Äger föräldrarna sina barn?

Vilken rätt har föräldrarna att bestämma vad barnen ska lära sig i skolan eller förskolan? Har föräldrarna någon rätt att säga stopp då det gäller uppfostran av barnen? Kan föräldrarna bestämma att deras barn ska bära hijab i skolan?

Frågorna är många och komplexa! Jag läste en bloggartikel om att dessa frågor har väckts i vissa delar av Spanien. Spontant vill jag svara: JA! Föräldrarna ska bestämma. Men sen blir jag tveksam.

Den vågmästarroll som Vox beviljats i autonoma regioner som Andalusien, Murcia och Madrid leder ofrånkomligen till att partiet lyckas få igenom diverse mer eller mindre radikala reformer. Den senaste har undertecknats i Murcia och gäller föräldrars rätt att förbjuda sina barn att deltaga i aktiviteter i skolan som de ej sympatiserar med.

Medan liberala Ciudadanos hamnat i en högst obekväm sits verkar Partido Popular inte ha några problem med att inte bara acceptera, utan även anamma Vox argumentering i frågan. De talar om en ”indoktrinering” i skolorna. Det syftar främst på undervisning i jämställdhet och sexualitet, som Vox menar ofta inte går i linje med de värderingar som föräldrar vill inpränta hos sina barn.

Vetorätten har döpts av Vox till ”pin parental”, vilket åsyftar på en form av föräldrakontroll som erbjuds av exempelvis kabel-tv bolag, så att föräldrar kan reglera vad deras barn ser och framför allt ej får se. Vox värderingar går i det här fallet i linje med de mest ultrakonservativa och katolska rörelser. De opponerar sig högljutt mot att deras barn ”indoktrineras” om exempelvis sexuell frihet.

Vi står inför en kontrovers med många gråzoner. En oundviklig fråga hänger över alltsamman: I vilken utsträckning ”äger” föräldrar sina barn och har de rätt att kontrollera allt de får lära sig?

Redan idag är det uppenbart att föräldrarnas rätt att styra över sina barn inte är total. De får exempelvis inte förbjuda barnen att gå i skolan. Men i vilken utsträckning kan de kräva en skräddarsydd undervisning i linje med sina personliga övertygelser och religiösa åskådning? Föräldrar kan välja om barnen ska läsa kristendom i skolan, men kan de kräva att de ej får ta del av Darwins evolutionsteori? Är det radikal feministisk indoktrinering att undervisa om jämställdhet?

Vi har ju haft dessa diskussioner i Sverige under många år. Vid jul, påsk och skolavslutningar Har diskussionerna poppat upp. Ska eleverna påtvingas normer, traditioner och värderingar som föräldrarna inte gillar? I Sverige löser vi ju alla sådana problem med att hela kollektivet ska omfattas – ingen ska exkluderas. Därmed har det oftast blivit minoriteterna som har fått bestämma. Inget religiöst på skolavslutningar, inga pepparkaksgubbar i luciatåget, huvudbonad ska vara tillåten inne i klassrummet osv.

Jag läser följande i läroplanen för den svenska förskolan:

Var och en som verkar inom förskolan ska främja aktning för människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet mellan kvinnor och män, flickor och pojkar, samt solidaritet mellan människor. Inget barn ska i förskolan bli utsatt för diskriminering på grund av kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder, hos barnet eller någon som barnet har anknytning till, eller för annan kränkande behandling. Alla sådana tendenser ska aktivt motverkas.

När jag läser detta känns det som att alla normer är förbjudna i förskolan. Den tycks vara helt befriad från uppfostran och utformad som en experimentverkstad – trots att barnen lever i förskolan större delen av dagen. Det känns som om det är viktigare att lära sig jämställdhet och undvika konflikter än att lära sig knäppa knappar, knyta skor, bygga torn, gå balansgång, rita en huvudfoting eller något annat som är viktigt för barnets utveckling.

Jag ser genast konflikter som kan uppstå. Jämställdhet – vad är det? Är det att alla människor behandlas lika eller att man låter var och en utvecklas efter sin förmåga? Kan föräldrarna ha något inflytande då det gäller barnens uppfostran? Kan föräldrarna förbjuda att barnen utsätts för påverkan?

Jag funderar lite kring de föräldrar som vill att barnen ska få en undervisning som bygger på svenska värderingar. Kan dessa föräldrar samtidigt vilja förbjuda hijab i skolan? De vill å ena sidan bestämma över vilka värderingar som deras eget barn präglas av men å andra sidan förbjuda värderingar som andra barn har med sig hemifrån!

Det blir problematiskt när ett land präglas av kollektivism. Olikheter ska tillåtas men vi får inte erkänna att vi är olika. Alla ska tryckas in i samma box. Ingen får lyckas bättre än någon annan. Den som har bättre förutsättningar ska skämmas. Alla ska indoktrineras till att bli små socialistiska varelser!

Jag är glad över att jag inte har några småbarn idag. Jag är glad över att jag slipper bekymra mig över hur deras skoldag egentligen är. Jag är glad över att jag slipper skolans värdegrundsdiskussioner.

Debatten om föräldrarnas rätt att kontrollera vad deras barn får lära sig i skolan har många gråzoner.

Fjärde statsmakten med Johanna Carsbrant om utsattheten när man blir sjuk

Johanna berättar om sina hjälpbehov och att hon är mycket besviken på politikerna. Nu undrar hon var alla hennes inbetalda skattepengar har tagit vägen.

Johanna Carsbrant är 38 år och har blivit nästan helt blind i vuxen ålder på grund av en ärftlig sjukdom.

De första åren efter sjukdomens utbrott var hon oerhört deprimerad på grund av sjukdomen och nära att ta sitt liv.

Hon behöver ha ledsagare så fort hon ska gå ut för att uträtta sina ärenden, men hon upplever att biståndshandläggarna är mycket återhållssamma med ledsagningstimmar. Hon har begärt fler timmar men när hon gjorde det blev resultatet det motsatta. Antalet timmar minskades med 4 timmar till 20 timmar ledsagade i månaden.

Hon berättar att biståndshandläggaren har föreslagit att hon ska lösa sina behov genom att ta hjälp av grannar och andra frivilliga.

Johanna menar att det finns dyrbar behandling som hon hade hoppats på, men som är svår att få tillgång till. Hon har inte heller råd att lösa ut medicin hon får utskriven.

Hon undrar var alla hennes inbetalda skattepengar har tagit vägen. Hon känner sig väldigt besviken och provocerad över att man i Sverige inte prioriterar de egna medborgarna. Det känns som att politikerna trycker ner gamla och sjuka och gör allt för att inför andra länder framstå som goda 

Se också våra program Fjärde Statsmakten nr 26 och 27 om omvandlingen av boenden för äldre till migrantboenden.

Kommunala larmrapporter.

Larmrapporter efter larmrapporter kommer om hur illa det ser ut med kommunernas ekonomier. Nu har SVT gjort en enkät bland Sveriges kommuner som visar att det nog är bra mycket värre än vad som tidigare framkommit.
Av landets 290 kommuner svarade 214, detta ger en svarsfrekvens på nästan 74 procent. Enkäten visar att 80 procent av landets kommuner planerar besparingar inom kommunernas kärnverksamheter, inom äldreomsorg, inom skola och utbildning. Och då gäller det i huvudsak personalminskningar som de kommer att göra.

Kommundirektören i Kramfors Peter Carlstedt säger att detta är i grunden är ett slags systemhaveri, just för att det gått så fort. Och det uttalandet kan man allt hålla med om, för det är inget annat än en systemkollaps. När man sen tittar lite närmare på enkäten så visar den att de kommuner som planerar besparingar på skola och utbildning så vill 64 procent av dessa dra ner på personalen. Och 67 procent planerar att dra ner på driftskostnaderna.
De vill alltså minska på kostnaderna på den som en dag ska ta över kommunernas ledning, man frågar sig om detta är så klokt?

Utöver skola och utbildning så planerar 60 procent av kommunerna att spara in inom äldreomsorgen. Av dessa säger 66 procent att de tänker spara in på personalstyrkan i äldreomsorgen.
När man hör detta så frågar i alla fall jag mig vad detta beror på?
För kommunen där kommundirektör uttalade sig i denna artikeln har innan rapporterat om att deras problem beror på försörjningsstödet som ökat lavinartat sedan statens pengar för de nyanlända togs bort.

Stämmer detta så är det fruktansvärt svek från en regering som tvingade på kommunerna alla dessa kostnader som sen läggs på kommunernas medborgare.
Kramfors är en av de kommuner som står inför de största sparbetingen. För att de ska få ekonomin att gå ihop så behöver de spara omkring 50 miljoner kronor nästa år.
Peter Carlstedt säger: ”Så stora sparbeting har inte i alla fall jag upplevt på de tio år jag varit anställd i kommunen.”

Här under följer en kort sammanfattning om var kommunerna tänker spara.
Inom förskola, barnomsorg tänker 116 kommuner att spara. Och besparingarna ska ske så att 60 procent av kommunerna kommer att spara in på personal, 54 procent kommer att spara in på administration, 38 procent på lokaler och 62 procent på driftkostnaderna.
På grundskola och gymnasium kommer 132 kommuner att spara på. Dör kommer besparingarna att ske som så att 64 procent kommer att spara in på personal, 52 procent sker på administration, 32 procent på lokaler och 67 procent på drift.

Inom äldreomsorgen säger 132 kommuner att de ska spara. Dår kommer besparingarna att ske genom att 66 procent av kommunerna kommer att spara på personal, 48 procent på administrationen, 30 procent på lokaler och 64 procent på driften. 99 kommuner kommer att spara in på de funktionshindrade. Där kommer 55 procent att ske genom personalnedskärningar, 47 procent på administration, 22 procent på lokaler och 64 procent på drift.

På området individ och familj kommer 107 kommuner att spara. Dör sparas det på att 40 procent av personalen minskas, 48 procent på administration, 21 procent på lokalerna och 68 procent på driften. På kultur och fritid så vill 108 kommuner att spara. Där sker besparingarna så att 47 procent av personalen ska bort, 45 procent på administrationen, 30 procent på lokalerna och 69 procent på driften.

På infrastruktur och skydd så vill 88 kommuner spara. Där ska besparingarna ske så att 24 procent ska ske på personalen, 41 procent på administration, 22 procent på lokaler och 85 procent på drift. 91 kommuner svarade att besparingar kommer att ske å andra områden än de ovanstående, men vilka områden de är framkommer inte av artikeln på SVT nyheter. SVT skriver att svarsfrekvensen varit god och att det ör en god spridning på svaren från samtliga län förutom från Gotland.

https://svt.se/…/kartlaggning-atta-av-tio-kommuner-planerar…https://svt.se/nyheter/inrikes/lista-sa-sparar-kommunerna

Tidigare äldre inlägg

Hampus Andersson

Hampus Andersson

Riksväg 32 på det smålänska höglandet

Säger det hellre med en bild eller två...

My name is Lena

Ingenting är omöjligt!

Tommy Hanssons Blogg

Här bloggar Tommy Hansson om aktuella frågor

Alternativ för Sverige till EU-parlamentet 2019

Sverige ut ur EU! EU ut ur Sverige! Dags att ta tillbaka makten! AfS är din röst för swexit och det bästa alternativet för ett suveränt Sverige.

Jenny Piper

Politik, nyheter och samhällsdebatt blandat med personliga krönikor.

Spanienaktuellt

Den osminkade spanska sanningen

Peter Krabbe

Världen i fokus - vem styr vår framtid och varför?

Wallenborgs politikblogg

Politik om stort och smått.

JUST-LOOK-AT-SWEDEN

SWEDEN - A SHITHOLE COUNTRY?

Rakapuckar's Blog

Så bitter på Steffe med alliansen!

Busiga mor

My Home My Place My Life

Halloj världen!

En blogg av Inger Hansson. Om resor. Om Instagram och annan fotografi. Om natur. Om Karlshamn, Kristianstad, vatten och lite av varje.

Christer.L.Hansson

Det som danar mig

Stigfinnaren i Älvsund

vägen inåt är vägen framåt

Vincat Veritas

Låt sanningen segra

Rovdjurspolitik

Faunavård utan vetenskapligt stöd

Tankeverket

Alla förändringar börjar med en tanke

Life, Death and all between

Welcome to an expanding worldview

SasjaL

Cyniker är inget man föds som, det är omgivningen som formar ...

Livsglimtar

Bättre sent än aldrig

mickecarlssonsblog

Skillnaden mellan demokrati och diktatur är storleken på gapet mellan makten och folket. I min blogg visas hur gapet dag för dag blir allt större i Sverige.

Ama de casa

En hemmafru i Spanien

Motvalls blogg

Förflugna tankar och bevingade ord.

Peter Harold - Skrivarens blogg

Skrivandet är frihet - jag skriver för friheten.

Varjager's Weblog

I vår del av världen. En titt på fosterlandet och dess styrande elit med kritiska ögon.

Petterssons gör Sverige lagom!

"Envar har rätt till åsiktsfrihet och yttrandefrihet. Denna rätt innefattar frihet för envar att utan ingripanden hysa åsikter och frihet att söka, mottaga och sprida upplysningar och tankar genom varje slags uttrycksmedel och utan hänsyn till gränser." - FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna, artikel 19

Ett vettigt alternativ

Om man tänker steget längre

%d bloggare gillar detta: