Klaner, gäng och apor

En repris från förra året! Men en angelägen text. I Sverige har vi fått återkommande inslag av gängkriminalitet, storslagsmål, illegala vakter och nu senast ett polismord. Detta mord hade aldrig inträffat om inte gängkriminaliteten hade funnits! Om krafttag hade tagits för att stävja gängkriminaliteten så hade den nu mördade polisen fortfarande levt! Men vad kan vi vänta oss av en mjukispolisledning som under åren 2014-2018 leddes av Dan Eliasson som lanserade tafsarmband och är mest känd för sitt uttalande efter att en ung kvinna anfölls med kniv – och mördades – av en av de ensamkommande barnen som bodde där.:

– Man blir naturligtvis förtvivlad å alla inblandades vägnar, naturligtvis för den som dödats och dennes anhöriga men också för en enskild ung kille som begår en sån här förskräcklig händelse.

– Vad har den personen varit med om för något, vilka omständigheter har den killen växt upp under, vad är det för trauma som han bär med sig? Hela den här flyktingkrisen visar ju på hur orättvist livet är i många delar av världen.

Texten nedan skrev jag den 13 mars 2020. Men den ger oss fortfarande mycket att fundera över. Vill vi verkligen leva i ett samhälle som håller på att tas över av gäng och klaner? Vad gör egentligen våra makthavare för att stävja detta? Vill de stävja det? De vill kanske att befolkningen ska vara splittrad och otrygg? En otrygg befolkning är lättare att styra!


Idag läste jag att ett hundratals apor från två rivaliserande gäng drabbade samman i ett våldsamt gatuslagsmål i thailändska Lop Buri på onsdagen, rapporterar flera medier.

De två gängen, tempelaporna och statsaporna, brukar vanligtvis hålla till vid varsin sida av järnvägsspåret. Men de senaste veckorna har aporna inte längre fått mat av turister, då besöksnäringen har dött till följd av coronaviruset. Därför uppges djuren ha blivit allt mer aggressiva i sin jakt på föda.

Det får mig att tänka på när sonen besökte Indien och Bangladesh för snart 10 år sedan. Han skrev om att de hade haft tjuvar i rummet – aporna hade varit inne och rotat igenom deras bagage .Han var tvungen att köra ut dem från rummet. De fanns överallt! De bodde i trappuppgångar, gick in i lägenheter, rotade igenom väskor på jakt efter mat och öppnade kylskåpen. Aporna knyckte deras mat så fort de fick en chans.

Jag tänker också på mänskliga apor – gorrilllas. Jag läste om dem här för några dagar sedan.

Repor längs bilens sidor och på bagageluckan. De boende är trötta på de så kallade ”gorrillas” illegala parkeringsvakter som gör skador på bilar när de inte får någon frivillig gåva. Diario SUR uppmärksammar på tisdagen problemet med ”gorrillas” som agerar illegala parkeringsvakter.

De kan vara hjälpsamma och göra bilister uppmärksamma på var det finns lediga parkeringsplatser. I gengäld räknar de med att få en slant och tack för hjälpen.

Men i regel agerar de även om det finns parkeringsplatser som är lätta att hitta. De räknar med att alltid få en slant för att de finns på plats. Om de inte får något mynt finns risken att du som bilägare får din bil repad.

För en bilist i Málaga betydde det en extra utgift på 585 euro. En ”gorrillas” hade repat båda sidorna på bilen plus bagageluckan. Vid Huelinparken i Málaga har det inträffat upp till nio liknande fall. Upp emot ett tjugotal illegala parkeringsvakter är verksamma i området.

”När du vägrar att betala, hotar de dig och sedan agerar de” säger en av de drabbade.


Ja, apor av alla sorter kan vara plågsamma och svåra att värja sig emot! Därför är det viktigt att de som styr vårt land tar detta på allvar! Kriminella viker inte av att bli bjudna på saft och bullar. De förstår enbart om de möts med deras egna medel. Nu väntar vi på hårdare tag men den nuvarande regeringen kommer knappast att förespråka hårdare tag. Risken är stor att svenska folket har fått nog och tar lagen i egna händer. Då blir det en utveckling som ingen vill ha!

Varför bombas det i Sverige?

I natt evakuerades ett 40-tal människor efter en kraftig explosion i Höganäs. Detta är ingen engångsföreteelse! Det händer alltför ofta. Vad händer egentligen i Sverige och varför?

Före 2017 räknades inte ens bombningar som en separat kriminell kategori i statistiken! Men sedan dess har det handlat om drygt ett hundratal varje år. Till detta kan vi räkna alla handgranater som används eller upptäcks. Hur har det blivit så i ”vårt trygga land”?

Enligt vår nationella polischef Anders Thornberg finns det ”Ingen internationell motsvarighet till Sveriges våg av bombningar”.

Svensk polis registrerar eller släpper inte bort dömda brottslingars etnicitet, men Linda H Straaf, underrättelsechef på NOA säger att de kommer från fattiga områden och många är andra- eller tredje generationens invandrare.

Kriminologer i Sverige vet inte varför det var en kraftig ökning och varför Sverige har en mycket högre andel än länder i närheten. 

Sveriges mest kända kriminolog Leif GW Persson anser att höger extremism är ett möjligt motiv för många av bombningarna. Med undantag för attacker som tydligt är relaterade till gängkonflikter har ett stort antal bombningar orsakat några skador och verkar mest vara för utställning. Persson anser att detta är en indikation på att de kan begås av människor som försöker leda allmänheten mot invandrare och för en hårdpolicy mot brott.

Man behöver dock inte vara någon Einstein eller kriminolog eller heta Leif GW Persson för att inse att den grövre brottsligheten har vissa invandrargrupper lagt beslag på! Det är bara att kolla på vilka som är internerade i våra fängelser. Majoriteten är invandrare! Gängkrigen har mer eller mindre blivit invandrarrelaterade. Naturligtvis finns det såväl högerextrema som vänsterextrema som begår våldsbrott. Men majoriteten begås av invandrargäng. När antalet invandrare ökar i vårt land så har också den grova brottsligheten ökat.

Svenska folket har inte haft någon tradition av att spränga hus eller bilar! Våra gängkrig har varit just gängkrig som inte har skadat tredje man. I de senaste årens gängkrig bryr de sig inte om att helt oskyldiga människor blir drabbade. Allt förklaras ju med att de befann sig på fel plats och på fel tid.

Men … nattens bombdåd kan väl knappast förklaras så? Ett 40-tal människor evakuerades och ett 60-tal fönsterrutor gick sönder. När ett 40-tal människor befinner sig i sina hem mitt i natten så kan de inte befinna sig på fel plats på fel tid! För mig är det tydligt att brottsligheten har blivit mer hänsynslös! Ordet hänsyn har varit en stor del av svenskarnas förhållningssätt. Vi vill inte åsamka andra någon skada! Här rör det sig om andra brottslingar med andra värderingar!

Polisen: Kriminella har kraftigare sprängämnen nu - Nyheter (Ekot) |  Sveriges Radio

Det är lätt att tappa framtidstro – när man lyssnar på statsministern

Vi kunde ju inte veta – trots att vi har haft problem under mycket lång tid! Det är en sammanfattning av intervjun i SVT:s agenda som sändes igår.

Kan ingen tysta ner honom, innan han säger fler dumheter, tänkte jag. Det har varit alltför många gånger som han har yttrat liknande floskler. Vi har varit naiva, är nog det mest kända. Men det finns många fler.

Han säger att orsaken till gängkriminaliteten är utanförskap – brist på sysselsättning, skola, segregation och att vi alla har ett ansvar. Vi har hört det förut – många gånger. Men det kommer ju aldrig längre!

Regeringen har vidtagit en rad åtgärder för att stärka integrationen och få fler nyanlända i arbete. I dag är det mer än 300 000 fler som går till jobbet än när vi tillträdde 2014, och två tredjedelar av dessa är utrikes födda.

Så skrev han den 7 november på sin FB-sida.Detta är ännu en av hans floskler! När invånarantalet i landet har ökat med nästan 1,4 miljoner sedan början av 2000-talet är det inget att slå sig för bröstet för att 300 tusen fler går till jobbet.

Trots att arbetslösheten ökar så fortsätter statsministern att upprepa sin inövade rappakalja! Trots skolans misslyckande fortsätter han att tala om vikten av att barnen går i skolan och de vuxna till jobbet! Varför? Skolan kan ju inte leverera och det finns inga riktiga jobb åt de som inte har kvalifikationer!

Statsministern upprepade några gånger att vi måste bryta utanförskapet. Han talar om segregation. Men sen vaknar reptilhjärnan … på frågan om den stora flyktingströmmen 2015: Vi kunde ju inte veta! Vad kunde han och resten av regeringen inte veta? Att fler människor i vårt land måste dela på samma resurser? Att det skulle uppstå kulturkrockar? Att det inte fanns jobb och bostäder? Att segregationen skulle öka? Att kriminaliteten skulle öka? Att utanförskapet skulle bli större? Hämtat från Wikipedia:

De särskilt utsatta områdena har en hög andel invånare födda utomlands, som varierar mellan 45 och 60 procent, att jämföra med 18,5 procent utrikes födda i hela befolkningen år 2017. Många har bristande kunskaper i svenska. I de utsatta områdena i Stockholms län är en majoritet av befolkningen födda utomlands (53 procent), medan 20 procent är svenskfödda med båda föräldrarna födda utomlands enligt en rapport från Stockholms handelskammare år 2018.

Tiden en individ har bott i Sverige påverkar förutsättningarna för att slutföra gymnasiet. Enligt en analys av särskilt utsatta områden gjord av SCB, ett vardera i fem olika kommuner, hade 24% av de som var 13 år och äldre vid första folkbokföringsdatum och som registrerats på en gymnasieutbildning slutfört sin utbildning. Bland de utrikes födda som folkbokförts före 13 års ålder hade 64% av kvinnorna och 54% av männen i särskilt utsatta områden genomfört en gymnasieutbildning. I de fem kommunernas övriga befolkning hade 76% av kvinnor och 68% av män genomfört gymnasieskolan.[

Enligt Brå är det 2,5 gånger vanligare att en utrikesfödd person är registrerad för brott i Sverige än en inrikes född med likvärdig bakgrund i övrigt, vilket är mindre betydelsefullt som kriminogen faktor än ovan nämnda faktorer, och även jämfört med kön (män har en överrisk på 3,5 gånger jämfört med kvinnor)

Varför kunde statsministern och regeringen inte veta detta? Från samma Wikipedia:

Under åren har olika regeringar budgeterat statsbidrag till kommuner med stadsdelar präglade av socioekonomiskt utanförskap och boendesegregation, och som i många fall har sammanfallit med de utsatta områden som polisen har identifierat. Dessa satsningar har inkluderat:

  • 1995-1998: Blommansatsningen i åtta kommuner
  • 1999-2004: Storstadssatsningen med en budget på 2 miljarder som berörde 24 stadsdelar i sju kommuner.
  • 2008-2011: Lokala utvecklingsavtal (LUA) med 38 utanförskapsområden i 21 kommuner
  • 2012-2017: 15 urbana utvecklingsområden (URB) i nio kommuner (identiskt med de särskilt utsatta områden som identifierades av polisen år 2015).
  • Från 2017: 53 socioekonomiskt eftersatta områden i 31 kommuner.

Men statsministern kunde ju inte veta något om utanförskapsområden – trots mer eller mindre konstant utökade resurser till dessa sedan år 1995! Har han glömt eller vill han glömma? De utsatta områdena har en hög andel invandrare. Men …

Vad menar han? Hur kan vi ha en sådan tunnelseende och verklighetsförnekande statsminister? En människa som vägrar se problemen dess orsaker kommer aldrig att kunna lösa dem! Jag tror inte att han kan göra något bra för Sverige! Han kan definitivt inte leda en regering eller vårt land ur den kris som han har satt landet i!

Tidigare äldre inlägg

Livsideal

Jag vill leva som jag lär och inte som någon annan vill att jag ska.

Kronisk levende

Lev idag, imorgen er idag igår.

Busiga mor

My Home My Place My Life My Story

دفتر بهار

نکنه ها باقی است

پیشگام

نشریه سوسیال دمکرات های ایران

DET GODA SAMHÄLLET

HÄR SKAPAS SAMTIDENS SJÄLVFÖRSTÅELSE

Motvalls blogg

Förflugna tankar och bevingade ord.

Mons Krabbe

Samhällsdebatt, historia och säkerhetspolitiska analyser

Prickiga huset

Hälsobloggen

Kulturbilder

Svenska Kulturbilder - binder samman forntid med nutid

moviesaredreams831071279.wordpress.com/

EN KAXIG SVENSK BLOGG OM BROTT MM.

HallonHatt's sida

Just another WordPress.com site

En ängel 👼🏻 med svarta vingar.

Obotlig sjukdom, hobby, fotografering, smycken m.m

Rebecca Hybbinette

- Kamp ger återbäring!

MÅNSSONSKULTUR.SE

JOHNNY M RECENSERAR FILM, MUSIK & SÅNT

Sjunne [ dot ] com

Jan Sjunnesson skriver om politik som om det fanns en frihetlig patriotism och om kultur som om det fanns ett liv bortom politiken.

Sverigekanalen Dalarna

Nationell Webbradio/Dalarna

En gräsrot skriver

Dear past, thank you for all the lessons. Dear future, i am ready. Denna blogg behöver inga donationer. sprid gärna dess innehåll.

Richard Sörman

En annan humaniora

Högrelius funderingar!

Just another WordPress.com site

Kulturminnet

Om det svenska kulturarvets rikedom och kulturen i dagens samhälle

Riksväg 32 på det smålänska höglandet

Säger det hellre med bilder och musik.

Ocensurerade nyheter

Nyheter och politik.

Tommy Hanssons Blogg

Här bloggar Tommy Hansson om aktuella frågor

Alternativ för Sverige till EU-parlamentet 2019

Sverige ut ur EU! EU ut ur Sverige! Dags att ta tillbaka makten! AfS är din röst för swexit och det bästa alternativet för ett suveränt Sverige.

Jenny Piper

Politik, nyheter och samhällsdebatt

Peter Krabbe

Världen i fokus - vem styr vår framtid och varför?

Rakapuckar's Blog

Så bitter på Steffe med alliansen!

Halloj världen!

Ett resemagasin och en blogg av Inger Hansson. Om resor och hållbarhet. Om vackra platser. Om fotografi, natur och lite av varje.

Christer.L.Hansson

Det som danar mig

Vincat Veritas

Låt sanningen segra

Life, Death and all between

Welcome to an expanding worldview

SasjaL

Cyniker är inget man föds som, det är omgivningen som formar ...

Livsglimtar

Bättre sent än aldrig

mickecarlssonsblog om nutidens dårskap

Skillnaden mellan demokrati och diktatur är storleken på gapet mellan makten och folket. I min blogg visas hur gapet dag för dag blir allt större i Sverige.

Ama de casa

En hemmafru i Spanien

Peter Harold - Skrivarens blogg

Skrivandet är frihet - jag skriver för friheten.

%d bloggare gillar detta: