Swebbtv Intervju med Christian Sonesson – kommunordförande i Staffanstorp

Skånska Staffantorps kommunordförande Christian Sonesson (M) samtalar med Mikael Willgert och Magnus Stenlund om det kommunala självstyrets möjligheter. M styr tillsammans med SD och har då 54 % väljarstöd. Mediebevakningen av Staffanstorp har varit stundtals intensiv. Men Sonesson står upp för sin kommun oavsett och råder andra politiker att stå pall om det blåser och kommunicera direkt med sina väljare, förbi media. Kommunen visar stort ekonomiskt överskott trots att kommunalskatten ligger på 29,83 %

Mycket av samtalet berör företagande och skolor i kommunen. Medveten skadegörelse i skolan faktureras föräldrar t ex. Skoluniform är önskvärt anser Sonesson.
Staffantorps skolor har höjt sin plats i rankning vilket beror på mer lugn och ro i skolorna och bättre resurstilldelning och tydliga mätbara mål. Fokus på kärnverksamhet under coronapandemin är viktigt.

En uppmärksammad diskussion om Staffanstorp var kring den reklamfilm kommunen gjorde 2019. Christian Sonesson kommenterar filmens syfte som att presentera kommunen för intresserade familjer och företagare. Begreppet ”white flight” var inte aktuellt vid framtagningen av filmen menar Sonesson. Inte heller var kritiken från Clas Ohlson vars kartonger syntes på filmen något som kommunen till hänsyn till. Det motsatta gällde företaget Dollar Store som erbjöd gratis kartonger.

En liknande diskussion uppstod när Staffanstorp huserade ensamma asylsökande män i husvagnar vilket också kritiserades från vänster. Att ställa upp modulhus eller ta in asylsökande före andra i bostadskön var det inte tal om. Dessutom skapar man då ghetton i dyra snabbproducerade undermåliga bostäder. Moderaterna i Staffanstorp gick till val på flyktingstopp 2018 och fick majoritet för att husera unga utländska män i husvagnar.

Kriminalitet är ett annat fokusområde i Staffanstorp där man idag har kommunala ordningsvakter och fler övervakningskameror. Men kommunala ordningspoliser vore än bättre och möjlighet att straffa yngre brottslingar än 15 år. Tiggeriförbudet sedan 2018 har varit verksamt.
Staffantorps relation till moderaterna på riksplanet och i region Skåne är ett intressant ämne. Reinfeldts uppgörelse med MP 2011 om migrationen var inget Staffantorpsmoderaterna uppskattade. Nu har den riktningen övergetts och partiet går i en rimligare inriktning menar Sonesson.
Värre är det med Alliansen som dog i december 2014 i och med DÖ. Centern har gått åt S och L är vilsna. Sverige har bara tre partier som inte släppt fram Stefan Löfven – de är M, KD och SD. Kanske kan ett möte hållas med partierna, i stil med korvgrillning hos Maud Olofsson i Norrland mellan Alliansens första partiledare 2004.

Sonesson är hoppfull inför framtiden med en ny regering som bygger på M/KD/SD. Han har dock en viss oro för att SD kan kunna gå till vänster pga att partiet fått fd socialdemokratiska väljare.
Samtalet avslutas med en diskussion om SVT/SR där Christian Sonesson anser att Public Service medierna måste minska sin storlek och fokusera på kärnuppdraget

https://www.expressen.se/kvallsposten/staffanstorps-reklamfilm-sagas-ett-vidrigt-tilltag/
https://staffanstorp.se/2020/08/26/ordningsvakter-tillbaka-i-staffanstorp/
https://nyhetsbyran.org/2020/10/23/husvagn-ar-ett-acceptabelt-boende-vi-later-inte-migranter-ga-fore-i-bostadskon/
https://nyheteridag.se/staffanstorp-tiggerifritt-efter-forbudet-inte-staffanstorps-ansvar/
——————-

Ja, de avskyr er och allt ni tror på

Televisionen är, som varje gudfruktig och hårt arbetande reformert kristen instinktivt vet med sig, Djävulens påfund, och bör följaktligen undvikas av alla som inte strävar efter att vara en del av det liberala problemet. Inte desto mindre utgör televisionen en viktig arena för populärkultur, varför många av vår samtids samtalsämnen, uttryckssätt, memer och andra kollektiva referenser alldeles oavsett vad vi råkar tycka om saken har sitt ursprung i detta medium. Om detta blev vi påminda så sent som häromveckan, då SVT sände ett förment humoristiskt inslag i vilket inbjudna höger- och vänsterdebattörer tillsammans sjöng en sång med namnet ”Jag avskyr dig och allt du tror på”. Tilltaget väckte å ena sidan helig vrede bland många av de radikaliserade postprotestantiska salafister till liberaler som gör anspråk på att utgöra modernitetens självskrivna intelligentsia, men blev å andra sidan samtidigt föremål för mycket beröm, företrädesvis från liberalkonservativt håll. Att de inbjudna debattörerna tillsammans sjöng en text, skriven av någon annan, om att de hatade varandra visade, menade man, att de hade självdistans.

Läs hela artikeln HÄR.

Stabsläge – brist på planering och fördelning av resurser

Hela veckan har varit krisartad på Södersjukhuset i Stockholm som nu gått upp i stabsläge. Patientsäkerheten har periodvis varit noll, där sjuka har fått vänta tolv timmar på att få en läkarbedömning. Beslutet om att gå upp i stabsläge togs eftersom det råder platsbrist på sjukhuset, bl a pga influensa, vinterkräksjuka och andra infektioner som gör att äldre kroniskt sjuka människor behöver söka akutvård.

Influensa, vinterkräksjuka, infektioner, äldre kroniskt sjuka … Det handlar inte om några nya situationer! Det återkommer ju varje år och har gjort så under hela min livstid. Varför är då sjukvården så dåligt förberedd? En orsak kan ju vara att en ökad folkmängd ska dela på samma resurser. En annan kan vara dålig planering!

I april 2017 tog regeringen ett beslut:

Regeringen borde göra en översyn av vad resursbrist inom sjukvården kan få för konsekvenser vid en extraordinär händelse. Riksdagen uppmanade regeringen till detta i ett tillkännagivande.

Under de senaste åren har svenska sjukhus vid flera tillfällen behövt införa stabsläge i vissa kritiska lägen, såsom vid överbeläggningar eller vid akut personalbrist. Ett stabsläge innebär att sjukhuset tvingas göra hårda prioriteringar i resursanvändandet. Konsekvensen kan bli att patienter hänvisas till andra sjukhus och att operationer behöver ställas in. Att sjukhus behöver gå in i stabsläge vid relativt normala förhållanden är oroande anser försvarsutskottet. Riksdagen vill alltså därför att regeringen ser över vilka konsekvenser resursbrist skulle få vid en extraordinär händelse med stor belastning på samhällets vårdresurser.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till motioner med tillkännagivande till regeringen om krisberedskapen inom sjukvården. Avslag på övriga motioner.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Vad hände sedan?

Tilläggsdirektiv till Utredningen om hälso- och sjukvårdens beredskap
(S 2018:09)
Beslut vid regeringssammanträde den 14 november 2019
Utvidgning av och förlängd tid för uppdraget
Regeringen beslutade den 9 augusti 2018 kommittédirektiv om hälso- och
sjukvårdens beredskap och förmåga inför och vid allvarliga händelser i
fredstid och höjd beredskap (dir. 2018:77). Enligt direktiven ska uppdraget
redovisas senast den 31 december 2020.
Utredaren får nu även i uppdrag att överväga och analysera vilka åtgärder
som behövs för att förebygga och hantera situationer med brist på hälsooch sjukvårdsmaterial under förhållanden då inte någon allvarlig händelse i
övrigt påverkar försörjningen. Uppdraget omfattar även motsvarande frågor
när det gäller läkemedel. Utredaren får vidare i uppdrag att analysera vissa
frågor om hanteringen av jodtabletter inom ramen för kärnenergiberedskapen. Utredaren får också förlängd tid för uppdraget till den 30 september
2021 och ska lämna en delredovisning senast den 1 april 2020.

———

Förlängd tid för uppdraget och delredovisning av vissa frågor om det civila försvaret
Enligt de ursprungliga direktiven ska uppdraget redovisas senast den
31 december 2020. Utredningstiden förlängs nu. Uppdraget ska i stället
redovisas senast den 30 september 2021. Om utredaren anser att det är
lämpligt får dock vissa frågor eller delar av uppdraget redovisas vid en tidigare tidpunkt. En delredovisning med följande innehåll ska lämnas senast den 1 april 2020.

Läs tillägget i sin helhet här.

I april 2017 fick alltså regeringen uppdraget att utreda och hitta åtgärder mot stabsläge på sjukhus. Utredningen i sin helhet ska redovisas senast 30 september 2021!

Det innebär att 4½ år behövs för att utreda. Kommer det sen några åtgärder eller hamnar utredningen i något arkiv? Vad innebär detta för patientsäkerheten? Hur många människor kommer att drabbas?

Detta är bara ett exempel på alla utredningar och den inkompetens och låt-gå-mentalitet som vår regering lider av. Det händer ingenting. De sitter i sina konferenser, pratar, pratar, pratar, … Men ingenting händer!

Landet borde kanske införa stabsläge så att regeringen får sätta sig ner och diskutera det akuta läget i landet – på alla områden – och vidta de åtgärder som behövs? Jag har alltid trott att det är detta som en regering ska göra. Klarar de inte av sin uppgift så bör vi nog byta regering.

Bildresultat för stabsläge

Tidigare äldre inlägg

Josefin Utas

Mina egna tankar om nuet och framtiden

Rebecca Hybbinette

- Kamp ger återbäring!

Dagar ur mitt liv

Här kommer jag att skriva om vardagliga händelser ur mitt liv. Ibland kommer jag nog att skriva om en del andra saker också, som till exempel om den tro jag har

MånssonsKultur.se

Johnny M recenserar film, musik & sånt!

Sjunne [ dot ] com

Jan Sjunnesson skriver om politik som om det fanns en frihetlig patriotism och om kultur som om det fanns ett liv bortom politiken.

Sverigekanalen Dalarna

Nationell Webbradio/Dalarna

Madonnans

En kvinna i huvudstaden och Livet :)

En gräsrot skriver

Dear past, thank you for all the lessons. Dear future, i am ready. Denna blogg behöver inga donationer. sprid gärna dess innehåll.

Yolanda - "Det här är mitt privata krig"

Kreativ text, annorlundaskap, dikter, bipolaritet, aspergers syndrom, samhällsdebatt

Richard Sörman

En annan humaniora

Peter Cooney Enabler

Traditional European Common Sense Catholicism - Anti-Judaic

Högrelius funderingar!

Just another WordPress.com site

Kulturminnet

Om det svenska kulturarvets rikedom och kulturen i dagens samhälle

Hampus Andersson

Hampus Andersson

Riksväg 32 på det smålänska höglandet

säger det hellre med några bilder

Ocensurerade nyheter

It is my right to be rich, happy and successful!

Tommy Hanssons Blogg

Här bloggar Tommy Hansson om aktuella frågor

Alternativ för Sverige till EU-parlamentet 2019

Sverige ut ur EU! EU ut ur Sverige! Dags att ta tillbaka makten! AfS är din röst för swexit och det bästa alternativet för ett suveränt Sverige.

Jenny Piper

Politik, nyheter och samhällsdebatt blandat med personliga krönikor.

Spanienaktuellt

Den osminkade spanska sanningen

Peter Krabbe

Världen i fokus - vem styr vår framtid och varför?

Wallenborgs politikblogg

Politik om stort och smått.

Rakapuckar's Blog

Så bitter på Steffe med alliansen!

Busiga mor

My Home My Place My Life My Story

Halloj världen!

En blogg av Inger Hansson. Om resor och hållbarhet. Om vackra platser. Om Instagram och andra sociala medier. Om fotografi, natur och lite av varje.

Christer.L.Hansson

Det som danar mig

Stigfinnaren i Älvsund

vägen inåt är vägen framåt

Vincat Veritas

Låt sanningen segra

Rovdjurspolitik

Faunavård utan vetenskapligt stöd

Life, Death and all between

Welcome to an expanding worldview

SasjaL

Cyniker är inget man föds som, det är omgivningen som formar ...

Livsglimtar

Bättre sent än aldrig

%d bloggare gillar detta: