Makt över befolkningen

Det var nog lättare att upprätthålla makt över befolkningen för några hundra år sedan. Vare sig radio, TV, tidningar, datorer eller mobiltelefoner fanns. Befolkningen fick bara utvald information ofta förmedlad av prästen.

Den moderna tekniken att trycka böcker uppfanns i Europa av Johan Gutenberg vid mitten av 1400-talet. Boktryckarkonsten medförde att skrifter och böcker blev billigare och mer lättillgängliga än tidigare. Nya idéer och ny kunskap kunde därmed få större spridning i samhället. Men den nådde inte ut till de vanliga människorna – de som arbetade och slet för att präster och adel och makthavare skulle kunna leva gott.

Den första svenska tidningen hette Ordinari Post Tijdener och utkom 1645 (under 1700-talet bytte den namn till Post och Inrikes Tidningar). Tidningen grundades av rikskanslern Axel Oxenstierna och användes för att föra ut statliga propagandabudskap i stormaktstidens Sverige. Tidningarna lästes bara av ett fåtal i samhällets ekonomiska toppskikt. Anledningarna var att tidningarna var dyra och gavs ut i ganska få exemplar. Dessutom var spridningen dålig på grund av dåtidens outvecklade distributionskanaler.

På 1500-tal kom Bibeln i svensk översättning. Men det var hemmen som ansvarade för barnens undervisning i läsning. Arbete var viktigare och läskunskapen blev det si och så med. Den kristna tros- och sedeläran stod prästerna för. Nyhetsspridningen skedde med stora kalas och främlingar som kom till trakten.

På 1600- och 1700-talet blev det husfadern som fick ansvaret för att barn och tjänstefolket lärde sig Lilla Katekesen. I byarna var det klockaren som stod för kunskapen. Prästen for runt oh höll husförhör dvs förhörde sig om bibelkunskaperna. Husförhören och kyrkbacken blev ofta den tidens nyhetsförmedling. Det var där som de vanliga människorna fick reda på vad som hade hänt i byn, i grannbyn, i Sverige och runt om i världen.

katekes

På 1800-talet kom folkskolan. 1842 fick vi vår första folkskolestadga utfärdad av Kungl Maj:t. Läskunskaperna ökade. Vid slutet av 1800-talet och början av 1900-talet blev tidningarna mer politiska och började företräda olika politiska intressen. Vissa tidningar blev knutna till ett politiskt parti medan andra var ”oberoende” politiska.

1936 togs ett riksdagsbeslut om obligatorisk 7-årig folkskola för alla i landet. Med detta höjdes läskunnigheten och alla fick större möjligheter att ta del av nyhetsförmedlingen. Böcker oh tidningar blev ett vanligare inslag i de vanliga människornas hem.

På 1950-talet – min barndom – läste man morgontidningen, lyssnade på radio, pratade som hastigast i telefon och pratade med grannen och på 1970- och 1980-talen tillkom TV samt kvälls- och veckotidningar. Vi blev mediekonsumenter. Vi blev upplysta om hur livet ser ut på andra orter och i andra länder.

Denna utveckling har lett till ökade kunskaper inom alla samhällskategorier. Prästen har tappat makten. Likaså adeln. Vi har fått en ny grupp som vill upprätthålla makten. Denna grupp består av politiker och mediefolk. Men de har ju inte större kunskaper än vad den vanliga befolkningen har och de har samma informationsflöde som var och en av oss kan få via internet! De får kämpa för att bibehålla sin makt. Vi får hela tiden reda på deras handlingar – positiva eller negativa – i samma stund som de begås. Vi har samma möjligheter som de har att opinionsbilda.

Medierna börjar förstå och slåss med näbbar och klor för att bibehålla sin makt. Men politikerna har svårare för att fatta! Det kan bero på att de inte besitter samma kunskaper som oss andra. De inser inte mediernas – speciellt de sociala mediernas – betydelse. De förstår inte att den enda makt som de har över oss är via beskattningen. Eller … är det så att de förstår? Är det därför som de hela tiden ökar skattetrycket? Det enda påtryckningsmedlet som politikerna har är just beskattningen!

Sverige firar i år att Tryckfrihetsförordningen fyller 250 år. Denna förordning gjorde det möjligt för alla att dela med sig skriftligt – när de hade fått tillräckliga kunskaper. Det är det som är grunden till demokrati! Men vissa krafter vill inte att demokratin ska gälla alla. De vill behålla åsiktskorridoren annars förlorar de ju sin makt!

asiktskorridoren

Josefin Utas

Mina egna tankar om nuet och framtiden

thoralfsblogg.wordpress.com/

SANNINGEN SKALL GÖRA EDER FRIA

Rebecca Hybbinette

- Kamp ger återbäring!

Dagar ur mitt liv

Här kommer jag att skriva om vardagliga händelser ur mitt liv. Ibland kommer jag nog att skriva om en del andra saker också, som till exempel om den tro jag har

MånssonsKultur.se

Johnny M recenserar film, musik & sånt!

Sjunne [ dot ] com

Jan Sjunnesson skriver om politik som om det fanns en frihetlig patriotism och om kultur som om det fanns ett liv bortom politiken.

Sverigekanalen Dalarna

Nationell Webbradio/Dalarna

Madonnans

En kvinna i huvudstaden och Livet :)

En gräsrot skriver

Dear past, thank you for all the lessons. Dear future, i am ready. Denna blogg behöver inga donationer. sprid gärna dess innehåll.

Yolanda - "Det här är mitt privata krig"

Kreativ text, annorlundaskap, dikter, bipolaritet, aspergers syndrom, samhällsdebatt

Richard Sörman

En annan humaniora

Peter Cooney Enabler

Traditional European Common Sense Catholicism - Anti-Judaic

Högrelius funderingar!

Just another WordPress.com site

Kulturminnet

Om det svenska kulturarvets rikedom och kulturen i dagens samhälle

Emil Boëthius

"there's a fish in the percolator"

Hampus Andersson

Hampus Andersson

Riksväg 32 på det smålänska höglandet

säger det hellre med några bilder

Ocensurerade nyheter

It is my right to be rich, happy and successful!

Tommy Hanssons Blogg

Här bloggar Tommy Hansson om aktuella frågor

Alternativ för Sverige till EU-parlamentet 2019

Sverige ut ur EU! EU ut ur Sverige! Dags att ta tillbaka makten! AfS är din röst för swexit och det bästa alternativet för ett suveränt Sverige.

Jenny Piper

Politik, nyheter och samhällsdebatt blandat med personliga krönikor.

Spanienaktuellt

Den osminkade spanska sanningen

Peter Krabbe

Världen i fokus - vem styr vår framtid och varför?

Wallenborgs politikblogg

Politik om stort och smått.

Rakapuckar's Blog

Så bitter på Steffe med alliansen!

Busiga mor

My Home My Place My Life My Story

Halloj världen!

En blogg av Inger Hansson. Om resor och hållbarhet. Om vackra platser. Om Instagram och andra sociala medier. Om fotografi, natur och lite av varje.

Christer.L.Hansson

Det som danar mig

Stigfinnaren i Älvsund

vägen inåt är vägen framåt

Vincat Veritas

Låt sanningen segra

Rovdjurspolitik

Faunavård utan vetenskapligt stöd

Life, Death and all between

Welcome to an expanding worldview

SasjaL

Cyniker är inget man föds som, det är omgivningen som formar ...

Livsglimtar

Bättre sent än aldrig

<span>%d</span> bloggare gillar detta: