas tid går ju till stor del åt att hålla ordning i klassrummet och att rapportera till skolledningen. Men vem ska göra skolan vem ska göra skolan till en trygg och trivsam arbetsplats för lärarna?

Tidigare äldre inlägg

Riksväg 32 på det smålänska höglandet

SÄGER DET HELLRE MED BILDER.

My name is Lena

Ingenting är omöjligt!

Tommy Hanssons Blogg

Här bloggar Tommy Hansson om aktuella frågor

Alternativ för Sverige till EU-parlamentet 2019

Sverige ut ur EU! EU ut ur Sverige! Dags att ta tillbaka makten! AfS är din röst för swexit och det bästa alternativet för ett suveränt Sverige.

Jenny Piper

Politik, nyheter och samhällsdebatt blandat med personliga krönikor.

Spanienaktuellt

Den osminkade spanska sanningen

fujifredrik

Vi fotograferar det mesta av det bästa. För att nämna några inriktningar så fotograferar vi Bröllop, Fitnesstävlingar, Träningsbilder, Djurbilder och Produktbilder åt företag.

Peter Krabbe

Världen i fokus - vem styr vår framtid och varför?

Wallenborgs politikblogg

Politik om stort och smått.

JUST-LOOK-AT-SWEDEN

SWEDEN - A SHITHOLE COUNTRY?

Rakapuckar's Blog

Så bitter på Steffe med alliansen!

Busiga mor

My Home My Place My Life

SVERIGE - EUROPA - VÄRLDEN

GÅR DET VERKLIGEN BRA NU? VA??

Halloj världen!

En blogg av Inger Hansson. Om resor. Om Instagram och annan fotografi. Om natur. Om Karlshamn, Kristianstad, vatten och lite av varje.

Christer.L.Hansson

Det som danar mig

Stigfinnaren i Älvsund

vägen inåt är vägen framåt

Vincat Veritas

Låt sanningen segra

Rovdjurspolitik

Faunavård utan vetenskapligt stöd

Tankeverket

Alla förändringar börjar med en tanke

Life, Death and all between

Welcome to an expanding worldview

SasjaL

Cyniker är inget man föds som, det är omgivningen som formar ...

Livsglimtar

Bättre sent än aldrig

mickecarlssonsblog

Skillnaden mellan demokrati och diktatur är storleken på gapet mellan makten och folket. I min blogg visas hur gapet dag för dag blir allt större i Sverige.

Ama de casa

En hemmafru i Spanien

Motvalls blogg

Förflugna tankar och bevingade ord.

Peter Harold - Skrivarens blogg

Skrivandet är frihet - jag skriver för friheten.

Varjager's Weblog

I vår del av världen. En titt på fosterlandet och dess styrande elit med kritiska ögon.

Petterssons gör Sverige lagom!

"Envar har rätt till åsiktsfrihet och yttrandefrihet. Denna rätt innefattar frihet för envar att utan ingripanden hysa åsikter och frihet att söka, mottaga och sprida upplysningar och tankar genom varje slags uttrycksmedel och utan hänsyn till gränser." - FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna, artikel 19

Ett vettigt alternativ

Om man tänker steget längre

Rune Lanestrands blogg

Politik, jordbruk, Vänersborg, Sverige, EU och världen kommenteras av småbrukaren Rune Lanestrand

%d bloggare gillar detta: