TILL DIG SOM TÄNKT SKAFFA KARL!

Information från Svenska Brukskarlsklubben

Ursprung: Den tama mannen har funnits som sällskap och bruksman till kvinnor så långt tillbaks i tiden som vi kan minnas. Användningsområdena har givetvis växlat, allt från jakt och jordbruk till dagens rena sällskaps- och avelskarlar.

När du bestämt dig för att skaffa karl vill vi ge dig lite tips och råd för att förenkla din vardag med mannen.

Det första du behöver tänka på är om du verkligen har tid med en karl. En karl är ingenting man lättvindligt kan lämna bort till vänner och bekanta. Ännu finns inga godkända pensionat i Sverige. Lyckligtvis är karlar idag accepterade i de flesta offentliga miljöer. Det är dock ej tillrådigt att ta med karlar överallt. Exempelvis boutiquer brukar framkalla nervositet och i vissa fall aggressioner. Det är inte ovanligt att man ser oroliga och gnällande karlar väntandes vid kassan.

Även om du anser dig ha tid över till både en och två och kanske tre karlar vill vi inte rekommendera mer än en. Ofta visar de oro och till och med svartsjuka om ”matte” bryr sig för mycket om andra karlar!

Kostnader: Det är givetvis något som man bör tänka på innan man skaffar karl. Att ha karl är inte billigt. En karl äter mycket och behöver kläder, bil mm. En duktig arbetskarl kan ofta själv tjäna ihop till sitt uppehälle. Har man en skicklig jägarkarl kan han bidra till hushållet med bland annat älgkött. På höstarna kan man till och med se hur karlar beger sig ut i flock för att jaga älg. Se till så att just din karl har tillstånd, dvs. licens, för detta annars bör man inte låta dem löpa omkring hur som helst i skog och mark. Om din karl saknar det rätta intresset för jakt kan du kanske istället träna honom till att bli en skicklig bär- och svampplockare.

Allmän skötsel: För att din karl ska få leva ett långt, friskt och lyckligt liv behöver han god mat, frisk luft, daglig motion och någon eller några aktiviteter som inspirerar honom. Tänk även på att hålla din karl vacker. Södermanlandsrasen är vanligen renlig av sig och sköter det mesta själv till exempel ansning av skägg och naglar. Tandvård och trimning av huvudhår bör man överlåta till en fackman.

OBS! All kupering är strängt förbjudet i Sverige, sådant kan till och med medföra rättsliga följder i vissa fall.

Från Facebookflödet

När det krisar tillsätter de en utredning

I april 2017 fick regeringen uppdraget att utreda och hitta åtgärder mot stabsläge på sjukhus efter en riksdagsmotion. Utredningen i sin helhet ska redovisas senast 30 september 2021! Det innebär att 4½ år behövs för att utreda.

En del av motionen – hämtad från regeringens websida:

”Regeringen borde göra en översyn av vad resursbrist inom sjukvården kan få för konsekvenser vid en extraordinär händelse. Riksdagen uppmanade regeringen till detta i ett tillkännagivande.

Under de senaste åren har svenska sjukhus vid flera tillfällen behövt införa stabsläge i vissa kritiska lägen, såsom vid överbeläggningar eller vid akut personalbrist. Ett stabsläge innebär att sjukhuset tvingas göra hårda prioriteringar i resursanvändandet. Konsekvensen kan bli att patienter hänvisas till andra sjukhus och att operationer behöver ställas in. Att sjukhus behöver gå in i stabsläge vid relativt normala förhållanden är oroande anser försvarsutskottet. Riksdagen vill alltså därför att regeringen ser över vilka konsekvenser resursbrist skulle få vid en extraordinär händelse med stor belastning på samhällets vårdresurser.”

I mitten av februari 2020 var det krisartat på Södersjukhuset i Stockholm. Sjukhuset gick upp i stabsläge. Patientsäkerheten var periodvis noll, där sjuka har fått vänta tolv timmar på att få en läkar-bedömning. Beslutet om att gå upp i stabsläge togs eftersom det rådde platsbrist på sjukhuset, bl a pga influensa, vinterkräksjuka och andra infektioner som gör att äldre kroniskt sjuka människor behöver söka akutvård.

Influensa, vinterkräksjuka, infektioner, äldre kroniskt sjuka … Det handlar inte om några nya situationer! Det återkommer ju varje år och har gjort så under hela min livstid. Varför är då sjukvården så dåligt förberedd? En orsak kan ju vara att en ökad folkmängd ska dela på samma resurser. En annan orsak kan vara dålig planering!

Sen kom ett virus till Sverige. Panik, panik, panik! En lång debattartikel och en pressträff den 6 juli 2020! Regeringen gav fyra myndigheter och länsstyrelserna uppdrag som syftade till att de skulle vara redo för en eventuell andra smittvåg till hösten.

Men vad hade då hänt med utredningen som tillsattes 2017? Nu läser jag om en helt ny reform som kanske ska vara införd 2027. Reformen som kallas ”God och nära vård” bygger på fyra hörnstenar:

  •  Vi ska inte tvingas åka till sjukhus, utan vården ska komma hem till oss. Hemsjukvården ska byggas ut.
  • Varje patient ska ha en fast vårdkontakt som intresserar sig för hela människan och inte för en åkomma i taget.
  • Vården ska vara mer fokuserad på vad patienten själv vill och behöver. Personcentrerat är begreppet för dagen som alla talar om.
  • Vården ska bli mer förebyggande, bland annat genom att vi blir bättre på att ta hand om oss själva i tid.

När sjukhusen blir överbelastade och saknar personal ska alltså välfärden trappas ner till hemsjukvård där patienterna vårdar sig själv! ”Vad patienten själv vill” kan ju innebära att den som skriker högst och mest får vård på sjukhus men vi andra får en klapp på huvudet och råden ät inte …, drick inte …, umgås inte …, res inte …, kräv inte ….! Helst ska vi ha vett att dö tidigt så att vi inte blir en belastning för samhället! Annars får våra anhöriga ta hand om oss eftersom vi knappast kan förvänta oss någon sjukvård i ordets rätta bemärkelse!

En fast vårdkontakt? Vi har hört det förut! Vi fick ju välja vårdcentral och läkare för många år sedan. Men när jag äntligen behövde vård så hade ju min läkare slutat på vårdcentralen för några år sedan och jag har sedan dess mött några hyrläkare som har stannat några månader.

I hälso- och sjukvårdslagen finns det nu inskrivet vad vi kan förvänta oss av primärvården: Den ska:

  • kunna hantera alla vanligt förekommande vårdbehov
  • se till att vården är lätt tillgänglig
  • tillhandahålla förebyggande insatser
  • samordna olika insatser för de som behöver det.

Varannan svensk lever i dag med en långvarig sjukdom. En fjärdedel lever dessutom med två eller fler sjukdomar samtidigt. Det som dödade oss för 30 år sedan överlever de flesta i dag.
Till det kommer demografin. På tio år kommer antalet 80-plussare att öka med 47 procent.
Det är bakgrunden till den stora förändring som just nu sker inom svensk sjukvård. Drivkraften handlar om att få samhällets resurser att räcka till.

– För den som lever med komplexa och kroniska tillstånd måste hela livet fungera. Då krävs det att vården möter upp på ett nytt sätt, säger reformens huvudarkitekt, läkaren och forskaren Anna Nergårdh som utrett frågan sedan 2017.

Blaha, blaha, blaha! 4½ år tog det att utreda det självklara! Fortfarande har de ingen lösning på personalbristen, resurser eller planering. Det känns mest som att de vill prata sig ur kriserna … eller … tillsätta en utredning!

Bildresultat för hemvårdsbidrag

Valfrihet i vården

Patienters rättigheter i all ära – låt oss tala om personalens rätt att slippa rasister och andra knölar. Så skrev en ledarskribent!

Den dagen när jag söker vård vill jag kunna lita till 100 % på att jag blir förstådd, att jag blir tagen på allvar och att jag förstår vårdarna. Jag köper en tjänst (via skattsedeln + avgifter). När jag köper en vara så vill jag också vara nöjd med den. Jag vill inte betala för något som jag inte vill ha!

De senaste dagarnas debatt handlar inte om vårdsökare och betalare, Nej, det handlar om anställda! De som är anställda för att ge oss vård och service vill bestämma över vad vi som vårdtagare har för rättigheter och vad vi kan kräva! Vi som betalar deras lön ska helt enkelt inte få bestämma!

Men när jag söker vård så gör jag det inte för att det är roligt eller för att jag vill visa min makt. Jag gör det för att jag behöver hjälp. Kanske har jag ont eller känner mig sjuk. Jag känner mig skör och utsatt. En sak är säker och den är att jag behöver kunna kommunicera med en vårdkunnig. Kommunikationen är A och O!

För snart 10 år sedan besökte min son (då i 20-års åldern) Indien och Bangladesh. Hans mage fick besök av en amöba och han låg på sjukhus i Indien under 3 dygn och fick någon ”dundermedicin”. När han kom hem till Hisingen (där han bodde några år) blossade magbesvären upp på nytt. Så han besökte vårdcentralen och berättade sen:

– I Indien hade jag inga bekymmer med att kommunicera med vårdpersonalen. Men när jag besökte vårdcentralen på Hisingen förstod jag inte mycket av vad läkaren sa! En vecka efter mitt besök fick jag hem ett brev med posten. Det innehöll några provrör och frankerade kuvert men inga som helst instruktioner. Jag ringde vårdcentralen och fick reda på att jag skulle skicka in avföringsprov och hade en tid för återbesök några dagar senare. Varför hade jag inte fått reda på detta vid mitt läkarbesök? Eller hade läkaren upplyst mig om detta utan att jag hade förstått honom? Nu bad jag i alla fall om att få en annan läkare som jag kunde kommunicera med.

Vårdtagaren är beroende av ett bra omhändertagande och en konstruktiv kommunikation. I sitt utsatta läge ska vårdtagaren inte behöva be om ursäkt för att denne ställer krav på vården eller kanske visar sin utsatthet med ilska. När kommunikationen brister är det lätt att bli frustrerad. Om det inte hade funnits vårdtagare så hade ju inte personalen haft något jobb! Personalen är mer beroende av vårdtagarna som annars faktiskt kan välja en annan vårdgivare. De är anställda för att ge oss den service som vi har rätt att kräva! Ingen vårdtagare ska behöva känna sig underdånig eller behöva finna sig i att bli behandlade som sämre människor!

Bildresultat för läkare

Tidigare äldre inlägg

دفتر بهار

نکنه ها باقی است

تابستان

پیک تابستان

DET GODA SAMHÄLLET

HÄR SKAPAS SAMTIDENS SJÄLVFÖRSTÅELSE

Motvalls blogg

Förflugna tankar och bevingade ord.

Mons Krabbe

Samhällsdebatt, historia och säkerhetspolitiska analyser

Prickiga huset

Hälsobloggen

Kulturbilder

Svenska Kulturbilder - binder samman forntid med nutid

moviesaredreams831071279.wordpress.com/

EN KAXIG SVENSK BLOGG OM BROTT MM.

HallonHatt's sida

Just another WordPress.com site

En ängel 👼🏻 med svarta vingar.

Obotlig sjukdom, hobby, fotografering, smycken m.m

Blogg 46

en åsiktsblogg

Rebecca Hybbinette

- Kamp ger återbäring!

MånssonsKultur.se

Johnny M recenserar film, musik & sånt!

Sjunne [ dot ] com

Jan Sjunnesson skriver om politik som om det fanns en frihetlig patriotism och om kultur som om det fanns ett liv bortom politiken.

Sverigekanalen Dalarna

Nationell Webbradio/Dalarna

En gräsrot skriver

Dear past, thank you for all the lessons. Dear future, i am ready. Denna blogg behöver inga donationer. sprid gärna dess innehåll.

Richard Sörman

En annan humaniora

Högrelius funderingar!

Just another WordPress.com site

Kulturminnet

Om det svenska kulturarvets rikedom och kulturen i dagens samhälle

Riksväg 32 på det smålänska höglandet

säger det hellre med några bilder, musik samt film.

Ocensurerade nyheter

Nyheter och politik.

Tommy Hanssons Blogg

Här bloggar Tommy Hansson om aktuella frågor

Alternativ för Sverige till EU-parlamentet 2019

Sverige ut ur EU! EU ut ur Sverige! Dags att ta tillbaka makten! AfS är din röst för swexit och det bästa alternativet för ett suveränt Sverige.

Jenny Piper

Politik, nyheter och samhällsdebatt blandat med personliga krönikor.

Peter Krabbe

Världen i fokus - vem styr vår framtid och varför?

Rakapuckar's Blog

Så bitter på Steffe med alliansen!

Halloj världen!

Ett resemagasin och en blogg av Inger Hansson. Om resor och hållbarhet. Om vackra platser. Om fotografi, natur och lite av varje.

Christer.L.Hansson

Det som danar mig

Vincat Veritas

Låt sanningen segra

Life, Death and all between

Welcome to an expanding worldview

SasjaL

Cyniker är inget man föds som, det är omgivningen som formar ...

Livsglimtar

Bättre sent än aldrig

mickecarlssonsblog om nutidens dårskap

Skillnaden mellan demokrati och diktatur är storleken på gapet mellan makten och folket. I min blogg visas hur gapet dag för dag blir allt större i Sverige.

Ama de casa

En hemmafru i Spanien

Peter Harold - Skrivarens blogg

Skrivandet är frihet - jag skriver för friheten.

Varjager's Weblog

I vår del av världen. En titt på fosterlandet och dess styrande elit med kritiska ögon.

Petterssons gör Sverige lagom!

"Envar har rätt till åsiktsfrihet och yttrandefrihet. Denna rätt innefattar frihet för envar att utan ingripanden hysa åsikter och frihet att söka, mottaga och sprida upplysningar och tankar genom varje slags uttrycksmedel och utan hänsyn till gränser." - FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna, artikel 19

Rune Lanestrands blogg

Politik, jordbruk, Vänersborg, Sverige, EU och världen kommenteras av småbrukaren Rune Lanestrand

%d bloggare gillar detta: