En global värld kräver global kommunikation

Att kunna kommunicera med varandra är en nödvändighet. Men då måste ju kommunikationen ske på likvärdiga villkor. När makthavarna möts så måste de kunna tala samma språk.

Det känns som en självklarhet för mig att kommunicera på engelska. Jag anser att jag är ganska bra på engelska – både muntligt och skriftligt. Men ibland saknar jag ord dvs ord med rätt nyans och rätt andemening. Ändå har jag lärt mig engelska i grundskolan och på gymnasienivå. När jag pluggade på högskolan var stora delar av kurslitteraturen och föreläsningarna på engelska. När jag ser på engelskspråkiga intervjuer på TV:n och läser den svenska översättningen så blir jag ofta irriterad: ”Han sa ju inte så!” Att se en engelsskråkig film på spank TV känns löjligt – den är ju dubbad till spanska.

Språket är viktigt och nyanserna i språket. Jag har ju ofta skrivit om att grunden för integration är språket. Regeringen inleder nu vad man kallar en ”integrations-offensiv”. Det handlar om åtgärder för att snabbare få nyanlända i jobb, bland annat genom ökade krav på utbildning i svenska språket, yrkesutbildning och praktik. Idag läser jag följande:

Från både kommuner och fackliga organisationer har det framhållits att många av de nyanlända inte har tillräckliga språkkunskaper för att kunna ta de jobb som finns. Löfven menar dock att det varierar från person till person.

– Har du en yrkesutbildning i botten kommer du naturligtvis snabbare i arbete, har du ingen utbildning alls kommer du få hjälp med ett arbete för att börja komma in på arbetsmarknaden och sedan kunna utbilda dig till precis det jobbet och förr eller senare kunna vara i jobbet som alla andra.

Vilka jobb det kan bli fråga om menar statsministern måste avgöras av hur arbetsmarknaden ser ut. Som exempel nämner han att rensa stränder och se till att vandringsleder är tillgängliga.

Statsministern anser alltså att de som inte kan språket duger bara till att rensa stränder och vandringsleder! Språket är alltså det viktigaste av allt!

Hur viktigt är det då att ha ett gemensamt språk globalt? Politiker och maktmänniskor bör ju kunna tala och förstå samma språk. Vår fd landsbygdsminister Sven-Erik Bucht hade problem med engelska.. Skattebetalarna tvingades att beta drygt 400 000 kr för att han skulle undervisas i engelska.

Svenska språkinstitutet EF (Education First) som nyligen publicerade sin årliga rapport med testresultat av kunskaper i engelska från 2,3 miljoner människor i 100 länder. Rapporten som har publicerats varje år sedan 2011 baseras på en standardiserad online språktest där länderna får poäng baserat på testdeltagarnas kunskaper i läsning och lyssnande på en skala från noll till 100. (Testet avser ej engelsktalande länder).

Som nummer ett när det gäller engelskakunskaperna placeras Nederländerna med 70,27 poäng. Sverige hamnar på andra plats med 68,74 poäng. Norge tar tredjeplatsen med 67,93 poäng, tätt följt av fyran Danmarks 67,87 poäng. (Sistaplatsen dvs. plats nr 100 innehas av Libyen).

Av de stora ekonomierna inom EU är det bara Tyskland som ligger på en ”very high” nivå, de landar på tionde plats med 63,77 poäng. Frankrike hamnar på plats 31, Spanien plats 35 och Italien på plats 36. Dessa tre sistnämnda länderna hör till kategorin ”måttligt skickliga” tillsammans med länder som Costa Rica, Lettland och Kuba. I Frankrike har kunskaperna ökat något lite sedan förra året medan Spanien har kanat utför sedan 2014, Italiens poäng har gått ner något sedan förra året. Medelpoängen för Europa ligger på 56,71.

Inom EU kommunicerar vi alltså med olika språkkunskaper. De som har dåliga kunskaper är beroende av andras välvilja i att tolka det som sägs och skrivs på ett någorlunda korrekt sätt. Men många nyanser försvinner när språkskillnaderna är stora.

Vilka kunskaper finns då i engelska i den globala världen – den världen där FN härskar, där makthavarna slåss om marknadsandelar, där klimatalarmisterna larmar och där den humanistiska stormakten försöker att flytta fram sina positioner?

Rankinglistan är hämtad från EFS

Sverige är alltså rankade som nr 2 av 100 då det gäller kunskaper i engelska. Hur kan vi kommunicera med länder som har minimala kunskaper i engelska språket? Hur kan ett globalt samarbete överhuvudtaget var möjligt? Snarare tror jag att den sk humanistiska stormakten är i ett överläge hela tiden! Det är det som är strategin när klimatalarmisterna påstår att jorden ska gå under. Har någon hört högljudda röster om klimatet från länder med dåliga kunskaper i engelska? De engelskspråkiga länderna försöker ta makt över de andra länderna genom skrämselpropaganda!

Det fanns en tid då vi for ut i världen för att missionera dvs för att frälsa, evangelisera och väcka. Vi ville påverka. Idag lever vi i ett sekulariserat samhälle. Då är det andra värden som våra makthavare vill sprida – de vill sprida propaganda om t ex klimathotet. De vill utnyttja andra länders okunskap!

Är det konstigt att jag avskyr vårt lands företrädare? De vill ju bara ha makt. Det räcker inte med den makt de har inom landet. De vill ha makt globalt! De vill utnyttja språkskillnaderna för att kunna ta den makten! De som inte kan engelska blir deras gisslan – beroende av deras välvilja!

Ökade skrivsvårigheter stressar lärare och studenter

Andelen studenter som inte skriver godtagbart har ökat på senare år. Det menar Petra Garberding, docent i etnologi vid Södertörns högskola.

Jag har undervisat inom högskole- och universitetsvärlden i Sverige i över 20 år, framför allt inom humanistiska ämnen, språk och inom olika lärarutbildningar. Under dessa år har jag observerat hur studenters förmåga att självständigt skriva texter på svenska har minskat avsevärt.
Jag har även observerat hur högskolor och universitet satsar alltmer tid och pengar på att lära studenter inte bara att skriva akademiskt utan även att lära dem att skriva godtagbar och förståelig svenska.

Bland de examensuppsatser som jag har examinerat, ökar antalet uppsatser som måste bearbetas ytterligare på grund av många allvarliga språkliga brister.

Läs Petras debattinlägg här.

Skilda världar

Många av oss som har uppnått pensionsåldern har under mycket lång tid påtalat samhällets förfall. Ordning, reda, artighet och respekt har blivit en bristvara i vårt land. Kanske hör det ihop med den allmänna kunskapsbristen.

Under mycket lång tid blev vi bara smartare och smartare. Varje ny generation hade lite högre IQ än sina föräldrar. Forskaren James Flynn konstaterar dock att kurvan nu planar ut. I Norden till och med sjunker den. Vad beror detta på?

Jag kan se många orsaker. Vi kan ju börja med föräldrar som inte uppfostrar sina barn, skolan som inte lyckas med disciplin och att lära ut rätt kunskaper och samhällssystem som sviktar. Den offentliga sektorn har blivit stor men kontrollfunktioner av personal och av brukare har blivit slappa. Efterlevnad av lagar och förordningar har blivit slappare och tolkningsbara utifrån vem som tillämpar dem. Men framför allt ser jag en slapphet, respektlöshet och okunskap hos dem som har makten

Språket har förändrats. Det har blivit vanligare att ösa ur sig invektiv än att använda välformulerade argument. Vi ser hatet flöda inom vissa samhällsgrupper – grupper som bara vill ha rättigheter men inga skyldigheter. Öppna diskussioner går knappast att föra utan att skällsorden kommer. Den som dristar sig till att påpeka felaktiga beteende får orden gubbjävel eller fitta tillbaka.

Man kan uppleva stora kulturkrockar när man kommer till länder som fortfarande lever som vi gjorde när jag var ung. Länder där artigheten är A och O. Det finns länder där vi svenskar fortfarande anses stå för ordning, reda och pålitlighet, men också för kunskap och rikedom.

Jag blir lika förvånad varje gång som jag stöter på detta. Tanken blir: De vet tydligen ingenting om kaoset som har brett ut sig över Sverige. Jag är glad över att jag börjar bli gammal och slipper se mitt land hamna i fullständig dumhet och att allt som föregående generationer har byggt upp raseras totalt.

En generation bygger upp  – en generation förvaltar – en generation raserar. Jag har upplevt skiftet mellan förvalta och rasera. Hur mycket mer måste raseras innan återuppbyggnaden sker?

Tidigare äldre inlägg

Hampus Andersson

Hampus Andersson

Riksväg 32 på det smålänska höglandet

Säger det hellre med en bild eller två...

My name is Lena

Ingenting är omöjligt!

Tommy Hanssons Blogg

Här bloggar Tommy Hansson om aktuella frågor

Alternativ för Sverige till EU-parlamentet 2019

Sverige ut ur EU! EU ut ur Sverige! Dags att ta tillbaka makten! AfS är din röst för swexit och det bästa alternativet för ett suveränt Sverige.

Jenny Piper

Politik, nyheter och samhällsdebatt blandat med personliga krönikor.

Spanienaktuellt

Den osminkade spanska sanningen

Peter Krabbe

Världen i fokus - vem styr vår framtid och varför?

Wallenborgs politikblogg

Politik om stort och smått.

JUST-LOOK-AT-SWEDEN

SWEDEN - A SHITHOLE COUNTRY?

Rakapuckar's Blog

Så bitter på Steffe med alliansen!

Busiga mor

My Home My Place My Life

Halloj världen!

En blogg av Inger Hansson. Om resor. Om Instagram och annan fotografi. Om natur. Om Karlshamn, Kristianstad, vatten och lite av varje.

Christer.L.Hansson

Det som danar mig

Stigfinnaren i Älvsund

vägen inåt är vägen framåt

Vincat Veritas

Låt sanningen segra

Rovdjurspolitik

Faunavård utan vetenskapligt stöd

Tankeverket

Alla förändringar börjar med en tanke

Life, Death and all between

Welcome to an expanding worldview

SasjaL

Cyniker är inget man föds som, det är omgivningen som formar ...

Livsglimtar

Bättre sent än aldrig

mickecarlssonsblog

Skillnaden mellan demokrati och diktatur är storleken på gapet mellan makten och folket. I min blogg visas hur gapet dag för dag blir allt större i Sverige.

Ama de casa

En hemmafru i Spanien

Motvalls blogg

Förflugna tankar och bevingade ord.

Peter Harold - Skrivarens blogg

Skrivandet är frihet - jag skriver för friheten.

Varjager's Weblog

I vår del av världen. En titt på fosterlandet och dess styrande elit med kritiska ögon.

Petterssons gör Sverige lagom!

"Envar har rätt till åsiktsfrihet och yttrandefrihet. Denna rätt innefattar frihet för envar att utan ingripanden hysa åsikter och frihet att söka, mottaga och sprida upplysningar och tankar genom varje slags uttrycksmedel och utan hänsyn till gränser." - FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna, artikel 19

Ett vettigt alternativ

Om man tänker steget längre

%d bloggare gillar detta: