Hemsökelsernas tidevarv.

Image result for PK-ismen
Bilden vald av Ulsans

Det tröstlöst långdragna FN-mötet i Glasgow kunde inte tydligare visa, att en otäckt stor andel av världens ledare företer grava tecken på hjärntvätt. Någon sorts oförklarlig psykisk påverkan, som yttrar sig i en svårartad patologisk överkänslighet för en i den jordiska atmosfären infinitesimalt förekommande gas.

Hur kommer det sig, att detta obeskrivligt lilla klot i universum just nu är attackerat av så många djävulska och allt förhärjande farsoter och varför är särskilt det lilla konungadömet vid polcirkeln så svårt drabbat?

Är allt en följd av en obeveklig slump eller kan det möjligen förhålla sig så, att det uppkomna eländet är följden av någon sorts kedjereaktion, som startades av ett olycksaligt mänskligt felgrepp? Att den ena plågan med nödvändighet ger den andra och att allt bara bir värre om förloppet inte på något sätt kan avbrytas?

Enligt undertecknads ytterst noggranna analys av sakernas tillstånd, vilken i dagarna färdigställts och fästs på pränt, så pekar allt på att embryot i den elakartade processen fanns på plats redan för hundratusentals år sedan. Ett tragiskt programmeringsfel planterat i Homo Sapiens DNA. Grundstenen till PK-ismen.

Den djävulska ideologi, vilken de gudfruktiga kommit att benämna, som farsoten från helvetets allra innersta kärna. Den i särklass vidrigaste åskådning som framkläckts sedan historiens gryning. En lika lömsk som illasinnad konstruktion, som uppenbarligen tycks avsedd att förstöra, förinta och i grunden döda allt rationellt mänskligt tänkande.

Ett idésystem, vars rent ruskiga mutationer inte bara är oändliga till sitt antal, utan även kommit att gäcka alla försök till bekämpning medelst vaccinering. En del vill hävda, att dess utformning tyder på att det skulle härröra från något hemligt laboratorium. En sekret och mystisk workshop eller liknande.

Så mycket är dock kristallklart, att följderna för dem, som smittats av otyget inte bara är grymt fasansfulla utan även obotliga. Dess verkan yttrar sig som en så svårartad tankelåsning, att den förr aldrig skådats. En sorts stagnation i hjärnkontoret, som närmast kan liknas vid en omfattande trafikstockning .En typ av grav blockering som, inte minst i detta land, kom att spridas till universitet, press, statliga verk, rättsapparat, rikshospital och regering.

Allt fortsatte med asylpesten, den svårartat folkutrotande, vilken är en muterad variant av den föregående plågan och vars härjningar har skadat och skövlat särskilt Svea rike på ett alldeles infernaliskt sätt. Över hela det jordiska klotet ligger dessutom, som en tung filt, den sällsynt otäcka klimatpesten, vilken även kommit att gå under benämningen ”Klimatnoja”.

Den sistnämndas syndrom är nära besläktat med och påminner om det, som utmärker dem av PK-viruset drabbade. Det är en så väl utvecklad degeneration, att den som angripits aldrig någonsin kan tillfriskna. Forskare har åtminstone aldrig påträffat något sådant exemplar.

PK-pesten, asylpesten och klimatpesten tycks samtliga, av någon mysteriös anledning, särskilt svårt ha drabbat det lilla landet i norr. Alla dessa plågor är i Svea rike långt framskridna i sitt förlopp. Varför i hela friden utmärker sig det gamla konungadömet så till den milda grad? Varför har förbannelserna nått sådana djävulska proportioner just i Sverige?

Forskare, av den gamla stammen, har länge grubblat över sambandet mellan dessa farsoter. Enligt förljudande, så är man nu på det klara med, att om en individ har konstaterats smittad av en av dessa farsoter, så kan man med fullständig säkerhet dra slutsatsen, att vederbörande även är angripen av de två andra.

Snart femton år av vanstyre har medfört, att konungadömet är ohyggligt illa förberett för ytterligare påfrestningar. Moder Svea är, förståeligt nog, nedstämd och ledsen när hon blickar ut över sitt svårt vandaliserade rike. Det förhåller sig dock så, att hon har sett än svårare tider och hyser förtröstan i att Nemesis divina till slut skall nå de skändliga. Att vedergällningens efterlängtade timma snart skall slå.

Claudia de Longueville

Kan vara en bild av utomhus och monument

Uppdatering om viruset och vaccinationerna 2 sep -21. Lars Bern i Fjärde Statsmakten 100.

Se videon här.

I detta program med uppdatering om Covid-19 får vi möta Swebbts vetenskapliga och politiska kommentator Lars Bern i ett samtal med Mikael Willgert.

I Japan har myndigheterna returnerat miljontals doser från Moderna då dessa är kontaminerade med något ämne med magnetiska egenskaper och som inte finns med i innehållsförteckningen. Det var även i Japan som den hemliga interna rapporten från Pfizer avslöjades i vilken det framkom att vaccinet samlades med högre koncentration i äggstockar och benmärg.

Viruset har muterat och sprids nu som det så kallade deltaviruset som helt har slagit ut det ursprungliga alfaviruset i Sverige. Det har förutspåtts av nobelpristagaren Luc Montagnier som har avrått från att genomföra en vaccinationskampanj under en pågående pandemi eftersom det ökar sannolikhet för mutationer som motstår vaccinet.

Detta är en liknande mekanism som vid en illa genomförd behandling med antibiotika som framkallar antibiotikaresistens. Även John Ioannidis och Robert Malone som är några andra av världens främsta forskare i dessa frågor är mycket tveksamma till vaccinationskampanjen.

Lars Bern menar att det bästa sättet att skydda sig är genom att förbättra sitt immunförsvaret genom intag av zink och D-vitamin.

Statistisk information från Israel visar att en genomgången smitta är ett oerhört mycket bättre skydd än vaccinet ger. Att ta en vaccination efter genomgången smitta är helt meningslöst och dessutom en helt onödig risk för biverkan.

Här länge verkar vaccinet? Den amerikanska presidentens medicinska rådgivare Dr Fauci, som är en av de ledande personerna i vaccinationskampanjen, har sagt att man behöver förnya vaccinationen efter fem månader. Vaccinationen ger ett osäkert skydd mot de mutationer som uppstår. Vaccinationerna odlar i själva verket fram mutationer som blir mer smittsamma enligt världens främsta forskare Luc Montagnier som var HIV-virusets upptäckare.

Om vi istället hade satsat på de gamla mediciner som fungerar mot viruset hade vi idag haft flockimmunitet och blivit av med pandemin.

Vi går över till att diskutera hatkampanjen som pågår i de statliga medierna mot de personer som inte vaccinerar sig, exempelvis i SR:s Nordegren och Epstein. Bern menar att detta är helt ologiskt. Det måste ju betyda att de som vaccinerat sig inte tror på vaccinationen. Varför ska man då vaccinera sig.

I Israel har en ytterligare smittvåg uppstått i samband med den tredje sprutan.

I Sverige sker idag all smitta med deltavarianten som har odlats fram med hjälp av de som tagit vaccinationerna. Om vi istället använt de fungerande preparaten Hydroxyklorokin och Ivermectin hade pandemin varit borta vilket beskrivits i en artikel i Dagens Medicin.

I Afrika där Hydroxyklorokin används mot malaria är det förhållandevis inte många som dör av Covid-19.
I USA där man istället använder Remdesivir är det däremot många som dör av njurproblem vilket är en biverkan av preparatet.

Vi går igenom exempel på diskriminering av ickevaccinerade på Hitachi-ABB, Samhall, i en bowlinghall etc. På Hitachi-ABB tvingas ovaccinerade bära munskydd vilket är helt meningslöst eftersom viruspartiklar inte stoppas av munskydd. Istället ger munskyddet upphov till bakteriella infektioner.

Lars Bern skulle avråda den som tagit sin första spruta från att ta någon ytterligare spruta. Erfarenheter pekar på att risken för allvarliga biverkningar ökar för varje dos.

Lars Bern visar ett diagram från olika år som visar att det inte är någon speciell överdödlighet jämfört med tidigare influensasäsonger. Det framgår också att dödligheten ökar under den mörka årstiden vilket kan kopplas samman med att vi har ökade D-vitaminnivåer under den ljusa årstiden vilket ger ett skydd.

Lars Bern tar 10.000 i.e. D-vitamin (250 ug) dagligen tillsammans med zink och Quercetin som underlättar upptaget av zink. Även C-vitamin hjälper. D-vitamin ger ett avsevärt skydd mot död i Covid-19 vilket visats i vetenskapliga studier. Lars Berns uppfattning är att D-vitamin och de andra nämnda preparaten ger ett bättre skydd än vaccin.

Även den som har tagit vaccin bör ta dessa preparat eftersom vaccinet ger dåligt skydd.

Den enda grupp som kan vara meningsfullt att vaccinera är gamla människor som normalt inte har så många år kvar att leva. Att vaccinera barn är helt meningsfullt eftersom de inte blir sjuka och dessutom förhoppningsvis får många år att leva.

Lars Bern ger ett visst beröm till FHM och att vi inte har överreagerat lika mycket som i vissa andra andra länder. Anders Tegnell har hållit huvudet kallt och vi får hoppas att han får sitta kvar. Moderaterna tvärtom föreslår införande av vaccinationspass för att öka vår frihet vilket är fel enligt Lárs Bern eftersom det leder till motsatsen nämligen ofrihet och motsättningar.

Vi konstaterar att politiker och medier försöker skapa motsättningar mellan vaccinerade och ovaccinerade. På samma sätt försöker man skapa motsättningar mellan människor i klimatfrågan, migrationsfrågan och könsfrågor. Lars Bern menar att det är globalistiska intressen som driver på dessa motsättningar.

Avslutningsvis konstaterar Lars Bern att hundägare och andra djurägare får ett bättre immunförsvar eftersom de naturligt utsätts för patogener. Även undvikande av övervikt är avgörande.

Ett s.k. vaccin som inte skyddar som ett vaccin är inte mer rätt att ta än ett riktigt vaccin, tvärt om

Se videon HÄR.

Experterna är inte eniga. Räcker det för att du ska låta bli att injicera? Eller är lusten för stark? Behovet att känna sig duktig för stort? Att få tillhöra flocken, ända in i döden?

Magnus Stenlund

DET GODA SAMHÄLLET

HÄR SKAPAS SAMTIDENS SJÄLVFÖRSTÅELSE

Motvalls blogg

Förflugna tankar och bevingade ord.

Mons Krabbe

Samhällsdebatt, historia och säkerhetspolitiska analyser

Prickiga huset

Hälsobloggen

Kulturbilder

Svenska Kulturbilder - binder samman forntid med nutid

moviesaredreams831071279.wordpress.com/

EN KAXIG SVENSK BLOGG OM BROTT MM.

HallonHatt's sida

Just another WordPress.com site

En ängel 👼🏻 med svarta vingar.

Obotlig sjukdom, hobby, fotografering, smycken m.m

Blogg 46

en åsiktsblogg

Rebecca Hybbinette

- Kamp ger återbäring!

MånssonsKultur.se

Johnny M recenserar film, musik & sånt!

Sjunne [ dot ] com

Jan Sjunnesson skriver om politik som om det fanns en frihetlig patriotism och om kultur som om det fanns ett liv bortom politiken.

Sverigekanalen Dalarna

Nationell Webbradio/Dalarna

En gräsrot skriver

Dear past, thank you for all the lessons. Dear future, i am ready. Denna blogg behöver inga donationer. sprid gärna dess innehåll.

Richard Sörman

En annan humaniora

Högrelius funderingar!

Just another WordPress.com site

Kulturminnet

Om det svenska kulturarvets rikedom och kulturen i dagens samhälle

Riksväg 32 på det smålänska höglandet

säger det hellre med några bilder

Ocensurerade nyheter

Nyheter och politik.

Tommy Hanssons Blogg

Här bloggar Tommy Hansson om aktuella frågor

Alternativ för Sverige till EU-parlamentet 2019

Sverige ut ur EU! EU ut ur Sverige! Dags att ta tillbaka makten! AfS är din röst för swexit och det bästa alternativet för ett suveränt Sverige.

Jenny Piper

Politik, nyheter och samhällsdebatt blandat med personliga krönikor.

Peter Krabbe

Världen i fokus - vem styr vår framtid och varför?

Rakapuckar's Blog

Så bitter på Steffe med alliansen!

Halloj världen!

Ett resemagasin och en blogg av Inger Hansson. Om resor och hållbarhet. Om vackra platser. Om fotografi, natur och lite av varje.

Christer.L.Hansson

Det som danar mig

Vincat Veritas

Låt sanningen segra

Life, Death and all between

Welcome to an expanding worldview

SasjaL

Cyniker är inget man föds som, det är omgivningen som formar ...

Livsglimtar

Bättre sent än aldrig

mickecarlssonsblog om nutidens dårskap

Skillnaden mellan demokrati och diktatur är storleken på gapet mellan makten och folket. I min blogg visas hur gapet dag för dag blir allt större i Sverige.

Ama de casa

En hemmafru i Spanien

Peter Harold - Skrivarens blogg

Skrivandet är frihet - jag skriver för friheten.

Varjager's Weblog

I vår del av världen. En titt på fosterlandet och dess styrande elit med kritiska ögon.

Petterssons gör Sverige lagom!

"Envar har rätt till åsiktsfrihet och yttrandefrihet. Denna rätt innefattar frihet för envar att utan ingripanden hysa åsikter och frihet att söka, mottaga och sprida upplysningar och tankar genom varje slags uttrycksmedel och utan hänsyn till gränser." - FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna, artikel 19

Rune Lanestrands blogg

Politik, jordbruk, Vänersborg, Sverige, EU och världen kommenteras av småbrukaren Rune Lanestrand

corneliadahlberg

Gräsrotsrevolt

%d bloggare gillar detta: