Politiska beslut får medborgarna alltid betala

Varje politiskt beslut fördyrar tillvaron för oss medborgare. Antingen får vi högre skatt, högre kommunala avgifter, försämrad service eller påtvingade extra kostnader. En del näringsidkare drabbas och tvingas kanske att lägga ner sina verksamheter.

Idag läser jag om ett exempel:

Den lokala drivmedelsstationen är en viktig servicepunkt på landsbygden och många gånger den enda tillgängliga. Den 1 juli 2022 träder ny lagstiftning från MSB i kraft som riskerar att leda till att upp till 500 av dessa landsbygdsmackar, sett till hela landet, tvingas lägga ner.

Lagkravet på att cisterner och rör under mark ska isoleras och rostskyddas för att undvika läckage är i grunden bra, men investeringen som krävs, upp till 2 miljoner kronor för den enskilde mackägaren, kommer att bli omöjlig att finansiera för många.

Redan idag är bankerna ovilliga att låna ut pengar på grund av låg lönsamhet i branschen och mackägarnas ansvar för den miljöskuld som deras verksamhet byggt upp på platsen över åren. Regeringen har utlovat visst investeringsstöd – retroaktivt – men branschen har slagit larm om att det måste till bryggfinansiering för att stora delar av landsbygden inte ska bli av med sin enda servicepunkt.

Vi fick ett meddelande i brevlådan om ett beslut som tekniska nämnden i vår kommun har tagit:

Information inför kommande byte av vattenmätare

Vi kommer att byta vattenmätare hos er. Alla vattenmätare byts ut till digitala mätare nu. Vi beslutade att vattenmätarplatsen ska vara utformad med vattenmätarkonsol, kranar och backventil enl Svenskt Vattens anvisningar P100 och Svensk standard SS-EN-17-17. Om er mätarplats inte uppfyller de kraven, ombeds ni att rätta till detta inom 2 månader via en rörfirma. Om det inte stämmer överens med bifogad bild och vi från kommunen kört förgäves debiteras ni 561:- inkl moms.

Med ett hus från 1934 inser vi snabbt att vår vattenmätarplats knappast håller måttet. En kontakt med rörfirman bekräftade att så var fallet. Nu har vi en vattenmätarplats som fyller kommunens krav och har fått lite nya rör. Vi kommer att få betala 3-4000:- -ett litet rotavdrag. Men det blev ju en extra kostnad för oss och för alla andra som har gamla hus. Dessa kostnader beror på att politikerna tar nya beslut. Vi har själv läst av vattnet och rapporterat in till kommunen under många år. Men nu ska de kunna sitta på kontoret och följa vår vattenförbrukning timme för timme!

Vilka konsekvensanalyser gör politikerna när de tar beslut? Finns det någon form av beräkning på vad deras beslut kan komma att kosta för enskilda personer eller näringsidkare? Har de funderat på fattigpensionären som bor billigt i en villa som är färdigbetald men med en ansträngd ekonomi? Denna person kanske inte klarar av en extra avgift!

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Infrastrukturpropositionen ger högre kostnad och sämre järnväg

Järnvägen i Norrbotten. Foto: David Guble. Licens: CC BY 3.0, Wikimedia Commons

TEKNIK. Trots utlägg på 800 miljarder kronor plus 77 miljarder från banavgifter och trängselavgifter, en ökning med 177 miljarder kronor, ger infrastrukturpropositionen sämre järnväg. Det räcker inte till några nya större järnvägsprojekt enligt Trafikverket. Underhållsskulden på 43 miljarder kronor kommer att öka i stället för att minska.

Text: Hans Sternlycke, vice ordförande Föreningen Svenska Järnvägsfrämjandet

I propositionen har man sagt ja till de nya stambanorna som höghastighetsjärnväg. Men man har bundit sig till gammal teknik med konventionell markbana, och för att genomföra dem har man lagt pengar i budgeten för det. 176 miljarder kronor under budgetperioden, som alltså försvinner för andra järnvägssatsningar. När man bygger på bro får man så många resande att banorna kan finansieras med biljettavgifter och medlen för bygget lånats upp.

Med en markbana kan inte tågen köra fortare än 300 kilometer i timmen på grund av markrörelser och stensprut från makadamen. Med en brobana kan pelarna förankras i berg och spåren läggas i betong. Tågen får en oöverträffat jämn gång även i hastigheter över 400kilometer i timmen. Risken för urspårningar försvinner. En bana på bro ger mycket mindre buller genom sidoskydd och att ljudet går uppåt.

Enligt Per Corshammar kostar en konventionell bana på mark dubbelt så mycket att bygga som en brobana. Mängden förflyttade massor blir fem gånger så stora. Bygget kan inte industrialiseras. Mer tunnlar behövs. Därför tar den tar fem gånger så lång tid att bygga. Brobanor ger ingen barriär på marken för djur eller människor. Inget behov av att bygga sidovägar och utrymningsvägar. Det blir inga korsningar med vägar. De kan passera under.

Läs hela texten HÄR

Del 2 av ”Sveriges tre utmaningar och deras enorma kostnader” med Jan Tullberg i Fjärde Statsmakten 87

Detta är den andra delen av programmet med docent i företagsekonomi Jan Tullberg om Sveriges tre utmaningar och deras enorma kostnader. I denna del diskuterar vi hur de politiska partierna ställer sig och varför de gör så lite för att minska kostnaderna.

I stort sett alla partier är överens om stora satsningar på klimatet, massmigrationen och pandemin. Det är egentligen bara avseende massmigrationen som ett parti, Sverigedemokraterna, skiljer ut sig. I övrigt är alla överens.

Det pågår en enorm kapitalförstöring kopplat till klimatet och pandemin. Migrationen och integrationsansträngningarna leder till dåliga utbildningsresultat. Resultatet av politikernas utsvävningar är att befolkningen blir fattigare.

Socialdemokraterna har aktivt arbetat för att ta in miljontals migranter och har slutit avtal med Muslimska Brödraskapet för att få klanröster. Men varför accepterar Moderaterna detta inflöde av migranter som blir socialdemokratiska väljare eller väljare för de andra partierna i vänsterblocket? Jan Tullberg tror att främsta orsaken till detta är ett svagt ledarskap. Socialdemokraterna har också fortfarande utnämningsmakten och styr reträttposterna även för de borgliga partierna.

Det finns en effekt också som handlar om att de svenska väljarna flyr Socialdemokraterna och går till högerblocket när fler migranter kommer in i vänsterblocket, det som kallas ”White Flight”.
Tullberg jämför med Danmark som ändrade inriktning i samband med den muslimska attack som uppstod i samband med Muhammedteckningarna. Tidigare gick Sverige och Danmark på en liknande linje men nu har även de danska socialdemokraterna vänt om helt.

Diskussionen går över till klimatfrågan. Tullberg menar att klimatfrågan styrs av pressens konsensus. Att sticka ut är inte möjligt eftersom det dels ger dålig press och att man dessutom får alla andra partier emot sig. Trots att klimatfrågan kostar oss enormt stora belopp och ger en stor kapitalförstöring är de politiska partierna överens.
När det gäller pandemin står vi inför planer på ett pandemipass som gör att alla måste vaccineras även om de har genomgått sjukdom och har antikroppar. Tullberg menar att vi behöver ta upp demokraturkonceptet för att beskriva vad som händer.

Alla dessa tre utmaningarna ger makthavare en ökad makt och mer auktoritär position från vilken de kan uppfostra medborgarna. Företagen har spelat med för att inte gå miste om statligt stöd och även möjliggöra nya affärer kopplat till vaccinerna.
Demokratin bygger på att det finns minst två olika positioner och det är bara i migrationsfrågan som ett parti skiljer ut sig. Tullberg har bilden av att situationen trots detta kommer migrationen fortsätta relativt oförändrad.

När det gäller pandemin kommer det auktoritära draget förstärkas med nya kontrollmöjligheter och befogenheter, menar Jan Tullberg.
——————-

Tidigare äldre inlägg

Josefin Utas

Mina egna tankar om nuet och framtiden

Rebecca Hybbinette

- Kamp ger återbäring!

Dagar ur mitt liv

Här kommer jag att skriva om vardagliga händelser ur mitt liv. Ibland kommer jag nog att skriva om en del andra saker också, som till exempel om den tro jag har

MånssonsKultur.se

Johnny M recenserar film, musik & sånt!

Sjunne [ dot ] com

Jan Sjunnesson skriver om politik som om det fanns en frihetlig patriotism och om kultur som om det fanns ett liv bortom politiken.

Sverigekanalen Dalarna

Nationell Webbradio/Dalarna

Madonnans

En kvinna i huvudstaden och Livet :)

En gräsrot skriver

Dear past, thank you for all the lessons. Dear future, i am ready. Denna blogg behöver inga donationer. sprid gärna dess innehåll.

Yolanda - "Det här är mitt privata krig"

Kreativ text, annorlundaskap, dikter, bipolaritet, aspergers syndrom, samhällsdebatt

Richard Sörman

En annan humaniora

Peter Cooney Enabler

Traditional European Common Sense Catholicism - Anti-Judaic

Högrelius funderingar!

Just another WordPress.com site

Kulturminnet

Om det svenska kulturarvets rikedom och kulturen i dagens samhälle

Hampus Andersson

Hampus Andersson

Riksväg 32 på det smålänska höglandet

säger det hellre med några bilder

Ocensurerade nyheter

It is my right to be rich, happy and successful!

Tommy Hanssons Blogg

Här bloggar Tommy Hansson om aktuella frågor

Alternativ för Sverige till EU-parlamentet 2019

Sverige ut ur EU! EU ut ur Sverige! Dags att ta tillbaka makten! AfS är din röst för swexit och det bästa alternativet för ett suveränt Sverige.

Jenny Piper

Politik, nyheter och samhällsdebatt blandat med personliga krönikor.

Spanienaktuellt

Den osminkade spanska sanningen

Peter Krabbe

Världen i fokus - vem styr vår framtid och varför?

Wallenborgs politikblogg

Politik om stort och smått.

Rakapuckar's Blog

Så bitter på Steffe med alliansen!

Busiga mor

My Home My Place My Life My Story

Halloj världen!

En blogg av Inger Hansson. Om resor och hållbarhet. Om vackra platser. Om Instagram och andra sociala medier. Om fotografi, natur och lite av varje.

Christer.L.Hansson

Det som danar mig

Stigfinnaren i Älvsund

vägen inåt är vägen framåt

Vincat Veritas

Låt sanningen segra

Rovdjurspolitik

Faunavård utan vetenskapligt stöd

Life, Death and all between

Welcome to an expanding worldview

SasjaL

Cyniker är inget man föds som, det är omgivningen som formar ...

Livsglimtar

Bättre sent än aldrig

mickecarlssonsblog

Skillnaden mellan demokrati och diktatur är storleken på gapet mellan makten och folket. I min blogg visas hur gapet dag för dag blir allt större i Sverige.

%d bloggare gillar detta: