Vems värderingar gör Sverige svenskt?

Idag läser jag Sveriges statsminister Magdalena Anderssons FB:

Våra värderingar gör Sverige till Sverige. Till det land som vi älskar, ett land som det är värt att kämpa för.

Genast uppstår en mängd frågetecken i mitt huvud! Våra? Vems är det? Antagligen är det de Socialdemokratiska värderingarna som hon syftar på. Hon kan ju inte mena mina, min familjs, min grannes eller mina vänners värderingar – för hon vet ingenting om dessa. Hon kan inte tala om svenska medborgares värderingar, eftersom dessa inte är en homogen grupp som har samma värderingar. Hon kan inte heller tala om alla som bor i Sverige eller besöker Sverige, då dessa inte heller är en homogen grupp.

Men hon är ju statsminister för hela Sverige och bör företräda alla svenska medborgare oberoende av om de röstar på Socialdemokraterna eller ej!

Vad är egentligen värderingar? Jo, våra värderingar kommer både från vårt arv (dvs något vi föds med) och vår miljö (dvs allt som händer runt om oss och hur vi upplever det). Vi alla har olika förutsättningar från födseln. Vissa är rika, andra fattiga, somliga friska, andra sjuka, vissa begåvade och andra mindre begåvade. Vissa har föräldrar som röstar på (S) medan andras föräldrar röstar på (V), (Mp), (C), (KD), (M), (SD) eller något annat. Det är de vuxna kring oss som vidarebefordrar värderingar till oss!

Är mina värderingar sämre än Magdalena Anderssons? Var mina föräldrars värderingar sämre än hennes föräldrars? Knappast! Jag vill påstå tvärtom! Jag accepterar ju att det finns människor som har andra värderingar. Jag accepterar ju att oliktänkande människors värderingar inte gör de till sämre människor. Men om de använder sina värderingar i olika handlingar till att göra andra människor illa, så kan jag inte acceptera deras handlingar!

Hur gör man då Sverige till Sverige – till det land som vi älskar, ett land som det är värt att kämpa för? Jag har egentligen bara ett svar: Lyssna på våra förfäder! Våra förfäder har gjort Sverige till Sverige! Det är de som har brutit marken som vårt land har byggts på. Det är de som har odlat upp våra marker. Det är de som har skapat våra industrier. Det är de som har skapat förutsättningarna som har gjort livet behagligt för oss.

Det var inte de som överlät stora delar av vårt land till invandrare, klaner, gängkriminella, feminister, genustrams, globalister, klimatalarmister eller alla problem som härskar i vårt 2000-tal. Våra förfäder skulle gråta om de såg hur förstört vårt land har blivit! Men Magdalena Anderson plockar blåbär och vill ta åt sig äran för vårt fantastiska land!

Nej, jag vet inte hur hon tänker! Hennes värderingar gör inte Sverige till det Sverige som jag älskar. Hennes värderingar har förstört alldeles för mycket av Sverige och det behövs helt andra krafter för att laga vårt land igen! Jag älskar mitt land men inte (S) och Magdalena Andersson eller hennes värderingar!

En stämpel betyder så mycket

Människor har alltid försökt att kategorisera varandra. Det finns många olika kategorier. En del är praktiska och användbara och andra enbart dumma.

Carl von Linné, 1707-1778, gjorde ett försök att klassificera människor. Bl a såhär enl Wikipedia:

Varje ras hade vissa egenskaper som han ansåg endemiska för personer som tillhörde den. Indianer var koleriska, röda, enkla, ivriga och stridslystna. Afrikaner var flegmatiska, svarta, långsamma, avslappnade och försumliga. Asiater var melankoliska, gula, stela, allvarliga och giriga. Européerna var bleka, muskulösa, snabba, smarta och uppfinningsrika. Den ”monstruösa” människorasen tilldelades sådana egenskaper som ”viga och klenmodiga”, i denna kategori fanns kineser, alpdvärgar, antarktisk jätte och khoikhoi (då hottentot).

Ja, vi har väl hunnit omvärdera dessa kategorier. Men långt in i mitten av förra seklet skrevs det i de svenska kyrkoböckerna: oäkting, tattare, jude, imbicill, slö mm.

Idag strör vissa grupper omkring sig epiteten rasist, fascist, nazist mm. De anser att de har rätt att göra det! En känd socialdemokrat klagade på twitter för några dagar sedan: Man vågar knappt använda R-ordet längre. Dvs hon klagade för att hon inte får rasiststämpla sina motståndare längre! Men varför började man använda ordet? Jag har skrivit om detta många gånger tidigare. Men för 5 år sedan så skrev jag såhär:

Men hur började då detta med rasism? Har försökt gräva tillbaka. År 2006 fick SD 2,93 % i riksdagsvalet. Då fick S stora skälvan. De bestämde sig för att göra ALLT för att SD inte skulle komma in i riksdagen. De kontaktade EXPO och tillsammans med ABF producerades studiematerialet ”Sverigedemokraterna – ett parti som andra?” 2007. Sedan satte de igång en kampanj som gick ut på att eliminera ”det främlingsfientliga SD”. Propagandan var hård inför EU-valet 2009 och riksdagsvalet 2010. Men det lyckades ju inte! SD kom in i riksdagen med 5,7 %. Det var då som väljarna skulle straffas för att inte göra om ”dumheten” att rösta på SD. Det var då som alla som inte höll med per automatik var SD:are, främlingsfientliga, rasister, … Allt detta var skapat av S – enbart för att de inte ville dela med sig av makten!

Det var just det som hände när jag blev rasist! Jag röstade inte på SD, var inte främlingsfientlig eller rasist men tog avstånd från den mer och mer militanta feminismen. Det var då som jag fick min stämpel! Jag var farlig eftersom jag vägrade att räta in mig i leden! Jag skulle demoniseras på samma sätt som SD:arna hade blivit. Alltså fick jag alla skällsorden klistrade i pannan och alla lögnerna om mig serverade på sociala medier. Men … de lyckades inte! Inget sådant biter på mig! Jag har ju självkännedom och vet vilka åsikter som jag har. Det räcker för mig!

Jag fick alltså en stämpel i pannan som rasist eftersom jag tog avstånd från feminismen. Den feminism som har tagit sig in i regeringsställning! Men vad gör det? Jag har ju redan så många andra stämplar där: oäkting, bitch, tjockis, glasögonorm, klumpig, tramsig osv. De samsas ju med andra stämplar: snäll, lugn, sansad, omtänksam, kunnig, präktig, logisk, praktisk, eftertänksam, kunskapstörstande, skrivkunnig, verbal, de svagas försvarare, rättvis, …

Jag har inga som helst problem med att klassificera människor och sätta stämplar på dem – om de är rättvisa. Alla som har deltagit i debatter har väl mött argumentet: ”Vi får väl kalla en spade för en spade!” Javisst, men prata då om vad det är för spade ni pratar om! En leksaksspade … eller planterspade … eller någon stor spade att gräva en grop med? Kanske en guldspade eller en av aluminium? En spade är bra för sitt ändamål men helt oduglig för något annat.

Att kartlägga människors etnicitet innebär ju enbart att tala om vilka kulturella betingelser personen kommer ifrån. Kan det vara så svårt att förstå? Det finns inga som helst värdeladdningar i etniciteten. Värdeladdningen står den enskilde individen själv för med sitt beteende! I min artikel för 5 år sedan skrev jag också:

Har alltid behandlat människor utifrån deras beteende. Har också tyckt illa om när någon kallats för ”blatte” eller ”husneger”. De orden finns inte i mitt eget vokabulär! Bland alla de människor som jag har träffat anser jag att den blåsvarta mannen Salvator från Burundi är intelligentast, Phillipe en chokladbrun man från Kongo tillhör nog en av de snällaste, Kosovoalbanen var nog den minst pålitliga och några svenskar har varit de största skitstövlarna.

Nej, jag är inte rädd för att få en stämpel i pannan – om den är rättvis! Men jag gillar inte när vissa grupper använder brunsmetning på allt som inte passar deras egen agenda! Däremot måste vi acceptera att vi alla är olika! Det är olikheten som befrämjar utvecklingen.

Vilka kunskaper premieras?

Det självklara är ju att grundskolan ska förbereda eleverna inför vidare studier, arbetslivet och vuxenlivet i övrigt. Skolan ska utveckla elevernas förmåga att ta ett personligt ansvar. Men då måste skolan förmedla en mängd grundkunskaper – dvs kunskaper om uppförandekoder, normer samt rena ämneskunskaper.

För cirka 175 år sedan fick vi en obligatorisk folkskola i Sverige. Alla barn skulle därmed få baskunskaper i basämnen. Tanken var god och vi borde vara ett mycket välutbildat folk med denna obligatoriska skolgång, under 175 år, där alla hade rätt till exakt samma kunskaper. Men hur har det blivit?

Det som politiker bestämmer går inte alltid att förverkliga. Jag har tidigare skrivit om min mormors mor som föddes 1858:

”Vid den tiden var barnadödligheten hög. Men hon överlevde. I byn där hon föddes dog 18 av de 70 barnen som föddes samma år som henne. När hon var 6 år så dog hennes mamma i barnsäng – efter att ha fött ett dött barn. Mödravården och förlossningarna var definitivt inte som den är nu. Pappan gifter om sig med den gravida pigan.
Den lilla flickan fick gå 7 år i skolan men första året närvarade hon endast 42 av de 194 skoldagarna. Samma mönster följdes övriga 6 år. Detta kan ju bero på att hon behövdes hemma för att passa småsyskonen eller för att hjälpa till i hushållet. Familjen var stor och hon behövdes säkert hemma. Dessutom ansågs det nog inte vara så viktigt att en fattig flicka skulle få gå i skolan.”

En fattig familj ansåg nog att det var bättre att flickan jobbade i hemmet än att hon gick i skolan. Så blev det under de kommande 100 åren. Barnen behövdes som arbetskraft i hemmet. Min mamma som började skolan  i mitten av 1930-talet hade potatislov på hösten. Då behövdes barnen hemma för att hjälpa till med att ta upp potatisen (och grönsakerna) ur marken för vinterförvaring. Skolan hade alltså insett att barnen kom inte till skolan under höstskörden. De behövdes på fälten eller för att passa småsyskonen. Då var det nog bra för skolan och undervisningen att ordna så att alla barn var borta samma vecka.

Men sen hände något. Familjerna var inte så stora. Barnen behövdes inte som arbetskraft. Då kund skolan bli mer kontinuerlig. Alla barn kunde ägna sig åt skolan och läxorna. Kunskapen blev prioriterad. Jag som började skolan på mitten av 1950-talet hörde från de vuxna: ”Du har en förmån som får gå i skolan! Utnyttja detta och lär dig så mycket du kan. Gör dina läxor. Du kan utforma ditt liv hur du vill med hjälp av kunskaper!”

Jag har gått i 3 olika skolformer. Började i folkskolan. Men när vi i 3:dje klass flyttade till Malmö så hade vi enhetsskolan och när jag sedan började högstadiet, 7:nde klass, så infördes grundskolan. Målet med grundskolan var att alla barn i hela Sverige skulle få lära sig exakt samma saker i skolan. Alla oavsett vilka föräldrarna var, bostadsort, bostadsområde, ekonomiska förutsättningar eller något annat som i dag räknas in i begreppet socio-ekonomiska-faktorer skulle få exakt samma möjligheter i skolan. Men vi hade ingen stödundervisning eller läxläsning i skolan. Vi fick lära oss att ta vara på vår skoltid och göra något bra av den. Kunskapstörsten var stor.

Jag fortsatte att studera och har läst in gymnasiet och läst på högskola. Jag anser att jag är högutbildad. Men kunskapstörsten är fortfarande stor. Jag märker att det finns luckor i mina kunskaper. Då kom vi t ex aldrig fram till nutidshistoria. Första och andra världskriget blev bara en liten parentes. Alla kunskaper om den tiden har jag införskaffat som vuxen. Jag inser att min och andras historia är viktiga.

Vilka kunskaper fick jag då i skolan som har varit viktiga för mig under min levnad? Allra viktigast har nog varit ordning och uppförande, tätt följt av kristendomskunskap dvs vår värdegrund och våra normer. Dessa grunder har gjort att jag aldrig har haft svårigheter med att umgås med andra människor eller andra kulturer. Jag har haft en trygg grund att stå på.

Andra viktiga saker har varit de 4 räknesätten, multiplikationstabellen, procenträkning, svenska språket, grammatik, läsförståelse, analysförmåga, samhällskunskap, vår geografi samt vår natur. Allt detta lägger grunden till förmågan att lära sig nya språk och söka kunskaper om nya platser eller ny vetenskap eller ny teknik eller något annat nytt.

Dessa kunskaper har gett mig en bra grund för mitt vuxna liv – en värdegrund. När statsministern och de andra politikerna tjatar om fel värdegrund så kan de göra det för att skolan har försämrats. De vet att alltför många människor inte har fått så gedigna kunskaper och den värdegrund som jag har fått. De kan ljuga för och manipulera dessa människor. De kan påstå en mängd saker som alltför många människor saknar förmåga att kunna kontrollera.

Från och med höstterminen har små barn rätt att få digital kompetens i förskolan. Det står inskrivet i den nya reviderade läroplanen som började gälla i somras. Små – riktigt små – barn ska alltså indoktrineras och kontrolleras med hjälp av läsplattor och datorer. De ska inte få leka fritt eller få utveckla en naturlig värdegrund med hjälp av leken! Det är skrämmande!

Många har de senaste dagarna reagerat på att Skolverket vill stryka antiken från läroplanen. Men det är ju det lilla. Det finns många andra saker som prioriteras istället. Värdegrund dvs regeringens värdegrund som innehåller genus, feminism, jämställdhet, migration, socialism, solidaritet, demokrati, klimatfrågor, hållbart samhälle osv.

Nu vill alltså Regeringen och Skolverket tvinga på riktigt små barn ”den rätta värdegrunden”! Det handlar inte längre om kristna värderingar och normer – uppförandekoder mot varandra och samhället i stort. Nu handlar det om att fortsätta den Myrdalska agendan att få makt över människorna via skolan. Föräldrarna ska inte uppfostra sina barn. Historiska kunskaper är av ondo – om de inte gynnar socialismen.

Ordning och uppförande samt grunderna i svenska språket, matematik och hur vårt land ser ut, prioriteras inte längre i den svenska skolan. Nu ska ju alla barn skolas till att bli globalister, feminister och klimataktivister. Då behövs ju inte de andra kunskaperna. Det är helt onödigt att barnen lär sig att analysera, prioritera och dra egna slutsatser. Barnen ska formas till små socialistrobotar!

Tidigare äldre inlägg

Livsideal

Jag vill leva som jag lär och inte som någon annan vill att jag ska.

Kronisk levende

Lev idag, imorgen er idag igår.

Busiga mor

My Home My Place My Life My Story

دفتر بهار

نکنه ها باقی است

پیشگام

نشریه سوسیال دمکرات های ایران

DET GODA SAMHÄLLET

HÄR SKAPAS SAMTIDENS SJÄLVFÖRSTÅELSE

Motvalls blogg

Förflugna tankar och bevingade ord.

Mons Krabbe

Samhällsdebatt, historia och säkerhetspolitiska analyser

Prickiga huset

Hälsobloggen

Kulturbilder

Svenska Kulturbilder - binder samman forntid med nutid

moviesaredreams831071279.wordpress.com/

EN KAXIG SVENSK BLOGG OM BROTT MM.

HallonHatt's sida

Just another WordPress.com site

En ängel 👼🏻 med svarta vingar.

Obotlig sjukdom, hobby, fotografering, smycken m.m

Rebecca Hybbinette

- Kamp ger återbäring!

MÅNSSONSKULTUR.SE

JOHNNY M RECENSERAR FILM, MUSIK & SÅNT

Sjunne [ dot ] com

Jan Sjunnesson skriver om politik som om det fanns en frihetlig patriotism och om kultur som om det fanns ett liv bortom politiken.

Sverigekanalen Dalarna

Nationell Webbradio/Dalarna

En gräsrot skriver

Dear past, thank you for all the lessons. Dear future, i am ready. Denna blogg behöver inga donationer. sprid gärna dess innehåll.

Richard Sörman

En annan humaniora

Högrelius funderingar!

Just another WordPress.com site

Kulturminnet

Om det svenska kulturarvets rikedom och kulturen i dagens samhälle

Riksväg 32 på det smålänska höglandet

Säger det hellre med bilder och musik.

Ocensurerade nyheter

Nyheter och politik.

Tommy Hanssons Blogg

Här bloggar Tommy Hansson om aktuella frågor

Alternativ för Sverige till EU-parlamentet 2019

Sverige ut ur EU! EU ut ur Sverige! Dags att ta tillbaka makten! AfS är din röst för swexit och det bästa alternativet för ett suveränt Sverige.

Jenny Piper

Politik, nyheter och samhällsdebatt

Peter Krabbe

Världen i fokus - vem styr vår framtid och varför?

Rakapuckar's Blog

Så bitter på Steffe med alliansen!

Halloj världen!

Ett resemagasin och en blogg av Inger Hansson. Om resor och hållbarhet. Om vackra platser. Om fotografi, natur och lite av varje.

Christer.L.Hansson

Det som danar mig

Vincat Veritas

Låt sanningen segra

Life, Death and all between

Welcome to an expanding worldview

SasjaL

Cyniker är inget man föds som, det är omgivningen som formar ...

Livsglimtar

Bättre sent än aldrig

mickecarlssonsblog om nutidens dårskap

Skillnaden mellan demokrati och diktatur är storleken på gapet mellan makten och folket. I min blogg visas hur gapet dag för dag blir allt större i Sverige.

Ama de casa

En hemmafru i Spanien

Peter Harold - Skrivarens blogg

Skrivandet är frihet - jag skriver för friheten.

%d bloggare gillar detta: