Samhällskostnader

Oftast tänker vi på kostnader som en rent bokföringsteknisk term som kan uppskattas i kronor och ören. Det är lätt att säga att ett kylskåp kostar x kronor, en bil kostar y kronor, en liter mjölk kostar  kronor osv. Men det finns kostnader som är svåra att uppskatta.

”Olika sorters bedrägerier kostar det svenska samhället mer än 10 000 kronor i sekunden. Det visar en uträkning som Polisens Nationella bedrägericentrum, NBC, har gjort. Och det är framförallt företagen som förlorar pengar. Inet, en hemelektronikkedja, från Göteborg som säljer allt från speciella speldatorer till mobiltelefoner utsätts varje månad för ett tiotal bedrägeriförsök. När NBC använde en brittisk beräkningsmodell för samhällskostnaden för bedrägerier i stort kom man fram till en hisnande siffra: 330 miljarder kronor. Varje år. Det blir mer än 10 464 kronor i sekunden.” enl msn.

Ja, bedrägerier kostar de drabbade stora summor som går att värdera i pengar – i dagens pengavärde. I nyhetsrapporteringen i TV4 kallar man dock detta för samhällskostnader!

Men ordet samhällskostnader ger mig helt andra associationer. Alla dessa kostnader kan aldrig benämnas med kronor och ören. Några exempel:

  • Våldtäktsoffer drabbas inte enbart av själva våldtäkten. Kanske blir följden en lång följd av år med psykiska problem. Även omgivningen drabbas – föräldrar, syskon och vänner. Offret klara inte av att gå i skola eller arbeta – då belastas sjukersättningar och/eller försörjningsstöd.
  • Brända bilar drabbar bilägaren men också vår miljö. Först handlar det naturligtvis om luftföroreningar. Men vi får samhällskostnader i form av räddningstjänst, polis, bortforsling av de brända bilarna, sanering, nytillverkning av bilar, …
  • Misshandel, skjutningar, knivskärningar, … renderar ofta i polisutredningar och sjukhusbesök. De psykiska problemen kan ge samma samhällskostnader som våldtäkter.
  • Neddragningar i välfärden drabbar enskilda personer. Det kan röra sig om personal som får utmattningssymptom och blir sjukskrivna under lång tid. Men det kan också röra sig om rent mänskliga värden – att vårdtagare far illa eller att pensionärer inte har råd att besöka tandläkare eller att lösa ut sin medicin på apoteket.

Detta är bara ett axplock av de samhällskostnader som drabbar oss. Det finns andra kostnader för t ex olyckor,  otrygghet oh förtryck. Det är de kostnaderna som är svåra att uppskatta i kronor och ören och ger ett stort mänskligt lidande. Det är kostnader som samhället måste ta under mycket lång tid. Det är kostnader som bekostas av skattemedel. Vad gör våra makthavare för att minska samhällskostnaderna?

Annonser

Vad kostar de politiska projekten?

Politiker har ofta visioner. Många av dessa visioner går aldrig att verkställa. Trots det håller politikerna fast vid sina visioner och hoppas på att en dag …

Igår läste jag i min gamla blogg och snubblade över en sådan politisk dröm som jag skrev om den 5 april 2010. Nu undrar jag vad som har hänt sedan dess. Men då skrev jag följande:

”I Malmö fanns det 3 spårvägslinjer när jag växte upp. Två av dem – 1:an till Rosengård och 3:an Ringlinjen – försvann vid högertrafikomläggningen. 4:an som gick mellan centrum och Limhamn fanns kvar till 1973  (Det år som jag lämnade Malmö). Som Limhamnsbo åkte jag med spårvagnen nästan varje dag. Idag kan man bara åka spårvagn på sommaren i Malmö – med muséespårvagnen från stadsbiblioteket till Tekniska muséet.

Men … Den 5 mars 2010 kunde man läsa följande i Metro:

”I går gav kommun­styrelsen grönt ljus för ny kollektivtrafik i Malmö.
– Inget kan sätta stopp för spårvagnarna, säger Ilmar Reepalu (s), kommun­styrelsens ordförande. ”

Ja, 2013 eller mer realistiskt 2019 kommer en ny spårvägslinje mellan centrum och Rosengård! Allt för att få bättre luft och minska trafikpropparna.

”- Efter gårdagens beslut ska planeringsarbetet nu fördjupas. Projektet är gigantiskt, och pengar behövs från staten och regionen, enligt Rubin.”

Som spårvägsentusiast hoppas jag att projektet går att genomföra – även om jag tror att det varit bättre med trådbuss .”

Spårvägar i Malmö började ju långt tidigare. Hästspårvagnen började rulla i Malmö för nästan 130 år sedan. Närmare bestämt invigdes den första spårvagnslinjen den 27 augusti 1887.  I jämförelse med Stockholm och Göteborg var Malmö ganska sent på det med denna modernitet. Å andra sidan rullade den första svenska spårvagnen i Skåne, närmare bestämt i Ramlösa. Året var 1877. För övrigt fanns det hästdragen spårvagn tidigt även på Limhamn och i Falsterbo.

 

Men hur är det idag? Har Ilmar Reepalus dröm förverkligats? Idag läser jag i HD:

”Den borgerliga minoriteten i Malmö går emot kommunledningens tänkta spårvagnssatsning. De får stöd av allianspartierna i Region Skåne.
Malmö hamnar nu sist i Sverigeförhandlingen – och får nöja sig med ett hårt nerbantat avtal med staten om framtidens kollektivtrafik.”

”Malmö hoppas på två-tre miljarder kronor i statlig hjälp för att skapa nya linjer för lokaltåg, elbussar, trådbussar och spårvagnar.

– Vi behöver gå fram med ett bud ganska snart. Vi är skyldiga Malmöborna att ta vara på det här tillfället när staten är beredd att miljardsatsa i Malmö. Paketet är så mycket mer än bara spårvagnar, säger Malmös kommunalråd Katrin Stjernfeldt Jammeh (S).
Hon befarar att delar av det statliga mångmiljardstödet till Malmö kan rinna ut i sanden genom att Malmös förhandlingsposition försvagats. Det beror på att Malmömoderaterna fått allianspartierna i Region Skåne med sig i motståndet mot en tänkt spårvagnssatsning.
– Vi är skeptiska av två skäl. Spårvagnar förstör centrum. Dessutom får Malmö svårt att finansiera driften, säger Malmömoderaternas talesperson Torbjörn Tegnhammar.”

”Via Sydsvenskan och HD ger regionrådet Henrik Fritzon (S) nu ett defintivt besked om den tänkta satsningen på spårvagnar i Malmö:

– I nuläget ser jag ingen möjlighet att gå vidare med spårvagnar i Malmö. Det är ingen idé att vi skriver ett sådant avtal i och med att moderaterna i Malmö driver ett hårt motstånd och deras kolleger i regionen satt ned foten, säger han.
Han beklagar att Malmös spårvagnssatsning går om intet:
– Spårvagnar hade inneburit ett stort lyft för Malmö. För all del finns det också andra delar i Malmös avtal med Sverigeförhandlingen. Vi lyfter gärna in elbussar och annat, men det blir mindre i kronor och ören från staten och regionen till Malmö kommun, säger Henrik Fritzon.”
Det blev alltså ingenting av projektet! Vad har planeringen av detta projekt kostat?  För 7 år sedan fanns det inget som kunde stoppa det och nu … Hur många miljoner/miljarder har projektet kostat oss skattebetalare? Hur många liknande projekt finns det i vårt avlånga land? Hur många miljoner/miljarder används i onödan till den politiska lekstugan?
Är det verkligen på detta sätt som våra skattemedel ska användas? Till politiska visioner som aldrig går att verkställa? Hade det inte varit billigare att ge politikerna varsin hink och spade istället?

Arbetslös

”Vår kartläggning visar att nästan hälften av flyktingarna som kom 1997 hade ett jobb efter tio år. Men för varje år som har passerat har det i princip blivit svårare och svårare för flyktingar i Sveriges tredje största stad att slå sig in på arbetsmarknaden. Kurvan pekar neråt.

Från 48 procent, år 2007, till 36 procent, år 2014.

Siffrorna innebär inte att alla andra är arbetslösa. De kan studera, delta i arbetsmarknadsprojekt, vara föräldralediga eller sjuka.” Citatet är från Sydsvenskan.

Det är alltså så illa i Sveriges tredje största stad. Drygt 31% av befolkningen i stan är utrikesfödda. Staden håller på att befolkas med utrikesfödda människor som aldrig kommer ut på arbetsmarknaden. Vad lever dessa individer av? Våra skattepengar?

16/5 2015 skrev Sydsvenskan:

”VAR TIONDE MALMÖBO FÅR SOCIALBIDRAG

Socialbidraget ska egentligen vara en undantagslösning då ingen annan utväg finns.
Men nästan var tionde Malmöbo får socialbidrag någon gång varje år, nio procent.
I snitt får man bidrag 7,5 månad. Snittet för riket är 6,6 månader.
Försörjningsstödet kostar en miljard årligen.
45 procent av hushållen får bidrag tio månader eller längre.”

Ja, det var socialbidrag! Men … ”Siffrorna innebär inte att alla andra är arbetslösa. De kan studera, delta i arbetsmarknadsprojekt, vara föräldralediga eller sjuka.” Vad jag vet så bekostas studiemedel (ej studielån), arbetsmarknadsprojekt, föräldraledighet och sjukersättning också med skattemedel!

En alltför stor del av Malmös befolkning lever på skattemedel. De skattemedlen kommer inte enbart från Malmös arbetande befolkning utan från oss alla i hela Sverige!

Hur löser vår regering denna situation? Enl senaste regeringsförklaringen:

”Hårt arbete ligger framför oss.

Under flera år har svensk produktivitet och konkurrenskraft sjunkit. Underskotten i statens finanser har vuxit. Arbetslösheten har ökat. Klyftorna har vidgats. Skolresultaten har fallit. Miljöarbetet har prioriterats ned.

Men nu har arbetet inletts för att vända utvecklingen. Målet är högt ställt. Sysselsättningen och antalet arbetade timmar ska öka så att Sverige år 2020 når EU:s lägsta arbetslöshet.”

Kan regeringen trolla fram arbete? Om de arbetena hade funnits så hade väl arbetsgivarna anställt redan? Men de väntar väl på olika bidragsformer för anställningar – bidrag som bekostas av skattemedel. Övrig sysselsättning bekostas också med skattemedel. Det är alltså ännu en gång som vi skattebetalare som ska betala alla konstlade sysselsättningar. Men … vad blir skillnaden  mellan att betala socialbidrag eller anställningsbidrag eller projektbidrag? Skillnaden är väl att några ska administrera och deras löner ska betalas – med skattemedel.

Egentligen är regering och riksdagen de största bidragstagarna. Deras löner och omkostnader betalas med våra skattemedel! Det innebär ju att de har en annan syn på statens intäkter (skatter) än vad vi skattebetalare har! Att slösa med andra människors pengar tycks ha blivit deras agenda. Juholt sa en gång i en intervju: ”Man ska gödsla med pengar!”

Det politiska uppdraget lär väl vara att hushålla med våra resurser! Att hela tiden öka vår befolkning och låta denna nya befolkning bli bidragsberoende kallar jag för att slösa bort skattebetalarnas pengar! I ett vanligt hushåll gäller det att hålla en balans mellan inkomster och utgifter. Samma sak gäller för företag annars går de i konkurs. Men politikerna tycks inte förstå sig på ekonomi och att hushålla med resurser!

Att sätta människor i arbete med hjälp av bidrag blir ju bara en rundgång av skattemedel. Statskassan får ju bara tillbaka en del av det som de har betalat ut. Det tillkommer inte mer skatteintäkter! Men under tiden släpps det in fler asylsökande som ska leva på våra skattemedel medan de utreds. En del av dessa får inte stanna i vårt land . Men under den tid som de är här ska de ha tak över huvudet, mat, kläder, sjukvård, transporter, … Allt ska bekostas av våra skattemedel. Hur många av dem som får uppehållstillstånd kommer att få ett riktigt jobb? Hur mycket kommer skatten att höjas för att finansiera?

sedel

 

 

Tidigare äldre inlägg

Christer.L.Hansson

Det som danar mig

Stigfinnaren i Älvsund

vägen inåt är vägen framåt

S W E D E N - G O O D B Y E

Politik - Religion - Samhälle - Europa - Nationalism

Vincat Veritas

Låt sanningen segra

Rovdjurspolitik

Faunavård utan vetenskapligt stöd

Tankeverket

Alla förändringar börjar med en tanke

Life, Death and all between

Welcome to an expanding worldview

SasjaL

Cyniker är inget man föds som, det är omgivningen som formar ...

Livsglimtar

Bättre sent än aldrig

beppe852

Hellre död än röd

Micke K - En röst i Sverige

Sunt förnuft, svenska värderingar i ett sekulärt samhälle

Helt apropå

En blogg om tro, hopp och kärlek. Om livet och om lite till.

mickecarlssonsblog

Skillnaden mellan demokrati och diktatur är storleken på gapet mellan makten och folket. I min blogg visas hur gapet dag för dag blir allt större i Sverige.

Ama de casa

En hemmafru i Spanien

Motvalls blogg

Förflugna tankar och bevingade ord.

Peter Harold - Skrivarens blogg

Skrivandet är frihet - jag skriver för friheten.

Varjager's Weblog

I vår del av världen. En titt på fosterlandet och dess styrande elit med kritiska ögon.

Petterssons gör skillnad!

"Envar har rätt till åsiktsfrihet och yttrandefrihet. Denna rätt innefattar frihet för envar att utan ingripanden hysa åsikter och frihet att söka, mottaga och sprida upplysningar och tankar genom varje slags uttrycksmedel och utan hänsyn till gränser." - FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna, artikel 19

Ett vettigt alternativ

Om man tänker steget längre

Rune Lanestrands blogg

Politik, jordbruk, Vänersborg, Sverige, EU och världen kommenteras av småbrukaren Rune Lanestrand

corneliadahlberg

Gräsrotsrevolt

WTF?

100 möjligheter istället för hen!

Anna Ernius

politik, litteratur och möten med världen

Ryggraden!

Qui tacet, consen'tit.

Nya Il Convito

Mohamed Omars blogg om fezens filosofi, gotisk steampunk och upsaliensisk pulp fiction

Otillständig

- kroniskt oppositionell

Helena Palena

ENVAR SIN EGEN REDAKTÖR! Copyright!

Asylkaos

Politiker och media förstör vårt land. Nu försvarar vi oss. (Alla texter och bilder är fria att sprida vidare.)

anthropocene

Ett partipolitiskt oberoende libertarianskt forum för debatt och opinionsbildning

DET GODA SAMHÄLLET

HÄR SKAPAS SAMTIDENS SJÄLVFÖRSTÅELSE

%d bloggare gillar detta: