Släpp in de unga – låt 16-åringarna få rösta???

I dag känner sig varannan ung inte inkluderad i samhället. De flesta unga upplever att de saknar inflytande över det politiska beslutsfattandet och färre än tre av tio tror att de har stora möjligheter att föra fram sina åsikter till de som bestämmer i kommunen.

Samtidigt är unga människor i dag mer engagerade i samhällsfrågor än någonsin, och målet för den svenska ungdomspolitiken, att alla ungdomar ska ”ha makt att forma sina liv och inflytande över samhällsutvecklingen”, speglar varken ungdomars syn eller verkligheten.

Ännu en gång läser jag en debattartikel om att unga inte känner sig inkluderade. Vad beror detta på? Kan det bero på att det svenska samhället förändrats? Barn och unga uppfostras av samhället i förskola, grundskola och gymnasium. Många fortsätter på högskolan. Jag läste en artikel för ca 5 år sedan:

Det är den så kallade etableringsåldern – när tre fjärdedelar av befolkningen fått arbete – som har ökat med åtta år sedan 1990. Då hade 75 procent av 20- och 21-åringarna ett jobb men i dag är det först vid 29 års ålder som den gränsen nåtts,

Jag vet inte riktigt men jag tror inte att de s k etableringsåldern har minskat under dessa 5 år – snarare ökat! Jag läser om ordet vuxen på Wikipedia:

Begreppet vuxen definieras ofta som att en person är gammal nog att klara sig utan stöd från föräldrar eller andra vårdnadshavare. I Sverige och de flesta andra västerländska samhällen är denna ålder i lagens mening uppnådd vid 18 års ålder, vilket också brukar kallas myndighetsålder. Vuxen kan också innebära att en person har nått full mognad. Den mentala, kroppsliga och sociala utvecklingen till vuxen kan pågå ända till 20–25-årsåldern.

Men om den mentala, kroppsliga och sociala utvecklingen till vuxen kan pågå ända till 20–25-årsåldern och etableringsåldern ligger kring 29 år, är man då mogen att rösta när man är 16 år? Rösträttsåldern har sänkts gradvis under åren – 1945 från 23 till 21 år, 1965 till 20 år, 1969 till 19 år, och 1975 till 18 år. Men när jag var 20 år så var jag vuxen, jobbade och försörjde mig själv! Jag var mer mogen än vad dagens unga är!

Vad vet en 16-åring om samhällsplanering, sjukvård, åldringsvård, handikappvård, elförsörjning, vattenförsörjning, migration, integration, bidragssystem, pensioner osv? Vet de som inte ens försörjer sig själv något om samhällets ekonomiska förutsättningar? Ingenting kan eller vet de om vuxenlivet!

Rörelser som Fridays for Future har engagerat unga i mer än 120 länder, och bara i Sverige samlar civilsamhällets ungdomsrörelser över 650 000 medlemmar. Men hur många av dem är 16 år? Min erfarenhet säger att de flesta är betydligt äldre!

Men … vad vet Fridays for Future om ovanstående samhällsfrågor? Är dessa personer villiga och kunniga att se helheten och komplexiteten? Jag tror inte att de har de rätta förutsättningarna för att kunna styra ett land. De är alltför naiva!

Ett land, en region och en kommun ska ledas av vuxna människor med livs- och arbetslivserfarenhet!

Barn – ungdom – vuxen? | ulsansblogg

Idag firar jag allmän rösträtt – inte kvinnors rösträtt

Idag den 24 maj firar vi 100 år av kvinnlig rösträtt. Så skriver en mängd skribenter idag. Speciellt feministiska politiker. Men de glömmer gärna bort en stor del av historien – lika rösträtt oavsett kön och oavsett yrke eller lön. Det är detta som är allmän rösträtt! Alla dvs kvinnor OCH män, fattiga och rika fick LIKA rösträtt. Det är detta som JAG firar idag!

”Det är tack vare generationer av kvinnor innan oss, som har kämpat för kvinnors rättigheter, som vi kan fira att Sverige idag är ett av de i särklass bästa länderna att leva i som kvinna.” skriver Gulan Avici (L) idag.

”Vi ska hedra 100 år av kvinnlig rösträtt genom att stå upp för samma värden som kvinnorättskämparna genom seklet har stått upp för. Därför kommer vi gröna feminister fortsätta driva på för jämlikhet och kvinnors rättigheter.” skriver Alice Bah Kuhnke, toppkandidat till EU-parlamentet (MP), Åsa Lindhagen, jämställdhetsminister (MP) och Amanda Lind, kultur- och demokratiminister (MP).

”I dag är det precis 100 år sedan den svenska riksdagen fattade det formella beslutet om allmän och lika rösträtt, också för kvinnor. I ett historiskt sammanhang var det egentligen alldeles nyss. Ett människoliv, lite drygt.

Precis den känslan har också präglat avslutningen av den valkampanj vi just gått igenom. Peter Lundgrens tafsande och Lars Adaktussons kompletta tondövhet när det gäller kvinnors rätt till sin egen kropp känns som de precis lika gärna hade kunnat vara hämtade från tiden före 1919.” skriver Ingvar Persson (Aftonbladet) idag.

”Rösträtten är historiskt sett en av kvinnorörelsens stora frågor och blev till slut, efter en stark opinionsbildning utanför Sveriges riksdag, verklighet den 24 maj 1919. Kvinnors kamp för rösträtt har också skildrats i kulturen, både i och utanför Sverige.” skriver SVT idag.

”Den 24 maj fyller den svenska rösträtten hundra år, datumet då också kvinnorna fick allmän och lika rösträtt, precis som männen fått i december året innan. Det fanns fortfarande förbehåll; fångar, sjuka, funktionshindrade och bidragstagare fick inte rösta, men det började likna demokrati. Den goda viljan är värd att fira.” skriver Ulrika Knutsson i GP.

Ja, listan kan göras lång. Men hur står det till med historiekunskaperna? Det är enkelt att googla men kanske svårare att ta till sig kunskaperna – om de inte passar in i den feministiska agendan.

Bakgrunden till hela rösträttsreformen var att ståndsriksdagen hade avskaffats och tvåkammarriksdagen införts efter representationsreformen år 1866. Ledamöterna i första kammaren valdes av landstingen samt stadsfullmäktige i de största kommunerna (Stockholm, Göteborg och Malmö). Rösträtten i kommunalvalen hade den med hög inkomst eller förmögenhet flera röster. Även bolag hade rösträtt. Kraven för att vara valbar till första kammaren var strikta. Dock behövde man inte bo i den valkrets för vilken man blev vald.

Andra kammaren var vald i enmansvalkretsar, ungefär som det brittiska eller amerikanska valsystemen idag. Här fanns det en nedre gräns för vilken inkomst eller förmögenhet man skulle ha för att få utöva rösträtt.

Före år 1910 var det i stort sett bara män som hade rösträtt i kommunalval, och bara män var valbara – men fortfarande handlade det om män med hög inkomst. Vid kommunala val hade en del kvinnor rösträtt enligt 1862 års kommunallagar. Det var de som var myndiga, ogifta och hade egna inkomster över en viss nivå eller en viss egen förmögenhet. I riksdagsval var det fram till 1921 års val bara män som hade rösträtt och var valbara.

Vid sekelskiftet (1800-1900-talet) hade ungefär en fjärdedel av de vuxna männen rösträtt till andra kammaren, men tack vare ökade inkomstnivåer i landet steg andelen för varje val.Argument – för eller emot?

Rösträttskampen fördes av många grupper med skilda bakgrunder och intressen. Debatten handlade inte bara om ”för” eller ”emot” rösträtten. Det fanns en mängd varianter, reservationer och villkor i de förslag som fördes fram.

Motiv som religion, pengar och nationalism kunde användas för att argumentera såväl för som emot en utökad rösträtt. Då som nu ville politiker och debattörer använda sig av aktuella och känslomässiga frågor för att vinna väljarnas stöd.

Det är detta som den allmänna rösträtten handlar om! Det är en rättvis reform som gäller alla – kvinnor och män. Den handlar om jämställdhet – inte mellan könen. Den handlar mer om jämställdhet mellan fattig och rik. Alla myndiga personer oavsett föräldrar eller religiös tillhörighet eller politisk uppfattning fick rösträtt.

Denna dag får inte feministerna eller socialisterna kapa som sin! Det är vår dag – en dag som vi måste kämpa för, den allmänna rösträtten. En dag som en del destruktiva krafter ifrågasätter! Använd din rösträtt i EU-valet på söndag!

Valdag

Nu har jag gjort min medborgerliga plikt. Jag har varit och röstat i EU-valet. Blev lite förvånad över nyordningen.Vi har alltid röstat i församlingshemmet. Nu är det bestämt att inga religiösa lokaler får användas i valet. Det är kanske OK? Men…

När vi kom till den nya röstlokalen som ligger i anslutning till ett pensionärsboende så pratade vi med en äldre dam med rollator. Hon berättade att hon inte fick rösta i den lokalen –  trots att hon bor nästan vägg-i-vägg med denna. Hon tillhör ett annat distrikt och måste gå ganska långt för att komma till en vallokal i en skola. Man blir verkligen förvånad över hur de styrande bär sig åt! Har de tappat tankeförmågan till förmån för administrativ effektivitet? Hoppas verkligen att de tänker om inför höstens val!

val

MånssonsKultur.se

Johnny M recenserar film, musik & sånt!

Sjunne [ dot ] com

Jan Sjunnesson skriver om politik som om det fanns en frihetlig patriotism och om kultur som om det fanns ett liv bortom politiken.

Sverigekanalen Dalarna

Nationell Webbradio/Dalarna

Madonnans

En kvinna i huvudstaden och Livet :)

En gräsrot skriver

Dear past, thank you for all the lessons. Dear future, i am ready. Denna blogg behöver inga donationer. sprid gärna dess innehåll.

Yolanda - "Det här är mitt privata krig"

Att vara annorlunda/att inte passa in i samhällets ramar

Richard Sörman

En annan humaniora

Peter Cooney Enabler

Traditional European Common Sense Catholicism - Anti-Judaic

Högrelius funderingar!

Just another WordPress.com site

Kulturminnet

Om det svenska kulturarvets rikedom och kulturen i dagens samhälle

Hampus Andersson

Hampus Andersson

Riksväg 32 på det smålänska höglandet

säger det hellre med några bilder

My name is Lena

It is my right to be rich, happy and successful!

Tommy Hanssons Blogg

Här bloggar Tommy Hansson om aktuella frågor

Alternativ för Sverige till EU-parlamentet 2019

Sverige ut ur EU! EU ut ur Sverige! Dags att ta tillbaka makten! AfS är din röst för swexit och det bästa alternativet för ett suveränt Sverige.

Jenny Piper

Politik, nyheter och samhällsdebatt blandat med personliga krönikor.

Spanienaktuellt

Den osminkade spanska sanningen

Peter Krabbe

Världen i fokus - vem styr vår framtid och varför?

Wallenborgs politikblogg

Politik om stort och smått.

Rakapuckar's Blog

Så bitter på Steffe med alliansen!

Busiga mor

My Home My Place My Life My Story

Halloj världen!

En blogg av Inger Hansson. Om resor och hållbarhet. Om vackra platser. Om Instagram och andra sociala medier. Om fotografi, natur och lite av varje.

Christer.L.Hansson

Det som danar mig

Stigfinnaren i Älvsund

vägen inåt är vägen framåt

Vincat Veritas

Låt sanningen segra

Rovdjurspolitik

Faunavård utan vetenskapligt stöd

%d bloggare gillar detta: