En utbildning i brant utförsbacke

Det framhålls av våra beslutsfattare att vi lever i ett kunskapssamhället. Med det menar de att vårt samhälle präglas av kvalificerade arbete som kräver högt utbildad arbetskraft. Vi skall konkurrera, inte med låga löner utan med vår smartness, är tanken!

Detta ensidigt vurmande för högre utbildningar har ruckats något av stor invandringen av många personer med ingen eller låg utbildning. Det har uppstått ett behov av enkla jobb. Men det är undantag.

Med idén om det avancerade svenska kunskapssamhället odlas också myter på vårt samhälle. Fina, kvalificerade jobb utlovas. Och utbildning för alla är framgångsformeln. Gymnasiebehörighet ses som ett måste, ju fler som läser på högskola desto bättre. Men alla platsar ju inte!

Jag har alltid trott att grundskolan ska ge den utbildning som behövs inför vuxenlivet och arbetslivet. Grundskolan ska också ge de kunskaper som behövs för att en människa ska kunna klara av att leva i vårt samhälle och förstå det samt förbereda inför gymnasiestudier. Gymnasiet ska vara vidareutbildning som ger yrkeskompetens men också förbereder för ännu högre, fördjupade och specialiserade studier.

Idag läser jag att Malmö universitet har arbetat för breddat deltagande i högre utbildning. Idag kommer 70 procent av studenterna från studieovana miljöer. Men … har inte studenterna gått på gymnasiet? Hur kan någon tillgodogöra sig en universitetsutbildning om den är studieovan? Innebär detta att universitetet sänker kraven på utbildningsresultaten?

För mig är det en gåta att ett kunskapssamhälle har så låga krav på studenterna att de inte ens har de elementära kunskaperna. När 70 procent är studieovana så måste detta påverka studietakten. Lärare och övriga studenter måste påverkas av detta. Vart är det svenska kunskapssamhället på väg?

Anna Ekström, gymnasie- och kunskapslyftsminister, anser iallafall att med  ökande bildningsklyftor och ett snabbt förändrande medielandskap behövs mer folkbildning. Hon vill på detta sätt motverka en våg av alternativa fakta, filterbubblor och hårt vinklade framställningar av verkligheten har kunnat välla fram. Hon skriver bl a:

”Bland högutbildade personer och bland personer boende i våra större städer är det, enligt SOM-institutetet, större andelar som är nöjda med demokratin, i jämförelse med lågutbildade personer och personer bosatta på landsbygden, där nöjdheten är lägre.

I en sådan tid menar jag att folkbildningen är viktigare än någonsin.”

”Med det sagt är folkbildningen ändå en viktig del. Olof Palme brukade beskriva folkbildningen som demokratins vapensmedja. Och nog ligger det något i det. Med sin kritiskt prövande strävan efter kunskap och bildning har folkbildningen alltid varit en tung motvikt mot de förenklande idéströmningar som försöker måla världen i antingen svart eller vitt. I dag, när auktoritära krafter över hela Europa återigen vädrar morgonluft, är det arbetet viktigare än på mycket länge.”

Ministern pekar med fingret på lågutbildade personer och personer bosatta på landsbygden – sätter ett likhetstecken mellan lågutbildad och landsbygd samt ett mellan landsbygd och nöjdhet.De är ju inte nöjda med den Socialdemokratiska tolkningen av demokrati. Därför vill hon  och regeringen bl a satsa på folkhögskoleutbildning för asylsökande och vissa nyanlända samt utrikesfödda kvinnor. Andra lågutbildade och bosatta på landsbygden är inte intressanta – kanske för att de är svåra att värva till partiet?

Men folkbildningen kännetecknas av att den är ”fri och frivillig”, det vill säga fri från statlig styrning och frivillig för deltagarna. Ändå vill regeringen styra in de nyanlända till dessa utbildningar. De vill lära dessa personer den Socialdemokratiska tolkningen av demokrati. Hur frivillig blir den när denna utbildning kanske är en förutsättning för att få bidrag?

En regering med dåliga kvalifikationer och en ideologisk vinkling på utbildningsbegreppet leder Sverige utför branten till ”de okunnigas samhälle”!

 

Annonser

Har de lärt sig något?

Ibland undrar jag om skolan egentligen kan lära ut någonting. Jag blir mer och mer tveksam och undrar om den biologiska klockan styr mer än vad skolundervisningen gör. Politiker tror dock att de kan styra skolan och undervisningen. De tror att människor kan styras som små marionette-dockor. De skapar projekt som ska styra oss. Men oftast blir det inte som de har tänkt sig.

Idag höjs röster om jämställdhetsundervisning i skolan. Vi hör röster om att det måste till attitydförändringar. Män måste lära sig att respektera kvinnor. Vi måste lära oss att respektera varandra. Senaste tiden har vi matats med rapporter om sexuella trakasserier och våldtäkter.

Jag blir förvånad och förstår ingenting! Vad är det som händer i vårt samhälle? Har drygt 60 års skolundervisning misslyckats totalt?

”…  kravet på sexualupplysning i Sverige växte fram ur en folklig förtvivlan. Behovet av sexuell kunskap och tillgång till preventivmedel, kravet på fri abort, längtan efter att bejaka sin lust och glädje över en gemensam relation – allt detta drev fram förändringar.”

Jag läser detta i en skrift utgiven av Statens Skolverk , 2005, ”Hela livet – 50 ÅR MED SEX- OCH
SAMLEVNADSUNDERVISNING”.

”Den första handledningen i obligatorisk sexualundervisning för skolan (1956) var tydligt föreskrivande och avrådande. Budskapet var: Ge de unga kunskap, men uppmuntra dem inte att ha sex!

Den andra handledningen (1977) menade att skolan skulle förhålla sig mer neutral.

Den tredje handledningen/referensmaterialet (1995) lyfte fram ungdomssexualiteten på ett sätt som tidigare handledningar inte vågat göra. Sex- och samlevnadsundervisningen sågs nu som ett led i en ung människas utveckling till en egen individ, där slutmålet är att kunna fatta egna beslut. ”

Men har inte denna undervisning påverkat attityder, relationer, respekt och jämställdhet på något sätt? Om man ska tro på senaste tidens debatt så har den inte det. Många kvinnor har tydligen inte lärt sig att fatta beslut. De har sex – för att de inte kan säga NEJ. De blir gravida – trots preventivmedel. Aborterna har ökat till antalet – inte bland de unga. Vuxna kvinnor har svårt att välja och ta konsekvenserna!

”Längtan efter att bejaka sin lust och glädje över en gemensam relation”?

Men vad har hänt? Dagens feminister tycks inte ha lärt sig någonting av denna undervisning. De har inte lärt sig att ta ett eget ANSVAR. De vill att män ska ta ansvar, vara jämställda, respektera och förändra sina beteende och attityder. Men själv vill de inte förändra sina beteende och ta ansvar. De vill ha makt men vill inte ta några konsekvenser!

Jag tror att det är helt bortkastad tid och pengar att satsa på undervisning av en del människor! 

 

Vill de att vi ska vara bildade?

Filosofiska och inte färdigtänkta tankar dyker upp i mitt huvud idag. De är påverkade av andra bloggares försök till filosofiska tankar. Ibland är det svårt att se sammanhangen. Utbildning och bildning är två centrala begrepp i de tankar som far runt i min hjärna just nu. Jag vet att jag många gånger har försökt att skriva om detta men jag tror inte att jag har lyckats att framföra hela mitt budskap. Jag lyckas kanske inte idag heller? Men för drygt 1½ år sedan skrev jag följande:

”Många människor sätter ett likhetstecken mellan bildning och utbildning. Men så är det naturligtvis inte. Jag har stött på människor med väldigt hög utbildning som som inte verkar ha den minsta gnutta bildning. Men jag har också stött på människor med låg utbildning som har hög bildningsgrad. däremellan kommer naturligtvis alla som har varierande grad av både bildning och utbildning.

Jag minns A-lagaren på parksoffan för många år sedan. Han var ren och proper. Vi pratade med varandra ganska länge och han verkade ha funderat på det mesta här i livet. När jag reste mig så sa han: ”Du ska vara rädd om dig! Du ska inte prata med sådana som mig!” ”Varför?” undrade jag. ”Du ska tänka på ditt rykte, för du är en bra människa!” Jag minns att jag hasplade ur mig något om att jag pratar med vem jag vill. Jag upplevde den mannen som bildad och att han visste att han själv inte var så välsedd och verkligen menade det han sa om att mitt rykte kunde bli nersolkat om jag pratade med honom. Jag fortsatte att prata med denne man lite då och då. Han verkade glad åt det men avslutade alltid med: ”Var rädd om dig!”

Jag tänker också på kvinnan med hög akademisk utbildning  som använder ett språk som skulle passa i drängstugan. Som drar ”fel” slutsatser om det mesta. Hon är bitter och elak och gör sig ovän med de flesta. Ljuger och hittar på – allt för att kränka sina medmänniskor. Ändå påstår hon att hon folkbildar.

Men vad är då bildning? Det har ju ingenting med utbildning att göra! ”Bildning är det som är kvar sedan vi glömt allt vad vi lärt.” skrev Ellen Key (1849-1926).Men jag skulle nog vilja påstå att bildning är förmågan att analysera, lära, dra egna slutsatser och använda sig av dessa slutsatser. Många människor går genom livet utan att analysera och dra slutsatser. De ställer aldrig frågan: ”Varför?” De bar accepterar allt som de läser, hör eller ser på TV. De gör det enkelt för sig genom att aldrig ifrågasätta. Ock de blir aldrig bildade!”

En sak är säker: Utbildning och bildning är två olika saker! Politiker talar alltid om vikten av utbildning. Alla ska utbilda sig – men till vad? Vilka kunskaper ska vi ha? Det fanns ju en tid då det var viktigast att kunna Martin Luthers  Den lilla katekesen som användes flitigt som lärobok. Kyrkan ville ha makt över befolkningen.

Även jag är uppfostrad med att följa de 10 budorden. De är fortfarande en bra moralkompass även för mig som är ateist.Jag gillar också Jesu liknelser. De är just liknelser som gör det lättare att förstå hur vi ska förhålla oss till varandra.

När alla barn fick gå i folkskolan och lära sig att läsa så var fortfarande den kristna läran viktig. Men barnen fick också lära sig att skriva och räkna samt djurhållning och hygien. Med den obligatoriska skolan blev läs- och skrivkunnighet en tillgång för alla och detta gav människorna ett rikare liv och större chanser att hävda sina medborgerliga rättigheter. Men …  Utbildning är inte bara kvalificering utan också ett slags manipulering där en elit i samhället lär människor i
lägre samhällsskikt att handla och tänka på ett bestämt sätt. Skolan blev alltså en maktapparat för social och politisk kontroll. Folkskolans allmänt uppfostrande uppgift stod i centrum för debatten.
Folkskolan skulle gå i spetsen för allmän moral, tukt, sedlighet och fosterlandskärlek.

Med kunskaper odlas också självständigt tänkande. Detta hade kanske inte makthavarna förutsätt!   Ett helt nytt skolsystem blev sålunda nödvändigt. Ett nytt ämne skapades för
demokratifostran – samhällskunskap. En ny skolform skapades – grundskolan. Kyrkan skildes från staten. Staten skulle vara ensamma om makten och kunna utbilda de unga till lydiga redskap i politikers händer.

Tyvärr motsvarade inte svenska folket politikernas önskan! Vi envisades med att använda vår hjärna till att tänka och analysera. Vi hade en annan syn på demokrati än vad politikerna hade. Där befinner vi oss nu – bildade och utbildade. Vi är motsträviga och bestraffas av politikerna med höga skatter. Vi fortsätter att vara motsträviga och våra politiker väljer att ta in en ny befolkning som de kan uppfostra till lydiga demokratiska medborgare. Men … den nya befolkningen är inte vare sig lydig eller demokratisk. Politikerna har misslyckats ännu en gång.

Politiker förlorar makt över en bildad och tänkande befolkning – men även över en obildad befolkning! Vem kan de då ha makt över och vem kan de fortsätta att manipulera? Är lösningen ännu mer utbildning? Jag tror inte att de ser konsekvenserna av sin maktlystnad. Det är ju inte lätt att inse att en stor del av befolkningen är mer bildade och innehar större kunskaper än de själv!

ior

Tidigare äldre inlägg

Christer.L.Hansson

Det som danar mig

Stigfinnaren i Älvsund

vägen inåt är vägen framåt

S W E D E N - G O O D B Y E

Politik - Religion - Samhälle - Europa - Nationalism

Vincat Veritas

Låt sanningen segra

Rovdjurspolitik

Faunavård utan vetenskapligt stöd

Tankeverket

Alla förändringar börjar med en tanke

Life, Death and all between

Welcome to an expanding worldview

SasjaL

Cyniker är inget man föds som, det är omgivningen som formar ...

Livsglimtar

Bättre sent än aldrig

beppe852

Hellre död än röd

Micke K - En röst i Sverige

Sunt förnuft, svenska värderingar i ett sekulärt samhälle

Helt apropå

En blogg om tro, hopp och kärlek. Om livet och om lite till.

mickecarlssonsblog

Skillnaden mellan demokrati och diktatur är storleken på gapet mellan makten och folket. I min blogg visas hur gapet dag för dag blir allt större i Sverige.

Ama de casa

En hemmafru i Spanien

Motvalls blogg

Förflugna tankar och bevingade ord.

Peter Harold - Skrivarens blogg

Skrivandet är frihet - jag skriver för friheten.

Varjager's Weblog

I vår del av världen. En titt på fosterlandet och dess styrande elit med kritiska ögon.

Petterssons gör skillnad!

"Envar har rätt till åsiktsfrihet och yttrandefrihet. Denna rätt innefattar frihet för envar att utan ingripanden hysa åsikter och frihet att söka, mottaga och sprida upplysningar och tankar genom varje slags uttrycksmedel och utan hänsyn till gränser." - FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna, artikel 19

Ett vettigt alternativ

Om man tänker steget längre

Rune Lanestrands blogg

Politik, jordbruk, Vänersborg, Sverige, EU och världen kommenteras av småbrukaren Rune Lanestrand

corneliadahlberg

Gräsrotsrevolt

WTF?

100 möjligheter istället för hen!

Anna Ernius

politik, litteratur och möten med världen

Ryggraden!

Qui tacet, consen'tit.

Nya Il Convito

Mohamed Omars blogg om fezens filosofi, gotisk steampunk och upsaliensisk pulp fiction

Otillständig

- kroniskt oppositionell

Helena Palena

ENVAR SIN EGEN REDAKTÖR! Copyright!

Asylkaos

Politiker och media förstör vårt land. Nu försvarar vi oss. (Alla texter och bilder är fria att sprida vidare.)

anthropocene

Ett partipolitiskt oberoende libertarianskt forum för debatt och opinionsbildning

DET GODA SAMHÄLLET

HÄR SKAPAS SAMTIDENS SJÄLVFÖRSTÅELSE

%d bloggare gillar detta: