Med människor som vapen kan alla gränser falla

Går det att erövra ett territorium utan vapen? Det är en fråga jag hört diskuteras ett antal gånger under mina år inom Försvarsmakten och svaret blev vanligtvis ett ”ja”. Rent hypotetiskt så skulle exempelvis Kina inte behöva några vapen för att invadera ett mindre grannland – om alla kineser helt sonika ställde upp och marscherade rakt in över gränsen, skulle de inte kunna stoppas eftersom det finns så många kineser. Eftersom sannolikheten att ett lands militär skulle skjuta obeväpnade civilister får bedömas som låg, skulle en sådan ”mass-marsch över gränsen” resultera i en nästintill garanterad framgång – förutsatt att ett land skulle vara cyniskt nog att villigt använda sin egen befolkning som levande vapen.

Läs hela artikeln HÄR.

Varför har vi lagar om de inte ska efterföljas?

Lagarna som finns till för att underlätta umgänget mellan människor. Vi ska kunna känna oss trygga och kunna umgås på lika villkor. Vi ska veta att de andra följer samma lagar som jag gör. Men hur efterföljs våra lagar?

När jag tittar i nyhetsflödet blir jag förskräckt. Sen igår kväll räknar jag se sex knivskärningar. Det är kanske fler … men jag hittar sex stycken som skett ute på våra gator och torg. Enligt min moral är det sex stycken för mycket! Har vi inte en knivlag?

Lagen om förbud gällande knivar och andra farliga föremål, (1988:254) ofta förkortat knivlagen, är en svensk lag som förbjuder innehav av knivar och vissa andra typer av föremål på allmänna platser, inom skolområde och i fordon på allmän plats om de kan användas som vapen vid brott mot liv eller hälsa. Lagen förbjuder även försäljning eller överlåtelse av sådana föremål till personer under 21 år.

Lagen omfattar till exempel knivar, stiletter, springknivar, balisonger (”butterfly-knivar”), sablar, svärd, shuriken (”kaststjärnor”), nunchaku (”karatepinnar”) och knogjärn.

Uppgifterna ovan är hämtade från Wikipedia idag. Jag minns alltså rätt! Vi har en knivlag och den har funnits i över 30 år! Det ÄR förbjudet att inneha knivar och andra stickvapen på allmän plats och polisen kan ta hand om sådana vapen om de upptäcker dem. Hur kan det då finnas så många stickvapen ute på våra gator och torg? Vi får väl förutsätta att om sex stycken har använts så finns det många många fler i byx- eller jackfickorna på de som vandrar runt i våra städer.

Hur är detta möjligt? Jag minns när lagen kom till. Alla var överens om att den skulle följas men undrade hur de skulle göra om de behövde den kniv som fanns hemma i lägenheten till något arbete ute i sommarstugan. Men nästan alla var överens: Det var tryggt och bra att slippa stickvapen på offentliga platser.

Jag är helt övertygad om att det hela tiden har funnits människor som har känt sig otrygga och har varit beväpnade. De har rört sig i kretsar där även andra har varit beväpnade. De har varit beväpnade för att känna trygghet!

Men nu … En ny kultur har kommit in i vårt land! Nu tycks många vara beväpnade av andra orsaker. De använder knivar för att hota, råna och skada! De vill skapa otrygghet! Få makt Vad gör polisen? Hur många blir lagförda och fråntagna sina stickvapen?

Knivar är vanliga ute i samhället och antalet brott mot knivlagen har ökat med 17,5 procent sedan 2008, enligt statistik från Brottsförebyggande rådet, Brå.

Den ökade förekomsten av knivar i samhället skapar otrygghet. Risken är stor att människor som är otrygga kommer att beväpna sig. Vi befinner oss alltså i en uppåtstigande spiral där våldet kan accelerera! Vad gör våra makthavare för att stävja detta – mer än att de pratar?

Beror gängkriminaliteten på överskott av manliga individer?

Naturen är vis! Det föds något fler manliga individer än kvinnliga. Män har alltid varit mer riskbenägna och därmed drabbats mer av sjukdomar och olyckor. Därmed har män haft kortare livstid. Det har blivit en balans mellan kvinnor och män.

Men som vanligt … mänsklig dumhet … politiska beslut … har rubbat på naturens ordning. I vissa provinser i Kina föds nu 125 eller 128 pojkar per 100 flickor, och i flera indiska delstater är siffran uppåt 120 pojkar per 100 flickor. Orsaken är att många flickfoster aborteras pga att beslut om barnbegränsningar. Enligt FN:s beräkningar har över 100 miljoner flickfoster aborterats de senaste decennierna, främst i södra och östra Asien, i Kaukasus och i sydöstra Europa.

Andra bidragande orsaker till mansöverskott är att män i västvärlden har högre medellivslängd än tidigare. Män drabbas inte i så hög utsträckning av olyckor pga  arbetarskydd, trafiksäkerhet osv. Med bättre medicinska kunskaper har vi också kunnat bota och förebygga sjukdomar.

De stora flyktingströmmarna har bidragit till ett stort mansöverskott i vårt land. Det är ju mest ensamkommande barn (pojkar) och män som kommer hit. 2018 fanns 5,14 miljoner folkbokförda i vårt land men bara 5,09 miljoner kvinnor. Då finns inte alla asylsökande eller illegala inräknade.

Vad händer då när vår värld – eller vårt land – drabbas av ett mansöverskott? Enligt Forskning & Framsteg:

”Ett rimligt scenario i dessa områden om bara ett eller ett par decennier är ett växande kvinnounderskott, vilket kan leda till en ökad risk för trafficking och handel med kvinnor, enligt FN. Därmed kommer vi att se en växande grupp av fattiga män som aldrig får möjlighet att bilda familj, eftersom forskning visar att kvinnor i regel väljer bort män med lägre utbildning och lägre lön än de själva har. I förlängningen kommer dessa män inte att ha barn som tar hand om dem när de blir gamla, vilket är ett problem i länder med svaga skyddsnät för äldre.”

Jag läste om en jämförelse mellan gängkriminaliteten i USA för 100 år sedan och den i dagens Sverige:

Det amerikanska samhället var mycket dåligt förberett för den stora invandringen. Polisen var uppenbart underdimensionerad och vid denna tid led ännu USA av en hel del korruption. Det fanns ingen fungerande stat i de områden invandrarna bosatte sig.
Mycket snabbt etablerade sig därför kriminella gäng som tog hand om såväl brottslighet som rättskipning samtidigt. Gängen profiterade på sina egna landsmän. Små näringsidkare var tvungna att betala beskyddaravgift eftersom det var den enda ordningsmakten som fanns.
Det äldre etablerade amerikanska samhället levde för sig och invandrarna för sig. Kriminaliteten bredde ut sig men inte i det gamla samhället utan bara i det nya.
Ovanpå detta kom så det ödesdigra alkoholförbudet. De kriminella gängen tog snabbt över den illegala försäljningen. Svåra gängstrider bröt ut med skjutningar på öppen gata.
När krutröken skingrat sig stod de italienska gängen som vinnare. De var bättre organiserade än sina judiska och irländska konkurrenter. Efter att ha slagits internt etablerade de fem ledande italienska gängen Cosa Nostra, det vill säga maffian. Organisatörerna kom alla från Sicilien och kopierade en modell för hur man organiserar sig från hemlandet.
Cosa Nostra kunde sedan etablera sig som den ledande kriminella organisationen i USA och kunde leva tämligen ostört av myndigheterna ända in på 1970-talet.
Det har ibland sagts att den italienska maffian i USA var en utlöpare av den sicilianska, men så var det inte. De som skapade maffian var unga män som var mer intresserade av att tjäna snabba pengar än att utbilda sig och skaffa ett hederligt arbete. De flesta av dem gick aldrig ut skolan.
De kriminella gängen i Sverige växer på samma sätt fram i utanförskapsområden. I New York hette dessa Little Italy och Bensonhurst. I Sverige Bergsjön och Rosengård. På samma sätt som i New York är de kriminella unga män som antingen invandrat själva eller är barn till föräldrar som nyligen invandrat, och alla är de mer intresserade av snabba pengar än jobb och utbildning. Den svenska polisen är underdimensionerad på samma sätt som New York-polisen var.
Sverige har å andra sidan mycket låg korruption och förhoppningsvis har de kriminella inte förmåga att organisera sig lika skickligt som New Yorks italienska gangsters.
På det hela taget är det emellertid mycket som är skrämmande likt.

Jag läste också en intervju med en fd yrkeskriminell:

Sarén har alltså erfarenhet av gängverksamhet både i Sverige och Finland, och hans erfarenhet sträcker sig över dryga två decennier.
Den gängverksamhet man ser i dag i Sverige är inte så mycket Hell’s Angels, Bandidos och andra MC-gäng, säger han.
Det är istället de så kallade falangerna som är mest aktiva. De består av starka individer som pratar ihop sig och kommer fram till hur de skall agera.
– I dag är det mest ungdomar och de skjuter till höger och vänster. Det har ändrat jättemycket, enligt min mening.
Sarén säger att han talat med yrkeskriminella i Sverige som säger att de rent ut sagt är rädda för unga som springer omkring med vapen.
– Kommer du från Tensta utanför Stockholm och man frågar vad hen skall bli då hen blir stor är svaret ofta gangster.

Jag funderar lite kring det allt grövre våldet som sker i vårt samhälle? Beror det på att män som blir bortsorterade söker sig till kriminella grupper, vill tjäna snabba pengar och få status – för att kunna imponera på kvinnor? Vad händer när vi spär på med ännu fler män – män som är uppväxta med andra kulturer och normer? Vad händer med vår uppnådda jämställdhet? Kommer mansöverskottet att acceptera vår feministiska regering och alla högljuda feministiska röster?

Politikerna har skapat detta stora problem! Har de varit medvetna om det? Har de någon plan på att åtgärda det? Nej! Eller tror de på fullt allvar att bara de blundar så löser allting sig själv? När ska ”strutsregeringen” dra upp huvudet ur sanden? Nu pratar de mest om resurser och högre straff. Men jag läste:

Av 417 gängkriminella i Stockholm som Expressen granskat har en tredjedel dömts för brott det senaste året. Elva av dem avtjänar just nu längre fängelsestraff för grova vapenbrott och två är dömda för mord eller mordförsök.
Men över hundra av de granskade kriminella har bara dömts för ringa narkotikabrott, som ger dagsböter som påföljd.

Jag har stora svårigheter i att få ihop det! 1/3-del döms för brott men bara 2,5 % avtjänar ett längre fängelsestraff. Idag läste jag om att åklagarna saknar resurser och måste prioritera ner vanliga brott till förmån för grov kriminalitet. Fängelserna är överfulla – fångarna får sova i våningssängar. Morgan Johansson vill förfölja de kriminella med blåslampa och ge de grova straff. Men … om nu åklagarna har svårt att hinna med och fängelserna är fulla …?

Som vanligt! Allmänheten kräver och politiker måste visa sin handlingskraft. Ingen nämner överskottet på manliga individer eller de allt grövre vapen som tycks finnas i överflöd samhället – och vad det beror på. Men alla partier vet exakt hur de ska lösa situationen. Nu ska de förhandla och bli överens om lösningar. Sen ska förslagen ut på remiss och beslut ska fattas. Under tiden hoppas alla på att problemet ska lösas av sig själv och att allmänheten får annat att tänka på!

Tidigare äldre inlägg

Sverigekanalen Dalarna

Nationell Webbradio/Dalarna

Madonnans

En kvinna i huvudstaden och Livet :)

En gräsrot skriver

Dear past, thank you for all the lessons. Dear future, i am ready.

Yolanda - "Det här är mitt privata krig"

Att vara annorlunda/att inte passa in i samhällets ramar

Richard Sörman

En annan humaniora

Peter Cooney Enabler

Traditional European Common Sense Catholicism - Anti-Judaic

Nytt liv

Här kommer jag att skriva om dagliga betraktelser sett utifrån min horisont att se på världen. Skriver gärna om allt mellan himmel och jord.

Högrelius funderingar!

Just another WordPress.com site

Kulturminnet

Om det svenska kulturarvets rikedom och kulturen i dagens samhälle

Hampus Andersson

Hampus Andersson

Riksväg 32 på det smålänska höglandet

säger det hellre med några bilder

My name is Lena

It is my right to be rich, happy and successful!

Tommy Hanssons Blogg

Här bloggar Tommy Hansson om aktuella frågor

Alternativ för Sverige till EU-parlamentet 2019

Sverige ut ur EU! EU ut ur Sverige! Dags att ta tillbaka makten! AfS är din röst för swexit och det bästa alternativet för ett suveränt Sverige.

Jenny Piper

Politik, nyheter och samhällsdebatt blandat med personliga krönikor.

Spanienaktuellt

Den osminkade spanska sanningen

Peter Krabbe

Världen i fokus - vem styr vår framtid och varför?

Wallenborgs politikblogg

Politik om stort och smått.

Rakapuckar's Blog

Så bitter på Steffe med alliansen!

Busiga mor

My Home My Place My Life

Halloj världen!

En blogg av Inger Hansson. Om resor och hållbarhet. Om vackra platser. Om Instagram och andra sociala medier. Om fotografi, natur och lite av varje.

Christer.L.Hansson

Det som danar mig

Stigfinnaren i Älvsund

vägen inåt är vägen framåt

Vincat Veritas

Låt sanningen segra

Rovdjurspolitik

Faunavård utan vetenskapligt stöd

Life, Death and all between

Welcome to an expanding worldview

%d bloggare gillar detta: