En stämpel betyder så mycket

Människor har alltid försökt att kategorisera varandra. Det finns många olika kategorier. En del är praktiska och användbara och andra enbart dumma.

Carl von Linné, 1707-1778, gjorde ett försök att klassificera människor. Bl a såhär enl Wikipedia:

Varje ras hade vissa egenskaper som han ansåg endemiska för personer som tillhörde den. Indianer var koleriska, röda, enkla, ivriga och stridslystna. Afrikaner var flegmatiska, svarta, långsamma, avslappnade och försumliga. Asiater var melankoliska, gula, stela, allvarliga och giriga. Européerna var bleka, muskulösa, snabba, smarta och uppfinningsrika. Den ”monstruösa” människorasen tilldelades sådana egenskaper som ”viga och klenmodiga”, i denna kategori fanns kineser, alpdvärgar, antarktisk jätte och khoikhoi (då hottentot).

Ja, vi har väl hunnit omvärdera dessa kategorier. Men långt in i mitten av förra seklet skrevs det i de svenska kyrkoböckerna: oäkting, tattare, jude, imbicill, slö mm.

Idag strör vissa grupper omkring sig epiteten rasist, fascist, nazist mm. De anser att de har rätt att göra det! En känd socialdemokrat klagade på twitter för några dagar sedan: Man vågar knappt använda R-ordet längre. Dvs hon klagade för att hon inte får rasiststämpla sina motståndare längre! Men varför började man använda ordet? Jag har skrivit om detta många gånger tidigare. Men för 5 år sedan så skrev jag såhär:

Men hur började då detta med rasism? Har försökt gräva tillbaka. År 2006 fick SD 2,93 % i riksdagsvalet. Då fick S stora skälvan. De bestämde sig för att göra ALLT för att SD inte skulle komma in i riksdagen. De kontaktade EXPO och tillsammans med ABF producerades studiematerialet ”Sverigedemokraterna – ett parti som andra?” 2007. Sedan satte de igång en kampanj som gick ut på att eliminera ”det främlingsfientliga SD”. Propagandan var hård inför EU-valet 2009 och riksdagsvalet 2010. Men det lyckades ju inte! SD kom in i riksdagen med 5,7 %. Det var då som väljarna skulle straffas för att inte göra om ”dumheten” att rösta på SD. Det var då som alla som inte höll med per automatik var SD:are, främlingsfientliga, rasister, … Allt detta var skapat av S – enbart för att de inte ville dela med sig av makten!

Det var just det som hände när jag blev rasist! Jag röstade inte på SD, var inte främlingsfientlig eller rasist men tog avstånd från den mer och mer militanta feminismen. Det var då som jag fick min stämpel! Jag var farlig eftersom jag vägrade att räta in mig i leden! Jag skulle demoniseras på samma sätt som SD:arna hade blivit. Alltså fick jag alla skällsorden klistrade i pannan och alla lögnerna om mig serverade på sociala medier. Men … de lyckades inte! Inget sådant biter på mig! Jag har ju självkännedom och vet vilka åsikter som jag har. Det räcker för mig!

Jag fick alltså en stämpel i pannan som rasist eftersom jag tog avstånd från feminismen. Den feminism som har tagit sig in i regeringsställning! Men vad gör det? Jag har ju redan så många andra stämplar där: oäkting, bitch, tjockis, glasögonorm, klumpig, tramsig osv. De samsas ju med andra stämplar: snäll, lugn, sansad, omtänksam, kunnig, präktig, logisk, praktisk, eftertänksam, kunskapstörstande, skrivkunnig, verbal, de svagas försvarare, rättvis, …

Jag har inga som helst problem med att klassificera människor och sätta stämplar på dem – om de är rättvisa. Alla som har deltagit i debatter har väl mött argumentet: ”Vi får väl kalla en spade för en spade!” Javisst, men prata då om vad det är för spade ni pratar om! En leksaksspade … eller planterspade … eller någon stor spade att gräva en grop med? Kanske en guldspade eller en av aluminium? En spade är bra för sitt ändamål men helt oduglig för något annat.

Att kartlägga människors etnicitet innebär ju enbart att tala om vilka kulturella betingelser personen kommer ifrån. Kan det vara så svårt att förstå? Det finns inga som helst värdeladdningar i etniciteten. Värdeladdningen står den enskilde individen själv för med sitt beteende! I min artikel för 5 år sedan skrev jag också:

Har alltid behandlat människor utifrån deras beteende. Har också tyckt illa om när någon kallats för ”blatte” eller ”husneger”. De orden finns inte i mitt eget vokabulär! Bland alla de människor som jag har träffat anser jag att den blåsvarta mannen Salvator från Burundi är intelligentast, Phillipe en chokladbrun man från Kongo tillhör nog en av de snällaste, Kosovoalbanen var nog den minst pålitliga och några svenskar har varit de största skitstövlarna.

Nej, jag är inte rädd för att få en stämpel i pannan – om den är rättvis! Men jag gillar inte när vissa grupper använder brunsmetning på allt som inte passar deras egen agenda! Däremot måste vi acceptera att vi alla är olika! Det är olikheten som befrämjar utvecklingen.

Vilka kunskaper premieras?

Det självklara är ju att grundskolan ska förbereda eleverna inför vidare studier, arbetslivet och vuxenlivet i övrigt. Skolan ska utveckla elevernas förmåga att ta ett personligt ansvar. Men då måste skolan förmedla en mängd grundkunskaper – dvs kunskaper om uppförandekoder, normer samt rena ämneskunskaper.

För cirka 175 år sedan fick vi en obligatorisk folkskola i Sverige. Alla barn skulle därmed få baskunskaper i basämnen. Tanken var god och vi borde vara ett mycket välutbildat folk med denna obligatoriska skolgång, under 175 år, där alla hade rätt till exakt samma kunskaper. Men hur har det blivit?

Det som politiker bestämmer går inte alltid att förverkliga. Jag har tidigare skrivit om min mormors mor som föddes 1858:

”Vid den tiden var barnadödligheten hög. Men hon överlevde. I byn där hon föddes dog 18 av de 70 barnen som föddes samma år som henne. När hon var 6 år så dog hennes mamma i barnsäng – efter att ha fött ett dött barn. Mödravården och förlossningarna var definitivt inte som den är nu. Pappan gifter om sig med den gravida pigan.
Den lilla flickan fick gå 7 år i skolan men första året närvarade hon endast 42 av de 194 skoldagarna. Samma mönster följdes övriga 6 år. Detta kan ju bero på att hon behövdes hemma för att passa småsyskonen eller för att hjälpa till i hushållet. Familjen var stor och hon behövdes säkert hemma. Dessutom ansågs det nog inte vara så viktigt att en fattig flicka skulle få gå i skolan.”

En fattig familj ansåg nog att det var bättre att flickan jobbade i hemmet än att hon gick i skolan. Så blev det under de kommande 100 åren. Barnen behövdes som arbetskraft i hemmet. Min mamma som började skolan  i mitten av 1930-talet hade potatislov på hösten. Då behövdes barnen hemma för att hjälpa till med att ta upp potatisen (och grönsakerna) ur marken för vinterförvaring. Skolan hade alltså insett att barnen kom inte till skolan under höstskörden. De behövdes på fälten eller för att passa småsyskonen. Då var det nog bra för skolan och undervisningen att ordna så att alla barn var borta samma vecka.

Men sen hände något. Familjerna var inte så stora. Barnen behövdes inte som arbetskraft. Då kund skolan bli mer kontinuerlig. Alla barn kunde ägna sig åt skolan och läxorna. Kunskapen blev prioriterad. Jag som började skolan på mitten av 1950-talet hörde från de vuxna: ”Du har en förmån som får gå i skolan! Utnyttja detta och lär dig så mycket du kan. Gör dina läxor. Du kan utforma ditt liv hur du vill med hjälp av kunskaper!”

Jag har gått i 3 olika skolformer. Började i folkskolan. Men när vi i 3:dje klass flyttade till Malmö så hade vi enhetsskolan och när jag sedan började högstadiet, 7:nde klass, så infördes grundskolan. Målet med grundskolan var att alla barn i hela Sverige skulle få lära sig exakt samma saker i skolan. Alla oavsett vilka föräldrarna var, bostadsort, bostadsområde, ekonomiska förutsättningar eller något annat som i dag räknas in i begreppet socio-ekonomiska-faktorer skulle få exakt samma möjligheter i skolan. Men vi hade ingen stödundervisning eller läxläsning i skolan. Vi fick lära oss att ta vara på vår skoltid och göra något bra av den. Kunskapstörsten var stor.

Jag fortsatte att studera och har läst in gymnasiet och läst på högskola. Jag anser att jag är högutbildad. Men kunskapstörsten är fortfarande stor. Jag märker att det finns luckor i mina kunskaper. Då kom vi t ex aldrig fram till nutidshistoria. Första och andra världskriget blev bara en liten parentes. Alla kunskaper om den tiden har jag införskaffat som vuxen. Jag inser att min och andras historia är viktiga.

Vilka kunskaper fick jag då i skolan som har varit viktiga för mig under min levnad? Allra viktigast har nog varit ordning och uppförande, tätt följt av kristendomskunskap dvs vår värdegrund och våra normer. Dessa grunder har gjort att jag aldrig har haft svårigheter med att umgås med andra människor eller andra kulturer. Jag har haft en trygg grund att stå på.

Andra viktiga saker har varit de 4 räknesätten, multiplikationstabellen, procenträkning, svenska språket, grammatik, läsförståelse, analysförmåga, samhällskunskap, vår geografi samt vår natur. Allt detta lägger grunden till förmågan att lära sig nya språk och söka kunskaper om nya platser eller ny vetenskap eller ny teknik eller något annat nytt.

Dessa kunskaper har gett mig en bra grund för mitt vuxna liv – en värdegrund. När statsministern och de andra politikerna tjatar om fel värdegrund så kan de göra det för att skolan har försämrats. De vet att alltför många människor inte har fått så gedigna kunskaper och den värdegrund som jag har fått. De kan ljuga för och manipulera dessa människor. De kan påstå en mängd saker som alltför många människor saknar förmåga att kunna kontrollera.

Från och med höstterminen har små barn rätt att få digital kompetens i förskolan. Det står inskrivet i den nya reviderade läroplanen som började gälla i somras. Små – riktigt små – barn ska alltså indoktrineras och kontrolleras med hjälp av läsplattor och datorer. De ska inte få leka fritt eller få utveckla en naturlig värdegrund med hjälp av leken! Det är skrämmande!

Många har de senaste dagarna reagerat på att Skolverket vill stryka antiken från läroplanen. Men det är ju det lilla. Det finns många andra saker som prioriteras istället. Värdegrund dvs regeringens värdegrund som innehåller genus, feminism, jämställdhet, migration, socialism, solidaritet, demokrati, klimatfrågor, hållbart samhälle osv.

Nu vill alltså Regeringen och Skolverket tvinga på riktigt små barn ”den rätta värdegrunden”! Det handlar inte längre om kristna värderingar och normer – uppförandekoder mot varandra och samhället i stort. Nu handlar det om att fortsätta den Myrdalska agendan att få makt över människorna via skolan. Föräldrarna ska inte uppfostra sina barn. Historiska kunskaper är av ondo – om de inte gynnar socialismen.

Ordning och uppförande samt grunderna i svenska språket, matematik och hur vårt land ser ut, prioriteras inte längre i den svenska skolan. Nu ska ju alla barn skolas till att bli globalister, feminister och klimataktivister. Då behövs ju inte de andra kunskaperna. Det är helt onödigt att barnen lär sig att analysera, prioritera och dra egna slutsatser. Barnen ska formas till små socialistrobotar!

Att byta värderingar

Under alltför många år har politiker och medier försökt förklara att multikulturalismen är bra för Sverige. Om bara vi svenskar blir mindre rasistiska, gör avkall på våra traditioner, blir mer humana och byter värderingar så kommer allt att fungera bra!

””Vi kan inte ansvara för alla Mellanösterns tonårspojkar!” Så sa han igår ( 23/10 2016)- Morgan Johansson, migrationsministern.  Har han blivit främlingsfientlig och rasist? En stor del av befolkningen har blivit kallad för de orden när de har sagt: ”Vi kan inte ta ansvar för hela jordens befolkning!”

Det känns alltid bra att ha erfarenheter och att ha något att jämföra med. Min jämförelse handlar om en tid som Morgan inte är tillräckligt gammal för att ha upplevt. Det handlar om min ungdom i Malmö för ca 45-50 år sedan. Vid den tiden hade vi en kraftig arbetskraftsinvandring i Malmö. Industrin skrek efter arbetskraft och de kom från hela Europa.

De flesta som kom bosatte sig i förorterna, Rosengård, Kroksbäck och Augustenborg. Många  umgicks bara med landsmän och lärde sig aldrig svenska – då fanns ingen SFI-undervisning. De kunde få svenskt medborgarskap om de:

”1. styrkt sin identitet,
2. fyllt 18 år,
3. sedan fem år eller, i fråga om dansk, finländsk, isländsk eller norsk medborgare, sedan två år har hemvist här i landet, samt
4. fört och kan förväntas komma att föra en hederlig vandel.”

Problemen dvs kulturkrockarna blev stora, speciellt för barnen. Barnen ville leva som svenska barn gör och föräldrarna ville att de skulle leva enl hemlandets kultur. Det uppstod problem på skolorna. Jag jobbade en tid på barnpsyk och vi hade en del invandrarbarn som led av dessa kulturkrockar. Många återvände till sina hemländer men de flesta stannade i Sverige. Av de som stannade så integrerades de flesta. Tyvärr så fanns det en del som aldrig blev integrerade. Det är den gruppen som nu har barn och barnbarn som nu terroriserar stora delar av Malmö idag!

Redan då undrade jag vad politikerna sysslar med. Jag skrev insändare om detta. Undrade varför politikerna inte löser integrationsproblemen INNAN de släpper in fler invandrare i landet. Jag tyckte faktiskt synd om människor som lockas hit och sen inte får en chans att etablera sig i landet. Jag tycker samma sak nu – men nu får jag benämningen främlingsfientlig och rasist när jag yppar dessa tankar!

Då styrde Socialdemokraterna och nu styr samma parti. Men de tycks inte ha tagit lärdom från den här tiden. De ser inte att problemen som de skapade i Rosengård och Kroksbäck lever kvar och har eskalerat till andra förorter runt om i landet. Nu är det inte européer som är problemet utan afrikaner och människor från Mellanöstern. Kulturkrockarna är ännu större idag! Hur mycket tål vårt land?

Den ”humanistiska stormakten” är inte human! Den är inte human mot vare sig medborgarna som får stå för kostnaderna eller invandrarna som blir lurade ”med guld och gröna skogar”. Det finns ju inte jobb och bostäder. Vår välfärd håller på att krackelera.

Min vädjan till makthavarna: Ta ert ansvar och städa upp efter politikernas brist på ansvarstagande INNAN ni släpper in fler i landet!” skrev jag här på bloggen hösten 2016.

Har det hänt något sedan dess? Nej – bara att vi har val i höst. Socialdemokraterna vill regera i minst 4 år till. Nu lägger de om sin politik och lovar guld och gröna skogar. Allt ska bli bra – bara vi tror på dem! Men hur ska vi kunna göra det?

Alla nyfödda barn är ju lika – eller är de det? De ser olika ut: hudfärg, hårfärg, ögonfärg, vikt och längd. Dessutom har alla en viss uppsättning gener, som är beroende av föräldrarnas och tidigare generationers gener. Det är just dessa genuppsättningar som är grunden till att barnets blir unikt.

Sen händer något. Miljön som barnet växer upp i stimulerar vissa av dessa medfödda anlag. Miljön är det som också kan kallas för kultur. Barnet anpassar sig till kulturen som det lever i. Orsaken är att vi är flockdjur och anpassar oss till flocken för att inte bli utstötta. Det innebär att barnet får förståelse för den egna flocken på andra gruppers bekostnad.

Varje flock (grupp, stam, parti, nation) har olika intressen och olika moraluppfattningar. Det kan vara snart sagt omöjligt att rubba förutfattade meningar eftersom de i grunden är intuitiva och känslomässiga. Individen böjer sig enbart för fakta i den mån att fakta är individens och flockens sak. Detta gör att varje flock har sin egen kultur.

När situationer inte stämmer med det invanda så använder individen gärna att ”rationalisera” bort obekväma fakta. Detta innebär att personer som hamnar i nya miljöer (flockar) kommer i nya situationer att agera exakt som de lärde sig att göra som barn i den egna flocken. Det uppstår kulturkrockar!

Det är ju detta som händer i vårt nya multikultisamhälle. De som kommer hit vill fortsätta att leva som de gjorde i den egna flocken (kulturen). Vi vill att de ska anpassa sig till vår kultur. Men går det att ändra på beteende och normer som finns med sedan nyföddhetsstadiet? Kan vi ändra på vårt beteende? Det handlar ju omprogrammering av hjärnan! Kan vi omprogrammera vår hjärna så att den accepterar alla andra kulturer (våldsbejakande, kvinnofientliga, krigshetsande sextrakasserande) när vi har växt upp i en ”snällist”-kultur? Vad händer när ”snällist”-kulturen och våldsbejakande-kulturen möts?

Kan vi förändra de nya invånares beteende genom att ge dem välfärd, subventionerade jobb och lära dem de svenska normerna?  Ylva Johansson vill lära ut att i Sverige har vi tvåförsörjarmodellen. Sen vill de lära ut vad vi anser om barnaga, om sexuella trakasserier, om skatter, om brottslighet och om alla de svenska värderingarna. De svenska värderingarna har vi haft sedan vi var små barn. De har hela tiden byggts på med fler värderingar. Om någon frågar mig varför jag firar midsommar, äter rotmos o fläsklägg eller tycker om syrendoft – så kan jag nog inte ge ett bra svar. Det beror med all säkerhet på de värderingar som jag har samlat på mig under mitt snart 69-åriga liv – från vuxna i min närhet men också från tidigare generationer. Jag vill inte göra mig av med dessa normer! De ger mig trygghet och samhörighet.

Men politikerna hoppas på att de nyanlända ansluter sig till våra svenska värderingar. De ska få en grundkurs i dessa. Men kan värderingar bytas ut genom en kurs på på 60 timmar eller ens på 180 timmar? Naturligtvis inte! Det kan ta generationer. När politiska visioner får styra över verkligheten så kommer det otvivelaktigt att sluta i besvikelse. Det finns ett liv efter valet! Varför vill politikerna inte inse att mångkultur skapar problem?

Tidigare äldre inlägg

Solvindens

This WordPress.com site is the bee's knees

Malamute6's Blog

Just another WordPress.com site

Mons Krabbe

Samhällsdebatt, historia och säkerhetspolitiska analyser

Naturen kallar

Today is gonna be a good day

Prickiga huset

Hälsobloggen

Kulturbilder

Svenska Kulturbilder - binder samman forntid med nutid

HallonHatt's sida

Just another WordPress.com site

En ängel 👼🏻 med svarta vingar.

Obotlig sjukdom, hobby, fotografering, smycken m.m

Blogg 46

en åsiktsblogg

Josefin Utas

Mina egna tankar om nuet och framtiden

Rebecca Hybbinette

- Kamp ger återbäring!

Dagar ur mitt liv

Här kommer jag att skriva om vardagliga händelser ur mitt liv. Ibland kommer jag nog att skriva om en del andra saker också, som till exempel om den tro jag har

MånssonsKultur.se

Johnny M recenserar film, musik & sånt!

Sjunne [ dot ] com

Jan Sjunnesson skriver om politik som om det fanns en frihetlig patriotism och om kultur som om det fanns ett liv bortom politiken.

Sverigekanalen Dalarna

Nationell Webbradio/Dalarna

En gräsrot skriver

Dear past, thank you for all the lessons. Dear future, i am ready. Denna blogg behöver inga donationer. sprid gärna dess innehåll.

Richard Sörman

En annan humaniora

Peter Cooney Enabler

Traditional European Common Sense - Anti-Judaic

Högrelius funderingar!

Just another WordPress.com site

Kulturminnet

Om det svenska kulturarvets rikedom och kulturen i dagens samhälle

Riksväg 32 på det smålänska höglandet

säger det hellre med några bilder

Ocensurerade nyheter och sunt förnuft

It is my right to be rich, happy and successful!

Tommy Hanssons Blogg

Här bloggar Tommy Hansson om aktuella frågor

Alternativ för Sverige till EU-parlamentet 2019

Sverige ut ur EU! EU ut ur Sverige! Dags att ta tillbaka makten! AfS är din röst för swexit och det bästa alternativet för ett suveränt Sverige.

Jenny Piper

Politik, nyheter och samhällsdebatt blandat med personliga krönikor.

Peter Krabbe

Världen i fokus - vem styr vår framtid och varför?

Rakapuckar's Blog

Så bitter på Steffe med alliansen!

Halloj världen!

En blogg av Inger Hansson. Om resor och hållbarhet. Om vackra platser. Om Instagram och andra sociala medier. Om fotografi, natur och lite av varje.

Christer.L.Hansson

Det som danar mig

Stigfinnaren i Älvsund

vägen inåt är vägen framåt

Vincat Veritas

Låt sanningen segra

Life, Death and all between

Welcome to an expanding worldview

SasjaL

Cyniker är inget man föds som, det är omgivningen som formar ...

Livsglimtar

Bättre sent än aldrig

mickecarlssonsblog

Skillnaden mellan demokrati och diktatur är storleken på gapet mellan makten och folket. I min blogg visas hur gapet dag för dag blir allt större i Sverige.

Ama de casa

En hemmafru i Spanien

Peter Harold - Skrivarens blogg

Skrivandet är frihet - jag skriver för friheten.

%d bloggare gillar detta: