Den som sa det han var det

Nu har vi åter matats med ”Trollsnack” från ”Trollfabriker” och jag tänker på orden som vi använde som barn. När någon retades eller påstod felaktigheter om någon så kontrade vi med orden ”Den som sa det han var det!” Det konstiga är att det är de elaka mobbarna som skriker högst när de drabbas.

Journalister och politiker har under några år påstått att de drabbas av ”hat och hot”. Jag är den första att säga att det ALDRIG är acceptabelt att ”hata och hota”! Jag hatar inte någon. Däremot kan jag tycka illa om den. Jag hotar inte någon – iallafall inte medvetet. Naturligtvis kan jag hota någons ego när jag anmärker på deras lögner och retorik eller bemöter deras argument sakligt. Hela denna artikeln är ju ett hot mot de som vill vara stora och starka genom sitt ”trollande” men som jag framställer som små och ynkliga. Jag ger dem ju en verbal käftsmäll! Så naturligtvis påstår de att jag ”hatar och hotar” för att rädda sitt eget skinn.

Men vem är det som påstår sig vara ”hatade och hotade”? Jo, de som själv har för vana att ”avslöja” vanliga medborgare, förfölja dem, ljuga om dem, förlöjliga dem, … Det är de som själv sticker ut hakan i väntan på en käftsmäll som nu gråter ut under SVT Kultur. De talar om att hoten är organiserade och vill tysta oss (underförstått journalisterna). Men vad har de själv sysslat med under många år? Har inte de organiserat sig och drevat? Vad gör de nu inom ramen för SVT Kultur? Är det inte medveten organisation för att oskadliggöra dem som har en annan åsikt?  Varför skyller de vanliga medborgare för det som de själv gör?

Denna blogg som jag och sambon skriver är inte organiserad! Vi skriver enbart våra egna åsikter utan någon som helst påverkan från andra krafter. Vi får inget betalt för vårt skrivande – mer än vänliga och intressanta kommentarer. Vi är inte medlemmar i något parti. Vi är däremot medlemmar i några FB-grupper – enbart för att vi håller med om deras agenda och vill stötta dessa. Men det är väl så som folkrörelser fungerar? De fungerar tack vare ett gemensamt intresse. I Sverige gynnas folkrörelser. Vi uppmanas att organisera oss i politiska partier, fackförbund, idrottsrörelser, handikappförbund och intresserörelser.

Nu, när människor pratar ihop sig om en del mobbande journalister så måste de naturligtvis gå ihop och prata om de hemska näthatarna”. Anders Lindberg sopade manegen med sin ledare om ”Trollfabriker” början på året.

Sen var det Eskilstuna-kuriren som ljög ihop några artiklar om Granskning Sverige, vilken innehöll 35 direkta felaktigheter. När en av GS intervjuare söktes upp i sitt hem och trakasserades av Expressen så gick  personer hem till ansvarige utgivaren för att intervjua honom. Han öppnade inte och nu kallar han det för ”hat och hot”.

IRM – Inte rasist men – har under många år ägnat sig åt smutskastning och förföljelse av SD och partiets sympatisörer. De har också gett sig på helt vanliga människor oh beskyllt dem för att ha nazistiska och rasistiska åsikter.

Nu gråter de ut i SVT Kultur. Nu är det synd om de som under mycket lång tid har trakasserat! De tar hjälp av ”retorikexperter”. Men hur står det till med expertkunskaperna. Det är förvisso människor som försörjer sig genom att föreläsa om retorik. Men när jag googlar hittar jag inte några examina på området. Vem har utsett dem till experter?

Gruppen #jagärhär använder alla de retorikknep som SVT Kultur varnar för och de är faktiskt organiserade. Men gruppen har vunnit priser från Rättviseförmedlingen och nu Almedalsstipendiet 2017! De får också väldigt mycket tid att framföra sitt budskap i TV.

En del medier ägnar sig åt regelrätt smutskastning, lögner och förföljelse av vanliga medborgare. De gör det enbart för att tysta ”fel” åsikter. Varför är det synd om dem när någon stretar emot och säger ”Den som sa det han var det!”? Varför är det mer synd om en journalist än om en vanlig medborgare?

”Vi talar om etablerade medieföretag som arbetar i en grundlagsskyddad verksamhet, det förelägger yrkesetik och publicistiska principer. Jag tror inte det här är mediekritik, jag tror att det här är politik där man försöker få så många som möjligt att ansluta sig till en främlingsfientlig rörelse.” säger Thomas Mattsson.

Det är lätt att gömma sina dumheter bakom ”yrkesetik och publicistiska principer”. På så sätt kan man gå hem till vanliga människor och kräva en intervju men gasta om den vanliga människan kräver samma sak!

Journalister och sk opinionsbildare har också ett ansvar – att uppträda schysst!

 

 

Maktskifte?

Vem har den verkliga makten? Statsministern anser ju att det är han som bestämmer. Övriga statsråd anser sig ha stor makt och riksdagen anser sig ha ett finger med i bestämmandet i landet. Medierna anser att de har makt över debattklimatet och opinionsbildning. Men vem har den verkliga makten?

All makt utgår från folket enligt vår grundlag. Vi har en representativ demokrati dvs vi väljer människor som ska representera oss. Vart 4:de år går vi till vallokalen oh väljer vilket parti som ska representera oss. Vi har nästan inget inflytande över vem som i sin tur representerar partiet. Vi hoppas väl på att partiet har lämpliga representanter som gör allt för att vi ska bli nöjda med deras representantskap. Men … stämmer det? Går verkligen representanterna våra ärenden?

De har ju själv utformat lagstiftningen på ett sådant sätt att de inte behöver ta hänsyn till befolkningen mellan valåren. De får hög lön för att bestämma över våra huvuden! Vi betalar deras lön men har ytterst små påverkansmöjligheter.

Medierna har levt i ett symbios med politikerna. De har påstått att de har granskat makten. Men det har oftast handlat om ett givande och tagande. ”Skriver vi positivt om A (stora A som politikerna vill få gehör för) så kan vi skriva något negativt om ö ( lilla ö som egentligen inte har någon betydelse men som allmänheten uppfattar som en stor grej).” Det går att slira på sanningar, förtiga, dölja och vinkla hur mycket som helst.

Så länge som en befolkning får sina morötter – i form av välfärd, fritid, bättre ekonomi och kan lägga pengarna på lyxprylar och semesterresor – så blandar de sig inte i hur representanterna och medierna sköter sig. Men när morötterna är av sämre kvalitet, oätliga och i vissa fall uteblir så börjar medborgarna att fundera över hur förvaltar representanterna våra pengar och hur granskar medierna våra representanter?

Det är i det läget som en del medborgare börjar protestera. Det är då som de börjar skriva på debattsidor om sitt missnöje med makthavarna. De flesta skriver inlägg som bygger på fakta och i normal debatton. Ett litet fåtal är frustrerade och skäller. De använder sig kanske av ett vokabulär som inte är så lämpligt och skulle kunna vårda sitt språk bättre. Det är detta fåtal som makthavarna inriktar sig på. Alla som uttrycker sitt missnöje likställs med denna lilla grupp människor och påstås hata och hota. Debattsidorna modereras hårt och påhoppen på debattörer blir grova. Alla som har andra åsikter än den etablerade eliten ska bara tryckas ner, förlöjligas och förgöras.

I detta läge startades några alternativmedier där människor fritt fick uttrycka sina åsikter. Medierna rasade! De ville ju ha monopol på det fria ordet. De ville ha kvar sin makt och fortsätta med sitt symbiosförhållande till de valda representanterna. De ville inte ha konkurrens. Deras första drag var att skriva negativt om alternativ medierna – kalla dem för pissrännor. Sen blev det att angripa anonymiteten och dem som skrev. Många människor blev förföljda och uthängda i kvällspressen som världens avskum men deras enda brott var att skriva om sitt missnöje med den förda politiken. Anonyma skribenter har avslöjats med namn, yrke och bostadsort för att ställas vid skampålen. Andra människor har mist sitt jobb, uteslutits ur facket eller föreningar eller vänkrets pga sina åsikter.

Det gick inte att tysta missnöjet! Istället poppade det upp fler och fler alternativa medier och bloggar. Medierna har blivit mer och mer frustrerade över konkurrensen. De har diskuterat fakenews och fått våra maktrepresentanter att tro att alternativmedierna Nu är det inte bara kvällstidningarna som drevar – stora etablerade dagstidningar tar till alla fulknep de kan hitta för att återfå makten över det fria ordet. De försöker ge sig på de alternativa mediernas finansiering – påstår att de har brottslingar och skattesmitare som finansiärer.

Nu senast har SVT fallit i samma fålla. De ”avslöjade” för några dagar sedan vem som hade lagt ut en FB-sida ”Rädda Vården” om brister inom vården. Denna person avslöjar egentligen bara det som medierna själv skulle ha gjort! Men SVT väljer att kalla sidan för ”en skrämselsida” de valde att göra en stor sak av att Fredrik Antonsson som också har bloggen ”I otakt” har en sida om brister i vården. Varför skulle han inte få ha det? Han jobbar ju själv inom vården och ser problemen!

Jag upplever det som att medierna ser att politikerna tappar makt. Nu märker de att de själv tappar makt. Alternativmedia växer och får mer och mer makt. FB-sidor får fler medlemmar än vad MSM får läsare. Konkurrensen är hård och journalisterna känner att de saknar kunskaper för att kunna konkurrera. Vanliga människor har större kunskaper. De bryr sig inte om MSM:s försök att ändra på sanningar och förfölja och förlöjliga sanningssägare.

Vanliga människor tar makten över det fria ordet. Vanliga människor kommer också att ta makten över sina politiska representanter. Visst gör det ont när knoppar brista … Men vi ser ett maktskifte! Makteliten sprattlar emot men kommer inte att lyckas! 

 

Makt och ansvar

Makt är ett krångligt begrepp som kan betyda många olika saker. Det kan vara makten att kontrollera någon annan, makten över sitt eget liv eller makten att påverka omvärlden och förändra samhället. Makt kan vara bra, viktigt, dåligt, farligt. Det är dåligt och farligt när makten inte är jämnt fördelad. I vårt samhälle idag är den tyvärr inte det. Det syns i hur den brukar representeras.

När jag var ett litet barn så var det naturligtvis föräldrarna som hade makten. De talade om för mig hur jag skulle uppföra mig för att klara mig i livet. De använde sin makt till att uppfostra mig och lära mig var farorna fanns. De använde makten till att tala om vilka förväntningar vuxenlivet hade på mig. Ansvaret låg hos mig. Jag fick beröm när jag uppförde mig väl av mina makthavare.

När jag kom i skolåldern så fick skolan och lärarna makt över mig. Skolan talade om vilka kunskaper jag behövde som vuxen i matematik, svenska, engelska, biologi, geografi, kristendomskunskap osv. Men också vilka förväntningar som fanns på mitt förhållande till kamrater, vuxna och vårt lands makthavare. Som bekräftelse på att makthavarna var nöjda kom betyget. Stora A i ordning och uppförande var ett måste! I ämneskunskaperna skiftade betygen beroende på intresse och förmåga. Ansvaret låg hos mig. Betygen var dock en kvittens på att makthavarna kollade om jag skötte mig.

I arbetslivet ställde arbetsgivaren krav på vad jag skulle prestera och hur jag skulle uppföra mig. Enkla regler. Arbetsgivaren hade makten och jag premierades med min lön. Men arbetsgivarna betalade också in arbetsgivaravgift för att sörja för min välfärd. De hade makten men var nöjda med mitt jobb. Det var ett ömsesidigt givande och tagande efter kontrakt – trots att arbetsgivaren hade makten över mig 40 timmar i veckan. Jag hade ansvaret och skötte mig.

Staten har makt över mig när den kräver att jag ska betala in skatt och följa Sveriges rikes lag. Politikerna vill också styra mitt liv med en mängd reformer. De vill ha makt över mig. Det gick bra så länge som jag kände att jag var vinnaren. Då tog jag mitt ansvar. Men när jag ser att staten inte vill ge mig tillbaka allt som jag har satsat på att vara en bra och lydig medborgare så sparkar jag bakut. Jag vill ha tillbaka det som jag har satsat. Det är inget lotteri som ett fåtal vinner högsta vinsten på och andra går som förlorare ur. Inom vårt samhällskontrakt finns en moralisk klausul som säger att makthavarna ska premiera oss för att vi är samhällsnyttiga medborgare.

Medierna vill ha makt över oss. De vill bestämma över ordet och yttrandefriheten. De har under ganska många år haft makt över den trånga åsiktskorridoren. De vill berätta för oss små, små fragment av verkligheten – de fragment som journalisterna har bestämt att vi tål höra eller fragment som håller oss på mattan som lydiga medborgare. Men vad får vi tillbaka? Ingenting! När vi slår bakut och förlitar oss på alternativa medier istället kommer invektiven istället. MSM vill likt en diktator styra våra liv utan att ge något tillbaka. Jag känner inget ansvar för dem.

Vem har då makten över mig – nu när föräldrarna är döda, jag har slutat skolan för många år sedan, är pensionär och inte har någon arbetsgivare, anser att staten har brutit sitt samhällskontrakt och inte följer i MSM:s hjulspår? Vem har makten över mig?

Egentligen är det ju bara jag själv som bestämmer nu! Jag gör precis som jag vill – utifrån rimliga gränser baserade på min uppfostran. Sambon har en del inflytande men ingen makt. Jag använder mina resurser på det sätt som jag anser är bäst och inte är till bekymmer för någon annan. Det är en skön känsla att nu i livets sista tredjedel ha fullständig makt över mitt liv. Inga måsten och inget begränsat tyckande. Den enda begränsningen är min uppfostran att visa hänsyn. Men den lider jag inte av. Snarare tvärtom! Jag är stolt över att jag uppför mig väl mot andra människor och inte medvetet gör någon illa. Det är det som kallas ansvar – ansvar över den makt man har.

Men … ingen annan har makt över mig – om jag inte själv vill det! Nu är jag stark! Nu är jag fri!

 

Tidigare äldre inlägg

Motvalls blogg

Förflugna tankar och bevingade ord.

Peter Harold - Skrivarens blogg

Skrivandet är frihet - jag skriver för friheten.

pspringare

The greatest WordPress.com site in all the land!

Varjager's Weblog

I vår del av världen. En titt på fosterlandet och dess styrande elit med kritiska ögon.

Petterssons gör skillnad!

Oberoende nyheter, satir och allvar om politik, journalistik, invandring, mångkultur, islam, brottslighet, rasism, natur, livet och musik.

Tanja Bergkvists Blog

Kamp mot fördumningsindustrin

Ett vettigt alternativ

Om man tänker steget längre

Erling Hellenäs svenska blog

Den stora bilden och dess delar

Hexanmexan "shake my hand?"

Elefanten dog en plågsam död

Rune Lanestrands blogg

Politik, jordbruk, Vänersborg, Sverige, EU och världen kommenteras av småbrukaren Rune Lanestrand

corneliadahlberg

Gräsrotsrevolution

WTF?

100 möjligheter istället för hen!

Anna Ernius

politik, litteratur och möten med världen

Ryggraden!

Qui tacet, consen'tit.

Nya Il Convito

Mohamed Omars blogg om fezens filosofi, gotisk steampunk och upsaliensisk pulp fiction

Josefin Utas

Mina egna tankar om nuet och framtiden

Otillständig

- kroniskt oppositionell

Helena Palena

ENVAR SIN EGEN REDAKTÖR! Copyright!

Asylkaos

Politiker och media förstör vårt land. Nu försvarar vi oss. (Alla texter och bilder är fria att sprida vidare.)

anthropocene

Ett partipolitiskt oberoende libertarianskt forum för debatt och opinionsbildning

DET GODA SAMHÄLLET

HÄR SKAPAS SAMTIDENS SJÄLVFÖRSTÅELSE

%d bloggare gillar detta: