Vilka bygger inga murar?

Kan vara en bild av 3 personer, personer som står och text

Jag kan utan problem även inkludera Liberalerna och Kristdemokraterna men framförallt Centerpartiet, Miljöpartiet, Socialdemokraterna, Moderaterna och Vänsterpartiet. Dessa partier som går under falsk flagg och som låtsas bedriva olika politik de är samtliga för en massinvandring av våldsamma klankulturer med en snedvriden kvinnosyn som har massimporterats för att slå sönder våra välfärdssystem och vår trygghet. Det för att Sverige som nation skall bli ett mångkulturellt kaos som sedan skall styras inte bara från EU utan även från FN.

De hoppas själva på att från sina framtida säkra grindsamhällen att bli belönade med ännu mer välbetalda toppositioner. Endera utomlands eller i Sverige där de kommer att bo i grindsamhällen vilket är områden som är avskilt från omvärlden med någon form av inpasseringskontroll för de som bor inom området eller deras gäster. Dessa inhägnader kan bestå av grindar, bommar, stängsel, taggtråd, vaktpersonal och kameraövervakning och även av murar.

Ursprungligen var det vanligt i bland annat Sydafrika, Brasilien och Angola men det har sedan1990-talets början spridits över världen bland annat till Mexiko och USA. De ursprungliga grindsamhällena i exempelvis Sydafrika byggdes i brottspreventiva syften som en reaktion mot den höga våldsbrottsligheten vilket är en utvecklingen som de medvetet har skapat och som nu sprids över Sverige.

För att få en maximal spridning av personer från våldsamma och dysfunktionella länder så införde man den tvingande ”bosättningslagen” vilket bryter emot vår grundlag eftersom kommunerna skall vara självbestämmande. Likaså införde man mycket snabbt den så kallade ”gymnasielagen” där färre än 180 personer av över 7.500, i princip bara män, inte har klarat av sin utbildning. De i riksdagen visste att det skulle bli resultatet av denna lag som bland annat lagrådet motsatte sig men det struntade man i för att genomföra splittringen av vårt land.

Socialdemokraten Ylva Johansson som var en av de som vurmade mest för ”bosättningslagen” och som tyckte ”att det en liten uppoffring” det har gjort så att allt fler kommuner eller snarare deras ursprungliga innevånarna får se allt mer av kommunens åtaganden bli allt sämre eller dras in medan kommunskatterna i många fall höjs. De tvingas även att finansiera att icke anställningsbara outbildade och analfabeter får förtur till bostäder det medan deras egna barn hamnar sist i den kommunala bostadskön. För detta landsförräderi så har Ylva Johansson belönats rikligt av globalisterna som styr över Bryssel och hon har nu en månadslön på 250.000 kronor och en mängd andra förmåner.

Man har medvetet gjort så att att man på många orter har en obefintlig polisverksamhet eller endast en öppen polisstation några få timmar i veckan det för att våldet skall kunna spridas maximalt.

Politiker som Morgan Johansson har med hjälp av politiskt tillsatta polischefer gjort sig av med de poliser som beskriver verkligheten om invandrares, huvudsakligen eller i princip enbart från vissa länder, och deras extrema överrepresentation gällande de allra grövsta typerna av brott och våldtäkter som till exempel Peter Springare beskrev.

De stödjer samtidigt en polis som Nadim Ghazale som spred hat mot både Sverigedemokrater och Judar. När denna så kallade polis sedan fick en motreaktion för sin upprepade hatpropaganda då kom det snyftartiklar om hur han hade lämnat sociala medier beroende på den ”hatvåg” som han hade ”drabbats” av.

Dessa korrupta politiker kommer att sprida lögner om hur tryggt Sverige fortfarande är det medan de själva har livvakter och bor mycket långt ifrån den mångkultur som de låtsas vurma för. Den kvinnosyn som man har i länder som i till exempel i Afghanistan där en majoritet är för sharialagar och där man ser kvinnor som en lägre stående varelse det gör man allt för att de och liknande uppfattningar kulturellt eller religiöst eller både och skall få ett starkt fäste i Sverige.

Flera kvinnor med utrikesbakgrund har beskrivit hur många förorter blir allt mer radikaliserade och hur kvinnoförtrycket ökar men det är helt enligt dessa 7 partiers planer och agendor. Därför så får Islamister och bokstavstrogna både statligt och kommunalt ekonomiskt stöd ivrigt applåderat av de kvinnor som inte än så länge har drabbats av denna snedvridna och sjuka kvinnosyn. Arvsfonden stödjer också dessa kvinnofientliga organisationer alltså med pengar som istället om inte arvsfonden var infiltrerat av socialister och globalister borde ha gått till de mest utsatta i samhället som till exempel svårt sjuka, handikappade och fattigpensionärer .

När kvinnor i Iran fängslades och våldtogs när de vägrade bära Hijab då iklädde sig kända Svenska kvinnor denna slöja och Ann Linde åkte med en delegation, som de flesta minns, till Iran iklädda en Hijab. De visste om att kvinnor i Iran fick mycket långa fängelsestraff och misshandlades när de inte bar en Hijab så mycket bevänt var det med vår ”feministiska ” regering och de andra låtsasfeministerna som hotar det som tidigare generationers kvinnor har kämpat för. Det är ett sjukt självskadebeteende när framförallt kvinnor skapar ett samhälle som inte bara blir mycket farligare för de själva utan framförallt mycket farligare för deras egna barn och barnbarn.

Allt detta kommer mycket effektivt att döljas och förnekas med god hjälp av tvångsfinansierad media som till exempel SVT som om de inte ljuger med berått mod ljuger genom att utelämna viss fakta. Glöm aldrig vilka de är på tidningsredaktioner och på SVT och minns att publicistklubbens ordförande föga förvånande är mångmiljonären Robert Aschberg tillika styrelsemedlem i Expo som vill att nationerna skall upplösas.

Kenny Korén

Feministerna tar över

Sverige har världens första feministiska regering. Det innebär att jämställdhet är avgörande för regeringens prioriteringar – i beslut och tilldelning av resurser. En feministisk regering ser till att jämställdhetsperspektivet finns med i politikens utformning på bred front, både i det nationella och internationella arbetet. Att kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv är en mänsklig rättighet och en demokrati- och rättvisefråga.

Ingressen är hämtad från regeringens websida. Men hur står det då till med jämställdheten i regeringen? Vilken makt har statsråden som män respektive kvinnor – och vilka befordringsmöjligheter finns det? Ja, hur det går till på regeringskansliet och vem som bestämmer mest har jag svårt att avgöra. Men om jag tänker på alla högröstade feminister i allmänhet så kan jag nog föreställa mig att feministerna bestämmer ganska mycket! Då jag tittar på befordringsgången ser jag att feministerna inte nöjer sig med att sitta i regeringen – vill klättra vidare i karriärstegen.

Åsa Regnér var jämställdhetsminister fram till 2018 och därefter blev hon assisterande generalsekreterare vid Förenta Nationerna samt biträdande högsta chef för UN Women sedan 2018.

Margot Wallström var utrikesministern som blev känd för sina odiplomatiska uttalande. Hon lämnade regeringen hösten 2019 För att våren 2020 meddela att hon blev en del av en rådgivande grupp till FN-toppen  António Guterres.

Ylva Johansson var etableringsminister och senare arbetsmarknadsminister med för mig okänt resultat. 1 oktober 2019 blev hon EU-kommissionär med ansvar för inrikes frågor.

Magdalena Andersson är finansminister men har nu också blivit den första kvinnan som blivit vald till ordförande för Internationella valutafondens högsta rådgivande organ IMFC.

Fyra kvinnor och feminister som inte har nöjt sig med att sitta i Sveriges regering. De har haft högre ambitioner än så! De är karriärsugna och vill ha mer makt!

Hur många män i regeringen har gått vidare på karriärstegen? Jag hittar ingen i den feministiska regeringen! De byter kanske ministerposter med varandra eller avgår. Men de verkar på det stora hela vara ganska nöjda med att steppa runt på regeringskansliet! Är män och kvinnor så olika då det gäller makt?

Idag läste jag om Annie Lööf som kom ut med sin första bok våren 2018, i valåret. Men hur var det egentligen? Skrev hon boken själv? Enligt Rebecca Weidmo Uvell skrevs större delen av boken av hennes talskrivare Charlotta Helge. Syftet var att få det att framstå som att Annie hade “fått lite hjälp med input” men i övrigt skrivit själv. Men det var tvärtom!

Att partiledare får hjälp att skriva böcker, och även kändisar, är inget nytt men det ärliga är att medge det och ge den som skrivit cred. Spökskrivare är varken nytt, hemligt eller klandervärt. Men det handlar om attityden, att låtsas som om man skrivit själv, som är otrevligt. 

Istället valde Lööf inte bara att låtsas som om det är hon som skrivit och korrat och gjort allt utan hon lyckas också osynliggöra den verkliga författaren på ett synnerligen härskarteknik-fulländat sätt i den torra meningen längst bak av tacken längst bak i boken på sista sidan. 

Ännu en maktgalen feminist! Hon ljuger om det mesta och är beredd att manipulera sig fram! Jag får bekräftat att feminister aldrig nöjer sig med makt. De vill ha mer makt och är beredda att trampa på både män och medsystrar när de klättrar på sin karriärtrappa!

Sänd Annie Lööf din högra sko - Home | Facebook

Ylva Johansson om EU:s migrationspolitik.

Idag presenterade hon förslaget till EU:s nya migrationspolitik. Enligt förslaget ska alla migranter som ankommer ett EU-land irreguljärt (dvs ej via de reguljära gränsövergångarna) inom fem dagar gå igenom en obligatorisk granskningsprocess. Personuppgifter och hälsotillstånd ska dokumenteras och en säkerhetskontroll ska genomföras. Även migrantens faktiska möjligheter att få asyl ska bedömas, om chansen är låg – att färre än 20 procent av dess landsmän tidigare fått asyl – skickas migranten till ett så kallat gränsförfarande. I normalfallet får det ta högst tolv veckor att ta beslut om asyl eller avvisning i ett sådant snabbförfarande. Avvisningar på avslagna asylansökningar måste ske inom tolv veckor. Om chansen för asyl är större – eller om det handlar om ensamkommande barn, småbarnsfamiljer eller sjuka individer – sker asylansökan via ett vanligt förfarande.

Detta är i stort det nya förslaget! Men jag undrar om Ylva och de andra vet vad det handlar om? Jag läser om flyktingströmmarna nästan dagligen! Nedanstående artikel är från igår:

De anländer i små båtar från Nordafrika, främst då från Algeriet som har en lång kuststräcka utmed Medelhavet.

Det är en farlig metod att ta sig med småbåtar över öppet hav, men det är en förhållandevis kort resa över ett hav som ofta är förhållandevis lugnt, från Algeriet till Spaniens kust är det cirka 200 – 250 km beroende på rutt.

I går på måndagskvällen fick sjöräddningen och Guardia Civil ta hand om 170 migranter som anlände i 13 småbåtar till kusten utanför Murcia. Det var 163 män, två kvinnor och fem barn som togs om hand, de sitter nu i karantän i väntan på resultat från testning för coronavirus.

Under det senaste dygnet har också minst 164 migranter tagit sig den något längre vägen från Algeriet till Balearerna.

Fyra migranter har dessutom gripits efter att de tagit sig iland Jávea (Alicante), polisen letar här efter fyra andra som också skall ha varit ombord på båten men lyckats fly.

170 migranter, kanske utan identitetshandlingar, som ska utredas samtidigt inom 5 dagar! Hur stor personalstyrka behövs för detta? Hur ska man kunna fastställa äktheten på identitetshandlingarna på så kort tid? Samtidigt ska deras hälsostatus utredas – coronavirus, TBC och/eller andra sjukdomar. Ska läkarundersökningar vara tvingande? Hur kommer människorättsaktivisterna att reagera på förslaget? Kan migranterna överklaga besluten?

Ylva Johansson pekar även på att EU-länderna själva måste göra mer för att avvisa de personer som inte har asylskäl. I dag verkställs bara runt 30 procent av alla avvisningar.

– Det är ganska stor diskrepans mellan vad politikerna säger och hur deras myndigheter jobbar [med återvändande], sade Ylva Johansson.

En återvändandesamordnare och en expertgrupp ska utses för att hjälpa medlemsländerna med avvisningar och utbyta erfarenheter.

Än är väl inte sista ordet sagt och förslaget visar att politiker och verkligheten befinner sig långt ifrån varandra!

Dags att agera – så kan du hjälpa flyktingarna på Medelhavet | Cafe.se

Tidigare äldre inlägg

Livsideal

Jag vill leva som jag lär och inte som någon annan vill att jag ska.

Kronisk levende

Lev idag, imorgen er idag igår.

Busiga mor

My Home My Place My Life My Story

دفتر بهار

نکنه ها باقی است

پیشگام

نشریه سوسیال دمکرات های ایران

DET GODA SAMHÄLLET

HÄR SKAPAS SAMTIDENS SJÄLVFÖRSTÅELSE

Motvalls blogg

Förflugna tankar och bevingade ord.

Mons Krabbe

Samhällsdebatt, historia och säkerhetspolitiska analyser

Prickiga huset

Hälsobloggen

Kulturbilder

Svenska Kulturbilder - binder samman forntid med nutid

moviesaredreams831071279.wordpress.com/

EN KAXIG SVENSK BLOGG OM BROTT MM.

HallonHatt's sida

Just another WordPress.com site

En ängel 👼🏻 med svarta vingar.

Obotlig sjukdom, hobby, fotografering, smycken m.m

Rebecca Hybbinette

- Kamp ger återbäring!

MÅNSSONSKULTUR.SE

JOHNNY M RECENSERAR FILM, MUSIK & SÅNT

Sjunne [ dot ] com

Jan Sjunnesson skriver om politik som om det fanns en frihetlig patriotism och om kultur som om det fanns ett liv bortom politiken.

Sverigekanalen Dalarna

Nationell Webbradio/Dalarna

En gräsrot skriver

Dear past, thank you for all the lessons. Dear future, i am ready. Denna blogg behöver inga donationer. sprid gärna dess innehåll.

Richard Sörman

En annan humaniora

Högrelius funderingar!

Just another WordPress.com site

Kulturminnet

Om det svenska kulturarvets rikedom och kulturen i dagens samhälle

Riksväg 32 på det smålänska höglandet

Säger det hellre med bilder och musik.

Ocensurerade nyheter

Nyheter och politik.

Tommy Hanssons Blogg

Här bloggar Tommy Hansson om aktuella frågor

Alternativ för Sverige till EU-parlamentet 2019

Sverige ut ur EU! EU ut ur Sverige! Dags att ta tillbaka makten! AfS är din röst för swexit och det bästa alternativet för ett suveränt Sverige.

Jenny Piper

Politik, nyheter och samhällsdebatt

Peter Krabbe

Världen i fokus - vem styr vår framtid och varför?

Rakapuckar's Blog

Så bitter på Steffe med alliansen!

Halloj världen!

Ett resemagasin och en blogg av Inger Hansson. Om resor och hållbarhet. Om vackra platser. Om fotografi, natur och lite av varje.

Christer.L.Hansson

Det som danar mig

Vincat Veritas

Låt sanningen segra

Life, Death and all between

Welcome to an expanding worldview

SasjaL

Cyniker är inget man föds som, det är omgivningen som formar ...

Livsglimtar

Bättre sent än aldrig

mickecarlssonsblog om nutidens dårskap

Skillnaden mellan demokrati och diktatur är storleken på gapet mellan makten och folket. I min blogg visas hur gapet dag för dag blir allt större i Sverige.

Ama de casa

En hemmafru i Spanien

Peter Harold - Skrivarens blogg

Skrivandet är frihet - jag skriver för friheten.

%d bloggare gillar detta: