Girighet

Alla människor har några grundbehov som mat, dryck, kläder, bostad, … Därför är det ju ganska naturligt att vi först och främst använder våra pengar till att tillfredsställa dessa behov. När vi får pengar över så kan vi använda dem till att förgylla tillvaron! Men ibland undrar jag hur människor får pengar över till denna förgyllning?

Vi lär oss från första lönen att vi inte får disponera vår lön som vi vill. Lönen består av en mängd olika delar: arbetsgivaravgifter, skatt och lön inbetald på lönekonto.

De pengar som kommer på lönekontot använder vi till större delen att betala våra räkningar med. Varje räkning innehåller olika delar: Priset för varan eller tjänsten, avgifter och skatter. Resten av lönen disponerar banken tills vi konsumerar (och betalar ytterligare skatt på vår konsumtion)  eller hämtar ut pengar via vårt bankkort. Banken lånar alltså våra pengar men ger oss ingenting tillbaka. Varför? Om jag lånar ut min bil eller bostad eller något annat så vill jag väl ha någon ersättning? Men banken ersätter inte mig för att jag låter dem disponera mina pengar!

Ännu värre blir det när jag tänker på skatterna och avgifterna som jag låter staten disponera. En del av dessa går ju till vår allmänna välfärd. Staten lånar mina pengar för att tillse min trygghet. Jag ska få allmänna kommunikationer, sjukvård, skola, omsorg, polis, räddningstjänst, barnbidrag, sjukersättning, pension osv. Jag ska alltså få ersättning för att staten lånar mina pengar! Gemensamma tillgångar är man rädd om och vårdar. Det är ju mitt och jag får tillbaka när jag behöver.

Men vad händer då när staten inte längre levererar denna trygghet? När delar av välfärden faller sönder?

Jag upplever det som att många människor inte förstår att vi har rätt att kräva ersättning för lånet av våra pengar – pengar som vi har arbetat ihop. De tycks inte se att det är just deras pengar som slösas bort. Istället så slutar de att bry sig – bry sig om gemensamma tillgångar. Vi får istället vandaliseringar, respektlöshet mot personal som ska ge oss samhällsservice, krav på att vi ska ha allt gratis, vill inte jobba, följer inte lagar, tar inte hänsyn till medmänniskor, kräver mer och mer av samhället och av medmänniskorna.

När staten slutar att betala tillbaka lånet som de har fått av medborgarna så får vi ett rått och kallt samhälle. Känslan för det gemensamma försvinner. Svenska folket blir en samling egoistiska individualister. De blir giriga. De börjar behandla varandra illa och tar ingen hänsyn till varandra!

 

 

Annonser

En flygskatt – vad åstadkommer den?

Utsläppen från flygen måste bromsas, säger Isabella Lövin idag. Hon menar att det är nödvändigt för att klara klimatmålen. Men hon säger ingenting om hur utsläppen kan minskas genom en ny skatt. Minskar hon antalet flygningar från Sverige? Blir det fler flygningar från t ex Köpenhamn istället? Vad kommer regeringen att lägga intäkterna från flygskatten på? Kommer dessa skattepengar att användas för att förbättra klimatet?

Jag skrev en artikel om detta redan i mars i år (Ännu en skatt):

”Nu är det dags igen. Regeringen vill ha in mer pengar på skatter. Inkomstskatter vågar de inte höja. Istället blir det punktskatter. Konsumenterna har små kunskaper om dessa punktskatter. Många människor tror att det är företagen som gör stora vinster. Men staten tar hand om en stor del av de pengar som vi konsumerar. Alla skatter går direkt in i statskassan. De är inte öronmärkta för något speciella ändamål.

Nu är det flygskatten! I vårt avlånga land är det viktigt att kommunikationerna fungerar. Det är alltid vi vanliga konsumenter som får betala. Men varför ska vi ha en flygskatt?

” Ingenting tyder på att en flygskatt skulle ge några betydande positiva effekter för klimatet. Den potentiella utsläppsminskningen är ca 0,2 procent av Sveriges totala utsläpp, ungefär lika mycket som vägtrafiken släpper ut på 48 timmar. Det är en tredjedel av utsläppsminskningen vi skulle uppnå om svenskar började köra med rätt däcktryck på sina bilar, och en sjundedel av de utsläpp som beror på fortkörningar. I ett globalt perspektiv, det enda perspektiv som är relevant när det gäller insatser för klimatet, är utsläppsminskningen till följd av en ensidig svensk flygskatt helt obetydlig. En stor fördel med handel med utsläppsrätter är att den som släpper ut mest också betalar mest. Det gäller inte för flygskatt. En biljett till Las Palmas kommer kosta precis lika mycket i skatt som en biljett till Visby. Med en flygskatt blir det alltså billigare att släppa ut ju längre du flyger, vilket är precis tvärtemot hur det borde se ut om vi vill minska utsläppen.” enl Svenskt Flyg.

Flygskatten är alltså ännu en kassako för staten. Den ska nu, trots motstånd, läggas in i budgetpropositionen – med förhoppning att flygskatten ska slinka igenom. I slutänden är det vi konsumenter som får ytterligare en skatt att betala!”

Idag har vi fått beskedet från regeringen! Alliansen har tidigare hotat med misstroendeomröstning mot ministrar om regeringen lägger fram tre skattehöjningar, det gäller 3:12-reglerna, en förändring för brytpunkten för statlig inkomstskatt samt en flygskatt. Nu drar regeringen tillbaka förslaget om de två första skatterna och reviderar flygskatten.

Det är en kohandel! Regeringen har visat sin goda vilja så mycket att Alliansen har dragit bort sitt hot om misstroendeomröstning. Men miljöpartiet har fått det de ville – även om det blev en reducerad flygskatt.

”Ingenting tyder på att en flygskatt skulle ge några betydande positiva effekter för klimatet. Den potentiella utsläppsminskningen är ca 0,2 procent av Sveriges totala utsläpp, ungefär lika mycket som vägtrafiken släpper ut på 48 timmar. Det är en tredjedel av utsläppsminskningen vi skulle uppnå om svenskar började köra med rätt däcktryck på sina bilar, och en sjundedel av de utsläpp som beror på fortkörningar.” skrev Svenskt Flyg.

0,2 % av de totala utsläppen – ungefär lika mycket som vägtrafiken släpper ut på 48 timmar! Men regeringen vet att de inte kan beskatta bilismen mer. Lövin erkänner att ”flygbränslet är det enda drivmedlet som vi inte har beskattat”. Regeringen letar alltså desperat efter nya inkomstkällor.

Var ska de då få pengarna ifrån – de pengar som de förväntade sig få på de höjda skatterna? Vad kommer regeringen att dra ner på istället? För mig känns den frågan intressantare än eventuella misstroendeomröstningar.

Som vanligt, kommer makthavarna inte lida av sina beslut!

Besluten drabbar alltid befolkningen!

 

pengar

Den offentliga lönedumpningen

Sverige skakas av IT-haveri. Varför? Jo, det är en följd av det höga löneläget i Sverige! Den svenska personalen är för dyr och när budgeten stramar så måste myndigheterna se sig om efter andra lösningar. Det är inget märkvärdigt med det. Så fungerar det i näringslivet så varför inte inom offentlig verksamhet?

Outsourcing är ett engelskt lånord och betyder att ett företag låter en annan part (till exempel ett företag eller en organisation) att sköta en eller flera processer. På det sättet kan företaget fokusera på sin kärnverksamhet.” enl Wikipedia.

Vi har en lång tradition med facklig verksamhet i vårt land. Facket har, med all rätt, arbetat för bra arbetsvillkor för de anställda. Det har bl a renderat i ett högt löneläge. Följden har blivit en strukturarbetslöshet som beror på för höga reallöner. Företagen har flyttat utomlands för att kunna hålla sig konkurrenskraftiga eller lagt ner sin verksamhet.

Den offentliga verksamheten har genomgått exakt samma förvandling. Personalnedskärningar inom vården, skolan, omsorgen, polisen och räddningspersonal har pågått i många år. Nu går det inte längre! Nu måste man börja skära bland tjänstemännen. Men det innebär att verksamheter måste förändras. Då har ju outsourcingen varit ett lockande alternativ för regeringen och det är regeringen som ger myndigheter sina direktiv.

Skattebetalarnas pengar ska användas på ett sätt så att vi får den bästa möjliga nyttan av våra gemensamma resurser. Men statliga myndig­heter har inte samma möjligheter som det privata näringslivet att outsourca verksam­heter eller lägga delar av verksamheten i låglöneländer. Genom demokratiska beslut har vi kommit fram till att vissa verksamheter är så viktiga och/eller bör skötas av staten. En konsekvens av det är att vi inte kan behandla dem som vilken annan tjänsteproduktion som helst med samma krav på effektiviseringar. Men budgetnedskärningar har tvingat fram ”lönsamma lösningar” som inte tar hänsyn till medborgarnas och rikets säkerhet.

En annan aspekt är att en mängd svenskar blir eller har blivit arbetslösa pga denna outsouring. Det är oftast människor med hög utbildning och stora kunskaper som får välja att flytta utomlands eller att leva på A-kassa. Som följd av detta får staten in minskade skatteintäkter. Samtidigt kämpar regeringen med att minska arbetslösheten. De släpper in outbildade människor i vårt land som tär på våra resurser, får utbildning och bidrag.

Genom outsourcing av verksamheter genomför staten en lönedumpning av gigantiska mått. Men samtidigt vill de att de nya enkla jobben ska betalas enligt avtal. Jag får inte ekvationen att gå ihop! Det tror jag inte att regeringen lyckas med heller. Det är därför som de letar efter nya skatter hela tiden.

Hur länge ska den statliga verksamheten fortsätta att exportera våra jobb medan vi har hög arbetslöshet?

‘America’s Biggest Export, Our Jobs!!’

 

Tidigare äldre inlägg

Christer.L.Hansson

Det som danar mig

Stigfinnaren i Älvsund

vägen inåt är vägen framåt

S W E D E N - G O O D B Y E

Politik - Religion - Samhälle - Europa - Nationalism

Vincat Veritas

Låt sanningen segra

Rovdjurspolitik

Faunavård utan vetenskapligt stöd

Tankeverket

Alla förändringar börjar med en tanke

Life, Death and all between

Welcome to an expanding worldview

SasjaL

Cyniker är inget man föds som, det är omgivningen som formar ...

Livsglimtar

Bättre sent än aldrig

beppe852

Hellre död än röd

Micke K - En röst i Sverige

Sunt förnuft, svenska värderingar i ett sekulärt samhälle

Helt apropå

En blogg om tro, hopp och kärlek. Om livet och om lite till.

mickecarlssonsblog

Skillnaden mellan demokrati och diktatur är storleken på gapet mellan makten och folket. I min blogg visas hur gapet dag för dag blir allt större i Sverige.

Ama de casa

En hemmafru i Spanien

Motvalls blogg

Förflugna tankar och bevingade ord.

Peter Harold - Skrivarens blogg

Skrivandet är frihet - jag skriver för friheten.

Varjager's Weblog

I vår del av världen. En titt på fosterlandet och dess styrande elit med kritiska ögon.

Petterssons gör skillnad!

"Envar har rätt till åsiktsfrihet och yttrandefrihet. Denna rätt innefattar frihet för envar att utan ingripanden hysa åsikter och frihet att söka, mottaga och sprida upplysningar och tankar genom varje slags uttrycksmedel och utan hänsyn till gränser." - FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna, artikel 19

Ett vettigt alternativ

Om man tänker steget längre

Rune Lanestrands blogg

Politik, jordbruk, Vänersborg, Sverige, EU och världen kommenteras av småbrukaren Rune Lanestrand

corneliadahlberg

Gräsrotsrevolt

WTF?

100 möjligheter istället för hen!

Anna Ernius

politik, litteratur och möten med världen

Ryggraden!

Qui tacet, consen'tit.

Nya Il Convito

Mohamed Omars blogg om fezens filosofi, gotisk steampunk och upsaliensisk pulp fiction

Otillständig

- kroniskt oppositionell

Helena Palena

ENVAR SIN EGEN REDAKTÖR! Copyright!

Asylkaos

Politiker och media förstör vårt land. Nu försvarar vi oss. (Alla texter och bilder är fria att sprida vidare.)

anthropocene

Ett partipolitiskt oberoende libertarianskt forum för debatt och opinionsbildning

DET GODA SAMHÄLLET

HÄR SKAPAS SAMTIDENS SJÄLVFÖRSTÅELSE

%d bloggare gillar detta: