Är 1000 år av kamp förgäves

 

 

kopparstick

 

Är nutida maktutövning lik den som utövades förr i tiden ?

Förr utövade man makt med svärdet i handen, nu i skenet av demokratin över en befolkning som verkar ha tappat hoppet och låter sig styras av en mindre klick politiker.

Har svensk befolkning tillägnat sig mer kunskap  och blivit klokare under 1000 år

Har svensk befolkning lärt sig att göra riktiga analyser av det historiska skeendet ?

Har svensken insett sin inneboende urkraft i förhållande till makten eller följer de som döda fiskar med strömmen.

Är de som på olika sätt erhållit makt via den representativa demokratin mer kunniga i förhållande till befolkningen.

Ansgar den lille munken som steg iland skulle förändra hela den svenska historien. Han var utskickad för att frälsa de barbarer som levde i Norden.

Sägen eller verklighet, makten i övriga Europa hade tröttnat på vikingarnas härjningar och ansåg att en ny religion skulle ha förmågan att se till att de slutade med sina barbariska handlingar.

De stormän som tog tillfället i akt att pådyvla befolkningen en ny religion var de besuttna och deras ambition var att utöka sin makt över befolkningen.

Den nya religionen var kanske inte den bästa för var man och kvinna i Norden

Den gav en mer human syn på vårt förhållande till våra medmänniskor vilket var positivt.Men den gav också olika personer mer makt över befolkningen.

Nu 1000 år senare har våra politiker som borde representera demokratiska värden inte lärt sig ett dyft. eller är de i allra högsta grad medvetna om att kan de införa  en ny religion i landet, då kan de behålla makten ytterligare ett antal decennier.

Att svenska politiker vurmar för Islam är endast ett bevis på att de vill ha makt.

Religioner har alltid utnyttjats av makten för att nå sina egna syften.

Den stora frågan är om vi svenskar nu inte borde vara tillräckligt välutbildade för att inse att svenska politiker drar oss vid näsan.

Att samma koncept nu efter 1000 år skulle vara lika framgångsrik är något som jag inte kan förstå med en mer utbildad befolkning.

Svenska politiker är få, vi övriga svenska är i flertal och makten borde i fortsättningen på ett mer påtagligt sätt utgå från folket.  Låt er inte förledas av politikerna projekt ”den humanitära stormakten”

Gör ni det så är Sverige inom ett antal decennier ett muslimskt kalifat.

Vill vi ha Daesh i landet med medeltida uppfattning eller ska vi fortfarande vara en kunskapsnation med en framtid.

Om vi ska kunna hävda oss i vår värld där våldet är vardag bör vi nog akta oss för att vara så timida som vi varit de senaste decennierna. Det eftersom svenska politiker har godkänt en immigration av en ny befolkning där vissa individer har ett mycket rått beteende.

 

 

 

 

 

 

 

En manipulerad befolkning

En FB-kommentar idag väckte mina tankar: ”Vi behöver invandrarna eftersom det föds för lite barn i Sverige”. Samma kommentar har jag hört så många gånger. Men varför föds det inte tillräckligt många barn i Sverige?

”Hösten och vintern 1927 umgås den 25-åriga nyblivna mamman Alva Myrdal ofta med självmordstankar. Hon står vid fönstret i familjens lilla lägenhet på Kungsholmen i Stockholm, ser ner på den tillfrusna Karlbergskanalen och S:t Eriksbron, funderar på att öppna fönstret och dra på sig en lunginflammation, som regel dödlig vid denna tid före antibiotikan. Hon anförtror sin dagbok:
”Skall jag – eller skall jag inte? När jag nu försöker föreställa mig allting så är det så innerligt likgiltigt vilket som sker. Jan är en liten hård krabat, han reder sig utan mig. Och Gunnar önskar det så ofta – snart skulle det i alla fall komma till något slags uppbrott från det som varit vårt gemensamma liv.” Hur hade den unga Alva kommit dithän?
Alva Reimer föddes 1902 och växte upp på en bondgård utanför Eskilstuna. Fadern Alfred Reimer var lantbrukare och byggmästare. Modern Lova var, som tidens konvenans krävde, hemmafru och skulle förestå gårdshushållet. Men hon var illa lämpad för den rollen, vantrivdes och gick snart in i ett sjukdomsliknande tillstånd.” enl Pedagogiskt Magasin

 

Det var denna privilegierade kvinna som skapade dagens barnomsorg! Hon som fick tillgång till studier, bra ekonomi och tjänstefolk var missnöjd med sitt liv. Hennes idéer påverkar våra liv idag. Det är hennes idéer som de rödgröna har förverkligat och slukat med hull och hår. Mammor ska inte vilja vara hemma med sina barn. De är definitivt inte lämpliga att uppfostra barnen. Till detta behövs pedagoger som kan utbilda barnen till goda socialistiska medborgare. Barn ska uppfostras i storbarnkammare!

1935 utkom hennes bok ”Stadsbarn” som var Sveriges första skrift om ”kollektivt ordnad barnomsorg”. Både hon och hennes man Gunnar Myrdal var aktiva i debatten om behovet av barnomsorg. De ansåg att samhället hade en skyldighet att ge sådant stöd till barnfamiljerna.

daghem

”År 1947 får de tre eller fyra läkare som utgör Socialpsykiatriska nämnden sällskap av
två politiker som utses direkt av regeringen.  Sammanlagt sju personer
tjänstgör fram till 1975 som demokratins röst i steriliseringsgruppen.  Under
rekordåren 1947-52 och fram till 1962 är samtliga socialdemokrater.  Därefter
förekommer också två centerpartister.  Exakt vilken roll politikerna spelar,
när de driver på och när de säger emot läkarna, det lär forskningen utvisa.
Men tillsammans undertecknar dessa sju representanter för folkvalda nära 50
000 steriliseringsbeslut.”

”Den annalkande välfärden ser nämligen ut att provocera fram en formlig epidemi av själslig abnormitet.  På 20-talet räknar Sverige cirka 14 000 ”sinnesslöa” eller 0,2
procent av befolkningen.  Tjugofem år senare har deras andel stigit till
ofattbara 5,2 procent (enligt Sinnesslövårdsutredningen 1946).  Det innebär
340 000 personer. ”

”För de barn som redan är födda måste hjälpen nämligen till, även om stora
svårigheter kvarstår att bedöma hur det mest ändamålsenligt bör utformas.  Men
för de ännu ofödda barnen kan detta icke gälla.  . . Sterilisering måste
komma till användning.  Men steriliseringarnas antal fortsätter att vara
litet.”  (1 847 personer år 1945 min anm.) Alva Myrdal drar en slutsats:

”Skulle steriliseringslagen ge otillräckligt utrymme för den engångsoffensiv
för sterilisering som måste till i samband med en bidragsreform, bör
lagstiftningen tagas upp till omprövning.”

”1947, utfärdar
Medicinalstyrelsen ”Råd och anvisningar rörande tillämpning av 1941 års
steriliseringslag och abortlagen”.  På sidan 5 hoppas man att med hjälp av
steriliseringar på ett par generationer väsentligt nedbringa de ”sinesslöas”
antal.”

Om detta läser jag i en blogg. Alva Myrdal var alltså en av dem som låg bakom tvångssteriliseringar och rasbiologiska experiment. Hon var en av de som förespråkade aborter.

År 2015 utfördes ungefär 38 000 inducerade aborter. Det motsvarar 20,9 aborter per 1 000 kvinnor i åldern 15–44 år. Detta läser jag på Socialstyrelsens sida. Alva skulle kanske vara stolt? Hon har lyckats med att  döda ca 38  000 foster per år.

En missnöjd överklasskvinna manipulerar, fortfarande efter ca 90 år, det svenska folket. Detta var en kvinna som inte hade mycket gemensamt med arbetarkvinnorna. Men hon gjorde sig själv till talesperson för dem. Hon talade om vad de behövde! Hon har lyckats få kvinnor att tro att de måste förverkliga sig själv genom att studera, jobba och skicka barnen till förskolan så snabbt som möjligt. Hon har fått oss att tro att barn är besvärliga och i vägen för vårt självförverkligande. Hon har legitimerat aborter!

Feministerna har anammat hennes idéer fult ut. De har t o m gått ett steg längre. De anser ju att det är männens fel att vissa kvinnor är missnöjda!

Det är Alva Myrdal som är en av orsakerna till att det föds för lite barn här i Sverige och att några anser att vi därför behöver invandringen.

 

Madonnans

En kvinna i huvudstaden och Livet :)

En gräsrot skriver

Dear past, thank you for all the lessons. Dear future, i am ready.

Yolanda - "Det här är mitt privata krig"

Att vara annorlunda/att inte passa in i samhällets ramar

Richard Sörman

En annan humaniora

Peter Cooney Enabler

Traditional European Common Sense Catholicism - Anti-Judaic

Nytt liv

Här kommer jag att skriva om dagliga betraktelser sett utifrån min horisont att se på världen. Skriver gärna om allt mellan himmel och jord.

Högrelius funderingar!

Just another WordPress.com site

Kulturminnet

Om det svenska kulturarvets rikedom och kulturen i dagens samhälle

Hampus Andersson

Hampus Andersson

Riksväg 32 på det smålänska höglandet

säger det hellre med bilder

My name is Lena

Ingenting är omöjligt!

Tommy Hanssons Blogg

Här bloggar Tommy Hansson om aktuella frågor

Alternativ för Sverige till EU-parlamentet 2019

Sverige ut ur EU! EU ut ur Sverige! Dags att ta tillbaka makten! AfS är din röst för swexit och det bästa alternativet för ett suveränt Sverige.

Jenny Piper

Politik, nyheter och samhällsdebatt blandat med personliga krönikor.

Spanienaktuellt

Den osminkade spanska sanningen

Peter Krabbe

Världen i fokus - vem styr vår framtid och varför?

Wallenborgs politikblogg

Politik om stort och smått.

Rakapuckar's Blog

Så bitter på Steffe med alliansen!

Busiga mor

My Home My Place My Life

Halloj världen!

En blogg av Inger Hansson. Om resor och hållbarhet. Om vackra platser. Om Instagram och andra sociala medier. Om fotografi, natur och lite av varje.

Christer.L.Hansson

Det som danar mig

Stigfinnaren i Älvsund

vägen inåt är vägen framåt

Vincat Veritas

Låt sanningen segra

Rovdjurspolitik

Faunavård utan vetenskapligt stöd

Life, Death and all between

Welcome to an expanding worldview

SasjaL

Cyniker är inget man föds som, det är omgivningen som formar ...

%d bloggare gillar detta: