Godmorgon, godmorgon alla yrvakna politiker och journalister!

Nu kommer de en efter en. De tycker att nu måste vi göra något åt alla problem som finns i det svenska samhället. Helt plötsligt har alla utmaningar blivit problem. Allt som de har förnekat i många år har plötsligt blivit verklighet. Nu måste vi hjälpas åt att lösa de problemen som uppstod för många år sedan.

Idag läser jag att civilminister Ardalan Shekarabi har vaknat. Han besökte igår några skolor i Växjötrakten och de väckte många tankar som följde med honom på planet från Växjö.

Den stora segregationen, som nu även nått svensk glesbygd, är på riktigt ett allvarligt hot mot sammanhållningen, jämlikheten och tilliten i vårt land. Ett hot mot allt det som vi förknippar med välfärdslandet Sverige. Det stora frågan som alla politiker måste fokusera på är inte vem som bär skulden utan vad vi ska göra för att bryta segregationen och skapa ett jämlikt samhälle som håller ihop.

Kanske borde Ardalan, nu när han yrvaket skriver ner sina tankar, be om ursäkt för att han som minister inte lyssnat på alla de varningsord som yttrats på sociala medier och av politiska motståndare. Han företräder ju ett parti som haft som linje att brunsmeta alla som har yppat de åsikter som han nu skriver ner.

De senaste decenniernas kombination av växande klyftor, stor invandring och skev fördelning av mottagandet mellan landets kommuner, avreglering och marknadsanpassning av skol-, välfärds- och bostadspolitiken, nedmontering av gemenskapsskapande institutioner som enhetsskola och värnplikt och framväxten av segregerande religiösa friskolor har skapat ett allvarligt läge i vårt land. För att lösa problemen, och jag är övertygad om att vi kan lösa de här problemen, måste vi ta ett antal djärva steg.

Men … det är inte morgon nu, Ardalan! Det är sena kvällen! Du har sovit dig igenom hela din SSU-tid och hela ministertiden. Du har hjälpt till att skapa de problem som vi tvingas att leva med nu. Det är du och alla andra som förnekade som är orsaken till de klyftorna, segregationen och nedmonteringen av välfärden. Men … nu har du kommit på att man kan planka SD:s politik rakt av! Smart!

1. Med tanke på nivån på invandring de senaste decennierna, både i absoluta tal och i jämförelse med andra europeiska länder, måste vi inse en sak. Ska vi klara av integrationen kan vi inte ha en stor invandring under överskådlig tid. Vi behöver föra en hållbar migrationspolitik och hålla mottagandet av nyanlända på låga nivåer.
2. Vi måste investera kraftigt i utbildnings- och arbetsmarknadspolitik och på riktigt prioritera de insatser som krävs för få ner arbetslösheten bland utrikesfödda. Kommunerna har inte de resurser som krävs för detta. Staten måste, som ansvarig för den förda migrationspolitiken, ta ett väldigt stort ansvar för finansiering och möjliggörandet av dessa insatser.
3. Rättigheter måste tydligt kombineras med skyldigheter. Utbildningsplikten för nyanlända måste följas av fler insatser som tydliggör den enskildes plikt att ta del av samhället och göra sig anställningsbar.
4. Vi måste sätta punkt för marknadsinslagen i vårt skolsystem. Etableringsfriheten för friskolor måste avskaffas, syftet med svensk skola ska inte vara vinst och antagningen till skolorna måste göras på ett rättvist och kontrollerat sätt. Drastiska åtgärder för att bryta segregationen i svensk skola måste vidtas.
5. Vi måste ha nolltolerans mot all form av diskriminering. Ett samhälle, med den etniska, religiösa och kulturella mångfald som Sverige har idag, måste fokusera på likabehandling för att kunna upprätthålla en hög grad av tillit.
6. Segregerande religiösa friskolor måste genast förbjudas. Dessutom måste samhället ta krafttag mot religiös extremism och begränsa religiösa extremisters handlingsfrihet.
7. Hedersförtryck och alla fenomen som hotar de värderingar som svensk lagstiftning bygger på måste mötas med statens nolltolerans.
8. Bostadspolitiken måste prioriteras ordentligt. Trångboddheten och bostadsbristen måste byggas bort genom offentliga och privata investeringar i billiga hyresrätter. Samhällsplaneringen måste ha som huvudmål att bygga bort bostadssegregationen. Kommuner ska inte ha rätten att inte bygga hyresrätter. Bostadsförsörjningsansvaret måste tydligt stärkas.
9. Gemenskapsskapande institutioner som nedmonterats de senaste årtiondena måste återupprättas. Nya måste skapas. Den svenska samhällsmodellen kräver tillit och stark gemenskap. Hela samhället måste göra stora ansträngningar för att skapa en inkluderande nationell identitet.

Nu ska vi plötsligt minska antalet migranter, ställa skyldigheter mot möjligheter, kräva att migranterna följer svenska normer, förbjuda hedersförtryck osv. Naturligtvis plockar han in lite socialistidéer i det hela för att det ska se ut som det är hans egna tankar.

” Hela samhället måste göra stora ansträngningar för att skapa en inkluderande nationell identitet. ” Innebär detta inkluderande även helt vanliga svenska medborgare? Får vi helt plötsligt ha en nationell identitet? Jag blir förvånad. Tidigare har det ju sagts att alla som är i Sverige är svenskar.

” Den svenska samhällsmodellen kräver tillit och stark gemenskap. ” Denna tillit och gemenskap har vi ju letat med ficklampa efter trots alla vallöften.

Att civilminister Ardalan Shekarabi har vaknat tar jag inte på så stort allvar. Han har bara blivit omsprungen av verkligheten. Nu försöker han springa ikapp med den. Men han är i gott sällskap. Det är många som vill starta i Sverigeloppet nu. En mängd journalister och politiker vill nu slåss om att vara de som har vaknat.

Godmorgon, godmorgon! Torka sömngruset ur ögonen och se hur verkligheten ser ut! Framförallt – gör något åt alla problem som ni har ställt till med genom att sova!

Annonser

Varför bryr jag mig inte om alla larmrapporter?

Det går knappast en dag utan att något larm eller någon varning förmedlas åt oss via medierna. Dessa larm kan egentligen handla om vad som helst. Men de handlar om enskilda företeelser som aldrig sätts in i helheten dvs hur alla parter berörs av företeelsen.

Aktivister är alltid enkelspåriga och kan inte se helheten. Deras synpunkter är viktigast av allting. När de yttrar sig så ska vi glömma de stora problemen och vi ska definitivt inte ifrågasätta sanningshalten eller orsakerna. De vet ju att de har rätt!

Jag vet inte om det finns en mängd aktivister anställda som journalister i våra mediehus. Eller … är det så att journalister är naiva och lättlurade? Är det därför som de gärna agerar som aktivister i våra medier. I sin jakt på nyheter snubblar de på larmrapporterna och vill vara först. I sin jakt på att vara unika rapporterar de hellre om någon skörd som slagit fel på andra sidan jordklotet än att de förmedlar en svensk bondes vardag eller våldet i våra förorter eller hedersproblematik.

Det innebär också att vi potentiella mottagare av deras budskap får svårt att kontrollera sanningshalten i deras reportage. Vi måste ju ha vissa specialkunskaper eller själv sätta igång med att gräva fram fakta. Så många människor slukar deras berättelser med hull och hår. Aktivisterna som ligger bakom uppgifterna har vunnit en seger. Därför ska vi sluta att bry oss om dessa aktivistiska berättelser.

Igår hörde jag något om bananer som hotades av en svampsjukdom. Tidigare har larmen gällt vanilj eller kakao. Andra gånger handlar det om ris, fisk, kläder eller andra nyttoprylar. Det kan också handla om insektsdöd eller fågeldöd. Jag läste och kollade ett larm som kom i våras angående fågeldöden i samband med skörden av oliver.

När oliver skördas runt Medelhavet används maskiner som påminner om dammsugare för att suga in frukterna på stora odlingar. I dessa odlingar brukar även många fåglar rasta. En ny studie har kommit fram till att miljontals fåglar dödas varje år av dessa dammsugare.
Stora mängder småfåglar övervintrar i södra Europa. Bland annat många av arterna som senare under våren anländer här i Sverige.
Många av dessa småfåglar tar nattkvist i olivodlingar. Eftersom olivdammsugarna arbetar på nätterna från oktober till januari (kylan bevarar olivernas arom bättre) tror forskare att fåglarna tappar orienteringen av maskinernas starka ljus och höga läten och därmed inte kommer undan. De sugs in i maskinerna tillsammans med oliverna och dör . I Andalusien i Spanien har minst 2,6 miljoner fåglar om året dött i skörden. Nu har dock metoden att dammsuga träden på nätterna stoppats i regionen, men i andra länder fortsätter den.

Ovanstående läste jag på Natursidan och en mängd andra medier har delat det. Jag kan varken dementera eller bekräfta att 2,6 miljoner småfåglar dör. Men dammsugningen är lögn. Förr skördade man oliverna manuellt med hjälp av krattor eller pinnar som man slog ner oliverna med. Numera använder de stora odlingarna små tryckluftsaggregat (typ lövblås) som varsamt skakar lövmassan för att oliverna ska falla ner. Men aggregaten är tunga bära på så många använder den gamla metoden.Det faller på sin egen orimlighet att man skulle dammsuga träden – få med blad, oliver, insekter och ev fåglar i en enda sörja. Att skörda oliver är fortfarande ett hantverk.

En av alla olivodlingar som vi såg i Spanien. I bakgrunden ser man att alla sluttningar är täckta med olivträd.

Jag vet inte vilket syfte som ligger bakom artikeln och den sk studien. men jag vet att olivoljan kallas för det flytande guldet i Spanien. Över 300 miljoner olivträd växer i landet. De producerar upp till 1 miljon ton olivolja varje år dvs drygt en miljard liter olja. Endast ca 20 procent säljs till utlandet. Det betyder att spanjorerna i genomsnitt konsumerar ca 17 liter olivolja per person och år. En svensk, som jämförelse, konsumerar inte ens en liter. Många tänker nog på Italien och Grekland när de hör oliver och olivolja men Spanien är faktiskt världens största producent av olivolja. Drygt 40 procent av all olivolja i världen produceras i Spanien. Italien importerar till och med mer än de exporterar. Naturligtvis finns det starka ekonomiska intressen inblandade.

Så läste jag om en undersökning ” Av 700 tillfrågade kommunala tjänstemän med beslutsfunktioner är mer än var tionde miljöaktivist, enligt forskare vid Örebro universitet.” Det är de som skickar ut signaler och som förser övriga beslutsfattare med information. Det är de som påverkar politiska beslut. Det är kanske de som förser medierna med ”fakta”.

Nej, jag har slutat att bry mig om alla larm! Jag vet att bakom varje larm finns en mängd intressenter som vinner på vissa beslut!

Kameleonternas paradis

Att skifta färg eller att vända kappan efter vinden har blivit svenska politikers strategi. Som pensionär borde jag ju veta vilken politisk agenda som de olika partierna har. Men … nej … jag är mer förvirrad än någonsin.

”Var inte som en kameleont som skiftar färg efter sin omgivning, stå i stället upp för dina värderingar.”

Igår kom en dam och tryckte ett visitkort i min hand med web adressen till Jehovas vittnes hemsida. Jag brukar aldrig bry mig och skulle normalt ha kastat det i närmaste papperskorg. Men damen var ju trevlig och idag tittade jag som hastigast på sidan. Där hittade jag citatet ovan! ”Var inte som en kameleont …”

Kameleonter är de allihop – politikerna och deras mediesvansar. Ena dagen säger de si och märker de att det inte går hem i stugorna så ändrar de det till så – oavsett vilken politik som de säger sig företräda!

Jöken är väl ett praktexempel på detta. Socialdemokraterna skiftade både färg och värderingar. L och C gjorde detsamma även om de påstod att deras politik gällde.

V skulle fälla regeringen om … Men de har också blivit kameleonter.

KD och M leker mormors lilla kråka med ”än slant de hit och än slant de dit och än slant de ner i diket”.

SD borde vara det enda oppositionspartiet i riksdagen men för en tynande tillvaro. Även de är kameleonter som inte står upp för sina värderingar.

Under tiden tar Mp för sig av smörgåsbordet! De kan få igenom det ena förslaget konstigare än det andra enbart för att de andra föredrar att vara kameleonter? Med sig har de aktivistiska journalister som ägnar mer tid åt sin aktivism än åt verkligheten!

Vart har de ideologiska värderingarna tagit vägen? Är det så konstigt att människor känner sig otrygga med så ombytliga politiker?

Tidigare äldre inlägg

Riksväg 32 på det smålänska höglandet

SÄGER DET HELLRE MED BILDER, MUSIK OCH FILM

My name is Lena

Ingenting är omöjligt!

Tommy Hanssons Blogg

Här bloggar Tommy Hansson om aktuella frågor

Alternativ för Sverige till EU-parlamentet 2019

Sverige ut ur EU! EU ut ur Sverige! Dags att ta tillbaka makten! AfS är din röst för swexit och det bästa alternativet för ett suveränt Sverige.

Jenny Piper

Politik, nyheter och samhällsdebatt blandat med personliga krönikor.

Spanienaktuellt

Den osminkade spanska sanningen

fujifredrik

Vi fotograferar det mesta av det bästa. För att nämna några inriktningar så fotograferar vi Bröllop, Fitnesstävlingar, Träningsbilder, Djurbilder och Produktbilder åt företag.

Peter Krabbe

Världen i fokus - vem styr vår framtid och varför?

Wallenborgs politikblogg

Politik om stort och smått.

JUST-LOOK-AT-SWEDEN

SWEDEN - A SHITHOLE COUNTRY?

Rakapuckar's Blog

Så bitter på Steffe med alliansen!

Busiga mor

My Home My Place My Life

SVERIGE - EUROPA - VÄRLDEN

GÅR DET VERKLIGEN SÅ BRA NU?

Halloj världen!

En blogg av Inger Hansson. Om resor. Om Instagram och annan fotografi. Om natur. Om Karlshamn, Kristianstad, vatten och lite av varje.

Christer.L.Hansson

Det som danar mig

Stigfinnaren i Älvsund

vägen inåt är vägen framåt

Vincat Veritas

Låt sanningen segra

Rovdjurspolitik

Faunavård utan vetenskapligt stöd

Tankeverket

Alla förändringar börjar med en tanke

Life, Death and all between

Welcome to an expanding worldview

SasjaL

Cyniker är inget man föds som, det är omgivningen som formar ...

Livsglimtar

Bättre sent än aldrig

mickecarlssonsblog

Skillnaden mellan demokrati och diktatur är storleken på gapet mellan makten och folket. I min blogg visas hur gapet dag för dag blir allt större i Sverige.

Ama de casa

En hemmafru i Spanien

Motvalls blogg

Förflugna tankar och bevingade ord.

Peter Harold - Skrivarens blogg

Skrivandet är frihet - jag skriver för friheten.

Varjager's Weblog

I vår del av världen. En titt på fosterlandet och dess styrande elit med kritiska ögon.

Petterssons gör Sverige lagom!

"Envar har rätt till åsiktsfrihet och yttrandefrihet. Denna rätt innefattar frihet för envar att utan ingripanden hysa åsikter och frihet att söka, mottaga och sprida upplysningar och tankar genom varje slags uttrycksmedel och utan hänsyn till gränser." - FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna, artikel 19

Ett vettigt alternativ

Om man tänker steget längre

Rune Lanestrands blogg

Politik, jordbruk, Vänersborg, Sverige, EU och världen kommenteras av småbrukaren Rune Lanestrand

corneliadahlberg

Gräsrotsrevolt

%d bloggare gillar detta: