Att byta värderingar

Under alltför många år har politiker och medier försökt förklara att multikulturalismen är bra för Sverige. Om bara vi svenskar blir mindre rasistiska, gör avkall på våra traditioner, blir mer humana och byter värderingar så kommer allt att fungera bra!

””Vi kan inte ansvara för alla Mellanösterns tonårspojkar!” Så sa han igår ( 23/10 2016)- Morgan Johansson, migrationsministern.  Har han blivit främlingsfientlig och rasist? En stor del av befolkningen har blivit kallad för de orden när de har sagt: ”Vi kan inte ta ansvar för hela jordens befolkning!”

Det känns alltid bra att ha erfarenheter och att ha något att jämföra med. Min jämförelse handlar om en tid som Morgan inte är tillräckligt gammal för att ha upplevt. Det handlar om min ungdom i Malmö för ca 45-50 år sedan. Vid den tiden hade vi en kraftig arbetskraftsinvandring i Malmö. Industrin skrek efter arbetskraft och de kom från hela Europa.

De flesta som kom bosatte sig i förorterna, Rosengård, Kroksbäck och Augustenborg. Många  umgicks bara med landsmän och lärde sig aldrig svenska – då fanns ingen SFI-undervisning. De kunde få svenskt medborgarskap om de:

”1. styrkt sin identitet,
2. fyllt 18 år,
3. sedan fem år eller, i fråga om dansk, finländsk, isländsk eller norsk medborgare, sedan två år har hemvist här i landet, samt
4. fört och kan förväntas komma att föra en hederlig vandel.”

Problemen dvs kulturkrockarna blev stora, speciellt för barnen. Barnen ville leva som svenska barn gör och föräldrarna ville att de skulle leva enl hemlandets kultur. Det uppstod problem på skolorna. Jag jobbade en tid på barnpsyk och vi hade en del invandrarbarn som led av dessa kulturkrockar. Många återvände till sina hemländer men de flesta stannade i Sverige. Av de som stannade så integrerades de flesta. Tyvärr så fanns det en del som aldrig blev integrerade. Det är den gruppen som nu har barn och barnbarn som nu terroriserar stora delar av Malmö idag!

Redan då undrade jag vad politikerna sysslar med. Jag skrev insändare om detta. Undrade varför politikerna inte löser integrationsproblemen INNAN de släpper in fler invandrare i landet. Jag tyckte faktiskt synd om människor som lockas hit och sen inte får en chans att etablera sig i landet. Jag tycker samma sak nu – men nu får jag benämningen främlingsfientlig och rasist när jag yppar dessa tankar!

Då styrde Socialdemokraterna och nu styr samma parti. Men de tycks inte ha tagit lärdom från den här tiden. De ser inte att problemen som de skapade i Rosengård och Kroksbäck lever kvar och har eskalerat till andra förorter runt om i landet. Nu är det inte européer som är problemet utan afrikaner och människor från Mellanöstern. Kulturkrockarna är ännu större idag! Hur mycket tål vårt land?

Den ”humanistiska stormakten” är inte human! Den är inte human mot vare sig medborgarna som får stå för kostnaderna eller invandrarna som blir lurade ”med guld och gröna skogar”. Det finns ju inte jobb och bostäder. Vår välfärd håller på att krackelera.

Min vädjan till makthavarna: Ta ert ansvar och städa upp efter politikernas brist på ansvarstagande INNAN ni släpper in fler i landet!” skrev jag här på bloggen hösten 2016.

Har det hänt något sedan dess? Nej – bara att vi har val i höst. Socialdemokraterna vill regera i minst 4 år till. Nu lägger de om sin politik och lovar guld och gröna skogar. Allt ska bli bra – bara vi tror på dem! Men hur ska vi kunna göra det?

Alla nyfödda barn är ju lika – eller är de det? De ser olika ut: hudfärg, hårfärg, ögonfärg, vikt och längd. Dessutom har alla en viss uppsättning gener, som är beroende av föräldrarnas och tidigare generationers gener. Det är just dessa genuppsättningar som är grunden till att barnets blir unikt.

Sen händer något. Miljön som barnet växer upp i stimulerar vissa av dessa medfödda anlag. Miljön är det som också kan kallas för kultur. Barnet anpassar sig till kulturen som det lever i. Orsaken är att vi är flockdjur och anpassar oss till flocken för att inte bli utstötta. Det innebär att barnet får förståelse för den egna flocken på andra gruppers bekostnad.

Varje flock (grupp, stam, parti, nation) har olika intressen och olika moraluppfattningar. Det kan vara snart sagt omöjligt att rubba förutfattade meningar eftersom de i grunden är intuitiva och känslomässiga. Individen böjer sig enbart för fakta i den mån att fakta är individens och flockens sak. Detta gör att varje flock har sin egen kultur.

När situationer inte stämmer med det invanda så använder individen gärna att ”rationalisera” bort obekväma fakta. Detta innebär att personer som hamnar i nya miljöer (flockar) kommer i nya situationer att agera exakt som de lärde sig att göra som barn i den egna flocken. Det uppstår kulturkrockar!

Det är ju detta som händer i vårt nya multikultisamhälle. De som kommer hit vill fortsätta att leva som de gjorde i den egna flocken (kulturen). Vi vill att de ska anpassa sig till vår kultur. Men går det att ändra på beteende och normer som finns med sedan nyföddhetsstadiet? Kan vi ändra på vårt beteende? Det handlar ju omprogrammering av hjärnan! Kan vi omprogrammera vår hjärna så att den accepterar alla andra kulturer (våldsbejakande, kvinnofientliga, krigshetsande sextrakasserande) när vi har växt upp i en ”snällist”-kultur? Vad händer när ”snällist”-kulturen och våldsbejakande-kulturen möts?

Kan vi förändra de nya invånares beteende genom att ge dem välfärd, subventionerade jobb och lära dem de svenska normerna?  Ylva Johansson vill lära ut att i Sverige har vi tvåförsörjarmodellen. Sen vill de lära ut vad vi anser om barnaga, om sexuella trakasserier, om skatter, om brottslighet och om alla de svenska värderingarna. De svenska värderingarna har vi haft sedan vi var små barn. De har hela tiden byggts på med fler värderingar. Om någon frågar mig varför jag firar midsommar, äter rotmos o fläsklägg eller tycker om syrendoft – så kan jag nog inte ge ett bra svar. Det beror med all säkerhet på de värderingar som jag har samlat på mig under mitt snart 69-åriga liv – från vuxna i min närhet men också från tidigare generationer. Jag vill inte göra mig av med dessa normer! De ger mig trygghet och samhörighet.

Men politikerna hoppas på att de nyanlända ansluter sig till våra svenska värderingar. De ska få en grundkurs i dessa. Men kan värderingar bytas ut genom en kurs på på 60 timmar eller ens på 180 timmar? Naturligtvis inte! Det kan ta generationer. När politiska visioner får styra över verkligheten så kommer det otvivelaktigt att sluta i besvikelse. Det finns ett liv efter valet! Varför vill politikerna inte inse att mångkultur skapar problem?

Annonser

Har vi samma värde?

Kulturelitens agerande den senaste tiden har fått mig att fundera. Varför uppfattar vi samma företeelse på helt olika sätt? Varför har vi så svårt att förstå varandra? Jag har en bild som illustrerar detta.

Blog image

Föreställer bilden det som jag tror att den föreställer? Eller … finns det kanske något annat i bilden som jag inte ser just nu? Är allting bara svart eller vitt?

Är det likadant i verkliga livet? Är jag naiv när jag ser världen på mitt sätt? Är allting som jag hör eller läser sant eller osant eller kanske halvsanning? Är jag vilseledd? Jag kanske inte ser hela sanningen även om den blir presenterad för mig – som i denna bild?

Jag tolkar utifrån min synvinkel och utifrån mina förutsättningar men är det hela sanningen? Är det något som jag har förbisett? När jag läser en tidningsartikel – kan jag tolka den på rätt sätt?

När jag hör någon politiker prata – kan jag tolka det på rätt sätt? Vad är rätt sätt?

Vilka tolkningar lägger jag in i bilder som jag ser, artiklar och/eller böcker som jag läser, radio och TV-program och eller det jag hör? Jag tror naturligtvis att jag har rätt men … tänk om jag har helt fel?

 

Men om jag kan ha fel så kan det ju likaväl vara andra som har fel! De som kallar människor för brunråttor, fascister, nazister och rasister har kanske fel? Det är kanske de själv som är brunråttor, fascister, nazister och rasister? Det är kanske de som inte förstår den komplexa värld som vi lever i.

De kanske inte ser  eller vill se alla fakta. De som inte är öppna för andras tankar och åsikter sätter sig själv på en piedestal. De värderar sig själv, sitt kunnande och sina åsikter för större och ädlare än andras. De vill vara en elit – en blåblodig adel – som ska tala om för andra människor vad som är rätt och vad som är fel. De står i rad och vill förbjuda andra människors åsikter.

Tyvärr Anne Ramberg och Cecilia Hagen! När jag betraktar er så är ni inte de fagra prinsessorna. Jag har kanske fel men …

När jag vänder på bilden ser jag bara några gamla sura föredettingar som inte förstår eller inte vill förstå! Jag ser bara envisa egoistiska människor som vägrar att acceptera andras åsikter – trots vår grundlag som talar om åsiktsfrihet!

 

Blog image

Vilken av mina tolkningar är rätt och vilken är fel? Inte vet jag! Jag vet bara att allt inte är enbart svart eller vitt!

Selektivt tänkande

Filosofen i mig funderar kring varför vi människor uppfattar vår omvärld så olika. Trots att vi bor i samma land, ser på samma TV-kanaler, läser samma tidningar och kanske samma böcker så upplever vi vår omvärld olika. Vad beror det på? Jag tänker på detta när jag läser en intressant artikel i Forskning & Framsteg. Den handlar om värderingsskillnader – olika värdegrunder beroende på vilken del av världen som man kommer ifrån.

”– Det är klart man inte förändrar sina värderingar bara för att man passerar en nationsgräns. Det måste vi nu förstå och börja prata om. Och vi måste inse att vi står inför problem – men att vi även har möjligheter”.

Den som säger dessa ord är Bi Puranen. Hon är ekonomhistoriker och forskare vid Institutet för framtidsstudier samt generalsekreterare vid World values survey, som regelbundet tar fram en global kulturkarta. Hon säger detta så självklart – samma sak som jag har yttrat så många gånger. Om hon och jag och många, många, många andra medsystrar och medbröder förstår detta – varför förstår då våra makthavare inte dessa enkla fakta? Det är ju så uppenbart att människor med andra kulturer och värderingar tar med sig dessa även när de flyttar till ett nytt land, en ny världsdel och en ny kontext. Kan det bero på att beslutsfattarna selekterar fakta och enbart lyssnar på de fakta som stämmer in i deras visioner och intentioner. Bryr de sig inte om att läsa de fakta som Bi Puranen lägger fram pga att dessa inte stämmer med den egna värdegrunden eller de redan tagna besluten? Väljer de medvetet bort fakta som inte stödjer de egna teserna?

”Bi Puranen efterfrågar större kunskaper om värderingskonflikter. Till exempel: I de flesta länder efterfrågas demokrati. Men i flera länder i Mellanöstern, exempelvis Jordanien och Irak, anser de som säger sig uppskatta demokrati samtidigt att religiösa ledare bör uttolka lagarna, att armén kan ta över om regeringen agerar på ett inkompetent sätt och att människor ska lyda sina ledare. En stor del av befolkningarna där stödjer alltså dessa tre påståenden.

– Vi har olika syn på vad demokrati innebär i olika delar av världen, säger Bi Puranen.

Det finns flera andra områden där vi kan räkna med värderingskrockar. De handlar enligt Bi Puranen bland annat om genusfrågor, tolerans mot avvikare, synen på religion, homosexualitet, barnuppfostran, abort, skilsmässor och våld i hemmet.”

Ja, så är det! Vi har ju diskuterat dessa frågor intill tjatighetens rand och fått brunstämplar på oss. Vi har stångat våra pannor blodiga. Men … makthavarna och medierna har hävdat att vi har fel! Vi ska ju vara en humanitär stormakt och hela världen vill ha den svenska modellen. Hur orkar de ljuga om uppenbara fakta? Vem försöker de övertyga om att de har rätt – sig själv?

Apropå den våg av sexuella trakasserier och våldtäkter som vi har upplevt säger Bi Puranen:

”– Här gäller det att vara tydlig och visa på de regelverk som gäller och som inte är förhandlingsbara. Men i vissa kretsar verkar detta vara känsligt att prata om, vilket jag har väldigt svårt att förstå. Det kan förstås vara känsligt att förklara detta för dem som kommer från länder där lagstiftningen ser helt annorlunda ut i dessa frågor, men vi har varit för svaga vad gäller att stå upp för dessa saker.”

Lite siffror som belyser värderingsskillnader i världen och som kan ställa till bekymmer då makthavare vill göra vårt land mångkulturellt:

”Sverige ligger på plats fyra i jämställdhet i världen, enligt Global gender gap report, medan Syrien ligger på plats 143. I Sverige tycker 3 procent att män är bättre lämpade som politiska ledare än kvinnor. I Irak är siffran 44 procent.

I Sverige håller 81 procent helt och hållet med om att en viktig del av demokrati är att kvinnor har samma rättigheter som män. I Irak är siffran 18 procent, enligt World values survey.

I Egypten, Jordanien och i de palestinska territorierna menar över 90 procent av befolkningen att homosexualitet är oacceptabelt. I västeuropeiska länder är siffran omkring 10 procent, enligt Pew research center.

I Irak menar 22 procent av dem som definierar sig som muslimer att söner och döttrar ska ha samma arvsrätt, och 92 procent av samma grupp menar att en fru alltid måste lyda sin man, enligt en annan Pew-studie.”

Jag inser att vi har och kommer att få mängder av kulturkonflikter i vårt land. Integration tar lång tid. För att uppnå integration krävs öppenhet, förståelse, ärlighet och tydlighet.Politiker upprepar ofta mantrat ”Vi ska vara tydliga!” Men de är väldigt selektiva i NÄR vi ska vara tydliga och VAD de ska vara tydliga med. Deras selektering av fakta känns oseriös! Man uppnår inte samförstånd och integration genom att selektera fakta! Deras beteende passar bäst i sandlådan!

Sila sand

 

Tidigare äldre inlägg

Tommy Hanssons Blogg

Här bloggar Tommy Hansson om aktuella frågor

Alternativ för Sverige till EU-parlamentet 2019

Sverige ut ur EU! EU ut ur Sverige! Dags att ta tillbaka makten! AfS är din röst för swexit och det bästa alternativet för ett suveränt Sverige.

Jenny Piper

Politik, nyheter och samhällsdebatt blandat med personliga krönikor.

Spanienaktuellt

Den osminkade spanska sanningen

fujifredrik

Vi fotograferar det mesta av det bästa. För att nämna några inriktningar så fotograferar vi Bröllop, Fitnesstävlingar, Träningsbilder, Djurbilder och Produktbilder åt företag.

Peter Krabbe

Världen i fokus - vem styr vår framtid och varför?

Wallenborgs politikblogg

Politik om stort och smått.

JUST-LOOK-AT-SWEDEN

SWEDEN - A SHITHOLE COUNTRY?

Rakapuckar's Blog

Så bitter på Steffe med alliansen!

Björn Alvebrand

STYRBORD ELLER BABORD? VALET ÄR DITT.

Busiga mor

My Home My Place My Life

SVERIGE - EUROPA - VÄRLDEN

GÅR DET VERKLIGEN SÅ BRA NU?

Halloj världen!

En blogg av Inger Hansson. Om resor. Om Instagram och annan fotografi. Om natur. Om Karlshamn, Kristianstad, vatten och lite av varje.

Christer.L.Hansson

Det som danar mig

Stigfinnaren i Älvsund

vägen inåt är vägen framåt

Vincat Veritas

Låt sanningen segra

Rovdjurspolitik

Faunavård utan vetenskapligt stöd

Tankeverket

Alla förändringar börjar med en tanke

Life, Death and all between

Welcome to an expanding worldview

SasjaL

Cyniker är inget man föds som, det är omgivningen som formar ...

Livsglimtar

Bättre sent än aldrig

mickecarlssonsblog

Skillnaden mellan demokrati och diktatur är storleken på gapet mellan makten och folket. I min blogg visas hur gapet dag för dag blir allt större i Sverige.

Ama de casa

En hemmafru i Spanien

Motvalls blogg

Förflugna tankar och bevingade ord.

Peter Harold - Skrivarens blogg

Skrivandet är frihet - jag skriver för friheten.

Varjager's Weblog

I vår del av världen. En titt på fosterlandet och dess styrande elit med kritiska ögon.

Petterssons gör Sverige lagom!

"Envar har rätt till åsiktsfrihet och yttrandefrihet. Denna rätt innefattar frihet för envar att utan ingripanden hysa åsikter och frihet att söka, mottaga och sprida upplysningar och tankar genom varje slags uttrycksmedel och utan hänsyn till gränser." - FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna, artikel 19

Ett vettigt alternativ

Om man tänker steget längre

Rune Lanestrands blogg

Politik, jordbruk, Vänersborg, Sverige, EU och världen kommenteras av småbrukaren Rune Lanestrand

corneliadahlberg

Gräsrotsrevolt

WTF?

100 möjligheter istället för hen!

Anna Ernius

politik, litteratur och möten med världen

%d bloggare gillar detta: