Nyanlända går före våra gamla Fjärde statsmakten 49 med psykiater och läkare Anita Nilsson.

I detta program berättar Anita Nilsson som är läkare och psykiater om hur äldre människor far illa i vården på grund av politiska beslut samt organisationer som inte är ändamålsenliga. Anita har under många år ägnat sig åt hur äldre hanteras inom vården. Hon uppmärksammade tidigt att det fanns ett system i att boende för äldre gjordes om till boende för nyligen invandrade personer. Det uttalande som Sveriges-Radio i programmet Medierna gjorde om att Swebbtv har fel i frågan om att äldreboenden omvandlas till migrantboenden anser Anita Nilsson inte stämmer. I sina efterforskningar har hon sett att dessa omvandlingar i själva verket pågår i hela landet. Däremot sker inte sådana omvandlingar i våra grannländer, utan Sverige är enda landet i Norden och kanske hela världen, där sådant sker. Anita har också studerat hur äldre människor reagerar när de blir tvungna att byta äldreboende. Det tar hårt på krafterna både psykiskt och fysiskt att omorientera sig efter en flytt och många äldre drabbas då av fysiska åkommor så som hjärtinfarkter. Det är rent av så att en tvångsavflyttning av äldre från ett boende kommer att leda till dödsfall i en del fall. Hur det ser ut med den statistiken skulle Anita Nilsson vilja se en studie på. När det gäller politikerna som fattar beslut om nedläggning av äldreboenden för att sedan låta lokalerna omvandlas till migrantboenden undrar Anita Nilsson hur det står till med empatiförmågan hos dem. Hon tycker det skulle vara intressant med en djupintervju med dessa personer för att se vilka empatiska förmågor de har och hur de ser på skuld, ånger etc. När Anita får frågan varför hon tror att vi inte får höra mer från anhöriga som protesterar menar hon att det är media som inte vill ta upp det även om anhöriga ringer och ber om det. Hon menar att många anhöriga är upprörda men att de inte hörs eller syns. I Sverige har vi inte krav på legitimation för undersköterskor, vilket alla de övriga nordiska länderna har med utbildningstider på runt tre år. I Sverige är undersköterska en anställningstitel som inte har ett preciserat kunskapskrav. Därför har det i Sverige lett till att personer med mycket tveksamma kunskaper har kunnat arbeta på äldreboenden med arbetsuppgifter som fordrar en viss medicinsk kompetens. I samband med Coronapandemin har vi fått höra av myndigheterna själva att kompetens för smittskydd och syrgasdistribution som regel saknas på äldreboenden. Med legitimation tror Anita att en yrkesstolthet skulle infinna sig som skulle leda till bättre utfört arbete, men också bättre juridiska möjligheter att ställa krav på en anställd som försummat sitt jobb. Det är inte bara utbildningen inom delar av sjukvården som har lett till problem för äldre. Hon har funnit att just äldre ofta hamnar i en märklig situation eftersom den vård som utförs av läkare är styrd av regionerna (tidigare landstingen) medan den som utförs av undersköterskor på vårdhem är organiserad av kommunerna. Detta är ett resultat från 90-talet då den så kallade ädelreformen infördes. Problemet som Anita Nilsson påpekar är att de som skall sköta äldres sjukvård på hemmen lutar sig mot socialtjänstlagen, medan annan sjukvård lutar sig på hälso- och sjukvårdslagen. Inom dessa lagar skyddas patienter i olika grad. Äldre som vårdas enligt socialskyddslagen har ett mycket sämre skydd än om de vårdades enligt hälso- och sjukvårdslagen. Inom socialskyddslagen är enligt nationalekonom Hans Jensevik äldre lågt prioriterade, vilket gör nyanlända migranter kan komma före. Därför kan den typ av tvångsförflyttningar som sker kanske till och med vara lagliga. Det är också så att de äldre kan trilla mellan stolarna av ekonomiska skäl då både kommun och region ska utföra vård och omsorg på en patient och dessa hänvisar till den andre för att hålla sin egen budget. Anita Nilsson berättar att en av de dyraste kostnaden inom sjukvården beror på fallskador. Dessa är i sin tur många gånger en konsekvens av övermedicinering samt svaghet på grund av felaktig eller för litet mat. Ett annat stort problem är att äldre, eller psykiskt sjuka yngre, i allt högre omfattning blir bostadslösa, vilket är ett brott mot lagen påtalar Anita.

Professorerna är inte oroliga – Swebbtv Vetenskap nr 2 med Elsa Widding om klimatet.

I detta program samtalar Swebbtvs Mikael Willgert med energisystemexperten Elsa Widding. Det är en uppföljning på Lördagsintervju 54 då vi diskuterade klimat- och energipolitiken i juni 2019. Elsa berättar att hon har byggt ett starkt nätverk av vetenskapsmän inom klimatfrågan. Många av dessa är professorer emeritus eller doktorer i relevanta forskningsområden som vill vara med och bygga kompetens. Elsa har hållit en stor mängd föreläsningar och har mött många personer som är insatta i klimatfrågan och förstår att larmen är överdrivna. Även högt uppsatta personer från näringslivet är frustrerade över att man inte kan diskutera klimatfrågan. I stort sett ingen som har kompetens står bakom larmen eller är särskilt orolig, enligt Elsa. Det är tvärtom svårt att hitta kompetenser som håller med om larmen. Många av dem som vågar diskutera klimatfrågan är pensionerade vilket gör att de inte är beroende av anslag och därmed är mer oberoende. Vi konstaterar att FN inte får in mer en bråkdel av det som överenskommits i Parisavtalet efter att USA drog sig ur. Dessutom gör krisen efter Corona att det inte finns pengar att lägga på klimatfrågan. Elsa berättar att vartefter som åren gått har alltfler vetenskapliga rapporter visat en mycket blygsam temperaturhöjning kopplad till koldioxiden. Elsa betonar hur viktigt det är att vi lyssnar på vetenskapen. Hon tycker att man lurar allmänheten med triviala frågor om klimatet. Man borde istället kvantifiera storleken av temperaturförändringarna så man förstår att de inte är alarmerande.. Elsa menar att det inte är klarlagt att mänsklig påverkan står för hela den stigande koldioxidhalten. Temperaturen har stigit ända sedan mitten på 1800-talet och det kan också förklara en ökande koldioxidhalt genom att haven släpper ifrån sig koldioxid när de blir varmare. Elsa Widding har startat en Youtubekanal där hon har lektioner i klimatfrågor. Vi tittar på ett temperaturdiagram som sträcker sig 11.000 år tillbaka där man kan se att vi är inne i den elfte värmeperioden. Om vi skulle gå in i en kallare period kan vi räkna med missväxt och kanske också matbrist enligt Elsa. Hon anser att det är ansvarslöst att vi betalar mycket stora belopp för att skydda sig mot ökande temperatur trots att det är ett betydligt större hot med en lägre temperatur, vilket är ett fullt rimligt scenario. Den ökande befolkningen ökar också risken för matbrist vid ett kallare klimat. Vi kommer in på den planerade muren mot havet i Falsterbo som är kalkylerad till flera hundra miljoner kr och som kan vara upp till tre meter hög. Höjden är beräknad på ett helt osannolikt scenario som knappast inträffar. Detta osannolika scenario ligger bakom beräkningar i tusentals rapporter vilket ger helt orimliga resultat. Även Norrköping och andra städer har pågående arbeten med att planera för orimliga vattennivåhöjningar. Elsa efterlyser en diskussion med personer som tycker olika. Hon har hittills inte fått kontakt med någon kunnig professor eller motsvarande som har en alarmistisk inställning och som är orolig för klimatet. Hittar vi personer från bägge sidor skulle det vara intressant att ordna en debatt. Det skulle vara intressant att exempelvis debattera muren i Falsterbo utifrån ett vetenskapligt perspektiv. Elsa Widding berättar att hon skulle vilja få till stånd ett klimatvetenskapligt råd som analyserar och kan uttala sig i dessa frågor.

Tusentals på äldreboenden skulle räddas med syrgas enligt läkare Jon Tallinger.

Vi får tala med läkaren och specialisten i allmänmedicin Jon Tallinger som har satt igång en informationskampanj på sociala medier med syfte att gamla ska ha tillgång till syrgas om de får problem att andas. (Detta är den förkortade versionen. Den längre versionen finns på Jon Tallingers facebooksida) Normalt finns inte syrgas på äldreboenden. Ansvar för syrgas har flyttat över till regionerna (f.d. landstingen) vilket innebär att äldre måste flyttas till sjukhus, istället för att bo kvar hemma eller på boendet, vid andningsproblem. Jon berättar att han har själv har köpt en syrgaskoncentrator för 13.000 kronor på internet med leverans från Spanien. Det är en ganska enkel apparat som hämtar syret ifrån luften. Det finns inga officiella uppgifter men Jon uppskattar att en tredjedel av de som dör skulle kunna räddas med syrgas. Det kan handla om upp till 20.000 människor.

Tidigare äldre inlägg

Madonnans

En kvinna i huvudstaden och Livet :)

En gräsrot skriver

Dear past, thank you for all the lessons. Dear future, i am ready.

Yolanda - "Det här är mitt privata krig"

Att vara annorlunda/att inte passa in i samhällets ramar

Richard Sörman

En annan humaniora

Peter Cooney Enabler

Traditional European Common Sense Catholicism - Anti-Judaic

Nytt liv

Här kommer jag att skriva om dagliga betraktelser sett utifrån min horisont att se på världen. Skriver gärna om allt mellan himmel och jord.

Högrelius funderingar!

Just another WordPress.com site

Kulturminnet

Om det svenska kulturarvets rikedom och kulturen i dagens samhälle

Hampus Andersson

Hampus Andersson

Riksväg 32 på det smålänska höglandet

säger det hellre med bilder

My name is Lena

Ingenting är omöjligt!

Tommy Hanssons Blogg

Här bloggar Tommy Hansson om aktuella frågor

Alternativ för Sverige till EU-parlamentet 2019

Sverige ut ur EU! EU ut ur Sverige! Dags att ta tillbaka makten! AfS är din röst för swexit och det bästa alternativet för ett suveränt Sverige.

Jenny Piper

Politik, nyheter och samhällsdebatt blandat med personliga krönikor.

Spanienaktuellt

Den osminkade spanska sanningen

Peter Krabbe

Världen i fokus - vem styr vår framtid och varför?

Wallenborgs politikblogg

Politik om stort och smått.

Rakapuckar's Blog

Så bitter på Steffe med alliansen!

Busiga mor

My Home My Place My Life

Halloj världen!

En blogg av Inger Hansson. Om resor och hållbarhet. Om vackra platser. Om Instagram och andra sociala medier. Om fotografi, natur och lite av varje.

Christer.L.Hansson

Det som danar mig

Stigfinnaren i Älvsund

vägen inåt är vägen framåt

Vincat Veritas

Låt sanningen segra

Rovdjurspolitik

Faunavård utan vetenskapligt stöd

Life, Death and all between

Welcome to an expanding worldview

SasjaL

Cyniker är inget man föds som, det är omgivningen som formar ...

%d bloggare gillar detta: