15-minutersstaden – den nya ABC-staden

En idé som slagit rot både i Sverige och internationellt är 15-minutersstaden, ett begrepp som myntats av Paris borgmästare Anne Hidalgo. Vi känner även igen det från det svenska stadsplaneringskonceptet från 1950-talet – ABC-staden (Arbete, Bostad, Centrum). I det franska namnet ingår essensen av konceptet, nämligen den att det endast ska ta 15 minuter att med cykel ta sig från hemmet till de viktigaste platserna; jobbet, skolan, mataffären, kultur, idrott och naturen. Det handlar om visioner av hur den urbana människan ska leva. Visionerna är bra men de är konstruerade av politiker som vill ha makt och som rider på den gröna vågen.

Paris borgmästare, Anne Hidalgo, gjorde utfasning av fordon och skapande av en ”15-minuters stad” till en nyckelpelare i hennes erbjudande vid lanseringen av hennes återvalskampanj 2020.

Den socialistiska politikern vill uppmuntra fler självförsörjande samhällen inom varje arrondissement i den franska huvudstaden, med livsmedelsbutiker, parker, kaféer, idrottsanläggningar, hälsocentraler, skolor och till och med arbetsplatser bara en promenad eller cykeltur bort.

Kallas ”ville du quart d’heure” – kvartsstaden – målet är att erbjuda parisarna vad de behöver på eller nära deras tröskel för att säkerställa en ”ekologisk omvandling” av huvudstaden till en samling stadsdelar. Detta, sa hon, skulle minska föroreningar och stress och skapa socialt och ekonomiskt blandade distrikt för att förbättra den totala livskvaliteten för invånare och besökare.

I planeringen för hur Paris ska kunna öppna igen efter karantänen har Anne Hidalgo och hennes team bland annat bestämt att nya cykelbanor ska anläggas på bilvägar längs med tre viktiga tunnelbanelinjer i staden. Med det beslutet dubblerar borgmästaren stadens cykelbanor från 370 kilometer till 650 kilometer.

Samtidigt kommer alla i Frankrike få ett bidrag på 50 euro de kan använda för att reparera sina cyklar på utvalda verkstäder och det kommer även bli lättare för arbetsgivare att sponsra deras anställda med upp till 400 euro om de väljer att cykla till jobbet.

Hon är inte den enda! I Barcelona, vars centrala delar domineras av ett imponerande rutnät av stora kvarter har man sedan några år tillbaka börjat arbeta för att skapa så kallade superkvarter där biltrafiken stängs av mellan kvarteren i respektive block.

Stockholm har försökt härma med sina sommargågator.

Litauens huvudstad Vilnius har tillkännagivit planer på att förvandla staden till ett stort utomhuskafé genom att ge över mycket av sitt offentliga utrymme till hårt drabbade bar- och restaurangägare så att de kan ställa sina bord utomhus och fortfarande följa reglerna för fysisk distansering.

VÄGSPÄRRAR hindrar de flesta bilister från att köra igenom Oxford stadskärnan kommer att dela upp staden i sex ”15 minuters” stadsdelar, har en landstingsresechef sagt. Och han insisterade på att den kontroversiella planen skulle gå vidare oavsett om folk gillade det eller inte.

Han sa att filtren skulle göra Oxford till ”en 15-minuters stad” med lokala tjänster inom en liten gångradie. Enright sade: ”Det handlar om att se till att ni har det samhällscenter som har alla dessa grundläggande behov, flaskan med mjölk, apotek, allmänläkare, skolor som ni behöver för att ha ett 15-minuters grannskap.”

Drivkraften bakom den 15 minuter långa stadsidén i Paris är Sorbonneprofessorn Carlos Moreno, som anser att ”kärnan i mänsklig aktivitet” i städer måste röra sig bort från oljetidens prioriteringar av vägar och bilägande när vi går in i en post-vehicle-era.

– Vi måste återuppfinna idén om närhet i städerna” säger Moreno. Vi vet att det är bättre för människor att arbeta nära där de bor, och om de kan shoppa i närheten och ha den fritid och service de behöver runt dem också, gör det att de kan få en lugnare tillvaro.

– Arbetet är mer problematiskt eftersom människors jobb ofta ligger en bit från hemmet, men vi måste tänka om också. I dag är vårt arbetssätt detsamma som det har varit de senaste 50 åren. Är det alltid nödvändigt att dyka upp någonstans, att vara fysiskt närvarande framför chefen? Det går att göra saker annorlunda.

Jag känner igen tankegången: ”Alla som kan jobba hemifrån ska göra det!” Men vill alla jobba hemifrån? Vill alla stanna inom ett 15-minuters område? Kan vi verkligen hitta all service inom området?

Jag är ytterst tveksam! Eftersom jag själv bor i en mindre stad så inser jag att utbudet blir begränsat. Alla vill inte cykla eller kan inte! Alla vill inte besöka caféer eller restauranger! Hur löses frågan med varutransporter, taxibilar och kollektivtrafik. Finns det biluthyrning för de som vill passera till områden som är belägna längre än 15 minuter från bostadsorten? Jag kanske besöka gamla mamma eller vänner eller min förening eller sjukhuset eller något annat som finns ½ mil eller längre bort.

Jag får en känsla av att de styrande vill att vi ska ha ett begränsat umgänge och få begränsad input utifrån. Då blir vi mer lättstyrda än vad vi är idag! Men så läser jag att detta är bara konspirationsteorier för de vill ju bara vårt bästa!

Det känns som om den bästa lösningen är att bo på en mindre ort! Då slipper man detta urbana trams dikterat av klimatlobby! ABC-staden fungerade inte på 1950-talet och 15-minuters staden fungerar inte på 2020-talet! Det hela handlar ju om människor och inte om social ingenjörskonst. Varje människa är bäst på att själv bestämma utifrån sina egna behov!

Den urbana makten

Lotta Gröning

Den Stockholmselit av journalister och politiker som nu sörjer skrikande SDs stora framgång i valet på landsbygden har under de senaste 40 åren inte ägnat landsbygden en tanke. Bortsett från att de anser att dessa människor är mer korkade än stadsbor, att de är de arbetslösa och obildade och vissa har till och med gått så långt att de utropar sig som en elit som ovanifrån kan titta ner på eländet. Borde det inte äga dem en tanke om varför alla andra etablerade partier tappar på landsbygden? Varför tror ni? Landsbygdsbor och boende i små kommuner har bara att titta sig omkring år efter år har servicen dragits ner, de har det högsta kommunalskatterna, det finnas inga kollektiva förbindelser, det långt till sjukvård, småskolorna har lagts ner. Centralismen och beslut som utgår från urbana området har urholkat deras livskvalitet. Jämlikhet och Rättvisa som alla partier pratade om i valrörelsen finns inte där. Deras viktigaste uppgift har varit att bli exploaterade så att storstäderna kan få sin el och bygga sin välfärd. I riksdagen har Sveriges fyra största städer absolut majoritet. De bestämmer vad som är bra för landsbygden och de har tolkningsföreträde om landsbygden. Nu vrålar stockholmseliten ut sin frustration över ”det bruna Norrland”. De partier som såg det stora utanförskapet har fått röster från de människor som fortfarande ids gå att rösta.

De skrikande sörjande borde istället fundera över sin egen inskränkthet i en liten värld i innerstaden. De borde fundera över det polariserade land de skapat!

Lotta Gröning

Urbaniserade råttor

Till mångas fasa så håller råttor på att ta över Stockholms innerstad. De blir fler och fler och allt mer vana vid människor. Råttorna äter sopor, tar sig in i bostäder och stryker runt vid folks fötter. Anmälningarna i stan om råttor har ökat med ca 30 procent vilket är väldigt mycket, och allra värst har man det på Östermalm.

Inget ovanligt egentligen! Råttor är ju som vi människor – lata. De finns där det finns mat och mat finns där människor finns och råttor finns där människor finns. Jag googlade och hittade på några minuter råttinvasion i Stockholm 2001, 2005, 2009, 2015, 2016, 2017, 2019 och nu. Så vad är nytt och varför ägnar SVT så mycket tid åt detta? Jag skrev om råttinvasionen 2017:


Senaste året har vi kunnat läsa om att främst storstäderna Stockholm, Göteborg och Malmö har invaderats av brunråttor. Varför? Jo, de lever på hushållsavfall.

Råttforskaren Tanja Strand säger:

–  Brunråttorna är otroligt intelligenta, de är väldigt svåra att fånga i råttfällor. De är väldigt anpassningsbara, och kommer nog att överleva oss som art.

Brunråttan — som trivs bäst i storstädernas underjord och helst äter scrambled eggs, makaroner och ost — är helt enkelt det mest framgångsrika däggdjuret på planeten, efter människan.”

När matrester ligger ute på gator och torg så frodas råttorna. Det finns en orsak till att vi har organiserat avfallshantering och avlopp. Ett land där MP har stor påverkan på politiken borde inte ha problem. För vi har problem och de växer varje dag!

”Det fanns egentligen ingen ordnad renhållning. Gatan var för de flesta stadsinvånarna den naturliga avstjälpningsplatsen och ingen skillnad gjordes på latrin eller hushållsavfall. Genom regnet hamnade det mesta i vattendragen. Ibland tömdes avfallet direkt i vattnet.

Ett annat vanligt sätt att bli kvitt avfallet var att gräva en grop på gården och i vissa städer ställdes ett flyttbart avträde ovanför gropen. När den var full täcktes den över och avträdet flyttades. Ofta spreds sedan innehållet i groparna med regnvattnet och bildade pölar. Städerna kunde till följd av detta omfattande gödslande vara platser för en rik och varierad flora.

I vissa städer tömdes avfallsgropen. Bönder tingades att samla upp innehållet i groparna tillsammans med avfall från gatorna. Det var ett sätt för myndigheterna att komma till rätta med de estetiska problem som avfallet gav upphov till. Framförallt skedde sådan renhållning i samband med festligheter. Det hopsamlade fördes ut till åkrarna för användning som gödsel. Bondens syn på avfallet var pragmatisk: ”Dynga är bondens rikedom”, löd ett talesätt.

Kolerans ankomst till Sverige 1834 förändrade dramatiskt synen på avfall och latrin. Från Göteborg, dit smittan kommit med handelsfartyg, spreds den ut över landet. I Sverige drabbades mer än 25 000 människor. Ungefär hälften av dessa dog.

Först misstänktes att det var avskrädeshögarnas dålig lukt som spred ”dödsängeln”. Så småningom riktades misstankarna mot latrinen. Renhållningen var därmed inte längre enbart en estetisk fråga – det handlade om liv eller död.

Med tanke på den ringa uppmärksamhet som man tidigare ägnat renhållningen, ansåg många att de svenska städerna stod inför en sanitär katastrof. Avfall, i synnerhet latrin, kom att förknippas med sjukdomar. Hygien var inte längre en privatsak. En person som slarvade med hygienen var en potentiell bärare av dödsängeln.

Koleran skapade således under 1800-talet argument för sanitära reformer. År 1868 utfärdades en ordningsstadga för rikets städer.

Bland annat fick svinmat, döda djur och sopor inte längre kastas i vattendrag eller på gator och torg. Ännu viktigare var att Stockholm startade kommunal renhållning 1859. I Göteborg startade renhållningsstyrelsen sin verksamhet 1885. I Malmö skedde detta 1898, fem år efter Lund, och i Linköping 1909. I de flesta av Sveriges städer organiserades renhållningen i slutet av 1800-talet eller början av 1900-talet. Symptomatiskt är att den sista koleraepidemin i Sverige inträffade 1873.” läser jag i Populär Historia.

Nu 2017 har vi stora problem! Kommunerna ansvarar för att vårt hushållsavfall transporteras till en behandlingsanläggning där de återvinns eller deponeras (lämnas på en soptipp). Utöver hushållsavfall tar de även hand om liknande avfall från bland annat restauranger och butiker. Avfallet ska tas om hand på ett miljömässigt sätt. Vi betalar en avgift för denna hantering. Men många kommunerna tar inte sitt ansvar fullt ut. De lägger hanteringen på entreprenad och entreprenörerna följer inte sina åtagande!

”Det är sopkris i flera småländska kommuner. Vissa har inte fått sina sopor tömda sen i april i år. ”Det är förskräckligt”, säger Malin Össmar i Virserum.”

”– Vi har byggt ett sopberg på baksidan av huset. Vi har försökt elda upp lite men funderar på vad vi ska göra av all skit. Det stinker också, speciellt nu på sommaren.

”Inne i Hultsfred har Daniel Hagman inte fått sina sopor tömda på knappt en månad.

– Man blir förbannad. Vi tvingas ju ge våra sopor till vänner och släkt. Det är jättetråkigt, säger han.” enl SVT Småland.

”Sopstrejken i Stockholm är inne på sin tionde dag. Nu har de flesta strejkarna ersatts med ny personal och majoriteten av sopbilarna kommer under fredagen att återigen köra på Stockholms gator. ” enl SVT Stockholm.

Kommunerna har slutit avtal med Reno Norden som tycks vara konkursmässigt och lever på långivarnas goda vilja. Långivarna har tröttnat och vill inte ge fler lån till bolaget.

Men vari ligger kommunernas ansvar? Kan kommunerna bara avhända sig sitt ansvar? Nej! Sophanteringen är påtvingad oss medborgare enligt lag. Vi tvingas att betala för den.

Nu går utvecklingen tillbaka 100 år i tiden. Varför klarar inte kommunerna av sina åtagande och vad används våra avgifter till? Vad säger Folkhälsomyndigheten och Miljökontoren runt om i landet?

I Neapel löser man sopsituationen genom att skicka en del av sina sopor till svenska fjärrvärmeanläggningar! Varför kan då de svenska fjärrvärmeanläggningarna först ta hand om våra svenska sopor?

Regeringen är mer intresserade av att införa en sockerskatt och en flygskatt än av att ta tag i renhållningsproblemen. Är det så som man satsar på samhällsbygge?


Nu 2021 är det dags igen! Jag är övertygad om att det till stor del beror på sophanteringen och att nutidens storstadsmänniskor inte förstår att råttor dras till platser där de kan hitta mat. Vi betalar dock för sophanteringen och därför måste ju politikerna se till att upplysa okunniga storstadsmänniskor samt leverera slutna system för sopor. Urbaniseringen är dock den stora boven. Där människor samlas finns också råttor!

Tidigare äldre inlägg

Livsideal

Jag vill leva som jag lär och inte som någon annan vill att jag ska.

Kronisk levende

Lev idag, imorgen er idag igår.

Busiga mor

My Home My Place My Life My Story

دفتر بهار

نکنه ها باقی است

پیشگام

نشریه سوسیال دمکرات های ایران

DET GODA SAMHÄLLET

HÄR SKAPAS SAMTIDENS SJÄLVFÖRSTÅELSE

Motvalls blogg

Förflugna tankar och bevingade ord.

Mons Krabbe

Samhällsdebatt, historia och säkerhetspolitiska analyser

Prickiga huset

Hälsobloggen

Kulturbilder

Svenska Kulturbilder - binder samman forntid med nutid

moviesaredreams831071279.wordpress.com/

EN KAXIG SVENSK BLOGG OM BROTT MM.

HallonHatt's sida

Just another WordPress.com site

En ängel 👼🏻 med svarta vingar.

Obotlig sjukdom, hobby, fotografering, smycken m.m

Rebecca Hybbinette

- Kamp ger återbäring!

MÅNSSONSKULTUR.SE

JOHNNY M RECENSERAR FILM, MUSIK & SÅNT

Sjunne [ dot ] com

Jan Sjunnesson skriver om politik som om det fanns en frihetlig patriotism och om kultur som om det fanns ett liv bortom politiken.

Sverigekanalen Dalarna

Nationell Webbradio/Dalarna

En gräsrot skriver

Dear past, thank you for all the lessons. Dear future, i am ready. Denna blogg behöver inga donationer. sprid gärna dess innehåll.

Richard Sörman

En annan humaniora

Högrelius funderingar!

Just another WordPress.com site

Kulturminnet

Om det svenska kulturarvets rikedom och kulturen i dagens samhälle

Riksväg 32 på det smålänska höglandet

säger det hellre med några bilder, musik samt film.

Ocensurerade nyheter

Nyheter och politik.

Tommy Hanssons Blogg

Här bloggar Tommy Hansson om aktuella frågor

Alternativ för Sverige till EU-parlamentet 2019

Sverige ut ur EU! EU ut ur Sverige! Dags att ta tillbaka makten! AfS är din röst för swexit och det bästa alternativet för ett suveränt Sverige.

Jenny Piper

Politik, nyheter och samhällsdebatt

Peter Krabbe

Världen i fokus - vem styr vår framtid och varför?

Rakapuckar's Blog

Så bitter på Steffe med alliansen!

Halloj världen!

Ett resemagasin och en blogg av Inger Hansson. Om resor och hållbarhet. Om vackra platser. Om fotografi, natur och lite av varje.

Christer.L.Hansson

Det som danar mig

Vincat Veritas

Låt sanningen segra

Life, Death and all between

Welcome to an expanding worldview

SasjaL

Cyniker är inget man föds som, det är omgivningen som formar ...

Livsglimtar

Bättre sent än aldrig

mickecarlssonsblog om nutidens dårskap

Skillnaden mellan demokrati och diktatur är storleken på gapet mellan makten och folket. I min blogg visas hur gapet dag för dag blir allt större i Sverige.

Ama de casa

En hemmafru i Spanien

Peter Harold - Skrivarens blogg

Skrivandet är frihet - jag skriver för friheten.

%d bloggare gillar detta: