Miljöskatt – är vi vinnare eller förlorare?

Idag presenterar regeringens utredare sitt förslag till en ny flygskatt. Vad innebär en sådan skatt för oss vanliga medborgare? Är denna skatt bara ett sätt att få in mer pengar till statskassan?

Totalt betalade vi svenska medborgare in nästan 93 miljarder kronor i miljöskatt 2015. De gick direkt in i statskassan. Endast  7,4 miljarder kronor gick till någon form av miljömotiverade subventioner. Det innebär att 85,6 miljarder av miljöskatterna användes till andra ändamål än miljön! Miljöskatterna är alltså ett sätt att få oss att betala mer i skatt. Miljön har blivit en kassako. Nu vill man alltså ha in ytterligare  några miljarder på flygtrafiken.

Men vi måste ju tänka på miljön! Vi måste minska utsläppen och flyget står för en stor del av dessa. Eller …

”Fakta är att flyget i dagsläget står för 2 % av de globala koldioxidutsläppen. Bedömningen av FN:s klimatpanel är att flygets andel kan komma att utgöra 3 % 2050. Utsläppen från inrikesflyg är 1 %, vilket är lägre än för tjugo år sedan.” enl Svenskt Flyg.

”Långsiktigt hållbara biobränslen för flyget kommer att certifieras de närmaste åren. Till skillnad från flera övriga branscher tittar flyget nämligen enbart på hållbara alternativa bränslen som inte konkurrerar med matproduktion eller odlingsbar mark. I Sverige finns planer på att producera flygbränsle från skog och skogsavfall.

I framtiden är alger en tänkbar råvara för flygbränsle. Algernas stora produktivitet skulle kunna ge tillgång till ersättning av oljan och t ex flygbränsle, utan att förbruka orimligt stora arealer. Det krävs dock fortsatt forskning och utveckling för att skynda på utvecklingen. Alternativa bränslen kan blandas med befintligt bränsle i den takt som utbudet ökar.”

”Oavsett bränslekostnad så vill flyget minska sina utsläpp och kostnader. Därför har bränsleförbrukningen per passagerare som sagt minskat med 70 procent de senaste 40 åren. En utveckling som inget annat transportslag är i närheten av.”

Flyget har alltså ingen stor andel i de globala klimatutsläppen! Flyget gör vad de kan för att minska miljöpåverkan. För att motivera denna flygskatt så måste regeringen kunna ge oss alternativ i form av andra bättre kommunikationsmedel.

Tågtrafiken fungerar ju inte som den ska. Vi fick ett praktiskt exempel i somras när vi skulle åka från Oskarshamn till Göteborg – från ostkusten till västkusten. Med buss och tåg tog resan 8 timmar. Om vi hade valt bil hade det tagit 3,5 timmar. Hade vi valt buss och flyg hade vi också kunnat göra resan på 3,5 timmar.

Om vi vill åka till Stockholm över dan är det helt omöjligt för oss att göra med allmänna kommunikationerna. Samma gäller om vi vill åka till Malmö. Vi som bor långt från stambanan har få möjligheter att utnyttja allmänna kommunikationer. Sverige bör alltså satsa på att förbättra befintliga allmänna kommunikationsmedel.

Parallellt med flygskatten diskuteras kilometerskatten. Detaljerna i det försenade förslaget är ännu inte klara, men den skulle kraftigt skulle försämra villkoren för företagandet utanför storstäderna.

För skogsindustrin, där tunga lastbilstransporter är nödvändig för verksamheten, utgör skatten ett stort hot. 80 % av allt inrikesgods transporteras med lastbil och en kilometerskatt  innebär att i stort sätt alla företag och konsumenter drabbas. I slutänden är det vi vanliga medborgare som får betala utan att få något tillbaka!

Vi som bor en bit från storstäderna är beroende av att transporterna fungerar. Men även storstäderna behöver transporter av t ex livsmedel.

Regeringen för en politik som inte gynnar befolkningen. En uppenbar förklaring är att både flyg- och kilometerskatten är eftergifter till Miljöpartiet, vars väljare till större delen består  av en medelklass boendes i storstäderna.Dessa personer har inga kunskaper om vilka villkor vi lever under i resten av landet.

En annan faktor är regeringens desperata behov av intäkter. Att höja inkomstskatten skulle inte bli populärt. Därför väljer man att skrämma människor att vi måste rädda miljön. Smart nog väljer de inte att lägga på en avgift eftersom en sådan måste gå till miljöfrämjande åtgärder. Men en skatt går alltid direkt in i statskassan och kan användas som regeringen själv vill!

Hur vore det om regeringen sparade in på utgifterna istället?

skatt

 

 

 

 

Att medvetet förstöra diskussioner

Min mamma och kanske många i hennes generation behärskade inte diskussionskonsten. Hon trodde att alla diskussioner skulle utmynna i ovänskap. Så varje gång som vi diskuterade så avbröt hon med att prata om något helt annat. Hon störde helt medvetet för att få slut på diskussionen.

Samma fenomen har jag upplevt poppa upp då och då i debatterna de senaste åren. Istället för att argumentera om sak så har invektiven haglat. De som har stört har ofta kommit i grupp och stöttat varandra. De har gjort precis som mamma börjat prata om annat, stört genom att påstå att någon har yttrat sig på ett sätt som de inte har gjort och helt enkelt varit så oförskämda att alla andra har tappat lusten att diskutera.

Jag läste för några dagar sedan, på FB-sidan för en av de som störde, ett litet samtal:

”- Obehagligt med alla dessa okunniga, råa, aggressiva inläggen.

Det är inte bara obehagligt, jag tror att det är direkt sjukdomsframkallande. Fysiskt och psykiskt.

 Undrar hur de här s k människorna gjorde tidigare – före FB. var hamnade alla vidriga kommentarer då?

– Jag tror att de satt i soffan och svor framför TVn eller satt vid köksbordet och pratade skit om grannarna. Sen flyttade det in nya grannar och de köpte en dator…och sen var skitpratar-cirkusen i full gång.

– Jag tror dessutom att de här korta, men otaliga inläggen i kommentarsfält närmar sig ett beroendetillstånd. För många rasister.

– Tyvärr verkar de bli fler – har medvind nu med Moderater, SD och en rasistisk president i ”föregångslandet” i Väst.

– Ja, Men det är också därför som det formas nya motstånd. #jagärhär har fått tiotusen nya nätaktivister på två-tre veckor.

-Men det är väl instagram? Har inte gått den kursen

– Nejnej…#jagärhär är en ny grupp för nätaktivism, som arbetar bara på Facebook. Jag är med i den gruppen och den växer lavinartat.”

Ja sen några veckor tillbaka dyker gruppen upp i kommentarsfälten. De har sällan något att tillföra debatten men har alltid med samma budskap:

 Tänk vad många här skulle tjäna på att använda ett annat språk när ni kommenterar. Ni skulle nå ut med ert budskap så mycket bättre med ett mer nyanserat språk. #jagärhär

– Kunde inte sagt det bättre.#jagärhär

Visst är det så. 🙂 #jagärhär

– ja det behövs ett annat språkbruk verkligen #jagärhär

– Håller med #JagÄrHär ❤

– Håller verkligen med! Språket är a och o när man vill bli tagen på allvar. #jagärhär

– Ja, debatten blir mer nyanserad då liksom. #jagärhär

Tack XXX! #jagärhär också!

Håller med dig XXX. En bättre samtalston mår alla betydligt bättre av. #jagärhär

– Så sant som du säger det XXX #jagärhär

Helt rätt #jagärhär ”

Ovanstående är bara en liten bråkdel av en diskussionstråd igår. Jag letade och letade efter det dåliga språket som de angriper. Det finns inte där! Det fanns ingen form av rasism i tråden som handlade om omskärelse av små barn. Men denna grupp diskuterar inte sak utan angriper debattörerna. Att få andra debattörer att tappa lusten att diskutera är deras mål!

”I Facebookgruppen ”Jag är här!” organiserar sig numera fler än 10 000 svenskar. Anledningen är att de står upp mot rasism i kommentarsfält på internet. Gruppen startades upp under våren 2016 av Mina Dennert, journalist från Göteborg.” enl en artikel.

Gruppen visar ju bara hur viktigt det är att vi inte låter oss tystas och att det är de som är odemokratiska. Att vilja begränsa andra människors yttrandefrihet är odemokratiskt! Nu måste vi ta diskussionen med gruppen! Nu måste vi kräva dem på argument, be dem att förklara sig, tala om för dem att det är de som är odemokratiska och oseriösa.

Jag vill ha en seriös debatt!

argumentation

 

 

 

 

Stereotypa fördomar

Ibland undrar jag var all stollighet kommer ifrån! Så var det igår när jag läste artikeln:

Bilen – ett vapen i männens händer

Debattören: Sätt stopp för potenshöjaren – begränsa trafiken i städerna

Artikelförfattaren menar att det är mest män som  kör bil. Kvinnor får lära sig  redan som barn att bilen är farlig. Därefter tillbringar kvinnor hela livet med att akta sig för bilar. De vet ju hur illa det kan gå!

Men varför är det då ungefär lika många kvinnor som män som har körkort? Artikelförfattaren drar till med att män kör 50 % mer bil än vad kvinnor gör i Sverige. Har hon tänkt på att en stor del av detta körande är yrkestrafik som varuleveranser och renhållning? Jag har ännu inte sett några kvinnor som kör och tömmer soptunnorna! Nu vill denna kvinna begränsa biltrafiken i städerna.

”För att komma vidare behöver vi sluta ursäkta bilens beteende. Vi måste sluta kalla bilens våld för ”olyckor”. När olyckor är en del av vardagen bör vi kalla det praktik. Bilismen bygger på en våldspraktik. Om bilen gjordes ofarlig så skulle ingen längre orka akta sig för den, den skulle förlora sitt företräde. I en stadsmiljö skulle bilen reduceras till enbart dum och klumpig.”

”Eftersom bilism bygger på en våldspraktik bör bilens utrymme i städerna kraftigt begränsas. I dag upptar bilar ca 70 procent av gatubredden i vanlig kvartersstad. Detta är absurt. Det är inte acceptabelt att människor utan bil ska leva underordnade de som har bil. Därför har jag ett konkret förslag till att påbörja en trafikomställning för jämställdhet. Första steget är vad det heter: ”Dela gatan lika!”.”

Jag undrar om hon har tänkt på hur varutransporter, ambulanser, räddningstjänst, polis, brevbärare, tidningsbud, renhållning osv ska kunna ta sig fram.

Jämställdhet blir absurd när feminister ser patriarkala strukturer i allt!

Idag läste jag en annan feministartikel signerad Rättviseförmedlingen.

”– Att vara expert i media är att ha makt. En expert förklarar nyheter, pekar på problem och levererar lösningar. Medias val av experter sänder en viktig signal angående vem som är kompetent nog att förklara nyheter och sätta dem i sammanhang som vi förstår.”

”29,2 procent av personerna som kommer till tals i svenska medier är kvinnor.

8,1 procent av personerna som kommer till tals i svenska medier har utomnordisk bakgrund.

Kvinnor och personer med utomnordisk bakgrund är kraftigt underrepresenterade i nyheter om ekonomi och näringsliv.

När personer med utomnordisk bakgrund kommer till tals är det oftast i egenskap av privatpersoner, eller när de uttalar sig om sitt arbete. Väldigt få är experter eller talespersoner.”

Men enl SCB:

”Av dem med eftergymnasial utbildning inom journalistik eller medievetenskap är 64 procent kvinnor. Den kvinnliga dominansen är inte riktigt lika tydlig när man studerar anställda inom de yrken som bedömts ha en tydlig koppling till utbildningen. Ganska precis 60 procent är kvinnor.”

 

Vad kan det bero på att de kvinnliga journalisterna, som dominerar medierna, tar in manliga experter? Är det så att kvinnliga journalister själv sitter fast i patriarkala strukturer? Det kan också bero på Jantelagen. Kvinnliga journalister vill inte släppa fram andra kvinnor som har större kunskaper än de själva! De vill inte heller släppa fram utomnordiska experter. Då tappar de ju sina tycka-synd-om-objekt!

Feminister är specialister på att odla könsstereotypa fördomar! Det går bara att skratta åt deras tokigheter!

Bildresultat för kvinnor och bilkörning

 

Tidigare äldre inlägg

Solvindens

This WordPress.com site is the bee's knees

Malamute6's Blog

Just another WordPress.com site

Mons Krabbe

Samhällsdebatt, historia och säkerhetspolitiska analyser

Naturen kallar

Today is gonna be a good day

Prickiga huset

Hälsobloggen

Kulturbilder

Svenska Kulturbilder - binder samman forntid med nutid

HallonHatt's sida

Just another WordPress.com site

En ängel 👼🏻 med svarta vingar.

Obotlig sjukdom, hobby, fotografering, smycken m.m

Blogg 46

en åsiktsblogg

Josefin Utas blogg

Mina egna tankar om nuet och framtiden

Rebecca Hybbinette

- Kamp ger återbäring!

Dagar ur mitt liv

Här kommer jag att skriva om vardagliga händelser ur mitt liv. Ibland kommer jag nog att skriva om en del andra saker också, som till exempel om den tro jag har

MånssonsKultur.se

Johnny M recenserar film, musik & sånt!

Sjunne [ dot ] com

Jan Sjunnesson skriver om politik som om det fanns en frihetlig patriotism och om kultur som om det fanns ett liv bortom politiken.

Sverigekanalen Dalarna

Nationell Webbradio/Dalarna

En gräsrot skriver

Dear past, thank you for all the lessons. Dear future, i am ready. Denna blogg behöver inga donationer. sprid gärna dess innehåll.

Richard Sörman

En annan humaniora

Peter Cooney Enabler

Traditional European Common Sense - Anti-Judaic

Högrelius funderingar!

Just another WordPress.com site

Kulturminnet

Om det svenska kulturarvets rikedom och kulturen i dagens samhälle

Riksväg 32 på det smålänska höglandet

säger det hellre med några bilder

Ocensurerade nyheter och sunt förnuft

It is my right to be rich, happy and successful!

Tommy Hanssons Blogg

Här bloggar Tommy Hansson om aktuella frågor

Alternativ för Sverige till EU-parlamentet 2019

Sverige ut ur EU! EU ut ur Sverige! Dags att ta tillbaka makten! AfS är din röst för swexit och det bästa alternativet för ett suveränt Sverige.

Jenny Piper

Politik, nyheter och samhällsdebatt blandat med personliga krönikor.

Peter Krabbe

Världen i fokus - vem styr vår framtid och varför?

Rakapuckar's Blog

Så bitter på Steffe med alliansen!

Halloj världen!

En blogg av Inger Hansson. Om resor och hållbarhet. Om vackra platser. Om Instagram och andra sociala medier. Om fotografi, natur och lite av varje.

Christer.L.Hansson

Det som danar mig

Stigfinnaren i Älvsund

vägen inåt är vägen framåt

Vincat Veritas

Låt sanningen segra

Life, Death and all between

Welcome to an expanding worldview

SasjaL

Cyniker är inget man föds som, det är omgivningen som formar ...

Livsglimtar

Bättre sent än aldrig

mickecarlssonsblog

Skillnaden mellan demokrati och diktatur är storleken på gapet mellan makten och folket. I min blogg visas hur gapet dag för dag blir allt större i Sverige.

Ama de casa

En hemmafru i Spanien

Peter Harold - Skrivarens blogg

Skrivandet är frihet - jag skriver för friheten.

%d bloggare gillar detta: