Kunskap lär människor att leva med värme.

Under den senaste veckan har jag läst om extremvärme. Vi ska skrämmas med extremvärme för att tvingas att satsa på att nå klimatmålen. Målen är politiska och har väldigt lite att göra med verkligheten! Men jag läser och funderar.

  1. Stora delar av Indien och Pakistan har drabbats av en värmebölja. Den startade i mitten av mars, flera månader tidigare än den normalt varmaste tiden i juni. Värmen slår rekord och har tagit myndigheterna på sängen. Värmeböljor är dock inget nytt för Indien och bara under 2000-talet har man haft ett antal med rekordtemperaturer. Totalt har 25 dött i Indien och 65 i Pakistan, men exakta siffror är svåra att få. I nordvästra och centrala Indien har man uppmätt de högsta temperaturerna för april på 122 år. I New Delhi låg temperaturen på över 37 grader flera dagar i rad, i delar av Pakistan på 48 grader.
  2. Termometern kryper uppåt. Inom fem år är det lika stor risk att den globala temperaturhöjningen passerar 1,5 grader som att den inte gör det, enligt FN. Ett rekordvarmt år kommer nästan säkert att uppmätas före 2027.
  3. Spanska nyheterna pratar man nu om det ”värmemonster” som nu tar form på allvar i södra Spaniens inland (Córdoba väntas få över 40 grader i skuggan kommande dagar).
  4. Värmebölja i Indien – men 7 gånger fler dör av kyla än av värme!

Ja, buden är många när det gäller klimatförändringar och framförallt extremvärme. I juli 2021 skrev jag en artikel om ”Den spanska värmeparadoxen: temperaturerna stiger men relaterade dödsfall sjunker”. Den handlar om att människor är anpassningsbara!


Forskare noterar att tröskeln vid vilken varmt väder dödar fortsätter att stiga, och att människor i låginkomstområden har större risk att dö.

Den globala uppvärmningen sker i allt snabbare takt i Spanien. År 2020 var medeltemperaturen i landet 1,7 grader Celsius högre än genomsnittet i förindustriell tid, mellan 1850 och 1900. Dessutom har uppvärmningshastigheten accelererat under de senaste decennierna och ökat med en kumulativ 1,3ºC på 60 år. Mätmetoderna har med all sannolikhet förändrats sedan förra sekelskiftet. Därför vet vi ingenting om siffrorna stämmer.

Men … det finns en slående paradox i Spanien: temperaturerna stiger och det finns färre dödsfall kopplade till de extrema värmen. Som epidemiologen Julio Díaz, 61, påpekar är det inte kulan som dödar oss, utan hastigheten med vilken den färdas. Medan temperaturen stiger, med den maximala dagliga temperaturen på sommaren ökar med cirka 0,4ºC varje decennium, så är tröskeln vid vilken värme dödar – för närvarande med 0,6º C per decennium. – Det tar mer och mer värme för människor att dö, säger han.

Människor anpassar alltså sina liv till värmen genom klimatanläggningar, skugga, vi undviker kroppsarbete under de varmaste delarna av dygnet samt ökar vätskeintaget. Kunskap lär människor att leva med värme. Så har vi i kalla Norden anpassat våra liv till kylan! Vi har isolerat våra bostäder och har bra värmeanläggningar i bostäderna samt använder värmande kläder och skor. Inget konstigt i det! Vi utnyttjar de varma årstiderna till att vara ute och tillbringar mer tid inne under de kalla årstiderna.

– 2003 var det en brutal värmebölja, säger Díaz och pekar på vändpunkten. ”I Spanien dog 6 600 människor på 15 dagar.” Det var den sommaren som värmeböljan drabbade bl a Paris och Rom och omkring 70 000 européer dog. För att undvika att detta händer igen lanserade det spanska hälsoministeriet 2004 en nationell plan som införde förebyggande åtgärder och dessa åtgärder har aktiverats varje sommar sedan dess. Några av rekommendationerna kan tyckas uppenbara, som att dricka mycket vatten och undvika fysisk aktivitet i solen, men de fungerar. Nu dödar värmeböljor cirka 1 300 människor om året, en siffra som liknar den för dödsfall till följd av köldknäppar, som dödar cirka 1 050 människor om året.

Beräkningar gjorda av National School of Health-enheten tyder på att om anpassningen saktar ner kommer nästan 13 000 människor att dö varje år i Spanien av värmeböljor mellan 2050 och 2100. Men om befolkningen fortsätter sin nuvarande acklimatisering kommer dödsfallen att begränsas till cirka 1 400 per år, enligt forskarnas beräkningar. Men Díaz betonar att detta bara är uppskattningar.

– Det viktiga att komma ihåg är att dödsfallen kommer att öka nästan tiofaldigt om det inte blir någon anpassning, säger han.

6 600 dödsfallen på värmeslag. De flesta dödsfallen gällde äldre personer med underliggande sjukdomar som förvärrades av de ovanligt höga temperaturerna. Linares påpekar att vissa typer av medicinering, som de som administreras för Parkinsonssjukdom eller Alzheimers, kan förvärra uttorkning och värmeslag. Men även fattigdom kan göra att människor inte följer riktlinjerna för anpassning – t ex att elen är dyr och fattiga använder inte klimatanläggningen.

Jag tycker mig se en likhet med Covid-pandemin. Äldre människor med underliggande sjukdomar och som medicinerar får problem och avlider. Andra människor drabbas inte om de anpassar sig till situationen.

– Dödsfall till följd av värme kommer inte att vara problemet med klimatförändringarna, de kommer att vara obetydliga, säger Díaz.

Klimatförändringarna måste vi alltså anpassa oss till! Värme och kyla är inga större problem! Om viljan finns så går det!

Klimathotet fördröjdes

Politiker har bestämt att den globala uppvärmningen är farlig och att vårt klimat är extremt hotat av oss människor. Men … just nu ser jag inga tecken på uppvärmning! Är det kanske så att naturen har sitt eget sätt att hålla nere värmen?

Vinterstormen Filomena har iallafall orsakat stor förödelse på stränderna på västra Costa del Sol. Ösregn, kyla och hagel är några ingredienser. Svenska Magasinet skojade till det idag:

Ny PR-kampanj för Costa del Sol: Kom och upplev Solkustens vita stränder

Bilden kan innehålla: hav, himmel, strand, utomhus, natur och vatten

Runt klockan tolv täckte en märklig vit hagelfilt stränderna och några gator i Fuengirolas centrum. Även om snön bara har suttit ett tag har snöfallet i Fuengirola varit helt exceptionellt när det registrerades vid havsnivå, eftersom Statens meteorologiska myndighet förutspådde att snönivån inte skulle sjunka under 600 meter, enl SUR

Sydkusten beskriver vår spanska vinter på detta sätt:

Den värsta vinterstormen i Spanien på minst ett sekel lämnar plats för en kallfront som kommer att bevara de stora snömängder som fallit i minst sju dagar.

Madrid har drabbats värst av ovädret och trafiken på flygplatsen Barajas väntas inte återupptas förrän sent söndag kväll. Tusentals människor som fastnat med sina bilar i snödrivor har tvingats söka tillfällig logi och situationen har varit speciellt ansträngd på sjukhusen, där personal fått göra dubbla skift då deras avlösningar inte kunnat ta sig till sin arbetsplats.

Trots myndigheternas uppmaningar till allmänheten att stanna hemma har många huvudstadsbor dragit ut på gator och torg för att ta historiska bilder, bygga snögubbar och även starta snöbollskrig. Många gånger genom att även bryta mot gällande Covid-restriktioner.

Stormen Filomena försvinner långsamt i nordöst och även om nederbörden därmed upphör, följs den av en långvarig kallfront som kommer att hålla stora delar av inlandet i ett järngrepp. Madrid väntas notera temperaturer på ned till minus tolv grader och risken för isbildningen har ökat uppmaningen till befolkningen att endast gå ut i absoluta nödfall.

Många av Madridborna har aldrig sett så mycket snö i huvudstaden. Foto: Varima Garrido
Många av Madridborna har aldrig sett så mycket snö i huvudstaden. Foto: Varima Garrido

En annan tid

När min mamma gick bort så räddade jag en bok ”Trelleborg och slätten 1897-1954” utgiven av Trelleborgs Tidningen. Boken består av tidningsartiklar från dessa år. Det är en rolig och spännande läsning från en annan tid. Jo, jag har läst och fått berättat om denna tiden. Men det blir mer konkret att läsa en tidningsartikel eller en annons  Som detta:

Brist på mjölkpigor

är det fortfarande på landsbygden. Landtmännen klaga: ”Flickorna vilja helst blifva sömmerskor eller småskollärarinnor, men de ansträngda landtbruksgöromålen undfly de”. Åtskilliga landtbrukare se sig ingen annan råd än att minska sin kobesättning för att kunna hjelpa sig med lagstadgade pigor, skrifver en korrespondent till Trelleborgs Tidningen.”

Året var 1905 och kvinnorna sökte sig till staden och sömnadsindustrin där de kunde tjäna mer pengar. De ”finare” flickorna gick i skolan och blev småskollärarinnor. Bönderna klagade. Var detta början till urbaniseringen?

Sen utbryter Första världskriget och trots att Sverige inte var direkt drabbat så fick det följder även här. I gränsstäderna märktes det kanske mer än i resten av Sverige? Läser från 1918:

Över 63,000 krigsfångar utväxlade via Trelleborg

Den första invalidtransporten anlände till Trelleborg från Sassnitz den 12 augusti 1915 och följande dag inträffade den första tysktransporten i Haparanda. Sedan dess ha icke mindre än 63,463 personer från fånglägren i fiendeland återbördats till sina hemorter. Af dessa ha icke mindre än 35,742 varit ryssar. Af centralmakternas undersåtar äro de flesta utväxlade eller 22,123 af österrikisk-ungersk nationalitet. Rikstyskarnas siffra utgör 3,717 och turkarnas 428.”

Det är alltså många människoöden och jag läser också rubriker från samma år ”Röda Korsets frivilliga manliga sjukvårdstropp” och ”När får Främlingskyrkogården sitt minnesmärke?

004

En annan följd av krigsåren var ransoneringen. För att vissa varor skulle räcka till alla så fanns ransoneringskorten. Smör var tydligen en sådan vara.

25 gram smör pr person och vecka!

En smörlös vecka blir innevarande vecka (12 – 18 maj 1918) här i Trelleborg såväl som i de flesta öfvriga städer. Enligt meddelande från Folkhushållningskommissionen har den ringa tillgången på smör icke medgifvit större tilldelning än 25 gram pr person. Då denna kvantitet anses för ringa för att kunna distribueras, kommer all smörförsäljning att inställas denna vecka och sker utdistribuering af veckans 25 gram samtidigt med nästa veckas tilldelning.

*

Veckans smörranson (19 – 25 augusti 1918) utgör blott 50 gram i det feta Skåne. De stackars stockholmarna får fortfarande 100 gram.”

Kanske var det så att i Stockholm var svälten mer påtaglig? Eller var det så att det var skillnad på vi och dom? jag läser iallafall också annonser där människor vill byta matvaror som de har gott om till kaffe, smör, prima cykelslang, mjöl, gås (till Mårten-gås-firande), böcker och kostymtyger. Med tanke på brunkolsaffärerna lägger jag in följande annons från 1916:

005

Inköpskort 

för STENKOL, utdelas å rådhuset, 2 vån., måndagen den 6 och onsdagen den 8 innevarande mars kl. 5 – 6,30 e.m. åt personer inom samhället, hvilka icke förut erhållit inköpskort, sålunda äfven åt personer, hvilkas inkomst öfverstiger 2,000 kr.

Mot uppvisande äger kortinnehafvare hos Trelleborgs Stenkolsbolag och Ragnar Hedbergs Importaktiebolag bekomma i mån af tillgång högst 5 hl. engelska kol i månaden mot ett pris af 3:75 pr hl. med fri hemkörsel utom beträffande inkomsttagare af öfver 3,000 kr. årsinkomst, hvilka själfva få betala hemkörningen.

Trelleborgs Stads Lifsmedelsnämnd

Ja, det var andra tider med matbrist och bränslebrist. Jag kan tänka mig att de fattiga inte hade råd att köpa stenkol. Men annars användes detta för uppvärmning även när jag växte upp i början av 1950-talet. Det var en annan tid – en tid som dagens unga inte kan föreställa sig. En tid då det inte fanns mobiltelefoner eller läsplattor. En tid där det fanns värre saker att oroa sig för än genucertifieringar. En tid då kvinnor var glada över att få en utbildning och ett jobb i stan istället för att vara mjölkpiga. En tid då människor levde i krigets skugga och inte hade så mycket tid över till att tänka på oväsentligheter.

 

 

 

Tidigare äldre inlägg

Motvalls blogg

Förflugna tankar och bevingade ord.

Mons Krabbe

Samhällsdebatt, historia och säkerhetspolitiska analyser

Prickiga huset

Hälsobloggen

Kulturbilder

Svenska Kulturbilder - binder samman forntid med nutid

moviesaredreams831071279.wordpress.com/

EN KAXIG SVENSK BLOGG OM BROTT MM.

HallonHatt's sida

Just another WordPress.com site

En ängel 👼🏻 med svarta vingar.

Obotlig sjukdom, hobby, fotografering, smycken m.m

Blogg 46

en åsiktsblogg

Rebecca Hybbinette

- Kamp ger återbäring!

MånssonsKultur.se

Johnny M recenserar film, musik & sånt!

Sjunne [ dot ] com

Jan Sjunnesson skriver om politik som om det fanns en frihetlig patriotism och om kultur som om det fanns ett liv bortom politiken.

Sverigekanalen Dalarna

Nationell Webbradio/Dalarna

En gräsrot skriver

Dear past, thank you for all the lessons. Dear future, i am ready. Denna blogg behöver inga donationer. sprid gärna dess innehåll.

Richard Sörman

En annan humaniora

Högrelius funderingar!

Just another WordPress.com site

Kulturminnet

Om det svenska kulturarvets rikedom och kulturen i dagens samhälle

Riksväg 32 på det smålänska höglandet

säger det hellre med några bilder

Ocensurerade nyheter

Nyheter och politik.

Tommy Hanssons Blogg

Här bloggar Tommy Hansson om aktuella frågor

Alternativ för Sverige till EU-parlamentet 2019

Sverige ut ur EU! EU ut ur Sverige! Dags att ta tillbaka makten! AfS är din röst för swexit och det bästa alternativet för ett suveränt Sverige.

Jenny Piper

Politik, nyheter och samhällsdebatt blandat med personliga krönikor.

Peter Krabbe

Världen i fokus - vem styr vår framtid och varför?

Rakapuckar's Blog

Så bitter på Steffe med alliansen!

Halloj världen!

Ett resemagasin och en blogg av Inger Hansson. Om resor och hållbarhet. Om vackra platser. Om fotografi, natur och lite av varje.

Christer.L.Hansson

Det som danar mig

Vincat Veritas

Låt sanningen segra

Life, Death and all between

Welcome to an expanding worldview

SasjaL

Cyniker är inget man föds som, det är omgivningen som formar ...

Livsglimtar

Bättre sent än aldrig

mickecarlssonsblog om nutidens dårskap

Skillnaden mellan demokrati och diktatur är storleken på gapet mellan makten och folket. I min blogg visas hur gapet dag för dag blir allt större i Sverige.

Ama de casa

En hemmafru i Spanien

Peter Harold - Skrivarens blogg

Skrivandet är frihet - jag skriver för friheten.

Varjager's Weblog

I vår del av världen. En titt på fosterlandet och dess styrande elit med kritiska ögon.

Petterssons gör Sverige lagom!

"Envar har rätt till åsiktsfrihet och yttrandefrihet. Denna rätt innefattar frihet för envar att utan ingripanden hysa åsikter och frihet att söka, mottaga och sprida upplysningar och tankar genom varje slags uttrycksmedel och utan hänsyn till gränser." - FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna, artikel 19

Rune Lanestrands blogg

Politik, jordbruk, Vänersborg, Sverige, EU och världen kommenteras av småbrukaren Rune Lanestrand

corneliadahlberg

Gräsrotsrevolt

WTF?

100 möjligheter istället för hen!

%d bloggare gillar detta: